Pave Francis: Kristne må avvise suverenitet og omfavne globalisme

Kristne må omfavne Satans anti-kristne Verdensrike, er vel egentlig hva Pave Francis sier. Det må jo ha tørnet for mannen. Kristne kan selvfølgelig ikke avgi suverenitet til noen andre strukturer for verden eller nasjonen, enn hvor Jesus Kristus er kongenes Konge (Isaiah 9:16) og grunnsten (Luke 20:17, Ephesians 2:20, Psalm 118:22). Langt ifra det er det for hverken EU eller FN. Så det er en lang vei å gå før satanistene som bygger sitt verdensrike kan kreve å få kristen tilslutning.

Nye Babylons derFuehrer

I sin tradisjonelle juletale oppfordret pave Francis kristne til å avvise suverenitet og omfavne globalisme for å gjøre verden til et bedre sted.

Adresserte oppgangen i populisme og økende motstand mot ulovlig innvandring i den vestlige verden, advarte pave Francis:

«Våre forskjeller er ikke til skade eller fare; de er en kilde til rikdom. Som når en kunstner skal lage en mosaikk: det er bedre å ha fliser av mange farger, i stedet for bare noen få, forteller paven et stort publikum i Vatikanet.

«Familiens erfaring lærer oss dette,» sa han, «som brødre og søstre, er vi alle forskjellige fra hverandre. Vi er ikke alltid enige, men det er et ubrytelig bånd som forener oss, og foreldrenes kjærlighet hjelper oss til å elske hverandre. «

Paven er satanist, leder folk på avveie. Ulv i fåreklær.

Ja, det gjør vi. Men de kristnes defininisjon på dem kan være annerledes enn de mørke selv definerer seg som (2 Corinthians 11:14).

«Jordens konger reiser seg, fyrstene konspirerer mot Herren og hans Salvede». Apstl. Gj. / Acts 4:26

Det er ikke bare katolisismens betaling for avlat og syndenes tilgivelse (akkurat som om pedofil-prestene skulle ha noe slik tillatelse eller mandat til å tilgi synder), Maria-kultus (de tilber Maria mer enn Jesus) og korrrupt presteskap som er utgangspunktet for protstantismen. Like mye er det at derfor vil vi ha lekmannsbevegelse, ingen autitære hierarki, som er mye lettere å korrupere, og føre hele meningheter vill med, enn når hele meningheter og alle mennesker blir anbefalt studere selv, og ha direkte kontakt med Gud via Jesus Kristus gjennom den Hellige Ånde, som taler direkte til det frelste enkeltinvidet.

Så hvorfor skal kristne tiltre noen som helst global struktur hvor Jesus Kristus ikke er hjørnestenen? (Luke 20:17).

Nye Babylon. «Kom ut av henne mitt Folk» (Åp- / Rev. 18:4)

Humanist ‘kristne’

Disse er så nedsablet av frykt for sine samtidige satanister, sosialister, humanister og andre mørkemenn og -kvinner, at de har redefinert Jesus sitt evangelium, snudd det helt på hodet. Disse stakkars menneskene som en gang kanskje hadde et godt forhold til Jesus, de har idag et bedre forhold til satanister enn Jesus, og da skal det bli ‘fred på jord’, tror de, når de finner seg i alt, og tåler alt, og vrir og vrenger på alt Bibelsk for å tekkes satanistene. Når de bare avsverger sin Frelser, så får de det mye bedre i verden, og ‘fred’, med sine samtidige. Men er det viktig?

Er det noen som helst vits å vinne hele verdens tilslutning til sin ‘religion’ av ‘fredsælethet’ og ryggmargsløshet, mens en mister sin sjel, sin integritet, og Jesus Kristus med som broen til Gud?

De humanistiske ‘kulturkristne’ bygger Guds Rike på jord, tror de, ved å være enig med alt satanistene, hedningene og paganistene gjør og sier, så tror de at freden skal omslutte dem og at det er Guds Rike på jord. Så feil de tar. Disse kriste er verdslige, de forstår alt materielt og verdslig. Kristne er mer redd for å krenke noen (Matt. 24:10), enn å hevde evangeliet at syndere må vende om, eller ende opp i Helvete. De skjønner ikke den åndelige dimensjon, de hevder ikke rett og galt etter Guds Ord (Bibelen).

«Slik [de verdslige] menneskene er i seg selv, tar de ikke imot det som hører Guds Ånd til. Det er dårskap for dem, og de kan ikke fatte det, for det kan bedømmes bare på åndelig vis.» – 1 Cor. 2:14

Det går sikkert bra for de angivelige ‘kristne’ i verden som avsverger Jesus Kristus og deltar i byggingen av Satans Verdensrike, hvor «fred og harmoni» skal angivelig råde aka ‘enighet’ og ‘harmoni’ med satanistene, men det blir kanskje verre for dem i evighets riket ?

«Den som mister sitt liv for min skyld skal vinne det«.(Matthew 16:25, Jesus). #AfterlifeMatters

#AfterLifeMatters

Den ‘freden og harmonien’ som gjør at «det går godt likevel» blir ikke på Jesus Kristus sine betingelser, den blir etter at satanistene har industrielt eksterminert alle sanne kristne, de som er tro mot Bibelen.

For Jesus sa, når han kommer tilbake, «Jeg kommer ikke med fred, men med sverd» (Matt 10:34), og «Sverdet er Guds Ord» aka Bibelen, sier Paulus (Efeserne/ Eph. 6:17).

Jeg til å tenke på Paul Washer.. hvor rett han har , ikke bare i Amerika.. Godt nytt år, som sannsynligvis kommer bare til å bli mer og verre av d.s.

Coming Persecution To America – Paul Washer

De humanist’kristne’ har ingenting å frykte. De har alliert seg med satanistene og Verdensriket; Den Nye Verdensorden. De vil aldri tørre å be dem vende om fra sine synder, løgner og forførelser. De vil ikke forklare dem forskjellen på Himmel og Helvete. De har avskaffet hele Helvete, selv om Helvete kommer til å bli fullt av angivelige ‘kristne’ som omfavner humanismen, og avsverger Jesus (Matthew 10:33) ved å ikke gjøre hva han fortalte oss å gjøre, be dem vende om.

Kristne bør komme seg ut av alle sterkt hierakiske og hjernevaskende organisasjoner og institusjoner. Det er så lett å bli forført der. Er ledelsen korrupt, og det er den i de fleste menigheter og kirker idag i en eller annen form, har de ikke lagt seg innunder ‘moderkirken’, så er de kvinnelige prester som er der for kvinnesaken og feminismen, sionister eller noe annet satanisk, så blir hele menigheten forført.

Herland bak Herlandrapporten er katolsk, Resett.no og Document.no av jødiske Hans Rustad og HRS med halvkvede viser som vil ikke snakke om jøder (kollektivt anti-Krister, bortsett fra de Messianske Jøder). Vi i Riksavisen snakker om alt som står i veien for at Guds Rike på jord skal bli manifestert. Hvor sannheten ikke kan hevdes om årsaken til Verdens problemer og anti-Krists Verdensrike under etablering, der er ikke Jesus Kristus, bare Satan, som vil bedra og forføre.

Velg idag hvem du vil tjene, men Riksavisen og «for meg og mitt hus, vi tjener Herren» (Joshua 24:14-15). Vær nøye med din kilde til informasjon, og hvordan informasjonen tolkes av budbringerne.

«Omtrent ved tidspunktet til Endetiden vil noen menn bli reist opp, som vil henlede oppmerksomheten til profetiene, og insistere på deres bokstavelige tolkning, midt i mye ståk og motstand.» – Sir Isaac Newton

«About the time of the end, a body of men will be raised up who will turn their attention to the Prophecies, and insist upon their literal interpretation, in the midst of much clamor and opposition.» – Sir Isaac Newton

Det er oss på Riksavisen i Norge. Helt kategorisk skal Bibelen fortolkes.

*********

Artikkelen fortsetter under, for innloggede medlemmer.
Har du som medlem ikke fått innlogging, send oss en melding her så vi får fikset det.

Du kan bli medlem (Gratis) eller støttemedlem (kr. 249,- p.a.) av Protestantisk Union.
Alle våre artikler er gratis for medlemmer, for støttemedlemmer er det kr. 249,- per år.

Les mer om oss, og innmelding her:
https://www.riksavisen.no/vedtekter-protestantisk-union-pu/

*********

Pope Francis Declares Lucifer As God

Kristne må holde seg langt unna, ikke falle for disse forførelser. Jesus er Verdens Lys, ikke Lucifer (John 8:12).

Romersk Katolisime er egentlig ikke annet enn Jødedom Light.

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring
88   
  
  
    
88
Shares