Tore Knudtaa, Korsfestet av jødiske dommere Nesheim og Wallevik i favør av jødisk apologetisk lakselusforsker

Hvis det er slik at folk flest ikke forstår det religiøse aspektet av at Norge er under okkupasjon og har vært det siden andre verdenskrig, så vil de bli forvirret og slått ut. Sun Tzu sier at skal du ha håp om å vinne noe som helst slag over din fiende, så må du først og fremste vite hvem dine fiender er.

Talmud, Protokollene til de Eldste av Sion OG Bibelen, sier at jødene når de kommer i sitt «messianske» antikristne rike, skal de ha all makt i nasjonene og verden. Hvis ikke en vet dette, hvordan skal en greie å analysere verdens begivenhetene, hva jeg kaller deres Klima-Kovid-Krig AS operasjon for å stjele oss ren, til fordel for deres slekt i utlandet, globalt? Som å stjele iskrempinner fra småbarn for bolsjevik-Jødene dette, i dette nisseluelandet. Sin egen mann i å ledeoljefondet. Lede å robbe det, til sine venner og families kontoer.

«The criticism of religion ends with the (Jewish) teaching that man (the Jew himself) is the supreme being (God) of man.» – Karl Marx Mordechai Levy (Jødisk satanist Rabbi)

De har altså gjort seg til guder selv, de står ikke til ansvar for Gud lenger, det er deres hovmod som står for fall, ref. Isaiah 29:15, Psalm 10:11, Psalm 94:7. Vi får se. Jeg mener utifra min Bibel-kunnskap INGEN kan slå meg på i verden, at deres hovmod snart står for fall, deres fall har faktisk allerede begynt, ved avsløringene som gjøres daglig av deres assorterte ondskaper (Luk. 8:17, Matt. 10:26).

«The idea of God (Yahweh) is keynote of a perverted civilization. It (Yahweh) must be destroyed.» – Karl Marx Mordechai Levy (Jødisk satanist Rabbi)

GUD ødelegger DERE, før dere klarer å ødelegge Gud endelig og for godt i barn og menneskers bevissthet (Ob. 1:18); https://www.riksavisen.no/amalek-of-esau-is-todays-jews-edomites-of-idumea/

#Okkupasjonsmakthaverne i Satans Synagoge (Joh. 8:44, Åp. / Rev. 2.9 & 3.9)

https://www.riksavisen.no/heiberg-familien-dominerer-fullstendig-norsk-medisin-politikk-og-rettspleie/ §§§ https://www.riksavisen.no/sejersted-heiberg-stoltenbergs-rett-til-a-bedrive-juridisk-faenskap-og-krig-mot-hvem-de-vil-norsk-adel/

De som jeg kaller #Okkupasjonsmakthaverne, beskrevet av meg i et utall artikler, 12-14 saker på løpende bånd jeg har avslørt samme modus operandi av samme årsak, samme mennesker. Domstolene og forvaltningen gjør aldri justismord for moro skyld. Det er alltid noen av deres egne, våre #Okkupasjonsmakthavere som gjerningsperson som skal beskyttes, ved at vi andre skal ta straff og sakskostnader for dem.

Avslørt saker om samme folk, dømmer til uskyldige menneskers disfavør, til jødiske menneskers favør, never ending story, John 15:20 Jesus advarte oss «hvis (((DE))) straffeforfulgte meg, vil (((DE))) også forfølge dere«, samme folkene, da som nå altså ; https://www.riksavisen.no/cato-berglund-blir-korsfestet-av-jodisk-dommer-vidar-stensland-hoyestrettsdommere-politianmeldt/

Kostet Cato Berglund 1.3 million norske kroner, den jødiske korrupsjonen, til fordel for sine egne. Slik er det vel også med Tore Knudtaa, som vel ble nærmest ruinert av at jødisk dommer Reidun Wallevik opererer til fordel for ‘jødisk’ person; Øivind Bergh. Knudtaa sier alle tre vitnene fra motparten løy eller fremmet grove usannheter i Tingretten. Dette gjelder MDG politiker Shoaib Sultan, Sturla Hansen og journalist John Færseth. Advokat Jon Wessel-Aas var den som overtok etter Liv Torill Evenrud etter dommen fra Sandefjord tingrett, og representerte åndsjødiske arbeiderpartimann Øvind Bergh.

av den jødiske dommer Nesheim i Tingretten, holder hånden av sin trosfrende Bergh, selvfølgelig
dom_Krudtaa_20230912102641

Den jødiske dommer Nesheim, i den politiske domstol rettsvesenet i Norge har utviklet seg til å bli etter at de bolsjevik-jødiske okkupasjonsmakthavere avviklet den kristne 1000års tradisjon, at domstolen er der for å beskytte borgerene MOT Staten og mektige interesser i samfunnet, ikke motsatt som i dagens jødiske samfunnssystem vi har, av Herskere, ikke Tjenere som i et kristent samfunn system, ref. Mark 10:42-44.

Vi kan faktisk ha nådd det punktet hvor okkupasjonsmakthaver regjeringen kan fengsle sine politiske fiender uten noens tilsyn, mens de gir passerseddel til sine venstreekstreme terrorister på deres side av det politiske spekteret til å gjøre med sine «bourgois» (jødiske Lenins begrep for borgerlige han hatet, og myrdet 66 million av) som de vil. Hvis det er tilfelle, så har vi ikke et samfunn som er styrt av rettsstaten lenger. Vi har et samfunn som – slik som i ethvert diktatur – håndhever den herskende jødiske klassens vilje med rå makt.

Forberedende dommer i Agder Lagmannsrett er Reidun Wallevik, som er et jødisk familienavn, hun har bakgrunn fra samme parti som Bergh; det erkejødiske Arbeiderpartiet, se her; https://www.riksavisen.no/det-nye-jerusalem-og-dansen-rundt-gullkalven/

Det er et triks korrupte politiske dommere ofte bruker, når de vil sabotere en sak til fordel for den part som er av deres samme politiske ståsted, og påføre en part masse ekstra kostnader, er at de krever prosessfullmektig, ikke alltid bare fordi de er for dum til å lese og forstå hva normalt forstandige mennesker i Norge skriver til dem, men rett og slett for å sabotere og ødelegge saken de vil torpedere;

De tror de er smart ved dette trikset. Vi har sett det litt for mange ganger. Og sett for mye tåpelig jurister skriver, til å tro at de er så mye bedre å skrive enn oss andre

Der er en nøyen sammenheng mellom venstreekstreme standpunkt og jødeapologetiske holdninger, som går på å dekke over deres kriminelle handlinger til onde og disfavør for norske borgere. Å påtale slikt ligger langt innenfor ytringsfriheten og maktkritikk av #Okkupasjonsmaktens ukristne praksiser i Norge. Vi har religionsfrihet i Norge enn så lenge.. jeg har like stor rett til å kritisere Jødedommen, som de har til å hate og avvikle Kristus i samfunnet, og erstatte sømmelighet i vår nasjon med alle sine talmudiske uretter og perversiteter:

Homo, pedofili, 8 kjønn, feminisme og porno, alt er Jødisk

Gud vil dømme til slutt

Jødenes tidligere Sodoma og Gomoraher gikk ned for telling, inklusivt deres perverse Weimar-republikk, hvor det var rikt med bordeller hvor unge damer kunne selge sine kropper til jødenes alltid store mer eller mindre perverse sexlyster.

Jeg har advart Jødene her, at de kanskje tror de kan holde på med urett og korrupsjon for evig, men Bibelen er klar på at når glasset er fullt, så er det fullt. Da er det IKKE deres gud Satan som tar affære og hjelper dem (Joh. 8:44), da er det den kristne ISRELITTISKE Gud; Abraham, Jacob  og Jesus sin Gud, som tar affære. Her ruinerer og stjeler de urettmessig fra meg, i favør av sin mann : «Kaifas» kommuneadvokat i Giske ved jødiske Ingvar Harald Seth som startet Giske Marina saken med sitt sedvanlige løgn og bedrag. Jøder klarer IKKE å stå imot sin natur til å lyve og bedra, se Johannes / John. 8:44. Hele statsforvaltningen og domstoler holder med ham, med tildels idiotiske begrunnelser aka «matrikulert eier», fordi han er jøde er vår påstand .. https://www.riksavisen.no/hoyesterettsadvokat-ingvar-h-seth-en-jodisk-kaifas-korsfester-en-kristen-pa-sunnmore/ §§§ https://www.riksavisen.no/jodiske-hanne-harlem-og-jodiske-erlend-kragh-nyhus-har-ingen-interesse-av-a-hjelpe-en-kristen/ §§§ https://www.riksavisen.no/stoltenberg-jugend-eva-may-norderhus-ap-utoya-generasjonens-ekstreme-maktarroganse/ §§§ https://www.riksavisen.no/dypstaten-gir-edomitt-joder-immunitet-og-standardmessig-gjennomslag-i-norsk-rettspleie-hva-gjor-gud/ §§§ https://www.riksavisen.no/vil-forhenget-i-det-juridiske-tempel-til-urettskaperne-i-dypstaten-revne-snart/

Bergh er venstreekstremist, har ytret fiendtlige ærekrenkende påstander at nasjonalisme er psykisk sykdom mot undertegnede, han er 100% åpenbart åndelig jøde i det minste, er ekstrem i sitt forsvar av jødiske ondskapsfullhet og uretter, kaller å nevne dem «antisemittisme», så han har ÅPENBART entydig klart jødisk psyke og oppførsel, udannet, rå, primitiv som når han kastet varm kaffi på Naturvernforbundets Kurt Oddekalv, som dommeren er medlem av det erkejødiske partiet Arbeiderpartiet, de som forestod statskuppet til fordel for talmud-Jødene fra 1923 ved Gudmund Harlem & Co (jødiske Trotsky’s venner i Norge) og tok 100% statskupp etter andre verdenskrig, som jurist og diplomat Synnøve Fjellbakk Taftø avslørte i et brev til Øyvind Aarsnes, leder for Folkeaksjonen mot EU-medlemskap, den 02.01.2006 at Norge i realiteten ble okkupert etter krigen, av jødiske «allierte».

“I denne tiden ble Norge ikke styrt av den første regjeringen Gerhardsen, men av allierte propagandaeksperter, de fleste av jødisk herkomst, som gav ordrer til de spesialutplukkede departementsrådene i hvert enkelt departement om hva som skulle gjøres. Det var disse propagandaekspertene som stod bak både Krigsbarnutvalget og de grunnlovstridige provisoriske anordningene som har utgjort norsk rett etter krigen, ikke den såkalte hjemmefronten, men det var jeg ikke klar over før i 1989. Jeg visste derimot at Jens Christian Hauge har spilt en nøkkelrolle både i 1945 og i alle år siden og jeg mistenkte ham for å være den “agent Oscar” som Mossad var så stolt av.”
https://www.riksavisen.no/politiske-mord-i-norge/

Norges jødiske okkupasjonsmakthavere kjemisk lobotomerte og ødela Synnøve for at hun avslørte dette for oss. Av alle de sakene jeg har avslørt til nå, så begynner jeg å tvile på at vi i det hele tatt har noe annet enn jødiske mennesker som dommere ved norsk domstol. All uretten som vedekveges borgerne tyder på det.

Coup d’etat i 1945
https://www.riksavisen.no/norge-ble-kuppet-i-august-45/ §§§ https://www.riksavisen.no/frigjoeringen-1945-norge-solgt-til-england/ §§§ Norge; Apartheidstat i norsk rettspleie; Jøder Uber Alles §§§ https://www.riksavisen.no/deepstate-norway-1945-2023-from-nazi-occupation-to-askenazi-occupation/

Okkupasjonsmakt: Jødiske Erna Solberg, avløser jødiske Jonas Gahr Støre ved makten
https://www.riksavisen.no/okkupasjonsmakt-jodiske-erna-solberg-avloser-jodiske-jonas-gahr-store-ved-makten/

Vi har politiske domstoler under våre jødiske okkupasjonsmakt.

«Men det er slett ikke umulig at Wallevik kan ha hatt politiske motiver for å nekte meg å få min sak behandlet. Faktum er nemlig at Reidun Wallevik var statssekretær under Stoltenberg 1 regjeringen. Hun hadde altså Jens Stoltenberg som sjef i sin stilling som statssekretær. Sjekker man sidegjøremålsregisteret hos hos Domstol.no, kommer det frem at denne stillingen som statssekretær ikke er nevnt. se side 36 i Oversikt fra Sidegjøremålsregisteret (PDF).»
https://rettsfarsen.wordpress.com/2016/04/04/justismordet-og-rettsfarsen-oivind-bergh-vs-tore-b-krudtaa/#vitneuttalelse

Advokatforeningens leder Jon Wessel-AAs er nok veldig glad for dette håndslag fra dommeren til at han og hans klient vinner saken, de er jo av ens politiske oppfatninger også har vi sett

Talmudiske jøder er forholdsvis enkelt å gjenkjenne for oss som har studert på dem en stund. De er motsetningen til oss ydmyke kristne, er de pompøs, hovmodig, stolt, selvsikker på at de kan gjøre det djevelskap de vil, fordi deres okkupasjonsmakthavere tar dem unna. Slike undermennesker fra vårt borgerlige konservative perspektiv som Sofia Rana og Øivind Bergh, er vant med å kunne gjøre hva de vil, fordi de vet deres jødiske arbeidsgivere  #Okkupasjonsmakthavere vil sørge for at de går fri all urett og ondskap de kan utrette mot sin «neste» (ordet er ikke i deres ordforråd, de vil kalle alle oss andre sine fiender, som de samme folkene massakerte 66 million av vårt broderfolk i Sovjet)

Den Babylonske h*re Sofia Rana (Rødt) med falsk anmeldelse av Øyvind Aarsnes?
https://www.riksavisen.no/den-babylonske-hre-sofia-rana-rodt-med-falsk-anmeldelse-av-oyvind-aarsnes/

Øivind Berg og Sofia Rana med hennes arbeidsgiver Ervin Kohn i det Mosaiske Trossamfunn i Norge, bruker ordet «antisemitt» som en slegge og trussel mot de som er maktkritiske og avslører jødiske kriminelle elementer i samfunnet og i maktstrukturene i Norge. De er dermed medskyldig i tildekking av kriminelle handlinger, korrupsjon m.v. Deres skråsikkerhet på at de bolsjevik-Jødiske makthaverne i Norge vil beskytte dem mot alt de gjør mot oss andre, kristne, er åpenbar, de frykter ingenting, de kan si hva de vil, de venstreradikale som har invadert PST klapper dem frem, de er etablert i ALLE våre institusjoner, INGEN jeg kan be om hjelp; https://www.riksavisen.no/pst-ma-beskytte-oss-mot-tankegodset-i-regjeringen/

Vi kristne har derimot Gud, hvor vi ikke har verdslige «myndigheter», de myndigheter som altså er kuppet av antikristne hatere av alt kristent.

De er som Jesus sa «dere skal kjenne dem på fruktene«, de er rett og slett et folkeslag det er veldig vanskelig for Kristus og kristne å like noe særlig, på grunn av disse personlige egenskaper de har felles. Tenk bare på den overvektige kakeelskende Erna Solberg, hva har hun egentlig å være hovmodig og stolt av, kjønnskvotert, ikke intelligenskvotert: For å ha kuppet makten og retten til å være så svikefull og hovmodig til fordel for sitt globale nettverk hun bare vil ? Er det noe å være stolt av da ? https://www.riksavisen.no/okkupasjonsmakt-jodiske-erna-solberg-avloser-jodiske-jonas-gahr-store-ved-makten/

Enhver idiot kan vel være «fremgangsrik» i karrieren når en har en haug med korrupte og ondskapsfulle internasjonale jøder som korrumperer en og hjelper en?

«Øivind Bergh er i tillegg lokalpolitiker i Arbeiderpartiet. I en artikkel datert 26.03.2015 på Fritanke.no står det bl.a. dette om Øivind Bergh:»

“Øivind Bergh er professor og forsker ved Havforskningsinstituttet i Bergen. Han er lokalpolitiker for Arbeiderpartiet, deltar i nettdebatter og er spesielt opptatt av temaene rasisme og skepsis/negative holdninger til vaksiner…»

INGEN politiker som blir valgt har lov å utre ett eneste prd om #Okkupasjonsmakthaverne, da har de en eller annen «panama» på alle som en som blir avslørt, lokalt #Epstein opplegg. Alle bør jo være lettere retarded som ikke forstår tegningen etter hvert, etter at jeg gir det inn med teskje :

«Den som gjør det som er rett, er rettferdig, slik Kristus er rettferdig. () 10 Slik viser det seg hvem som er Guds barn, og hvem som er Djevelens barn: Den som ikke gjør det som er rett, og som ikke elsker sin bror, er ikke av Gud». 1 John. 3:7,10

Vi forstår av dette, at alle som gjør urett, spesielt med viten og vilje, de er av Satan, av Djevelen, se også Joh. 8:44, Jesus ord om de samme folkene. Vi har nok av eksempler på urettskaperne;

§ 1 §  Hans Eirik Olav i nærkamp med jødeinteresser? § 2 §  Den Jødiske dommer Karstein Rye dømmer Egil Klubben for krenkelse av sin egen eiendom § 3 §  Cato Berglund blir korsfestet av jødisk dommer Vidar Stensland, Høyesterettsdommere politianmeldt § 4 §  Johan Wannberg urettmessig ruinert av den jødiske dommer Richard Saue ? § 5 § Per Einar Guthus fengslet for å tale imot de jødiske #Okkupasjonsmakthavernes interesser § 6 §  Gro Ødegårds bok. Er Tony Bakos årsak til antisemittismens utbredelse ? § 7 §  Davos-Bartn aka Espen Barth-Eide; Jødisk maktelite med «standardmessig gjennomslag» i norsk forvaltning og domstol v/Villars-Dahl  § 8 §  ‘Guds Utvalgte Folk’ (Jødene) i Rogaland ved Ole Ueland liker ikke og vil gi Arvid Gimre psykiatrisk behandling § 9 § Maktdemonstrasjon av Norges jødiske makthavere: Trond Harald Haaland tvangsinnlagt § 10 § Scandinavian Star: Hva politiet i Norge og Danmark nekter å etterforske § 11 § Hvorfor dekker Riksadvokaten over forsikringssvindelen på Scandinavian Star? § 12 §  Offshore-kuppet. Sunnmørsåndens Tap og Jødementalitetens Seier? § 13 § Vi stjeler en vei: Har Mossad / Stay Behind rett til å drepe i Norge ? § 14 § Bærum kommune stjeler vei for jødiske Jan Herman Dante § 15 § Barrabas går fri (jødiske Gjermund Cappelen og hans jødiske finansiere), den uskyldige Eirik Jensen straffes i hans sted. § 16 §  Syndebukken ABB. Angrepet på Utøya. Dypstaten befester sin makt § 17 § Tore Knudtaa, Korsfestet av jødiske dommere Nesheim og Wallevik i favør av jødisk apologetisk lakselusforsker § 18 § https://www.riksavisen.no/jodene-overtar-norsk-offshoreflate/

Vi anbefaler alle gode jøder i Norge – om de finnes – å gå ut og ta avstand fra disse ondskapsfulle statskuppmakerne som bruker noahide og talmudisk lov for forvaltning og domstol i Norge; den loven sier at alt som er godt for jøder, det er loven. Alle andre lover gjelder kun for goyim (norske folk), ikke dem (Acts 13:26).

«Understand this law and you will then know, beyond room for the slightest doubt, that you are constantly punishing yourself for every wrong you commit and rewarding yourself for every act of constructive conduct in which you indulge.» – Napoleon Hill

Også jødetampen bør derfor overvinne sin genetiske egoisme, og behandle sin neste om han er jøde eller greker som de selv ønsker å bli behandlet. LOVEN i Bibelen sender bare tilbake til dem hva de ER, man høster som man sår.

Når selve det systemet svikter av jødenes egoisme og nepotisme, systemet som skal beskytte borgerne mot urett, da er nasjonen klar for #Dommedag. Da har de menneskene bak uretten og perversitetene de promoterer satt oss i en situasjon som fører til en nasjons endelige fall fra nåden, fra Gud, fra sømmeligheten, fra dannelsen, inni den ondskapsfulle sataniske djevelskapen i et bolsjevik-Jødisk marxistisk Sovjet 2.0 helvete;

Bibelen fordømmer nord og ned ethvert samfunn som tillater urettferdige dommer, og de perverse reprobate mennesker som skaper uretten.

Som kristen tar jeg sterkt avstand fra en slik rettferdspraksis, den er IKKE av Abrahams ånd, han som vant favør hos Gud for sin rettvishet. Disse menneskene viser hver eneste dag, at de er IKKE av Abrahams ånd, tvilsomt om de heller er av hans sæd (Matt. 3:9, John 8:37); Satans ormeyngel, kalte Jesus dem, Evie Tornquist synger til de antikristne bolsjevik-Jødene og deres apologeter med makten i verden at syndens lønn er døden, urett vil straffes. Gud er fremdeles på sin trone.

Born Again – EVIE TORNQUIST

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring