Skriv ut Skriv ut

Ta tilbake eierskapet over produksjonsmidler, – og ressurser

DN rapporterer idag 31.01.2008 om firmaet Geelmyden Kiese under tittelen «Nyfrelste pr-marxister», som en bekreftelse på hva undertegnede tidligere har hevdet, at det beste for firmaet selv, for samfunnet og den individuelle jobbtilfredstillelsen er at vanlige arbeidende folk eier sine produksjonsmidler (selskapene) selv, fremfor at staten tilgodeser noen få krøsuser til å få lov å gjøre det, monopolistisk (spesielt tilgodesette venner med partiboken i orden – som Røkke).

«Vi trives som marxister med eierskap til egne produksjonsmidler. Det gir oss en helt annen ro«, sier daglig leder Stein Jacob Frisch til DN.

At nordmenn trenger redusert arbeidstid, som noen ytrer, vil måtte føre til mer arbeidsinnvandring, og pensjonsordninger som blir presset. De som ikke føler de trenger redusert arbeidstid, men tvertimot vil bygge seg opp som «kapitalist» i betydning eier av egne produksjonsmidler kan følge min oppskrift, og heller jobbe litt mer:

Arbeidere i Arbeidsmarkedet: 1.500.000 (som blir med på ordningen).
Gjennomsnittlig timelønn: 150,-
Dagens arbeidstid: 37,5 timer per uke
Ny arbeidstid: 40,0 timer per uke (eventuelt 42,5 t/u)

Om staten vil tilgodese de arbeidende «ny-kapitalister» kan de gjøre disse 2,5 time / 5 timer skattefri, som de gir skatte incinativer til sine spesielt tilgodesette venner, de før nevnte krøsuser, på mange måter; skattefritak på investert kapital, skattefritt utbytte, etc. Jfr. også NHO’s siste krav om «Skattefri arbeidende kapital». Loven er lik for alle.

Dette vil gi vanlige folk (2,5 t/uke X kr. 150 X 1.500.000 X 48 uker) kr. 27,0 milliard per år (forhåpentligvis skattefritt) til å kjøpe tilbake produksjonsmidlene (selskapene), som staten med rund hånd har tilgodesett norske og internasjonale krøsuser med. For dette kan vi kjøpe tilbake Edda Media (5,4 mill) slik at vi får en fri presse, + et betydelig avdrag i StatoilHydro, første året, etter dagens børskurs. Hever vi til 42,5 timers arbeidsuke, blir det 54,0 milliarder til tilbakekjøp, pro anno. For dette kan vi kjøpe Telenor fra Staten og andre i løpet av 3,5 år, etter dagens børskurs.

Vanlige folk kan få skattefritt utbytte, i tillegg til at dette tjener som folks og nasjonens sparebøsse, istedenfor at staten somler bort pengene på alskens «gode formål». Vi kan kjøpe de lokale el-verk, og vannverk, slik at ingen andre gjør det.

Det norske folk må ta tilbake kontrollen over sine produksjonsmidler, – og ressurser.

Skomaker, bli ved din lest
Bare et problem i dette; Hvor skal «Arbeiderpartiet» hente sitt velgergrunnlag, og LO sin medlemsmasse, når hele deres nedslagsfelt har blitt kapitalister? Der er jo et visst behov for å holde enhver på sin plass i kastesystemet. Så det er vel tvilsomt om det blir noe av dette.

Se også artikkelen «Selveierdemokrati i Norge«.

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Facebook Comments

7 Comments

 1. Pingback: Bevisste Borgere av Norge » Selveierdemokrati i Norge

 2. Les Kystpartiets partiprogram!!

 3. «Det norske folk må ta tilbake kontrollen over sine produksjonsmidler, – og ressurser.»

  Hvordan??

 4. Dette var et særdelses interessant innlegg. V i vet jo alle at det er AP og LO som har ødelagt økonomikraften i landet. En oppskrift som de har fulgt av sine oppdragsgivere, den skjulte regjering.

  Spørsmålet er; hvordan kan en slik tanke utvikles til et seriøst politisk innspill. Kan det være en ide å bygge opp dette tema gjennom økonomiske og samfunns faglige krefter, utenfor politikken, i første omgang.
  hilsen J.A.

 5. Takk for det. Ja jeg vet det ikke er marxisme, men det var bare GK som utla det slik.

  Jeg siterte Jan P. Syse som jobbet med denne saken i den opprinnelige artikkelen jeg skrev for noen år siden, men finner ikke igjen sitatene fra Syse. Legger de til når jeg finner dem.

  Denne modellen hadde løst mange problemer for dere politikere; pensjonsstriden, mer jobbing blant folk for å bidra til et hett arbeidsmarked, mindre behov for arbeidsinnvandring, etc. Samtidig hadde vi, som er viktigst for meg, kunne med dette beholdt mer av kontrollen på norske hender, enkeltmenneskers hender.

  Jeg synest det er så flott at noen flere forstår som du sier; «bryter ned det gamle skille mellom kapital og arbeidskraft», hva jeg kaller litt provoserende for «kastesystemet».

  Håper du finner å kunne forfølge saken videre, og ta opp arven etter Jan P. så å si.

  Mvh. J.

 6. Takk for mail,
  Og gi de ansatte bedre muligheter til å bli medeier i egen bedrift er ikke Marxisme, men selveierdemokrati! Høyre har gjentatte ganger fremmet forslag i Stortinget om som ville ha bidratt til at flere ble medeiere. Jeg er enig i at det fornuftig. Erfaringene både fra inn og utland er gode – og det bryter ned det gamle skille mellom kapital og arbeidskraft.

 7. Som medlem av unge Høyre på begynnelsen av 1960-tallet (gymnasiet) var jeg titrukket av tidligere Høyre-leder Jan P. Syses engasjement for «selveierdemokratiet».

  År senere i 1983 fant jeg å ville være med å prøve dette ut i mitt engasjement i «Ila Stålindustri A/S». Dessverre må jeg innrømme at dette experimentet strandet fordi flertallet av aksjonærer samtidig var medlemmer av LO, og «partipisken» var sterkere enn aksjeloven. Resultatet ble at klubben hadde egen «generalforsamling» før selskapets generalforsamling og at aksjonærne møtte med bundet mandat fra fagforeneingen. Nåde den som stemte anderledes. Der strandet på LO’s diktatur. Derfor stemte heller ikke generalforsamlingen for den aksjonæravtalte økning av aksjekapitalen på min side til 60%.

Kommenter. Leave a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.