Davos-Bartn aka Espen Barth-Eide; Jødisk maktelite med «standardmessig gjennomslag» i norsk forvaltning og domstol v/Villars-Dahl

Ran ved høylys dag, daglig leder i Klima-Kovid-Krig Inc. minister Espen Barth Eide, deres retoriske verktøy for å rane det norske folk ved høylys dag, populært kalt Davos-Bartn, tidligere nestleder til Jesus efterfølger som «kongenes Konge» askeNazi talmud jøde Klaus Schwab (Is. 9:6) og idag minister og garantist for Klaus Schwabs saker i Norge, pengeoverførsler til formålet, fylle deres lommebøker, hvordan hans frender jødiske dommere som Leif Georg Villars-Dahl galant loser hans ulovlige byggesaker gjennom systemet.

VARSLING : Jarle Johansens magnum opus; Rettferdens død i norsk rettspleie
https://www.riksavisen.no/varsling-jarle-johansens-magnum-opus-rettferdens-dod-i-norsk-rettspleie/

Artikkel er tenkt som dokumentasjon for en anke til Høyesterett som ligger til behandling, hvor forfatter vil ha bevist at den jødiske maktelite i ‘Stay Behind’ av B’nai Brith har bestemt seg for hevn, og påvirker dommere til sine udåder, enkelt beviselig på ulovfestet grunnlag skal stjele eiendom fra forfatteren i sitt makabre og ekstreme hat mot kristne mennesker i Norge, engang et kristent land, hvor det hevdes at idag er ‘Dypstaten’ overtatt av de samme talmudiske-Khazar-jøder som tvinger forvaltning, domstoler og avisredaksjoner til sin gjerning. I en artikkel vedlagt med saker omtalt som eksemplifisert ALDRI urett omtalt av massestrømsmedier representert ved Sunnmørspostens redaktør Hanna Relling-Berg som aldri skriver noe om sine frender i de saker, for å beskytte dem, og deres ekstreme hat som kommer til uttrykk her mot kristne mennesker. De som var forbudt her i århundrer sist ved Grunnloven i 1814, er fritt frem med alt av sitt kriminelle antikristne virke på grunn av slike «babylonske horer» kjøpt og betalt for den nette sum av kr. 1,5 million årsinntekt per år, som Hanna Relling-Berg altså, mener forfatteren.

Jeg har tidligere dokumentert i en rekke artikler at Stay Behind var stiftet av MILORG-gjengen etter krigen, for å beskytte jødiske interesser av sionistene Jens Kristian Hauge (AP) og Håkon Lie (AP), i fredstid, – følg linkene i denne : https://www.riksavisen.no/det-nye-jerusalem-og-dansen-rundt-gullkalven/

Jakob Hansens vei 6 (Barth Eide sine foreldre sin tomt). Jakob Hansens vei 8 (Barth-Eide sitt hus, ikke lov å skille ut i hht servitutt tinglyst i grunnbok). Tiltakshaver : Ukjent. Søker: Ukjent. Dobbelt bokholdere. Avdeling «Stab» eller «Stabsavdeling» er ‘Stay Behind’ opprettet av B’nai Brith. Se Doktor Holms vei sakspapir nedenfor. Deres maktutøvelse kjennetegnes ALLTID med at de vil alltid implementere sin verdensorden basert på løgner og urett; Satan og satanisters bumerke det, se «Marx and Satan» av hedersmannen jøden som ble kristen Richard Wurmbrandt her. De lever og ånder for å gjøre nettopp urett og mayhem. Satan krever det av dem, for at de skal få posisjon i hierarkiet hans.

At «Davos-Bartn» skal avskaffe den norske middelklasse med bedragerske klimavgifter, klimaskatter og andre slags slu retoriske grep, penger som skal rett i hans frenders lommebøker, som bolsjevik-jødene har gjort før i Russland og USA, avskaffe middelklassen, kun en herskerklasse og resten er fattige, gjør at ingen norske mennesker trenger akkurat å elske denne bøddel av sivilisasjon, nå som da. Jøder har ALDRI skapt noen sivilisasjon, de har alltid bare ødelagt sivilisasjoner.

Denne Davos mafia av khazar jøder etter Esau har søkt omkamp i Jesus sin kamp over dem og seier over dem for 2000 år siden. De kommer sterkt tilbake. Bibelen gir oss fasiten på deres forsøk på coup d’etat av Jesus Kristus sin lordship av å instruere verdens «kongers Konge» (Is. 9:6) instruerer verdens nasjoners ledere. 1000 år norges kongers Konge. Over nå. De vil forsøke, men de vil mislykkes, og Gud vil eksterminere dem, garantert !
https://www.riksavisen.no/jesus-kristus-forbys-i-israel-og-jerusalem-na-skal-talmud-jodene-utslettes-holocaustes/

Det skal mer til enn en satanisk askeNAZI Khazar jøde som Klaus Schwab å ta luven fra Jesus Kristus, verdens ubeseirede Hersker.

En slu djevel i «makten bak makten» iflg Finansavisens Anders Horntvedt («Dypstaten»);

 

Dommer Leif Georg Villars-Dahl var også dommer i sak for Espen Barth Eide, som ønsket å bygge en enebolig på sine foreldres tomt i Jacob Hansens vei 6, på Vinderen. Området hadde en strøksservitutt som juridisk sett skulle gjøre utbygging umulig. Servitutten ble opphevet og naboene vant ikke frem. Se artikkel DN 4. mars 2010. Vedlegger også kjennelse fra Oslo Byfogdembete. Se vedlegg.

Publisert : 2023

Legger også ved artikkel fra Finansavisen som forteller at Espen Barth Eide tilhører «Makten bak makten«. Når dette maktsystemet opererer settes lov og rett ut av spill, som nettopp kjennelsen fra Oslo Byfogdembete viser, se vedlegg, hvor Barth Eide med dommer Villars-Dahls velsignelse kunne føre opp et «kassehus» ved siden av hovedhuset i «Den hvite byen» på Vinderen.

I forbindelse med opprettelsen av det underjordiske garasjeanlegget i Langoddveien 124 som også er et fordekt militært anlegg, gjennom det skjulte maktsystemet henger Langodden-saken sammen med den ulovlige utbyggingen til Espen Barth Eide – en viktig person i dette spillet, sammen med vestkantmegleren Torbjørn Ek, er tidligere styreleder og advokat Leif Georg Villars-Dahl, som forøvrig er styreleder i eiendomsmeglerfirmaet til Torbjørn Ek, som også er advokat.

Leif Georg Villars-Dahl som dommer ved Oslo Tingrett slettet servitutten for Barth Eide ved at han vant saken da den var til behandling i Oslo Byfogdembete. Denne saken viser altså at systemet har «standardmessig gjennomslag i alle rettsinstanser» når det skjulte maktsystemet krever det! Barth Eide vant selvfølgelig utbyggingssaken mot sine naboer! Tingrettsdommer Leif Georg Villars Dahl er altså en medpiller i systemet! Når ting en vil gjøre strider mot norsk lov, er det godt med venner som byrettsdommer Leif Georg Villars-Dahl, som kan oppheve tinglyste servitutter for sine venner;

Kjennelse Oslo Byfogdembete vedrørende oppføring enebolig-1

Pantsatt for 45 mill. og urådighet over Langodden, og fikk godkjent det underjordiske anlegget, samtidig som Villars-Dahl var styreleder hos de som tok pant den tiden garasjeanlegget ble godkjent.

Rammetillatelse Langoddveien 119

Styreleder i Advokat Torbjørn Ek AS var advokat Leif Georg Villars-Dahl som også samtidig var dommer i Oslo Byfogdembete – han er også idag dommer i Oslo tingrett, som overtok alle dommerne fra byfogden.

Kommunen har falske saksbehandlernavn, «Jens Kontaktskaper» og «Drude Pernille Lindås» som er funnet i saker over hele østlandet i saker etter sikkerhetslover, talmudisk lov som trumfer alle andre norske lover, det vil si ‘Stay Behind’ saker, saker til beste for jøder som okkuperer makten i sitt lydrike Norge [Bla med pilene opp og ned, se side 3] ;

Salgsprospekt Langoddveien 124 med informasjon og rammetillatelse (2)
advokatfirmaet Føyen Torkildsen, komentert av Berge

OM ”forenklet behandling” og ”standardmessig gjennomslag”
https://rettsnorge.com/index.php/Ny%20skandale%20i%20norsk%20rettsvesen
https://rettsnorge.com/Dommere%20deltar%20ikke%20i%20avgj%C3%B8relsene%20de%20%E2%80%9Dsignerer%E2%80%9D

Tingrettsdommer med forretningsinteresser, jødiske Villars-Dahl;

https://juridika.no/forfattere/leif-g-villars-dahl

https://advokatwatch.no/nyheter/domstoler/article15199896.ece

Torbjørn Ek var eiendomsmegler for salgsprospektet i Langoddveien 124. Tidligere kreativ direktør Øistein Borge i Leo Burnett var hjemmelshaver til eiendommen. Øistein Borge var oppført som tiltakshaver i søknad om «Dobbelgarasje og bod under terreng» og sivilarkitekt Niels Aars Nicolaysen var oppført som søker til prosjektet. Rammetillatelse ble innvilget 06.07.2005. Se salgsprospekt, se også artikkel Dagens Næringsliv 24.05.2004.

Ga 2,5 millioner – vil selge for 20 | DN
Øistein Borge bor (per 2020) på Mallorca, der han jobber som forfatter på heltid.

I forbindelse med salget opprettet advokat og eiendomsmegler Torbjørn Ek et pantedokument pålydende 19.000.000,- i eiendommen. Pantedokumentet er datert 15.09.2005. Se vedlagt historisk grunnbok. Fra denne dato har advokat og eiendomsmegler Torbjørn Ek en tinglyst urådighet over eiendommen.

Frode Berner Hope – som den 25. januar 2022 ble siktet for grovt skattesvik, grov økonomisk utroskap, grov regnskapsovertredelse og grovt bedrageri – overtar eiendommen 17.03.2006, vederlag 19.000.000,- . Frode Hope kom altså inn som kjøper for å gjennomføre det ulovlige prosjektet under adkomstvei til andre naboers eiendom – Langoddveien 122. De fikk først vite at Frode Hope sin samboer, Anne Carine Schjærves far, Helge Schjærve hadde kjøpt eiendommen til sin datter.

Pantedokument og tinglyst urådighet over eiendommen oppheves 08.06.2006. For at det underjordiske garasjeanlegget overhodet skulle kunne gjennomføres var jødiske Jan Herman Dantes og reguleringssjef Jon Arvid Fossums endring (nærmere bestemt; fabrikkering) av reguleringskartet en nødvendighet. Denne fabrikasjon av et offentlig dokument la grunnlaget for at dette rettsstridige prosjektet kunne gjennomføres.

Jan Herman Dante; Vi stjeler en vei, med Stat (domstol) og kommunes hjelp
https://www.riksavisen.no/bygger-jodiske-jan-herman-dante-seg-underjordisk-tilfluktsrom-i-frykt-for-antisemitter/
https://www.riksavisen.no/har-mossad-stay-behind-rett-til-a-drepe-i-norge/

Salgsprospektet for Langoddveien 124 viser at Advokat og eiendomsmegler Torbjørn Ek fikk godkjent det underjordiske garasjeanlegget/bunker i perioden hvor han hadde urådighet over eiendommen.

I ettertid har vi fått vite at Langodden er underlagt «regler» for militære anlegg (Langodden er et NATO-anlegg) og at nabo sin adkomstvei og det underjordiske garasjeanlegget dermed er underlagt regler og interesser som går foran alminnelig eiendomsrett, hvilket må antas å være årsaken til at eier av naboeiendom ikke vinner igjennom når de forsøker å beskytte sine interesser. Alle offentlige dører stenges for dem, fordi dette gjelder jøders eiendom og interesser, det synest som Stay Behind har vetorett til alt som skjer, deres interesser gr foran norsk lov. At det er ikke lenger som når Norge var kristent, at loven er lik for alle. Alle er like, men noen er likere enn andre idag, i det jødiske Nye Verdensorden, Great Reset.

Publisert : 2023

De som er i Stay Behind av B’nai Brith systemet har full immunitet mot straffeforfølgning, sier i boken ‘Stay Behind’, de ofte taper i tingretten og vinner til slutt i lagmansretten, slik at det skal gis inntrykk av en forsvarlig og rettferdig behandling

Når saker avgjøres til fordel for Stay Behind av B’nai Brith så ser personer som har studert og fulgt sakene i tiår, at det alltid er «Stabsavdeling» både i Stat og kommune som tar seg av sakene, som i Barth Eides sak, i det siste har de gått over til Saksbehandler : Ukjent;

Eksempel på saksbehandler

Alt rundt dette er holdt hemmelig og jødiske Jan Herman Dante blir heller ikke konfrontert med den ulovlige handlingen han har foretatt ved å manipulere reguleringskartet sammen med tidligere reguleringssjef Jon Arvid Fossum. Bærum kommune forholder seg tause. Et skjult maktsystem har gitt tillatelser. At rammetillatelsene er gitt av ‘Jens Kontaktskaper’ og ‘Drude Pernille Lindås‘ (saksbehandlerne har faktisk signert med disse navnene), indikerer at det er andre interesser og motiver (enn plan- og bygningslovens) som dikterer byggesaker på Langodden. Se vedlegg.

Rammetillatelse Langoddveien 119

Når dette Stay Behind systemet opererer, mister man alle rettigheter, – lov og rett er satt ut av spill. Alt som har skjedd og skjer i Langoddveien 124 og Langoddveien 119 viser dette. Idag har Frode Berner Hope plassert et båthus pluss diverse redskap som tilhenger på siden av adkomstvei til Langoddveien 122, på taket til «det underjordiske garasjeanlegget» som ikke er underjordisk! Se vedlegg. Kommunen løfter ikke en finger for å korrigere Hope.

Da Langoddveien 121 ble solgt var Torbjørn Ek megler. I forbindelse med salget opprettet han også et pantedokument pålydende 45 millioner utover kjøpesummen som var 27 millioner. Pantedokumentet ble opprettet 19.03.2014 og slettet 17.12.2014. I mellomtiden hadde Torbjørn Ek urådighet over eiendommen. Se vedlegg.

Davos-Bartn som målbevisst undergraver norges interesser til fordel for Davos jødiske interesser om deres Nye Verdensorden med seg selv som Verdens Herskere og ikke Jesus Kristus (de ypper til omkamp hans seier over dem for 2000 år siden) vant nabostrid melder Dagens Næringsliv;

Vant nabostrid - DN 4. mars 2010-1

Vi hadde nær sagt; Selvfølgelig gjorde han det. Han er jo Jøde. Stakkaren lider vel ennå av Holocaust-traumer som aldri skjedde Jøder, men Israelitter av den hvite rase. De profesjonelle jødiske lystløgnerne av Esau ‘s ætt (Joh. 8:44) bruker det bare for seg selv, som sympati trumfkortet, for transformere Staten til å tjene deres interesser i Klima-Kovid-Krig Inc. deres felles firma for å rane nasjonenes borgere deres skattepenger.

RUS-Folket

Barth Eides ætt myrdet og industrielt eksterminerte 66 million RUS-folk (RUS betyr Skandinav) i USSR.

Vi minnes 66 million Holocaustede som stod i veien for jødenes Nye Verdensorden og Great Reset i Russland i 1917

Vi minnes 66 million Holocaustede

Det er Sannheten. Vi må passe oss for disse løgnaktige massemordere av denne ætt, huske Jesus sin advarsel om dem (Joh. 8:44). Bare vit og husk at kristne tilhører vinnerlaget, selv om det ser mørkt og trist ut, så er Gud fremdeles på sin trone…. vi minner jødene om han som truet deres «Nye Verdensorden», deres talmudiske Verdensrike aspirasjoner den gang, sett Barrabas fri, «korsfest, korsfest«, med det setter de fri de kriminelle elementer i ethvert land som i RUSland > USSR, kriminelle som Barrabas «slipp fangene fri det er vår«, til å hjelpe seg å destruere sivile samfunnet, de trenger korrupte kasus i forvaltning og domstol for å ødelegge det tidligere kristne samfunn, resette det for å begynne «på nytt» etter deres og i deres <perverse> bilde, deres «norvana» reise seg som en Fugl Fønix av flammene av Kristus sitt verdensrike;

«la hans blod komme over oss og våre barn» skrek de i sin mordlyst (Matt. 27:25), lyn og torden, satanisttempelets forheng revnet, satanisttempel i ruiner, ikke «stein på stein tilbake» som Jesus forutsa (Matt. 24:2, Mark. 13:2), diaspora, folk uten land, 2000 års pariahkaste, alle forrakter dere for deres primitive sjelløse karnalske åndsløshet, forbudt i 119 nasjoner, inkl. Norge. Etter dere fikk lov å komme hit kuppet dere all makt, vi norske har ikke lenger stemmerett i deres forvridde parlamentarisme. GUD ER FREMDELES PÅ SIN TRONE !

Vær ytterst forsiktig med hva dere foretar dere heretter. Jeg vet deres hovmod og selvsikkerhet, stolthet og tro på egen makt som guder for seg selv er stor, men Jakob-Israelittenes Gud er fremdeles på sin trone, deres derFuehrer Satan fikk en begrenset tid å vise hva hans folk i Satans Synagoge (Åp / Rev. 2.9 & 3.9) er laget av (Åp. / Rev. 20:7), før moroa begynner.

The Judgement · Harper Family

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring