Fremgangsmåte for verdens hegemoni

Islendinger krever statsministerens avgang. «Et par tusen islendinger demonstrerte i Reykjavik lørdag, med krav om at både statsminister og sentralbanksjef går av på grunn av håndteringen av finanskrisen.

Demonstrantene krevde også at Island bør starte prosessen med å bli EU-medlem så fort som mulig.»
http://www.aftenbladet.no/utenriks/936349/Islendinger_krever_statsministerens_avgang.html

Var hele den Islandske finanskrisen laget for å skape dette utfall? Problem – Reaction – Soloution. For å få Island med i det større kontrollapparat som ble etablert etter andre verdenskrig? I neste omgang vil der vel komme trusler fra våre egne politikere som tjener disse krefters agenda, om at Norge må følge med inn i EU, for ikke at det skal skje oss det samme som skjedde på Island. Vent og se.

Det kan også være en ren maktdemonstrasjon for å vise andre lands regjeringer hva som kan skje dem om de ikke går i takt med ‘verdens herskere’; Den Nye Verdensordens agentur.

Les her om hvordan George Soros (en Wall Street spiller) satte opp den Georgianske president Mikhail Saakashvili (amerikansk utdannet) i 2004, ‘blomsterbarna’ sendt til eget treningsenter i Serbia for hvordan lage «blomsterrevolusjoner»/arrangere demonstrasjoner, m.v.:
http://en.wikipedia.org/wiki/Rose_Revolution

«That month, funds from his Open Society Institute [George Soros] sent a 31-year-old Tbilisi activist named Giga Bokeria to Serbia to meet with members of the Otpor (Resistance) movement and learn how they used street demonstrations to topple dictator Slobodan Milosevic. »
http://www.larouchepub.com/pr/2008/080809soros_georgia_crx.html

Les hvem som er Soros venner her (Bilderberger, CFR, Carlyle Group, etc.):
http://www.oilempire.us/soros.html
http://en.wikipedia.org/wiki/George_Soros

Les her hvordan samme fremgangsmåte ‘blomsterrevolusjon’ ble benyttet i Ukraina i 2004:
http://en.wikipedia.org/wiki/Orange_Revolution

Les her om hvordan Wall Street (samme finansmiljø) brukte Karl Marx:
«Det er en slående likhet mellom Weishaupts syv punkter og tesene i Karl Marxs «Kommunistiske Manifest», forfattet i 1848. Likheten er ikke tilfeldig. Moses Mordekai Marx Levy, alias Karl Marx, var et redskap for illuminati-ordenen. I sin studietid sluttet han seg til en gren av Illuminati-ordenen, «De rettferdiges liga». I 1847 ble han leid av denne Illuminist-organisasjonen til å skrive «Det Kommunistiske Manifest». Dette verket er i hovetrekkene bygget over Weishaupts ideer. Manifestet var et politisk sammendrag over deres planer for framtiden. Det er interessant å merke seg at Marxs navn ikke engang var å finne på manifestet de nærmeste tyve årene. Han var kort og godt en brikke i spillet. Hensikten var å opprette et kommunistisk empirium, basert på Weishaupts syv punkter, som springbrett for den nye verdensorden. »

Weishaupt satte opp syv punkter som skulle bidra til å fremme bevegelsens mål:

1. Avskaffelse av alle ordnete styresmakter.
2. Avskaffelse av privat eiendom.
3. Avskaffelse av arveretten.
4. Avskaffelse av nasjonalismen (patriotisme).
5. Avskaffelse av all religion.
6. Avskaffelse av familien, dvs. ekteskap, moral og undervisningen av barna.
7. Opprettelsen av en ny verdensregjering (en ny verdensorden).

«Det er ikke tilfeldig at disse syv punktene sammenfaller med Karl Marxs kommunistiske teser.»
http://www.innsyn.com/artikler/nwo.html

«Proposal Number Five was to bring about the “centralization of credit in the banks of the state, by means of a national bank with state capital and an exclusive monopoly.
http://www.conspiracyarchive.com/Blog/?p=543

Problemet er bare at nasjonalstatene ikke har kontroll over sentralbankene, men private monopoler har det:

Svein Gjedrem på Bilderberger møte.

«Amerika – Fra Frihet til Fascisme«, av Aaron Russo. Om det privateide monopol Federal Reserve System (outsourcet amerikansk sentralbank), nettopp, eid av de samme folkene fra Wall Street og The City i London.

Se her i Zeitgeist Addendum hvordan Verdensbanken og International Monetary Fund setter betingelser på vegne av sine eiere til land som de ‘hjelper’, om å overta deres lands naturressurser, for utlån av papirpenger de skaper utav løse luften (som de kan gjøre fordi de lykkes å korrumpere politikere, og lage det ‘lov’):

Sionist piraten Jean Lafitte finansierte Marx med å selge slaver i Lousiana:

Videoen sier ‘jøde’ men vennligst bemerk at alt dette foregår over hodet på alle vanlige jøder, som det foregår langt over hodet på og utenfor all kunnskap for vanlige folk av kristne og muslimske religion. Disse krefter av det høyeste echolon har kun en religion, og en gud, hvilket er Moloch, penger og makt; Dansen rundt gullkalven. Mer og mer av det samme.

Les her om hvordan Wall Street (samme finansmiljø) kurset og satte opp Leon Trotsky (rette navn: Lev Davidovich Bronstein) for den Bolsjevikske og kommunistiske revolusjon i Russland (1917):
«You will have a revolution, a terrible revolution. What course it takes will depend much on what Mr. Rockefeller tells Mr. Hague to do. Mr. Rockefeller is a symbol of the American ruling class and Mr. Hague is a symbol of its political tools.»
Leon Trotsky, in New York Times, December 13, 1938. (Hague was a New Jersey politician)
WALL STREET AND THE BOLSHEVIK REVOLUTION By Antony C. Sutton;
http://reformed-theology.org/html/books/bolshevik_revolution/chapter_02.htm

Les her hvordan samme menneskene (Prescott Bush bl.a.) satte opp nazistene i Tyskland før andre verdenskrig. Første verdenskrig la grunnlaget for tyskernes misnøye med internasjonal finans (versailles traktaten). Andre verdenskrig la løsningen for hvordan de fikk kontrollen med Europa. Det er enkelt når en vet hvordan en skal gjøre det. Problem – Reaction – Solution. «How western capitalists funded Hitler and National Socialism»:
http://reformed-theology.org/html/books/wall_street/index.html

Weimar Republic and the Great Depression:
http://www.historylearningsite.co.uk/weimar_depression_1929.htm

What was the Role of the Wall Street Crash in Hitler’s Rise to Power?
http://www.educationforum.co.uk/wallstreet.htm

Depresjonen banet vei for det fascistiske regimet til Hitler. Se opp for hva som ligger ved enden av den depresjonen vi er inne i nå.

Samme miljø ble Norge underlagt ved den hemmelige avtale som ble gjort mellom Trygve Lie og Anthony Eden etter andre verdenskrig. En avtale som aldri har blitt offentliggjort.

Og bakom synger sionistene på Wall Street (Rockefellers, via stråmenn som Soros) og The City (Rothchilds, opprinnelige navn ‘Bauer’).

Alle nasjoner er under deres kontroll etter hvert.

Vi er usikker på om Putin også danser etter deres pipe, eller om han virkelig er en reell opponent, eller hvorvidt han er bare en tilsynelatende opponent. Vanligvis behersker disse krefter begge sider av lederskapet i en ideologisk konflikt, før de setter igang noe.

Men vi vet veldig godt hvorfor de skaper økonomiske depresjoner i økonomien. De noen (vi) taper, vinner andre (dem). Vi vet hvem de er.

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring