Høyesterettsadvokat Ingvar H. Seth: En jødisk Kaifas korsfester en Kristen på Sunnmøre?

Dette er min 856te artikkel på 25 år, hvor hele tidens tema har vært å studere på urettens og ondskapens vesen. Det er et ganske så ekstremt system som er mobilisert mot meg og min fillesak, matrikulering av en kai eiendom. Systemet liker meg ikke lenger, eller skal vi si PERSONENE som administrerer systemet liker meg ikke lenger. Hvorfor det ? Etter min definisjon av ordet ‘Jøde’ oppfylles her alle betingelser.

Jeg bruker erfaringen med dette for å advare, fordi systemet blir mye verre – Korona  er til for det å gjøre ting verre slik – de skal bruke helselover for å skape diktatorisk system av vårt samfunn, som i Sovjet – det er ingenting nytt under solen sier Bibelen – vi ser lovene daglig klargjøres for ondskapens tyranni, Satan og satanister i fri utfoldelse i vårt samfunn skrev jeg om her, for The Great Reset.

Masse idioter av noen politikere og byråkrater som bestemmer hva du kan og ikke kan gjøre til enhver tid, maske ikke maske, bare full av idioti. De korrupte og uintelligente maktmenneskene og formyndermenneskene som Bjørnebo kalte dem vil elske sin nye makt, de vil stråle. DERFOR skal vi si imot dem og herse med dem ved enhver anledning. Drite dem loddrett ut, så makten ikke går dem til hodet.

VARSLING : Jarle Johansens magnum opus; Rettferdens død i norsk rettspleie
https://giske-avisen.no/varsling-jarle-johansens-magnum-opus-rettferdens-dod-i-norsk-rettspleie/

Arild Lundquist, til minne – Mannen mot Statsovermakten
https://www.riksavisen.no/arild-lundquist-til-minne-mannen-mot-statsovermakten/

Fordi jeg sier noe ufordelaktig om en av deres hellige kuer, eller Satan gudens ‘Utvalgte Folk’ som er priviligert i systemet, så får en gjennomgå, for det har den norske Regjering ved sin kvinne i M&R Statsforvalter Rigmor Brøste erklært meg sinnsyk. Litt mer mobbing og terror. De ‘snille’ og ‘gode’ har sine metoder. Jesus måtte late livet for det samme. Jeg var psykisk overgrepet i tre samfulle år på ungdomsskolen av offentlige ansatte, jeg har jo en del erfaring med deres ondskaper kan en si. De er de eneste som med ubegrensede offentlige ressurser for sin sak, kan terrorisere og gjøre så mye kriminelt og urett de vil. Hele Statsmakten trår til for hver enkelt av dem.

Jeg fikk provosert ut og frem de sataniske karakteregenskaper av en person som barn, en som mente han var så god kristen, hvor mye bedre bør jeg ikke klare det som voksen? Det hatefulle blikkene han brukte sende i min retning er stemplet i min sjel. Jeg gjentar igrunn bare mitt livs tema; La oss få se ondskapen din Kaifas, løgnene dine, selvbedraget ditt (?), vis meg i hvilken åndsleir du egentlig tilhører. Jeg skal røke deg ut. Selv vil du nok mene du er en hederlig, ærlig, snill, galant og kanskje til og med kristen ‘god’ person, men du er ulv i fåreklær, vis oss nå hvem du virkelig er, er min utfordring. Kom igjen Kaifas, du Goliat.

Gud gir oss de erfaringer vi trenger for å lære de ting vi er ment å lære. Jeg trenger å skrive dette nå, om jeg ikke også har noen venner der ute som kanskje har fulgt mine skriverier i 25 år til befordring av forståelsen av urettens og ondskapens vesen, som kanskje kan hjelpe og gjøre noe for å redde situasjonen. Er Satans folk helt 100% ved makten i vårt fedreland, eller har Gud noen folk ved makten ennå?

Dette er en viktig bok, som påvirket meg enormt sammen med ‘The Road Less Traveled‘, er boken ‘The People of the Lie‘  – Løgnens Folk (1998) – jeg holder meg vanligvis langt unna de folkene, men denne gang måtte jeg inn på deres arena for å få matrikuleringsnummer til min nyinnkjøpte eiendom og var så uheldig å treffe på en som hater meg som pesten, kaien hvor jeg druknet en gang som barn, lå på bunnen som i Ibsens ‘Lille Eyolf’, Gud sendte en og plukket meg opp:

Den boken hadde en enorm innfluens på meg, den gang jeg var i en av livets verste perioder, når gjenfødelsens mirakel ble meg til del. En må ofte gjennom Helvete for å se og vite hva som er Himmelen.

The Road Not Taken,
By Robert Frost

Two roads diverged in a yellow wood,
And sorry I could not travel both
And be one traveler, long I stood
And looked down one as far as I could
To where it bent in the undergrowth;

Then took the other, as just as fair,
And having perhaps the better claim,
Because it was grassy and wanted wear;
Though as for that the passing there
Had worn them really about the same,

And both that morning equally lay
In leaves no step had trodden black.
Oh, I kept the first for another day!
Yet knowing how way leads on to way,
I doubted if I should ever come back.

I shall be telling this with a sigh
Somewhere ages and ages hence:
Two roads diverged in a wood, and I—
I took the one less traveled by,
And that has made all the difference.

Min mening med saken nå som da er å avsløre og vise hvor ondskapsfulle maktmennesker og autoriteter med makt kan være, som autoriteten læreren ikke taklet den gang, av et barn, av et Bjørnebo barn som Jonas, bare at det var meg. Det er alltid noe galt med folk som elsker makten og autoriteten til å herske og være så onde de vil (jødiske herodiske herskerprinsippet), som de var etter og fengslet Hans Nielsen Hauge, mer enn å være menneskers tjenere (kristne tjenerprinsippet). I mitt liv som kaptein er jeg glad jeg ikke var slik. Det går greitt å være leder på sømmelig og god måte. Finnes ikke snillhet i slike, samme hvor stor «rosa kompetanse» de har eller hvor lite ‘klima fotavtrykk’ de aksepterer (samtidens sinnsyke falske moralske imperativ), de kommer igjen og igjen, reiser alltid sitt stygge hode på gjentagne tidspunkter gjennom historiens gang, de kommer sterkt og deres innflytelse må slås tilbake.

2006: Samfunnskritikk og opposisjonelles vilkår i Norge
https://www.riksavisen.no/samfunnskritikk-og-opposisjonelles-vilkar-i-norge/

Jeg tenkte derfor jeg bare får kjøre på med denne artikkel også, for jeg er ganske så sikker på at ‘de Onde’ i min sak sitter og legger hodene i bløt sammen og lurer på hva mer djevelskap de skal finne på, for å komme klar den uretten og korrupsjonen av rettferd de skaper, som er avslørt så langt.

Urett: De lager vedtak som det overhodet ikke er lovhjemmel for, ingen begrunnelse, saksbehandling er ‘fools paradise’, de trenger visst ikke følge norske lover, spesielt Forvaltningsloven, de gjør alt som de vil selv, det er den sataniske «jeg-gjør-som-jeg-selv-vil» maktrevolusjonære ånd, det er den røde berme sin ånd. Ikke som loven vil. Når jeg spør dem hva de mener med begrunnelsen, vil de ikke svare, fordi svaret vil sette dem selv i forlegenhet – de vil da måtte se at begrunnelsen er ikke tilfredstillende etter forvaltningslovens bestemmelser.

Noen av dem vil kanskje mene at de selv er så veldig normal og snill og tolerant i sin «rosa kompetanse». Men når de kødder, lyver og bedrar meg – eller andre de ikke liker – uten vi har gjort dem noe – kun ved å være til, da er de ikke så rosa lenger, da lar de ‘snillheten’ fare – da må de på en måte rettferdiggjøre sin ondskap og sin inkompetanse med at de må redde verden og samfunnet sitt for ‘onde’ og ‘sinnsyke’ folk som Jesus, Arnold Juklerød, Arild Lundquist, Gro Ødegård eller Jarle Johansen  etc. etc. «Korsfest, korsfest» er deres grelle skrik. Kaifasene selv er jo de helt 100% eneste normale må vite. Satanistene utgir seg for å være Lysets Engler (2 Corinthians 11:14), da skal vi se mye urett og perversiteter i samfunnet. Noen må alltid lide martyriet for at de konspirerende Kaifasene kan avsløres (Psa 2:2, 94:21), for hvor ondskapsfulle de virkelig er, hvor de konspirerer mot Gud, mennesker og sømmeligheten.

Å forsvare seg selv og sine borgerretter, det er helt legalt. Selv Jesus fikk holde sin forsvarstale før han ble korsfestet. Og alle de som tier, lar de politiske Kaifasene holde på – trygger seg selv. Selv om Jesus hjalp alle med sitt offer – fikk slutt på pøbelveldet – ved å få spredd pøblene over hele verden i diasporaen, så var det få om ingen som egentlig hjalp han. Han var alene. «Det skulle ikke jeg gjort«, sier Bjørn Eidsvåg. Mon det. Selv Eidsvåg bruker vel opp sin symbolske  ‘snillhet’ på skjeve og perverse. De lager seg symboler, skjeve og perverse de skal vise sin ‘snillhet’ for, klynge ‘snillheten’ sin som en medalje på brystet i gate parader for å vise seg frem for medmenneskene hvor god og snill de er (Matthew 23:6). «Se Meg» hvor snill og god jeg er, mens de ofrer barn og ungdom til Baal & Molok for de skjeves rekruttering for seksuelle tilfredstillelser. De glemmer alle andre enn symbolene sine – hvor de repatrierer selv Satan, priser hedonismen, satanistene har blitt god og kristne har blitt ‘de onde’, slik ble verden snudd på hodet for oss kristne, slik ble verden og samfunnet satanistisk:

Bjørn Eidsvåg – Kyrie

Utakk er verdens lønn dessverre. Jesus bar sitt kors ene og alene mesteparten av veien til Golgata, alltid slik. En enkelt mann hjalp ham, resten tidde av frykt for Kaifas et al.  Hva vi kan lære av det er at det gode ble korsfestet, mens de onde gikk fri – med felleskapets velsignelse. En skulle tro at satanistene vant da, men nei – les fortsettelsen – se hva de gjorde i perspektiv, hva som ble jødenes 2000 års skjebne for den urett de gjorde mot den uskyldige Jesus, av deres bedragerske løgner og beskyldninger om og mot ham. For hvor ondskapsfull de var i utøvelsen av makt.

Mennesker er generelt sett feige og svake. Peter fornekteren slår inn – når fare truer. Jeg skal fortelle min historie, så skal vi observere deres ondskap i fri dressur. Så skal Jødene ved makten i Norge få gjøre sin greie, og så skal de dømmes; av Gud, som for 2000 år siden. De er sterk på makt idag som på Jesus sin tid, men Gud viste dem etter at de myrdet Kristus hvem som er sterkest, hvem som er Allmakten, det er ikke dem. Gud sender alltid advarsel for de blir dømt, la meg overbringe varsel (Amos 3:7, Revelation 2:2). De er hjelpeløs for konsekvensene av sine handlinger, når de gjør tabber i sin maktutøvelse så vil karmiske reaksjoner felle dem. Muligvis har de ikke lært av historien sin skjebne etter den urett de gjorde i korsfestelsen. Satan og satanister har ingen rett til å røre de som tilhører Gud, de som har Lammets blod på dørkarmen sin – der skal dødsengelen gå forbi, om de talmudiske Jødene av Esaus barn ikke vet det ennå får det bli deres problem, igjen.

Eiendomsretten har alltid stått sterkt i Norge, før bolsjevik jødene ved makten idag i Norge som kanskje vil oppheve og sosialisere eiendomsretten som askenazi jødiske Klaus Schwab antyder i boken ‘The Great Reset’, en mann som Erna Solbergs protege Børge Brende jobber for. Har de allerede begynt å tilrane seg andres eiendom med klandestine metoder? Jeg vil bevise at alle fire statsmakter konspirerer idag for å ta dem som kritiserer mennesker som arbeider i en av statsmaktene. De samarbeider idag, istedenfor å gjensidig kontrollere og passe på hverandre, som de skulle for å sikre god maktutøvelse. De regner seg nå heller som kolleger under samme arbeidsgiver; Staten, noen vil si under Satan, kanskje er de nært forbundet de to. Selv media – den ‘Fjerde statsmakt’, er reellt sett på statslønn under pressestøtten de er avhengig av fordi ingen kjøper deres maktpolitiske propaganda, med sirkus og brød, som vi ser på Hanna Lovise Relling Berg i Sunnmørsposten som lar uretten taust få gå sin gang på sin vakt, uten omtale. Stille, det er så stille.

Over 600 skytevåpen for jakt inndratt på fem år skriver Aftenbladet. Eneste lovhjemmel tilgjengelig for å inndra jaktvåpen er sinnsykdom. Mye sinnsyke folk i Norge… spesielt sinnsyke er de som anklager maktpersoner for å være korrupt, og for ikke å gjøre sin jobb i det hele tatt, eventuelt korrupt velvilje ovenfor norske Jøder.

The Great Reset forfatter

Når perverse gudløse Kristus- og kristenhatende mennesker styrer verden:

A pervert askeNazi piece of shit

Er Høyesterettsadvokat Ingvar H. Seth i Ålesund jøde ? Det er eneste forklaring jeg finner på hvorfor han skal få lov å skli gjennom systemet med slik urett og lovløshet som vi ser i min sak, hvor absolutt hele Norges forvaltning system stiller opp for ham, og mot meg, etter at han blir tillatt å  bruke hele kommunens ressurser i sin hevn mot meg fordi jeg klaget ham inn for Disiplinærnemda i en annen sak for min bror. Hevnen er søt. Kommunen og Statsforvalter velsigner ham og gir ham hevnens sødme. De er mange – en hel Stat – alle Statens ansatte – fire maktbastioner (som egentlig den gang landet var kristent skulle gjensidig kontrollere hverandres maktbruk), idag er de en for alle, alle for en, for å fullbyrde hevnen til Ingvar Seth. Jeg er en.

Det ville vært passe sinnsykt av meg, som det sømmer seg den av regjeringens representant lokalt nemlig fru Statsforvalter Rigmor Brøste som har erklært meg sinnsyk for å avsløre korrupsjonen og bruddene på kommuneansattes egne etiske regler, å hevde at alle som heter for eksempel ‘David’ eller ‘Daniel’ er jøder. Det blir bare tull, og helt useriøst. Jeg vil mene det hadde grenset til sinnsykt. MEN, kommuneadvokat Seth er notorisk lovløs, og elsker urett og hater rett i sakene jeg har sett med han. Jeg har sittet et par meter unna han og kjent hans energier. Jesus sier til oss kristne at vi skal vite hvem (((de))) er på fruktene av deres arbeid, hva (((de))) gjør. Jesus viste til (((dem))) når han uttalte det.

Samme for Saksbehandlere og embetskvinner i kommune og Stat, som kommuneadvokater som Seth; et godt tre kan ikke skape dårlig frukt – heller ikke kan et dårlig tre bære gode frukter – , Jesus sa; «Dere skal kjenne dem på fruktene» (Matt. 7:18). Jesus mente vi skal se om de skaper rett eller urett, ondt eller godt, så vet vi hvem de tilhører; Gud eller Satan. Alle Jøder som ikke tilhører Kristus, de tilhører Satan, slik er det bare, Bibelen kaller dem å tilhøre Satans Synagoge (Rev. 2.9 & 3.9) – og de eneste som har synagoger det er ‘Jødene’ – Esaus barn, Satans ormeyngel (Matt. 23:33). Alle vet at askeNazi jøden Klaus Schwab tilhører Satan, skal ikke stor fantasi til for å se det.

Det er nødvendig å være omskjært på hjertet, altså kristnet, sier Bibelen og Paulus med (Deuteronomy 10:16; 30:6; Jeremiah 4:4, Romans 2:25-29). Er de ikke kristnet, så er de satanister, jøde som greker. Paulus sier de klarer ikke følge noen som helst lov som uomskjært. De kan kappe hele penisen sin av som omskjæring, det gjør dem ikke mer rettvis. KUN omskjæring av hjertet gjør Rettvis som Abraham og som Jesus Kristus. Kun sistnevnte er veien til Gud, å ha Kristus sin ånd, å ha Abrahams blod og være av Abrahams blodlinje/rase hjelper ingen.

Det går faktisk an å vinne selv om en tilsynelatende taper, som Jesus gjorde. Kanskje taper jeg en kai, kanskje de tar mitt liv (Matthew 10:28), men min venn Jesus vinner menneskers hjerter fordi jeg bruker saken til å vise hvordan satanister går frem. Da var det ikke forgjeves, da vil jødene ved makten i Norge få et backlash for sin politikk, sin urett, og sin ondskaps utbredelse. Kanskje vil de som i tilfellet med Jesus sin korsfestelse vil gjøre noen tabber som strider mot åndelig Lov, slik at de taper sitt Verdensrike atter en gang?

Da skal jeg le og kose meg godt, hvor jeg er 🙂

Jesus vant over Satans ormeyngel, utsatte deres Nye Verdensorden i 2000 år, hvor de som en pariakaste var sendt i diaspora, skam og utstøtelse var deres skjebne, fordi de ikke klarer å oppføre seg sivilisert, og hater kristen manns blod hvor de møter det, «la hans død komme over oss og våre barn» sverget de mens Han de fikk korsfestet åndet ut (Matthew 27:25). Torden og lyn, tempelforhenget revnet, tempelet jevnet med jorden, utstøtt og forbudt opphold i 119 nasjoner gjennom historien. Det forstår jeg godt, når jeg studerer oppførsel, urett og korrupsjon ala Ingvar Harald Seth (Jarle Johansen-saken), Jan Herman Dante (Langodden-saken), jødisk angrep på BCC drittpakke mot kristen menighet (for pengeutpressing?), Fred Kassner & Heinz Steinhauser (Scandinavian Star forsikringsvindel), Ola Mæle (Gudfjellet, Arild Lundquist-saken), Tony Bakos (saken til Gro Ødegård), Anders Rasch-Olsen (Eirik Jensen-saken), Amelia Riis og Dan Gold (Dolphin Drilling, Hans Erik Olav-saken).

Jødene overtar norsk offshoreflåte
https://www.riksavisen.no/jodene-overtar-norsk-offshoreflate/
Offshore-kuppet. Sunnmørsåndens Tap og Jødementalitetens Seier?
https://www.riksavisen.no/offshore-kuppet-sunnmorsandens-tap-og-jodementalitetens-seier/
Globalistene allierer seg mot Sunnmøringene i offshorenæringen
https://www.riksavisen.no/globalistene-allierer-seg-mot-sunnmoringene-i-offshorenaeringen/

Tror de virkelig at Jesus Kristus er forvist bort fra makten ved Allmaktens høyre arm hvor han sitter (Acts 2:34, Colossians 3:1), eller bare overlister Kristus (((DEM)))? Jesus Kristus er kongenes Konge fremdeles selv om (((de))) har tatt det ut av norsk Grunnlov, de bestemmer ikke det ved å ta det ut av vår Grunnlov – hva Kristus er for hele verden, gir Han dem en siste mulighet til å bevise om de er snill eller slem, ond eller god, for så å dømme dem ? Les Åpenbaringen fra Kap. 18 til slutten. Deres karmakonto («høster som en sår» i Jesus sitt vokabular) er på minus allerede. Jeg ville ha vært kjempeforsiktig var jeg dem – når er glasset for Guds vrede fullt, mot (((DEM))), for uskyldige liv de ødelegger med urett og sorcery / Pharmakia (Strong 5331) som Åpenbaringen / Rev. 18:23 sier de skal bedra hele verden med (vaksiner/snakeoil) ? :

antiChrist Israel will go up in Flames
https://www.riksavisen.no/antichrist-israel-will-go-up-in-flames/

Skal Arild Lundquist og meg være martyrer for den gode sak, som kristne begge to, så skal de Lovløse og kriminelle få lov å gjøre sin urett, til glasset er fullt. Kom igjen. Jeg er ikke redd dere. Gjør deres greie, hva dere gjennom all historie har vært særdeles dyktig til, myrderier og bedrag, skape gudløse Weimar-republikker av nasjoner.

«Arild, og hans bror, har virkelig fått føle konsekvensene av å gå i ”krig” mot et korrupt rettsvesen, en korrupt offentlig forvaltning, og et gjennomkorrumpert politisk system – fra det lokale til det nasjonale, fra topp til bunn.» (kilde)

Bibelen sier han har gitt alle Satans barn en «reprobate mind» (Romans 1:18, 28, de er gudløse og onde) altså et sinn av slik art at de ikke vet forskjell på rett og galt, de vet ikke hva som er rett og hva som er galt, noen av dem, slik at de vil gjøre det onde. Det vil således være helt tilfeldig hva slags konklusjon de havner ned på, om de idømmer ‘godt’ eller ‘ondt’, for dem er begge bare en løsning, de vurderer ikke hva som er hva av det, det har de ikke menneskelig egenskap til, fordi de er «reprobate». Du kan be om at havner du i en rettsak, så be om at du ikke treffer en jurist eller dommer av slikt ‘reprobate’ sinn som kommuneadvokat Seth (jeg vet ikke noen god oversettelse av ordet ‘reprobate’, engelsk  gir et fint innhold av ordet, men norske språket finner jeg ikke rette ordet med samme innhold).

Jeg har spurt advokat Seth siden om han vil gjøre om uretten han har skapt. Han kunne gjort det med to ord, å si at email han sendte med instruksjoner til den kjønnskvoterte saksbehandler i kommunen som gjør alt han som kommuneadvokat sier, uten å stille spørsmål ved hans ordre. Svaret hans var nei, han vil ikke si at svaret hans var «upresist» i min sak (Hebrews 6:8).

Bakgrunn

Fordi jeg har studert på urettens vekst og utbredelses historie i Norge, jeg har dusinvis av artikler om det fra mine siste 25 års forfatterskap, når vår engang kristne nasjon fikk sitt banesår, så «kjenner jeg lusa på gangen«, som det heter.
https://www.riksavisen.no/rikets-reelle-tilstand-rettsvesenets-banesar/

Urett i forvaltning og domstoler og perversiteter i norske gater er et resultat av at jøde og jesuitt paragrafen i Grunnlovens § 2 to ble avskaffet er svaret noen får om de spør meg. Det er en uheldig politisk innfluens av folk som ikke har norsk protestantisk sinnelag og mentalitet vil jeg hevde som en evig tro kristen, til Dovre faller. Vi som nasjon som var Protestanter og totalt ikke katolsk 500 år før Martin Luther. http://giskespelet.no/ 

Jarle Johansen i Stortingsvalg

Vi er ikke helt der ennå at Statsforvalter og politiet bestemmer hva jeg skal mene og si i politisk debatt. Jeg skal bestemme lovene, de skal sørge for at folk følger lovene akkurat slik som slike som meg har bestemt lovene skal være. Om  ikke er vi i politistat. Har vi politistat ?

Vi vet fra saken til Gro Ødegård mot Tony Bakos at bak enhver urett mot enkeltmennesker i domstol og forvaltning, så finnes der en jødisk person som skal ha en fordel de ikke er berettiget til (korrupsjon), eller det skal lages en syndebukk for å unnta den jødiske person for sin rettmessige straff for kriminalitet han har begått. Vi lister i den artikkel en 7-8 saker hvor justismord er gjort, med en jødisk person som er tilgodesett med uretten.

Jeg mener at forvaltningen mobiliserer all denne opposisjon til min rett, for å gi jødiske kommuneadvokat Ingvar Seth rett i sitt råd til kommunen om ikke å matrikulere, en «fordel han ikke har rett til«, hvilket er definisjon på korrupsjon i straffeloven. Kommunen må holde med ham som får rett fordi han mest sannsynlig er Jødisk, og ikke meg som har rett etter Loven. Det er som alltid forskjell på å ha rett og få rett.

«Angiversamfunnet er her. Meld fra om noen ikke oppfører seg som Staten vil.«, som det påpekes hos Jostemikk.

Dette er deres Nye Verdensorden, hvor de talmudisk babylonske Jødene skal være kommet inn i sitt messianske Verdensrike – de Torah tro jøder vet de skal ikke tillbake til Jerusalem før deres messias har åpenbart seg:

The Great Reset pledged to the Jews
https://www.riksavisen.no/the-great-reset-pledged-to-the-jews/

Sammen med resten av verden, vil de også gjerne innta og herske over Norge og nordmenn, deg og meg, og våre barn og barnebarn. Å bli forledet inn på urettens og forbannelsens vei har konsekvenser – fallet fra Nåden:

«Jeg søkte blandt dem efter en mann som vilde mure op en mur og stille sig i gapet for mitt åsyn til vern for landet, så jeg ikke skulde ødelegge det; men jeg fant ingen.» Ezekiel 22:30

Den personen har jeg forsøkt å være. Jeg har gitt et åndelig løfte, samme hva Jødene gjør og ikke gjør – de må gjerne stå meg etter livet som de gjorde med Jesus, så gjør jeg mitt, så lenge jeg kan. Jeg overlater bekymringene i Guds hender, så lenge jeg er fri å skrive så varsler jeg at der finnes en bedre ordning enn den jødiske verdensordning for et samfunn. Vi har hatt i ett tusen år den kristne verdensorden, tjenerprinsippet for Regjeringen mer enn det herodiske herskerprinsippet, og den har tjent oss godt, mener jeg. Nå må alle ta valg hva slags system dere vil ha. Dere ser de som vil ha det herodiske herskerprinsippet tar makten, hva vil dere gjøre med det?

Fordi jeg ser ingen andre som gjør det, så får jeg gjøre det som Esekiel sier, noen som stiller seg i porten for dem. Så får jødene gjør som de vil. De har all makt i mitt Fedreland idag, de gjør som de vil. Vi kan ikke gjøre stort annet enn å henvende oss til Gud med våre bekymringer for Fedrelandet vårt, og bestemme hvem vi skal stemme på. Vi får se, jeg legger det i Guds hender. Jeg vil ihvertfall at Gud skal se vi er ikke bare perverse og urettskapere i denne kjønnsløse nasjonen, der finnes unntak, om ikke mange. Som vår forfar Abraham forhandlet med Gud i Genesis 18:32, hvis der var bare 10 rettvise i perverse og korrupte Sodom, om Gud ville spare det. Ja, var svaret. Dessverre for Sodom, så fantes det ikke 10 rettvise og normale mennesker der.

«for jeg har utvalgt ham forat han skal byde sine barn og sitt hus efter sig at de skal holde sig efter Herrens vei og gjøre rett og rettferdighet;» – Genesis 18:19

The Hellige Land hvor Jesus vandret rundt, trampet ned og blasfemert av satanister, ateister og perverse av alle avskygninger

Dem om det. Mitt problem er at de skal eksportere sine perversiteter til mitt fedreland, min nasjon. Toynbee: «Av de toogtyve sivilisasjoner som har vært i historien, har nitten av dem kollapset når de nådde det moralske nivå som USA er i nå». Det var kanskje smart for Norge at Jøder og Jesuitter var forbudt av våre forfedre å være og ha innfluens i vår nasjon i tusen år ?

Alle menneskers Messias åpenbarte seg for alle for 2000 år siden; Hans navn er Jesus fra Nasaret. Det har bare ikke blitt åpenbart for alle gjenstridige jøder ennå, spesielt ikke de som tilhører den sataniske talmudiske Satans Synagoge som venter på sitt Nye Babylonske verdensrike hvor de skal herske og eie all eiendom – ingen andre skal eie noe som helst – The Great Reset  (Åp. / Rev. 2.9 & 3.9).

The Bolshevist revolution in Russia was the work of Jewish brains, of Jewish dissatisfaction, of Jewish planning, whose goal is to create a new order in the world….» The American Hebrew, September 10, 1920.

Stay Behind i Norge var opprettet for dette formål av Jens Christian Hauge og Håkon Lie etter andre verdenskrig, å beskytte jøder, selv de kriminelle blant dem, kanskje si SPESIELT de kriminelle blant dem.

Jens Christian Hauge som sionistisk hauk?
https://www.riksavisen.no/jens-christian-hauge-som-sionistisk-hauk/

Før de eventuelt står meg etter livet skal jeg ihvertfall si som følger; er de onde nok til å erklære noen sinnsyk for å slippe å bli avslørt som kriminelle, er de onde nok til å myrde, ikke tvil om det, som de myrdet 69 barn og unge på Utøya, de har sine metoder med hvordan få det til å se ‘naturlig’ ut, eller ved «ulykke» på sykehuset.

Korsfestelse av Sunnmøring

Kartverket som er sentral matrikkelmyndighet og dermed sjef for den lokale matrikkelmyndighet, nekter å besvare henvendelser. Kommunedepartementet svarer ikke på enkle spørsmål, kommunens ansatte svarer ikke på noen av mine spørsmål, Statsforvalter vil ikke forklare sin begrunnelse hva den betyr. Alle dører stengt for å få rettferd, for hvem blir dørene til Statens tjenester til borgerne stengt? Hvem tilgodeses? Denne konspirasjon mot meg og rettferden har over hele linjen aktivert sayanims til støtte for Høyestrettsadvokat Ingvar H. Seth sin ulovhjemlede urett, hans hevn. Er ikke det korrupsjon –  gi ham den uberettigede fordel til hevn?

Alt startet med at kommuneadvokat Ingvar Seth beordret kommmune ansatte til å ikke matrikulere min nyinnkjøpte eiendom – en kai jeg kjøpte av Kystverket. Så jeg klaget ham inn på nytt for Advokatforeningens disiplinærutvalg. Jeg fikk aldri innsyn i denne emailen hans gjennom kommunens saksbehandling av min sak. Jeg fikk det via Advokatforeningens klagebehandling.

Bare måneder før dette har jeg innklaget advokat Ingvar Harald Seth til Advokatforeningens Disiplinærutvalg for en dom han fikk sin dommervenn til å avgi, hvor de to sammen fikk dømt 7 personer til et sameie ingen av dem visste de hadde hatt, og det er ikke det verste; de 7 av 8 nye ‘sameiere’ ble dømt IN ABSENTIA (hvilket er forbudt selvfølgelig). Er en venn med dommeren, eller er en Jødisk, så går det meste.

Denne ordre til kommunens ansatte om ikke å matrikulere min kai startet hans hevn mot meg, og den offentlige uretten mot meg – henrettelsen av meg av Statsforvalter Rigmor Brøste, for at jeg tidligere hadde klaget Ingvar Seth inn, på vegne av min bror (jeg hadde sagt ifra til kommunen at jeg mente kommuneadvokat Seth var inhabil som følge herav, de brydde seg ikke om det):

Ikke i noe senere nivå av forvaltningen er det mulig å få noen som helst til å si at dette utsagn fra Seth er galt. Ingen steder i noen lov, står dette at samtykke er nødvendig på nytt igjen, fordi samtykke til avståelse av grunn var gitt to -2- ganger før, i 1889 og 1921 Grunneiererklæringer (GE5-1916 format, eiendomsrett). En inngått avtale er gyldig til den gjensidig endres, fremdeles, bortsett fra i Ingvar Seth sin kommune og hos den Statsforvalter som tjener hans sak. Siden 1600- tallet har det vært et av de viktigste juridiske prinsipper i Norge at avtaler er til for å holdes.

I «klagebehandling» for kommunens Tekniske Utvalg, der er ikke ett eneste av mine klagemål notert og drøftet. Der har de bare stemplet saksbehandlers forrrige vedtak som hun fikk instruert av kommuneadvokat Seth; Godkjent. De tok og stempel, Godkjent. ‘Saksbehandling’ ferdig. Det var den ‘saksbehandling’.

Statsforvalter gjentar i sin klagebehandling, når dumme kjønnskvoterte nek av noen saksbehandlere – fools paradise – gjør «saksbehandling» :

«Opprettholder kommunens vedtak, idet dokumentasjonen ikke oppfyller vilkårene i MF § 31 og ML § 13».

Problemet er at der er ingenting i hverken matrikuleringsloven eller matrikuleringsforskriftens paragrafer nevnt som dokumentasjonen ikke oppfyller, og både kommune og Statsforvalter nekter å utdype hvilken vilkår de mener ikke er oppfylt. At Stat og kommune kan ta folk inn fra gaten, og sette dem til arbeid de ikke er kompetent til, er bare helt utrolig. Inkompetansens tyranni, til urettens og korrupsjonens fremme. Det er norsk byråkrati.

Kommunen gir meg ikke mine lovfestede rettigheter ved å behandle mine saker objektivt og nøytralt, jeg får ikke innsyn i premissene for vedtaket deres. Ordfører nekter å være Ombudsmann i mitt tilfelle, og beskytte meg mot urett. Og når jeg opplyser almenheten om inkompetansen så vil de erklære meg ‘sinnsyk’. Jeg har nå vel vært beskyldt og mobbet for mye verre ting enn å være ‘sinnsyk’, av slike ondskapsfulle mobbere og satans ormeyngel som opplyst i denne artikkel, men vi ser hvor ondskapsfull de kan være. Jeg overlevde årevis med mobbing som barn, jeg overlever sikkert litt til. Å bli erklært sinnsyk av idioter er mer som en ære, som Jesus med medynk sa om dem – «tilgi dem, for de vet ikke bedre» – de har rett og slett ikke intelligens til å forstå at de gjør andre ondt engang – medynk med dem må vi nesten ha:

Og det er slike mennesker som sitter med makten, det er en spesiell kompetanse for å sitte med makten dette, å få mer makt, det ser vi i saken om Olaug Bollestad i samme artikkel. Tvers igjennom ond menneskelig konstitusjon gav henne kompetanse til å være landbruksminister. Fantastisk.

Følgende saker behandles IKKE av kommunen for meg. KrF ordføreren, kollega av Bollestad, vil ha mer makt, kjenner lite til sin Ombudsmannsrolle:

  • Varsel om korrupsjon av kommunens ansatte
  • Varsel om brudd på kommunens etiske regler
  • Klage på deres Oppmåler/landmåler
  • Svar på enkle spørsmål

Alle kan være så korrupt de vil i min sak. De kan bryte så mye kommunale etiske regler de vil. De kan gjøre så mye forskjell på mennesker de vil. Norske lover gjelder ikke oss kristne, KUN satanister og Jøder får sine saker behandlet til sin fordel, slik utbrer Satan sitt verdensrike. Som vi så i artikkelen om Gro Ødegaårds sak, så var der en jøde bak den urett som henne, og flere andre, ble utsatt for. I hver enkelt urett sak, så var der en jøde innvolvert, det så vi i 7-8 saker, fra Hans Erik Olav i Dolpin Drilling til forsikringssvindelen med Scandinavian Star, så er det jøder som er på den fordelsberettigede side av sakskompleksene.

Er det slik dere ønsker å ha rettsystemene deres – favorittisme ?

Gro Ødegårds bok. Er Tony Bakos årsak til antisemittismens utbredelse ?
https://www.riksavisen.no/gro-odegards-bok-er-tony-bakos-arsak-til-antisemittismens-utbredelse/

I den artikkel lister vi en 7-8 saker hvor urett begås mot noen, hvor det er jøder som skal beskyttes eller tilgodeses.

Er Stoltenberg jøde?
https://www.riksavisen.no/er-stoltenberg-joede/

Selvfølgelig er de det:

Heiberg-familien dominerer fullstendig norsk medisin, politikk og rettspleie
https://www.riksavisen.no/heiberg-familien-dominerer-fullstendig-norsk-medisin-politikk-og-rettspleie/

Det finnes ikke en eneste politiker som får lov å komme i posisjon i Norge, uten de tilfredstiller de krav som denne familien setter til dem, at det er enkelte ting de ikke får lov å røre. Har du aldri lurt på hvorfor når de ‘blå’ kommer til makten, hvorfor de ikke med en gang gjør om alle de lover som de ‘røde’ fikk gjennom i sin periode? Svaret er fordi de er begge sider helt rød. Der der ingen reell oppisjon i Norge, det er et politisk bedrag for å lure velgerne bare.

«Some like to call it Communism, but I call it what it is, Judaism!» (Rabbi Stephen Wise ~ The American Bulletin, May 5, 1935)

Gog&Magog Jewish Sorcery

Jødene som har makten i vårt land, de bestemmer lockdown, de bestemmer hvor mye skattepenger som skal brukes til vaksiner de skal kjøpe inn for den Jødiske vaksineindustriens eiere for profittmaksimering (ressurs- og pengeoverføring fra oss til dem, vi skal bli fattig og de skal bli rik, ved tyveri, jfr. Åp. / Rev. 9:21 hvor presis Bibelen er; sorcery (Åp. / Rev. 18:23) og theft/tyveri – (((de))) ikke vil gi opp, og Karin Stoltenberg som ekspedisjonssjef i Barne- og Familiedepartementet er personlig ansvarlig for at jeg mistet et barn, en datter, for 25 år siden, med sin ondskap satt i system for familiens oppløsning for oppbygging av deres maktbase (splitt og hersk). Jeg har all rett til å være så ‘antisemittisk’ (antisatanistisk>) jeg bare vil.. så mye jeg vil…

The Communist soul is the soul of Judaism.» (Rabbi Henry Waton ~ A Program for the Jews and Humanity, 1939, p. 143-144)

Jeg sender en pressemelding om et korrupsjonsvarsel på ansatte i kommunen som aldri blir behandlet, med Statsforvalter som medskyldig i å dekke over det, til Sunnmørspostens redaktør Hanne Lovise Relling Berg med kopi til Statsforvalter Rigmor Brøste. Kommuneutvalget i kommunen nekter å ta i saken, de toer sine hender, de er ikke ansvarlig for å etterforske kommunal korrupsjon eller brudd på de etiske regler sier de.

Enden på den visen er at Statsforvalter Rigmor Brøste sender bekymringsmelding til fastlege, jeg tror at hun vil ha meg erklært sinnsyn for å varsle almenheten om at der er korrupte og inkompetente kasus i kommune og hos Statsforvalter. Jeg kan jo skjønne at hun mener det er litt sinnsykt, de kjønnskvoterte skal jo være så kjempeflink, og verden skulle jo bli så mye bedre bare de kom til makten (?). Mon det.

Statsforvalter Rigmor Brøstes bekymringsmelding av Jarle Johansen for å kritisere kvinnemakt nettverket i M&R
https://www.riksavisen.no/statsforvalter-rigmor-brostes-bekymringsmelding-av-jarle-johansen-for-a-kritisere-kvinnemakt-nettverket-i-mr/

Joda. Ser ut som kommunen og kommuneadvokat Ingvar Seth har spilt sine kort godt. Her har de «balletak» på den ene personen som avdekker deres korrupsjon og urett, deres inkompetanse og løgnaktighet. Dette er jo alle som fremstår med «rosa kompetanse» og vil være snille og politisk korrekte, men de er visst kun snille med skjeve, hvorfor holder ikke deres snillhet for alle personer og mennesker ? Er ikke snillhet en karakteregenskap en ikke kan skru av eller på – at enten er den der – for alle, eller så er den der ikke i det hele tatt, bare spill for galleriet, hykleri ? I forhold til enkelte personer kommer en latent internalisert ondskap frem og til uttrykk, er de egentlig så snill som de tror ?

Standard modus operandi

«The Jewish norwegian Government have had their sayanim asset try to offcially declare me insane..», får jeg melde da til mine lesere, fordi jeg påviser de er korrupt, eller at jeg sier i samme pressemelding at jeg mistenker at grunnen til at Sunnmørspostens redaktør ikke vil skrive om korrupsjonen er at jeg er uenig i at skjeve mennesker skal få lov å komme i barnehager og skoler for å misjonere og rekruttere barn og ungdom til sin skjeve sataniske livsstil.

Vi som mener noe annet enn makteliten, norske lover gjelder visst ikke for oss, medias sitt samfunnsoppdrag gjelder visst ikke for oss, ingen nøytralitet, ingen objektivitet å spore. Det er jo for oss som har studert på sakene, ganske standard modus operandi av norsk forvaltning og sataniske maktelite :

Statsforvalter tar en manns jaktvåpen for symptomfri sinnsykdom
https://www.riksavisen.no/statsforvalter-i-oslo-og-viken-ber-pst-ta-en-manns-jaktvapen-for-symptomfri-sinnsykdom/

I saken som møtte Arild Lundquist mener jeg uten ennå å kunne føre sannhetsbevis for det at Ola Mæle er jøde. Hvorfor skulle ellers så mye forvaltning og myndigheter tjene hans sak, og ikke Arild Lundquists sak på nøytral og objektiv måte? Jeg finner ingen annen forklaring etter å ha satt meg inn i saken.

Det er vanligvis de som har lov å tjene de store penger i Norge, og de som bygger seg underjordiske bunkerser (‘garasjer’ og slikt) på sine eiendommer, noen som jødiske Dante under beredskapslover i saksbehandling. Ingenting av hva Arild Lundquist opplevde sine siste år av sitt liv er logisk, uten at systemet er innrettet på å ivareta interessene til noen «utvalgte» andre – i absolutt alle saker ser vi at deres interesser ivaretas av forvaltning, regjering, domstol, og til og med de 169 idiotene på Stortinget fordi noen har overbevist dem at de «ikke skal innvolvere seg i enkeltsaker«, hvem skal ellers gjøre det enn folkets valgte representanter da ?

Arild Lundquist, til minne – Mannen mot Statsovermakten
https://www.riksavisen.no/arild-lundquist-til-minne-mannen-mot-statsovermakten/

Egil Klubben: Avslør maktmennesker, og bli psykiatrisk pasient (Juklerød)
https://www.riksavisen.no/egil-klubben-avslor-maktmennesker-og-bli-psykiatrisk-pasient-juklerod/

Saken min vil nok ved Guds nåde bli løst på en eller annen måte, den pågår til den treffer en person som har Guds Ånd, mer enn det «reprobate» sinn til satanistene (Romans 1:28) i forvaltning eller domstol. Jeg ville likevel benytte denne erfaring for å opplyse mine kristne lesere og venner hvor langt dette er kommet – alt skjer oss for å få en erfaring å lære av – i livets universitet; hvor enkelt Satans ormeyngel ved makten benytter overgripende metoder for å tie kritikk mot urett og faenskap de gjør, og ting blir verre ettersom The Great (antiKristne) Reset agenda skrider fremover. Som kristne kan vi aldri la være å kritisere urett, skal vi holde oss nært den Allmaktens ånd som nærer oss.

De innfører tvang nå… de erklærer deg sinnsyk, og gjør hva de vil med tvang. Husk dette er usigelig ondskapsfulle mennesker, og de vet ikke forskjell på rett og galt, ondt og godt, hva som er godt for dem (seksuelle perversjoner) er ondt for oss kristne (for Dommedag):

Oppfølging av forslagene fra Tvangslovutvalget. Høringsinstansene inviteres til å komme med innspill til hva som må til for å lykkes med innføring av et nytt regelverk for bruk av tvang.
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/213110-horing-oppfolging-av-forslagene-fra-tvangslovutvalget/id2865789/

Regjeringen gir «helsevesenet» rett til tvang over barna over foreldrenes vilje… Det blir en helt ny nasjon, den Jødiske nasjonen etter The Great Reset.

Fra boken til Bjørn Erik Hansen:

”Jeg vet meget godt at der finnes mange former for sosial ondskap; men efter at jeg nu har satt meg inn i alt angående vaksinasjoner, må jeg si at jeg anser den for å være en av de verste av dem alle, idet den fratar menneskehetens dens siste håp – de små nyfødte barns sundhet”. – Dr. med. J. J. G. Wilkinson, en tidligere kjent forkjemper for vaksinasjoner.

Jeg vet en del om «sosial ondskap«. Jeg har vært utsatt for den fra barnsben av. Veldig onde folk har har tatt makten, og til mer ond de er til mer makt får de, det ser vi i saken med Olaug Bollestad, som ble belønnet med ministerpost for dette.

Og vi ser at om veldig kort tid, vil deres «goder» kunne tvinge kristne og andre til å ikke motsi dem, fordi kristne dermed kan bli erklært sinnsyk, og satt sprøyter i, nedopet og drept, som i det jødisk bolsjevikske Sovjet. Derfor må jeg benytte anledningen til å si dette før bolsjevik lovene deres blir satt i verk.

Nett slik bolsjevik jødene gjorde det i Sovjetunionen hvor de hadde testrun på sin maktutøvelse før de vil ha verden i sin helhet, nå vil de altså ha makt over hele verden – the Great Reset – «dere vil ikke eie noe som helst, men vil være lykkelig» som askeNazi jøde Klaus Schwab formulerer det, inklusivt den hele og fulle totale makten i vårt eget Fedreland vil de ha.

«The Great Reset – Jødene vil eie alt og være superlykkelig» – Jarle Johansen

Da har vi bare en utvei igjen:

Frykt for mennesker er en felle, men den som setter sin lit til Herren, han blir berget.
Salomos Ordsprog 29:25

Satan fikk lov å friste og teste Job inntil en viss grad. Der er beskrankninger for Satans virkelyst og ondskap.

Det er bedre å sette sin lit til Herren enn å stole på mennesker.
Salmenes 118:8

Husk Daniel i løvens hule

For han henger fast ved mig, og jeg vil utfri ham; jeg vil føre ham i sikkerhet, for han kjenner mitt navn.
Salmenes 91:14

De tusen år (Millennium) under Kvitekrist som landshøvding av Norge etter Jesaja / Isaiah 9:6 er definitivt over, for en stund. Vi vet det nå.

Norway; One Thousand Years under Christs Reign
https://www.riksavisen.no/norway-one-thousand-year-under-christs-reign/

Skal en skille seg fra Staten er det første en bør gjøre å skille seg fra korrupte Statsansatte – spesielt de fra broiler familier, for DE er det egentlige problemet med Staten.. hadde Staten hatt gode mennesker ansatt, så ville vi ikke hatt noen som helst problemer med Staten av noen som helst art…

Erna Solberg nektet å si «så sant hjelpe meg Gud» i sin innsettelsesed. Vi ser resultatet. De har makten idag, med urett i domstolene, perversjoner i gatene, en forvaltning som har gått av hengslene i djevelskap, samt 169 idioter på Stortinget som hjelper uretten så mye de kan.

Norge hadde en «Stat» i 1000 år, ingen av dagens problemer.. vi var FRI, Grunnloven beskyttet OSS, ikke dem.. Definitivt over nå —- Satans ormeyngel har overtatt, for en «tid, og to tider«…

Folk vil forstå hva de har mistet, først når de har mistet det… da vil det være for sent med noen oppvåkning… Stay Behind var opprettet av Jens Christian Hauge og Håkon Lie for å skape «Det Nye Jerusalem» for jødene… vi ser hvordan det går… uretten og perversjonene tar overhånd i den engang kristne nå jødiske nasjonen Norge, deres Sion.

Jesus stanset jødenes Nye Verdensorden, deres Great Reset den gang, og utsatte det 2000 år ved å lokke dem i karmafellen. Hvis (((de))) kan myrde Arild Lundquist 58 år gammel og andre uskyldige kristne (Genesis 6:3, 120 år er normal levetid, før talmudikere gjør seg til guder og Herrer over liv og død), kanskje de kristne martyrer (Hebr. 9:22) kan sabotere Jødenes nye Verdensordning, the Great Reset til askeNazi Klaus Schwab, i 2000 år til, eller kanskje for evig (Rev. 20:15, 21:1) ?

Lykke til.

The Old Rugged Cross

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring