Bibelen om multikulturalisme

Babylons forbannelse hviler i sterk grad over verden og spesielt Vesten, som med sine politikeres politikk har bevisst og villet skapt det slik (Bilde fra spillet ‘Lost Realms. The Curse of Babylon’).

Det er jo vanskelig å alltid må være den som banner i den politisk korrekte kirke, men noen er jo nødt til å gjøre det, så…… Husk at det er aldri immigranter og vanlige folk en må rette noe sinne mot. De som står bak ødeleggelsen av Norge som nasjon med sin egen kultur, de er hvite, de snakker norsk, de har levd her i generasjoner, og de er norsk så god som noen, vi snakker om norske politikere.Det er hvor folk skal addressere sine antipatier, og for å plassere ansvaret for forholdene i Norge og verden idag.

«Gud har satt landegrenser mellom folkeslagene for at de skal søke Gud.» Apostlenes Gjerninger kap. 17.26-27.

De har med sin politikk, sin imperialisme, sine kriger i fremmede land, sine planlagte folkevandringer, drive gode mennesker på flukt fra sine hjemland til andres land, de står bak hva som har skapt de babylonske tilstander, noen kaller det balkanisering av vestens nasjoner.

The Song of Solomon: A Sexually Charged Interracial Love Story

«Unfortunately, a lot of false teachers ignore what scripture says and lie to make it seem like God was against interracial marriage. Ephraim and Manasseh were proof that God didn’t care about interracial marriage.» – See more at: http://ministerfortson.com/?p=35353#sthash.5dDMYWPW.dpuf

Dette er sikkert sant for alle andre raser og stammer enn de Ti Tapte Stammer av Israel (white europeans, Saxons (I)SaacsSon og Judah stammen. Så dette forklarer hvorfor luciferiske frimurere og sataniske okulte sataniske talmudister (Babylonsk mysteriereligion) pusher rasemiksing og interrase relasjoner, etter linje og inspirasjon av hva okkultisten Salomon gjorde.

«In a national context, God states that obeying His laws creates a people unlike others on the earth, a people set apart from others, a holy nation. National sanctification produces what Balaam saw in Israel: «A people dwelling alone, not reckoning itself among the nations» (Numbers 23:9).

«Derfor skal I ikke gi eders døtre til deres sønner eller ta deres døtre til hustruer for eders sønner, og I skal aldri søke deres velferd og lykke, så I kan bli sterke og få ete av landets gode ting og la eders barn få det til eie for all tid. « – Ezra 9:12

«Du må ikke knytte slektsbånd med dem, ikke gi din datter til hans sønn og ikke ta hans datter til kone for din sønn» – Deuteronomy 7:3

Transhumanisme

Rasemiksing er transhumanisme. De forskjellige raser er Guds verk, skapt i Guds bilde. Rasemiksing er mennesker som søker å re-skape seg selv, og genmanipulering ‘som i Noahs dager’, i sitt eget perverterte bilde. De antar seg i satanistisk hovmod bedre skikket til å skape ‘perfekte’ mennesker enn Gud, derfor DNA miksingen.

Lukas 17:26 «Og som det var i Noahs dager, slik skal det også være i Menneskesønnens dager. 27 De spiste og drakk, giftet seg og ble giftet bort, helt til den dagen Noah gikk inn i arken. Så kom storflommen og gjorde ende på dem alle. 28 På samme måte var det i Lots dager: De spiste og drakk, kjøpte og solgte, plantet og bygde. 29 Men den dagen da Lot gikk ut av Sodoma, regnet det ild og svovel fra himmelen og gjorde ende på dem alle. 30 Slik skal det også gå den dagen Menneskesønnen åpenbarer seg.»

I moderne vitenskap søker biologene å finne ut som skjer med menneskene om de endrer menneskets DNA. Menneskenes DNA blir endret av denne multikulturelle foreningen, og noen mennesker er ikke lenger fullt ut mennesker. De blir en hybrid.

Bibelen beskriver at Gud utvalge Noah for å bevare menneskeheten. Noah kvalifisert fordi han var «perfekt» i sin generasjon. Dette betyr ikke at han var et moralsk perfekt menneske, men at han var genetisk perfekt i sin avstamning. Han hadde perfekt menneskelig DNA og ble ikke ødelagt av rasemiksing, tillot ikke sine døtre og sønner å kopulere med andre raser.

Stans bombingene som forårsaker flyktningestrømmen som satanistene strever for å få til, for å korrumpere Israels folk av Naftali stamme.

Nå må Stoltenberg & Co og Trilateralist Grete Faremo slutte og bombe og krige i andres land, slik at alle dets folk blir nødt til å flykte hit. Alle har det best i sine respektive hjemland, under den sol og i den kultur deres gener er mest behagelig i.

Sannheten om flyktningepolitikken som er blitt praktisert i flere tiår er beskrevet slik av juristen Synnøve Fjellbakk Taftø, som lærte om dette fra sitt arbeid på innsiden av systemet som diplomat og jurist i Utenriksdepartementet, om Thorvald Stoltenbergs eskapader som Høykommisær for Flyktninger:

”Innvandringsstoppen ble innført for å danne basis for Norges deltagelse i FNs kvoteflyktningsprogram, det mest menneskerettsfiendtlige av alle FNs menneskerettstsridige programmer… I min tid i diplomatiet fungerte (kvoteflyktnings-)programmet slik: Først fikk de store innvandringslandene (USA, Canada og Australia) finkjemme flyktningeleirene og velge ut de innvanderne de ville ha. Resten fikk beskjed om å søke andre land som deltok i kvoteflyktningsprogrammet, men ikke Norge.
Til vårt land sendte UNHCR søknad på vegne av de som ingen land ville ha , så som psykiatriske kasus, voldelige personer, opprørsledere og barn under tolv år. Norges deltagelse i FNs kvoteflyktningsprogram ble aldri tatt opp til drøfting i Stortinget. Bjarne Lindstrøm og hans kumpaner sørget for at en bevilgning til dette programmet ble satt opp i i UDs budsjett, og dermed var de i gang med sin menneskehandel.”

”Nornens beretning” av Synnøve Fjellbakk Taftø, s. 15.

Dette Jurist Synnøve Taftø her sier, bekreftes av andre insidere:
» Norge tar imot en del flyktninger som ingen andre land ønsker, sier en høyt plassert UDI-kilde som uttaler seg «uoffisielt» til Aftenposten:»
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article219465.ece

Dette forklarer til fulle hvorfor Norge har så store problemer med sine innvandrere, som ikke vil integreres og oppta våre kristne (ikke skrik opp ateister og ‘humanister’; Se Grunnlovens § 2 m.flg) og sekulære skikker og tradisjoner, men helst leve slik de har hatt det i de nasjonene de ‘flyktet’ fra (75% av innvandrere er ‘flyttere’, ikke flyktninger).

Ny jobb for Stoltenberg
[Nazisten] Kurt Waldheim hadde sittet to perioder som FNs generalsekretær og kunne etter reglene ikke gjenvelges, men han nektet å trekke seg og spilte på at han skulle klare å hindre andre kandidater i å nå opp.

Da jeg var ferdig til å gå hjem, kom Arne Treholt. Han spurte om hva som hadde hendt i løpet av vakten, og jeg svarte som sant var og viste ham min svartelex som ennå ikke var sendt. Treholt ville vite hvem jeg hadde rådført meg med og svaret var naturligvis «ingen», ettersom dette var noe jeg selv hadde rede på etter praksisen i 5. komité. Nei, det var for dårlig, mente Treholt, jeg måtte i det minste ringe min forgjenger i stillingen, som nå feiret jul hos svigerforeldrene i New Orleans. Jeg så gjorde. Etter at de behørige høfligheter var utvekslet kom jeg til saken. Det kunne vel ikke være noen grunn til at vi fra norsk side skulle motsette oss at den nye generalsekretæren fikk utnevne Jean Ripert til generaldirektør og nestkommanderende. «Bare hvis vi har en norsk kandidat», sa Erik Leikvang. «Og det har vi jo ikke», sa jeg. «Vi har jo Thorvald Stoltenberg», sa min kollega. Jeg lo. Leikvang hadde selv underholdt meg med historier om Stoltenbergs formannskapsperiode i Nord-Sørkomitéen, flauser som burde få selv garvede norske diplomater til å rødme av skam (men som i parentes bemerket nå er glemt etter samme persons meritter som FNs høykommisær for flyktninger).

Innholdet av telefonsamtalen ble ordrett om enn lattermildt referert for Arne Treholt som kunngjorde at jeg rolig kunne gå hjem. Dette skulle han ta seg av. Da jeg kom på jobb igjen etter nyttårsfeiringen, var Arbeiderbladet det første jeg fikk øye på. Overskriften grinte mot meg: «Stoltenberg ny nestsjef i FN?».

Så begynte et hodeløst norsk diplomati å gjøre fremstøt i alle verdens hovedsteder for å støtte Thorvald Stoltenbergs «kandidatur». I FN-huset var man ytterst brydd. Det var ikke så lett å fortelle representanter for FNs mest gavmilde medlemsland at de burde lese FNs forretningsorden før de la i vei med valgkamp for en stilling der generalsekretæren har rett til å ansette den han vil ha. For den nyvalgte generalsekretæren ble Arne Treholts køpenickade antagelig en traumatisk opplevelse. Men for Thorvald Stoltenberg ga vennetjenesten et publisitetsløft både i norsk og utenlandsk presse. Sannsynligvis hadde Treholts idiotiske initiativ overveiende positive virkninger. Slik jeg vurderte situasjonen var initiativet på nippet til å lykkes. Jeg var fascinert over hvor utrolig lett både norsk UD og det tungrodde FN-systemet kunne manipuleres. Var det virkelig så enkelt?
Boken ‘Skjoldmøysagaen’, av Synnøve Taftø Fjeldbakk

Jurist Synnøve Fjeldbakk Taftø ble forøvrig besørget tvanginnlagt for sine avløringer, og tvangsmedisinert til hun mistet forstanden slik at hun ikke skulle kunne avsløre mer. Ingen norske mediar har noensinne stilt spørsmål ved dette inngrep i den personlige frihet, for å stanse varslere.

Slik har forholdene i Oslo blitt nå, for norske barn. Hva synest vi om at små innvandrerbarn kaller denne lille Oslo-gutten som heter Elias masse stygge navn fordi han spiser gris o.l.?

Muslimsk Rasisme i Norge

Elias fikk vanskelig for å få venner på en muslimsk skole på Grønland. Han var veldig ensom, og ble slått og mobbet. Like barn leker best, lærte foreldrene til Elias. Hvordan kan voksne multikulturer lære å leke sammen, når ikke engang barn greier det? Multikulturalismen er dødfødt. Hvert folk, hver sin nasjon. La enhver få være seg selv i sine egne land og kulturer. Slik som disse forhold i Oslo-ghettoer vil vi rett og slett ikke ha det her folkens.

Og om små barn i Islam ikke læres at slik oppførsel er forbudt etter Koranen, ovenfor en liten gutt som ikke har gjort dem noe, så er de blant ‘the wicked’, og ikke blant Abraham’s Rettferdige (Gud’s Utvalgte) avkom og etter Profeten Mohammed.

Sionister i Norge har alltid preket nasjonalisme for Israel, og multikulturalisme for resten av verden. Fra Arbeiderpartiets Håkon Lie («Vi skulle bygge det Nye Jerusalem»), til dumme kristne sionister som har forlatt Jesus og Bibelen sin linje for å følge verdens herskeres linje; Baron Rothschild et al (et verdslig Israel, terrorstaten, mer enn et åndelig Israel).

Jfr. min artikkel;

‘Israel; Verden har skapt sin demise’
http://www.nyhetsspeilet.no/2011/11/israel-verden-har-skapt-sin-demise/

‘Hvem sitt lovede land? ‘
http://lende.no/landet/

Stephen Sizer: Christian Zionism – Road map to Armageddon
http://www.sizers.org/

Jøder og sosialistisk multikulturalisme

Jeg har i andre artikler vist at sionister, både av jødisk og kristen tro, er er sterkt identifisert med sosialismen.

Også jøder må ta sin del av ansvaret for å ødelegge Europa.

Jøders bidrag til Europas babylonisering (multikulturalisme)

Men selv vil de gjerne ha Israel helt for seg selv, basert på rasistiske religiøse overbevisninger om seg selv som ‘guds utvalgte folk’. Hva slags gud? Jøder kan ikke forvente at vi skal hjelpe dem å beholde sitt land Israel, som de har fått ved politisk dekret av FN og dermed er legitimt, men ikke ved Gud’s forordning, så lenge de gjør alt de kan for å ødelegge våre land med sin multikulturalisme. Respekt må gå begge veier, jøder for kristne, som kristne for jøder.

Paideia er gresk og betyr «å oppdra barn». Hos grekerne ble paideia utført av den aristokratiske klassen, som hadde intellektualisert sin kultur og sine ideer for så å støpe ungdom etter disse ideene. Kjærlighet spilte en viktig rolle i denne prosessen, og voksne aristorkrater ble oppmuntret til å forelske seg i de ungdommene de lærte opp.

En talmudisk kabballastisk forståelse av nestekjærlighetsprinsippet og toleranse fra sionisters side gjør at de ødelegger Gud’s orden til fordel for Baron Rothschild’s og Henry Kissingers Nye Verdensorden.

Politikeres oppvåkning

Den sviktende assimilasjon av innvandrere førte til populariseringen av multikulturalismens fremme. Målet var at etnisk ulike grupper skulle bo hos hverandre mens de kulturelt opprettholdt sine ulike tradisjoner, skikker og tenkemåter. Dette ble fremmet av og med Gro Harlem Brundtland i Regjering i Stortingsmelding No. 74 (1979-80) (der finnes en opprinnelig, og en offisiell. Den opprinnelige finnes kun i Nasjonalbiblioteket). Konseptet har videre blitt fremmet i den lydige autoritetstro massemedia i alt fra Sesam barneTV til MTV, men det fører ikke til samfunnsmessige union, men til fragmentering. Machielvellis splitt og hersk.

Australias nye statsminister Julia Gillard signaliserte søndag at innvandrings inntaket vil avta under ledelse av henne ettersom bekymringene tiltar om landets raske befolkningsvekst. Gillard sa hun var uenig med sin forgjenger Kevin Rudd, som ble fortrengt av det herskende Arbeiderpartiet i forrige uke, som måtte gå på den «major issue» innvandrinngspolitikk.
Rudd har nylig holdt en tale for vedta et «Stor Australia,» og siterer offentlig statistikk at på dagens innvandrings trender, ville Australias befolkning vokse fra 22 millioner i dag til 35 millioner innen 2050.
«Jeg tror ikke på noe Stor Australia,» sier Gillard til Nine Network fjernsyn. «Jeg tror ikke på å bare rushe ned en vei til 36 millioner eller 40 millioner innbyggere.»
Det australske Conservation Foundation, landets ledende miljø-gruppe, har advart om at befolknings vekstanslagene kan true biologisk mangfold.
Lovgiveren Kelvin Thomson, en av Gillards Arbeiderpartikolleger, har argumentert for at Australia må holde sin befolkning på 26 millioner hvis det tar på alvor sine målsetting om å redusere sine klimagassutslipp.

http://asiancorrespondent.com/34387/australian-prime-minister-flags-immigration-curbs/

En fersk kontroversiell tale av den britiske statsminister David Cameron følger lignende taler fra andre vestlige ledere som opppfordrer til nytenkning på konseptet multikulturalisme. En rekke av verdens ledere har i likhet med Cameron de siste månedene gått ut mot multikulturalisme, som Tysklands kansler Angela Merkel, Australias tidligere statsminister John Howard, Spanias tidligere statsminister Jose Maria Aznar og Frankrikes president Nicolas Sarkozy har uttrykt bekymring for å integrere innvandrere gjennom multikulturalistiske politikk (Agence France-Presse, 10 februar 2011).

Cameron holdt sin tale den 5 februar 2011 i München, Tyskland, i nærvær av den tyske kansler Angela Merkel. Ingen tale har fått så mye oppmerksomhet i media siden Neville Chamberlain besøk te Hitler for å prøve å oppnå «fred i vår tid.»

En bør huske den historiske konflikten mellom muslimer og hinduer i India som førte til delingen i 1947 til Pakistan/India, eller den pågående israelsk-palestinske konflikten som har vært årsaken til hyppige kriger i Midtøsten, eller de hyppige stamme konfliktene i Afrika, eller de uopphørlig etniske konflikter på Balkan, noe som utløste første verdenskrig, bidro til andre verdenskrig og eksploderte igjen i 1990-årene. Gitt disse, kan man spørre hvorfor Vesten tenkte at på en eller annen måte skulle sluttresultatet av mingling mellom ulike etniske og religiøse grupper vise seg å være annerledes nå, når det så nært som mulig har skapt den tredje verdenkrig, denne intoleranse og hat mot andre land, deres kultur og deres tradisjoner (?), jfr. Libanon, Egypt, Tunisia, Libya, Syria og endelig den kommende krigen mot Iran, for å trygge sioniststaten Israel.

Statsminister Jens Stoltenberg med sin nihilisme vil nok være den siste av statslederne som ser den multikulturelle fare for Norge. Det er ikke fordi han er dum, men fordi Synnøve Taftø sier at dette er en villet og bevisst politikk godkjent av hans far Thorvald Stoltenberg mens han var ved FN’s Høykommisær for Flyktninger, og som nedfelt i Stortingsmelding Nr. 74 (1979-80).

Når alle andre stenger sine grenser, så vil nok Stoltenbergerne sørge for å ødelegge Norge så mye som mulig før folket krever dette stoppet, om det noengang skulle skje at et bevisstløst folk skulle våkne og makte dette. For vi kunne levd i fred med all verdens nasjoner og folk, men disse politikere av alle land har satt alle folk og nasjoner opp mot hverandre ved sin bevisstløse politikk, og tunellsyn, ikke å se på lang sikt konsekvenser av sine handlinger. De mangler rett og slett sunn fornuft.

Genocide involves the attempt to achieve the disappearance of a group by whatever means. It does not have to be violent, it could be a combination of policies that would lead to a certain group dying out.
~ Prime Minister of Australia 1975-1983 – Malcolm Fraser.

Den Bibelske visjon for det fysiske Jerusalem, er at kristne, jøder og muslimer kan dele byen og ha sine helligdommer i fred der. Hvor Løven og Lammet kan sove sammen i den byen. Før dette skjer, hvor fred og sameksistens har grodd organisk utav deres hjerter og sjeler, og ikke gjennom politiske vedtak, kan en aldri klare å leve ilag i andre land, og det er heller ikke meningen med Gud’s gamle Verdens Orden, men satanistene som står i opposisjon til Gud’s Gamle Verdens Orden, de vil ha det annerledes med sin Nye Verdensorden.

De Bibelske perspektiver

Det er jo i utgangspunktet samme politikeres politiske partier som har innført mulitikulturalismen, som de som nå har fått reservasjoner, men virkningene er jo nå blitt så åpenbare, at de nok må gi inntrykk av å gjøre noe, om ikke det skal bli deres politiske død, og de finner seg selv uten en jobb som de elsker; få herske og bestemme over andre folks liv og lagnader.

Sionistene vil gjerne ha et land for jødene, problemet er bare at dette er et land hvor der var noen først. De tilber et ‘guds folk’ mer enn Gud’s Sønn.

Extra-Biblical traditions associating him with the Tower of Babel led to his reputation as a king who was rebellious against Elohim, worshipping their egregore god YHWH.

http://en.wikipedia.org/wiki/Nimrod

Hyklerne og sionistene i KrF for eksempel som yter KUN Israel’s khazarer denne rettighet, selv om Bibelen sier «hvert folk», ikke bare judea stammen, men alle tolv stammer. KrF stemmer ALLTID for enhver innvandringslov som skal hjelpe ødelegge VÅRT land, mens de hjelper med alle midler judea stamme til SITT land. Et land som Bibelens Gud lot ødelegge for deres barbari og synder, og spredte folket i disporaen (landflyktighet) for de samme synder, de vil sionist ‘kristne’ hjelpe hjem, men alle andre folk og riker, de hjelper de sionist-sosialismens verdensomspennende Nye Verdenrorden å ødelegge, for at Baron Rothschild’s representant skal få lov å sitte på sin trone i det fysiske Jerusalem (Anti-Krist), mer enn at de jobber for at Jesus Kristus skal inneha denne tronen i det åndelige Jerusalem.

Det er et interessant vers i Det Nye Testamente i Bibelen som står i direkte motstrid med den flerkulturelle ideen. Mens «Gud gjør ikke forskjell» (Apg 10:34), leser vi i samme bok at «Av ett menneske har han skapt alle folkeslag. Han lot dem bo over hele jorden, og han satte faste tider for dem og bestemte grensene for deres områder. 27 Dette gjorde han for at de skulle søke Gud, om de kanskje kunne lete seg fram og finne ham. Han er jo ikke langt borte fra en eneste av oss» (Apg 17:26).

Det er også interessant å merke seg at Jesus Kristus, når de blir spurt, «Si oss: Når skal dette skje, og hva er tegnet på ditt komme og verdens ende?» (Matteus 24:3 ), Advarte om at «Folk skal reise seg mot folk og rike mot rike, og det skal være hungersnød og jordskjelv mange steder» (vers 7).

Et rike er en politisk enhet. Men ordet «nasjon» er her oversatt fra det greske ordet ethnos, hvorfra vi får ordene etnisk og etnisitet. Med andre ord hva Jesus sa at rett før han kommer til å etablere Guds Rike på jorden, ville det være en tid med stor etnisk konflikt – det uunngåelige resultatet av mingling ulike folkegrupper isammen.

David Cameron advarsel, sammen med tidligere advarsel fra Angela Merkel, viser en økende bekymring for den uunngåelige konflikten som vil oppstå i Vesten – en konflikt som vil true selve enheten og stabiliteten til alle vestlige nasjoner. Heldigvis er sann harmoni mellom folkeslag mulig gjennom Ham som ga sitt liv for oss alle. Snarere enn å opprettholde vår gamle måte, må vi utvikle Jesu Kristi måter å tenke og leve på.

http://www.ucg.org/news-and-prophecy/multiculturalism-under-attack/

Jordskjelv og hungersnød kan altså være en Gud’s straff over en frafallen menneskehet.

Babylonisering og balkanisering har sine åpenbare svakheter, sett av alle andre enn hovmodige politikere som tror seg så svær og stor og kunnskapsrik at de kan bygge dette Babels Tårn like inn i himmelen for å true Gud’s makt over sin Skapelse, hvor folk skulle avsverge Gud og tilbe de verdslige lederne istedenfor.

«Se, dette er min pakt med deg: Du skal bli far til en mengde folkeslag.» 1. Mos. 17.4

Abraham skulle ikke bli far bare til Juda stamme (der var 12 stammer av Israel). Der var ingen andre av Abrahams barn, som overlevde syndefloden enn Noah:

«Dette er slektshistorien til Noahs sønner, Sem, Ham og Jafet. De fikk sønner etter storflommen. 2 Jafets sønner var Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesjek og Tiras. 3 Gomers sønner var Asjkenas, Rifat og Togarma. 4 Javans sønner var Elisja, Tarsis, Kittim og Rodanim. 5 Fra dem har folkeslagene på fjerne kyster bredt seg ut i sine land, hvert med sitt språk, slekt for slekt, folkeslag etter folkeslag. – 1. Mos. 10.1-5.

Der er altså ingen annen slektslinje til Abraham enn via Noahs slektslinje. Alle andre ble utslettet for sine synder under syndefloden.

Og med Jesus sitt komme i år 0, innevarslet det en åndelig slektslinje mer enn enn blodets slektslinje. Heretter er det Kristus sitt blod som gjelder, og ingen utvalgte raser sitt blod; «blitt ETT i Kristus«, i Jesus Kristus blod, i fredens og kjærlighetens ånd (Ref. Esaus Children. Mullins; «The Curse of Canaan«.

Tro og innordnelse under Loven. Gud’s Sønner: «For dere er alle Guds barn ved troen, i Kristus Jesus. 27 Alle dere som er døpt til Kristus, har kledd dere i Kristus. 28 Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. Dere er alle én i Kristus Jesus. 29 Og hører dere Kristus til, er dere Abrahams ætt og arvinger etter løftet.» – Galaterne 3. 26-29.

Multikulturalisme,under motto om falsk toleranse, har blitt normen i den vestlige verden. I mye av resten av verden er dette ikke tilfelle. Heri ligger et problem for mange i vesten. Når folk innvandrer fra disse landene, deler de ikke nødvendigvis den samme flerkulturelle og tolerante mentalitet, selv om de gjerne vil dra nytte av den. Heri ligger demoklessverdet. På grunn av forførelsene som Satan har lagt over menneskene i de siste dager, arbeider altså sionister og ugudelige imot Skaperens planer, jøder som kristne, fordi de har glemt Gud’s Lov om hva som skal være Verdens Orden.

Det Babylonske riket (Sumer) som var svært multikulturelt, hvor den Babylonske Talmud ble til som er jøders mest hellige bok idag, hvor et jødisk mørkt presteskap herjet med folk med sine okkulte teknikker og besvergelser å førte jødene bort fra Gud og i disse forførelsers makt, lagt helt i grus i år 500 f.Kr. Gud’s straff over det syndige rike innhentet dem.

«Og det skal skje: Som et jaget rådyr, likesom får som ingen samler, skal de vende sig, hver til sitt folk, og fly hver til sitt land». – Esaias 13:14

Budet om å elske hverandre, er ikke dermed sagt at en kan bruke dette bud i Bibelen for å bryte et annet av budene. En trenger ikke bo i samme norske hus for å elske sin neste. ALLE budene og lovene må holdes, ikke bare velge hvem som passer ens politiske agenda som KrF og mange sionistiske politiske partier gjør, inklusivt historisk Arbeiderpartiet (untatt AUF, som ble så forferdelig angrepet den 22/7).

Israels eksistens er således sikret ved en politisk vedtak i FN av 1948, ikke av noe som helst gudommelig løfte til ‘det utvalgte folket’, for det utvalgte folket er de som er av og i Kristus.

Multikulturalismen kommer fra Babylon

For mange jøder var deres opphold i landflyktighet i Babylon med sin mulitikulturalisme så forlokkende at mange av dem valgte å bli der, når Nimrod lot Israels folk dra. Babylon falt på grunn av sin avgudsdyrkelse, og det mørke presteskaps okkultisme, og handel med alt mulig.

Kvinner til salgs på markedet i Babylon

Jesus var en Rabbi, og etter alle solemerker var han ingen vanlig en som fra Fariseernes leir. Jesus var i alle henseender en religiøs og kulturell revolusjonær. Han lærte at selv om Gud hadde åpenbart seg unikt til jødene (Joh 4:22), så var jødiskhet alene ingen garanti for nåde hos Gud (Matt 8:10-12). Han forkynte at tempelet ville bli ødelagt (Matt. 24, Mark 13), og at tilbedelse av Gud ville være sentrert i hjertene til folk, ikke i Jerusalem (Joh 4:21-24). Han forkynte at en slags samaritan eller en angrende skatte-innkrever var bedre enn et fromt, enn en stolt eller hjerteløs fariseer (Luk 10:29-37; 18:9-14). Han inviterte kvinner til å være hans disipler (Luk 10:38-42). Han gav healing til hedningene (Mat 15:21-28) og spiste i hjemmene til utstøtte (Luk 19:1-10).

Han snakket på en måte som utfordret de fraksjonene i jødedommen i de dager, og som idag kan beskrives som den «fundamentalistene» og «liberalere» i denne kulturen. Hans egen posisjon var nært til fariseernes, men hans undervisning trosset enkelte av dets kategoriseringer.

Kristus forsoner kulturer

Ved både sitt liv og sin død tilbød Jesus forsoning for alle kulturer. Ved sin lære kalte Kristus både jøder og hedninger til samhold, hvor fariseerne splittet, ble alle ble tilbudt en plass i Guds Rike, hvor jødenes etnisitet ikke gav den lenger noen fordel ‘utvalgt’ overhodet.

Kristus bragte en ennå sterkere og avgjørende budskap om forsoning mellom jøder og hedninger gjennom sins død. Både jøder og romere fant seg selv innblandet i Kristi død, men også tilgitt gjennom Kristi død. Ens forhold til Gud var nå basert på opplevelsen av Guds kjærlighet i Kristus som vist uomtviselig ved hans død, ikke basert på ens jødiske identitet. Hedningekristne kom til oppvåkning og kunne få se at Israels Gud, jødene Gud, var den sanne Gud. Jødiske troende innså at deres Gud var å bli gjort kjent for alle mennesker.

http://bible.org/seriespage/christ-and-cultures-multiculturalism-and-gospel-christ

Med denne forsoning menes ikke at en skal bryte de foregående bud og mikse folkeslagene som i Babylon. En utsletter ikke seg selv, for andre, for Kristus døde for alles synder. Martyrdom og helgener er ikke lenger nødvendig.

«Der er ikke jøde eller greker, dere er alle ETT i Jesus Kristus».

Menneskenes syndefall

En del av svaret på enkelte menneskers ‘rebellion’ mot Gud’s Gamle Verdens Orden, finnes i 1. Mosebok Kap. 11, hvor hele menneskeheten snakket ett språk. Genesis 11:2 sier at menneskene flyttet vestover i håp om å organisere og urbanisere seg i byer, for felles beskyttelse.

Vers 4 gir oss grunnen til denne urbanisering. Man ønsket å «lage et navn for seg selv». For egenreklamens og selvforherligelsens del, bygde mennesket den første byen med et tårn, noe Gud ikke likte. Det var hva dette tårnet symboliserte som plaget Gud. Gud var misfornøyd med at mennesket skapte seg et navn for seg selv og bli sentrum av Guds verden. I realiteten at mennesket ble guder for seg selv. I 1. Mos. 11:6 sier Gud: «Se, de er ett folk, og ett språk har de alle. Og dette er det første de gjør! Nå vil ingen ting være umulig for dem, uansett hva de bestemmer seg for å gjøre.»

Mennesket hadde herved i kraft av sin frie vilje være istand til å utrydde seg selv, sin art, alle andre arter, miljøet, faktisk hele sin verden; jorden.  Vi er ikke langt unna den, når idag ‘mad scientists’ styrer verden, med sin ‘naturvitenskap’, komplett uten noen som helst forstand og forståelse for åndsvitenskap.

Det var Guds vilje i å forvirre våre språk, som bidro til dannelsen av distinkte kulturelle homogene fellesskap. Gud visste at vi var i stand til å gjøre nesten hva som helst etter at menneskene i Eden falt for satans snare hvor de falt fra den barnlige bevissthetstilstand hvor de ikke skammet seg og kun var gode, visste ikke om noe annet enn godhet og uskyld, til å bli fri til også å lære om det onde, som enkelte gjerne brukte og bruker ustanselig for å nå sine mål idag også. De fikk dermed etter dette den frie vilje, til å gjøre godt og ondt etter sitt eget forgodtbefinnende.

Kulturelle forskjeller var ment å hindre oss fra å gjøre noe vi kunne tenke oss i gjøre i selvforherligelsens navn. Vi lærer et par ting her.

Ved Guds egen innrømmelse, og frie vilje gitt i kjærlighet til menneskene (Gud lovte aldri mer å ødelegge verden etter syndefloden, heretter fikk de klare dette selv, om de igjen utstøtte seg selv fra Gud’s Rike), er mennesket i stand til å gjøre det ganske bra i enkelte ting. Vi har kommet et langt stykke siden Babel. Humanistiske ambisjoner som motiverte oss til å bygge Babels Tårn plaget Gud for lenge siden, og det plager fredeles Gud i dag, for ikke en eneste tøddel av Loven (skriften) skal forgå, etc..

Helt siden Babel, har menneskene søkt å gjøre motsatt enn hva Gud gjorde da han delte oss inn i forskjellige kulturelle miljøer og nasjoner. Tekniske fremskritt med datamaskiner, kommunikasjon, reiser over hele verden, og mer, har bidratt til å motvirke Loven nedlagt i 1. Mosebok Kap. 11.

Ifølge futuristers syn og profeters visjoner, vil mennesket lykkes i å ødelegge den Verdens Orden som 1. Mosebok Kap. 11 tilskriver, for en kort tid på slutten av denne tidsalderen.

Hvis vi ærer Kristus som hersker over kulturer via tro, håp og kjærlighet i deres hjerter og sjeler, vil vi gjøre som Kristus lærte og sette vår lit til Gud som Skaper, Høyeste Forsyn, åndelige Far, og åndelig Hersker over alle kulturer. Vi vil når den ånd er vekket i mennesket, elske og respektere mennesker av alle kulturer. Vi vil kritisk undersøke tro og praksis av vår egen kultur for å se om de samsvarer med Bibelens og Kristus’ sin lære. Vi vil søke å bedre alle områder av livet, herunder kultur, samfunn og politikk, nærmere til den Gud’s som åpenbarte for oss gjennom Jesus Kristus. Denne Gud, ifølge Jesus Kristus selv, har åpenbart sin vilje definitivt i Bibelen (Matt 5:17-18).

Og slik er det på grunnlag av undervisning i og om Jesus Kristus, herskeren og Fredsfyrsten av alle kulturer, at vi oppfordrer alle kulturer – inkludert vår egen – å vende seg selv og sin nasjons politikk til Guds vilje som er åpenbart i Bibelen og Ordet som ble kjød og tok bolig blant menneskene (DHÅ), eventuelt i henhold til den rettferds religion som de har blitt gitt i sin kultur. Er det ikke rettferd, fred og ærlighet/sannhet i religionens dogmer, er den ikke av Gud/Allah/YHWE/JEHOVA. Da må den forkastes som menneskers åndelige rettesnor.

Bibelen om endetidens forhold

Visjonen ble presentert av apostelen Johannes i Åpenbaringsboken (kap. 5 og 7) er ikke en Babylonsk flerkulturell mingling, men at en mangfoldig gruppe av troende fra hver stamme, språk, folk og nasjon, finner sin enhet i sin tilbedelse av den ene og eneste hjertenes konge av Konger og herrenes Herre, Lammet på tronen, Jesus Kristus.

«Vannene du så, der horen sitter, er folk og folkemasser og nasjoner og mennesker med ulike tungemål.» Åpenbaringen 17:15.

Hvilket betyr at de mange vann er de flerkulturelle samfunn i verden, kanskje ‘forent’ i en slags bastard religion, ‘skjøgen’ (Katolske Kirke som forener alle religion, og tilber Vicar of Christ?), men også dermed forent mot den virkelige Messias; jesus Kristus og Bibelens Gud. De har dermed skapt en gud som skal passe for alle, det blir et manmade gudebilde, istedenfor det gudebilde som passer hver enkelt lynne og karakter best, og som hver nasjon på jorden har fått sin egen av gjennom tusener av års åndsutvikling, som passer akkurat dette folk mest og best.

Dette vil føre til fall for menneskeheten, for slutten på alle tidsaldre og føre nasjonene til å være åndelig underutviklede og svake, og trekke oss inn i kristen forfølgelse av alle de Israels Folk som holder Gud’s Lover og Bud mer enn menneskepåbud.

«Den femte engelen blåste i basunen. Og jeg så en stjerne som var falt fra himmelen ned på jorden. Den fikk nøkkelen til avgrunnsbrønnen. 2 Og da den åpnet brønnen, steg det røyk opp, som røyken fra en stor ovn, så solen og luften ble formørket av røyken fra brønnen.» – Åpenbaringen 9:1-2.

Hva var stjernen som falt fra himmelen?

«Til konge over seg hadde de avgrunnens engel, han som på hebraisk heter Abaddon og på gresk Apollyon.» – Åpenbaringen 09:11.

Abaddon / Apollyon = den som brakte død og ødeleggelse … … skaperen av kaos på jorden (Ordo Ad Chao ).

Det er guddommen til de som blander seg » they shall mingle themselves with the seed of men«. – Daniel 2.43.

Apostelgjerningenes kapittel 10 vers 34 og 35 og Romerne 3:29, gir Guds syn for hvordan han tar imot folk fra alle kulturer eller nasjoner.

34 Da tok Peter til orde og sa: «Nå forstår jeg virkelig at Gud ikke gjør forskjell på folk,35 men at han fra alle folkeslag tar imot hver den som frykter ham og gjør det som er rett.

29 Er vel Gud bare jødenes Gud? Er han ikke også Gud for andre folkeslag? Jo, også for dem.

Det er de som gjør rett, å skaper Gud’s Rike på jord, og ikke Lenin, Marx eller Hitler sine riker basert på deres fantasterier.

Adultery

Du skal ikke begjære din nestes hustru, og du skal ikke ‘commit adultery’ (Exodus 20.14, Deuteronomy 5:18, Matt. 19:18, Matt. 5:27, Romerne 13.19, Jer 13:27).

a·dulter·ator n.

Synonyms: adulterate, debase, doctor, load

«Disse verb menes å lage uren eller mindreverdig ved å legge fremmede stoffer til noe» (Blodet).
http://www.thefreedictionary.com/adulterate

Det er mye bedre å leve i en diversifisert verden hvor alle er hvit / brun / farget / rød. Det er alt det varierte og vakre på hver sin egen måte og i sitt individuelle løp og genetiske linjer som er del av Gud’s mosaikk, som vi bør være takknemlig for at Skaperen har gitt oss på denne jorden. Dessverre er det en gruppe mennesker som hater alle andre raser så mye, at de gjør hva som helst for å ødelegge alle andres raser enn sin egen; de med ‘blått blod’, utvalgt, tror de.

Under følger FN’s konvensjon for å forhindre folkemord, slik den er gjengitt på Wikipedia: Konvensjonens artikkel 2 definerer folkemord som, sitat «en hvilken som helst av de følgende handlinger som er begått i den hensikt å ødelegge helt, eller delvis, en nasjonal, etnisk, rasemessig eller religiøs gruppe som sådan:

a) å drepe medlemmer av gruppen;

b) å forårsake alvorlig legemlig eller sjelelig skade på medlemmer av gruppen;

c) bevisst å la gruppen utsettes for levevilkår som tar sikte på å bevirke dens fysiske ødeleggelse helt eller delvis;

d) å påtvinge tiltak som tar sikte på å forhindre fødsler innen gruppen;

e) med makt å overføre barn fra gruppen til en annen gruppe.

Artikkel 3 definerer de forbrytelsene som kan straffes med grunnlag i konvensjonen, nemlig:

a) folkemord;

b) sammensvergelse om å begå folkemord;

c) direkte og offentlig oppfordring til å begå folkemord;

d) forsøk på å begå folkemord;

e) medvirkning til folkemord

Konvensjonen hadde til hensikt å forby handlinger som de Det tredje riket utførte mot jødene under andre verdenskrig. I det første utkastet til konvensjonen inneholdt definisjonen av folkemord også politiske drap, men Sovjetunionen og noen andre land motsatte seg at handlinger mot grupper med en felles politisk oppfatning eller sosial status skulle innlemmes.

http://no.wikipedia.org/wiki/Folkemordkonvensjonen

De bør ikke lykkes med sitt hat, drap og bevisst og planmessig utradering av alle andre verdens raser, ved de bastarder de søker skape av oss alle med alle midler. Deres hat for alle som er ulik dem er grenseløst, som de hater Kristus og de som er tro mot Kristus i disse hatefulle tider like grenseløst for sin illuminering av verden i disse spørsmål.

Amerika er falt

Amerika er falt fra nåden og velsignelsene, fra manna fra himmelen, som følge av sitt opprør mot Gud’s URgamle Verdens Orden. Blir Norge det neste, med sine frafalne ateistiske politikere, med Stoltenberg familien i spissen, og hvilken sosialistiske dogmer ingen andre norske politikere tør å utfordre, p.g.a. denne families gode internasjonale nettverk og backup fra utlandet for sin agenda?

Metodene er de samme for alle lands planmessige og villede de-stabilisering. Her er den som er beskrevet for Amerika. Den passer like godt for Norge, fordi det er samme metode:

Colorado guvernør Dick Lamm, på en konferanse i Washington DC i mai 2010, om innvandring og overbefolkning beskrev flere metoder som historisk er testet, «for å ødelegge Amerika», eller faktisk begå selvmord som en nasjon. Denne metode blir enda mer skremmende når vi ser at disse tingene faktisk forekommer i det amerikanske samfunnet i dag. Her er guvernør Lamms viktigste punkter for å ødelegge Amerika:

  • Gjør Amerika til et flerspråklig og flerkulturell land, fordi ingen nasjon kan overleve motsetningen av to eller flere konkurrerende språk og kulturer. Historien lærer oss at slike samfunn som ikke assimileres vil resultere i indre spenning, uro og tragedie.
  • Oppfinne multikulturalisme ved å oppmuntre innvandrere til å opprettholde sin kultur. Undervise i våre skoler at alle kulturer er likeverdige, uten kulturelle forskjeller. Lærer at frafallet blant svarte og spansktalende skyldes utelukkende rasismen til flertallet. Diskreditere enhver annen synsvinkel.
  • Prise mangfoldet snarere enn enhet. Inkluder dobbelt statsborgerskap, og fremme delte lojaliteter. Oppfordre alle innvandrere til å beholde sitt eget språk og kultur. Håndheve forskjeller i kulturelle undergrupper, i stedet for å leve som andre amerikanere som understreker deres likheter.
  • Gjøre den raskest voksende demografisk gruppe minst utdannede, med et 50% frafall fra videregående skole. Legg denne gruppen som andre underklasser, en som ikke er assimilert og antagonistisk til befolkningen vår.
  • Finansiere disse bestrebelsene gjennom store stiftelser og bedrifter, å investere i etnisk identitet og ideen om offermentalitet. Få alle mislykkede minoriteter til å tro at deres mangel på suksess var ikke deres feil, men flertallets feil.
  • Gjør alle slike emner ukritiserbare, spesielt «mangfolds kultusen.» La ord som «rasist» stanse enhver debatt, og gjør det umulig å håndheve våre immigrasjonslover.

I 1. Mosebok 11:1-9 leser vi om Babels Tårn, hvor Gud «forvirret språket» til folkene. I vers 1, ser vi at alle mennesker i verden hadde et felles språk, slik at de kunne alle kommunisere med hverandre. I vers 4, planla de å bygge «et tårn som når til himmelen, slik at vi kan gjøre et navn for oss selv og ikke være spredt over hele jordens overflate» [jødenes diaspora].

Så i vers 6 til 8, mislikte Gud ordningen deres og sa: «Hvis du som ett folk snakker det samme språket de har begynt å gjøre dette, så ingenting de har tenkt å gjøre vil være umulig for dem. Kom, la oss gå ned og forvirre deres språk så de ikke vil forstå hverandre. Så spredte Herren dem derfra over hele jorden, og de stoppet å bygge byen. »

I denne passasjen, skapte Gud nasjonalismen som institusjon. Det var hans vilje å dele folkene på jorden til nasjoner, hver med sitt eget språk. Nå, selvfølgelig, betyr ikke dette at det vil være noen blanding av språk eller kulturer innenfor en nasjon. Som folk begynte å flytte rundt, lærte de noen ganger andre språk, og dette var ikke en dårlig ting. Imidlertid kan dette gjøres på en måte som bryter Guds intensjon med nasjonene.

For eksempel under det 17. århundre, begynte USA å bli bebodd, hovedsakelig av folk fra de europeiske nasjoner. En massemigrasjon fortsatte i 300 år, med folk fra mange nasjoner som skapte seg sitt nye hjem i Amerika. USA ble en egen nasjon, og som består av et rikt mangfold av mennesker. Det ble kjent som «the melting pot», der folk fra mange nasjoner kom sammen, blandet sine kulturer, og vedtok en felles språk (som mange måtte lære). De blandet sammen som flere typer metaller, smelter sammen i en smeltedigel, og dannet en ny legering.

De ble et homogent samfunn med felles mål som sin dyrebare frihet som ett av dem, ved hjelp av sine ulikheter for å styrke sin enhet.

Men hva guvernør Lamm sier, og hva som er bekreftet av Bibelen, er at Amerika nå blir et land som inneholder mange separate samfunn innenfor samfunnet, og diversifiserte samfunn forblir ikke historisk fredelig og stabile lenge. Folk undervurderer enhetsfølelsen som er nødvendig for å holde en nasjon sammen. De ulike autonome grupper resultere i divisjonene i språk, kulturer, politikk og mål, der hver gruppe forblir patriotiske til sin egen arv.
Vi er ikke lenger en smeltedigel, og glir inn en ny og sterkere legering. Nå er vi en salat bolle, hvor hver ingrediens i salaten separat opprettholder sine egne kjennetegn. Historien tilsier at en nasjon ikke vil stå for lenge i denne tilstanden.

http://www.christiandataresources.com/multiculturalism.htm

Vi har altså å gjøre med en kraft i verden som oppmuntrer til denne smeltedigel, denne sosialistiske for alltid destruktive revolusjonære ånd, eller mer en slags åndsløshet. Som skal planmessig og villet bryte ned vår konservative og gode kultur, for å erstatte den med sin destruktive og i de aller fleste tilfeller dødelige revolusjonære sosialistiske utopier, som de ALLTID har mislyktes med tidligere i historien. Enkelte er rett og slett for dum til å lære av historien, og historiske realiteter.

Verden kan falle eller reise seg

Kristus sin visjon er at alle skal leve i fred og fordragelighet med hverandre i hver sine land og nasjoner som innstiftet av Gud’s Verdens Orden. Hver med sine ulikheter og diversifiserte egenskaper. Alle like god, alle like verdifull som mennesker, med rett til å beholde sin egenart, i det land som Gud gav dem for dette.

I pakt med de kontroverser og konflikter ‘det mørke okkulte presteskap’ har skapt og innfluert landenes politikere med, så vil Tredje Verdenskrig komme til sin fullbyrdelse, også som planlagt, om ikke politikere flest vender om til Gud’s gode Gamle Verdens Orden, og ikke planlegger for at det utav denne 3. Verdenskrig skal det reise seg som fughl fønix fra asken, fra kaos skapt med hensikt og vilje, deres ‘Nye Sionist-Sosialistiske Verdens Orden’, fremdeles deres verdensorden; ikke Gud’s gode Gamle Verdens Orden.

I Norge har vi vår egenart. En kan like det eller ikke, men slik er det, og slik forblir det. Vi var skapt slik. Skaperens vilje kan ikke bli bypasset av sosialistiske menneskers små viljer og utopier, fantasifostre fra åndelig underutviklede mennesker som Lenin Blank (Vladimir Ilyitch Ulynov)(Lenin’s jødiske aner er diskutert i detalj i Oxford Universities historiker Robert Service’s biografi Lenin (Harvard University Press, 2000). Se også: «Lenin: Jewish roots of a revolutionary,» av Zev Ben-Shlomo, Jewish Chronicle, London, April 21, 1995) og Moses Mordecai Marx Levy.

Å bare prøve, er å garantere enhvers sivilisasjons fulle og endelige destruksjon. Det viser historien oss.

Lykke til.

Relatert lesing

Moses Hess, Adolf Hitlers og sionismens ideologiske far
http://www.nyhetsspeilet.no/2012/01/moses-hess-adolf-hitlers-og-sionismens-ideologiske-far/

Venner og positive lesere, borgere av den nye verden, kan gjerne hooke opp med meg på Facebook og drøfte artikkelen der.

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring