Ta tilbake eierskapet over produksjonsmidler, – og ressurser

DN rapporterer idag 31.01.2008 om firmaet Geelmyden Kiese under tittelen «Nyfrelste pr-marxister», som en bekreftelse på hva undertegnede tidligere har hevdet, at det beste for firmaet selv, for samfunnet og den individuelle jobbtilfredstillelsen er at vanlige arbeidende folk eier sine produksjonsmidler (selskapene) selv, fremfor at staten tilgodeser noen få krøsuser til å få lov å gjøre det, monopolistisk (spesielt tilgodesette venner med partiboken i orden – som Røkke).

«Vi trives som marxister med eierskap til egne produksjonsmidler. Det gir oss en helt annen ro«, sier daglig leder Stein Jacob Frisch til DN.

At nordmenn trenger redusert arbeidstid, som noen ytrer, vil måtte føre til mer arbeidsinnvandring, og pensjonsordninger som blir presset. De som ikke føler de trenger redusert arbeidstid, men tvertimot vil bygge seg opp som «kapitalist» i betydning eier av egne produksjonsmidler kan følge min oppskrift, og heller jobbe litt mer:

Arbeidere i Arbeidsmarkedet: 1.500.000 (som blir med på ordningen).
Gjennomsnittlig timelønn: 150,-
Dagens arbeidstid: 37,5 timer per uke
Ny arbeidstid: 40,0 timer per uke (eventuelt 42,5 t/u)

Om staten vil tilgodese de arbeidende «ny-kapitalister» kan de gjøre disse 2,5 time / 5 timer skattefri, som de gir skatte incinativer til sine spesielt tilgodesette venner, de før nevnte krøsuser, på mange måter; skattefritak på investert kapital, skattefritt utbytte, etc. Jfr. også NHO’s siste krav om «Skattefri arbeidende kapital». Loven er lik for alle.

Dette vil gi vanlige folk (2,5 t/uke X kr. 150 X 1.500.000 X 48 uker) kr. 27,0 milliard per år (forhåpentligvis skattefritt) til å kjøpe tilbake produksjonsmidlene (selskapene), som staten med rund hånd har tilgodesett norske og internasjonale krøsuser med. For dette kan vi kjøpe tilbake Edda Media (5,4 mill) slik at vi får en fri presse, + et betydelig avdrag i StatoilHydro, første året, etter dagens børskurs. Hever vi til 42,5 timers arbeidsuke, blir det 54,0 milliarder til tilbakekjøp, pro anno. For dette kan vi kjøpe Telenor fra Staten og andre i løpet av 3,5 år, etter dagens børskurs.

Vanlige folk kan få skattefritt utbytte, i tillegg til at dette tjener som folks og nasjonens sparebøsse, istedenfor at staten somler bort pengene på alskens «gode formål». Vi kan kjøpe de lokale el-verk, og vannverk, slik at ingen andre gjør det.

Det norske folk må ta tilbake kontrollen over sine produksjonsmidler, – og ressurser.

Skomaker, bli ved din lest
Bare et problem i dette; Hvor skal «Arbeiderpartiet» hente sitt velgergrunnlag, og LO sin medlemsmasse, når hele deres nedslagsfelt har blitt kapitalister? Der er jo et visst behov for å holde enhver på sin plass i kastesystemet. Så det er vel tvilsomt om det blir noe av dette.

Se også artikkelen «Selveierdemokrati i Norge«.

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring