Borgen-Hovden (Johansen) slekten, 3 slektslinjer til Harald Hårfagre

Harald Hårfagre ætten skulle være konger i Norge mente Bjørnstjerne Bjørnson. Jeg vil vise hvor rett han hadde, at det alltid har vært tilfelle før Bernadottene kuppet tronen.

Dette er ingen skryte artikkel. Jeg er en privat person, jeg fokuserer oftest på saken, mer enn hvem jeg personlig er. Men litt kan jeg gjøre, for jeg er stolt av min familie. Og Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1910) mente at den familie som utgjør det norske kongehus idag, den svensk-marokkanske jødiske Bernadotte familien, var feil familie for det norske kongehus.

Jeg er enig i det. De må forsvinne. Denne artikkel regner jeg meg som en ambassadør for Jesus Kristus og Guds Rike på jord, ikke talmud-jødenes verdensrike, under deres Herskere. Bare hedninger som har Herskere, ikke kristne, sier Bibelen (Matt. 20:25, 26). Håkon kan gjerne bosette seg i Davos og være konge for sine venner der og resten av verden med, om noen har lyst å ha slike uærlige #Epstein venner som seiler under falskt flagg. Om Gud har nåde med oss ennå, så må de forsvinne, de er pervers. Ikke beskytter Bernadottene nasjonen, og ikke beskytter de kirken til Jesus Kristus. Bjørnson mente at det var Hårfagre ætta som skulle ha kongetronen i Norge, og derfor måtte B’nai Brith frimureri av Kong Harald modell forbys sa han, hvis ikke ville nasjonen bli avviklet. Ble den det ? Avkristnet ? Ranet ?

Vi er i tidenes krig om kontrollen over menneskenes hjerter (sjel) og sinn (hjerner), valget er Gud eller Satan (Satans Synagoge, Åp. 2.9 & 3.9), jøder eller kristne som nasjonens ledere. Folk må selv velge seg sine ledere, vil de ha jødiske Herskere eller kristne Tjenere som ledere? Gud har etter Bibelens løfte bevart en «remnant» av Israels slekten i Norge intakt, fra Kong Harald Hårfagres tid til i dag, hele kongerekka via Torberg Arnesson i Giske-ætta til dags dato… holder Gud sine løfter til Israelittene.. 58 biskoper og prester har jeg avdekket i min farslekt siste tusen år så langt.

«På Stiklestad gjorde Bjørnson den hellige slagmark til arena for en ny offensiv, et angrep direkte mot kongemakten. Fra «vor gamle Selvstændigheds største Sted», erklærte han at kongen måtte oppgi sitt veto, eller folket måtte oppgi sin konge.

Angrepet på Oscar II var ikke bare av politisk art: «Han tilhører et andet Folk.» Det dreide seg om selve slekten. Mot bernadottene sto den gamle, mytiske kongestamme, Hårfagreslekten, som Bjørnson selv mente han var direkte etterkommer etter.

Venstres valgseier i 1882 hadde gitt Stortinget den nødvendige styrke til å sette inn et avgjørende støt mot kongens veto, Høyre-regjeringen skulle stilles for riksrett. I trygg forvissning om at konflikten var på skinner, forlot Bjørnstjerne Bjørnson Norge, kone og barn. Han byttet ut Gausdal mot det republikanske Paris. I utlendigheten ville han sitte og dikte. Inntil bøndenes hær kalte ham hjem til kongsgården.

Den 27. februar 1884 ble kongens veto nedstemt, og med det fradømt retten til å regjere i Norge.

Bjørnson, på sin side, ønsket ett nytt kongeslag, et dynastisk slag mellom den jødisk-marokkansk-svenske familien Bernadotte og den norrøne kongeætten Bjørnson via Bratt til Hårfagre.» Kilde.

Bjørnstjerne Bjørnson (født 8. desember 1832 på Kvikne nord for Tynset, død 26. april 1910 i Paris) sa i et brev til Peter Bjørnson 31.10.1882 om B’nai Brith frimurer konger som undergraver nasjonens kristne interesser, til fordel for jødiske internasjonale verdensriket;

«Du må naturligvis lade mine vænner, og blant dem W. Konow først og fræmst, læse dette. Jeg lægger til, at en man, hvis kænskab ingen drager i tvil, når det gæller frimureri, og hvis anseelse er meget høj, forleden dag intrængende bad mig udvirke af tinget en lov, hvoræfter ingen æmbedsman kan være medlem af et sælskab, hvis statuter ikke er offentlige. Intrængende, atter og atter, bad han mig om det! – Bare at et sådant forslag kommer fræm, sa han, vil gøre godt og drage mange til æftertanke.
«De fædrelands-bekymrede» ledes af kæltringer; det er summa summarum.»

http://www.dokpro.uio.no/litteratur/bjoernson/bbka2.txt

Bjørnstjerne Bjørnson fikk 100% rett. Det var en tabbe av det norske folk å gå med på å la Bernadottene holde på. Han demonstrerte ved å dra til Paris og bli der, sitte der og skrive. DA har de syndet mot § 1 i Gulatingsloven «det første i vår Lov«; å tjene Kvitekrist og Gud fremfor alt, altså beholde landet og nasjonen kristen.

askeNAZI Klima-Kovid-Krig Inc.

Siden Bernadottene er jøder mer enn israelitter forstår vi deres samhold med askeNazi jødene Epstein, Bill Gates, George Soros og Klaus Schwab enn med oss israelittiske nordmenn. I Bibelen er slektstavlene nøye og sindig ført. Mine er nedenfor. Jeg har vært litt inne på slektslinjene før i denne artikkel. Da hadde jeg funnet en, nå har jeg tre slektslinjer funnet.

Det er jo ikke farlig om leseren blir «litt» kjent med forfatteren da.. Jeg har tre ættelinjer DIREKTE til Harald Hårfagre (samt samme tre DIREKTE også til Torberg Arnesson, Giske-ætta rundt omkring i landet). Leter for tiden etter den siste. En slik ættelinje er lite sannsynlig. To er helt usannsynlig. Tre er komplett usannsynlig, og fire, det er en gudommmelig komedie, det er maktdemonstrasjon deLux av Allmaktens Gud, israelittenes Gud, vår Gud. 🙂

Fordi Gud lovte i Bibelen å ivareta Israels-slekten gjennom århundrede (Genesis 28:15, Isaiah 46:4, 60:12, Gen. 12:3, Psalm 121:4, Deuteronomy 33:29), altså ætta til Jakob-Israel (han ble Israel når han hadde slåss med Gud og overlevd. Navnet ‘Israel’ betyr «struggle with God’). Gud gjorde det ved å skjule deres egentlige IDENTITET. Gud ikke bare ivaretok dem, han gjorde dem til kongeslekt og adel, noblemen, og prester – de skulle utbre og bevare Evangeliet av alle våre norske kongers Konge (Gulatingsloven § 1, Isaiah 9:6). Det er min slekt.

Gud lovte oss israelittene at han skulle bevare oss, om vi holdt oss til Den Nye Pakten, han erstattet den gamle abrahamske avtale med. Det har mine forfedre gjort. Jeg er SVÆRT stolt av dem, og jeg skal gjøre mitt så godt jeg kan som slektens «skriftlærde», før Gud kaller meg hjem. I alle slektslinjene våre idag er det KUN meg som er skrivefør, og som dermed Gud har forberedt for dette. Mitt våpen er mitt tastatur, som Giske-ætta var sentral på Stiklestad og kristningen av Norge, en kombinasjon av både den praktiske Giske-ættas våpen i hånd, Guds Ord er vårt våpen sier Paulus (Efeserne. / Eph. 6:17), og Borgen sidens akademiske presteslekt altså.

De innbiller seg kanskje de selv er immunisert mot Guds vrede, men er de ? Hvor Jesus sa til apostlene når jødene fornektet ham og fikk ham drept, «gå til Israelittene» (Matt. 10:6), og jødene sa «la hans blod komme over oss og våre barn«, Matt. 27:25. Lyn og torden, tempelforheng som revner i deres satanist-tempel, diaspora, pariahkaste, 2000 år ingen vil ha med dem å gjøre, utvist fra 119 nasjoner, inklusivt i Norge, – der ble vi i Norge all verdens «EKSEMPELNASJON», som satanistene i Satans Synagoge (Åp. / Rev. 2.9 & 3.9) gjør alt for å ødelegge idag, slik at deres sataniske nasjon «Israel» i de verdsliges øyne skal liksom være suksessformelen (verdens «teknologisenter» m.v.). Alt de har har de stjålet, er sannheten.

Den eneste suksess de har er å bekrefte for seg selv at tyveri, parasitteri, rentefoten, mord og djevelskap lønner seg. Alt hva de har vært suksessfulle i, har de stjålet fra oss, Klima-Kovid-Krig Inc., robber vår statskasse daglig på fulltid fra sine kjøpte og betalte mennesker i vår regjering og korrumperte storting, sender til sin familie i utlandet på mange slags utspekulerte måter, vårt ‘tap’ på oljefondet og annet er noen andres vinning ;

Jonas GAHR, skapjøde. Klima-Kovid-Krig Inc.

En «konge» i navnet og ikke i gavnet som har satt sin trone i Davos med sine venner, og som overhodet for den norske Kirke lar sataniske krefter okkupere alle sider av den 1000 år gamle protestantiske kristne kirke, en kirke idag for sodomitter og abortister, sosialister og andre satanister har ingenting på vår trone å gjøre.

Det norske folk lærte Martin Luther protestantisme, det kan jeg vise med mitt stamtres prioriteringer, ikke motsatt.

Jeg vil bare bevise hvor mye de ødelegger en god nasjon i Guds ånd, og at jeg har kompetanse til å påtale det. Jeg ønsker ingen kongetrone, jeg har det utmerket som jeg har det, tusen takk, og fordi jeg vet at for dem som «meget gives kreves meget«, av Gud. Jeg har aldri fått noe gratis av noen, jeg har jobbet for mitt, ikke vært parasitt på andre menneskers skattepenger som Bernadotte, Gahr og Stoltenbergere lever av. Så jeg er ikke skyldig noen så mye som en vennetjeneste engang når jeg drar herifra. De satanistene på tronen skal betale med sitt evige liv for sin synd og for sitt forræderi, korrumpsjonen av den rollen de har kuppet. De bør brenne i Helvete.

Min far av kongeslekt laget veier over Finnmarksvidden etter krigen som ungdom, som tenåring var det hans fortjeneste at hans søsken og øvrig familie overlevde. Var ikke noe NAV å springe til. Han fortalte de hadde ikke sko. De tullet aviser rundt beina, men der var familie å fø, så han måtte gjøre hva som var nødvendig. Utav de erfaringer kom bevisstheten om det israelittiske tjenerskapets monarki (Matt. 20:25) fremfor det herodiske og jødiske herskersystemet for den talmud-jødiske herskerklassen de bygger med base i Davos og Tel Aviv.

Min bestefar skiftet navn fra Borgen til Johansen av sine egne årsaker før verdenskrigene. Min far nevnte at han selv hadde tenkt å skifte tilbake til Borgen, men det ble aldri gjort. Spiller ingen stor rolle, navnet skjemmer ingen.

Min presteslekt:

slektgranskning presteslekt 14 03 23
.[PIL OPP NED FOR Å BLA]

Denne krigen er ikke politisk mest, den er åndelig, fordi det er Satan som KUN kan ha makt ved løgn og bedrag som er hovedfienden. Alle personer i Satans makt som lyder den inspirasjon i seg, om de er jøde eller greker, svensk eller nordmann, er problemet, mer enn de er fienden. For om de hadde kommet til åndens omvendelsen, vil de selv se det. Fortidens fiender i tiden vi er i, kan enkelt og fort bli fremtidens beste venner, ved deres omvendelse fra det sataniske til det kristne. ALT er i Guds hender. Vi vet ikke hvem andre Gud har forberedt på denne temporært sataniske tidsalder. Som slekten har vært i Guds hender. Er vi hver enkelt av oss som brodne kar i «pottemakerens hender» (Jer. 18:6,7).

Vi har hatet katolisismen (Jewsuits) i 1000+ år i vår slekt, aktivt motarbeidet den: «Bjarne Erlingsson fikk kontroll over Giskegodset i tillegg til Bjarkøygodset i 1302 gjennom giftemål med Margreta Nikolasdatter. På denne måten blei han den rikeste mannen i landet. Erlingsson blei lyst i bann av kirka sammen med Andres Plytt i 1280 eller 1281 fordi han kalte tilbake biskopens myntbrev og minska tienden fra Hålogaland og på Brurberget erklærte Våganboka ugyldig og sa at kongen ikke ville ha flere lovbøker i landet enn ei, og at bare kristenretten fra erkebiskop Sigurds og kong Håkons dager skulle gjelde.. Bjarne Erlingsson var en del av riksrådet både under Eirik II Magnusson og Håkon V Magnusson, og han deltok ofte i ambassader til England og Skottland.» https://www.blix-dahle.no/humogen/family.php?tree_id=1&id=F18136&main_person=I57522

Jeg vil med dette henstille til «pottemakeren» at det er min slekt som har bygget opp nasjonen fra kald isete ødemark, sataniske edomitt jøder river ned, bygger urett, syndefull nasjon og djevelskap slik at Gud må ødelegge nasjonen som med Sodoma og Gomorah (Jer. 18:7). Min slekt har ikke noe ansvar for hva edoms ætt av Esau gjør. Vi i Jacobs ætt har gjort hva vi skulle, inntil denne dag, har vi holdt fortet. Bevart den kristen. Det må tjene mitt folk til fordel. Jeg håper Gud vil spare nasjonen min, tilbakekalle edom jødenes myrderier, straffe deres perversjoner og ransbølge, ikke uskyldige oss, om det finnes 5-10 rettferdige kristne her (Gen. 18:32).

Kunstmaleren Edvard Munch skrev til Jens Thiis i 1924: «Nu har jeg reist i flere måneder. Jeg må jo ha fred, det er sandelig ikke lett i dette landet. Jeg må reise fra sted til sted, så aldri noen vet hvor jeg er, for å få fred. Jeg er i Vågå, vet DE at slekten min er der fra?» og «På kirkegården der fant jeg virkelig to gravsteder, både en Munch og en Bjølstad. Det er jo merkelig. Det er kampen mellom disse to slektene som blir til i malerier hos meg.»
https://www.nasjonalparkriket.no/munch-i-vaga/munch-sin-tilknytning-til-vaga

Mye av min presteslekt er Munch. Edvard som hans onkel Peter Andreas Munch som er en av Norges fremste historikere gjennom alle tider, nasjonal-romantiker på sin hals, er min slekt, om enn noe lenger ute på slektstreet til oss i Munch-presteslekten. P.A. Munch er den eneste protestantiske historiker som har fått full tilgang til vatikanets arkiver. Han er begravd på den protestantiske kirkegård i Roma.

Det Norske Folks Historie 8 Vol, av Munch Peter Andreas

Jeg er oppkalt etter min farfar. Han døde litt etter jeg ble født.

Farfar Jentoft Mikal Bastian Johansen

(Borgen, Olaussen, Bull, Friis, Bolt, Munch, Paus, Spetalen, Stømner, Blaker, Paludan, Munthe-Kaas, Blindheim, Bjørnstad, Marstrand, Stockfleth, Foss, Rømer, Borchsenius, Wessel)

MyHeritage - Relasjonsdiagram - Jentoft Mikal Bastian Johansen - Harald Hårfagre Halvdansson
.[PIL OPP NED FOR Å BLA]

Og slik som Edvard har på mange måter jeg det også. Det er kampen mine forfedre gjorde som blir til tekst i meg, som blir ikke til bilder, men til ord. En enkel sjømann kan hedre min slekt på best mulig måte, gjør jeg best ved å ovebringe deres verdier, dele deres verdier. De gjorde sin jobb. Jesus ordre var klar til apostlene; Gå til Israelittene, når jødene forkastet ham (Matt. 10:6). Apostlene dro til Europa og Asia Minor. Mine forfedre på begge sider bevarte landet kristent i 1000+ år, på hver på sin måte. Giske-ætten med våpen i hånd (https://giskespelet.no/), Borgen/Johansen-ætten på min farfars side med Bibelen i hånd, presteslekt. Paktens ordre er : Bring Evangeliet til hele verden. Done deal.

Min morfar. Fisker. Omkom på havet i 1932, etterlot seg fire småbarn og kone. Min slektning Magnar jobbet hele livet ved Sunnmøre Museum, og jeg så hans plansjer i slektsforskning om at vi stammet fra Harald Hårfagre når jeg var liten, så jeg visste det. Men nå har jeg bevist at Magnar hadde rett. Ikke le av bygdeorginalene. Le av alle de massebevisste som er alle mer eller mindre dårlige kopier av hverandre.

Morfar Oskar Jensinius Nilssøn Kalvø

(Blindheim, Ulla, Nogva, Fjørtoft, Galtung, Kane, Rømer)

MyHeritage - Relasjonsdiagram - Oskar Jensinius Nilssøn Kalvø - Harald Hårfagre Halvdansson
.[PIL OPP NED FOR Å BLA]

Det er enkelt å gjennomgå og sjekke mitt arbeid. Bare se etter at hver person har fått rett mor/far, utifra tilgjengelige seriøse offentlige kilder, og andre privatpersoners slektsforskning. Jeg har ikke gjort alt dette. Jeg har bare benyttet meg av andre menneskers arbeid med slektsforskning, egentlig. Jeg er bare flink til å sette sammen informasjon spredd mange steder, systematisere den ved hjelp av dataverktøy.

Min mormors side. Hun fødde opp fire barn under krigen alene. Min morfar omkom på fiske ved Stadt i 1932.

Mormor Elina (Lina) Edvarda Karoline Kalvø (born Giske)

(Giske, Rekkedal, Blindheim, Gille, Semmingsen, Borgen, Smør, Standal, Hovden, Rebbestad, Follestad, Arnesson, Urka Blindheim, Rømer, Haraldsson)

MyHeritage - Relasjonsdiagram - Elina (Lina) Edvarda Karoline Kalvø (born Giske) - Harald Hårfagre Halvdansson
.[PIL OPP NED FOR Å BLA]

Den gudommelige komedie i dette er at at min far og mor er faktisk «distant cousins», fjern slekt. Slekten delte seg ved kong Harald IV Magnusson Gille (Gilchrist) (1102-1136) datter Margrethe Gille Hallkjellson Huk (born Haraldsdatter) og bror Sigurd II Munn Haraldsson , ble altså forent igjen i min far og mor. Han ble kalt Gilkrist på skotland hvor han var født, det betyr «Kristus tjener«.

Farmor Anette Sakrine Johanna Johansen (born Semmingsen Bersvendsen)

Mon tro om den fjerde og siste slektsleggen også leder til Harald Hårfagre? Navn i den linjen er;

Semmingsen, Bersvendsen, Spetalen, Thrane, Meldal, Brochmand, Blæs, Bless, Blaisi, Gamst. Det var vanskeligere å finne data til den slektslinje enn de andre tre.

Rosinen i pølsa til slutt. Min far døde for noen år siden, uten noen som helst kunnskap om, uten snev av bevissthet om hva jeg har funnet ut nå, at han av alle steder i Norge og verden når han kom fra nord-norge til Sunnmøre på sildefiske etter krigen, så havnet han midt i Giske-ættas utgangspunkt, og fremdeles uten å vite det, så var han da tilbake til røttene sine, de egentlige røttene sine; Giske-ætta, han til og med giftet seg med der, med kvinne av altså felles forfedre. #GudsFinger

De som ikke tror på Gud av dette, er enten dum eller for dum, der er ikke noe annet alternativ. 🙂 Fordi sannsynligheten for dette er så liten, uten at der er en Guds Finger i dette, så er det 100% umulig. Derfor tenkte jeg det første når jeg så hva som åpenbarte seg for meg i slektsforskningen; «Den Gudommelige Komedie«. Det er hva det er. Gud i sin store og overopphøyde Allmakt, i demonstrativ storhet beviser sin egen eksistens, hvordan virke i bakgrunnen uten å synes. Hvor vi mennesker er bare som uferdige krukker av leire i «pottemakerens Hånd» (Jeremiah 18:6). Vi har våre liv med frie viljer, alt innenfor en nærmere angitt parameter. Resten rår vi ikke over. Der slår GUDS VILJE inn, med og for oss, alle. Selv satanistene er der, under den samme Allmakts nåde eller justis. Lite vi kan gjøre med det.

Borgen-Johansen, Nord-Norge DIREKTE til Giske-ætta

MyHeritage - Relasjonsdiagram - Jentoft Mikal Bastian Johansen - Torberg Arnesson av Giske
.[PIL OPP NED FOR Å BLA]

DERFOR var Esau uegnet, og DERFOR er Jacobs ætt hatet, fordi Jacobs ånd hater tyvradder, mordere og herskere. Edom-Jødenes askeNAZI khazarer skal NESTEN klare å utrydde oss, men bare nesten, så er det deres tur; da skal de i ‘ovnen» (Ob. 1:18), og deretter er det bibelske scenario over. De til og med kuppet våre kongetroner, den trone som skulle sikre Kristus som kongers Konge (Is. 9:6), med den sikret Bernadottene og Windsorene av Sachsen-Coburg-Gotha lar Satan som dagens kongehus sin ånd å vinne nasjonen. Det skrev jeg om i denne artikkelen;

https://www.riksavisen.no/european-royals-are-all-from-edomesau/

Gud sa; Folk må få velge seg sine herskere, hvem de vil ha som sine konger og tilbe (Bibelen fraråder slikt, jfr. Samuel, 1 Samuel 8:19). Guds Folk velger seg gode mennesker som sine ledere, Satans folk velger seg satanistiske ledere, slik har det vært og slik skal det forbli, men Gud vil at dette valget heretter skal gjøres bevisst. Med kunnskap for årsak og konsekvens.

Faktisk var det Klima-Kovid-Krig Inc. skatter og avgifter som fikk Israels 10 stammer og Juda-Edom-Levy til å splitte til å begynne med; Salomons sønn begjær etter skatter og avgifter for sin livsstil, som kronprins Haakon har vent seg til i Davos. DET brøt de ti stammer av Israel opp fra, dannet sin egen nasjon, hvor de ikke sluttet å synde og ble igjen tatt i fangenskap i Assyria denne gang, fra hvor de under Odins ledelse, som Moses utav Egyptens fangenskap, havnet i kontinentets nordvest utmark og ødemark; Skandinavia.

Vi ser det samme igjen, vi må nok splitte opp, våre kloke grunnlovsfedre sa og gjorde, forby jøder og jesuitter å bo i våre kristne nasjoner i § 2 av 1814, og lenge før det samme. For all evighet. Tillater vi dem vil de på ALLE områder underminere vår kristne sivilisasjonen, tillater vi dem stjeler de oss ren. Det er 100% «naturlig» for mennesker tilhørende Satans Synagoge (Rev. 2:9 & 3:9). De anser det som «normalt» at de skal ha lov å robbe oss…

Det er STOR forskjell på kongeslekt av Jesus Kristus sin nåde, og kongeslekt av Satans diktat. Min slekt gjorde hva de skulle, bringe det kristne evangeliet til verden (Matt. 10:6). Derfor ble i den norske Grunnlov under oss fra Gulatingsloven myndighetene Folkets Tjenere, ikke dets herodiske Herskere. Nå skal endetidsdramaet stå. Det er ingen grunn til å tro at ikke selv Putin samarbeider med Klima-Kovid-Krig Inc. Alle er viktig i rollene sine, som khazar-kamerat Zelensky for at Klima-Kovid-Krig Inc. skal få robbe oss… klima-avgift, kovid-profitt og krigsprofitt, Putin er like 100% viktig som busemann for khazarenes Klima-Kovid-Krig Inc i WW 3 som Hitler var viktig for dem i WW2. Jeg kan ikke si mer i fare for å bli mistolket som antisemittisk;

Ikke skylde djevelskapen askeNAzi khazarene ‘Klima-Kovid-Krig Inc.’ spiller ut på verdens scene på meg og min slekt. Alt de gjør av djevelskap rundt omkring i verden, gjør for seg selv og sine frender, ikke for meg og min kristne nasjon. Jeg vil påstå at det er Khazarske Mafia som har kuppet både Norge og USA’s maktapparatet som er ansvarlig for ALT av verdens elendighet, Klima-Kovid-Krig Inc. Jeg og Norge som nasjon tar ihvertfall ingen, null, nada del av ansvaret sammen med dem. De tar pengene og de tar makten, deres stamme er ENE-ansvarlig… ikke meg… ikke nasjonen. jeg har ikke tiet og samtykket i djevelskapen deres. Vanlige folk uten aning, vet ikke bedre, de er i sine Herskeres vold. De som elsker og tilber og vil ha sin Gahr, sin Stoltenberg, sin Schwab, sin Hitler eller sin Lenin / Stalin til Hersker. Velbekomme, men dere kommer til å angre på det. Dere velger deres Guds Folk (israelittene) eller Satans Folk (jødene, jf. John. 8:44, Rev. 2:9 & 3.9).

Jødene er ikke noen gode ledere, fordi de KUN tenker på seg selv, som deres forfader Esau. Han ville tjene sin mage, mer enn Gud. Han brydde seg 0-zero-nada om pakten med Gud. Jacob-Israel tok det alvorlig. DERFOR fikk Edom-Esau beskjed at han som den eldre skal tjene den yngre (Jakob-Israel), jfr. Gen. 25:23, til den eldre en dag når han blir utålmodig etter sitt sataniske verdensrike skal bryte fri (Gen. 27:40), og søke kapre verdensmakten fra Guds Viljes Jesus Kristus, som er Jakob-Israel ættens utvalgte, som vant over dem og desimerte dem på Golgata.

Til minne om min far, en Konge blant likemenn, på alle vis, hans favoritt sang på gitaren sin, – han dro rundt og sang og spilte på bedehus i nord (med læstadianerne antar jeg), før han kom sørover på sildefisket som ungdom. Det er hva kongelige og adelige gjør, ønske det beste for det folk de representerer, og ikke bare for seg selv og sin egen khazar/edomitt stamme.

O Store Gud – Bjøro Håland

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring
    
  
  
    

2 Kommentarer

  1. Pingback: Norges makthavere bygger et trangt politisk klima i Norge ved psykiatriske trusler – Riksavisen

  2. Pingback: Vil forhenget i det juridiske tempel til urettskaperne i ‘Dypstaten’ revne snart ? – Riksavisen

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.