Trosfrihetens fyrtårn overtatt av trosfrihetens fiender. Bedrageren Johannes Morken har overtatt Stefanus-alliansen

Johannes Morken er en ulv i fåreklær, og har vært det lenge. Han lyver og bedrar anmasse, for å gjøre sine medløpere til «Guds Utvalgte Folk», hvor han altså bedrar ellers gode mennesker hvem som er paktsfolket, og bygger opp hat mot Troens Folk ved å kalle dem «antisemitter» o.l., de som ikke deler hans villfarelser (Proverbs 4:16), de mer tro mot Jesus enn jøder dem misliker han innbitt.

Jeg kommenterte at kristne er viktigere enn jødene i Stafanus FB, og ble blokkert og slettet av Morken etter at han fikk sjansen til å demonstrere sin lojalitet til sitt Herrefolk ved å kalle meg «antisemitt», samme som han ønsket ikke våre kristne stemmer på Verdidebatt, han blokkerte meg der også.

DET er trosfriheten vi kan forvente med Morken. «Fri» til å si alt annet enn at vi ikke trenger jøder for å komme til Guds Rike. Vi trenger Jesus Kristus. Da går han bananas. Trenger de jødiske udådspersoner Klaus Schwab. Bill Gates, George Soros, Gro Harlem Brundtland og Jens Stoltenberg en kristen organisasjon som Stefanus-Alliansen til å beskytte seg ? Gallileeren Stefanus er forøvrig mannen som edomitt-jødene steinet. Han var helt uskyldig i deres ondskapsfulle gjerninger. Johannes Morken elsker dem for hva de gjorde, og gjør, ref. Apgj. / Acts 6:8, 11-14; 7:55—56.

Når jødene igjen vil myrde noen av oss kristne, i Norge, steining eller annet, vil Johannes Morken mest sannsynlig være fremst i flokken som heier dem frem. Han vil lyve til seg selv at det er «rettvishetens sinne» at hans sak er rettferdig, men han lever på løgn og bedrag både for seg selv og andre, Ps. 9:17.

TROSFRIHET ?

Akkurat de mennesker som står steilt på sin trofasthet til Jesus Kristus og ikke til jøder, judeo-bolsjeviker og jødiske kommunister og askeNAZIster, er de som Stefanus-Alliansen en gang i tiden beskyttet, Guds folk, de kristne. Men så kom Morken, han har stor tro på og omsorg for jødene, mindre for kristne ;

Johannes Morken kommer til å transformere organisasjonen til å være en organisasjonen (ennå en) som skal beskytte «jødene» (Klaus Schwab. Bill Gates, George Soros, Jens Stoltenberg ?, jfr. Proverbs 24:1). Trenger disse virkelig en kristen organisasjon til å forsvare seg?

https://www.stefanus.no/aktuelt/skal-joedane-verkeleg-faa-det-endaa-verre-enn-holocaust

De kommer til å få det MYE verre.

Og de som hjelper dem, beskytter dem, skal dele skjebne med dem (Hosea 7:3, Micah 2:1). Gud vil ta dem ned og ut, for godt. Sier Bibelen (Psalm 34:21). Hva med oss som blir deres offer fordi vi evangeliserer Jesus sitt budskap mer enn jødenes kovid-klima-krig sitt evangelium ? Trenger vi en kristen organisasjon ?

De må mer enn gjerne brenne i Helvete for meg. Faktisk er jeg ganske sikker på at det kommer de til å gjøre. Selvfølgelig skal de det. De skal gå til grunne uten Jesus Kristus som alle andre. https://www.riksavisen.no/er-stoltenberg-joede/

Morken forstår ikke kristen trosfrihet om den setter seg på fanget hans. Tvertimot, Johannes Morken kommer til å stå fremst i gjengen som klapper og heier med det grelle skriket «korsfest, korsfest» når de første kristne blir henrettet for «antisemittisme» i trengseltiden de nå setter oss i, som også var den andre lov bolsjevik-jødene Lenin (Blank) og Trotsky (Bronstein) innførte i Sovjet i 1917. Når jødene med makten idag vil myrde oss kristne, kan vi håpe å se hva Stefanus så når jødene steinet ham ? «I see the heavens opened, and the Son of man standing on the right hand of God!” – Acts 7:56.

Med dødstraff loven for antisemittisme myrdet bolsjevik-jødene 66 million mennesker «lovlig». De gjorde det lovlig å myrde dem de ikke likte. De kan gjøre slikt når de er Herskere, og ikke trenger å spørre folk som i kristne demokrati. Slik som Støre og Harlem, hersker ovenfra. Lenins direktiv-metode. Jeg kjenner de ugudelige satanisters veier og metoder, fordi jeg har studert på historien. Den gjentar seg. Som tidligere jøde som ble en kristen hadde; med sin bok «Marx and Satan«, avslørte han bolsjevik pøbelen som Morken tilhører, hva slags åndsfamilie de kommer fra – langt ifra Abram sin familie, han som vant favør hos Gud for sin rettvishet.

Richard Wurmbrandt, stiftet Stefanus-Alliansens søsterorganisasjon; Voice of the Martyrs, – han er hel ved som avslørte den jødiske satanistrabbi Karl Mordechai Marx Levy, det er ikke Morken;

In memory of Pastor Richard Wurmbrand
https://www.riksavisen.no/in-memory-of-pastor-richard-wurmbrand/

Den loven myrdet de bolsjevik-jødene som overtok kristne Russland 66 million mennesker med.De samme bolsjevik-jødene som slike som Johannes Morken et al besørget og finansierte flybroer til Israel for en del år senere, når de var ferdig med avkristningen, myrdingen og stjelingen i Sovjet, det som engang i tiden var kristne Russland, vårt broderfolk RUS-Folket (RUS betyr Skandinav), pre-1917.
https://www.history.com/news/vikings-in-russia-kiev-rus-varangians-prince-oleg

Morken i sin avsindige villfarelse kommer til å innbille seg han gjør «Gud en tjeneste» ved det (John. 16:2), fordi i hans og hans like sine sinn, så er sionistene de rette kristne, og kristne som ikke er sionister, de anses som ikke-kristne, i deres mørklagte hjerter og sinn. Disse avsindige tror at det er kristent å tilbe Jesus sin mordere som guder.

Stefanus-Alliansen står for og skal sikre trosfriheten.

Johannes Morken mente jeg var antisemittisk og blokkerte og slettet mitt innlegg i «debatten», les ekkokammeret.  Løgnene til satanistene kan jo ikke få lov å bli motsagt av oss Guds Folk. HVordan skulle det gå? Satan ville jo komme til å tape da ?

Johannes Morken mente jeg var antisemittisk

Johannes Morken, utgir seg for å være kristen, har jobbet for den verdslige og sataniske sionismen i Vårt Land hele livet, nå har han funnet en ny institusjon han skal ødelegge og omvende gode kristne til den bevegelse som misbruker Jesus Kristus sitt evangelium ved å vri og vrenge på det, for sin politiske ukristne Sionisme – jødetilbedelse; Stefanus-alliansen. Jeg har jo skrevet om han før, i ymse henseender.

Som Guds Rikes statsadvokat skal jeg bare kort nevne dette, slik at Gud i sin visdom får ta seg av dommen i rett og galt. Min påstand er at Morken jobber ikke for Jesus Kristus, men for jødene og dermed indirekte Satan, Åp. / Rev. 2.9 & 3.9, John. 8:44. Guds ord har som vi vet lite godt å si om de som hyller de Onde; Satanistene, og tar avstand fra de Gode; Guds Folk. Johannes Morken er mest kjent for å være den som stengte ute kristne fra Verdidebatt, mens satanistene og ateistene fikk full frihet til blasfemere Gud og Jesus så mye de ville. For Morken så lenge du ikke sier noe kritisk om «hans folk» Jødene, så er du god «kristen».

Å være påtatt snill og ‘tolerant’ har ingenting med kristendommen å gjøre.. ei heller hjelper det å heile religionen til venstre..

Ifølge Morken var det bare til pass for Jesus at han ble henrettet, så lenge ikke Jødene ville ta imot ham og la han være deres Messias, så måtte de selvfølgelig som «Guds Utvalgte Folk» ha rett til å få han myrdet (Matt. 27:25).

Johannes Morken unndrar seg ikke for direkte løgn, han velsigner dem, mens Stefanus fordømmer dem og sier i Acts 7:51-54 : «You are a people with hard hearts and stiff necks, who will not obey the words of God and his Spirit. As your fathers did, so you do, also. Your fathers killed the prophets whom God sent to them; and you have slain Jesus, the Righteous One!»

– «dere har SLAKTET Jesus, den Rettferdige«, fordømmer Stefanus og meg dem for. For det ble Stefanus drept for å si, så mye for trosfriheten min idag, når jeg sier det samme. DE SLAKTET JESUS ! For det samme vil sannsynligvis Morken bidra til å drepe mennesker for «antisemittisme» idag. Morken ville nok selv kunne bidratt til å få selv Jesus myrdet idag, hadde Jesus kommet i forkledning idag og fordømt satans ormeyngel idag som da, som han kalte dem, John. 8:44.

I Styret som har ansatt Johannes Morken sitter også den kjønnskvoterte, men akk så lite kristne biskop Ingeborg Midttømme, hun som har «klima» som viktigste sak hun jobber med og for, ikke Jesus,  iflg hennes egen webside. Huff. Hva mer kan gå galt ?

Styret i Stefanus-Alliansen

Heretter kommer alt som ikke stemmer med Johannes Morken sine forestillingen til å være «antisemittisk» og det er i hans sataniske tullete forestillinger det samme som da «antikristent», fordi i hans persepsjon så er det å være «kristen» det samme som å tilbe jødene-khazarene-edomittene, som om de var Guds Utvalgte, når de tvertimot er Satans Utvalgte, se Åp. / Rev. 2.9 & 3.9, John. 8:44 (legg merke til at Jesus tiltaler talmud-jødene der).

Johannes Morken, Jan Hanvold og Vebjørn Selbekk, som forøvrig også har blokkert meg fra ‘Dagen’ sin Facebook, de vil ikke ha motforestillinger, de har fått gamle damer og mindre intelligente menn til å tro at å blasfemere jødene så kommer du ikke til Himmelen.  De vil IKKE la meg si at dette er en løgn, at KUN ved å blasfemere den Hellige Ånde vil Himmelriket stenges, og ALLE som ikke tar imot Jesus Kristus, de skal brenne i Helvete, er Bibelen klare budskap.

At disse Satans herrer vil omskrive Bibelen, det må de kunne gjør, men de gjør det ikke uten å bli korrigert og motsagt av oss kristne.

Jeg trenger ikke finne opp hjulet på nytt igjen. Pastor Jory Steven Brooks, fra CBIA og Ensign Trust i London har allerede skrevet om dette, på utmerket vis, avsløres Johannes Morken sitt bedrag, hvordan han forleder søkende mennesker og forleder kristne, til i praksis å tilbe satanister og dermed Satan (John. 8:44, Åp. / Rev. 2:9 & 3:9).

«Vi leser en viktig og lite forstått uttalelse av apostelen Paulus i brevet til galaterne, kapittel 3 og vers 7: «Derfor vet dere at de som er av tro, de er Abrahams barn.»  (Gal. 3:7). Ellicotts bibelkommentar sier: «Erklæringen i Galaterne 3:7 er nå i lengden underbygget og utvidet med tjueto vers av de dypeste, mest varierte og mest omfattende resonnementer som finnes i hele kompasset til den store apostelens skrifter.»

McGarvey og Pendleton Commentary sier, «… de som følger hans åndelige eksempel er hans virkelige eller åndelige barn, til og med ekskludering av hans kjødelige barn, laget slik ved fødselen …» På samme måte hevder The Catholic Commentary, «Den kristne er den sanne Abrahams ætt og sann arving til løftet; Kristne er det sanne «Guds Israel.» Vincents Word Studies sier: «Dette åndelige farskapet gjør opp med den nåværende jødiske forestillingen om fysisk farskap. Fysisk forhold til Abraham har ingen betydning i frelsens økonomi.»

Men hva med de nasjonal-fysiske og bokstavelig-abrahamske løftene som ikke er knyttet til evig frelse? Rev. F.B. Meyer svarer på dette spørsmålet i «Gjennom Bibelen», og sa om kristne troende: «Deres er alle løftene som ble gitt til Abraham, og som hans åndelige barn krever de at de oppfylles.» På samme måte sier The Bridgeway Bible Commentary: «De som er rettferdiggjort ved tro er Abrahams sanne etterkommere.»

https://ensignmessage.com/articles/the-galatians-and-new-covenant-israel/

Vi ser at selv de stort sett sataniske katolikkene er mer ærlig enn den sataniske forfører Johannes Morken, om hvem som er Abrahams sanne arvinger. Idioter som Morken tror at det er BLODETS bånd til Abraham som gjør forskjellen på folk. Når vi vet at det var «rettvisheten» som gav Abraham favør hos Gud, så er alle de som ikke har den åndelige kvalitet av rettvishet, de er IKKE Abrahams åndelige barn.

Vi kan herved allerede nå idag fastslå at Morken er ikke av Abrahams rettvise, og de aller fleste jøder er det ikke heller. De lyver og bedrar, er ondskapsfull og manipulerende politisk, da er de i Satans vold, uten å vite det selv.

Pastor Jory Steven Brooks, fra CBIA og Ensign Trust i London . Slik taler Gud Folk, som er ærlig, som ikke lyver og bedrar, og som vil det beste for alle mennesker, jøder innkludert, at de MÅ ta imot Jesus Kristus som sin Frelser, eller de er ferdig for godt, i alle tiders strengt nødvendige Holocaust, hvor Gud utrydder ondskapen fra verden (Åp. / Rev. 20:15), og KUN de som er i Livets Bok blir igjen (Åp. / Rev. 21:27).

Mon tro hvor neste organisasjon Johannes Morken skal dra og forfalske Bibelen for da ? Alt den mannen tar i blir jo ødelagt, og befengt med løgn og satanisk bedrag.

Alan Jackson – Amazing Grace

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring