Olav Haraldsson var ikke katolikk

Olav Haraldsson (Olav ‘den Hellige’) blir påstått å være katolikk fordi satanistene i Vatikanet gjorde ham til helgen etter hans død. Olav Haraldsson var døpt i England, ikke i Rom, ifølge Theodoricus Monachus (1180, ‘Historia de antiquitate regum Norwagiensium’).

Katolikkene og jesuittene er som alltid løgnere og bedragere. Marta Steinsvik avdekte dette for lenge siden, blant annet i boken ‘Sankt Peters himmelnøkler’ (1928) og «Hellig-Olav og den norske Statskirke».

”Hellig Olav og den norske statskirke” – av teolog og språkforsker Martha Steinsvik
Hva hendte egentlig under 400-årsnatten? Ble vår historie forfalsket? Ja, sier forfatteren. Hun setter søkelys på de mange selvmotsigelser, ja, utroligste hendelser norgeshistorien er spekket med. Og på ”historikeren” Adam von Bremen, vår viktigste kilde, han omskrev historien med katolske øyne. Ikke-katolikker ble ”hedninger, barbarer og ukristne”, spesielt vikingene. Det samme hat vi ser mot protestantene i Nord-Irland i dag. Man forstår striden mellom Hårfagrekongene og den innpåslitne kirken fra Rom. Nordmennene var ”umulige å kristne”. Kong Olav Haraldsson ble myrdet i et komplott fordi han sto i veien for katolsk makt. Kirken forvandlet ham etter hans død til katolikk og helgen. Den flyttet også Olsokdagen fra 31. august til 29. juli (eget kapittel).

Klikk på bildet for full størrelse:

Last ned som PDF her

Relatert

Kristendommens Vekst Og Fall Under Pavemaktens Åk
http://www.riksavisen.no/kristendommens-vekst-og-fall-under-pavemaktens-ak/

Norges konger bekjempet katolisismen
http://www.kommentar-avisa.no/Artikler-Startside/Hovedoppslag-2006/Norges_konger_bekjempet_katolisismen-10.07.2006.htm

Som Kong Sverre som «talte Roma midt imot» (1151-1202).

900-tallet:

I 992 var Olav Trygvason i Wales, var det de som gjorde han kjent med den kristne tro og ledet han vi dere?
– 993 Olav Trygvason blir døpt av en Irsk/skotsk keltisk eneboer på Scillyøyene og ble hos han nokså lenge og lærte den kristne tro. Han fikk også med seg prester og andre lærde menn derfra. Han ble under sitt England opphold også gift med Gyda, kongsdatter fra Irland og bror til stedets konge, som også viste at han var tilhenger av den keltiske tro. At kong Olav ble konfirmert senere er ikke med i noen norrønsk beretning, men finnes kun i katolske kilder.

-Kong Olav T. er ikke populær i den katolske kirke. Den katolske skribent Adam von Bremen skriver at han; «drev med trolldomskunst og hadde sortekunstnere hos seg som tjenere».
-Håkon den gode fikk også sitt pass påskrevet av samme katolske skribent. Han blir her kalt Håkon den onde og den grusomme.
-Sølibat blant prester blir påbudt i England. Dersom noen prester er gifte, må de velge mellom avskjedigelse eller å skilles fra sin kone (kong Edwards kirkelov år 950)

1000-tallet:

-Kong Olav drar på ferd for å kristne Norge og fikk lest opp «kristenloven» på tinget. Men historien beretter at i sjøbygdene var folk døpt nesten over alt. Jarlene som styrte hadde latt det være opptil hver enkelt om de ville følge kristendommen. Men vi kan likevel tenke oss at det har vært familefeider om et så viktig emne, hvis da ikke kristen dommen var kommet for lenge si den.

1000 år med kristendom i Norge?
http://www.mensviventer.no/mvv11/tusen.htm

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring