Familieinstitusjonen er Guds ide. Satanister i Barnevernet vil ha det annerledes

Barnevernet, eller Kari Killen viruset, trenger vaksine. Familier står Guds hjerte nær. Faktisk var familien først og fremst hans idé. Fra begynnelsen, da Gud skapte mennesket, sa han: «Det er ikke bra for mannen å være alene«, så han skapte kvinnen som en «hjelper som passer for ham» (1. Mosebok / Genesis 2:18). Deretter velsignet han dem og sa til dem: «Vær fruktbare, og former dere og fyll jorden» (1. Mosebok / Genesis 1:28).

Gud sa liksom ikke «Gi eders barn til Herodes, så han får drepe dem (Matthew 2:16) og kaste dem i ilden til Baal og Moloch» (Staten aborterer og ofrer millioner, uten omsvøp – ingen omsorg. 150 barn dør hvert år i barnevernets ‘omsorg’ – slik gir Satan ordene nytt innhold). Det var jødenes og de tidlige Israelitters Bibelhistorie, ikke kristne sin (Leviticus 18:21, Leviticus 20:2, Judges 3:7).

I Norge har alltid familien vært nasjonens grunncelle, men det var før 1856 når vi begynte å slippe antisemitter og Israelitt-hatere inn i landet her. Vi er de tapte stammer av Israelittene, fra Assyria/Kaukasus fangenskap, til Odin som bragte vårt folk utav fangenskapet i kaukasiske Assyria og hertil, som Moses bragte våre forfedre utav Egyptens fangenskap (1 Samuel 7:4). Les siste boken til Thor Heyerdahl «Jakten på Odin — På sporet av vår fortid», til å begynne med, og fortsette med masse litteratur om det her.

Jesus sa til apostlene; «Gå til Israelittene» (Matt. 10:6), når jødene forkastet ham som Messias. Det gjorde Apostlene, de dro til Europa og lille – Asia. Israelittene hadde dradd bort fra Judea og Jødene (Esau’s barn, Edomittene) 730 år før Jesus sin tid. De var over alle hauger selv fra Assyria hvor de ble tatt i fangenskap for sin tidligere ugudelighet, straff for sin satanisme. De dro faktisk til Europa disse Abrahams barn og ble til «de mange nasjoner» som Abraham ble lovt å være stamfar til, og begynte på nytt forhold til Gud; de tok på den Nye Pakten; Kristendommen. Jeg er stolt over at våre forfedre gjorde som Gud påla oss; Bringe Evangeliet til hele verden, være Lys for Nasjonene.

I denne artikkel presenteres «Makten bak Makten», alt som gjøres for at Wallenbergere får profittere på barnevernindustri, fosterindustri, våpenindustri og legemiddelindustri … og at det nettopp er Wallenbergere er grunnen til at ikke noen som helst politiker eller medie har makt til å gjøre noe med dem.. eller industrien i seg selv. Noen må gjerne tro det ikke er forbindelse mellom disse industrier, men det er det, ved undersøkelse vil en finne at det er de SAMME som profitterer, alltid.. følg pengene. Jacob Wallenberg: «I delete Your children». Verdens nye Bolsjevik verdens imperium, Soviet ver2. Gog&Magog.

Jesaja / Isaiah 10:1-2 : «Ve dem som gir urettferdige lover og utsteder fordervelige skrivelser 2 for å trenge småfolk bort fra domstolen og for å frarane de fattige i mitt folk deres rett, for å gjøre enker til sitt bytte og for å plyndre de farløse».

Vi skal se litt på arven fra nabokjerringene «De Tre Jødinnene»; Karin Stoltenberg, Kari Killen og Gro Harlem Brundtland, og hvorfor «kristne» barneminister Kjell Ingolf Ropstad er nødt til å tjene dem og Satan for å få lov å være minister og å ha makt og god pensjon. Maktbegjær, er fremste forutsetning for å bli korrrumpert av Satan og satanister, som vi skal se. Skal en nasjon forbli kristen kan den ikke la talmudiske Babylon jøder få ha makt og definere politikk. Det er selvmord. I Norge klarte vi oss som en kristen nasjon i 1000 år før jødene tok makten og overtok politikken.

1200 års kristen sivilisasjon, forbud mot jødisk innflytelse

Selv etter at vårt folk Israelittene falt i synd, fortsatte Gud med sin plan for familiene, og talte til og med profetisk om fiendskapen mellom to slekter, de Babylonske talmudikere ‘jødene’ (Kain & Esaus barn; Edomittene) og Abel (de Kristne, etter Jacob-Israel) med frelsen som ville komme gjennom ‘kvinnens ætt’ (Abel, Adams blodlinje), og ondskapen som kom med Slangens / Satans ‘ætt’ (Kain) som Eva fikk med Slangen (1. Mosebok / Genesis 3:15), og samme historie hvordan vi hvordan senere Esau hatet Jacob-Israel allerede i mors mave, og stod senere Jacob-Israel etter livet (ville myrde ham og all hans slekt).

Senere, etter flommen, gjentok Gud sine planer til Noah og sønnene: «Vær fruktbare og former dere og fyll jorden på nytt» (1. Mosebok / Genesis 9:1). Gud fortsatte sin plan da han valgte Abraham og på mirakuløst vis ga ham en sønn i alderdommen (1. Mosebok 21). Og slik går det helt ned til «tidens fylde da han sendte ut sin sønn» (Galaterne / Gal. 4:4) for å bli født som menneske, for å leve og dø for menneskene Gud hadde skapt, for å redde Jacob-Israels slekt fra de onde talmudikere som Kaifas, Herodes, Barrabas og Judas. Forøvrig jødiske Herodes som bedrev «barnevern» ved å ville drepe Jesus som barn, slik at de måtte flykte til Egypt. Der dør 150 barn hvert år i barnevernets ‘omsorg’, av de som ikke blir narkiser, disse ville levd om de var hjemme.

Selv etter Noah ble de parret med «falne engler» som landet på fjellet Mt. Hermon på breddegrad 33° Nord og 33 grader Øst (33°, fra Paris meridian), slik at et ondskapens folk kom til som blir kalt ‘Nephilims’ i Bibelen.

Mer om det i denne artikkelen: https://www.riksavisen.no/the-donald-the-serpent-seed-from-the-royal-bloodlinetribe-of-dan/

Barnevernsmarkedet

Det private omsorgsmarkedet
I 2014 hadde privat barnevernsindustri et utbytte på 550 millioner på børs. Aftenposten, 2. november 2018.
«Syv private aktører har tjent 550 millioner på barnevern
Alt fra fond i London til den styrtrike Wallenberg-familien i Sverige har skjønt at det er penger å tjene på norsk barnevern. Store utenlandske konsern har de siste årene inntatt Norge.»

https://www.irenehov.no/2019/06/de-norske-trollfabrikkene/

Wallenbergerne er Babylonske talmudiker jøder. De tilber Mammon, ikke Gud, og går gjerne over lik for en neve shekels mer, og utnytter og profitterer på andres elendighet, derfor er de utelukket fra Guds Rike. Disse har sin største glede og livsberettiggelse å ødelegge enhver kristen verdi i ethvert kristent samfunn.

Hvorfor tror dere de var forbudt for dem å oppholde seg i vårt kristne land ved 1814-Grunnloven og hundrevis av år tidligere da (varte til 1856)?

Talmudiske Baylonere trenger å tjene penger for sin krig og Holocaust av kristne, for det formål er barnevernsindustrien, legemiddelindustrien og krigsindustrien, de tapper våre statskasser på den måten.

Legemiddelindustriens CEO og Profet

Slike som Wallenbergerne – den antiKristne slekt av talmudiske Babylon jøder de representerer – trenger pengene for å bygge sitt antiKristne Verdensrike, med seg selv som Herskere. Satan og satanister trenger et Verdensrike, ikke Kristus, for Jesus sitt er et åndelig rike (John 18:36), som kan ha som borgerskap mennesker fra all verdens nasjoner.

Deres politiske Bilderberg/Davos tjenere som er innsatt for formålet sikrer det.

Satans slekt

Disse Satans slekter unnfanget av demoner grunder på djevelskap, død og destruksjon av de kristne, Guds Utvalgte Folk, dag og natt, hele livene sine, er det deres eneste eksistensberettigelse. Dette er også hvorfor de ønsker hvite barn skal bli narkiser, ødelagt og dø i fosterskap industrien. Det dør langt flere enn fra «disfunksjonelle familier» de påstår, noengang ville gjort. Husk, de er ikke god, ikke av omsorg, de er gjennombarket ondskapsfulle, død og destruksjon er deres (ubevisste) målsetting, som alltid ved de influert av Satan, ikke omsorg for noen.

Innflytelsesrik jødiske professor. Hundrevis av dem med samme hat-utsagn mot Jacob-Israels slekt; kaukaserne.

Dette hatet, som vi så i USSR; 66 million av RUS-folket industriuelt eksterminert (RUS betyr Skandinav). Disse Gog&Magog sovjet bolsjevik jøder skal gjenta dette i en større skala nå. Husk at satanister snur enhver ting på hodet, hvor for å finne sannheten så må du snu opp ned på alt det de historisk påstår er riktig. De erstattet vårt folk i Russland med asiater, mongoler og khazarer (som forøvrig har er dratt videre til Israel, på luftbro finansiert av norske Sionister), og til den amerikanske Regjering på dobbelt pass.

Bidens Bolsjevik Gog&Magog Regjering. Holocaust er kommet til Amerika

Det er hva som leder frem til dagens krig Talmudiske Babylonikere (‘Jøder’) har mot Kristus og Kristus sin ‘ætt’. Endetidens avslutning på den krig hvor «Satans Synagoge» nevnt i Åp. / Rev. 2.9 & 3.9 søker å utrydde kristne er i Johannes Åpenbaring. På samme måte som Kain drap den rettferdige Abel.

Revelation 18:23 «…for by thy sorceries were all nations deceived». (Sorceries; Strong 5331) og Åpenbaringen / Rev. 20:7 hvor satanistene er løs for en tid.

Babyloner Bill Gates rolle å selge vaksiner til inntekt for deres sak.

De er langtifra kristen de som står bak ødeleggelsen av familieinstitusjonen, tvertimot. De ‘Tre Jødinnene’ som fant opp dette at ‘nabokjerringene’ som skulle passe på andre, hater alt kristent.

Satans Synagoges antiKristne virksomhet

Hva har Karin Stoltenberg, Kari Killen og Gro Harlem Brundtland som er ansvarlig for lovgivningen, og som er ansvarlig for ‘nabokjerringene som skal bry seg’, til felles med de jødiske bolsjeviker i Sovjet da ?

– At de bruker akkurat samme metode for avkristning. Det er ikke for omsorg for barna de gjør det, det er for hat og avvikling av Jesus Kristus og de kristne verdier i samfunnet vårt.

Hvorfor er det så viktig for dem å ødelegge de kristne idealer og familie verdier da, og korrumpere enhver kristen leder i landet til å følge sin satanisme ?

– Fordi de tjener Satan, som Bibelen opplyser oss er der en del jøder som er Satans representanter på jorden (Åp. / Rev. 2.9 & 3.9). I Guds organisering av samfunnene er familien grunncellen. For Satan er det kollektivet.

Det er deres politiske rolle å spille, å sikre pengestrømmene til antiKristene, ikke for oss som eier pengene :

Er Stoltenberg jøde?
https://www.riksavisen.no/er-stoltenberg-joede/

Hva folk flest ikke forstår og ikke tar innover seg, er at alt som Verdens Herskere, de antiKristne jødene kan og skal tjene penger på, det finnes det ikke en norsk politiker som får lov å endre på. De får aldri komme i posisjon engang for å komme hverken på Storting eller regjering, fordi de ikke blir propagandert i media. Kun jødenes folk blir propagandert i media.

Satans agenter

Politiet

Jødenes interesser å knuse familien som institusjon blir selvfølgelig som alltid med alt som er i jøders interesser første prioritet av politiet. De har «ikke tid til» volds- og krim som andre norske folk utsettes for, enkelte som er ferdig utredet og dokumentert av ofrene selv, men jøders interesser da sender de 8 store sterke bevæpnede menn for å hente et barn for Barnevernet (forrakt, er hva jeg føler over dette):

https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/jBK79b/er-det-rimelig-aa-stille-barnevernet-og-politiet-til-ansvar?

Advokatforeningen

I Bibelen kalles de Satans Synagoge, de talmudiske Babylonere som profitterer på barnevernsindustrien.

Advokatforeningens leder Wessel-Aas er heftig og emosjonelt alltid på deres side. Ingen som er litt kritisk til statsforvaltningen kan regne med Aas sin nøytralitet. Han utøver sitt lederskap til menige advokater i sin forening, setter standarden, imot annerledes, de som er kritisk til enkelte deler av statsstyrelsen ser det ut som. Han er heftig og emosjonelt på Statens side i det vi har sett på. De som trenger det mest kan vel ikke forvente noen god behandling fra hans medlemsmasse antar vi.

Enkelte burde heller vært Statsadvokat, gjerne en slik korrupt en som ikke undersøker både det som taler for og imot uskylden, liker best det som taler for.

I et sivilt og ukorrupt kunne vi nok ikke forstå hvordan denne mannen som får en slik stilling burde vært nøytral og objektiv mellom urettskapere, profittører og offer, men det er ikke et prinsipp som kan regnes for å være gangbart i et samfunn hvor jødenes innflytelse sikres og beskyttes, og kristnes undermineres, så forstår vi at Jon Wessel-Aas er akkurat i den portvokter stilling han er kjøpt og korrumpert til å være, for uretten og imot retten, tvers imot eden de gir.

For jødene i Satans Synagoge (Åp. / Rev. 2.9 & 3.9) sine interesser er hellig for satanister, imot oss kristne sine verdier og idealer.

Advokatforeningens leder bruker sin tid til å sjikanere de som taler imot uretten:

Wessel-Aas sjikanerer EG aug-sept 2014
https://docs.google.com/document/d/1w0Mt7osh_ffKDf78Be9CvR8zGb7whI_sT9SVn38XDCQ/edit

Er det ikke fantastisk at for urett som så mange mener de utsettes for, der er Advokatforeningens leder imot dem som er utsatt kollektivt for urett ? Om advokater skulle ha en rolle, så var det ikke bedre å IKKE være i lomma på Wallenberg, Stoltenberg, Harlem, men slåss imot uretten disse kan være agenter for?

På den annen side så forstår vi at det er vanskelig å ikke slikke den hånd som mater dem.

Er for eksempel Kristelig Folkeparti kristelig?

Kristelig Folkeparti

Jeg skulle i likhet med Satan klare å få barneminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til å stå på en fot på Egertorvet og rope «kykeliky» i to timer, bare jeg hadde makten til å gi ham makt.

Så vil han yte Satan tjenester for Satans barnevern så mye han ønsker. At det må være en god arbeidsplass for Satans tjenere i Barnevernet, blir det viktigste for ministeren, ikke det onde de gjør. Nett slik som ‘presten’ Bondevik som Satan har i sin hule hånd under trussel om å avsløre ham for hans lausunger… innførte abortloven. Du kan få hvem som helst til å gjøre hva som helst anti-Kristent bare du tilbyr dem makt og penger nok, og/eller du har noe ufordelaktig ala #EpsteinHoneyTraps på dem, som underliggende trussel; «Gjør som vi sier, ellers…«.

Luke-Chapter-4-The-Temptation-of-Jesus

Vi må huske på at disse stakkars KrF menneskene er ikke like sterke i ånden som Jesus Kristus var som takket nei til Satans fristelser om han bare gikk ned på kne og sverget troskap til Satan og tjente Satans formål. KUN et fåtall kan klare å stå imot det. Jotakk, gjerne sier de fleste svake sjeler.

Satan skoggerler hvor enkel slike som higer etter makt er å korrumpere… slike som Kjell Ingolf Ropstad, Kjell Magne Bondevik, påstått kristne (pinsevenn) barne’verner’ Ingunn Grude & Co – de korsfester gladelig Jesus Kristus hver dag året rundt så lenge de får taburetten, makten og god lønn (i barne’vernet’ eller i Stortings- & regjeringspensjonen). Der finnes ingenting godt i disse. Ondskap er deres persona. De vil selv eller la sine venner profitere på andres elendighet heller.

https://www.riksavisen.no/barnevern-og-stat-oppdrar-traumatiserte-luciferianere/

De Bibelske begunnelser for ondskapen hvor Satan snur verden på hodet hva som er godt og ondt, ligger i disse artikler, gjentas ikke her i denne, men kort sagt går det på at de som beskytter jødenes forretninger blir fremstilt som gode, og de som står opp for de kristne verdier og idealer som ‘de gode’, fordi de er for alt jødisk liksom, og for «Guds Utvalgte Folk» (en løgn):

https://www.riksavisen.no/livets-universitet-satanistene-mot-kristne-kampen-tykner-til/

https://www.riksavisen.no/ada-sofie-austegard-synest-a-ville-ha-hevn-ikke-rettferdighet/

«Hvorfor er det så viktig for Karin Stoltenberg, Kari Killen og Gro Harlem Brundtland å ødelegge de kristne idealer og familie verdier da, og korrumpere enhver kristen leder i landet til å følge sin satanisme ?»

Norges Stjålne Barn – Statlig oppdragervold
https://www.riksavisen.no/norges-stjalne-barn-statlig-oppdragervold/

Kari Killen lærebok for unge jenters bøddelvirksomhet

Hvorfor familen

Som vi ser under så ønsker ikke Arbeiderpartiets jøde Edvard Bull nedenfor at barna skal bli undervist om Gud i familiene. så barna må gjøres til Statens barn, ikke foreldrenes barn. Foreldrene kan med trussel om vold og terror av Barnevernet om de lærer barna «gudelige» ting, som ikke er statsautorisert av jødene ved makten i Norge.

Gjennom tidene har Guds plan og ønske alltid vært at foreldre skulle oppdra barna sine for å kjenne og elske ham og vandre på hans veier. I 5.Mosebok 6:6 ba Gud israelittene om å holde sine befalinger i hjertet og lære dem flittig til barna sine, og snakke om dem hele dagen i alle livets omstendigheter.

Mange familier i dag er i dype problemer fordi de ikke har “flittig undervist” barna sine. I stedet har de overlatt til skolene, media, museer og andre å gjøre jobben. Vi har ofte hørt, “Jeg kommer ikke til å skyve Bibelen ned i barnas hals. Når de er gamle nok, kan de bestemme selv”. Det blir for sent. Problemet er at disse foreldrene glemmer at mens de ikke lærer barna sine Bibelen, skyver verden satanistiske revolusjonære og evolusjonære, humanistiske, ateistiske eller New Age-religion ned i halsen på dem for lenge siden.

Mange familier har idag ødelagte barn fordi de har overlatt undervisningen av barna sine til satanister i skoleverket og til og med korrupte ledere på søndagsskolen og i kirken og TV-programmering av all slags perversiteter, de veet ikke engang hvilket kjønn de har ved å se på sine genitalier. Barn er enkle å programmere til dumskap og satanisme, hvor alt menneskelig er humant og ok liksom.

MotDagisten og Arbeiderpartiets nestleder og utenriksminister, professor og historiker Edvard Bull, sønn til Edvard Isak Hambro Bull,
http://no.wikipedia.org/wiki/Edvard_Bull_d.e.

som skrev følgende i sin bok fra 1923, Det ‘humanistiske’ prosjekt :

”Vi skal gjøre skolen verdslig, likesom sykepleien og begravelsen, ekteskapet og fødsels-registreringen.

Vi skal sloss uforsonlig med den bestående offisielle lutherdom, som med andre fordummende sekter.

Vi skal ha en pågående og hensynsløs kirkepolitikk, fordi vi mener at religionen i og for seg er en privatsak. Barna skal gjøres til sosialister, og det er lærerne som skal gjøre dem til det.

Skal vi skape den sosialistiske skole, må vi ha makten i skolestyrene og i kommunestyrene, og bruke vår makt hensynsløst.

Vi vil bort fra alt det barbariske og fra den usunne lære og moral, som barna lærer gjennom religions-undervisningen. Skolepolitikk er klassepolitikk”.

Det høres kanskje fint ut å oppdra barna «nøytralt», men det er umulig å gjøre. Selv om disse foreldrene kanskje tror at de gjør det beste for barna sine, og at barna deres vil være i stand til å objektivt se på alle deres valg og velge selv når de er eldre, etterlater de dem forsvarsløse mot anti-kristen lære i dagens samfunn. Ingen foreldre ville bare la barna «oppdage selv» farene ved å løpe inn i en travel gate. De ville undervise, advare og til og med disiplinere barna sine for å beskytte dem.

Satanismen i humanismen
https://www.riksavisen.no/satanismen-i-humanismen/

På samme måte må vi forberede barn å møte dagens utfordringer ved å lære sannheten og avsløre løgnene i et samfunn som har vendt ryggen til Gud, og med ledere som løper satans ærend, slik kan vi også fortelle dem at Bibelen sier at disse krefter skal tape krigen mot Guds Utvalgte Folk, de kristne, til slutt. Jesus sa at når verden har blitt som i Noah’s dager, så kommer han , jfr. Matt. 24: 37.

Idag er det disse som har parret sin sjel med Satan og demoner igjen – Satans ormeyngel – som har makten, dagens Nephilims. Gud la deres planer i grus før, det vil skje igjen.

How Does God Define Family
https://www.whatchristianswanttoknow.com/how-does-god-define-family/

Lillian Askeland – Mitt barndomsparadis

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring