Satans Nye Verdensorden; The Great Reset – Den Perfekte Stormen kommer

Satanistene er sluppet løs. Satan ønsker sitt globalistiske verdensrike med Satans Synagoge aka de babylonske Talmud-jødene i ledelsen (Psalm 2:1-2). Dårers utopia. Den triumferende Messias. Det jødiske politiske prosjekt om deres Nye Verdensorden, The Great Reset via klimareligion og covidhoax til askeNazi Klaus Schwab og askeNazi Bill Gates er dømt til å mislykkes iflg Salmenes Bok Kap. 2. Jeg håper de vet det.

Den perfekte stormen kommer, og skal feie ugudelige, urettvise, satanister, løgnere og bedragere av banen. Rettvishet skal re-etableres på jord. Nå er tiden de skal avsløre seg selv (Luke 12:2). Sir Isaac Newton sa :«omtrent ved Endetiden, så vil Gud reise opp noen menn som insisterer på at Bibelen må forstås helt bokstavelig». Jeg er en av de menn.

askeNazi Khazar mafia

Kristus er kongenes Konge. Satan har bare en gjesteoptreden (Rev. 12:9 & 20:7, Luk. 10:18). J.R.R. Tolkien som mange mener brukte et kristent narrativ i sine noveller om Ringenes Herre, har som musikk i filmen «The Return of the King» – ‘Kongen Returnerer’ (Jesus Kristus), «Into the West» med Annie Lennox.

Donald Trump er like mye i talmud Babylon jødenes tjeneste som hvilken som helst annen av verdens regjeringssjefer, men symbolsk representerer han de/det gode, som for en tid må gi tapt for de onde (Matt 12:45):

Putin, Trump, kronprins Charles, Erna Solberg, Boris Johnson – de og vi alle er bare skuespillere, med symbolske roller gitt av den evige Allmakt som noen kaller Den Store Arkitekt av Universet, og i min betydning er det IKKE Satan, ikke Lucifer, det er Abrahams, Israelittenes og hebreernes Gud, verdens Skaper, som har bevist sine teksters sannhet gjennom 6000 år.

«Det er jeg som er lysets opphav og mørkets skaper, som gir lykken og skaper ulykken. Jeg, Herren, gjør alt dette». – Jesaja 45:7

Noen av oss er statister, noen er hovedrolleinnehavere, andre mindre roller, men alle mennesker deltar. Alt rundt er bare staffasje, klode og klima innklusivt. Vi er alle bare åndens prøverørsbarn.

6uild 6ack 6etter, Build Back Better trenger tikkun olam («reparere verden», påstår de), kreativ destruksjon, ødelegge verden, bygge den opp igjen i sitt antikristne sataniske bilde. Vil Gud som innsatte Kristus som Verdens Herre (Isaiah 9:6), kongers Konge, tillate dette?

Woodrow Wilson som ble korrumpert av dem til å innføre Federal Reserve Systemet og IRS (Skattedirektoratet, for å inndrive penger for å betale rentene på ‘lånene’ fra khazar jødene – usury), mente kanskje jødene, jfr. Proverbs 22:7 :

Men egentlig er det Gud som styrer subtilt i bakgrunnen, vi kan ane det av hvordan ting utfolder seg – Gud tillater dem også deres personlige valg å være satanister – de som tror de har makt også. De er like mye og lite lite skuespillere på Livets Scene som meg og deg, rik eller fattig spiller ingen rolle. Profetienes oppfyllelse beviser Guds eksistens og forhåndskunnskap om hva som skal skje. Det er KUN Skaperen som kan vite.

Nå skal for siste gang i denne dimensjon Satan få lov å dra rundt til alle verdens hjørner og finne dem han kan forføre (1 Peter 5:8, Rev. 18:23). Han vil finne majoriteten, klimahoax og covidhoax, menneskene faller som fluer for den sataniske galskapen. Tror på løgner og bedrag, de blir med i den sataniske bevegelse (Mark 5:15, Luke 8:30), overlater sin vilje til Satans styrelse (Mark 5:9). Slik skal ugresset separeres fra kornet (Matt. 13:30). Vesten resettes, ondskap og urett har tatt overhånd. Løgnene råder. Dommen ekserveres, se Acts 4:26, 2 Kings 18:35, Psalm 21:11, Psalm 33:10, Psalm 46:6, Åp. / Revelation 11:18 :

Vladimir Putin om den Woke Bolshevik (jødiske) Revolusjonen i Russland fra 1917, nå i Vesten. Den perfekte storm, Satan og satanistene slippes løs, i en ekstrem ødeleggelses lyst og tempo (Rev. 12:12) – symbolsk ved å la demente Biden og hans støttespillere verden over få ta makten og herske – egentlig er alle satanister et snev av demente og ignorante, helstøpte idioter, opponerer de mot Guds Vilje – som om Gud skulle bry seg med hva de vil eller ikke :

The Woke Bolshevik Revolution – ROBERT SEPEHR

De rette Russere var vårt broderfolk. RUS betyr Skandinav etter Rurik. Et helt folk industrielt eksterminert av Satans nyttige idioter som selv Gud gjør seg nytte av til tider – Gud kjenner deres natur, den blodslyst de av og til får lov å utgyte, av de sataniske bolsjevik jødene, erstattet hele landets befolkning med mongoler og asiater som utgjør «Russere» idag. Med 9 milliarder i verden idag, er det beregnet at det er omtrent alle som til alle tider har levd på jorden (Revelation 20:5), det betyr at alle kristne de noensinne har drept også er ute av gravene, og skal følge Kristus sitt seiersinntog, de døde i Kristus skal oppstå først (1 Thessalonians 4:16).

Nå har bolsjevik jødene tatt over Vesten. Deres neste ofre er vår sivilisasjon, destruksjon. Jødene kan ikke gjøre annet eller mer enn de har Guds tillatelse til å gjøre, les Jobs Bok. Det gjelder å ha rette blodet på dørkarmen nå, noe HoloCash blod duger ikke:

Be sure to have the CORRECT blood of the Lamb on the Doorpost when the Grim Reaper pass by (Exodus 12:13)

«Du må forstå, de ledende bolsjevikene som tok over Russland var ikke russere. De hatet russere. De hatet kristne. Drevet av etnisk hat torturerte de og slaktet millioner av russere uten et snev av menneskelig anger. Det kan ikke overvurderes. Bolsjevismen begikk tidenes største menneskelig slakt. Det faktum at det meste av verden er uvitende og ikke bryr seg om denne enorme forbrytelsen er et bevis på at de globale mediene er i hendene på gjerningsmennene.» — Aleksandr Solzhenitsyn

“You must understand, the leading Bolsheviks who took over Russia were not Russians. They hated Russians. They hated Christians. Driven by ethnic hatred they tortured and slaughtered millions of Russians without a shred of human remorse. It cannot be overstated. Bolshevism committed the greatest human slaughter of all time. The fact that most of the world is ignorant and uncaring about this enormous crime is proof that the global media is in the hands of the perpetrators.” — Aleksandr Solzhenitsyn

Khazar jødene som er etterkommere etter Esau (edomitter) tror de skal kuppe verdensmakten ved usury (Deut. 15:6, 23:20), det talmudiske Dyret har leget seg etter at Jesus gav dem deres banesår i deres ondsinnede Verdensrike planer (Revelation 13:3), men satanister som verdens lederskap setter de seg i Guds sted og vil bestemme verdens ledelse og kongers konger de korrumperer skal være dem selv – ikke Kristus, men Salmenes Bok forteller hva som egentlig kommer til å skje. De tror de skal innsette sin Maschiach, men Gud har valgt Hersker for 2000 år siden, når Jesus vant over Satan på korset; Jesus er verdens Konge, ikke jødenes kandidat de har tiltenkt om han heter Kronprins William, Klaus Schwab eller Bill Gates. Er de antiKrister er de feil person i rollen.

The Great Merchants, Fyrstene på Jorden, jfr. Åp. / Rev. 18:23

Salmenes Bok Kap. 2

Satan og Satans Synagoge slippes løs (Rev. 12:9 & 20:7) – all verdens regjeringer er i deres vold og under deres kommando. De kommer til å avsløre seg selv. De trenger egentlig ikke min hjelp. Deres begjær etter makt og rikdom vil besørge at de ikke er forsiktig lenger, de tar den helt ut.

Legg merke til «The Doom of Babylon»– jødene av Talmudiske satanisme skal falle, tiden er inne

Om dette sier Salmenes Bok kapittel 2 :

1 Hvorfor larmer hedningene og grunder folkene på det som fåfengt er?

Dumme hedenske kjerringer bør være hjemme og føde barn, ikke grunde på vanskelige ting av ånden. Gud styrer klimaet, ikke dumme mennesker.

2 Jordens konger reiser sig, og fyrstene rådslår sammen mot Herren og mot hans salvede:

Her skal altså idotene sitte og ‘bestemme’ klima, satt seg i Guds sted

3 La oss sprenge deres bånd og kaste deres rep av oss!

Vi trenger virkelig å bli kvitt repene til ugudelige idioter som jødiske Boris Johnson til å herske

4 Han som troner i himmelen, ler, Herren spotter dem.

Dette er Jødemakt. Går på beksotning av Jesus Kristus som vår kongens Konge, og vår Regjerings åndelige overhøvding og Yppersteprest

5 Så taler han til dem i sin vrede, og i sin harme forferder han dem:

Replacing Messiah with themselves as Masciachs

6 Og jeg har dog innsatt min konge på Sion, mitt hellige berg!

Guds Vilje at Jesus eier Verdensmakten, ikke Jødene..

7 Jeg vil kunngjøre hvad fastsatt er: Herren sa til mig: Du er min sønn, jeg har født dig idag.

Korset er tomt, graven er tom. Han er Oppstanden. Jødene klarer IKKE myrde ham

8 Begjær av mig! Så vil jeg gi dig hedningene til arv og jordens ender til eie.

De talmudiske jøder av Satans Synagoge tror de skal være verdens Herskere under Satan. Men de åndelige jøder (kristne) skal ta den jobben under Kristus

9 Du skal knuse dem med jernstav; som en pottemakers kar skal du sønderslå dem.

Jesus kommer ‘i skyene’ sammen med alle de som disse krefter har drept…

10 Og nu, I konger, gå viselig frem! La eder advare, I dommere på jorden!

De skal angre på en dag at de tjente feil åndskrefter.. men jøder gjør hva jøder kan, de kan vel ikke være annet enn seg selv de heller

11 Tjen Herren med frykt og juble med beven!

Verdens kongers Konge (Isaiah 9:6)

12 Kyss skjelvende jorden for hans føtter, forat han ikke skal bli vred, og I gå til grunne på veien!

Valget står mellom Verdens Fyrster og Verdens Fyrste

12 For snart kunde hans vrede optendes. Salige er alle de som tar sin tilflukt til ham. /

La de små barn komme til meg og hindre dem ikke

Kom til Kristus før ekstremt onde mennesker propper dere fulle med giftige vaksiner for sin profittmaksimering, og sataniske hedenske gaia-religion mennesker serverer dere klimareligion for forførelse av deres sjeler, ikke for å skjenke dere Himmelen og Guds Fred i kaoset som følger av Satans gjesteopptreden, men for din opplevelse av Helvete.

Satan og satanisters jobb er forførelse, nød og død. Og de er løs, som Russ Dizdar sa det: «THE BLACK AWAKENING. Rise of the Satanic Super Soldiers and the coming Chaos«. Underveis til ditt nabolag, ditt liv. Er du forberedt? Gud etterlot aldri sitt Utvalgte Folk (kristne av ånd) alene her blant Satans Supersoldater i Satans Synagoge (Åp. / Rev. 2.9 &3.9).

Psalm 2 (Engelsk)

1
Why do the nations conspire[a]
and the peoples plot in vain?
2
The kings of the earth rise up
and the rulers band together
against the Lord and against his anointed, saying,
3
“Let us break their chains
and throw off their shackles.”
4
The One enthroned in heaven laughs;
the Lord scoffs at them.
5
He rebukes them in his anger
and terrifies them in his wrath, saying,
6
“I have installed my king
on Zion, my holy mountain.”
7 I will proclaim the Lord’s decree:
He said to me, “You are my son;
today I have become your father.
8
Ask me,
and I will make the nations your inheritance,
the ends of the earth your possession.
9
You will break them with a rod of iron[b];
you will dash them to pieces like pottery.”
10
Therefore, you kings, be wise;
be warned, you rulers of the earth.
11
Serve the Lord with fear
and celebrate his rule with trembling.
12
Kiss his son, or he will be angry
and your way will lead to your destruction,
for his wrath can flare up in a moment.
Blessed are all who take refuge in him.


.

Svanesangen

Svanesangen. For dem. Åpenbaringen / Revelation 16:14, 16, 19:11, 19, 20, 21. Sønnen Jesus vinner, på vegne av Faderen Gud (Revelation 17:14). Jødene tilhørende Satans Synagoge (Rev. 2.9 & 3.9) hadde egentlig aldri en sjanse til den politiske verdensmakt gjennom den politiske Sionismen de aspirerte etter fra lenge før Jesus sin tid, når de valgte seg Barrabas sin vei – morderen og kjeltringens vei, fremfor Jesus Kristus sin The Way (Acts 9:2; 19:9, 23; 22:4; 24:14, 22).

Babylonske rabbiers tolkning av Mosebøkene om deres Verdenshegemoni; «eie verden med alt i den» var bare superior psykotisk galskap (Deut. 15:6, 23:20), aldri Guds vilje – Gud gav makten til Kristus, ikke til jødene. Det mosaiske folk og abrahamittiske folk skulle være et eksempelfolk av godhet i verden, de talmudiske jødene mistet den dimensjon og ble et eksempelfolk av ondskap. Kristne ble Guds Folk. Jødene etter Esau skulle bare få avsløre seg selv (Luke 12:2).

antiChrist Israel will go up in Flames
https://www.riksavisen.no/antichrist-israel-will-go-up-in-flames/

Nå skal vi se hvem sin vilje som vinner. Gud sin, eller de Babylonske talmudiske satanister sin. Det oppgjøret blir apokalypsen/avsløring; Den Perfekte Stormen.

Det er overhodet ikke knyttet noen særlig spenning til hvem som vinner; Revelation 22:11,12,13,14,15,16. ‘Lysengelen’ Lucifer av Slangerasen (Isaiah 14:12) var alltid bare en fake, på hebraisk betyr ‘Lucifer’ faktisk det motsatte av ‘Lys’, nemlig ‘Natt’, en bedrager.

Jesus er ‘The One’ – udiskutabelt (Rev. 22:16).

Abide With Me – Choir (Coral) – Lyrics

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring