Dypstaten gir edomitt Jøder immunitet og «standardmessig gjennomslag» i norsk rettspleie, hva gjør Gud ?

Katten er ute av sekken. Hvis jødene i dagens Norge skal ta ut sine fiender, som Bibelen sier de VIL gjøre mot de kristne, hva vil de gjøre ? Det er jo bare to instanser i Norge som har voldsmonopol; Det er politimester Ingar Olav Bøen sine voldspoliti, og noen andre nyttige idioter av Dypstaten; Psykiatrien.

Bibelen sier de som gjør sånt mot uskyldige mennesker skal dø, utryddes, se Obadiah 1:18, for all den urett og djevelskap de bevirker for Guds Folk; de kristne (denne bibelprofeti har ikke skjedd før, siden Edom-Jødene lever i aller beste velgående, ennå). De skaper #JakobsTrøbbel urett, myrder og bedrar kristne mennesker fortløpende; Klima-Kovid-Krig (Ukraina) Inc.

Deres karmiske lekse (kanskje er de for dum og reprobate til å forstå den, det blir deres problem, ikke mitt):

Bibelen profeterer at det skal bli et sant bal å være kristen i #Endetiden, fordi en viss antikristen menneskerase skal ha kommet til makt da (Johannes / John. 15:20 «DE vil rettsforfølge deg, som DE gjorde mot meg». Nøyaktig samme folkene også altså, «DE».

8 Mai – frihetsdagen, forleden, publiserte jeg nyheten at Synnøve Fjellbakk Taftø ble kjemisk lobotomert ett helt liv for at hun røpet at etter WW2 gikk Norge fra å være NAZI okkupert til å bli askeNAZI okkupert…
https://www.riksavisen.no/vil-forhenget-i-det-juridiske-tempel-til-urettskaperne-i-dypstaten-revne-snart/

Staten og «nasjonene» sine domstoler gir gode forhold for jødene og det mosaiske trossamfunn av B’nai Brith å bedrive urett og djevelskap fritt leide og immumitet mot straffeforfølgning skal vi se under. Men hva gjør Gud ? Sier Bibelen noe om hva Gud vil gjøre ?

Vi må nå bare provosere dem til å gå utover sine åndelige fullmakter de har fra sin leder Satan (John. 8:44, Rev. 2.9 & 3.9), deres hovmod og selvsikkerhet for sitt «messianske» Verdensrike er nært gjør at de blir uforsiktig nå, krenker åndelige lover, la glasset bli fullt for deres åpenbare uretter de holder på med. https://www.riksavisen.no/amalek-of-esau-is-todays-jews-edomites-of-idumea/

Den gangen brukte de prestemakten til å beskylde og få arrestert Jesus for ulovligheter så de kunne få han myrdet, korsfestet. Hva bruker de idag mot kristne ? Det er spesielt viktig at de har forberedt det norske maktsystem til å KUN ha folk som tjener dem og deres sak Klima-Kovid-Krig (Ukraina) Inc. (bedragene de robber oss med); https://www.riksavisen.no/uavhengige-dommere-ala-skoghoy-det-kan-ikke-utovende-askenazi-makthavere-i-norge-ha/

Det ustyrlige voldspolitiet ble brukt i Egil Klubben-saken https://www.riksavisen.no/prover-politiet-a-provosere-egil-klubben-til-a-si-noe-feil-sa-de-far-skyte-ham/  §§§ https://www.riksavisen.no/egil-klubben-avslor-maktmennesker-og-bli-psykiatrisk-pasient-juklerod/ §§§ som i Hans Arne Nystad saken  https://www.riksavisen.no/likvideringen-av-hans-arne-nystad-politiet-kan-selv-ha-ordnet-astedet-ved-a-velte-politibil/  §§§ https://www.riksavisen.no/likvideringen-av-hans-arne-nystad-politiet-kan-selv-ha-ordnet-astedet-ved-a-velte-politibil/  §§§ https://www.riksavisen.no/politiske-mord-i-norge/

Bolsjevik-Jødene som tok makten i Russland i 1917, brukte samme teknikk, samme modus operandi. De industrielt eksterminert 66 million mennesker de kalte «antisemitter» på disse måter (andre lov de innførte var dødsstraff for «antisemittisme»).

Psykiatrien ble brukt i Juklerød-saken, https://www.riksavisen.no/arnold-jukleroed-psykiatriens-uhyggelige-menneskeforakt-avsloert/ , Synnøve Fjeldbakk Taftø- saken som avslørte at jødene okkuperte og tok makten i Norge etter andre Verdenskrig, vi gikk fra NAZI okkupasjon til askeNAZI okkupasjon, «same shit different wrapping»; «I denne tiden ble Norge ikke styrt av den første regjeringen Gerhardsen, men av allierte propagandaeksperter, de fleste av jødisk herkomst, som gav ordrer til de spesialutplukkede departementsrådene i hvert enkelt departement om hva som skulle gjøres«. https://www.riksavisen.no/norsk-politikk-det-skitne-maktspillet-i-kulissene-1945-2006/. Har Norge en heltinne, så er det Synnøve Fjellbakk Taftø, et helt liv i «forvaring» og neddopet har jødene i Dypstaten hevnet seg på henne. §§§ Kanye West truer voldsmonopolet til Jødene https://www.riksavisen.no/jodiske-harley-paternak-truer-kanye-west-a-fa-ham-medisinert-til-zoombieland-for-godt/  §§§ Elmer Solberg sammen med kaptein Anders Pedersen har avslørt «Dypstaten» for lenge siden, Elmer er dopet til taushet, Anders Pedersen er «forsvunnet» ; https://www.riksavisen.no/elmer-solbergs-dom-i-gulating-for-psykisk-helsevern/ og Kåre Torvholm https://www.riksavisen.no/de-bevisstes-sorti-og-tragiske-skjebne/. Jarle Johansen ble også anmeldt for «hattale» av jødiske Ervin Kohn og det Mosaiske Trossamfunns «antirasistiske senter» https://www.riksavisen.no/jarle-johansen-anmeldt-for-hattale-av-ervin-kohns-ars/ (finnes ikke større rasister enn Jødene), når det ikke gikk måtte de prøve på å bruke psykiatrien; https://www.riksavisen.no/jarle-johansen-soker-politisk-asyl-i-russland-etter-a-ha-krenket-else-may-norderhus-og-arbeiderpartiets-kvinnenettverk-og-forsokes-kjemisk-lobotomert-av-utoya-generasjonen/

Det neste de vil prøve på vet vi ikke. Hva vi vet er at Gud pleier å bli ganske sint på Jødene når de holder på slik, og «den som gir sitt liv for sine venner» (for å avsløre jødenes modus operandi) er den største kjærlighet sier Bibelen (John. 15:13), ikke «hat» som Jødene lyver (som vanlig) det er.

Vi husker fra Bibelhistorien at Jesus ble anmeldt av presteskapet til jødene for «blasfemi» mot Gud fordi han kalte seg «Guds Sønn». Når det tordnet og lynte og den sataniske rase (John. 8:44, Rev. 2.9 & 3.9) sitt tempelforhenget revnet og de mistet sitt satanisttempel og sin nasjon, 2000 års diaspora som pariakaste i verden, alle hater dem, så måtte de innrømme «dette var virkelig Guds sønn», fordi Jesus ble ivaretatt av Gud. Jødene ble hardt straffet for det mord «for seg selv og sine barn over deres hoder» (Matt. 27:25), helt fortjent. Det bør de vite, at karma sucks.

Så mange ganger Gud gjennom historien har straffet jødene for deres urettskaping, nød og død de bevirker. #Dommedag. Nå er tiden inne igjen, denne gang er #Dommen for evig (Ob. 1:18). De vet det, og trenger sin ‘Great Reset’ til jødesjefen kongenes konge (Isaiah 9:6) kandidat Klaus Schwab raskt for å prøve å unngå det, men den går ikke. Gud bryr seg ikke om de patetiske antikristne reset forsøkene deres. Jødene er som lopper og lus i «Pottemakerens» hender.

Saker hvor jøder har «standardmessig gjennomslag»

(1) I Giske Marina saken til Jarle Johansen nekter kommune, Statsforvalter (AP), Kommunedep, Kartverket og Sivilombudet å sikre rettsvernet til Giske Marina v/Jarle Johansen. «Kaifas» kommuneadvokat i Giske ved jødiske Ingvar Harald Seth som startet Giske Marina saken med sitt sedvanlige løgn og bedrag. Jøder klarer IKKE å stå imot sin natur til å lyve og bedra, se Johannes / John. 8:44. Hele statsforvaltningen og domstoler holder med ham, med tildels idiotiske begrunnelser aka «matrikulert eier», fordi han er jøde er vår påstand ..  https://www.riksavisen.no/hoyesterettsadvokat-ingvar-h-seth-en-jodisk-kaifas-korsfester-en-kristen-pa-sunnmore/  §§  https://www.riksavisen.no/jodiske-hanne-harlem-og-jodiske-erlend-kragh-nyhus-har-ingen-interesse-av-a-hjelpe-en-kristen/ §§ https://www.riksavisen.no/stoltenberg-jugend-eva-may-norderhus-ap-utoya-generasjonens-ekstreme-maktarroganse/

Jesus Kristus har SIKRET kristnes seier, han vant over Jødene for evig og alltid på Golgata. Jødene har ved askeNAZI khazar jøde Klaus Schwab et al utfordret til omkamp med Kristus om tittelen «kongenes Konge» (Jes. / Isaiah 9:6) dåren og tåpen edomitt «kronprins» Håkon må øyeblikkelig avsettes, har underlagt seg Klaus Schwab og jødenes Davos, i sitt Great (antikristne) Reset verdensrike, men de skal til slutt tape, de har egentlig allerede tapt, og kristne skal til slutt vinne fordi Kristus har allerede vunnet seieren for oss over dem på Golgata ! Jakob-Israel har arveretten til Riket, ikke Esau av Edom (Idumea).

Jfr. John. 844 «har Djevelen til far, en Løgner fra begynnelsen»

(2) Egil Klubben i Ulvik kommune fikk nylig dom mot seg hvor kommunen og den jødiske dommer Karstein Rye ikke respekterer Grunnbokens rettsvern i forhold til senere tredjepersoner, som for eksempel jødiske Jarle Bergo som trenger Egil Klubbens vei til sitt hyttefelt, og som kommunen og den jødiske dommer gjør sitt beste for å berike jødiske Jarle Bergo. https://www.riksavisen.no/den-jodiske-dommer-karstein-rye-dommer-egil-klubben-for-krenkelse-av-sin-egen-eiendom/

(3) I Bærum Kommune stjeler jødiske Jan Herman Dante en vei i Langoddveien fra naboen Karina Hyggen Amland med familie, med kommuneansattes hjelp. Domstolen bekrefter at jødiske Jan Herman Dante kan gjøre hva han vil, at han som jøde har «standardmessig gjennomslag» til å stjele hva han vil fra andre borgere. Lite er endret på 2000 år i denne sak. De jødiske taperne for 2000 år siden er tilbake med full styrke og vil ha omkamp mot Jesus Kristus og oss kristne. Men kristne vant da, og skal nå, sier Bibelen. https://www.riksavisen.no/bygger-jodiske-jan-herman-dante-seg-underjordisk-tilfluktsrom-i-frykt-for-antisemitter/ §§  https://www.riksavisen.no/har-mossad-stay-behind-rett-til-a-drepe-i-norge/

(4) Gro Ødegårds bok ‘Musas kamp mot Goliat’ i Brevik/Stathelle – Grenland området: hovedmann Tony Bakos. Når jeg leser boken til Gro Ødegård spør jeg meg, hva i alle dager er det med denne pompøse og hva for oss vanlige folk kan se ut som kriminelle mannen hva han har gjort mot Gro Ødegård som gjør at han beskyttes av ALLE samfunnets institusjoner da? Svaret var : Jødiske Tony Bakos, han er Jøde. Selvfølgelig. https://www.riksavisen.no/gro-odegards-bok-er-tony-bakos-arsak-til-antisemittismens-utbredelse/

(5) Den høvelige og dannede Hans Eirik Olav, leder for Thule Drilling, får fengselstraff for «trumped up charges» bedragerske siktelser mot seg, uten å forstå hva han står overfor blir det vanskelig å gjennomgå det. Når jeg forteller hva grunnen er, bør det bli det enklere, dreper den kognitive disassosiasjon. Årsaken: Han burde latt Jødiske Dan Gold i New York få lov å rane drilling selskapet i fred. Jødeslampen har hele det norske maktsystemet med seg, og domstolen med, selvfølgelig, kan vi legge til utifra hva vi vet; «standardmessig gjennomslag».  https://www.riksavisen.no/hans-eirik-olav-i-naerkamp-med-jodeinteresser/

 (6) Barrabas går fri (jødiske Gjermund Cappelen og hans jødiske finansiere), den uskyldige Eirik Jensen straffes i hans sted. Alt er ved det gamle, som det var for 2000 år siden i det Jødiske lydriket Norge. Mulig der er noen slike elementer også i Baneheia-saken. https://www.riksavisen.no/jan-helge-andersen-og-gjermund-cappelen-patalemaktens-gullunger-er-de-joder/

(7) Offshore-kuppet. Sunnmørsåndens (kristne) Tap og Jødementalitetens Seier? Grunnen til at det skulle skapes en «offshore» krise, var overførselen av verdier fra Sunnmøringene til Jødene. Alternativ tittel : «Vi stjeler en offhore-flåte» eller «Statoil i tjeneste for jødeinteresser». https://www.riksavisen.no/offshore-kuppet-sunnmorsandens-tap-og-jodementalitetens-seier/

(8) Med rett til å industrielt myrde anmasse for forsikringsbedrag. Jøder skulle få forsikringspengene. Internasjonalt støttes det opp om av justismyndigheter. Jøder har ikke bare «standardmessig gjennomslag» i Norge, men i hele verden, jødiske forsikringsbedragere med mulig massemord i Scandinavian Star saken som spesialitet, slipper å bi etterforsket og straffeforfulgt, ala «Lucky» Silverstein World Trade Center, 9/11. https://www.riksavisen.no/hvorfor-dekker-riksadvokaten-over-forsikringssvindelen-pa-scandinavian-star/  §§  https://www.riksavisen.no/scandinavian-star-hva-politiet-i-norge-og-danmark-nekter-a-etterforske/

(9) Angrepet på Utøya kunne aldri vært arrangert, organisert og planlagt av sionisten ABB alene, det er noe alle vet. De kontrollerer Dypstaten og vet de aldri trenger å bli stilt til ansvar for hva de gjorde; https://www.riksavisen.no/11-ar-siden-judea-angrep-norge/

(10) Davos-Bartn aka Espen Barth-Eide; Jødisk maktelite med «standardmessig gjennomslag» i norsk forvaltning og domstol v/jødisk tingrettsdommer Villars-Dahl https://www.riksavisen.no/davos-bartn-aka-espen-barth-eide-jodisk-maktelite-med-standardmessig-gjennomslag-i-norsk-forvaltning-og-domstol-v-villars-dahl/

«Trå maktmennesker på tærne og de blir krakisk» sa justismordoffer Fredrik Fasting Torgersen, det er deres teknikk, som de gjorde med diplomat og jurist Synnøve Fjellbakk Taftø som hadde noen pauliord om jødinnen Gro Harlem Brundtland og ble kjemisk lobotomert for det. Tusener av år å perfeksjonere seg i urettens kunst – tikkun olam – kreativ destruksjon – lang tids trening og praksis har gjort dem ganske så avanserte og flinke å stagge de som avslører dem ;

Egil Klubben: Avslør maktmennesker, og bli psykiatrisk pasient (Juklerød)
https://www.riksavisen.no/egil-klubben-avslor-maktmennesker-og-bli-psykiatrisk-pasient-juklerod/

Flekkerøyguttene – Som En Pilgrim

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring
    
  
  
    

16 Kommentarer

 1. Pingback: 2024 – 1000-årsjubileum. Fra Gulatingets Kristenrett, til Babylonsk Jøderett i Norge – Riksavisen

 2. Pingback: Okkupasjonsmakt: Jødiske Erna Solberg, avløser jødiske Jonas Gahr Støre ved makten – Riksavisen

 3. Pingback: Aftenpostens Christina Pletten startet hekseprosess og kampanje mot Bamsegutt, Document’s Rustad setter spikeren i kisten hans – Riksavisen

 4. Pingback: Connie Eng: Djevelen ligger i bolsjevik-Jødenes makt til å destruere dem de vil og gjøre som de vil – Riksavisen

 5. Pingback: Tore Knudtaa, Korsfestet av jødiske dommere Nesheim og Wallevik i favør av jødisk apologetisk lakselusforsker – Riksavisen

 6. Pingback: Johan Wannberg urettmessig ruinert av den jødiske dommer Richard Saue ? – Riksavisen

 7. Pingback: Per Einar Guthus fengslet for å være imot #Okkupasjonsmakthavernes interesser – Riksavisen

 8. Pingback: Den Babylonske h*re Sofia Rana (Rødt) med falsk anmeldelse av Øyvind Aarsnes? – Riksavisen

 9. Pingback: Guds Utvalgte Folk i Rogaland ved Ove Ueland liker ikke Arvid Gimre – Riksavisen

 10. Pingback: Maktdemonstrasjon av Norges jødiske makthavere: Trond Harald Haaland tvangsinnlagt – Riksavisen

 11. Pingback: Norge; Apartheidstat i norsk rettspleie; Jøder Uber Alles – Riksavisen

 12. Pingback: Den Jødiske dommer Karstein Rye dømmer Egil Klubben for krenkelse av sin egen eiendom – Riksavisen

 13. Pingback: Giskekaien stenges; av Giske Kommunes hatefulle atferd mot Jarle Johansen – Avis for Giske m/Omland

 14. Pingback: VARSLING : Jarle Johansens magnum opus; Rettferdens død i norsk rettspleie – Avis for Giske m/Omland

 15. Pingback: Who is the jewish «Gabriel» persecuting pastor Torben Sondergaard in Denmark and USA ? – Riksavisen

 16. Pingback: DEEPSTATE Norway 1945-2023: From NAZI occupation to askeNAZI occupation – Riksavisen

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.