Psykiatri. Forvent en ekstrem bolsjevik radikalisering av Statsmakten

Slik som dette begynte det i Sovjet også. Rasisme og psykiatri og antisemittisme. Fedrelandet er – og en enorm mengde mennesker – i sine skjebnetimer nå. Det er velsignelse for dem at de fleste ikke forstår det kanskje. Vi kommer til å se en ekstrem radikalisering av personer som jobber i Statsmakten i den Nye Verdensorden, The Great Reset, Nye Nasjonen.

Kongsberg ‘skytteren’ var et verktøy i psyop for å behjelpe tvangsloven som skal gjennom Stortinget i november. Politiet og de statlig betale psykiatere kommer til å MÅTTE konkludere med sykdom som motiv, for at det skal hjelpe tvangslovens å gå greitt gjennom Stortinget i november, at hele folket med dette skal være enig i at den er nødvendig. Det er slik det gjøres i Norge. Norsk politisk kutyme og fast praksis. Konstruer opinionen. De som tier samtykker. Denne overskriften bekrefter det «Kongsberg-siktede overtatt av helsevesenet» (mye trolig har #Okkupasjonsmakthaverne organisert ham).

Vår nye jødiske Statsminister Jonas Gahr Støre melder at psykiatrien må skjerpes etter Kongsberg. Det var meningen med hele Kongsberg psyop’en antar jeg bare. Politiet innrømmer som følge av Kongsberg at de må skjerpe sine rutiner. Media presser dem til å ta godt i – dere må ta FLERE ‘psykiatriske suspekte’ personer som utgjør en risk ! Etter hvert er det ‘psykiatrisk suspekt» å mislike jøder for deres grådighet, ikke tilbe dem, eller å være anti-vaksine eller ‘klimarealist’, altså ikke delta i klimareligionen, sann mine ord. De er ikke vanskelig å presse, for politi er mer jødevennlig enn borgervennlig – jøder får alltid forrrang og spesialbehandling i enhver nasjon i verden idag – gikk troll i ord at Baruch sa i brev til Karl Marx Levy sa de skulle bli sine egne ‘messiaser», ta hvem som helst, blir utfallet. God timing. Tvangsloven til Tvangslovutvalget skal gjennom Stortinget i november. Den blir sikkert strammet inn etter Kongeberg «incidenten». De har alt planlagt og linet opp. INGENTING er tilfeldig.

.

Hvordan skal vi få håndtert satanistiske Rettspsykiater jødinner som Randi Rosenqvist ?

De dumme nekene, de fryktsomme kjerringene har allerede begynt å planlegge «bekymringsmeldingene» sine. Jeg sier til Anne Holt og hennes like; Følg meg her : eller hvor dere føler for … det var en stor ulykke for Norge med alle disse redde kvinnene i politikken, det ødela nasjonen – de er snart redd sin egen skygge nå, etter dette, jeg så en kvinne som sa på Facebook som tittet under sengen om der skulle være noen med pil og bue før hun la seg, kollektiv psykotisk paranoia. Lykke til… Vi går inn i en helvetes tidsalder, ala Sovjet 2, de judaiske bolsjevik CHEKA / NKVD er på an igjen.

Jeg følger med på Anne Holt og hennes radikaliserte venner. Jeg skal skrive om dem og rapportere om deres ondskapsfulle forehavender, nemlig å UTRYDDE alle som ikke er som dem selv. 66 million gikk med i bolsjevik jødenes system i Sovjet, modus var : Asylet – GULAG – Massegraven. Hun ondskapsfulle krapylet er for dum til å forstå at det HUN som er og forblir ekstremt RADIKALISERT. Jeg og vi andre er som vi alltid har vært hele livet, normale borgere, med frihet til å si vår mening, som vi kunne gjøre før Norge gikk bort fra å være kristen – til å bli jødisk okkupert område.

Mentaliteten og deres sinn, mentaliteten til makthaverne i statsforvaltningen vil satanifiseres (Åp. / Rev. 12:9, 20:7). De vil være utsatt for satanisk innflytelse, uten de vet det. De tror de er smart og at hva de tenker er deres egne mentale prosesser. Det er det ikke. Fryktene deres vil styre deres handlinger. Satan er alle frykters sjef. De har ikke kjærlighet i seg, bare frykt og hat for alt de er redd. Jfr. 1 John 4:18, 2 Timothy 1:7. De er «ennå ikke perfeksjonert i kjærligheten – kjærligheten kaster fryktene ut«, kaller og sier Bibelen om dem.

De samme hjernedøde fryktsomme nekene som jødinnetrioen Karin Stoltenberg, Gro Harlem Brundtland og Kari Killen skapte «bekymringsmeldingene» til Barnevernet og ødela titusener av gode familier for sin åndsbehersker Satan, de skal nå begynne å bekymringsmelde alle og enhver som ikke passer deres personlige psykiatriske ‘normal’ spesifikasjoner. Frykt er en ekstrem effektiv maktfaktor – til å få folk til å gjøre som Regjeringen vil. Hvert eneste nek blir plutselig EKSPERT psykiater ! Til dummere de er til mer kreativ blir diagnosene de bekymrer seg for.

Nå vet dere hvorfor Guds Ord i Jesaja / Isaiah 3:12 fraråder at dumme kjerringer skal han noen som helst rolle i politikkken, kristent patriakalsk system er det eneste bærekraftige; teokrati. Under Guds Verdensorden bygges nasjoner og samfunn opp. Under Satans og kvinnenes ledelse blir alt som er bygget ned og ødelagt, fattigdom og nød vil det føre med seg (Sovjet), hvor kvinner og barn hersker på Satans vegne, sies det i Jesaja / Isaiah 3:12.

Verdens eldste konspirasjon – den usynlige general
https://www.riksavisen.no/verdens-eldste-konspirasjon-den-usynlige-general/

Satan skal skape et monster av ethvert menneske, det kan være din nabo som tror seg «snill» som anmelder deg for å være en ‘psykiatrisk risiko¨, sovjetiseringen. Naboen vil tro seg snill og god (2 Corinthians 11:14). Slik som dem som sender bekymringsmelding til barnevernet vil tro at de snill og god, fordi noen ikke er som dem selv – psykotisk paranoia – og oppfører seg som frie mennesker. All ‘annerledeshet’ blir psykiatrisk mistenkt. Paranoia delux. Kollektivistene er selv psykisk syk, men vil anklage de få annerledes tenkende for å være det. Massen er forført inn i en kollektiv psykose, og de tror det er dem som står og titter inn og observerer dem som er ‘syk’. Pasienten er dem selv, de hysteriske kvinner mest, se kommentarfeltene. De kommer til å se psykisk syke alle steder, de vil sikkert sjekke under sengen sin før de legger seg om kvelden, så dypt går galskapen, i sin statspåførte psykotiske paranoia.

Som i Sovjet. ALLE som ikke går i takt med det store kollektiviserte hjernevaska flertall, blir ‘ensomme ulver’, alt har med hvordan en definerer det. Jødene er definisjonenes mestere:

Bygge konsensus for uLov

Algt er hva en på engelsk kaller social engineering, sosial ingeniørkunst. Det er i grunn bare det enkle dialektiske prinsipp om å få innbyggerne til å tro at de trenger noe, uten at det gjør. De stimulerer til at borgerne vil selv KREVE det de er ute etter med psyop’en. Det er faktisk livsfarlig for borgerne å være enig i det. Jødene ved makten trenger det.

«De innfører de lover de trenger, som skal beskytte dem selv«. – Brinn (Gene Hackmann) i filmen ‘Enemy Of The State’

PST må beskytte oss mot tankegodset i regjeringen

«– Det er den store utfordringen for enhver sikkerhetstjeneste, å skille de som velger å gå fra ord til handling. Dette er en tilsvarende sak der vi har hatt utfordringer med å se at vedkommende skulle gjøre det han har gjort», sier Haugstøyl.

Den jødiske bolsjevikiseringen av vår nasjon tilsier at politiet etter hvert ved uLov får ta hvem de vil, når de vil. Slik barnevernet kan ta hvem de vil, når de vil. Der er ingen begrensninger. Dumme kjerringer og korrupte politimenn med IQ under 60 kan eventuelt gjøre som de vil, de har fått fripass ved lov. Da er vi ved den jødiske bolsjevikiseringen av Russland for nøyaktig 100 år siden, hvor jødene gjorde det «lovlig» for seg selv å myrde 66 million mennesker. Og de fleste mennesker er dum nok til å godkjenne dette. De som tier samtykker. Bordet fanger. Gud belønner ikke dumskap. Gud STRAFFER det.

Dette er Jødenes rolle i Guds klokkeverk:

“Jeg er Guds straff…Hvis dere ikke hadde begått store synder, ville Gud ikke sendt en straff som meg over dere.”

― Genghis Khan

«Ring the bell that still can ring» – Leonard Cohen

Leonard Cohen – Anthem

.
Endløsnungen

Løsningen på dette etter Kongsberg med psykiatriske mennesker i risikosonen er selvfølgelig som i Gog & Magog (Åp. / Rev. 20:8) Sovjet USSR til jødiske Lenin (Blank) og Trotsky (Bronstein) at DE FLESTE gamle borgere er en risiko for å være psykiatriske kasus, de må intereres i GULAG’s i Sibir eller på Finnmarks vidda..slik at de NYE IMPORTERTE BORGERE kan overta nasjonen, det samme som hendte i Russland i 1917. De nye borgerne i 1917 ble blant annet fraktet fra Europas og USA kriminelle bykvarterer anmasse på blant andre Norske Amerikalinjes M/V Kristianiafjord. Slik ble hele den skandinaviske befolkning etter Rurik, RUS betyr Skandinav, er industrielt eksterminert og erstattet i Russland med asiater og mongoler som utgjør Russland idag.

Det er en veldig god grunn til at jødene hater oss av den hvite rase idag idag og har alltid gjort det; Jødene (Edomittene, Esaus Barn) har alltid hatet Jacob-Israels slekt (Israelittene). Dette er Bibelens søsken drama hvem av dem Gud har UTPEKT til å være verdens lederskap. Vi Israelittenes slekt – den hvite rase – har KUN en støtte og håp, hvis ikke blir vi llike utryddet over hele verden som Jødiske Joe Slovo fikk oss utryddet i Sør-Afrika, mønsre staten for deres modus operandi i nyere tid, det er at Gud i det høye fremdeles ser i nåde til sitt folk; Hvis ikke er det over og ut for oss. Da kan vi like gjerne la Mossad og Jødetampene myrde oss imorra, som å vente 10-20-30 år.

I Gog & Magog bolsjevikenes Sovjet også var forløpet Asylet > GULAG > Massegrav..

Kristne RUS folk (RUS betyr Skandinav) industrielt eksterminert av bolsjevik jødene i Sovjet, 66 million. En hel nasjon under Jødisk ledelse byttet ut befolkningen med barbarer.

Den som ønsker seg noe må være forsiktig, for eksempel et multikulturelt samfunn, det kan komme til å gå i oppfyllelse — med en vri … det blir ikke multikulturelt. Du hvite mann er drept. Barbarene blir monokultur. Som i Russland har Jødene ved makten bestemt at hvite manns tid er over. De skal bort, de skal marginaliseres. Det er ‘The Great Reset’ jødiske Klaus Schwab egentlig snakker om. Kristne hvite mennesker står i veien for Jødenes Nye Verdensorden, deres sataniske antiKristne verdensrike. Bibelen har noen overaskelser for de ondskapsfulle talmudikerne, som går UTOVER Guds bruk av dem som «straffere» av synden. De overaskelser skal jeg ikke røpe her.

«… and white man dancing» (i sin dumskap, tror seg ‘snill’), synger Leonard Cohen. Hvite mann er ikke snill. Han er rett og slett bare dum.

Det var tre-fire ting bolsjevik jødene la Russland i grus og ruiner med:

  • Rasisme begrepet ble oppfunnet som skjellsord av jødiske Leon Trotsky (Bronstein) for å hindre at hans importerte barbarer skulle få motstand å gjøre sitt forehavende,
  • Loven for dødstraff mot antisemittisme måtte til for å hindre kritikk av de jødiske ledere av den industrielle eksterminering av 66 million mennesker i den kristne nasjonen,
  • Psykiatrien måtte til for å sende mennesker statsmakten ikke likte til GULAG’s, siste stasjon før massegraven.
  • Masseimport av tredje verdens kriminelle (ISIS) som skal dekonstruere nasjonene de skal overta makten og ressursene og pengene i. Derfor trengte de rasisme skjellsord.

Jødenes folk

Det vil se ut som Jødene vil komme til og straffe en masse «kristne», men husk, sionister er ikke kristne annet enn i navnet. De er idolizers, tilber Jøder (erstaning for Jesus) og Israel (erstatning for Guds Rike i vår nasjon) mer enn enn Jesus. De er så opptatt av «Israel» som Guds Nasjon på jord, at de opphever vår KRISTNE nasjon som den samme. Satan er lur. Gud er lurere, for fellen er plassert med hensikt for å skille fårene og geitene.

De som ikke vil ha Jesus, skal få være ‘velsignet’ med Jødene. Det er to komplett opposisjonelle statsbærende prinsipper; kristne er Tjenerprinsippet, Statens som folkets tjener, i det Jødiske er det herodiske Herskerprinsippet. Du er ikke mer verdt enn hvilken som helst ku eller kalv, les den Babylonske Talmud, de avretter deg for et ondt ord fra din nabo om din psykiske helse. NO mercy. DU har valgt å underlegge deg Jødenes makt, DU ville ikke ha Jesus Kristus. DU ville ha Jødene fremfor Jesus, ved din TAUSHET.

Jeg kan ikke se en eneste kommentar under mine artikler. Jeg er helt alene. INGEN ‘menn’ i kongeriket har guts til å støtte meg. De vil gjemme seg, og se hva som hender meg. INGEN kan gjemme seg for Gud. Gud kjenner til feigheten. Kujoner og feige skal jødene som Dødenglene – the Grim Reapers – få kose seg med mye og lenge med å torture. Gud godkjenner det

«Nobody left to torture. () Gi meg dop og anmal sex. () I have seen the future brother, it is MURDER! «

Leonard Cohen – The Future (Live in London)

Jeg regner med at alle mine lesere vet og forstår at vi er ikke lenger en kristen nasjon nå, alt kristent i Norge er transformert, kvinner i kirken og kirken selv er transformert til å være sosiale hjelpeinstitusjoner med stor forkjærlighet for «klimaspørsmål». Den Nye Verdensordens – antiKrists rike – med sitt korrupte kirkelige agentur – der har de sluttet å frelse sjeler fra Helvete, fra løgn og bedragenes åndsmakt, til sannhet og rettvishetens opphavsmanns ånd; Jesus Kristus.

Dumme kjerringer som skulle vært hjemme og født barn eller sittet i kassen hos Rema1000 er nå biskoper (?). Barn styrer nasjonen (Isaiah 3:12). De snakker om Guds kjærlighet som en offentlig julenisse, men preker ALDRI om Guds vrede som utløses er omvendt proposjonal med kjærligheten, vreden ER kjærligheten – fordi de kunnskapsløse blant oss vil utslette alt i sin inkarnasjon – OM Gud ikke stanser dem, med hard hånd – Jødenes Hånd; «Hevnen er min – jeg skal la dem betale«, sier Herren.

Jeg er vel kommet til at alle fortjener hva som kommer til dem. Feigheten er stor. De sender meg foran seg, og gjemmer seg for å se hva som skjer. De sitter der og ser sin nasjon gå i hundene. Kujoner har ikke Gud så mye til overs for.

Tilbedelse av jøder som verdens messiaser?
https://www.riksavisen.no/tilbedelse-av-joder-som-verdens-messiaser/

Gud belønner ikke dumskap. Gud STRAFFER det.

Marx Levy, Destruksjon er deres fag, spesielt av alt kristent av Jesus Kristus

Døden er en del av livet

Hva slags liv? For kristne er der kanskje et annet sted enn der Jøder hersker ? Jesus sa at «jeg går og bereder et rom til dere, i min fars hus er det mange rom«, hva slags ‘liv’ er det under Jøders åk i denne verden, kanskje bedre å begy seg eventyret i vold og finne ut hva som wer på andre siden ? La de muyrde og drepe en, har det noen stor relevans. Ikke for de av den kristne ånd. Den kristne Kristus sin ÅND vet nemlig med 100% ‘resurrection’ hemmeligheten, at Tredje Dagen stod han opp, de edomittiske satanistiske Jødene klarte ikke drepe ham. Han returnerte og gjorde livet miserabelt for Jødetampene i 2000 år. 🙂

Kanskje kan hver enkelt av oss gjøre det samme? Hvis vi bare vurderer risikoen, og tar sjansen ? John 12:25 indikerer det. Kanskje ved døden er vårt lovede ShangriLa. Er Guds løfte på dennesidig eller andresidig dimensjonelt ? Begge på sikt, men .. ?

La Jødetampen besegle sin skjebne ved sin ondskap, og ved sin ondskap så HJELPER Jøden oss til vår lovede skjebne i de ‘Himmelske Saler». Ingen dårlig deal, spør du meg. De dømmes også. Vi er Guds Rikes statsadvokater. Noen må si «Gud, nå er Jøden slem – dette er ikke Loven han følger i hva han gjør» – ved at Jøden går utover sine fullmakter. Guds Folk er lovt friheten. Som Moses ledet og tok vårt folk utav Egypt, og Odin utav Assyria / Kaukasus. Jøden kan straffe Satans folk, sine egne folk. Guds Folk tilhører Gud. DA må Jøden ta sin straff.

When the going gets though. Jeg var en gang teknisk sett død – døden er ingen big deal for meg. Løftet jeg gav i bytte for livet lever. Jeg vil advare mine trofaste lesere, dette er IKKE tiden å være feig. Tvertimot. Nå er tiden for John 12:25 «Those who love their life in this world will lose it. Those who care nothing for their life in this world will keep it for eternity.».

Valgene er tatt. Andre enn vårt eget folk har fått makten. Kristne beskyttet ikke sin kristne nasjon. Det er over. DA sier Guds Ord; at han forlater nasjonen også. Da overtar bolsjevik de sovjet-israelske Gog & Magog Jødene. Jeg har lovt Gud, det er et løfte jeg kommer til å holde; Jeg er en enkelt sjømann, ikke mye jeg kan gjøre fra eller til; jeg skal gjøre så godt jeg kan; et tidsvitne kan jeg være, med mine ringe forutsetninger, så lenge Gud ønsker det, deretter er også jeg måtte risikere å havne i Jødenes hender. Men det er greitt. Jeg er sertifisert risk manager. Jeg har kalkulert risikoen, og kommet til at i jødenes mønsternasjon er det ikke noen vits for meg å leve likevel. Jeg elsker for mye den friheten vi hadde i Norge i 1000 år i Jesus Kristus, det er ingen vits i for meg å med frykt være feig – jeg kommer aldri til å trives under jødemakten likevel. Derfor har jeg allerede forsonet meg med tanken på at jkeg selvfølgelig er utsatt for deres vrede, og det er i Guds hender hva de blir tillatt å foreta seg. Jødene har nå kuppet makten fra Jesus. Folket godkjenner det. Jeg godkjenner det IKKE§

Kris Kristofferson – «Why Me Lord»

Kristne menigheter har for det aller meste blitt transformert til å tilbe Jøder som verdens Frelsere via sionismen, ‘Guds Utvalgte Folk’, kaller de dem, når det tvertimot er den lille skare med åndsfylte mennesker, fylt med ånden av Jesus Kristus, som er det. Gud er mitt vitne, jeg lyver ikke. Hver dag forleder sionister i Norge gamle damer og barn hvem som er Guds Utvalgte Folk, og hva som skal til for å være det; Jesus Kristus. Den ENESTE vei til Faderen; Gud – ikke Jødene – bedragerne (2 Corinthians 4:4)

«
«Vi skal finslipe ideen [om Gud] ved å identifisere ideen med nasjonen Israel, som har blitt sin egen Messias. Fremkomsten av dette vil bli lettere Israel som siste triumf … »

We shall purify the idea [of God] by identifying it with the nation of Israel, which has become its own Messiah. The advent of it will be facilitated by the final triumph of Israel… »
-Otto Kahn – Illuminati Banker Unveiled Method of Control

Gud har ikke så mye til overs for stupiditet. Alle kristne sionister har gått rett i Satans garn. Satans Synagoge tok innersvingen på dem. Sionister som Jan Hanvold hater sannheten, og elsker løgnene, fordi de er mer penger å tjene på løgnene enn sannheten. Jeg tjener ikke et rødt øre på sannheten. DET er forskjellen på Jan Hanevoldene og meg. Verdens Herskere lar Hanevold tjene my penger på å promotere Jødenes kongedømme, deres herskerstatus, på BEKOSTNING av Kristus.

Den gang vår nasjon var kristen, så var vår statsmakt etter Tjenerprinsippet.

Det kristne statsbærende prinsipp, statsmakten er tjener for Sjefene; Borgerne

Den Jødiske modell er ALLTID det herodiske Herskerprinsippet. Den som ikke har det rette blodet på dørkarmen, har et problem. Det hjelper ikke å ha noe jødisk HoloCash blod på dørkarmen sin. Dødsengelen har nå startet sin vandring.

Replacing Messiah with themselves as Masciachs

Vårt land og folk kommer til å se enorme forandringer i levevilkår. Jeg er glad for og alt er bra med at jeg fikk oppleve dette.

Demi Lee Moore – Coat Of Many Colors

Jeg takker Gud for den gang vi var veldig fattig. Jeg har opplevd de største sorger noe menneske kan klare av onde menneskers maktovergrep (Ecclesiastes 1:18), men også gleder. Jeg måtte sy min egen dongeribukse, ingen arv, alt for egen maskin. Fra 14 år tok jeg livet mitt i mine egne hender, eget ansvar. Gud setter pris på hardt arbeid. Norske folk vart velsignet, de valgte bort velsignelsenes garantist – Jesus Kristus som våre kongers Konge – og valgte seg bolsjevik Jødene av Gog & Magog (Åp. / Rev. 20:8), slit dem med helsen.

Kanskje det er bra folk ikke vet hva de er istand til. Ukraina Holodomor sultet de ihjel 10 million

Nå skal alle få lov å oppleve hva jeg har opplevd; Fattigdommen. Fordi de ikke har gleden og takknemlighet for den åndsmakt som bragte dem velsignelsene; Kristus. Satan og Satans Synagoge (Åp. / Rev. 2.9 & 3.9) er ikke så raus. De vil ha alt selv. Vær dum nok til å gi Jødene makten tar de for det første oljefondet, de lurer dere til å tro at oljen er bedre å slutte med, og la dem overta den, osv., de tar fisken og til slutt deres hus (jødene Karl Marx Levy og Klaus Schwab – «skal ikke eie noe å bli lykkelig» – ideer om eiendomsrettens opphevelse skal gi noen velstand, se på USSR hvordan det gikk). Bare idioter tror på jødene. De finner på «klimareligion», som er et middel for dere å betale «avgifter» til dem, og «korona-vaksiner» for å selge dere slangeolje for milliarder av kroner, som overføres til deres lommer.  Ikke vær så forbanne idioter. Dere går i fattigdom, de blir oligarkene (som i Russland)…  Enhver tosk som hører på jøder som Marx sine antiKristne løsninger for nasjonen, fortjener enhver ulykke som vederkveges dem. Lykke til.

Jeg kan aldri bli lykkelig i et jødisk verdensrike, hvor de har makten og ikke Kristus, hvor makten ikke blir utøvet i ånden av Kristus; tjenerprinsippet.

Sayanimene eller morderne i MOSSAD er styrt av Gud uten å vite det. Gud bestemmer når tiden er inne. Ingen jøde, selv om de i sin latente hubris innbiller seg det.

Jødene har også åndelige lover de må følge. Kornet og ugresset skal separeres (Matt. 13:30). Det er bra. Det er positivt. ALLE skal stå til personlig ansvar for hva de gjør. Abrahams rettvishet er ikke biologisk betinget, det er åndsbetinget. De som mangler det skal renskes ut, om de er jøde eller greker eller hedning. Det er bra ! Gud er på sin trone, Jesus ved hans høyre hånd (utøvelse) er vår talsmann. Gud vet hva han gjør. Tvil ikke et øyeblik på det. Gud hentet meg opp fra havets bunn livløs druknet som barn, og fra Nigerias jungel som kidnappet for løsepenger – fordi mitt liv har en hensikt – tidsvitnet & Vaktmannen – (som sjømann er jeg vant med å være på vakt for å trygge seilasen for de som sover ombord) et helt liv i forberedelse for hva som skjer idag av ondskap i verden. Gud vet hva Gud gjør – min tid er hva min tid er – kun Gud har makt over liv (her eller der) og død, – INGEN jøde kan gjøre noe med det.

«Ikke en spurv faller til jorden» (Matt. 10:28,29)

Johnny Cash – Goin’ By The Book

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring