Knut Hamsun: De jødiske #Okkupasjonsmakthavernes behov for å ødelegge dem de hater

Knut Hamsun var en gammel mann etter krigen. De jødiske #Okkupasjonsmakthavere kan ikke ha noe av at folk som kan å skrive spesielt, kan få lov å holde på. De må knuse renomme og rykte, slik at så få som mulig leser oss.

Hamsun-Klubben. Alle vi som ikke deler de Statsautoriserte meninger, vi som den jødiske #Okkupasjonsmakten mener sier ting som er tegn på «varig svekkede sjelsevner» og de mener vi fortjener straff og noen til og med bli kjemisk lobotobert for ikke å ha de fornødne sjelsevner som er 100% lydighet til #Okkupasjonsmakthaverne. Meld deg inn hos oss «sjelssvekkede» idag. 🙂

Statskuppet : https://www.riksavisen.no/deepstate-norway-1945-2023-from-nazi-occupation-to-askenazi-occupation/

Ingen får lov å si annet enn #Okkupasjonsmakthaverne har godkjent; at Knut Hamsun var en nazist, en antisemitt (som meg, er ikke forbudt det) og en dårlig mann, at globalisme er bra, at nasjonalisme er fy, at massekultur er glimrende, at jøder er offer og ikke overgripere, at kvinner er undertrykt, at barnevern og psykiatri for fear management er viktig i en jødisk nasjon, og at EU er fint, og jødene må fritt kunne få lov rane oljefondet. Er det sant alt dette ? Hva har historien vist ? Fikk Hamsun rett ? Er ‘semitter’ [i den jødiske definisjon av ordet] et drittfolk ? Er pro-semitter idioter, eller bare kjøpt og betalt til å gjøre makthavernes ondskap ?

Er det derimot de jødiske #Okkupasjonsmakthavere som har etablert et sett løgner om ham, som vi idag enkelt kan fastlå ikke stemmer? Vi kan forstå Jesus når han sier Jødene har Satan som er Løgnens Far til sin gud (Joh. 8:44).

Er det sant hva de jødiske Okkupasjonsmakthavere og deres nyttige statsautoriserte idioter har sagt om Knut Hamsun til det norske folk? De taler ikke alltid sant, om de har 100% av makten,har de sjelden 100% av samvittigheten, samvittigheten vekkes i mennesket ved Kristus sin ånds inntreden, inntil det er menneskene inklusivt jødene dyrisk x 3, 666 primitive karnalske ‘åndssvake’ profane mer som åndssløse, pattedyr; hvor might is right, Jungelens Lov, den sterkestes rett, gjelder, i det jødiske system.

Når Norge var kristent og fritt som i Hamsuns erindring og skildring i ‘Markens Grøde’ og alle de andre var det motsatt, de sterke ivaretok de svake, enker og faderløse, jødene knuser mennesker istedenfor i barnerettsystemet sitt. Vi hadde lover, mot uredelige og ondskapsfulle personer som arbeider i statsmakten også. Der var strenge straffer om de gikk utover sine fullmakter, idag er de fredet.

Knut Hamsun og jeg er imot det jødiske samfunnssystem. Jøder er ikke Bibelsk sett hendt til å herske og lede. Deres egoistiske naturer kommer alltid i veien, gjennom bibelhistorien til denne dag.

Jøder og Russere (av RUS-folket, Israelitter aka «Skandinaver», 200 år sammen (gikk ikke så bra)
Solzhenitsyn-200-Years-Together-Encrypted

Det går ALDRI bra. Noe som helst sted. Fordi Jødene er ikke voksen nok til å herske og lede. Gud har nedfelt i dem noen egenskaper som gjør dem totalt uegnet. De vil ruinere ethvert land de blir #Okkupasjonsmakthavere i. Garantert ! (Norge, UK, USA, Ukraina, Sovjet, EU, Sverige…. alle hvite nasjoner, etc. etc.)

Det var Alexandr Solshenitzyn og Knut Hamsun i sin generasjon, og jeg i min (denne) generasjon. Vi er alene. Du vet, SAMME menneskene som stod bak jødetampen Gabriel Langfeldt som mente Knut Hamsun hadde «varig svekkede sjelsevner» i rettsaken mot ham, før han skrev «På gjengrodde stier«, liker ikke oss heller.  https://no.wikipedia.org/wiki/Paa_gjengrodde_Stier

Jødiske kommunistiske revolusjoner kan vi ikke kritisere : «Forfattere må fordømmes og lyses fredløse som the mest farlige fiender av folket,” sa Robespierre; hans kollega Dumas sa at alle dyktige menn skulle giljotineres. Systemet med forfølgelse av menn med talenter ble organisert«….. ”Husk, om du tar en antirevolusjonær linje, vil du få hele den litterære verden imot deg”.

La oss bare si det slik at jeg vil mye heller ha Knut Hamsun sine sjelsevner enn jødetampen, løgneren og den ondskapsfulle bedrager Gabriel Langfeldt som utgir hva han gjør som «helse» og «vitenskap», mens det bare er ren eksekutasjon, barbarisk ondskap i fri utfoldelse. Fordi han KAN. Fordi han og hans familie har kuppet makten til å gjøre dette, OM de VIL, og vil, det vil de ofte og mye. De elsker det, ingen land i verden har så mye dissidenter under psykiatrisk «behandling» !

Sannsynligvis Ørnulf Ødegård, Gabriel Langfeldts kollega som «behandlet» Knut Hamsun er også jødisk. Under et tvangsopphold på Vinderen psykiatriske avdeling i fire måneder ble Hamsun «behandlet». Konklusjonen til «vitenskapen» var at han led av varig svekkede sjelsevner mente de jødiske #Okkupasjonsmakthaverne. Etter så mange års studier, så kjenner jeg dem igjen på deres «ånd», hva de sier og gjør…. egentlig ganske enkelt, siden alt de gjør er urett, løgn og djevelskap.

Knut Hamsun og undertegnede har slektskap på flere måter, men også uten det skal jeg forsvare hva han sa og gjorde. Det ENESTE rettvise mennesket i Norge i den blodtåken kuppmakerne satte hele folket i, som den britiske journalist Ralph Hewins sier «Quisling. Profet uten ære» (1966) : «som i gamle Rom» .

«Norge byttet simpelthen gestapoterror med hjemmefrontterror – selv om verdenskrigen nu var slutt – og den varte ulykkeligvis opp til dobbelt så lenge som den tyske okkupasjon. Den siste politiske fange kom ut av fengslet 1957, etter en soningstid som gjennemsnittlig for mordere«, sier Hewins, og videre;

«Men det verden skulle bli vitne til var ikke en rettssak basert på de romerske lovbøker. Det ble en gladiatorfremvisning for massene i ånden fra det Colosseum som kastet en kristen for løvene.»

Idet vi minnes en annen mann, som ble korsfestet av lignende mobb, også drevet frem av lederne, fordi han stod imot sin samtids makthavere, for ca. 1984 år siden.

https://www.riksavisen.no/som-i-det-gamle-rom/

Samme folk som var mobben og motstanderne av Jesus Kristus sitt Kongedømme, er altså motstandere av hvordan Hamsun og meg vil ha samfunnet, og myrder tusenvis av mennesker som er tro mot Kristus og ikke dem. Et menneskes og menneskers sjel kan vi se hvordan er av hvordan de behandler sine fiender; https://www.riksavisen.no/rikets-reelle-tilstand-rettsvesenets-banesar/ §§§ https://www.riksavisen.no/med-ulov-landet-oydast/ §§§ https://www.riksavisen.no/quisling-mannen-og-myten/

Jødene er ikke noen gode Herskere, det har de aldri vært, – kommer aldri til å bli det heller, DERFOR sa Gud at Esau (Jødene) skal tjene Jacob (Gen. 25:23 Israelittene, den hvite nordiske rase, WASP), og ikke omvendt, Synnøve Fjellbakk Taftø har skrevet mye om hvordan de jødiske #Okkupasjonsmakthaverne organiserte «landssvikoppgjøret», som de kalte det – i retrospektiv er det nok dem som er de største svikerne; https://www.riksavisen.no/norge-ble-kuppet-i-august-45/

https://www.riksavisen.no/norge-ble-kuppet-i-august-45/

Tilbakevirkende lover, provisoriske anordninger, løgn mot sin neste, myndighetenes underslag av bevis for å ta sine opponenter. Det tilhører en virkelighet vi trodde var over, men virkeligheten lever i beste velgående, her og nå i vårt land idag, jfr, min artikkel: ”Rettstatens Historie” (vedlagt, og her: http://www.riksavisen.no/?p=402)

Japanerne hedrer sine motstandere i krig, de folder hendene foran ansiktet og bukker for sin «fiende». I gentlemannssporten kårde det samme. Opponentene bukker for hverandre, og hedrer hverandre, for den verdige motstander de er. Slik er det ei i den jødisk forledede grumsete norske folkesjel, som blir som de blir forledet til. Folk blir dem som deres ledere forleder dem til å bli. På grunn av dette sa Jesus; Behandle din neste som du vil behandles, selv dine fiender, da pådrar du deg ikke karma.

Undertegnede er av den oppfatning at slik uverdig praksis som vi opplever i rettsapparatet og annet IDAG, skriver seg fra et sted. Og jeg fant dens sæd i landssvikoppgjøret, når det norske folk ble ledet av sine jødiske ledere inni en blodrus verden ikke har sett på maken til.

There is a price to pay for evils for the Jews also

Jødene kan umulig være særlig intelligent hvis de ikke klarer å tyde dette ENTYDIG KLARE tegn på Guds Vilje, at Jesus Kristus er kongenes Konge, ikke dem og deres patetiske ondskapsfulle satan Klaus Schwab., Bill Gates eller George Soros.

VI VET at jødene tok makten i Norge etter andre verdenskrig. Det fortalte blant andre jurist og diplomat Synnøve Fjellbakk Taftø oss, og for det kjemisk lobotomerte de jødiske okkupasjonsmakthaverne henne for, for den uhørlige frekkhet å fortelle sannheten om dem og deres statskupp.
https://www.riksavisen.no/jurist-og-diplomat-synnove-fjellbakk-tafto-avslorer-den-jodiske-okkupasjonsmakten-og-lobotomeres/

Jakob og Esau

Jøder er jøder, og Isralitter er kristne (sjeler). Det er forskjellen på dem. Den eneste forskjellen er vår «ånd», ikke så mye i vårt blod, for Esau og Jakob har samme blod, selv om Esau forsøplet sitt blod ved å kopulere og forøke sin slekt med kanaanittiske kvinner. Dere kan ikke se forskjell på jødiske Jens Stoltenberg og meg som Israelitt rasemessig, idet vi begge er/var av de peneste i landet, som kunne kopulere med de damer vi ville.

De jødiske makthavere er ennå «moderat» med meg og min familie, i sine hevntokter de bruker statsforvalter og domstol til å dukke meg bare foreløpig. Men den dag Camilla Stoltenberg eller hennes nyttige idioter i forvaltningen begynnet å innbille seg at idiotene de har trent i sin sataniske legestand skal kunne komme med noen giftsprøyter i MIN eller mine sin arm, DA er det tiden hvor jeg kommer til å promotere at nå er det tiden for at vi samler sammen Esau’s rase (Jødene) i et nytt M/S DONAU og skiper dem avsted til Midt-Østen eller det første og beste Auschwitz helvetet vi kan finne. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Jewish_deportees_from_Norway_during_World_War_II

Jødene er IKKE noen gode statsledere, DERFOR sier Gud at vi Israelittene av Jacob-Israel skal ha makten, og «den eldre (jøden av Esau) skal tjene den yngste (Jacob-Israel) (Gen. 25:23). Esau forraktet sin fødselsrett (ånden til Israelittene, Gen. 25:34), han var opptatt av mat i magen (materialistisk, karnal, primitiv, dyrink).

Jødene underla seg lojalt Jacob-Israel (white rase, WASP, white anglo-saxon protestants) inntil Sionist kongressen i Basel i 1898. Da deretter gjorde de opprør mot sin bror Jakob. De ville ha makten selv. Inntil det hadde vår slekt oppnådd alle Bibelens profetier om Israelsfolket: https://www.riksavisen.no/evidence-of-real-israel-in-bible-prophesy-and-end-times-holocaust/

Diktatorer og #Okkupasjonsmakthavere kan aldri la folk som tenker og vurderer selv, ha lov å holde på. Har alltid vært slik. KUN de statsautoriserte som tenker som kuppmakerne forteller dem, kan leve i landet etter statskuppet.

I følge Prokollene til de Eldste av Sion streber jødene etter sitt antikristne verdensherredømme, og har derfor til hensikt å styrte den kristne sivilisasjon med liberalisme og sosialisme. DET er når jødene bryter frra Jacob-Israel sin ledelse, og kjører sitt eget løp (Gen. 27:40). Knut Hamsun hadde altså helt 100% rett. Bolsjevik-Jødene ved Klaus Schwab et al er ute etter verdensmakten. Protokollene stemmer. De gjorde de med Tyskland og Weimar-republikken. Det viktigste der var ikke brød til folket, men bordeller hvor mødre kunne selge sine døtre på bordellet for å få brød på bordet , slik at jødene kunne få utløp for sine mer eller mindre perverse sexuelle lyster.

Klaus Hamsun var motstander av dette. Jeg også. ALLE bør være motstandere av jødiske perversiteter skal bli normalisert, om et samfunn skal bli bevart kristent, går heller over i det jødisk-Babylonske antikristne:

Homo, pedofili, 8 kjønn, feminisme og porno, alt er Jødisk

Knut Hamsun ville ikke likt dette blitt samfunnsnorm. Det gjør ikke jeg heller. ALLE bør hate slike sataniske jødiske perversiteter skal bli normalisert.

De har mange våpen for å oppnå dette i tillegg til reell industriell eksterminering i GULAG’s i Sibir og konsentrasjonsleire de drev i Tyskland; Vaksiner, mat- og vanntilsetninger (poison the wells), «medisiner», endeløse kriger, rasemiksing som eksterminerer den hvite nordiske rase av Israelitter for godt, etter Kalergi-Planen (miscegenation).

Etter Sionist Kongressen i Basel i 1898 (Protokollene ble født) hvor jødene bestemte at de heretter er ikke Jacobs tjenere (Gen. 27:40), men hans herskere, og at de skal ta verdenmakten, så er det ikke akkurat snilt av dem å myrde så mange mennesker, som de har allerede gjort. 66 million av vårt broderfolk RUS-folket, i RUS-land siden 1917. RUS betyr Skandinav.

Knut Hamsun som meg likte nok ikke hvordan bolsjevik-Jødene herset der, det gjør ikke jeg heller, og jeg ville støttet enhver som hindret det av min godhet og min samvittighet at jeg ikke vil være medansvarlig med bolsjevik-jødene i deres massemyrderier. ALLE bør hate bolsjevik-Jødene ved makten dypt og inderlig for hva de har gjort, og gjør.

Stalin’s Jews.
«We mustn’t forget that some of greatest murderers of modern times were Jewish»

https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3342999,00.html

Ingen liker å bli myrdet, og bli tvangsparret med negere og barbarer som ledd i at de jødiske #Okkupasjonsmakthavere skal ha den grafen over til under 0 %, på sikt;

Nasjonalisme er Bibelsk

Gud er nasjonalist. Satan er globalist.Gud hatet Babylon så mye at han knuste det. Vi skal være 100% globalt kristnet i hver sitt land. Jødene må ødelegge landene, for med det blir Skandinavia som modell for nasjonene «Lyset fra Nord» ødelagt, siden jødene vil opprette sitt perverse nasjon i Midt Østen som det vi allerede har vist «lys for nasjonene». De jødiske okkupasjonsmyndigheter i de hvite nasjoner er NØDT å lykkes å importere nok barbarer til at våre land ikke lenger er eksempelnasjoner. Jødene prøver febrilsk å oppfylle de profetier vi allerede har gjort. Tosker. Vi har allerede BEVIST Guds Ord, FØR jødene nå ødelegger oss med masseimport av barbarer.

Jeg er ikke sosialist, siden ALL sosialisme er jødisk, så nasjonal sosialisme er ikke noe for meg, og ei for Hamsun. Nasjonal romantismen er bedre. Hvert menneske sin egen lykkes smed, som i «Markens Grøde» ikke noe jødisk «velferdsstat». Først nårTyskland ble kastet ut i en økonomisk krise og ekstrem arbeidsledighet etter krakket på børsen i New York i oktober 1929, fikk nazistene et forsprang. Velgerne strømmet til, og i januar 1933 tok nazistene makten med Hitler i spissen. Landets ca. halv million jøder kunne nå se frem til å leve under et regime som offisielt var antisemittisk. Jøder kan ikke forstå oss Israelittene her, fordi jøder er IKKE kulturfolk, de er bare maktfolk, parasitter som vanligvis lever på andres arbeid og kultur, som vi ser i Norge idag. De elsker makt, og bruker makten uredelig og ugudelig. #Domedag.

Jeg er av den oppfatning at vi er i #Dommedag. Guds dommedag. Og at de jødiske #Okkupasjonsmakthaverne i Norge skal bare fortsette som de stevner. Skal ikke forundre med at om de gjør det, at det kan bli behov for å bygge noen M/S DONAU igjen, atter en gang.

«Etter at Hamsun fikk sin økonomiske dom, avsluttet han arbeidet med På gjengrodde stier og endte boken med setningen «Høiesterett har talt, og jeg nedlegger min penn».» https://psykologisk.no/2020/05/knut-hamsuns-varig-svekkede-sjelsevner/

Jeg forstår han så godt. Så lenge de ondskapsfulle har ALL makt, langt inn i Høyestrett som skulle egentlig beskytte oss mot dem i de andre statsmakter, som det var i det kristne samfunnsystem i tusen år i Norge, så er det igrunn ikke så mye mer å skrive og si. Alt er håpløst likevel da. De har 100% av makten, demonstrerer makten over ALLE statsinstitusjoner. Inntil #Dommedag, vi beskrev i denne artikkel, den gang i 1946 og idag 2023, de jødiske Okkupasjonsmakthavere er fremdeles like Dyrisk 666, rå og primitiv i sin maktutøvelse, might is right. Jeg tror at idag er forskjellig fra 1946, at Gud er klar med SIN dom idag ;

Thomas Hansen, «unabomberen» fra Narvik en fare for de jødiske #Okkupasjonsmakthaverne
https://www.riksavisen.no/thomas-hansen-unabomberen-fra-narvik-en-fare-for-de-jodiske-okkupasjonsmakthaverne/

Vi kan bare si til de nedenfor, de med «varig svekkede sjelsevner» og de andre; velkommen i Hamsun-Klubben;

§ 1 §  Hans Eirik Olav i nærkamp med jødeinteresser? § 2 §  Den Jødiske dommer Karstein Rye dømmer Egil Klubben for krenkelse av sin egen eiendom § 3 §  Cato Berglund blir korsfestet av jødisk dommer Vidar Stensland, Høyesterettsdommere politianmeldt § 4 §  Johan Wannberg urettmessig ruinert av den jødiske dommer Richard Saue ? § 5 § Per Einar Guthus fengslet for å tale imot de jødiske #Okkupasjonsmakthavernes interesser § 6 §  Gro Ødegårds bok. Er Tony Bakos årsak til antisemittismens utbredelse ? § 7 §  Davos-Bartn aka Espen Barth-Eide; Jødisk maktelite med «standardmessig gjennomslag» i norsk forvaltning og domstol v/Villars-Dahl  § 8 §  ‘Guds Utvalgte Folk’ (Jødene) i Rogaland ved Ole Ueland liker ikke og vil gi Arvid Gimre psykiatrisk behandling § 9 § Maktdemonstrasjon av Norges jødiske makthavere: Trond Harald Haaland tvangsinnlagt § 10 § Scandinavian Star: Hva politiet i Norge og Danmark nekter å etterforske § 11 § Hvorfor dekker Riksadvokaten over forsikringssvindelen på Scandinavian Star? § 12 §  Offshore-kuppet. Sunnmørsåndens Tap og Jødementalitetens Seier? § 13 § Vi stjeler en vei: Har Mossad / Stay Behind rett til å drepe i Norge ? § 14 § Bærum kommune stjeler vei for jødiske Jan Herman Dante § 15 § Barrabas går fri (jødiske Gjermund Cappelen og hans jødiske finansiere), den uskyldige Eirik Jensen straffes i hans sted. § 16 §  Syndebukken ABB. Angrepet på Utøya. Dypstaten befester sin makt § 17 § Tore Knudtaa, Korsfestet av jødiske dommere Nesheim og Wallevik i favør av jødisk apologetisk lakselusforsker § 18 § Kenneth Skailand, ennå et offer for jødiske subversjon krefter i vårt land § 19 § Jurist og diplomat Synnøve Fjellbakk Taftø; Avslører den jødiske #Okkupasjonsmakten og lobotomeres § 20 § Jødene overtar norsk offshoreflåte § 21 § Thomas Hansen, «unabomberen» fra Narvik en fare for de jødiske #Okkupasjonsmakthaverne § 22 § Oddmar Remøy; Lov om Psykisk Helsevern mot dissidenter § 23 § Rune L. Hansen innbragt av #Okkupasjonsmakthaverne: Sosialdemokratiets «Ariske» Idealer § 24 § Arnold Juklerød opponerte mot skjulte maktstrukturer § 25 § Elmer Solbergs kritiserer #Okkupasjonsmakthaverne og «behandles» av «psykisk helsevern» § 26 § Hans Arne Nystad drapet; Det viktige for ‘Great Reset’ av Norge og #Okkupasjonsmakten nå er å ta ut alle personer som inspirerer folket å tenke selv § 27 § Knut Hamsun: De jødiske #Okkupasjonsmakthavernes behov for å ødelegge dem de hater § 28 § https://www.riksavisen.no/connie-eng-djevelen-ligger-i-bolsjevik-jodenes-makt-til-a-destruere-dem-de-vil-og-gjore-som-de-vil/ § 29 § https://www.riksavisen.no/statsforvalter-eva-may-norderhus-ap-vil-isolere-jarle-johansen-pa-asylet-for-a-skjule-sin-medskyldige-forbrytelse-etter-straffelovens-%c2%a7-365/ §§§

Bolsjevik-Jødene som vi kunne ønske hadde samvittighet, men det har de ikke, siden det er Kristus i et menneske som skaper samvittighet. Inntil det er mennesket primitivt dyrisk 666. I hundre år har bolsjevik-Jødene hatt sin store glede å drepe, myrde kjærligheten til mennesker, mellom mann og kvinne, mellom foreldre og barn, mellom landets innbyggere, setter oss opp mot hverandre, splitt og hersk. Må Gud forbanne dem for spesielt det, for å myrde kjærligheten, og la vi bare ta vare på det i våre hjerter, hva de sataniske jødetampene med glød og glede ødelegger, de klarer ikke myrde hva vi har i oss, det tar vi med oss når vi engang drar.

Upåvirket av jødetampenes ondskaper, skal vi hegne om det. De kan med sin utstrakte maktmisbruk ta våre liv, men ikke vår ånd, våre hjerter. Å bli som dem, så Dyrisk 666, så primitiv, – det vil vi ikke.

«For the Lord loveth judgement, and forsaketh not his saints ; they are preserved for ever : but the seed of the wicked shall be cut off. The righteous shall inherit the land, and dwell therein for ever.» – Psalm 37:28-29

The Greatest Love of All – Lucy Thomas

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring