Livets Universitet: Satanistene mot Kristne; Kampen tykner til

Jeg har hatt flere saker gående siste årene, hvor jeg når de først dukket opp ikke skjønte hvorfor de hendte meg; hvor jeg fikk møte urett i sin mest basale og primitive form. Som viste meg at makten og myndigheten i verden som engang var i Guds hender, hvor Kristus engang var israelittenes nasjoners kongers Konge etter Isaiah 9:6, men ikke nå lenger. Disse forholdene nedenfor gjør at jeg ikke tror, jeg VET, at Satan er løs etter Åpenbaringens / Rev. 20:7.

I samfulle 1000 år var Norge en kristen nasjon;

https://www.riksavisen.no/norway-one-thousand-year-under-christs-reign/

Da ble kristne rettvise mennesker valgt til stillinger i det offentlige, i Regjering, Storting og hos DNV GL, hos Asplan Viak AS og i kommunene. Idag er det motsatt. Vi er i Åpenbaringen, kronologisk sett etter Kapittel 20 vers 7 (Rev. 20:7), hvor vi leser at Satan skal slippes løs for en tid (og innsette sine folk i styre og stell). Idag blir jeg som kristen, en tjener av Guds Rike, en tjener av menneskene, i tråd med Jesus som befaling hvordan hans folk skulle tjene, ikke herske, jeg blir hundset og trakassert, men alle satanister og perverse fredes ved lov av de sekulær satanistiske myndigheter. Slik innfører de Satans rike ved lov.

Tjenerskapet er kristent (Mark 10:44), tjenerånden er kristen. Mens Satan (Kristus sin motsetning) har herskerånden. Herskerånden er jødisk, jfr. Herodes. Den Nye Verdensorden blir jødisk.

Episode 1, Min artikkelserie om «Urettens psykologi»
https://www.riksavisen.no/baneheia-urettens-psykologi-episode-1/

Satan frister menneskene

Satan frister sine folk til å gjøre sin gjerning. Han frister Asbjørn Dyrendal ved NTNU; Gjør min gjerning og du får komme i mine mediainstitusjoner, og fra min Stat skal du ha sikker inntekt resten av ditt liv, til Øivind Bergh hos Havforskningsinstituttet og Arbeiderpartiet/Human uEtisk Forbund det samme. Satan frister Solberg; Gjør min gjerning og jeg gjør deg til medlem av min verdens regjering i FN, hvor du får spise kake hele dagen så mye du vil.

Tittelbildet (c) NRK.: «Satanister er som folk flest«, sier religionsforsker Asbjørn Dyrendal ved NTNU, en av de med klippekort til media, samme media som ALDRI gir kristne spalteplass til å motsi satanistene, her i NRK.no. Gudstjenester avviklet, aldri mer av det i ‘almenkringkasteren’. Sikkert fordi de anser at Gud og Kristus er ikke ‘almen’ lenger.

Er satanistene egentlig som «folk flest», er det sant? Er det riktig? Vi husker at satanisme er det grader av. Til den mer uskyldige egoisme hvem som skal få den største isen hos barn, til blodofring av babier for å få tjenester, makt og rikdom, av Satan i verden. ALLE som får makt og myndighet i Satans (temporære) rike, de er satanister i en viss grad. Stikkord for satanisme er egoisme og egeninteressen. Hedonisme, perversiteter og annet er utledet av det første, et resultat av det første, egoismen i få tilfredstilt alle av kroppens lyster og drifter, perverse eller ei. Kristne skal undertrykke de sider av menneskenaturen, satanister skal leve dem ut. De lovgivere som gir dette, er Satans tjenere, og satanisters valgte lederskap.

Av merkelig omstendigheter, vil dere alle kunne observere og legge merke til at jøder er kjempepopulære blant ateister og satanister, grunnleggeren av Church of Satan, Anton LaVey var faktisk jøde, rette navnet hans er Levy. De er kjemperask med å beskylde kristne for antisemittisme og jødehat, de er veldig opptatt av de to ting, ikke så mye annet, herav forbindelsen til Satans Synagoge i Åpenbaringen / Rev. 2.9 & 3.9).

«Men Jesus kalte dem til seg og sa: «Dere vet at de som blir regnet som fyrster over folkene (Gentiles), undertrykker dem, og stormennene deres (Jødene) styrer med hard hånd. 43 Men slik er det ikke blant dere. Den som vil bli stor blant dere, skal være tjeneren deres, 44 og den som vil være først blant dere, skal være alles tjener. 45 For heller ikke Menneskesønnen er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange.» – Mark 10:42-45

Slik virker det i den kristne nasjon og verden. Slik hadde vi det i Norge i ett tusen år, hvor politikere ble satt på plass av vår Grunnlov, Jesus var «det første i vår Lov» (Gulatingsloven), dvs. § 1, og folket var i samme Grunnlov beskyttet mot Statlig inngrep i deres borgerlige friheter, som sa at vi borgerne var Statens ansattes sjefer, ikke motsatt. Bøndene og småfolket ble beskyttet og ivaretatt av adelen og de med makt, fordi de var kristen, og lydde Jesus sitt bud om å ivareta enker og faderløse og være alles tjenere.

I årene som kommer skal dere alle få oppleve det motsatte, fordi Gud er glemt, satanisten Erna Solberg innsatt som leder, et miserabelt og satanistisk løgnaktig bedragersk menneskevrak, andre av samme type vil følge henne, fordi folk velger seg dem, og Jesus avviklet som våre kongers Konge. Alexander Solshenitzyn om ulykken som rammet Russland: «Menneskene har glemt Gud, det er hvorfor dette hendte«, og i Staten trenger Satan og satanistene å gjøre lederne til dine herskere – Sjefer, Satans Administrative Direktører, vil ikke lenger være din tjener som under Kvitekrist sin ånds system.

Jesus fikk den samme fristelse, det samme tilbud, om rikdom, god lønn og land så langt øyet kan se om han bare falt ned på kne og tjente Satan:

Luke-Chapter-4-The-Temptation-of-Jesus

Disse triste svake sjeler som Erna Solberg, Stoltenberg, samme hvem det er. De er enkel å korrumpere. Solberg stakkar klarer Satan å kjøpe for noen gode kakestykker. Skal ikke mer til, og noen bompengemillioner til hennes mann. Og så en stilling i Satans Verdensregjering FN da. Det holder. Urett og ondskap er hva som kan forventes når en velger Satan og satanister (de har alltid egeninteressen mest for øye) fremfor Gud og Jesus som våre kongers Konge, og folk som sverger de vil gjør Guds Vilje mer enn sin egen og Satans vilje, hvor Jesus er Konge i Guds sted, styrer fra Allmaktens høyre side.

Abrahamsk rettvishet

Vi husker at Abraham vant favør hos Gud, fordi han var rettvis og rettferdig (Genesis 15:6, Romans 4:3, Galatians 3:6, Psalm 106:31), ‘Righteous’, på engelsk – en «venn av Gud» (James 2:23), jeg liker best det på engslsk språk – for meg sier ‘Righteous’ litt mer, det er ens natur liksom, mens rettvis og rettferdig er mer som et valg. Genesis 17:4, “Behold, my covenant is with you, and you shall be the father of a multitude of nations.”. Jøder har aldri hatt noen stort antall nasjoner, så vi forstår at de rette Israelitter etter Abraham, det var de kaukasiske kristne hvite nasjoner i Europa, Australia, New Zealand og Usa/Kanada.

Jesus sa til jødene; John 8:39, “Vår far er Abraham», svarte de. Jesus sa: «Var dere Abrahams barn, gjorde dere som Abraham».”. Jesus sa de ville være Rettvis og Rettferdig (Righteous) om de var Abrahams barn. Det var de ikke, defor kunne han konkludere med at de var Satans barn, satanister (John 8:44); v40 «Men dere vil drepe meg, et menneske som har sagt dere sannheten han har hørt av Gud. Det gjorde ikke Abraham.»

Så Jesus sa til jødene at de ikke var Abrahams barn i karakteregenskap, i ånd. Langifra sa han, han sier de er Djevelens barn (John 8:44), Satans ormeyngel (Matt 12:34, Matt 23:33). De var det nok av blodlinje, men det var ikke nok, sier Jesus dem.

Hva som er til en viss grad noe særegent er at med 8 års mellomrom disse sakene hendte, så var Elisabeth Heggelund Tørstad toppleder for begge institusjonene, både DNV GL OG Asplan Viak AS, og i begge sakene lot lederen uretten skje uten å gripe inn, og uten å søke å bidra til å gjøre den om. De VIL ikke gjøre den om, de vil helst begrave saken og la uretten bestå, det er deres mandat som toppledere i Satans rike, til forskjell for toppledere i Guds Rike, i Guds Rike på jord blir de som er ledere pålagt av sin samvittighet og Den Hellige Ånde å gjøre det motsatte av satanistene med makten; Rettvisheten, som hos Abraham.

Selv når jeg klager til kommune og Fylkesmann, så vil de ikke gjøre noe med kriminaliteten, så vil de ikke gjøre noe med det. DET sier meg en del ting, nemlig at makt og myndighet er i hendene på folk som ikke vet forskjell på rett og galt, og det er nettopp hva Bibelen profeterer det skal bli.

Vi får hva vi kan kalle institusjonalisert satanisme» og «institusjonalisert urett», i domstolen vil det være den som lyver mest og best som vinner, også en sak min bror gikk gjennom i domtolen om en småbåtplass jeg lærte mye av, med verdens flinkeste løgner, rettsmanipulator og bedrager, advokat Ingvar Seth i Ålesund, hvordan Satan tar kontroll med alle fire statsmakter, for å innføre sin institusjonelle satanisme.

Satanist til Statsminister

Idag har vi en Statsminister som nekter å si «Så sant hjelpe meg i Gud» i innsettelseseden som statsminister, som vi tidligere har hatt tradisjon for i Norge. Da vet vi at nå er Satan satt fri fra sitt fengsel som Jesus på korset satte ham i; Rev. 20:7. De tusen år under Kvitekrist er over.

Bilderbergerne har en plan, utklekket i Davos om en ny Great (antiKrist) Reset. Ny ‘Normal’.

Nå skal menneskene få lov å se og lære hvordan verden blir under Satan, Satans Synagoge (Åp. / Rev. 2.9 & 3.9) og øvrige satanisters ledelse. Er folk dumme nok til ikke å ville lære av Judea-Sovjet, så får de lære det av egen erfaring da.

Djevelens Horn
Slangekvinnen til Lucifer
Slangekvinner er i godt satanistisk selskap

Det finnes nok ingen annen ‘rapture’ enn den at vi evner å løfte vår ånd «opp til dit Han er«.. uten det er en et enkelt bytte for Satan.. med alle sine deceptions / forførelser, og den verste er denne. Her er hennes yndlingsbeskjeftigelse i Satans tjeneste

Revelation 18:23 «…for by thy sorceries were all nations deceived». (Sorceries; Strong 5331)

Vaksiner og medisiner er Babylonsk heksebrygg
https://www.riksavisen.no/vaksiner-og-medisiner-er-babylonsk-heksebrygg/

Yrkesforbud for kristne

Satanistene kan ikke bruke kristne i sine institusjoner for å bygge Satans rike på jord.

Jeg fikk oppsagt min kontrakt med DNV GL hvor jeg hadde jobbet 8-9 år. Aller helst vil satanistene ikke at vi kristne skal få «kjøpe og selge» lenger i det hele tatt (yrkesforbud), tjene penger til livsunderholdet. Jeg klaget inn korrupsjon til ledelsen, i en sak hvor ledelsen gikk imot mitt råd og handlet helt motsatt av våre egne sertifiseringsregler, saken gikk videre helt til Styret i DNV GL, selv om jeg beviste at jeg hadde gjort rett å rapportere når noen vi skulle sertifisere «fikk en utilbødlig fordel de ikke har rett til» (definisjon på korrupsjon), fikk jeg oppsagt min kontrakt og de som stod for og dekket over korrupsjon, de fikk opprykk og lønnspålegg.

Ledelsen fikk det det mye mer travelt med å dekke over kriminaliteten som var begått, enn å gjøre Rettvist. De gav denne kunde denne «utilbørlige fordel» i sertifiseringen fordi de var redd for å miste kunden om de ikke overså sine egne interne regler for hvordan sertifiseringen skal foregå. KUN uærlige mennesker kan brukes i Satans rikes institusjoner, om de er offentlig eller privat. Vi legger merke til hvor aktiv og sterk medspiller er i klimaløgner «det grønne skiftet», den nye religionen til Satan og satanistene… den skrev jeg om allerede i 2010:

Klimareligionen, Club of Rome (2010)
https://www.riksavisen.no/klima-og-den-kapitalistiske-klasse-i-kommunismen-kkk/

For meg var det helt naturlig å følge lover og våre interne standarder helt objektivt og slavisk. Det er ikke jeg som skal være snill eller ekkel med noen, det er reglene/lovverket som gjør det, jeg skal bare bevitne og sertifisere om de har fulgt lovverket jeg, som en regnskaps revisor gjør det, samme prinsipp. For andre var det helt naturlig å overse enkelte regler fordi de var redd for å miste en kunde om ikke (?). Men for en institusjon som DNV GL, som sertifiserer på vegne av myndighetene og fellesskapet, meg og deg, så går ikke dette. Da må en være nøye og følge boken.

Denne sak etterfulgt av to kommuner som urettmessig har voldtatt min eiendom. Ene stedet har noen fått skilt ut en garasjetomt til seg, uten at jeg noengang har fått vite om det, før jeg plutselig ser et hakk utav min registrerte eiendom i matrikkelen på seeiendom.no, et annet sted nekter kommunens saksbehandler å godkjenne rettsgyldige dokumenter som beviser vår eiendom som skulle matrikuleres. Ene kommunen gjør akkurat det den andre kommunen ikke gjorde, selv om jeg har tinglyste dokumenter som viser eiendommen er min, så vil ikke kommunen matrikulere/tinglys, den andre kommunen kunne ikke garasjetomt tyven bare forfalske noen dokumenter av Asplan Viak AS, så matrikulerte og tinglyste den andre kommunen basert på det, fordi de har tillit til et stor institusjon som Asplan Viak AS. Sakene viser at uansett hva satanister i betydningen løgnere og bedragere finner på, så går de ut med det.

Det har ikke vært en stor sak for meg at jeg mister en jobb, for jeg har alltid vært lett til sinns slik; Vil ikke satanistene leke med meg, så vil jeg ikke leke med dem. Komme seg langt bort fra dem er helt ok, fordi destruksjon og urett vil følge i deres fotspor, så for ikke å bli innvolvert i det, så er det mest fornuftige en gjør, om ikke de kaster deg ut, så dra selv. Det er ikke verdt det, selv god lønn er ikke verdt det, hvis du må gå på kompromiss, lyve og bedra, for å gjøre en jobb. Du kan tjene noe på det, men du vil måtte miste din (ærlige og gode) sjel.

Forskjellen på mennesker

Folk flest ville sagt; Skit sånn uflaks jeg har. Men, nei, det er aldri slik. «Ikke en spurv faller til jorden» etc. etc.. Gud vil lære meg noe, det er hvorfor det hender. Vi lever i Guds Universitet. Livet selv er Guds Universitet; Universet.

Tilegnet lærdom av uretten:

Alt dette skal lære meg at det er forskjell på mennesker, og at jeg skal vite hvem som har makt og myndighet, og jeg skal lære at det er forskjell på hvem som forstår forskjellen på rett og galt, de mangler hva Bibelen kaller ‘discernment’, på norsk skille-evne, skille mellom rett og galt.

Dette er IKKE en medfødt karakteregenskap hos menneskene. Tvertimot er de født UTEN den, som pattedyr, med ‘dyrets merke’. En MÅ bli født påny, få Kristus sin ånd, for å få del i denne karakteregenskap (sammen med flere andre gode karakteregenskap).

Mange innbiller seg at alle mennesker er skapt likt. Det er helt galt, både praktisk og erfaringsmessig sett, og Bibelsk sett. Noen er som Abraham, andre er som Kaifas og Barrabas. Nye Pakten – gjelder all verdens mennesker, jøder innkludert; Jesus sa; i Galatians 3:29, “Hvis du tilhører Kristus, da er du Abraham’s ætt, arvinger i henhold til løftet.”. Så har vi de antiKrist løgnere (satanister, idet løgn som varemerke er hva Jesus definerte som å ha Djevelen til far, John. 8:44), som hevder at de som ikke har kristus er Abrahams ætt, selv om de ikke er rettferdig i det hele tatt. Du forstår, Å være Abrahams Barn er av åndelig art, å ha arvet Abrahams karakteregenskap, IKKE et blodsbånd. Plenty av satanister, hardbarka satanister hos dem av blodsbånd, inklusivt jøder, muslimer og kristne (kaukasiske israelitter).

Rom. 1:28 De brydde seg ikke om å kjenne Gud, derfor overga Gud dem til en sviktende dømmekraft, så de gjør slikt som ikke sømmer seg.

2 Thessalonians 2:11-12 Derfor sender Gud over dem en villfarelse som gjør at de tror løgnen. 12 Slik skal de få sin dom, alle de som ikke trodde sannheten, men hadde sin glede i uretten.

Bibelen gir svaret, hvordan dette kan skje. Kampen for Sannheten, for kjÆrligheten, imot Løgnen, er en åndelig krig, sier Bibelen (Ephesians 6:12, 2 Corinthians 10:3-5, James 4:7). De med den ene eller den andre ånden vinner krigen (Rom. 1:25). På ene siden av banen er Satanistene, de som elsker løgnene og bedraget, og på den andre siden av banen står Guds Utvalgte Folk; de kristne. Satan er denne verdens konge for en tid nå i Endetiden (Rev. 20:7, Isaiah 14:13 ). Den viktigste Sannheten er at Jesus Kristus er Messias, samme hva jødene måtte mene om det, allerede beseiret Satan på Golgata. Og alle mindre Sannheter bortetter derifra skal vi elske, og hate urett og løgner (Revelation 12:9, 2 Timothy 4:3-4).

Reprobatene

Reprobatene er alle de satanister og gudløse som Kristus ikke bor i (2 Cor 13:5). !»Kristus bor i meg», sier Paulus, etter at han har fått Kristus sin ånd.

Vi kristne er Guds Rikes Ambassører (2 Cor 5:20), Guds Rike sine Riksadvokater. Vi er Aktorat i og for Guds Rike. Unge mennesker som ikke ser vårt samfunns innvikling over tid, som en langtrukken utvikling inni den sekulære satanismen, de vil ikke forstå hva som har skjedd. Jeg synest det er kjempespennende å se hvem Gud gir «reprobate mind» nå, slik at de skal tro på løgnene.. og hvem som reagerer på urettene og løgnene i verden og samfunnet (Rom. 1:28 og 2 Thessalonians 2:11); 9/11-, Utøya-, COVID-kulten, klimakulten, eller andre løgner som skal skape følelses- og handlingsmønster.

Det trenger faktisk ikke være de som angir seg selv som ‘kristen’ nødvendigvis som er oppvakt, som Gud har forberedt. Tvertimot. Gud har forkastet og reist opp folk som sine talerør i uminnelige tider. Guds Folk blir ofte kalt «konspirasjonsteoretikere», nedlatende, som om det er kriminelt. Selv om den mest eldgamle konspirasjon er i Bibelen; Satan og satanistene, mot Gud og Guds Utvalgte Folk: de kristne Israelittene.

Guds Folk vil finne ut av og se Sannheten ved DHÅ. Satans folk – Reprobatene – de politiske mer enn kristne vil klynge seg til og tro på løgnene, Satans bedrag, Satanistenes maktkupp er bra mener de. Reprobatene klarer ikke se forskjell på godt og ondt (mangler ‘discernment’, Rom 12:2, Ezek 44:23, Hos 14:9). Gud har lovt at alt skal bli kjent, alt skal bli belyst og avslørt, også Satans hegemoni (Lu. 8:17).

En ‘reprobate‘ betyr et verdiløst menneske, uten prinsipper, forhåndsbestemt til å bli forbannet, moralsk korrupt og ‘depraved’ – som betyr pervers, korrupt og ond. Vi kristne ønsker IKKE å være i samme kategori karakteregenskaper med disse, som går fortapt (2 Cor. 2:15).

I enhver justismord eller urett sak, så vil det finnes en eller to satanistiske løgner, fordi Satans verktøy er Løgnen, som har utviklet seg til sannhet. Et langt liv med interesse for juss og teologi, har gjort meg bevisst på forskjellen mellom de mennesketyper som tilhører de to forskjellige grupper. Gudsbevisstheten er individuell, de mennesker er istand til å tenke og vurdere individuelt. Satan-bevisstheten er gruppebasert, saueflokk, herdmentalitet, de er ekko av hverandre, og de tror på enhver løgn de er foret med gjennom livsløpet, de har ingen kritisk sans.

Kristne blir oppfordret til å be om å slippe unna satanistene som er perverse og onde (2 Thess 3:2). Fordi de ikke vet forskjell på godt og ondt, så gjør de like godt ondt som de tror er godt (Zechariah 1:4, Proverbs 8:13, Romans 12:9, Psalm 34:13). De Dyrets Merkede opptrer i flokk, for systemet og Staten, de i Livets Bok klarer å stå alene om nødvendig, mot urett og makt.

En saksbehandler i en av kommunene leser et dokument at grunn er avgitt «til eiendom». Den saksbehandler presterer å ikke forstå hva det sier, påstår at det betyr noe helt annet enn «til eiendom». Ja, men eiendom betyr eiendom, sier jeg, lettere fortvilet over idiotien. Nei, sier han. Omtrent som de påstår det finnes et uendelig mengde kjønn som enhver kan finne på av seg selv. Da har vi med en satanist å gjøre. Satanismens egoisme om å få være den de mener de er (luciferisme), selv om det strider mot all sunn fornuft. Krev en ny saksbehandler.

Bibelen sier i James 4:7: «Submit yourself to God: Stå imot Djevelen, og han vil flykte fra deg«. Det er helt bokstavelig 100% riktig. Det sier: Overgi deg til Guds nådes hender, stå imot Satan, og Satan (vil måtte) flykte fra deg». Dette er ikke en tro. Det er en 100% garantert REALITET.

Ta hele verden, jeg velger Jesus

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring