Tag: Håkon Lie

KLAGE fra Nordisk Tillitsmann; Politisk leder, VG – Olav Versto

Pressens Faglige Utvalg. Potboks 46 Sentrum 0101 Oslo Jeg ber Pressens Faglige Utvalg vurdere om Versto har opptrådt i henhold til gode journalistiske prinsipper, og i henhold til Vær Varsom Plakaten, i behandlingen av Gerd Liv Valla, og spesielt i sin kommentar den 23.10.2007 angående Valla’s bok «Prosessen» (vedlagt pdf): http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=176336 «Gerd-Liv Valla har skrevet en blodstyrtning av en bok; […]

Media og Stats-beherskerne i tospann. Valla-saken m.fl.

Dette er en oppfølger til artikkelen: Norsk politikk; Det Skitne Maktspillet i Kulissene 1945-2006 At det er politisk spill og konspirasjoner for å ta ned politiske motstandere som Valla og andre er en ting som nesten er en del av det politiske liv og spillet om makten, hederen og æren, men vi kan på bakgrunn av Valla-saken og andre saker […]

TV2’s nye satsingsområde; Drittpakker

Har TV2 begynt å spesialisere seg på «drittpakker» mot alle som kritiserer og truer mektige krefter innen stats- og embetsverket (bl.a. Arbeiderpartiets Oljegruppe), samt de som kritiserer mektige samfunnsaktører innen næringslivet? «Den mektigste maktkonsentrasjonen i Norgeshistorien var det lukkede interessesamarbeidet som rundt 1970 ble etablert av Jens Christian Hauge, Haakon Lie, Finn Lied og LOs leder Tor Aspengren. Deres hovedagenda […]

Norsk politikk; Det Skitne Maktspillet i Kulissene 1945-2006

– Edderkoppen Jens Christian Hauge’s innvirkning på den frie og demokratiske statsdannelsen. – Vår Ære og Vår Makt. Kuppet av krigsseilernes penger, – og ære. – Nortrashipfondet, penger og politisk makt, likelig fordelt. – Landsforrædere, muldvarper i fremmede makters tjeneste. – Grunnloven og statskupp. Straffelovens § 83. – Mord og Psykiatri brukt for å tie dissidenter. – Vanlige folk; ofret […]

Er dette korrupsjon på norsk?

av Rolf Guttorm Engebretsen, hovedtalsmann i Nordsjødykkeralliansen Den mektigste maktkonsentrasjonen i Norgeshistorien var det lukkede interessesamarbeidet som rundt 1970 ble etablert av Jens Christian Hauge, Haakon Lie, Finn Lied og LOs leder Tor Aspengren. Deres hovedagenda var å få oljen opp, koste hva det koste ville. Dykkernes dybdebegrensninger var flaskehalsen. Her fikk dykkersaken sitt utspring – fordi ingen våget å […]

Korrupsjon på norsk – oljemafiaen.

Publisert på: http://www.uprootmedia/f.html 21.05.04. Ble staten overstyrt av USA og Ap. for å delta i et utvidet storpolitisk interessesamarbeide? USA presset tidlig på syttitallet Norge for å få TROLL feltet bygd ut så tidlig som mulig. Samtidig kom Norge i en nasjonaløkonomisk krisesituasjon, med utenlandslån som truet med å begrense den norske handlefriheten. Tradisjonen for et Ap politisk og departementalt […]