‘Sorcery’ er Sort Heksekunst som sender COVID-forbannelser

En pandemi med en dødsrate på mindre enn 0,25 % er ikke en pandemi. Et virus uten symptomer er ikke en sykdom. Folk er utestengt fra samfunnet for å nekte en eksperimentell genterapi som utgir seg for å være en «vaksine». De re-branded og bevæpnet vanlig influensa. Vi har gått inn i skumringssonen folkens. Dette er BLACK MAGIC. Trolldom brukes til å kaste COVID-trolldom, for å ødelegge samfunnene våre. Trolldommen brukes for å få folk til å godta sin undergang.

Hele verdens mennesker er iferd med å bli initiert inn i den babylonske satanismen ved trolldom, bli Jøder Light, og de aller fleste vet ikke om det engang. Det Jødiske tikkun olam, er destruksjon av alt kristent, for at de skal bygge sin verden, i sitt bilde, etter sine behov, for sin profitt.

Sorcery covid heksekunst. Denne helgen skal jeg underholde mine trofaste lesere med Kristus sin ånd i seg mer enn Satans (de er de eneste som vil forstå hva jeg sier), hvordan de satanisk Babylonske talmudikere benytter seg av velkjente trolldomskunster for å hijacke menneskenes sjeler, hjerter og sinn.. hensettes i : The Matrix…

Mulighetenes vindu

For det trenger de å avsette Kristus som verdens kongers Konge (Gulatingsloven, «kristenretten», år 940-1024), etter Isaiah 9:6. Gud insatte Jesus Kristus. Jødene innsetter seg selv. De bruker COVID trolldom for å passivisere menneskene, og klimahoax-trolldommen for å rane til seg de kristne nasjoners penger og rikdommer. Hva blir Guds «dom ?

«Det er opphavet til lovane våre [§ 1] at vi skal bøye oss mot aust og be til den heilage Krist om godt år og fred og om det at vi skal halde landet vårt busett og landsherren vår heil. Han vere vår ven, og vi hans, og Gud ven til oss alle.»

Fra det tidspunkt gikk det Norge som nasjon og Norges folk vel. Men så kom vi til et punkt i tiden hvor grunnlovsfedrenes advarsler om å utelukke jødene og jesuittene (de er ett og av den samme falne ånd) fra innflytelse i vår nasjon, satanistene faktisk overtok hele nasjonen, regjeringen, korrumperte Stortinget – det har 100% kontroll. Fra å være forbudt til å ha 100% makt og kontroll i vår nasjon. På så kort tid. Kastet de Kristus fra sin trone over vår nasjon. Det infiltrerte til og med vårt kongehus, vi fikk det jødiske kongehus, som herifra tjener Jødene og det jødiske Verdensrike, Nye Verdensorden, og IKKE Jesus Kristus etter Gulatingsloven lenger. Et kongehus som bidrar til trolldommen, forføreriet, bedraget, løgnene:

https://www.riksavisen.no/norges-kongehus-israelitter-eller-joder/

Der har du den norske ånd. Samme hvor mye Jødene og deres norske håndtlangere dekonstruerer det idag. De kan endre nasjonens lover og skikker, men IKKE dens ånd, de kan IKKE kaste Kristus, så lenge noen av oss ønsker Kristus på tronen her. Gud selv innsatte ham i denne rollen; Verdens Hersker. Satanister og jøder dekonstruerer dette idag. Hva mener Jesus om å bli kastet av tronen av satanistiske babylonske Jøder ? #Dommedag. Han vant jo over dem en gang for alle på Golgata. Graven var tom, de klarte ikke myrde ham.

Fritt oversatt og komplettert etter :
https://www.henrymakow.com/2021/10/covid-is-sorcery.html

I Bibelen beskrives hvordan trolldom (‘sorcery’) blir brukt gjennom hele Bibelhistorien som et middel til å omforme samfunnet i sin satanistiske retning, denne gang i historien når Jødene skal kuppe makten over hele verden for sin Nye Verdensorden, the Great Reset til okkultisten og askeNazi jøden Klaus Schwab. Se her, mer om det : https://biblehub.com/topical/s/sorcery.htm

sorcery – pharmakeia – drugs or spells

«Den store dragen ble kastet ned, den gamle slangen, han som kalles djevelen og Satan, og som forfører hele verden. Han ble kastet ned på jorden, og englene hans ble kastet ned sammen med ham.» – Åp. / Rev. 9

Denne åndelige «drage» – the Serpent / Slangen, den tok bolig i Jødene og mange andre, alle som var disponert for det. Men i Jødene mest, de Babylonske talmudikere var mest og best disponert av den åndsmakt. Satan inkarnerer i dem (Rev. 2.9 & 3.9), på samme måte som Jesus Kristus inkarnerer i oss kristne og «tar bolig i oss» – symbolsk ved nattverden), men i virkeligheten må dette skje fysisk og helt rent praktisk (Matt. 3:11-13). Vi blir ETT med Kristus sin ånd i oss, egentlig har vi korsfestet vår egen, og tatt hans sin ånd; Hellige Ånd, Guds ånd, whatever. Det symbolske er bare en løfte om det som skal komme, i virkeligheten. «Kristus bor i meg» sier Paulus (Galatians 2:20). Slik har Kristus tatt helt 100% praktisk tatt boliig i ALLE oss som har mottatt Kristus, og blitt transformert og gjenfødt av hans makt og kraft. Noen jøder som ikke er Babylinske kan oppleve det samme, at de får Kristus som tar bolig i dem, istedenfor Satan.

Ondskap har alltid eksistert og vil alltid eksistere.

Trolldom brukes av onde mennesker i hemmelige samfunn, religioner, KKP og enkeltpersoner (kabalen) for å tilkalle ånder på lavt nivå for å gjøre deres bud og få makt over mennesker.

Hvorvidt du tror på dette spiller ingen rolle. Kabalen tror det og har med suksess brukt trolldom i tusenvis av år for å opprettholde sin makt. Disse teknikkene brukes i dag for COVID Great Reset for å forvandle jorden til et satanistisk rike. Blodsverder beskytter disse hemmelighetene, men når vi nærmer oss sluttspillet, vil alt være synlig for de som ser på.

Trolldom er en liten verdslig måte som bruker magiske figurer og tall, chantede trylleformler og geomancy (det lykkebringende arrangementet av bygninger, utformingen av byer og tolkning av skilt på bakken) for å tilkalle ånder på lavt nivå. Byer som Washington DC (så vel som London og Roma) har blitt konstruert ved hjelp av geomancy for å tiltrekke demoner. Trollmenn bruker disse åndene til å fortrylle folk slik at de villig overlater livet til de onde. Ondskap går mot sannhet, medfølelse og toleranse, kjennetegn ved kosmos.

Washington DC ble bokstavelig talt bygget på geomancy.

Historisk sett var folk mer bevisste på trolldom, og de hadde harde straffer for alle som brukte det. Hekser ble brent på bålet. En bemerkelsesverdig gruppe ble kastet ut av 109 plasser for disse øvelsene – det var umulig å fastslå hvilke medlemmer som var trollmenn, de ble alle kastet ut. Trolldom ble aldri tolerert på grunn av dens onde natur (rituelle barneofre osv.) og ødeleggelsen den førte med seg.

Trolldom blir NÅ ANSETT SOM POSITIVT

I dag er en annen historie; samfunnets moralske karakter har forfalt til det punktet hvor mange mennesker tror trolldom faktisk er en god ting. Det brukes til å behandle sykdommer med moderne medisin og har en trolldom over hele verden. De er ikke i stand til å skille godt fra ondt.

Det greske ordet for trolldom «pharmakiea» er grunnlaget for vårt moderne ord «apotek». På gresk kan pharmakeia bety magi, trolldom, hekseri, fortryllelse, narkotika eller medisiner. Slangen er symbolet på moderne medisin; hvordan kan en giftig slange være god?

Symbolet på moderne medisin er en slange kveilet rundt en pinne. Kan det være mer åpenbart?

Mange magiske figurer er tydelig og de omgir deg. Se i lommen; hvis du har en US $1-seddel, på baksiden finner du pyramiden med det altseende øyet på toppen. Pyramidebygninger er overalt, og du kan finne pyramidestatuer foran bygninger, som indikerer lojaliteten til menneskene som bygde den og jobber der. Tallet 6 er et kraftig tall – 6-6-6, det brukes mye av religioner og hemmelige samfunn, inkludert den «sosiale avstanden» på 6 fot og OK 6-6-6 håndsignaler. Ordet «hex» er avledet fra tallet 6. Alle disse tingene brukes for å tiltrekke demoner. Link: https://www.henrymakow.com/2020/01/the-evil-symbol-that-rules-the.html

The Great Seal ble plassert på Federal Reserve Notes i 1935. Det inkluderer det altseende øyet på toppen av en pyramide og mottoet «New Order of the Ages» for å kaste en kraftig falsk pengetrolldom.

COVID ER RITUELL Trolldom

En trolldom har blitt kastet over hele verden og de fleste vil bukke under. Hvis det ikke fungerte, ville ikke kabalen bruke det. Selv gode mennesker blir ofre hvis de blir villedet og uvitende. Målet med trolldommen er å påtvinge The Great Reset (One World Order) og få de fleste til å villig «selge sjelene sine» for å bli med i ondskapen.

Masker og 6-fots «sosial distansering» får publikum til å delta i ritualet. COVID-vaxx reise-, adgangs- og arbeidspass kompletterer bildet, og stenger effektivt alle gode ute av samfunnet.

COVID begynte i Kina, hjemmebasen til KKP Red Dragon. Det er et biovåpen og en form for «lang krig» som føres av Kina (ledet av kinesiske jøder), som har en 5000 års historie med å gjøre disse tingene mot sine fiender. De som er på linje med KKP blir åpenbart; medlemmer av det hemmelige samfunnet som avlegger blod-ed, politikere, bankfolk, lærere og leger som påtvinger COVID-tyranni. Trollformene brukes for å få folk til å godta sin egen undergang.

Moderne medisin ble skapt av trolldom. Selv i gamle tider eksisterte trolldomsbehandling — en syk mann vil gjøre alt for å få midlertidig lindring. Trolldom tilkaller enheter på lavt nivå til å utsette eller forskyve sykdommen, individet godtar demonen villig for behandlingen og sluttoppgjøret er åndsbesittelse av individet. Dette er grunnen til at moderne medisin aldri kurerer noe, den utsetter bare sykdommen eller flytter den til et annet sted. Den karmiske gjelden må fortsatt betales tilbake med åndsbesittelse, selv om behandlingen aldri kan bli en kur.

Dette er nøyaktig hva vi ser med den eksperimentelle COVID-vaxx og hvorfor så mange anti-vaxxere snur seg og blir pro-vaxx etter å ha tatt injeksjonene. Hvem sine tanker er det? Hvem sier disse tingene, personen eller ånden som festet seg til dem da de signerte samtykkeskjemaet og ble injisert?

Når folk sier «jeg vil heller dø enn å ta disse injeksjonene», er den personen veldig klok. De som er åndelige av natur forstår skaden vaksine skuddet vil forårsake deres sjel og unngår alt som kan føre til åndsbesittelse. Religiøse troende vet om «The Mark» nevnt i Bibelen og mange tror injeksjonen ER «The Mark of the Beast».

Det dukker nå opp rapporter om at de som fikk injeksjoner viser en Bluetooth MAC-adresse fra kroppen – dette er ennå ikke allment bekreftet.

Runer ‘H’ og ‘B’

Se imidlertid på trolldommen som blir kastet av Bluetooth-logoen (6 spisse stjerne og doble pyramider), som finnes i nesten alle elektroniske enheter. Folk vil bli merket av tingene sine (mobiltelefon og andre enheter) og kan spores på avstand ved hjelp av et «mesh-nettverk» av Bluetooth-enheter for å videresende signaler fra SLAVE-noder (det vil være deg) til gateway-noder som kobler til internett . De elektroniske enhetene du har betalt for skaper ditt elektroniske fengsel.

Bluetooth-logoen (6 spisse stjerne og doble pyramider) er inne i nesten all elektronikk, det vil være en stor del av trolldommen.

VEIEN UT

Den røde drage (KKP) har alltid forfulgt gode mennesker. 100 millioner Falun Gong har blitt forfulgt i Kina siden juli 1999, og nå blir hele verden forfulgt. Reise- og sysselsettingsrestriksjonene vil bli verre og det vil bli pålagt en form for sosial kreditt. Forvent tvungen organhøsting i industriell skala, slik det har blitt gjort med Falun Gong i Kina (lenke: faluninfo.net). Hele verden vil bli styrt av KKP, med mindre nok folk våkner og avviser trolldommen.

Husk at disse onde menneskene er lavere enn deg. De bruker onde midler på svært lavt nivå for å slavebinde deg og fange sjelen din. Aldri tolerere eller akseptere deres onde ordninger. Bruk dømmekraft til å følge sannhet, medfølelse og toleranse og ikke følg deres trolldom.

Bibelsk forankring – Veien

Folk blir satt i en slags mental Matrix av COVID showet trollmennene og heksene gjør på TV og media. De vil tro på okkultistene, og det er hele vitsen. Da funker trolldommen, og «the Spell» – jeg synest ikke satanistisk okkult «spell» har noe godt ord på norsk, det en trolldom som blir kastet på deg, en trolldom du blir, den blir del av deg selv. Du tror på det, og dem. Da blir en som dem. Det er hva de ønsker.

The Great Merchants, Fyrstene på Jorden, jfr. Åp. / Rev. 18:23

Huske vi ikke kan lese Johannes Åpenbaring som et kronologisk scenario, kapittel 18 og kap 20-22 skjer i virkeligheten nærmest samtidig. For Johannes ser på et bilde som Jesus sender ham (Rev. 1:1), og han skal beskrive bildets begivenheter, og da vil det automatisk når han beskriver det, bli måtte fremstilles som om det skjer på en tidsakse, selv om begivenhetene i virkeligheten skjer samtidig.

Bibelens endetidsbok; Johannes Åpenbaring sier det slik – om de okkulte kreftene innen jødedommen som skal forføre hele verden med nettopp «sorcery» – trolldum og okkultisme som Baylon var berømt for og gjennomsyret av (Åp. / Rev. 18:23), de jødiske B’nai Brith frimurer tilknyttede okkulte satanistiske bestrebelser:

For alle dine kjøpmenn var fyrstene på jorden,
og med din trolldomskunst («sorcery») ble folkene bedratt.

Når dette skjer, er det fordi alt av dette skal avsløres. Det skjer ikke for at de skal lykkes med sine onde forhavender – det skjer for at Gud sier i Bibelen gjennom Jesus Kristus og Johannes, at når vi ser dette (i Rev. 18:23) skjer, da skal vi være observant på at de er iferd med å selvdestruere – da vil de bli avslørt – de som «kongene på jorden» og regjeringene – også den norske – har solgt seg til, horeriet deres med de okkulte Babylonske jødiske satanister:

Det skal straffes at de er slik at de absolutt av sin natur MÅ lure, lyve og bedra:

8 Derfor skal plagene hennes komme
på én og samme dag:
død og sorg og hungersnød,
og hun skal brennes opp med ild.
For mektig er Herren Gud som dømmer henne.»

9 Jordens konger, de som har levd med henne i hor og luksus, de skal gråte og bryte ut i klagerop over henne når de ser røyken stige opp der hun brenner.

10 Skremt av lidelsene hennes skal de stå langt borte og rope:
«Ve, ve du store by,
Babylon, du mektige by!
På en eneste time kom dommen over deg.»

Legg merke til «The Doom of Babylon»– jødene av Talmudiske satanisme skal falle, tiden er inne

«Når de tusen år er til ende, skal Satan slippes løs fra sitt fengsel. 8 Han skal dra ut og forføre folkene i alle fire verdenshjørner, Gog og Magog, og samle dem til strid. Og de er tallrike som havets sand.» – Åp. / Rev. 20:7-8

Norge som ett av de ekte Israelittenes hovedkvarter, har en svært spesiell symbolsk betydning i det Bibelske endetidsdramet:

https://www.riksavisen.no/norway-one-thousand-year-under-christs-reign/

KRISTUS KOMMER IGJEN SOM SEIERHERRE (Åp. / Rev. 19,11–22,5)

Rytteren på den hvite hesten

11 Og jeg så himmelen åpen, og se! – en hvit hest. Han som satt på den, heter Trofast og Sannferdig, for han dømmer og kjemper rettferdig. 12 Øynene hans er som flammende ild, på hodet har han mange kroner, og han bærer en innskrift med et navn som ingen kjenner, bare han selv. 13 Han er kledd i en kappe dyppet i blod, og hans navn er Guds Ord.

Så istedenfor Jødenes Nye Verdensorden hvor de skal være Herskere fremfor Kristus som Verdens Hersker, så skjer dette:

En ny himmel og en ny jord
Rev. 21:1
Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. 2 Og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. 3 Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa:

«Se, Guds bolig er hos menneskene.
Han skal bo hos dem,
og de skal være hans folk,
og Gud selv skal være hos dem.
Han skal være deres Gud.

Glede dere kristne. De talmudiske Babylonske jødene skal brenne. Kristne som har Kristus inkarnert i seg heller enn Satan sin lønn er stor, løftet er:

«Se, jeg kommer snart, og lønnen jeg vil gi, har jeg med meg. Jeg skal gjengjelde hver og en etter hans gjerning. 13 Jeg er Alfa og Omega, den første og den siste, begynnelsen og enden.
14 Salige er de som vasker sine kapper. De skal få rett til å spise av livets tre og gå gjennom portene inn i byen. 15 Men utenfor er hundene og de som driver med trolldom, og de som driver hor, morderne, avgudsdyrkerne og alle som elsker løgn og taler løgn. » – Åp. / Rev. 22:12

De er ganske gærn de som innbiller seg at atesitisk satanistiske sovjetiske bolsjevik Gog & Magog jøder (Åp. / Rev. 20:8) som industrielt eksterminerte 66 million kristne russere fra 1917, noen år etter emigrer til Sovjet-Israel og der plutselig blir til «guds’ Utvalgte Folk…

«Ateistiske og satanistiske perverse Sovjet-Israelitter fra Gog-Magog (Sovjet Russland og Khazaria) har blitt ‘Guds Utvalgte Folk’ idag i Israel. Unnskyld at jeg ler.»
https://www.riksavisen.no/gog-og-magog-krigen-er-godt-igang/

64% av de «Selvutvalgte» i Israel er Gog&Magog Sovjet-Israelere, de snakker russisk og jiddish. De har satt seg i «Guds sted», guder for seg selv, og tatt Jesus sin plass som verdens kongers Konge (Isaiah 9:6). Hva vil Gud gjøre med dem for å sette seg opp imot Guds Vilje. Hvem er fremdeles Sjef i verden; Jesus Kristus eller Jøder ?

Hvem sin trone har de okkupert ? #Dommedag #AntiKrister

Hva blir resultatet og konsekvensen av okkupasjonen av Kongesetet i Jerusalem – den Hellige By ?

Jødene av Talmudisk babylonsk satanisme skal falle. Tiden er inne. Vi kristne kan glede oss og synge Hallelujah og Amen. Nå skal de onde utryddes fra Jorden. Jødene kan velge å ikke tro på Guds Ord i Bibelen, fordi de er under pari i intelligens og begrensede åndelige fakulterer i sin karnalske filosofiske materialisme (verdslighet) å forstå sin voldelige historie, her er et krasjkurs – for å minne dem på hvor 100% nøyaktig Bibelen er:

Karma krasj kurs for Jøder

Kom igjen jøder. Gjør mer urett Klaus Schwab, Bill Gates, George Soros, kronprins Håkon Magnus, Henry Kissinger, penis omskjærte og mindre hjerte omskjærte kronprins Charles av UK. Vi skal peke nese av jødene. De er ferdig. Tiden er nå, at ugresset skal skilles fra kornet. Takk, og lov.

Der finnes en eneste måte den nasjonen som ble stiftet og bygget på vold, løgn og bedrag og korrupsjon av vestens politikere, eneste mulighet til at satanist nasjonen kan overleve – det er at de kollektivt tar imot Jesus Kristus – da vil individene brenne individuelt i Gehenna – hver etter sin gjerning – i sine liv eller ved sin død (Rev. 22:12), hvis ikke brenner de kollektivt – jeg er 100% sikker på det – Bibelen har stemt på en prikk til nå :

Alle involvert i hekserier og troldomskunst vil brenne opp, nå som før – Gud endrer seg ikke – endrer seg ikke for jødenes egregore, ikke Guds dom heller:

Jesaja / Isa 47:11
Brått kommer ødeleggelsen over deg,
du vet ikke om den.

Jesaja / Isa 47:12
Kom nå med dine besvergelser
og alle dine trolldomskunster,
som du har slitt med fra du var ung.
Kanskje kan du få hjelp,
kanskje kan du skremme ulykken bort?

Jesaja / Isa 47:15
Slik går det med trollmennene
som du har slitt for
fra du var ung.
De vingler hver til sin kant,
det er ingen som frelser deg.

«Keep on, then, with your magic spells and with your many sorceries, which you have labored at since childhood. Perhaps you will succeed, perhaps you will cause terror. 13 All the counsel you have received has only worn you out! Let your astrologers come forward, those stargazers who make predictions month by month, let them save you from what is coming upon you. 14 Surely they are like stubble; the fire will burn them up. They cannot even save themselves from the power of the flame. Here are no coals to warm anyone; here is no fire to sit by.» – Isa. 47:12

8 Det er hevnens dag for Herren,
gjengjeldelsens år i striden om Sion.
9 Og Edoms bekker skal bli til bek, og dets jord til svovel; dets land skal bli til brennende bek.
10 Hverken natt eller dag skal det slukne, til evig tid skal røken av det stige op; fra slekt til slekt skal det ligge øde, aldri i evighet drar nogen igjennem det.

«For the LORD has a day of vengeance, a year of retribution, to uphold Zion’s cause. 9 Edom’s streams will be turned into pitch, her dust into burning sulfur; her land will become blazing pitch! 10 It will not be quenched night and day; its smoke will rise forever. From generation to generation it will lie desolate; no one will ever pass through it again. 11 The desert owl and screech owl will possess it; the great owl and the raven will nest there. God will stretch out over Edom the measuring line of chaos and the plumb line of desolation.» Isa. 34:8

Edom = Jews

antiChrist Israel will go up in Flames

antiChrist Israel will go up in Flames

CCR sender en forbannelse over dere, Babylonske Jøder og «åndelige goim jøder» av B’nai Brith tilknyttet frimureri :

Dere bør slutte
Tingene dere gjør
Jeg sa «Se opp!
Jeg lyver ikke, ja!

Jeg skal ikke ta noen av dine
Tuller rundt
Jeg skal ikke ta noen av dine (vaksiner)
Legger meg ned
Jeg planter en forbannelse på deg

Creedence Clearwater Revival – I Put A Spell On You

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring