BCC: Uten du er hatet av jødene er du knapt nok kristen

Uten å bli hatet av jødene, kan en knapt kalles av Jesus sin flokk, for hva sa Jesus skulle skje med sine folk? Er Jødene ute etter pengekisten til BCC?

Israelsk firma bak drittpakke mot kristne i Brunstad Christian Centre (BCC). Jødiske / Israelske antiKrister, Satans Synagoge, ref. Åp. / Rev. 2.9 & 3.9, står bak påvirknings drittpakke mot kristen menighet.. de skaper falsk persepsjon om kriminalitet og uetisk meninghetsledelse som gjør dem hatet og forfulgt, indikerer BCC i sin forsvarvideo de har fått laget (John 15:20 «Har (((de))) forfulgt mig, slik vil (((de))) også forfølge dere«). Hvem er ‘de’? Hvem forfulgte og hatet Jesus ? 2 Tim 3:12 «alle som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus, skal bli forfulgt«.

«Noen av USAs beste gravejournalister, Ronan Farrow og Adam Entous, problematiserte denne utviklingen i en artikkel i the New Yorker Magazine, februar 2019 (3). I arbeidet med saken ble det avslørt at norske Brunstad Christian Church (BCC) var utsatt for en påvirkningsoperasjon utført av det israelske paramilitære selskapet Psy-Group.»
()
«Grunnleggerne kommer fra det israelske militæret, Israel Defence Forces, en tidligere oberstløytnant ved navn Royi Burstien og Joel Zamel (5). Zamel jobbet med psykologiske operasjoner i militæret og beskrives som en person som «opererer i havets dyp hvor sollyset ender» (6). Gravejournalist Scott Stedman har beskrevet at de to har det til felles, at de er drevet av jakten på penger (ibid.).

Flere tidligere Mossadagenter sto på ansatt-listen (3).»

Slik fungerer en påvirkningsoperasjon

NRK hjelper de jødiske propaganda mestre i Israel å skape antipati mot kristne, hva folk flest skal mene om oss programmeres av NRK, det dunkes inn i enkle sjeler som blir som kristenhatende ekkokammer uten egen vurderingsevne, via fake news, menighetene til Jesus skal mobbes og trakasseres, hates og tyranniseres, for å tvinges å komme i samsvar med den sekulære samfunns satanismen, en ‘harmonisert’ verdensreligion om å være snill og tolerant, elske homoer og bygge Nye Sodom for Satan, tro på sataniske COVID-kult lederskap, alt motsatt av Bibelen, uten forbehold:

Påvirkningsoperasjon: Perception for sale (Norsk)

Folk er under konstant påvirkning fra den gudløse (sekulære, satanistisk under dekke av ‘nøytralitet’) Stats-kulten at jødehat er galt #Hjernevask, men de kristne som jødene hater, de sier Staten og Statskulten, og de som kontrollerer makten i den, ikke noe om. Der hjelper gjerne Stats-kulten jødene i sine bestrebelser. De har felles målsetting, som i USSR, de røde gudløse og jødiske satanister, Bolsjevikledelsen var 85% jødisk. De Holocaustet 66 million kristne russere (vårt broderfok etter Rurik. RUS betyr Skandinav), industriell eksterminasjon, og erstattet en hel nasjons innbyggere med asiater og mongoler som utgjør ‘russere’ idag. Nå skal de gjenta affæren i Vesten, de har begynt å sette opp og oppildne opinionen om nødvendigheten av gudløshet og antiKristenhet. Kristus og kristne er onde, og de er god, er det underliggende subversive tema. Med NRK og all massemedias hjelp. Men er det sant, er de så god (2 Kor. / 2 Cor 11:14)?

Stats-kulten som er dominert av jødenes interesser fremfor vertsfolkets interesser, ser det som sin viktigste oppgave at jøder får alt som de vil. Intet justismord er for mye for å beskytte dem mot følgene av sin ondskap. Så veldig forfulgt og hatet er de nok ikke, der hvor de kontrollerer alle sider av vår Stat og forvaltning, politikk, helse og media, forundrer det meg at de ikke er mer mislikt og tildels hatet enn de er.

Er Stoltenberg jøde?
http://www.riksavisen.no/er-stoltenberg-joede/

Heiberg-familien dominerer fullstendig norsk medisin, politikk og rettspleie
https://www.riksavisen.no/heiberg-familien-dominerer-fullstendig-norsk-medisin-politikk-og-rettspleie/

Men deres hat mot oss kristne, har vel ikke endret seg så mye fra Jesus sin tid til idag (Matthew 24:9, 1 John 3:13). Jesus sa jo; «Forfølger og hater de meg, vil de forfølge og hate dere også» (John 15:18, Matthew 10:22). Med «De» så mente ikke Jesus hvem som helst. Han mente (((de))) som fikk ham korsfestet, og som steinet Stephen. (((DE))) var av samme slekt som Herodes, som ville drepe Jesus allerede som barn, fordi Jesus truet kongetittelen til Edomitt satanisten, Kaifas, Judas…

Er du ikke noe særlig hatet som KrF eller Partiet De ‘Kristne’ (Jødedom Light aka Sionisme) medlem sier du ? Er du sikker på at du er nok kristen da ? Hvis du ikke oppfyller Jesus sine definisjon hvordan det blir å være kristen, så taler mye for at du ikke er kristen da… Jeg skal love at det er ikke noe hyggelig å være hatet av jødene og deres kjøpte våpendragere i regjering og på Storting og hos den hjernevaskede almuen, men det er hva vi må risikere for Jesus Kristus, OM vi skal kunne hevde at vi tar opp vårt kors og følger Ham da…han har lovt at Satans og satanisters onde piler ikke skal treffe oss.. vi får se da… vi drar når Gud tillater dem litt til utløp for sin ondskap fordi det passer Hans allmektige øvrige planer.

#PoisonTheWells

er enkelt i dag…

Bill Gates, Jewish Aristocrate
http://mileswmathis.com/gates.pdf

«Dere vil bli hatet av alle for mitt navn skyld«, av jødene og alle dem de har i sin hjernevaskede statskult. Matt 10:22

Hva? Hva sier du ? Er du ikke hatet av jødene og alskens andre profane og verdslige? Da kan du ikke være kristen.

Slik som (((de))) har hatet meg
vil (((de))) også hate dere

Slik (((de Verdslige))) profane hater dere
Slik hatet (((de))) meg først, Joh 15:18

Rettvishets død

Lovløsheten viser sitt stygge grimme tryne (Matthew 24:12, 2 Thess 2:7-9), skaper de en pandemi av frykt, sosial mellommenneskelig mistro og hat, i Satans tjeneste.

The Great (antiChrist) satanic Reset

I NRK sitter Satans ormeyngel, jødevenner, kommunister, sosialister og all slags avvikere og perverse, og sprer om seg med løgn og bedrag, skaper en falsk virkelighet i menneskers sinn, hjernevask, ikke bare i denne saken, i alle saker. (2 Timothy 3:13).

Rettvishet, er det overordnede prinsipp gjennom hele Bibelen. Er en det er en Guds Barn, har en det ikke, er en ikke Guds Barn. Det er et slags kjennetegn på de som tilhører Gud, og de som ikke gjør det.

Vi bør alle søke å være som Abraham, som vant favør hos Gud for sin Rettvishet, righteousness…. det betyr at vi skal se forskjell på rett og galt, og gi rettferdige dommer, som Jesus påbyr oss også.. Galatians 3:29 er en Abrahams sæd, om en rettferdig. Ikke av blod som jødene hevder. ‘Abrahams sed’ er en åndelig kvalitet ved mennesker, rettvishet, ikke en biologisk, rasemessig som jødene påstår. (Romans 4:13, Romans 9:8).

Jeg har dømt og sier her gjør noen urett mot BCC, helt uavhengig av hvor store drittsekker der kan være i menigheten eller ikke. Det er denne saken uvedkommende… her skal vi veie påstandene til de løgnaktige fiendene deres. Hadde de gjort noe kriminelt ?

Kripos, tre års etterforskning, brukt titalls millioner av ressurser sier som meg nei, intet kriminelt… vær sikker på at Satans agentur i politiet ville gjerne ha funnet noe om de bare kunne… fra en kristen menighet… alt kristent skal stilles i dårlig lys idag, pga satanister som Erna Solberg ved makten har de blankofullmakt til det. Satan elsker løgner, fusk og bedrag. De ble nok veldig skuffet enkelte av de korrupte faener når de ikke fant noe… rart de ikke plantet noe bevis….

NRK mener ikke godt med denne overskrift heller. På grunn av Stats-kultens hjernevask om de ‘stakkars jøder» er så total, så vil enhver som ikke følger kultens dogmer, bli utstøtt av statskulten; ekskludert. NRK mener dette skal føre til mer utstøtelse, fordi de snakker ‘ondt’ om de hellige kuer ‘jødene’. Slik ser vi at Satans Ormeyngel, snur alt på hodet. Det er de som er en kult. Det er de som ekskluderer barn og unge som ikke er fornødent hjernevasket. Alt hva Satanister beskylder andre for, det er de selv (projisering).

Smiths venner mener de er under angrep av israelske agenter
https://www.nrk.no/dokumentar/xl/smiths-venner-mener-de-er-under-angrep-av-israelske-agenter-1.15236363

Ingen kristen trenger å være forundret over at en er angrepet av jøder tilhørende Satans Synagoge. Vet kristne ikke at dette kommer, så har de nok ikke lest Bibelen godt nok.

Jeg har jobbet snart ti år i Nordsjøen for å sikre compliance, samsvar med lover, regler og bransjestandarder.. det er noe jeg kan bedre enn de fleste… her skal samsvar være med Bibelen…

Vi skal holde Jesus opp som nasjonenes Konge, ikke jøder.

Å være påtatt snill og ‘tolerant’ har ingenting med kristendommen å gjøre.. ei heller hjelper det å heile religionen til venstre..

Hvis noen innbiller seg de er så veldig kristen, og de er ikke hatet av de verdslige og de profane, eller av jødene, så oppfyller de faktisk ikke kravet Jesus selv setter for sine folk… dermed er de vel ikke hans folk..

Selv er jeg landets største ‘antisemitt’ påstår de, ‘jødehater’ har jeg vært kalt i alskens satans medier…. Jeg vet alt om hvordan det er å bli hatet, kollektivt. Virkelig hatet. Av gudløse, satanister, blodrøde humanske’etikere’, jøder og hjernevaskede grekere.

Merkelig at det ikke skulle bli noe antisemittisme og jødehat når de så gjerne vil pumpe andre mennesker og deres barn full av skit.. celler av aborterte fostre, aluminium, DNA overskrivende RNA ett eller annet… de liker å gjøre seg til skapere av en Ny Menneskeart… gjør seg til guder, nytt DNA med egen patent, de vil ha patent på menneskene…

Personlig synest jeg å mislike dem og gjerne litt hat for slikt er helt på sin plass, faktisk normalt.

De som ikke er hatet av jødene, de står vel knapt for noe som helst, har vel ingen selvstendig tanke i seg. De hevder Stats-kultens dogmer, noe fritenkning utenom er forbudt, da er det sosial eksklusjon. Utav varmen, uti kulden. De fleste mennesker tar hva de får, av den hånd de tror mater dem, om det er den statlige eller den jødiske. De med ‘Dyrets Merke», som tilber Verdens Herskere (Jødene) mer enn Gud. Det er hva konflikten i Åpenbaringsboken handler om. Det Babylonske talmud dyriske samfunn systemet, som er i direkte opposisjon til det kristne samfunn systemet. Derfor var jøder forbudt i vårt land, i 1814 grunnloven. Nå er de ledere av vårt land. Antikristene har tatt makten, og pengene, og innflytelsen.

Worship God as Creator (Rev. 14:7)
Worship the Beast (Rev. 13:15)

Seal Of God (Rev. 7:3)
Mark of the Beast (Rev. 13:16)

Resist Legal Pressure to Disobey (Rev. 15:2)
Submit to the Pressure (Rev. 13:16)

Hvem adlyder DU? Jødene ved makten, eller Gud? Begge? Går det an å tjene både Gud og Mammon nå plutselig da ? Eller lar du Gud gå, for å please jødene? Det har sin pris. Du betaler med din sjel, utelukket fra Paradiset.

Jeg er stolt av å kunne si at jeg er hatet av akkurat de samme folkene, den samme sataniske slekten som hatet Jesus så mye at de fikk han drept… Jødene… de som steinet Stephen, de som forfulgte og drap apostlene og andre av Jesus følgere.. men det er påstått av dem at det er DE som er forfulgt og hatet sier de (?). De må beskyttes, slik at de får ut mer av sitt hat før Gud finner det opportunt å stoppe dem.

Jeg tror disse to jødene må stoppes. Jeg sier det helt uten hat.

Om det handler Endetidsboken om; Johannes Åpenbaring, som fra Rev. 2.9 & 3.9 beskriver Satans Synagoge, deres oppgang og deres endelige undergang. Satan er løs nå, se Rev. 20:7, Satans Synagoge har fått frie hender, for en kort tid (Revelation 12:12).

(((Klaus Schwab))) vet like godt som meg at (((deres))) tid er kort (Åp. / Rev. 12:12), hastverk med å stelle istand antiKrists sataniske Verdensrike, som Jesus ble korsfestet for å påstått sabotere for jødene, vant over dem, fikk det sataniske riket utsatt med 2000 år:

Vi ber til Gud om at ondskapen over verden med COVID og Corona med 666-signaturen til Satan skal ta slutt, og Gud må straffe de ansvarlige. Må Gud i sin nåde la gode og rettvise mennesker bli befridd fra åket til Satans Synagoge, samtidig vet vi at Dommen, i Bibelen, er av og til forbundet med å innfinne seg å leve under åket av onde mennesker ved makten.

Men at jødene skal begynne å stikke DNA overskrivende sprøyter i oss, hvor de har gjort seg til guder, og skal lage en Ny Rase mennesker, med egen patentert menneske DNA, ikke som Gud skapte oss lenger. «Den Nye Rasen» blir skapt av jøder. De har satt seg i Jehovas sete. Der bør grensen gå ved velviljen til deres ondskap. Da må det påstått ‘gode’ demokratiet vise sin fortreffelighet, og velge dem bort, fra å være lederskap, velge dem ut og bort fra våre nasjoner, om nødvendig, ala 1814 grunnloven vår. Kristne nasjoner kan ikke bevares kristne, om de tillater ukristne inn. Det blir den endelige lærdom av og for Jacobs sønner i prøvelsenes tid (tribulations, som Gud tillater for at de nordiske kaukasiske Israelittene skal vende tilbake til Gud).

Det ser ut for meg som også BCC har blitt lagt for hat, noen ‘Judaser’ som er ute etter pengekassen deres kanskje ?

Satans ormeyngel, tyver og mordere har de jo alltid vært..

Når du ikke får ‘kjøpe og selge’ mat engang lenger (Åp. / Rev. 13:17). Herrefolket i master rasen nekter deg det. Hva gjør du da ?

La oss nå be til Gud om at Gud stopper dem…. la oss håpe at sømmelighet, sannhet og Abrahamsk rettvishet og rettferdighet vil vinne til slutt… hvis ikke er faktisk hele verden ferdig.. den vil gå under i jødenes gørr.

Jøder har ALDRI i historien vært kompetent til å skape et eneste lite suksessfullt land engang, langt ifra et verdens imperie. Alt de har gjort har gått i grus, fordi de mangler GRUNNSTEINEN som Byggerne forkastet (1 Peter 2:7-8, Acts 4:10-12, Jeremiah 51:26). De er rett og slett lite intelligent, ute av stand til å analysere de historiske realiteter, og velge det suksessfulle. Som satanister er de fordømt til å velge undergangen og det destruktive. Det må vi ikke følge dem i, vi må velge motsatt av dem og deres prioriteringer. Vi må gå Guds Vei, hvor de går Satans vei.

Norge. Eksempelet for nasjonene

Visste dere at der er et lite land langt mot nord, som har vært et «eksempel for nasjonene» ?

Visste du at det er en nasjon i verden hvor Jesus Kristus (‘Kvitekrist’) har vært konge over konger og regjeringer på hans skuldre ved lov (grunnlov) i mer enn 1000 år (årtusen, millennium), i samsvar med Jesaja / Isaiah 9:6? ?

En av de minste nasjonene i verden .. takket våre Jesus Kristus og våre kristne forfedre som bestemte at Jesus Kristus skal være våre kongers Konge, var Satan bundet i de tusen årene. Velsignelsene fulgte.

Dette er historisk faktum …

Norge, 1000 år under Kvitekrist
https://www.riksavisen.no/norway-one-thousand-year-under-christs-reign/

Hvem er et eksempel for nasjonene? Norge eller Midtøstens Synagoge av Satan babylonske talmudiske Israel ..? Israel klarer de ikke engang drive uten økonomisk sosialhjelp fra all verdens andre mennesker som gjør at de kan fortsette å drive dank, finne på faenskap, bombe folk, og overleve der nede, spesielt fra USA.

(Norge er ferdig med å være under velsignelsene nå, med satanister som Erna Solberg ved makten, nektet å si «Så hjelpe meg Gud» i sin innsettelsesed som statsminister, endret lover og tider, Daniel 7:25)

Devils Horn, de som tilber Satan, må vise at de gjør det, det er i ‘kontrakten’

Se opp for bedragerne, de lyver og bedrar

100 PROOFS THE ISRAELITES WERE WHITE

Jesus Is Coming

«Then the angel said to me, “These words are faithful and true. The Lord, the God of the spirits of the prophets, has sent His angel to show His servants what must soon take place.

Behold, I am coming soon. Blessed is the one who keeps the words of prophecy in this book.
( )
11 Let the unrighteous continue to be unrighteous, and the vile continue to be vile; let the righteous continue to practice righteousness, and the holy continue to be holy.
( )
16“I, Jesus, have sent My angel to give you this testimony for the churches. I am the Root and the Offspring of David, the bright Morning Star.

17 The Spirit and the bride say, “Come! Let the one who hears say, “Come! And let the one who is thirsty come, and the one who desires the water of life drink freely.
( )
20 He who testifies to these things says, “Yes, I am coming soon. Amen. Come, Lord Jesus!
21 The grace of the Lord Jesus be with all the saints.

Amen. »

– Revelation: 22:6, 11, 16, 17, 20, 21

KUN fordi Jesus er åndelig Konge, og Gud er med, er Jorden deilig. Uten hadde det vært og er et Helvete, et perverst og degenerert sodomsk rottereir spesielt etter den luciferiske Nye Normalen, det Great Reset inni den antikristne satanismen, Nye Verdensorden, som kun jøder kan trives og føle seg hjemme i.

Kyrie Eleison !

Deilig er jorden – Tommy Körberg – Oslo Gospel Choir

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring