Den Skjulte Hånd i Verdenspolitikken

De rike styrer verden, så får vi lov å stemme på de som de nominerer, som de har gitt lov å styre oss, deres lydige tjenere.
De rike styrer verden, så får vi lov å stemme på de som de nominerer, som de har gitt lov å styre oss, deres lydige tjenere.

«First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win
Mahatma Gandhi (1869-1948)

Skal vi ha en utenomverdslig overopphøyet gud, som ikke gjør forskjell på fattig og rik, eller mektige menn som semiguder som tar seg av sine egne saker, – overlater småfolket til seg selv og til å være tjenere for dem? De har snudd det på hodet. De som vil være herskere må være tjenere, sa Jesus. Det er tjenermentaliteten kontra herskermentaliteten.

Der er et skjult nettverk som like godt kan være konservativt kristent som sionistisk (om der er noen forskjell på dem), men bak begge disse merkelapper ligger der en ateistisk sekulær gruppe av store internasjonale bankiere bak (Rotchildene og Rockefeller’ene). De er alle medskapere av og sterke forsvarere av staten Israel, som de trenger for at deres forestillinger om akopalypsen, som vil gi dem verdenskontrollen, skal gå i oppfyllelse.

Organisert gjennom et internasjonalt edderkoppnett i institusjoner og organisasjoner som Verdensbanken, Monetary Fund, Bilderbergerne, Trilateral Commission, Council of Foreign Relations, m.v. Fellesnevneren i disse er persongalleriet som opererer i dem.

Det er lønnsomt økonomisk og karrieremessig å støtte den sionistiske politiske bevegelsen, og det skjulte nettverket de behersker. – Og det er som vi skal se tilsvarende mindre lønnsomt å opponere mot dem. På samme måte som Mesteren Jesus kom dem for nært på livet, og måtte bøte med sitt liv for sin fordømmelse av hvordan de behandlet vanlige folk, – like ens er det idag. Vi skal huske at semitt er en rase, mens sionismen er en politisk bevegelse.

Det er politisk, sosialt og personlig selvmord å legge seg ut med denne politiske bevegelse, for deres fangarmer strekker seg utover alle land og samfunn. De styrer og behersker alle «vennligsinnede» lands statsforvaltning, politikk og media. De har spesielt sine folk plassert innen media, justis, etteretning, skattemyndighet, trygdeetatet, m.v. alle statens (deres) instanser blir jevnlig brukt av deres medløpere der til å straffe de oppsetsige og belønne de trofaste. I tillegg behersker de alle kriminelle organisasjoner, inklusivt mafiaen.

Som Herodes brukte det mot sine opponenter, for å trygge sin makt. Han var så redd for at Messias skulle true hans makt, at den førstefødte i hver familie ble tatt og drept. Idag er det ikke bare drap, men langt mer sofistikerte metoder som tas i bruk.

«Først jøde, så greker«, sa Jesus om hvem som trengte frelsen mest.

Jesus spådde at hans etterfølgere skulle måtte få et vanskelig liv. Hans reelle etterfølgere, og ikke nødvendigvis de som hevder det i tale, men ikke i handling. Disidentene og de opposisjonelle er de som er utsatt. Det en må gjøre for å kunne trekke den rette logiske slutningen om hvem som er Jesus’ etterfølgere er å se hvem som har et vanskelig liv, og hvorfor.

Han sa ingenting om at hans etterfølgere fritt kunne drepe for fote, kreve ublue renter av sin neste, forfølge sine meningsmotstandere, utbytte vanlige folk, etc. Gjorde han det? Og han la vel like mye skyld på dem som støttet slik atferd og aktiviteter som dem som utførte dem. Gjorde han ikke det?

Den som er gudfryktig, har humanistisk innstilling, eller rett og slett bare har kjærlighet til alle folkeslag av alle nasjonaliteter og religioner, skal være forsiktig med hvem en støtter, for der er en gruppe som tror seg guds utvalgte folk på jorden, guds eiendomsfolk, med absolutt alle penger, og all makt, i sine hender. Disse khazarene vil ha alle andre folk som slaver for seg og sine forretninger. De har sin agenda; Den kalles Den Nye Verdensorden, som er nettopp; alle penger og all makt over menneskene i deres hender. De har alliert seg med neo-konservative kristne i en eldgammel pakt som ble opphevet av og erstattet med en ny pakt for ca. 1980 år siden. Det er farlig å snakke imot dem.

«Dette er grunnen til at jødene grep meg i tempelet og forsøkte å drepe meg. 22 Men til denne dag har Gud hjulpet meg, så jeg har vitnet for høy og lav, og jeg har ikke sagt annet enn det profetene og Moses sa skulle hende«. Ap. Gjern. 26.21-22.

Sionister og jøder er to vidt forskjellige ting. Ingenting har endret seg på 2007 år i hvordan de opptrer, eller hvem de er. Historien gjentar seg selv. «De Store Menn» på Wall Street, som står bak bak sionistene og de neo-konservative «kristne», er de som styrer verden. Etter 1. verdenskrigs tumulter inntok de Amerika, 2. verdenskrig inntok de kontrollen over Europa og spesiellt Russland, inklusivt Norge, og for den 3. verdenskrig tvangskonverterer de Islam ved krig og terror til sin ateistiske sekularisme, ved å sette muslimene og sionistene opp imot hverandre (Jfr. Albert Pike; Morals and Dogma, 1871). De er Satans Synagoge.

«First we take Manhatten, then we take Berlin«. Leonard Cohen (kaballa mystiker). Det vil si først få med seg bankierne på Wall Street som eier det amerikanske presidentembetet og kongressen (se Richard Perle video under), deretter får de dradd Amerika inni akkurat den krig for seg som de vil.

Det skal ikke være andre guder enn dem og deres pengemakt i verden. Selv forbeholder jeg meg retten til å tilbe den gud jeg vil, – og det er ikke dem.

The Synagogue of Satan«Satans Synagoge» av den engelske politimannen Andrew Carrington Hitchcock med forord av Texe Marrs. Boken gir en kronologisk beskrivelse over hvordan de har tatt makten over verdenssamfunnet, inklusivt vårt land (som er påvist i andre skrifter på www.riksavisen.no). Kronologien går fra år 740 til 2007. Boken som er på engelsk er et must for å forstå verdensgivenhetene som de utspiller seg.

«Jeg vet om de trengsler du må lide, og hvor fattig du er – men du er rik. Jeg vet også at du blir spottet av dem som kaller seg jøder, men ikke er det. For de er Satans synagoge» John. Åp. 2.9.

Muslimene tror på en Gud, en høyere makt utenfor mennesket. Som kristne og jøder gjør det. Men de som behersker verden tror kun på dansen rundt gullkavlen, og penger og velstand som tegn på at «Gud» har velsignet dem. Penger de kommer til ved hjelp av utidig nettverksbygging på jord, og som ikke har noe med Gud å gjøre. De virkelige Jesus etterfølgere, er alle de av kristenheten, jødedommen og muslimene er de som tror på en makt utover mektige menn og kvinner, og som faller under følgende kategori:

«Popular hatred of the Temple priest and the rich,» says Lenni Brenner, «became the basis of Christianity, and the New Testament must be seen as the last major production of the Jewish religious genre.» [BRENNER, p. 42]

Ikke rart at de rike og vellykkede, samt presteskapet, ikke liker den sanne kristendommen. Hvem har mest makt til å skrive om kristendommen til sitt bruk? Rike eller fattige?

Sionistene og khazarene tror ikke på noen annen gud enn pengemakten, og seg selv, sin egen klikk. De har Satan til Far, sier Jesus i evangeliene (Joh. 8.42-48). Også i tråd med hvordan det er beskrevet i det gamle testamente, – når Moses kom tilbake fra fjellet med steintavlene, og de hadde vendt seg fra Gud og danset rundt gullkalven. Moses i sinne og fortvilelse knuste steintavlene.

«Jødene» («de som kaller seg jøder, men ikke er det» = khazarene) og Irak samt den potensielle Iran krigen:

Sionismen og AIPAC, en fare for alle på Jorden! En av de mange sionistene i Bush regjeringene; Richard Perle, beskriver hvordan deres folk har tatt kontroll over den amerikanske kongressen, og hvordan de gjør det (bare 2-3 valgdistrikter er utenfor deres kontroll, mener han):

«Jødene» (khazarene) Erklærer Tyskland Krig

Jødene erklærer krig over TysklandJødene måtte finne seg i å være offer for sionistene i gasskamrene (småfolket kan ofres uansett av hvilken religion de er), av sionistenes protege Adolf Hitler, som de millioner av kristne som ble tatt av dage under deres regime, under deres protegeer Lenin og Stalin, i Russiske Gulag. Sionistene besatte 80 % av postene i statsforvaltningen under Lenin og Stalin. Jfr. Nobelprisvinner Alexander Solzhenitsyn bok; «Two Hundred Years Together«.
http://www.guardian.co.uk/international/story/0,3604,881884,00.html

Alt dette for at de skulle komme et skritt nærmere sitt mål; Den Nye Verdensorden, eller Hitler’s «Die Neue-Welts-Ordnung«, som Atle Løvaas sier her:
http://www.riksavisen.no/?p=436

De bruker Hegeliansk Dialektikk, eller setter alle opp imot alle, for å oppnå sine mål. De bruker statsinstitusjonene som sine egne apparat. Rettferdighet og sannhet har blitt ofret på mammons alter. Og bak ALLE står de samme krefter.

Winston S Churchill. Feb. 8, 1920 Illustrated Sunday Herald:

Churchill«There is no need to exaggerate the part played in the creation of Bolshevism and in the actual bringing about of the Russian Revolution by these international and for the most part atheistical Jews.»

Internasjonale jøder som støtter røverstaten Israel (reelle jøder gjør det ikke, for i henhold til deres Torah-tro skal ikke Israel opprettes før Deres Messias kommer), er per definisjon sionister, askenazi jøder, khazarer som etter Khazarias konges bud konverterte til jødedommen kollektivt i år 740, og som dermed ikke er semitter, og ikke har noen som helst familieforbindelse til Abraham, – eller arverett til Israel for den saks skyld. Fariseerne som Jesus var så imot, er dagens sionister, og deres lære; Fariseerismen.
Matt. 23-36: «Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere bygger gravsteder for profetene og utsmykker gravminner for de rettferdige, og sier: 30 ‘Hadde vi levd i våre fedres dager, ville vi ikke ha vært medskyldige i profetenes blod.’ 31 Slik er dere selv vitner om at dere er barn av dem som slo i hjel profetene. 32 Fortsett da i fedrenes spor til målet er fullt! 33 Slanger og ormeyngel! Hvordan kan dere unngå å bli dømt til helvete?
34 Derfor sender jeg profeter og vismenn og skriftlærde til dere. Noen av dem skal dere drepe og korsfeste, andre skal dere piske i synagogene deres og forfølge fra by til by. 35 Og slik skal straffen komme over dere for alt det uskyldige blod som er utøst på jorden, fra den rettferdige Abels blod til blodet fra Sakarja, sønn av Barakia, som dere slo i hjel mellom tempelet og alteret. 36 Sannelig, jeg sier dere: Alt dette skal komme over denne slekt!
»

ANTONY C. SUTTON var født i London i 1925 og utdannet ved universitetet i London, Gottingen, og California. Amerikansk statsborger fra 1962, var han forsker ved Hoover Institution for War, Revolution and Peace i Stanford, California fra 1968 til 1973, hvor han produserte den monumentale tre volums studien; Western Technology and Soviet Economic Development.

I 1974 fullførte Professor Sutton «National Suicide: Military Aid to the Soviet Union», en best-selgende studie over Vestlig, hovedsaklig Amerikansk, teknologisk og finansiell assistanse til Sovjetsamveldet. «Wall Street and the Rise of Hitler» er hans fjerde bok som avslører Amerikanske industriledere og bankiere (inkl. Prescott Bush, – G.W. Bush’s bestefar) som finansierer internasjonal sosialisme/kommunisme/bolsjevisme. De to andre bøkene i denne serien er «Wall Street and the Bolshevik Revolution» og «Wall Street and FDR».

.
Wall Street and the Rise of Hitler Trilaterals Over America Wall Street & the Bolshevik Revolution The Best Enemy Money Can Buy Americas Secret Establishment Wall Street and FDR

Krigen mot Iran & Syria
Ahmadinejad Video Blasting Zionism

Joh. Åp. 3.7-13 – Til Filadelfia;
«Skriv til engelen for menigheten i Filadelfia:
Dette sier Den hellige og sannferdige, han som har Davids nøkkel, han som åpner så ingen kan stenge, og stenger så ingen kan åpne: 8 Jeg vet om dine gjerninger. Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, som ingen kan stenge. For du har liten kraft, og du har holdt fast ved mitt ord og ikke fornektet mitt navn. 9 Se, jeg skal la noen komme fra Satans synagoge, slike som lyver og sier de er jøder, men ikke er det. De skal komme og kaste seg ned for føttene dine, og de skal forstå at jeg har elsket deg. 10 Fordi du har tatt vare på mitt ord om å holde ut, vil jeg bevare deg gjennom den tiden av prøvelser som skal komme over hele verden for å prøve dem som bor på jorden. 11 Jeg kommer snart. Hold fast på det du har, så ingen tar seierskransen fra deg!
12 Den som seirer, vil jeg gjøre til en søyle i min Guds tempel, og aldri mer skal han forlate det. Jeg vil skrive min Guds navn på ham sammen med navnet på min Guds by, det nye Jerusalem som kommer ned fra himmelen, fra min Gud – og også mitt nye navn.
13 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene!»

Tempelriddernes ed
«Vær uten frykt foran dine fiender. Vær modig og rettskaffen. Tal alltid sant, selv om det fører til din død. Beskytt de hjelpeløse og gjør intet forkjært. Det er din ed.»

Propaganda

Alle vil mene det alle andre mener, derfor er det en enkel sak for media å kalle det meningsmåling, og således lede opinionen inn på den mening som skal være i h.h.t. medias «profil», dvs. eiernes meninger.

På grunn av folks frykt for å stå på egne ben, og ha sine meningers mot, men må holde seg innenfor det politisk korrekte, og den rådende folkemening, så er det enkelt å se hvordan politisk propaganda og sosial indoktrinering er livsfarlig.

Verden kan settes i brann om ikke folk stoler mer på seg selv og sine egne tanker og meninger, instruer sine ledere herom, og betakker seg for å bli pådyttet den politiske og økonomiske elites disposisjoner og agendaer.

Slik styrer «den usynlige hånd»; lønner eller straffer alt etter ens meninger. Selv politikere som har kommet med «uheldige» utallelser mot disse grupper har opplevd hvordan plutselig oppmerksomhet mot sin person forsvinner, media vil ikke ha en med lenger, og at de til og med kan oppleve trakassering og forfølgelse. Gå tilbake på disse meninger og knel for «fyrstene» og en kan oppleve å få komme tilbake. Men for denne posisjonen betinger det at en sier de rette ting!

Bare test om jeg har rett ved å skrive en kritisk artikkel til disse krefter, og vit at du aldri kommer til å få se de ord på trykk noe sted.

Slik har verden blitt, – dessverre.

Abrahams ætt
Joh.8.31 «Jesus sa da til de jødene som var kommet til tro på ham: «Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler. 32 Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.»

Joh. 8.33-44 «De sa til ham: «Vi er Abrahams ætt og har aldri vært slaver for noen. Hvordan kan du da si at vi skal bli fri?» 34 Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som gjør synd, er slave under synden. 35 En slave blir ikke i huset for alltid, men en sønn blir der for alltid. 36 Får Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.
37 Jeg vet at dere er Abrahams ætt. Men dere vil drepe meg, for mitt ord har ikke rom hos dere. 38 Jeg taler om det jeg har sett hos Far, og dere gjør det dere har hørt av deres far.» 39 «Vår far er Abraham,» svarte de. Jesus sa: «Var dere Abrahams barn, gjorde dere som Abraham. 40 Men dere vil drepe meg – en mann som har sagt dere sannheten han har hørt av Gud. Det gjorde ikke Abraham. 41 Dere gjør som deres egen far.» «Vi er ikke født i hor,» sa de. «Vi har én far: Gud.» 42 Jesus svarte: «Var Gud deres far, da hadde dere elsket meg. For jeg er gått ut fra Gud og kommer fra ham. Jeg er ikke kommet av meg selv, men han har sendt meg. 43 Hvorfor skjønner dere ikke det jeg sier? Fordi dere ikke tåler å høre mitt ord! 44 Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre det deres far ønsker. Han har vært en morder fra begynnelsen av og står utenfor sannheten, for det finnes ikke sannhet i ham. Når han lyver, taler han ut fra sitt eget, for han er en løgner og løgnens far.
»

Eksempler: Hvordan ta ned kritikere

Mel Gibson

Mel Gibson, som laget den fantastiske filmen «The Passion of Christ» om hvordan Jesus’ eget folk barbarisk drap ham for hans meninger, og for å avsløre dem og deres hykleri. Mel Gibson ble arrestert for fyllekjøring («av barn og fulle folk en skal høre sannheten»): «F*****g Jews… The Jews are responsible for all the wars in the world.» Gibson then asked the deputy, «Are you a Jew?»

Han fikk så mye pepper i all media, at ikke lenge etter var han på kne og unnskyldte seg.
http://www.cnn.com/2006/SHOWBIZ/Movies/08/01/gibson.dui/index.html

John Lennon

John Lennon – «Show business is an extension of the jewish religion» – 5 mins 30 secs:

«Ed Koch, also Jewish, was mayor of New York City from 1978 through 1989 and was mayor when Lennon was killed. The Manhattan District Attorney, Robert M. Morgenthau, is Jewish and has been the DA since 1975. Does anyone honestly think Morgenthau or Koch would bend over backwards trying to solve the murder of John Lennon, a man who
publicly expressed contempt for Jews?
»

Stephen King

Stephen King, himself, reminds us all, repeatedly, in one of his books;
«Beware the Jewish-Communist plot against the U.S.«.

Michael Jackson

Pop star Michael Jackson was caught on tape making anti-Semitic remarks, calling Jews «leeches.» (November 2005).

In a series of audio tapes broadcasted Wednesday on ABC’s «Good Morning America,» Jackson is heard using anti-Semitic language in a voice message to one of his former advisers. «They suck…they’re like leeches,» Jackson is heard saying. «It’s a conspiracy. The Jews do it on purpose.»

Jackson also angered Jewish groups is ’95 when his song «They Don’t Care About Us» included the lyrics «Jew me, sue me, everybody do me, kick me, kike me.

Kike er et sjellsord av jøder:
http://www.urbandictionary.com/define.php?term=kike

Siden det har han vært forfulgt av alle offentlige etater som tenkes kan, og er ødelagt med alle slags beskyldninger. Dette er standard metode for å ta ned de som sier imot dem og deres Verdensorden.

John F. Kennedy

Nektet Israel atombomben

Vill splintre CIA i biter og «spre dem for vinden»

Nedlegge «Federal Reserve Bank» (Executive Order 11110. June 4, 1963), eid av private banker, som tjener penger (renter) på å låne ut penger til den amerikanske staten. Penger de skaper utav «tynne luften», som Ron Paul sier det.

JFK ble tatt ut ganske fort, og deres korrupte medløper, Lyndon Johnson, tilbakekalte som det første han gjorde disse JFK’s beslutninger (Executive Orders).

Marlon Brando

In a January 1979 issue of Playboy magazine, Brando attracted controversy by saying that Jews run Hollywood: «You’ve seen every single race besmirched, but you never saw an unfavorable image of the Kike because the Jews were ever so watchful for that. They never allowed it to be shown on screen.»

Brando made similar allegations on Larry King Live in April 1996, saying «Hollywood is run by Jews; it is owned by Jews, and they should have a greater sensitivity about the issue of — of people who are suffering

JDL say they would «make his life a living hell» yet no one read anything into this threat. I can imagine the Jew York Times….errr… the NY Times staying as quiet had it been the Iranian government saying they would make someone’s life a living hell.

Marlon just realized he would have to apologize to a «higher authority» than God, the Godfathers of Hollywood and the rabid rabbis of the media industry.

60 Minutes had studied the top slots in town. Their research showed that «only» about 60 percent of the most important positions in Hollywood were run by Jews.

Ann Coulter

On Donny Deutch’s television talk show earlier this week, Ann Coulter honestly answered «yes» when asked by Deutch if she believes that this country «would be better if we were all Christian.» She further stated that Christians «just want Jews to be perfected,» i.e., to accept Jesus Christ as their lord and savior.
Let the outrage begin!

Deutch, a liberal Jew, accused Coulter of making «hateful» and «anti-Semitic» remarks.

Michael Savage, host of one of the most popular conservative talk radio shows, and also a Jew, likewise accused Coulter of anti-Semitism, and called her a «deranged hag» for good measure.

Øvrige studier

Plenty dokumentasjon på den Globale Elite her:
http://newsmine.org/archive/cabal-elite/

«No government fights fascism to destroy it. When the bourgeoisie sees that power is slipping out of its hands, it brings up fascism to hold onto their privileges.»
Buenaventura Durruti

«So remember when you’re feeling very small and insecure, how amazingly unlikely is your birth And pray that there’s intelligent life somewhere up in space, ’cause there’s bugger all down here on Earth.»
Monty Python, Meaning of Life.

«All critics of Jews should not be tagged as anti-Semites. We are not a nation of Christs, Spinozas, and Einsteins; that the Nazis are brutes does not make us angels … Criticism is not the same as hatred, and critics are not our enemies. The greatest friends of a people are not those who praise but those who honestly find fault. A people without criticism is either a dictatorship or a community so deeply embedded in smug self-satisfaction as to be on the road to decadence.»
William Zuckerman, Jewish author [written before World War II, in Goldstein, D., p. 119]

«The far-reaching consequences of the [Jewish] martyr complex go beyond any effect of the individual Jew … and do not leave unmarked even the most sympathetically inclined Gentiles. Since the Jew is hypersensitive on the subject of his Judaism, Gentiles fear to offer constructive criticism lest they be accused of prejudices. Thus the Jew is denied the benefit of honest evaluation of the very real differences and prejudices existing … I believe we Jews will never be normal individuals so long as we foster our martyr complex, so long as we remain evasive of self-appraisal and self-improvement, and so long as it is easier to blame the other fellow for our own faults.»
Maurice M. Feurlich, Jewish author
— in «Children of the Martyr Race,» The Forum, NYC, September 1937; cited in Goldstein, D., p. 116

«By accusing western democracies of anti-Semitism, the Jews put them on the defensive. As long as guilt feelings can be profitably mined, advantages can be gained. But the lode is not likely to last forever
Moshe Leshem, former Israeli diplomat, p. 253-254]

«A popular government, without popular information, or the means of acquiring it, is but a prologue to a farce or a tragedy; or perhaps both. Knowledge will forever govern ignorance and a people who mean to be their own government must arm themselves with the power which knowledge brings.»
James Madison

«The very name Jesus,» says Shahak, «was for Jews a symbol of all that is abominable, and this popular tradition still exists. The Gospels are equally detested, and they are not allowed to be quoted (let alone taught) even in modern Israel schools. … For theological reasons, mostly rooted in ignorance, Christianity as a religion is classed by rabbinical teaching as idolatry. All Christian emblems and pictorial representations are regarded as idols … » [SHAHAK, p. 98]

Another Israeli, Israel Shamir, notes that the Toledoth is being rejuvenated today in Israel:

«Last year [2000], the biggest Israeli tabloid Yedioth Aharonoth reprinted in its library the Jewish anti-Gospel, Toledoth Yeshu, compiled in the Middle Ages. It is the third recent reprint, including one in a newspaper. If the Gospel is the book of love, Toledoth is the book of hate for Christ. The hero of the book is Judas. He captures Jesus by polluting his purity. According to Toledoth, the conception of Christ was in sin, the miracles of Christ were witchcraft, his resurrection but a trick.» [SHAMIR, I., 2001]

Spread the love - Sharing is caring
 
 
 
   
Skriv ut (Print) Skriv ut (Print) Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)

2 Kommentarer

  1. Pingback: Til slutt kan man ikke tie lenger

  2. Pingback: Norske advokater i hardt vær

Legg inn kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.