Den Jødiske dommer Karstein Rye dømmer Egil Klubben for krenkelse av sin egen eiendom

Det meldes til våre lesere at khazar jødene med makten i Norge har begynt å innføre the Great Reset, avvikling av den private eiendomsretten, som «jødenes konge» Klaus Schwab til erstatning for Jesus Kristus, som Jødenes kongers Konge (Isaiah 9:6) har varslet kommer. Gi talmudiske marxistiske jøder makt og embete, og dette er hva dere får. Kanskje dere forstår hvorfor våre kristne forfedre laget forbud mot dem i vårt land ? Vi har bedt om innsyn i dommen til Klubben.

OPPDATERING 8. July, 2023: Kommunen selger Egil Klubbens eiendom på tvangsauksjon nå, for sakskostnader.

«One man who refuses to lie can bring down a tyranny» – Aleksandr Solzhenitsyn

Oppdatering: Denne saken er nå anket for Klubben av advokat Barbro Paulsen. Mange slike saker hvor folk må drepes for å tekkes de talmudiske jødenes «rettferd». De regner «rett» alt som er bra for dem selv, KUN det: https://www.riksavisen.no/dypstaten-gir-edomitt-joder-immunitet-og-standardmessig-gjennomslag-i-norsk-rettspleie-hva-gjor-gud/

Som forfatter regner jeg meg for på mange måter som Guds rikes «statsadvokat», per idag 1010 artikler på 25 år. Påviser urett og aktiviteter onde mennesker bedriver, slik at Gud kan dømme dem. Som når det lynte og tordnet, tempelforhenget revnet, satanist tempelet til jødene i grus, 2000 års diaspora, «la hans blod komme over oss og våre barn» (Matt. 27:25), karma kan være bitchy, men funker.

Gud kan ikke dømme og straffe, uten vi er noen som vil noe annet enn dem, for retten, mot uretten. De som tier samtykker. Jeg har i mitt slektstre 59 prester/biskoper på min farsside, som holdt Norge kristent i 1000+ år, ved å holde jødene og jesuittene ute fra vår nasjon, forbudt å være her ved lov, noen relativt få år etter forbudets opphevelse har de kuppet 100% av makten, riket og pengene. Kjenner ikke så mange andre i Norge som har mer enn meg av kunnskapen om de åndelige lover som gjelder.

Oppdatering 23-04-23: Det har kommet til vår kunnskap at Stay Behinds – Dypstatens – norske askeNazi/khazar maktelite sin mann tidligere sentralbanksjef og deres mann i det Internasjonale Pengefondet Jarle Bergo til den talmudiske mafia sine personlige berikelser – det Babylonske «Dyret» Johannes snakker om i sin Åpenbaring –  har et hyttefelt han tjener penger på som trenger veien, så derfor kan ikke Egil Klubbens rettsvern respekteres av kommunen og den norske dommerstanden. Kommunens rådmann Thore Hopperstad og Ordfører Hans Petter Thorbjørnsen må selvfølgelig tjene denne maktelite som alle andre ordførere og rådmenn i Norges land, om de vil delta og være med i makteliten, eller ikke få bli med i den norske makteliten til gjensidig berikelse, egentlig en mafia. Jarle Bergo er garantert i tjeneste for Stay Behind, khazar-mafia som hersker i vårt land (han hadde jo ikke fått posisjonene uten å tjene dem).

Jarle Bergo sitt hyttefelt trenger veg, da må andres rettsvern ryke, askeNAZI «uber alles»

De har holdt på siden andre verdenskrig å sementere sin makt i vår nasjon, og de er nå på toppen av sin anti-kristne makt-tinde ikke bare i Norge, men hele verden; The Great Reset til Klaus og hans askeNazivenner. https://www.riksavisen.no/deepstate-norway-1945-2023-from-nazi-occupation-to-askenazi-occupation/

De «nøytraliserer» effektivt alle dissentiske stemmer, – domstolene brukes til å «straffe» de som går imot dem, ikke til rett og rettferd, De har brukt mange år å luke ut de dommere som ikke vil tjene dem, og etterlate kun maktlojale individer i dommergjerning;
https://www.riksavisen.no/politiske-mord-i-norge/

Saken viser at den jødiske Nye (antikristne) Verdensorden aka The Great Reset er godt igang…  I det kristne verdigrunnlag er den private eiendomsretten «hellig». I den jødiske sosialistiske hvor de skal eie alt via Staten, der vil de ha bort den private eiendomsretten, sabotere den på alle måter. De inndrar den private eiendom til seg via kontroll av Staten; The Great Reset. Sovjet style 2.0.

Tittelbildet : «Justice» for jøder, er alt som tjener dem. Talmudisk Lov har erstattet ‘common law’ (fra Magna Carta) , det er problemet, sier Patrick Cullinane for Storbritania: «Common Law has been replaced with Talmudic Law – Patrick Cullinane» : «EFR has had the pleasure to interview Patrick Cullinane on some occasions. He was exposing Jewish corruption of Britain’s court system. Previous to the suspicious death of Mr. Cullinane, Patrick was receiving threatening letters by people falsely claiming that he owed them money. «. https://www.riksavisen.no/trygve-lies-hemmelige-etterkrigsavtale-med-storbritania/

Publisert : 2023

Stay Behind ble dannet av sionistjødiske Milorg-leder Jens Kristian Hauge (AP) som skjenket jødene tungtvann for 200 atombomber uten Stortingets godkjennelse for deres Samson Option resten av verdens levetid, og og Håkon Lie (AP) med sine jødiske kone Minnie til jødedommens utbredelse og bevarelse etter Andre Verdenskrig.

Samme i Norge, USA og resten av verden forøvrig, jødisk korrupsjon av våre lands rettsystemer som de var når vi var kristne nasjoner, aka marxisme, snu opp/ned på den «gamle verden», nye definisjoner av alt for Nye Verdensorden. Verdens antikristne fariseeriske Herskere posisjonerer seg til endetidsdramet profetert i Bibelen for tusener av år siden. Bibelen profeterer det går ikke så bra, for dem. Ondskap og urettens apostler har Jacob-Israel og Jesus’ sin Gud en høne å plukke med. Spesielt dommere som dømmer for løgnen, og ikke for den beviste sannheten.

Dette er bare ennå en ny sak hvor grunnbokens rettsvern ikke respekteres, fordi systemets og jødiske Nye Verdensordens Stay Behind sin mann tidligere sentralbanksjef og norges mann i det Internasjonale Pengefondet Jarle Bergo har et hyttefelt han tjener penger på som trenger veien, så kan ikke Egil Klubbens rettsvern respekteres.

Stay Behind sine interesser og gutteklubben Grei sine interesser må gå foran slikt tull som rettsvern for eiendomsrett, det er talmudisk jødisk Lov, at «rettferdighet» er det som er bra for jøder, ikke hva som egentlig er rett og riktig, det har mindre betydning for dem, og korrupte dommere i norsk domstol, som nærmest i sin «uavhengighet» uten unntak tjener disse i vår nasjon undergravende krefter, ikke borgerne.

Karstein Rye har herved meldt seg inn i «Talmudiske Klubben for Urettens Bevarelse«. Hvor Gud elsker rett og rettvishet, karakteregenskaper som gav Abraham favør hos Gud, karakteregenskaper som Abrahams sanne åndelige barn deler, karakteregenskaper mange av hans kjødelige barn hater og synder mot, der elsker Satan og Satans Synagoge (Åp. / Rev. 2.9 og 3.9) all den urett, nød og død de kan bevirke, eiendommer de kan stjele, familier de kan ødelegge.

Egil Klubben: Avslør maktmennesker, og bli psykiatrisk pasient (Juklerød)
https://www.riksavisen.no/egil-klubben-avslor-maktmennesker-og-bli-psykiatrisk-pasient-juklerod/

Jødiske satanist Klaus Schwab er helt enig med jødiske satanist Rabbi Karl Mordechai Marx Levy.

Jfr. boken «Marx and Satan» av ex. jøden som ble kristen, hedersmannen Richard Wurmbrandt.

Til: Hordaland Tingrett

For vår oppfølgingsartikkel av disse artikler;

Ulvik-saken Egil Klubben: Vil legalitetsprinsippet vinne over fantasiprinsippet denne gang ?
https://www.riksavisen.no/ulvik-saken-egil-klubben-vil-legalitetsprinsippet-vinne-over-fantasiprinsippet-denne-gang/
Ulvik kommune, Egil Klubben: Når fantasiprinsippet erstatter legalitetsprinsippet
https://www.riksavisen.no/ulvik-kommune-egil-klubben-nar-fantasiprinsippet-erstatter-legalitetsprinsippet/

Ber om innsyn i dom av idag; Staten mot Egil Klubben avsagt av den konstant korrupte jødiske ex. kommuneadvokat lekedommer Karstein Rye i «juristmafia til ivaretakelse av offentlig ansattes kriminelle løpebaner og sin egen stands kollegiale profitter«, som skal underminere den kristne rettstandard fra den gang vår nasjon var kristen og ble drevet etter kristne prinsipper. Talmudiske kaballstiske jøder med makt er aldri en god ide, den kristne nasjonen avvikles etter de har kuppet makten i Norge etter å ha vært forbudt her i 1600 – 1855, rettstandard snudd på hodet, kriminelle blir satt fri, de uskyldige dømmes, ala Barrabas vs. Jesus Kristus, det fariseeriske talmudiske system, samfunnsinversjon.. Dommen skal brukes for å dokumentere i artikkel den talmudiske dommers invertering av norske tidligere kristne rettstandard i den kristne nettavisen riksavisen.no.

Den kristne standard er: Forvent aldri noe rett og rettferdighet fra talmudiske jøder. Deres oppgave på jord er det motsatte av rett og rettferdighet. Invertering av samfunnet, på alle måter, marxistisk etter ånden av den jødiske satanist rabbi Karl Mordechai Marx Levy.

De eneste som drar fordel av norsk rettsystem er kriminelle, løgnere, mordere og hardcore satanister; De uskyldige som Jesus straffes og korsfestes, de skyldige Barrabaser går fri (Erik Jensen, Baneheia-saken, Tengs-saken)…

Kommunisme (sosialisme) er Judaisme, sier

«Anti-Communism is Antisemitism.» Jewish Voice, July – August 1941.

De triumferer over sine perversjoners seier over sømmeligheten og dannelsen for siste gang i verdenshistorien denne gang.

Mvh. Jarle Johansen
Riksavisen.no

Dom mottatt 21.04:

Dom i sak 23-013101MED-THOD

 

Vi har skrevet mange artikler om alle personene som deler skjebne med Klubben, fordi deres interesser kolliderer med askenazi khazarene som hersker i vårt land; Synnøve Fjellbakk Taftø (de pleier putte folk på asylet som sier dem imot, som de gjorde også med Klubben), Eirik Jensen (Cappelens bakmenn og finansiere er jøder), Viggo Kristiansen, Scandinavian Star, myrdet for profitt (jøders forsikringssvindel forretning), Fredrik Fasting Torgersen, Karina Hyggen Amland (stjeler en vei), Cato Berglund, Hans Eirik Olav (stjel noen oljerigger, jødiske obligasjonseiere), Sunnmørsrederier offshore som nekter å bytte ut norsk mannskap med utenlandsk, slik at khazar mafiaen kan gjøre oss konkurs….. m..v.

Solgt til jødedommens festning i England
https://www.riksavisen.no/frigjoeringen-1945-norge-solgt-til-england/

Jurist Synnøve Fjellbakk Taftø skriver i et brev til Øyvind Aarsnes, leder for Folkeaksjonen mot EU-medlemskap, den 02.01.2006 at Norge i realiteten var okkupert fra 8. mai – 13. desember 1945, av de allierte;

“I denne tiden ble Norge ikke styrt av den første regjeringen Gerhardsen, men av allierte propagandaeksperter, de fleste av jødisk herkomst, som gav ordrer til de spesialutplukkede departementsrådene i hvert enkelt departement om hva som skulle gjøres. Det var disse propagandaekspertene som stod bak både Krigsbarnutvalget og de grunnlovstridige provisoriske anordningene som har utgjort norsk rett etter krigen, ikke den såkalte hjemmefronten, men det var jeg ikke klar over før i 1989. Jeg visste derimot at Jens Christian Hauge har spilt en nøkkelrolle både i 1945 og i alle år siden og jeg mistenkte ham for å være den “agent Oscar” som Mossad var så stolt av.”
https://www.riksavisen.no/politiske-mord-i-norge/

Jurist og diplomat Synnøve Taftø ble aldri tilgitt at hun outet nasjonens virkelige makthavere her aka «Dypstaten». Hun har betalt en høy pris for å varsle oss. Har Norge en heltinne, er det Synnøve, et helt liv satte den henne på straff og kjemisk lobotomering for det.

Jens Kristian Hauge og Håkon Lie bekreftes i tjeneste for internasjonal jødedom
http://www.riksavisen.no/det-nye-jerusalem-og-dansen-rundt-gullkalven/

Jarle Bergos hyttefelt gir Klubben saken en helt ny dimensjon selvfølgelig.. Kommunens rådmann Thore Hopperstad og Ordfører Hans Petter Thorbjørnsen må selvfølgelig tjene denne maktelite som alle andre ordførere og rådmenn i Norges land, om de vil delta og være med i makteliten, eller ikke få bli med i den norske makteliten til gjensidig berikelse, egentlig en sionist mafia som tilber jøder som guder ala Jens Kristian Hauge (AP) og Håkon Lie (AP).   http://www.riksavisen.no/norsk-politikk-det-skitne-maktspillet-i-kulissene-1945-2006/

Disse historiske forhold og kunnskapen fra den nylig utgitte boken «Stay Behind» (Pax Forlag 2023) og våre tidligere artikler vet vi alt som har skjedd.  https://www.riksavisen.no/sjoemannsorganisasjoners-integritet/

Nå skal jo dommernes «uavhengighetserklæring» sikre at de skal være nettopp det, uavhengig, sikre borgeren mot slike makt konstellasjoner, men det er ikke slik…. norske dommere tjener denne maktelite… det er deres rolle, i alle saker ser vi de gjør det… Dere finner hundrevis av artikler om det på riksavisen.no

Norske borgeres lov bør gjelde i Norge. Ikke jøders lover. Det er mulighet i starten i inhabilitet spørsmål  ved sakens innledning, spørre dommer om han er jøde, eller om han står i tjeneste for den internasjonale talmudiske jødedommen. Da er han inhabil, for kristne skal dømmes av sine likemenn, ikke av primitive talmudiske undermennesker med dyrets merke, den sterkestes rett. Krev hans avgang fra saken.

Marxistenes Brave New World. For å overta makten i samfunnet og verden, må de snu den «gamle kristne verden» på hodet, i ALLE sammenhenger. Til og med språket vårt må bolsjevik-jøde-marxistene omdefinere, Det er ikke to kjønn bare lenger, det er klimaproblem, rettsstandard snudd på hodet, – du blir ikke lenger bare dømt for dine handlinger, men også for dine tanker og følelser, flat jord, den uskyldige Kristus korsfestes, den skyldige Barrabas går fri. I Sovjet sa bolsjevik jødene av Edom («edomittene» etter Esau/Amalek) «slipp fangene fri det er vår«. ALT er bare løgn og bedrag…

Jødisk seier er Kristus sitt tap. De har mange til å hjelpe seg å seire i omkampen, omkampen over Jesus Kristus sin seier over dem for 2000 år siden.

Edomittene etter Esau ble Jøder, sier H.G. Wells (på Jesus sin tid), og de fleste av dagens Jøder er konverterte Khazarer. Fra boken Who is Esau – Edom, av Charles A. Weisman

Dette er hva dere får med jødiske dommere og jøder ved makten, av denne grunn har de blitt forbudt i 119 kristne nasjoner gjennom tidene :

I følge Israel Shahak (1933-2001) er klassisk jødedom inspirert av bildet av Sparta slik det fremstår i Platons lover 942. Jødedommen adopterte målene Platon beskrev i det følgende avsnittet. (Shahak, s.13). I sin bok, ‘Jewish History, Jewish Religion: The Weight of 3000 Years’ forklarte Israel Shahak at jødedommen fremmet et «lukket samfunn … et av de mest totalitære samfunnene i hele menneskehetens historie.»

Hovedsaken er at ingen, mann eller kvinne, noen gang skal være uten en offiser satt over ham, og at ingen skal få den mentale vanen å ta noen skritt, verken på alvor eller spøk, på sitt individuelle ansvar. I fred som i krig må han alltid leve med øynene på sin overordnede offiser…Vi må med et ord trene sinnet til ikke engang å vurdere å opptre som individ eller vite hvordan det skal gjøres.

Shahak sier at ordene «rabbi» og «offiser» er utskiftbare. I kommunismen bygde sønnene til rabbinere en ny verdslig religion som speilet fanatismen og undertrykkelsen av klassisk jødedom.

Jødene vet selv jeg har rett. Deres rabbier forteller om når det tordnet og lynte, når templeforhenget revnet («la hans blod komme over oss og våre barns hoder» Matt. 27:25), når satanist tempelet deres ble lagt i grus som Jesus sa ville skje (Mark. 13:12), og de mistet sin nasjon, pariakaste i verden i snart 2000 år, de er satanisk, ikke dum.. de kjenner historien… Gud kan IKKE straffe dem, før noen, eller vi stiller som Guds statsadvokater. Vi må peke på deres urett og ondskaper, så vil Guds Lov om aksjon <> REaksjon, ta seg av urettskaperne. Gud HATER ondskap og urett intenst, fordi Gud er kjærlighet.

Etter å ha besøkt det bolsjevikiske Russland i 1920, skrev Bertrand Russell til Lady Ottoline Morrell: «Bolsjevismen er et lukket tyrannisk byråkrati, med et spionsystem mer forseggjort og forferdelig enn tsarens, og et aristokrati som uforskammet og følelsesløst, sammensatt av amerikaniserte jøder. Ingen spor. av frihet.»

Som bankmannen Otto Kahn sa det, planla det jødiske lederskapet å bli Gud og «gjenskape verden»; «Vi skal utbre ideen [om Gud] ved å identifisere den med nasjonen Israel, som har blitt sin egen Messias. Fremkomsten av den vil bli lettet av Israels endelige triumf… «

Fire khazar jøder snubla inn på en bar i Ukraina i 2014, ville skape Nye Khazaria, og bartenderen spurte….;

Victoria Nuland gift med Robert Kagan, Jens Stoltenberg og Vladimir Zelinski

Den nye verdensorden handler om å innlemme menneskeheten i kabbala-jødedommen, som er satanisme forkledd som «sekularisme».

Otto Kahns følelse om at rike jøder «har blitt sin egen Messias» gjenspeiles i et berømt brev fra Baruch Levy til den jødiske satanist rabbi Karl Marx sitert i «Review de Paris» 1. juni 1928. Det viser også hvordan sosialismen og spesielt kommunismen bare var redskaper for å tilrane seg makt og eiendom.

«Det jødiske folket samlet vil være dets egen Messias. Hans styre over universet vil bli oppnådd ved foreningen av menneskerasene og gjennom eliminering av grenser.

En universell republikk vil bli til der Israels sønner vil bli det styrende elementet. Vi vet hvordan vi skal dominere messene. Regjeringene til alle nasjoner vil gradvis falle, gjennom proletariatets seier, i hendene på Juda.

All privat eiendom vil bli Israels fyrsters eiendom – de vil eie rikdommen til alle land. Slik vil Talmuds løfte bli realisert om at når Messias tid kommer, vil jødene holde eiendommen til alle verdens folk under sine nøkler.»

****

Messias kom 2000 år siden, det trenger idiotene å lære. De skal få lov å lære på den harde måten. Han dro som et lam, offerlam, men kommer tilbake som en rasende løve. De sataniske jødene skal tidsnok bli valset ned av tronen de har kapret fra Guds Sønn; Jesus Kristus (Isaiah 9:6, Jeremiah 49:16) som verdens kongers Konge, ENEveldig. Gråtende vil nok talmud jødene Klaus Schwab, Jonas Gahr Støre og Jens Stoltenberg og hans Nye Verdensordens venner ala Erna Solberg bli dradd ned av tronen med makt, Guds vrede utøses over dem tidsnok. Da kan vi som er i Guds Rike fryde og flire og kose oss.. 🙂

Jeg tror ikke de ser frem til det. For denne gangen lover Bibelen den fullstendige tilintetgjørelse av dem og deres ondskaper, Klima-Kovid-Krig Inc for å tappe vår statskasse, stjele oss ren, urett og satanisme, verdens fremste antikrister (Obadiah 1:18), de har snart gjort sin siste ugudelige tabbe, tabbekvoten snart oppbrukt, de burde gjort som Jeremiah og Jesus fortalte dem (Jeremiah 4:4, Jeremiah 49:16, Deuteronomy 10:16, 30:6), omskjært hjertet mer enn penisen, de dyriske primitive bør bli snill og rettferdig som Abraham, åndsbarn av Abraham (John. 8:33-34, 39), kristen (religionskritikk) ;

Jesus Kristus forbys i Israel og Jerusalem, Nå skal talmud Jødene utslettes (Holocaustes)
https://www.riksavisen.no/jesus-kristus-forbys-i-israel-og-jerusalem-na-skal-talmud-jodene-utslettes-holocaustes/

De skal stå til ansvar for all ondskap, urett, løgn og djevelskap de har bevirket. Den dag Gud bestemmer at det er på tide for også meg å bli overlatt til jødene og bli drept av dem, da er jeg klar. Inntil det skriver jeg hva jeg vil si. Jeg er klar hver dag. Inntil den dag, gjør jeg hva jeg gjør, til Guds Rikes storslagne utbredelse, for min venn Jesus Kristus har jeg «tatt opp mitt kors» og fulgt hans eksempel (Luk. 9:23). Den eneste som stod meg bi den gang jødene og deres urettstjenere i domstolen første gang knuget meg i domstolen til urettens fremme for 25 år siden.

Familieinstitusjonen er grunncellen i den kristne kultur. Jødene HATER det, MÅ ødelegges med alle midler; bli Statens Barn.

Deres aktiviterer ødela forholdet til et barn jeg elsket høyt, som ville flytte til meg faren, og jeg var dum nok til å be domstolen om hjelp til å la henne få sin vilje i det, tabbe. Jeg visste ikke bedre. Jeg var samme naive idiot, trodde som alle andre at der sitter mennesker i domstolen som gjerne vil være ansvarsfull og gjøre rett og godt, når sannheten er motsatt, at domstolen egentlig er et politisk skafott, arnested for urett og djevelskap rent generelt hvor de er uten ansvar for feil og kan lyve og bedra og gjøre så slett arbeid som de vil, og i den saken for morspresumpsjonen.

Må jødinnene ekspedisjonssjef i B&F Dep Karin Stoltenberg, Kari Killen og Gro Harlem Brundtland som jeg gjorde personlig ansvarlig for tapet, må de brenne i Helvete for det, i sine gjennomførte ondskapsfulle naturer dreper kjærligheten mellom menneskene, ødelegger med ond vilje familie tilknytningene. Jeg skrev om det her;
https://www.riksavisen.no/justismord-grunnen-til-at-norske-domstoler-vanligvis-er-til-fordel-for-lognen-og-uretten/

Når Du Går Over Floden – Elisabeth Koch

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring