PRESSEMELDING: Kristne Jarle Johansen anmeldt for hattale imot askeNAZIERs agenda

Gyda er på vei. Den ‘Perfekte Stormen’ i norsk politikk også. Bibelen lover oss at ALT som er forsøkt holdt skjult, skal bli gjort kjent (Luk. 8:17). Gjett om jeg gleder meg til den ‘Perfekte Stormen’, #Dommedag. Strømprisene blir bare ett enkelt element av den ‘Perfekte Stormen‘. Guds fiender og Satans venner vil kose seg over korsfestelsen av meg. De vil fråtse i denne nyhet. I enkelte redaksjoner vil det bli fest. Endelig skal vi ta den brysomme stemmen på Giske. Men JEG er ikke redd for å bli «avslørt» i den ‘Perfekte Stormen’. DE bør la være å gjøre ting som avslører dem (som NB sjef f.eks.)..

Pøh… jeg sier med min venn, den enkle sjel Jesus Kristus fra Nasaret, vi som har studert på hans vis, vi sier «DERE sier jeg er det» mot sine sataniske Anklagere (Luk. 22:70), når de tar han til makthaveren Pilatus, og så følger vi Jesus sin oppskrift videre og er like spent som dere på hva som skal skje.

Vil graven bli tom, vil Oppstandelsen skje? Vil Judaser som Ervin Kohn som tar livet av de/det gode mens han lar de onde ha full frihet, ta livet av seg i skam, over sin egen medskyld og deltagelse ? Vil Pilatus i vår sak være så pass sømmelig at han toer sine hender?

Å være påtatt snill og ‘tolerant’ har ingenting med kristendommen å gjøre.. ei heller hjelper det å heile religionen til venstre..

Vi skal nå ta åndskampen ut i åpent landskap (Ef. / Eph. 6:12) som Ulf Lundell sang om, og se hvem har mest makt i verden, Jøder som Ervin Kohn, Klaus Schwab og Jens Stoltenberg, eller Jesus ? Er Gud fremdeles på sin trone, eller har de Babylonske satanister avsatt Gud nå og erstattet selveste Allmakten, universets Største Arkitekt som kristne frimurere vil si det ?

«-Vil Gud ikkje vera bygningsmann, me fåfengt på huset byggja.»

Jarle Johansen anmeldt for hattale av Ervin Kohn’s ARS
https://www.riksavisen.no/jarle-johansen-anmeldt-for-hattale-av-ervin-kohns-ars/

Kanskje vil Gud utsette med min sak helt andre for en test, langt mer enn jeg testes, hva de bryr seg om, elsker de urett mer enn rett – ignorerer de uretten av FRYKT, godtar de den ? Vi skal ALLE testes, for å bli dømt, sier 2 Thess. 2:11-12. Mange vil bli funnet for lett. Gud vet jo hvem som mottar denne melding, hva de tenker dypest  i sitt hjerte, hva de gjør, hva de ikke gjør……. Kanskje tror de at de gjør Gud en tjeneste ved at de bidrar til at jeg blir korsfestet (John 16:2)? Fordi jeg er ‘stygg’ og ‘hatefull’ med de babylonske Jødene ? Er jeg ? Kanskje jeg heller i kjærlighet ønsker for dem at de omvender seg og blir snil, slik at de kommer til Himmelen ? Hvem vet, hvem kan egentlig lese min sjel ? En satanistisk dommer ?

Jeg vet at jeg – og dermed heller ikke min venn Jesus Kristus – ikke har støtte av så mange stemmer i det norske maktapparatet som inkluderer de kjøpte og betale massestrøms medier. Deres lojalitet er hvor deres frykt er («den som frykter, er ikke perfeksjonert i Kjærligheten«, 1 John 4:18). Og hos dem som gir dem – finansierer – deres daglige brød. De kneler for og ligger på kne mellom føttene og kopulerer på den smellfeite talmudiske Babylonske hore. Hun har feitet seg opp på å skape elendighet for andre.

We Will NOT Bow Down to Babylon
https://www.riksavisen.no/we-will-not-bow-down-on-babylon/

Jeg tester ikke Gud, men jeg har bare ett valg i livet, det er at for å kunne være en stemme i samfunnsdebatten, grunnen til at Gud har holdt meg i live så langt, les artikkelen (Artikkel Nr. 914 på 20+ år) og se jeg har vært død og blitt plukket opp fra havets bunn druknet, i live utifra Nigerias jungler, Gud vil absolutt jeg skal leve for en årsak, selv om jeg selv til tider har vært likesæl til å leve i denne sataniske jammerdal av urett, korrupsjon, ondskap, løgn&bedrag, smådjevlers paradis – jeg tviler på at Helvete kan bli så mye verre enn dette – det kopuleres i hedonistisk vellyst, lyves og bedras av Satans Ormeyngel i hvert hjørne av Helvete her som eventuelt der, at jeg har satset alt på ett kort (jeg er sertifisert risk manager, jeg kan å beregne sannsynligheter, ren «6» på BI, mitt beste fag), nemlig at Bibelen stemmer, at Gud finnes, at Gud holder sin hånd over sine.

Stay Behind ble stiftet for å ‘trygge jødenes liv’ i Norge og Europa etter Andre Verdenskrig. Jens Christian Hauge (MILORG) og Håkon Lie sa at de skulle «bygge det Nye Jerusalem» (?). Når ble disse to religiøs? Når Håkon Lie giftet seg med jødiske Minnie ? Etter hvert utviklet det seg til at B’nai Brith bruker det til å ta hele og fulle makten i vårt land.

B’nai Brith, ved Dante

De bygger seg bunkerser, «Bygger jødiske Jan Herman Dante seg underjordisk tilfluktsrom i frykt for antisemitter ?«, mens bombene skal falle i våre hoder – de kontrollerer begge sider av konflikten som alltid, for den krigen de skaper «Stoltenberg: – NATO er klar for en ny væpnet konflikt i Europa«, som skal tvinge oss til deres Great Reset, og Nye Verdensorden, med dem som antiKristne Herskere, HVIS ikke Covid heller lykkes, og etter at Klima-religionen mislykkedes, da vil de ty til dette siste verktøy de har i sin verktøykasse; krig, mord, nød og død. De kontrollerer som alltid begge sider. De vil si; Verdensregjeringen vil ende krig for alltid, alle vil være snille med hverandre etter det, og alt vil bra. Nettopp som de sa om EU etter Andre Verdenskrig. Bare tull selvfølgelig. Men de fleste vil bite på, så lenge de slipper mer krig og sult og nød og død.

Heiberg-familien dominerer fullstendig norsk medisin, politikk og rettspleie
https://www.riksavisen.no/heiberg-familien-dominerer-fullstendig-norsk-medisin-politikk-og-rettspleie/

Jens Christian Hauge er Jens Stoltenberg sin fadder.

«To achieve a Great Reset you need to create a catastrophic situation that will break the economy,» – Quote Klaus Schwab

Hvis Gud ikke holder sin hånd over oss er vi alle ferdig som følge av hva som betinger klima.- og kovid-bedragene, hvorfor de har satt disse i scene; Reichstag-brann (Nazi Tyskland) for maktkupp – med COVID frykt for sykdom og døden mønstre massen bak seg, de spesielt som aldri burde lykkes med sin strategi, hadde Norges folk hatt noe historiekunnskap. Jeg blir bare ferdig litt før alle andre. Gud vet det; Jeg kan aldri bli lykkelig i deres Nye Verdensorden likevel. Vi Israelitter elsker for mye friheten, fra Egyptens og Babylonske og Romerske barbariske sataniske Keisere og Faraoer, vi lider under jødiske Herodeser som dreper småbarn av vellyst. Det går fint. Gud er med, Gud er her på jord, var aldri fraværende. Gud har lovt oss en fergemann over Jordan. Til det lovede landet. Gud plukker sine folk opp fra havets bunn, og utifra Nigerias jungler, tvil aldri på det ! Jeg har sett «Guds Finger» …. I mitt liv. Jeg ville ikke vært i live, uten.

«Og dere skal hates av alle for mitt navns skyld. 18 Men ikke et hårstrå på hodet skal dere miste. 19 Hold ut, så skal dere vinne livet!» – Luke 21:17-18

Det er mitt eneste håp skal stemme, min eneste frelse, og redning fra menneskers negativt polariserte ondskap, som de på luciferisk bedrags vis fremstiller som sin overlegne ‘godhet’ (2 Cor. 11:14).

Vil jødiske Jens Stoltenberg bli ny Sentralbanksjef ? Selvfølgelig. Det er bestemt der hvor ting pleier å bli bestemt i Norge. På bakrommene. Selvsagt må klimareligionens mor Gro Harlem Brundtland’s favoritt bli det. Jeg kommer til å bli kjempeglad om ikke, fordi da viser det at mange har våknet for realitetene i norsk politikk, og sagt nei takk, slik skal vi ikke ha det. Jens kan bli lærer og fralære seg Leninistisk eller Hitlersk sosialisme på UiO, det er ok.

Åndskampen tetner til mine venner og fiender. Jeg har ikke noe annet imot jødiske Jens Stoltenberg et al enn at han og hans venner avkristner og globaliserer vår nasjon, som jeg som konservativ veldig tradisjonell kristen er politisk imot begge. Personlig kunne vi sikkert vært gode venner. Bare følg med å se at han blir Sentralbanksjef, slik at de som har kuppet makten for sin vennegjeng har kontroll med det norske folks pengekiste. Deres gruppe bestemmer alt i vårt land, de innsetter sitt folk i alle institusjoner. Jeg er førstekandidat for Alliansen i M&R., skal KUN de som er enig med askeNAZIENE være i politikken, er det demokrati ? Også om jeg skal dømmes for hattale eller ikke, for jeg hater ingen, så dette blir en politisk dom av meg av mennesker (dommere) i tilfelle, som er mer lojal til Jens & Co., enn rett og rettferdighet, alltid. Jeg er en brysom stemme, overhodet ikke hatefull. Er jeg hatefull, eller er det de som er hatefull mot meg (psykologisk projisering) ?

La oss se hvordan det går, skal vi ? La nå satanistene blant oss får lov å få gi utløp for sin latente ondskap, la de få lyve og bedra almuen litt, deres spesialitet. La den Perfekte Stormen få utfolde seg, de vil avsløre seg selv. Deres maktbegjær og grådighet sørger for det. Alt er som det skal være. Frontene skal spisses, Gud bruker meg til det formål, det må jeg akseptere:

«I må ikke tro at jeg er kommet for å sende fred på jorden; jeg er ikke kommet for å sende fred, men sverd.» Matt. 10:34.

Sverdet er Guds Ord sier Paulus.

Vi skal spisse frontene i det norske samfunnet, slik at det blir som Jesus ønsker det, det blir for og imot Jesus Kristus, og Jesus Kristus sin beste venn; meg…  Vi lykkes, eller alternativet er #Dommen. «Når Gud skal ødelegge et land, sender han det onde Herskere» – John Calvin. … Jeremiah 15:6, 18:8, 26:3. Hit og ikke lenger, sier vi til Satanistene i Satans Synagoge (Åp. / Rev. 2.9 & 3.9), her stopper det, deres verdensrike i vår nasjon stanser her (Ezek. 22:30, Is. 6:8).

Ezek. 22:30 And I sought for a man among them, that should make up the hedge, and stand in the gap before me for the land, that I should not destroy it: but I found none.

Is. 6:8 Then I heard the voice of the Lord saying, “Whom shall I send? And who will go for us?” And I said, “Here am I. Send me!”

La Guds Vilje skje, come what may.

«Det er jeg som er lysets opphav og mørkets skaper, som gir lykken og skaper ulykken. Jeg, Herren, gjør alt dette». – Jesaja 45:7

ARS. Maktens nyttige idioter. Det er jo hvorfor de får så mye penger av dem med makten selvfølgelig. De gjør sitt arbeid godt:

Jarle Johansen anmeldt for hattale av Ervin Kohn’s ARS

https://www.riksavisen.no/jarle-johansen-anmeldt-for-hattale-av-ervin-kohns-ars/

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring