Gunnar Stavrum ut av skapet som Globalist

For de som følger med så er det ingen stor nyhet at landets redaktører er globalister. De er ALLE det. Det unike og forsåvidt ærlige er at det innrømmes. Globalismen fordrer nasjonalstatens nedbygging. En får det ene eller det andre. Alliansen velger nasjonalismen, «selv velger jeg globalismen«, sier Nettavisens redaktør Gunnar Stavrum.

Tittelbilde:: Skjermdump av Nettavisen oppslag

Riksavisen setter pris på ærlige mennesker. Det skal Stavrum ha. Så får folk velge hvem og hvilket media de skal ha tillit til.

«Alliansen mener at kampen ikke står mellom høyre og venstre, men mellom globalisme og nasjonalisme. Og de velger nasjonalisme. Selv velger jeg globalisme.«, sier Gunnar Stavrum.

Som vi skal se nedenfor, så er Globalismen, En Verden, en Ny Verdensorden, nært forbundet med Satans rike, med anti-Krists herredømme over de fleste hjerter og sinn på jord. Leser du ikke annet enn dem, så vil du ikke unngå å ta ‘dyrets merke’. Riksavisen hjelper deg å redde din sjel, en korreksjon til hjernevasken massemedia gjør. De er alle kjøpt og betalt. De er i en satanisk mental Matrix.

Gud satte grenser for nasjonene, og forstyrret til og med ved å gi menneskene forskjellig språk, for å hindre Babylonerne. Globalistene prøver igjen. Satan har okkupert deres hjerter og sinn, og forteller dem i hvert øyeblikk hva de skal mene og si. Verdens eldste konspirasjon.

Verdens eldste konspirasjon – den usynlige general

Verdens eldste konspirasjon – den usynlige general

«Alliansen anser at Norge trues av ytre, globalistiske krefter, og vil handle for å bevare norske verdier og europeisk kulturarv», heter det videre. Selv mener jeg at verden trues av store utslipp av klimagasser, og at internasjonal samhandling er den eneste løsningen på den trusselen.«, sier Stavrum, og bekrefter sin tro på Klimareligionen som i sin helhet er bygget på løgner og bedrag.

Her har vi beskrevet denne klimareligionens skremsler og trusler, for deres utopiske ‘himmel på jord’:

Klimareligionens Hallesbyer
https://www.riksavisen.no/klimareligionens-hallesbyer/

Gunnar Stavrum er videre fortørnet over at Alliansens leder skal være ‘Holocaust-fornekter’.

Nedenfor skal vi vise hvilken Holocaust fornektelse norske redaktører kollektivt er ansvarlig for, og hvem som står i spissen for hans globalistiske Nye Verdensorden. Ett (verdens) Rike, En mening, En tro (Holocaust-narrativet eller klima), En derFuehrer.

Ifølge jødiske Ian Kagedan, direktør i den jødiske frimurer moderlosje B’nai Brith, er «holocaust memoir is central to the New World Order (globalismen), hvor han i realiteten sier at bestrebelsene for jødenes Den Nye verdensorden (globalismens endemål) er at minnet om Holocaust holdes levende i barn og unges sinn. Jødenes Nye Verdensorden hvor de er menneskehetens herskere, som de Talmudiske rabbier tolker Torah’en (Mosebøkene) til, avhenger at alle lærer holocaust lidelsesfortellingen. Dette for å bevare det fornødne offernarrativet, slik at jødene kollektivt skal ta Jesus sin plass, som mer eller mindre uskyldige offer for menneskers ondskap.

Erstatter Messias med seg selv som Masciachs

Jesus sin lidelshistorie er at de jødiske forfedre løy om, drap og kaldblodig fikk myrdet Jesus Kristus, han var helt uskyldig i deres anklager mot ham. Det er den RETTE lidelseshistorie. Men hans død og gjenoppstandelse gjorde at han vant over Satans Synagoge (Rev. 2.9 & 3.9), ødela og utsatte deres planer om deres Verdenrike for 2000 år, okkuperte hjerter og sinn til en hel verden. Hans mordere ble forlagt til sivilisasjonens søppelhaug. Men det skadde Dyret kom som Bibelen sier til krefter igjen, og skal ennå en siste gang prøve seg i sine ambisjoner om å få gjennom sitt Verdensrike. Gunnar Stavrum et al er deres villige og bevisste medhjelper.

Achieving our quest of a “new world order” depends on our learning the Holocaust’s lessons.” — Ian J. Kagedan, director of government relations for B’nai B’rith Canada, in Memory of Holocaust central to new world order by Ian J. Kagedan, Toronto Star, Nov. 26, 1991, p. A.17 (https://archive.vn/6Ychb)

Rabbi Ginsburgh – The Messianic New (World) Order

Jødenes Nye Verdensorden er kristne sitt anti-Krists rike som er profetert å komme. Deres åndelige derFuenhrer er Satan.

Jødenes påtatte og misledende offerrolle står for fall. Kan de kollektivt innbille seg de er messiaser for verden, så kan de også innbille seg at de kollektivt er verdens største mordere og overgripere, misbrukere av makt.

Noen jøder er ikke Holodomor-caust-fornektere, som Sever Plocker. Finnes det noen norsk redaktør som noensinne har skrevet om dette, eller er de kollektivt Holocaust-fornektere?

De Glemte Holocaust
https://www.riksavisen.no/de-glemte-holocaust/

Islamization of Europe Good for Jews Says Rabbi
https://www.youtube.com/watch?v=02Xf0V3uIIQ

Rabbi: Why Europe won’t resist Islamism, terror- «Surfing» Rabbi Shifren

Spread the love - Sharing is caring
    
  
  
    
Skriv ut (Print) Skriv ut (Print) Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)