Gunnar Stavrum ut av skapet som Globalist

For de som følger med så er det ingen stor nyhet at landets redaktører er globalister. De er ALLE det. Det unike og forsåvidt ærlige er at det innrømmes. Globalismen fordrer nasjonalstatens nedbygging. En får det ene eller det andre. Alliansen velger nasjonalismen, «selv velger jeg globalismen«, sier Nettavisens redaktør Gunnar Stavrum.

Tittelbilde:: Skjermdump av Nettavisen oppslag

Riksavisen setter pris på ærlige mennesker. Det skal Stavrum ha. Så får folk velge hvem og hvilket media de skal ha tillit til.

«Alliansen mener at kampen ikke står mellom høyre og venstre, men mellom globalisme og nasjonalisme. Og de velger nasjonalisme. Selv velger jeg globalisme.«, sier Gunnar Stavrum.

Som vi skal se nedenfor, så er Globalismen, En Verden, en Ny Verdensorden, nært forbundet med Satans rike, med anti-Krists herredømme over de fleste hjerter og sinn på jord. Leser du ikke annet enn dem, så vil du ikke unngå å ta ‘dyrets merke’. Riksavisen hjelper deg å redde din sjel, en korreksjon til hjernevasken massemedia gjør. De er alle kjøpt og betalt. De er i en satanisk mental Matrix.

Gud satte grenser for nasjonene, og forstyrret til og med ved å gi menneskene forskjellig språk, for å hindre Babylonerne. Globalistene prøver igjen. Satan har okkupert deres hjerter og sinn, og forteller dem i hvert øyeblikk hva de skal mene og si. Verdens eldste konspirasjon.

Verdens eldste konspirasjon – den usynlige general

Verdens eldste konspirasjon – den usynlige general

«Alliansen anser at Norge trues av ytre, globalistiske krefter, og vil handle for å bevare norske verdier og europeisk kulturarv», heter det videre. Selv mener jeg at verden trues av store utslipp av klimagasser, og at internasjonal samhandling er den eneste løsningen på den trusselen.«, sier Stavrum, og bekrefter sin tro på Klimareligionen som i sin helhet er bygget på løgner og bedrag.

Her har vi beskrevet denne klimareligionens skremsler og trusler, for deres utopiske ‘himmel på jord’:

Klimareligionens Hallesbyer
https://www.riksavisen.no/klimareligionens-hallesbyer/

Gunnar Stavrum er videre fortørnet over at Alliansens leder skal være ‘Holocaust-fornekter’.

Nedenfor skal vi vise hvilken Holocaust fornektelse norske redaktører kollektivt er ansvarlig for, og hvem som står i spissen for hans globalistiske Nye Verdensorden. Ett (verdens) Rike, En mening, En tro (Holocaust-narrativet eller klima), En derFuehrer.

Resten av denne artikkelen er kun for Redaksjonen (Protestanisk Union) ‘s medlemmer.
The rest of this article is for Redaksjonen (Protestanisk Union) ‘s members only.

Kjøp tilgang her:
Log In Register

Facebook Comments

Comments are closed.