11 år siden Judea angrep Norge

Gratulerer med dagen. 11 år siden internasjonale sataniske antikristne talmudikerne angrep Norge.

Dette banner forsvant fra Utøya etter Mossad operasjonen. Alle som promoterte det ble myrdet.

Mars 2011; Norske jøder «trenger hjelp utenfra» på grunn av all ‘anti-semittismen’ i Norge, sier Harvardprofessor i juss, Alan Dershowitz etter møte med jøder i Trondheim (NTNU-boikott) (Kilde).

Juli 2011; Hjelpen mottat. Straff.

Angrepet var skapt av den uhellige konspirasjon mellom innsidere i den norske elite som tjener den internasjonale jødedommen, og Mossad, for å innføre strengere justis, inndra borgerretter vi har hatt i Norge i 1000+ år, som de trenger for å skape sitt antikristne talmudiske Verdensrike. Judea eier Norge. De gikk til krig og ‘vant’ krigen. Systemene våre er laget for at de talmudiske verdensherskerne kan bli rik på dem:

Barnevern
Norsk politikk tilrettelegger for berikelse av Jødene , tapping av statskassen av Jødene … på ymse kreative måter… det er Dypstaten. På inntektstoppen i norsk barnevern troner jødiske Wallenberg sitt Aleris. Systemet er laget slik for å overføre Statens penger til dem….. det er enhver politikers jobb å sikre, at Verdenskeiserne får penger, mye penger, våre penger:

https://www.abcnyheter.no/penger/2010/08/05/114664/gir-wallenberg-business-i-norsk-barnevern

https://www.aftenposten.no/norge/i/rL4KR/syv-private-aktoerer-har-tjent-550-millioner-paa-barnevern

Strøm

Strømbørsen Nordpool samme opplegg, gi enorme inntekter til Jødene. Før var Nordpool eid av norske og svenske Statnett, så solgte Statnett sin andel til NYSE / Nasdaq Omx, og nå er det private Euronext som eier Nordpool. Prisen på strømmen fastsettes fra dag til dag. Hele systemet må oppløses og gjøres slik det var før. Norges vannkraftverk er nedbetalt og utbygd for det norske folk.

EuroNext Adm. dir. Stéphane Boujnah
https://no.wikipedia.org/wiki/Euronext

Strøm «markedet» er også laget slik at jødene får milliard inntekter.. Norsk politikk går ut på å lage politikk som tilgodeser Jødene, det er Dypstaten.

https://www.nrk.no/ytring/nar-markedet-tar-over-1.15793955

Boujnah er forøvrig jøde, for jødiske eiere…

Vaksiner (DNA-modifisering)

Hvor mange milliarder brukte den norske Dypstatens politiske korrupte aktører hos norske myndigheter på å kjøpe ‘vaksiner’ som er alt fra sukkervann til giftige substanser til biologiske våpen, fra disse 4 stk. Jødene ? De blir rik og vi blir fattig ….

Oljefondet støtter de talmudiske jødene :
Oljefondet eier aksjer for 6,3 milliarder kroner i Wallenbergs eierselskap Investor, med en eierandel på 1,71 %, ifølge Norges Banks beholdningsverdi for 2019. Oljefondet bør øke eierandelen i SAS AB til tre prosent. Dermed blir NBIM største eier i SAS, skriver Nordens Nyheter.
https://nnews.no/her-er-oljefondets-svenske-favoritter/

Multikultur
Idag angriper de fremdeles, sender sine ISIS soldater. Ikke bare til Amerika. Rabbiner Joshua Stanton sier at det jødiske samfunnet stolt hjelper muslimer å bosette seg i Amerika for å bekjempe «Hvit overherredømme». Rabbien er så dum at han tror Amalek er hvit, men Amalek som er Esaus sønnesønn, er jødisk. Herodes var Edomitt, Herodes var jødisk. Herodes var Amalek.
https://brandnewtube.com/watch/rabbi-joshua-stanton-says-the-jewish-community-proudly-helps-muslims-settle-in-america_Flv5CZSLdQsFfuo.html

fordi

Deres talmudiske religion forteller dem de skal være verdens Herskere (ikke Tjenere som Kristus påla sine folk). Så hele verdens folk og spesielt norske mennesker står for en ekstrem stor transformasjon etter som den politiske eliten skifter fra et kristent tjenerprinsipp til et jødisk herskerprinsipp som ledelsesfilosofi. Alle politikere i alle nasjoner blir kjøpt og betalt av Satans Synagoge, og tjener dem og deres Great Reset / Nye Verdensorden, ikke nasjonens folk. De må gjøre dette for å kunne fortsette å bedra menneskeheten at de er «guds uvalgte folk, hva de ikke sier er at deres gud er Satan.

Norges folk – som den hvite rase generelt sett – er av Israelittene, de ti tapte Israelstammer av Jakobs ætt som ble tatt til fange av Assyrerne 740 år før Jesus vandret på jorden, og med Odin som sin tids Moses ledet sitt folk når de dro fra Kaukasus/Assyria mot nordvest og stiftet Europa.
https://www.riksavisen.no/kaukasisk-israelisme-litteratur/

Vi er «eksempelfolket for nasjonene». Fordi Israel fristed for og fylt med for det meste perverse, pedofile, tyver og mordere etter Esau/Edom & USSR skal etablere seg som dette «eksempelfolket» i henhold til Bibelen (Isaiah 42:6, 49:6); Satans Synagoge (Rev. 2.9 & 3.9), så måtte de nordiske nasjoner og den nordiske modellen for samfunn ødelegges, de reelle eksempelfolk måtte destrueres, slik at Satans folk aka «Jødene» kan overta identiteten og rollen etter Herodes-hersker-prinsippet, hvor kristne sverger til Tjenerprinsippet for sine ledere, som vi har hatt i 1000 år i Norge.

Det blir jo ikke sant samme hvor store spesialister de er på å lyve og bedra (John 8:44); Klima-Kovid-Krig Inc.

askeNAZI talmud jødene strammer tommeskruen for verdens befolkning

Mars 2011; Norske jøder «trenger hjelp utenfra» på grunn av all ‘anti-semittismen’ i Norge, sier Harvardprofessor i juss, Alan Dershowitz, «When it comes to its record on Israel and the Jews, Norway is the worst country in the world, he said. It is “on the wrong side of history, morality and democratic values»

Vi henviser til artiklene på Nyhetspeilet idag, og minner om å lese kommentarene under. Det var ofte god informasjon i kommentarene som i artiklene:

Judea erklærer Norge krig
http://www.nyhetsspeilet.no/2011/12/judea-erklaerer-norge-krig/

Mossad bak Utøya-terrorismen
http://www.nyhetsspeilet.no/2013/05/utoya-terrorismen-oppklart-mossad/

Gode jøder må ta avstand fra disse onde talmudiske jødiske mordere gjør, alle jøder må ta imot Jesus Kristus som verdens Messias. Eller dere skal som alle andre profane hedninger forlegges til Helvete ved den korsvei.

Johnny Cash – God’s Gonna Cut You Down

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring