Regjeringsadvokat involvert i korrupsjonsdrama. Statsforvalter politianmeldt.

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted er involvert i et gedigent korrupsjonsdrama relatert til en korrupt saksbehandling i Giske Kommune, med påfølgende tildekking av korrupsjonen hos Statsforvalter i Møre og Romsdal, og Regjeringsadvokat beskytter og forsvarer deres korrupsjon i rettsak.

Fru Justitia synest mer enn blind. Egentlig synest hun ganske dum også. Saksbehandler Susanne Fostvedt hos Statsforvalter i Møre og Romsdal er politianmeldt for delaktighet i korrupsjon og tjenestefeil. I sin iver etter å beskytte en kollega og juristvenn, så har regjeringsadvokat forøvrig gjort seg delaktig i tildekkingen av korrupsjonen…

Saksbehandling fra Helvete (korrupsjon i kommune Norge)
https://giske-avisen.no/oyvind-drablos-saksbehandling-fra-helvete-i-ml-%c2%a7-26-politianmeldt/

«Med mindre man begår underslag eller seksuelle overgrep sitter man trygt i det offentlige Norge», skriver Kristian Siem.

Straffeloven «§ 171 rammer en offentlig tjenestemann som handler innenfor sitt ansvarsområde, men grovt i strid med tjenesteplikten – for eksempel ved å treffe et vedtak det åpenbart ikke er hjemmel til»
https://lovdata.no/pro/#document/PROP/forarbeid/otprp-8-200708/KAPITTEL_12-2-4-21

Analyse fra advokat av sak 17/1763 korrupsjonen kommer, samt Statsforvalters ansvar for forsøk på tildekking av korrupsjonsforholdet, og Regjeringsadvokat like så :

  1. Hvordan kan vi forvente at den forfalskning blir behandlet idag når de er gjort oppmerksom på forholdet?
  2. Har forvaltningen plikt å gjøre om en forfalskning av matrikkel de vet er uhjemlet og kriminell ?
  3. Er det ikke straffbart etter Straffeloven § 365 første ledd bokstav c å bruke forfalskning av database dokumentasjon (matrikkel) som bevis i rettsak , mv ?
  4. Hensynsløs atferd etter straffelovens §266 ? Vi vanlige mennesker har jo overhode ikke sjanse mot Statens pengesekk og en korrupt domstol som alltid er på Statsansatte sin side (?).
  5. Straffeloven § 221 d). Uriktig forklaring, brukes som bevis i rettsak. «beskytte den som rammes av anklagen«, det vil si beskyttelse mot den offentlige ansatte som hevder andre eier vår eiendom. De finner på ting – produserer ugyldig argument – for å nekte å matrikulere.

Kapittel 22 handler om uriktig forklaring og anklage. Kapitlet retter seg primært mot personer som gir uriktige opplysninger til offentlige myndigheter. Hovedformålet med slike regler er å sikre at myndighetene kan treffe beslutninger på korrekt faktisk grunnlag, og å beskytte den som rammes av anklagen.
https://www.advokat-teigstad.no/straffeloven/#Kapittel_22_Uriktig_forklaring_og_anklage

Hva når offentlige personer gir uriktige opplysninger i en sak, hvordan beskyttes «korrekt faktisk grunnlag» og «den som rammes av anklagen» da?

Anmeldelse – Susanne Fostvedt - Giske Marine v Jarle Johansen 2com

 

Jeg er ikke jurist. Jeg er sjøkaptein med Falkangersk sjørett, det er alt. Jeg har sikkert hatt mer sjørett enn juriststudentene forøvrig. Men jeg har en kvalifisert mening om jurister og norsk rettssystem, fordi jeg er et offer for dem.

Tjenesteplikt krenkelse lovdatabase dokument her.

Det er ganske farlig for meg om dagene. Jeg har tatt noen av makthavernes kolleger og mektige kvinnenettverks medsøstre i kriminell handling, og de har ikke så mye å svare med annet enn å «nøytralisere» meg. Jeg vet ennå ikke hvordan de har tenkt å nøytralisere meg, men de finner nok på noe. For en ting vil de helst ikke gjøre, det er å straffe noen av sine kriminelle offentlig ansatte kolleger som har gjort korrupsjonen. Politiet også vil nok lete med lys og lykte ala Arne Pedersen i Baneheia-saken og Eirik Jensen-saken, for hvordan de skal skåne sine venner og medkriminelle Jan Helge Andersen og Gjermund Cappelen, pedofilen og narkobaronen som er Politiets beste venner (jeg mistenker de er jøder, derfor de får liten straff mot å gi Politiet annen «skyldig»), og heller ramme uskyldige. Slik virker det norske dypstatsystemet.

Advokatklagenemndas medlemmer i sak nr. 14635 m. fl. har behandlet klage på alle mine innklagede dårlige uetiske advokater som er involvert i vår sak. De få gode vi har brukt er fremhevet i artikler, som denne. Dessverre var de så gode at forvaltningen ikke engang verdiget å nevne med ett eneste sitat hva de sier, i vedtak i vår sak. Vi brukte kr. 99.000 i advokater, men forvaltningen verdiget ikke de gode blant dem å bli sitert engang i vedtak (?); – saksbehandler ville kjøre på med sin dumskap, hun ville vel ikke ha noen forstyrrende sane elementer og argumenter som forstyrret hennes rettsvillfarelser basert på og hjemlet i ‘kvinnelig intuisjon’, – hjemlet i loven er det garantert ikke !

En er i en ganske dyp psykose («uvanlig virkelighetsoppfatning«) som reprobat for å se så mye bevis til vedtakets sin gunst i kolonnen til høyre her, men det er altså tilfellet, jurist Susanne Fostvedt ser en masse bevis for sitt vedtak i kolonnen til høyre (?), da har en mistet bra kontakten med virkeligheten. Der er samme type ‘bevis’ som Arne Pedersen «så» for Viggo Kristiansen sin skyld, – om ikke de motbevis han ikke fikk gjemt unna og ‘bevisavskjært’ tidnok og godt nok :

De ‘ser’ så mye mer enn oss normale disse menneskene som terroriserer oss på statsgasje.

Snart, om en to-tre uker eksploderer Baneheia-justismordet. Ingen bevis – full frikjenning. Makten ville ønsket dette annerledes, men der er ingen annen utvei. Som i vår matrikkel-sak er der null bevis for deres påstander. De kan klare å holde løgnene gående en stund, men aldri for alltid. Den inkompetente Siri, problem med å se forskjell på rett og galt (en ganske vanlig sykdom blant advokater) gikk på et tap.

«Løgnen går på raske ben, men Sannheten kommer etter, selv om den er sen»

De gode krefter vant denne ene gang, når saken ble gjenopptatt. Når Kristiansen blir frikjent, kan da Siri Hallgren fortsette som leder i kommisjonen ? Hun markerte seg så sterkt i sin «godhetsposering» når det viser seg at hun er ikke god i det hele tatt, bare rett ut sagt ondskapsfull, og også verre : inkompetent, har ikke kompetanse til å vurdere bevisbildet, og finne at det er 0 – null, nada, beviser. Hvordan kan en da ha en slik stilling ?

BRANNFAKKEL: Kjønnskvoteringen har sine uheldige sider mener jeg.

Hva som helst kan bli jurist i viktige stillinger ser det ut som, ingen utluking av uegnede som vi ser noen av også i min sak. De klarer ikke følge logisk og rasjonell lengre argumentasjonsrekkefølge. Følelsene av hva som er rett og galt blir for dominerende. DA går det galt. Er det ETT sted kvinnelig intuisjon ikke har noen som helst fordel, og ikke noe å gjøre, så er det i jussen. Den må de legge igjen hjemme, innen de går på jobb. 🙂 Husk …

«Den som kun tar spøk for spøk og alvor kun alvorligt, han og hun har faktisk fattet begge deler dårlig». – Piet Hein.

Alle mennesker i Norge vil spørre seg om ett par uker; Hva er egentlig galt med domstolene, med juristene – er de ikke riktig navla , hva er galt med deres utdanning, hva mangler i deres oppdragelse ? De sensitive av dem, om noen har slike kapasiteter, vil nok finne at forakten for dem vil bli ganske åpenbart… etter dette. Lovenes Bok: Bibelen i Luk. 8:17 sier Den Høyeste Dommer : «For det er ingenting forsøkt skjult som ikke vil bli avslørt, og ingenting forsøkt skjult som ikke vil bli kjent eller bringes ut i det åpne.». Det liker vi ! 🙂

Vi har bedt om at RettsNorge.com analyserer og skriver en artikkel om hvordan korrupsjonen i 2017 sak 17/1763 av Giske Kommunes lokale matrikkelmyndighet som sorterer under Kartverket og KDD, vedtak i den sak som regjeringsadvokat Nora Mageli fremlegger som sannhet og bevis i rettsak idag, mot bedre vitende. Er ikke det straffbart da ?

Nora Mageli er viden berømt for å kreve bevisavskjæring for alt hun ikke liker som motbeviser hennes tildekkiing av sine stats- og kommunetilsatte venninners kriminaliteter, ala Arne Pedersen modell i vår sak, prinsippet er; alt en ikke ønsker å vite fordi det beviser noe annet enn hva en vil ha bevist, det må bevisavskjæres, kastes, gjemmes, hva som helst – bare sørg for at det ikke kommer frem i media og retten (evt. undervektet).

Regjeringsadvokat Nora Mageli med sin sjefs tillatelse prosederer i Molde Tingrett i sak 21-165245TVI-TMOR/TMOL med liv og lyst med beviser og påstander som hun utmerket godt vet er bygget på løgn og korrupsjon, ulovhjemlede vedtak, forholdet oppstått stikk i strid med loven (matrikkelloven) faktisk. Hun fremlegger dem som sanne, uten reservasjoner (?). Hvordan hadde matrikulering prosess om det stod 0/0 på vår eiendom som rett var, kunne de av ennå en årsak ikke nektet å matrikulere. Fordi da hadde deres stupide argument om andres eiendomsrett falt på stengrunn.

Trenger en god juridisk analyse til Advokatklagenemnda sak nr. 14635 og til politiet.

Fleischer korrupsjonskultur 31-32-51

 

Se side 3 i vedlegg fra Fleischer bok, hva han håper juristene skal være, et bolverk mot korrupsjon og kameraderi.. Det gikk troll i ord med ham, juristene fikk ingen positiv rolle i korrupsjonsbekjempelse, de inntok istedenfor en negativ rolle.. de er de fremste korrumperere. Hva er egentlig galt med utdanningen deres ?

Nora Mageli er jo en ung, fremadstormende advokat, hva gikk galt i utdanningen, eller hva gikk galt med folkeskikken – hvor er oppdragelsen om å ikke lyve og ikke gjøre urett ? (etter min personlige mening forsvant både folkeskikken og totalvaksinering mot uretten med at Bibelen ble forbudt i skoleverket, når en Høyere Rett enn Høyesterett skal dømme deres urett engang, den som deres kolleger og venner i Høyesterett ikke dømmer dem for idag, men det blir en annen diskusjon).. Alle advokater jeg har hatt noe med å gjøre i denne saken, har vært gjennomført uærlig..(?).

Det hadde vært fint om RettsNorge kunne hatt en analyse klar før Baneheia-saken eksploderer i media. Jeg kjenner en person som det vil skylle forrakt og delvis hat over; Arne Pedersen. Han kommer til å bli symbolet på alt som er galt med norsk justisvesen. Det vil bli vel fortjent, og jeg vil ha frem i min bok at han er ikke alene, og det er ikke en utdødd rase, langt derifra…

Du vet Fredrik, når dine kolleger statsadvokat Andreas Schei og Johan Øverberg som forøvrig synes å ha gjort en hederlig jobb i Baneheia-saken så langt, kommer med sin konklusjon om 2-3 uker (er lovt), en konklusjon som kan være KUN en ting av mangel på bevis, da vil mange våkne om rikets tilstand i justisvesenet. Det hadde vært fint om RettsNorge ville skrive om dere… liksom forberede folk på det som kommer…

Det vil da bli hevdet fra justisbransjen da at dette har blitt bedre på 21 år, de har forbedret seg (da må journalistene spørre Siri Hallgren hvorfor hun ikke har forbedret seg sammen med resten). Da har jeg posisjonert meg, håper også på en artikkel på RettsNorge.com og så skal jeg sitte her som et servicekontor og bevise for enhver journalist som vil vite at de fleste advokater er igrunn like uhederlig og korrupt som de alltid har vært, idag, beviselig.

Vitner som skal snakke om de faktiske korrupsjons forhold som skjedde i 2017 i sak 17/1763 er uønsket i Regjeringsadvokat sin rettsal. Der er ingen store forbedringer, annet enn hvor de er nødt, blir tvunget. De få ærlige advokater som finnes, får et helvete; Herman Berge, Kari Breirem, Arvid Sjødin, Sigurd Klomseth, Olav Lægreide og sikkert et par til som jeg grunnet alderdomssvakhet har glemt ut … og så har vi bermen… den utidige jurist-bermen, med urett og faktura skriving med gaffel som spesiale, som gjerne tjener seg en krone eller to på å prosedere løgn og bedrag.. deltar i korrupsjon og krenkelser av den private eiendomsretten med liv og lyst, de har sine glansdager i dagens samfunn.

I min sak er tre-fire advokater klaget inn for advokatklagenemden, den korrupsjon som nå er politianmeldt brydde de seg ikke om, frikjente korrumpererne. ALLE disse frikjennere og utbredere av urett fremfor rett er frikjent av sine kolleger. Hva sier det oss ? (mer som en komedie hele opplegget deres, at kolleger liksom skal skulle «dømme» kolleger, litt optimistisk og naivt å tro, er det ikke ? ).

De beskytter løgnene, bedragene og korrupsjonen med liv og lyst. Vitnebevis for korrupsjon ? Nei, takk, sier juristene.

Hvem vedder imot at Giske Marina kommer KUN til å få røde kryss hele veien fra topp til bunn her ? ( jeg holder ikke akkurat pusten, ikke en eneste grønn hake så langt ) :

Systemet er selvbeskyttende. Juristenes Uretts-mafia. Dessverre.

Jeg er enig med jødiske Kristian Siem her :

E24 07.07.2014 – Siem: Tjenestemenn i staten synes å stå fritt til å misbruke sin makt
«Mandag langer Siem ut mot vaktbikkjene i den norske statsadministrasjonen over et par helsider i papiravisen Dagens Næringsliv:
-Dette er bare noen få eksempler som viser at flere steder i statsadministrasjonen synes tjenestemenn å stå fritt til å opptre etter sine personlige holdninger på bekostning av enkeltmennesker og derved misbruke sin makt med staten i ryggen. Når det beviselig gjøres feil, får det ingen konsekvenser, selv ikke når feilene er gjort forsettelig, sier Siem til DN.»
http://bit.ly/2nSt9Od

Dagens Næringsliv 27.11.2014 – Kristian Siem hudfletter offentlig sektor generelt, Arbeidstilsynet spesielt
«Hvilke signaler sender Svendsen til egne medarbeidere når hun strekker seg til det ytterste for å holde medarbeidere som bryter loven, interne instrukser og alminnelig folkeskikk skadesløse for konsekvensene av deres handlinger?», spør Siem (…)
«Saken illustrerer det som er et stort problem i Norge. Det har utviklet seg et tosporet system hvor enkeltborgere og nærings­livet utsettes for stadig sterkere kontroll, sanksjoner og inngrep (…) Med mindre man begår underslag eller seksuelle overgrep sitter man trygt i det offentlige Norge» (…)
http://bit.ly/2nSIwGt

«Når det beviselig gjøres feil, får det ingen konsekvenser, selv ikke når feilene er gjort forsettelig, sier Siem til DN.»
http://bit.ly/2obgfxB

Den kreftsyke Advokaten Anders Andersen presenterte omtrent likelydende budskap om udugelighetene i Nav sine raseringer av liv og helse til forsvarsløse borgere for en liten tid tilbake:

«Det er umulig å få til noen bedring før det blir pålagt den enkelte ansvar for de feil som blir begått og før det blir satt i gang kompetansehevende tiltak både når det gjelder faglig kunnskap men ikke minst skolering i ydmykhet, respekt og alminnelig god forvaltningskikk (…)
Andersen sier kort oppsummert: «Arroganse, uhøflighet og avvisning»!»

http://bit.ly/19vB78G

«Fylkesmannen: Slett hva du har skrevet om oss på nettet, ellers vil du aldri få oppgitt navnet på saksbehandleren din!»
http://bit.ly/2nnEIfw

Gjør jobben din ansvarsfullt og skikkelig, så slipper du å få navnet ditt på internet. Inntil det betinger den demokratiske prosess at vi skriver om de lugubre forholdene. Så enkelt er det.

Alt var bedre før, før de «utdannede» barnehagetantene, noe skulle de jo brukes til når de skulle bli «økonomisk selvstendig«, dvs gå fra ektemannsforsorg til statsforsorg :

Vinskvetten – Sikkerhet

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring