Holocaustdagen: Norgesdemokratenes Geir Ugland Jacobsen i tjeneste for antikristne Verdensherskere ?

Jeg forstår Norgesdemokratenes Geir Ugland Jacobsens behov for å plassere seg selv blant «de Gode» og de høyverdige i verden, men gjør han egentlig det ? Jeg brukte dagen igår å minnes de 66 million kristne hvite mennesker som bolsjevik jødene Lenin (Blank) og Trotsky (Bronstein) massemyrdet i Russland fra 1917..

Gjør han med dette den berømte botsøvelse som mange har måtte gjøre før ham, hvor han lover evig troskap til «triben», verdens makthavere…. ? Tror han at han blir tatt inn i maktvarmen fra den politiske kulden med dette, å hensette seg blant «de Gode» ? Er de ?

https://www.riksavisen.no/vi-minnes-66-million-holocaustede-som-stod-i-veien-for-jodenes-nye-verdensorden-og-great-reset-i-russland-i-1917/
https://www.riksavisen.no/we-remember-66-million-holocausted-realvictims/

Andre bruker dagen til å hylle dem og deres symboler, viktig for dem, mindre viktig for kristne, ‘Sieg Heil’ til dagens Herrefolk, askeNAZIene ;

Rent retorisk er det alltid viktig å bruke et bilde som fremkaller mest mulig følelser….

Norgesdemokratenes Geir Ugland Jacobsen virker som søker å splitte og herske, for å vise sin allianse med verdens Herskere, dagens «Herrefolk», så han ikke skal komme på deres svarteliste, ved å sutre om «jødehatere» m.v. i Norge. Det finnes ikke en eneste jødehater i Norge… det finnes millioner av jødetilbedere… selv av askeNAZI Klaus Schwab og hans NAZI-far Eugene Schwab, med mentor og askeNAZI krigsforbryter Henry «Heinz» Kissinger som med sin Harvard Talks la forløperen til WEF,  og så har vi dem som ikke er hjernevasket å tilbe Satans Synagoge og ikke støtter deres aspirasjoner om å være verdens Herskere, en tittel og rolle de stjeler fra Jesus Kristus, som vant over dem og deres hersker Satan på Golgata, for 2000 år siden.

“World Economic Forum, Klaus Schwab, was having breakfast with Rabbi Arthur Schneier at his Park East Synagogue in New York when the two jets struck the World Trade Center, Schneier said. «
https://www.jta.org/2002/02/05/lifestyle/religion-has-role-at-economic-forum

opp ned kors er et satanisk symbol

Vi som har levd en stund, har sett kommet og gå Carl I Hagen, Siv Jensen, Vidar Kleppe, – ALLE har de en gang eller flere ganger funnet seg en scene hvor de offentlig i vitners nærver sverger høytidelig lojalitet til verdens Herskere og Herrefolk, og til deres helligste symboler, slik at de skal få lov å delta, komme i media, da åpnes vanligvis dørene for dem. Men går en imot Heiberg og Stoltenberg-slekten, får en ikke delta i «demokratiet», da er en «jødehater». «Jødehatere» skal i Gulags, ikke til Stortinget, er omkvedet. Dødstraff for «antisemittisme» var andre loven Lenin (Blank) og Trotsky (Bronstein) innførte i sitt nye Sovjet i 1917. Alle som sa imot dem kom under loven, og ble henrettet, i det antikristne «paradis» jødene lovte innbyggerne der og da. Mon tro om Ugland mener at det er galt å hate askeNAZI Klaus Schwab, og ønske askeNAZI krapylet dit peppern gror… ?

Her sitter han med sin jødiske rabbi mens de igangsetter århundrets falske flagg operasjon for å ta makten over verden, å herske ved å skape frykt for «terroristene» i befolkningen, som er dem selv, vår tids Reichtags brann, «redningsmennene» ;

“World Economic Forum, Klaus Schwab, was having breakfast with Rabbi Arthur Schneier at his Park East Synagogue in New York when the two jets struck the World Trade Center, Schneier said. «
https://www.jta.org/2002/02/05/lifestyle/religion-has-role-at-economic-forum

Klaus Schwab at the World Economic Forum meeting in Davos 2022 :

«The future is built by us, by a powerful community as you here in this room.»

En gang når vår nasjon var kristen grodde demokratiet organisk nedenfra og oppover, folk instruerte sine representanter hvordan ting skulle være, med med NAZI Klaus og hans folk askeNAZI’ene GAHR Støre og Stoltenberg og BARTH Eide gror det ovenfra og nedover.. det jødiske Babylonske herskerprinsipp, i motsetning til det kristne tjenerprinsipp, ref. Luke 22:25–26, Matthew 20:25-27 ; Hedningene bare som har Herskere, sier Bibelen der, kristne skal ikke ha det.

Hos GAHR Støre som hos SCHWAB var familiens formue bygget på inntekter fra det planlagte NAZI-Verdensriket, som norske krigseilere torpederte, men som uærlige jødisk tjenende menn (Håkon Lie og Hauge fra OSS/CIA) kom ut fra de dypeste norske skoger og stjal pengene, makten og æren når krigen var over, til fordel for askeNAZI’enes klamme hånd over Norge.

Min rolle er å provosere dem å gjøre feil, at de skal la sin jødiske satanist-talmudiske religion gå foran min kristne i Norge, da har jeg avslørt dem, og da vil den karmiske reaksjon felle dem, for godt. Gud er fremdeles på sin trone. Jeg og flere har sagt at vi foretrekker Jesus Kristus som denne nasjons kongers Konge (Isaiah 9:6), ikke jødene som Klaus Schwab, Bill Gates, George Soros eller Jens Stoltenberg.

Akkurat som Jesus felte dem på Golgata, når de tok uskyldige som tilhører Gud og ikke dem og deres Satan; når tempelforhenget revnet, når det tordnet og lynte, satanist templet deres i grus, 1900 år i diaspora som pariakaste i verden, utvist fra 119 nasjoner, ingen ville bo med dem, for deres latente ondskaper, som vi ser i dem og deres vaksineindustri selv idag (Matt. 27:25). Myrderienes profitt.

Satan har makt til å gi dem rikdommer og makt på jord, for en tid, men les Jobs Bok og vit at Satans makt er begrenset.

Satan kan gi sine folk profitable forhold for en tid, men «etter den søte kløe, kommer den sure svie«., hver eneste hedonistisk pleasure som Satan tilbyr i rikt monn, seksuelt som økonomisk, skal betales med lidelse, DERFOR sier Jesus sin lære at tjenerskapets lederskap er bedre enn å være Herrefolk, herskere.  Jødene vil ikke ha Tjenerprinisppet til Jesus i statsstyrelsen (Mark 10:42-45) , de sverger til Herskerprinsippet, som vi ser i deres oppslutning rundt Schwab og Co. De ler av de kristnes lederskap, hvor lett å lure dem de er, blir regnet som «svake». Derfor vasket Jesus apostlenes sine føtter, for å vise dem Tjenerskapet, er den kristne form for statstyrelse, hersker, stat og maktbruk – ovenfra og ned styring – er den jødiske sosialistiske.

Hvis de er for dum i sin ondskaps blodtåke til å ikke forstå hvem sin Gud som fungerer, Jesus sin eller deres talmudiske som er Satan (John 8:44, Åp. / Rev. 2:9, 3:9), da skal de få smake steken. Helt greitt for meg.

23.01.1904. Anders Nor(d) satt i sin seng og leste Salme / Psalm 91. Han fikk kl. 1300 på dagen besøk som sa ham at han var trygg i huset. Og han ble sikker på at Gud ville redde han og huset. Huset står der den dag i dag som et bevis på at Gud redder sine;

Foto: Waldehuset.no

Husk at alt startet med løgner, ekstreme løgner, massemorderne fikk med ellers gode folk til å tro på. Her er «det gode borgerskapet», og tiljubler Jens Stoltenberg, Klaus Schwab eller lignende antikristne askeNAZIer, de er hjernvasket til å tilbe og tro på ;

Husk at disse kreftene er det ekstreme løgner i, som aldri nevner deres egne forbrytelser ved massemord i industriell skala mot menneskeheten i Russland (66 million i Gulags) og Ukraina (10 million i Holodomor). Er Geir Ugland Jacobsen samtidig engasjert for å forlede norges «alternative» mennesker til å tilbe jødene som verdens nye messiaser / frelsere ? Kan se sånn ut.. emosjonell som han er for «jødehatere»… Vi skal se litt på det, hvordan de har planlagt for lenge siden at de skal bli verdensherskere.

Det var deres aspirasjoner selv på Jesus sin tid, det var hva de rabbinisk trodde og mente lå i å være «guds eiendomsfolk», at pakten med Israelittenes Gud var at de skal eie verden og alt i den, hadde deres sataniske rabbier i Babylon fangenskapet funnet ut, ved å tolke Moselovene utav sine proporsjoner. «Mitt Rike er ikke av denne verden», forklarte Jesus dem tålmodig, men sataniske jødiske rabbier forstod ikke hva han sa; at utifra den gamle pakten med Abraham, lå der ingen slike føringer, søkte Jesus å forklare satanistene i Satans Synagoge (Åp. / Rev. 2.9 & 3.9). Guds Folk var «utvalgt» til å lede all verdens folk til Gud, det var den eneste ikke så populære Utvalgte status til Abrahams folk med RETTFERDS ånd; de Kristne.

Har dere noensinne sett Geir Ugland Jacobsen gråte over noen kristne hvite barn bolsjevik-jødene massemyrdet i Sovjet ? I Palestina ? Ikke det nei…. les her om De Glemte Holocaust (slike korrupte ledere vil dere KUN skal huske kun ett påstått Holocaust); https://www.riksavisen.no/de-glemte-holocaust/

Det er de andre Holocaust som korrupte politiker kasus ikke har lov av sine sjefer å snakke om (husk at satanister alltid snur sannheten på hodet). De vil DU skal tro det motsatte av sannheten som sannhet, løgn er sannhet, krig er fred, sort er hvitt, de onde er blitt gode, og de gode blitt onde, kristus mordere er blitt gode, mens Jesus er dårlig, – det er det moderne evangeliet langt inn i kristenheten selv, de mener de må skrive om Bibelen, fordi noe der er «antisemittisk», osv.

Manglende symboler

Folk bare elsker å bli løyet og bedratt til.. Til større løgnen er, sa Goering, til mer folk vil tro den.. Hvorfor tror dere at ALLE verdens lands ledere, det er en ting de aldri vil informere sine velgere om, de vil ikke si som her – de får ikke lov av sine Herskere . som eier dem, som de eier Geir Ugland Jacobsen ;

«Historien vil gjenta seg. Vi må aldri glemme! Hos visse av vår tids overnasjonale aktører kjenner vi igjen den kvalmende selvgodheten og den kyniske nedvurderingen av menneskeverdet som vi så hos «herrefolkets» ledere for 85 år siden, og som vi ser idag av jødiske personer som denne. «

Hvorfor elsker de fleste folk sine løgnere, og hater de som forteller dem sannheten ? Edom jødene i mange flere tilfeller enn de er offer, er de massemorderere, folkeforførere og tyver. Folk har stort behov for å tilbe disse ondskapsfulle antikrister, fordi de er hjernevasket til det, og Geir Ugland Jacobsen fortsetter her hjernevasken… Jeg mener at Jacobsen viser politikkens moralske og antikristne forfall her, at de alle blir nødt til å tjene løgnene og Løgnerne… ifremfor Jesus Kristus og sannheten ..

Hva Ugland Jacobsen mener å si er at det er «jødehat» å si imot jødiske Klaus Schwab…. sine verdenshersker vyer, hvor som Bibelen advarer de skal eie all eiendom, og alle andre skal være lykkelig

I motsetning til Jacobsen som «tror det» så VET jeg vi går krevende tider i møte, fordi verden skal ha Ugland Jacobsens helter som han tilber, skal bli tillatt av Gud å være verdensherskere en kort stund, før de tas ut for godt.  Geir Ugland Jacobsen med sin tilbedelse mener vel dermed at de også skal herske over vår nasjon ? Det har de forsåvidt gjort i 100 år allerede, men da var de tvunget til å holde nasjonen bibelsk kristen, før de nå etter Åp. / Rev. 20:7 har Gud tillatt dem å bli sluppet løs for en kort stund, slik at de skal få vise hva slags sjelskvaliteter som bor i dem;

10.000 mennesker i Sieg Heil, Jens Stoltenbergs dag

Hva Ugland Jacobsen mener å si er at det er «jødehat» å si imot jødiske Jens Stoltenberg sine planer om det antikristne verdens imperiet for sin «tribe»… hvis du ikke gjør som Stoltenberg vil i Ukraina (New Khazaria) og andre steder , er du «jødehater» iflg Ugland Jacobsen ?

Er Stoltenberg jøde?
https://www.riksavisen.no/er-stoltenberg-joede/

Ukraina sin komiske Ali skuespiller leder som tilbes som «demokratienes» og de frie nasjoners «redningsmann» ?????? Dere skal tilbe ham, eller være «jødehatere» iflg Ugland Jacobsen….

WEF’s partner FN / UN sin potugisiske jøde sin leder generalsekretær António Guterres, mener Ugland Jacobsen det er «jødehat» å ønske ham dit pepperne gror, gjerne lukt til Helvete ?

Hva Norgesdemokratenes Geir Ugland Jacobsen kanskje ikke vil fortelle dere;

Secrets Of The United Nations

«Avsløringen» kaller dem «oligarker.

Călin Georgescu, sier at FN er kontrollert av kriminelle oligarker som bruker organisasjonen til å berike seg selv og slavebinde menneskeheten. «Det er de samme oligarkene som styrer både FN og WEF, og alle statsledere er ansatt av oligarkene», sier han. Han opplyser videre at det forventes av alle FN-ansatte at man er hundre prosent politisk korrekt, og at man er villig til å «selge sjelen sin«. Det er riktig. Det må de.

Vi som leser Bibelen vet hvem som har aspirasjoner om et Verdensherredømme, de gjør det ikke for kun penger. De myrdet Jesus fordi han truet deres verdens hegemoni. «Bedre at en mann dør, enn å risikere hele folkets verdensherredømme» (John. 11:50) var omkvedet..

SECRETS OF THE UNITED NATIONS [2023] – CALIN GEORGESCU

The United Nations & the World Economic Forum (aka JEWISH GLOBALIST COMMUNIST SATANIC CABAL) are currently rolling out Agenda 21/Agenda 2030 (aka New World Order), with the notorious «sustainability development goals». This worldwide takeover aims to completely regulate & control every aspect of human existence: food, sexuality, family, work, finance, health, education, everything! A former Executive Director who worked at the UN for two decades, whistle-blows against the UN to tell the Truth. He explains that the UN is controlled by Globalist Oligarchy Criminals who use it to enrich themselves, and enslave all of humanity into a One World Communist Satanic HELL. Everything is 100% evidence based, and can be extensively fact checked through hundreds of references. The UN was never set-up to keep the peace, it has always been for World Domination, and Adolf Hitler and the Germans knew this would happen if Germany were to be defeated in WWII. Wake Up and DO NOT CONSENT!!!

THE PROTOCOLS OF THE LEARNED ELDERS OF ZION [1903]

THE SYNAGOGUE OF SATAN

KHAZARIAN MAFIA: THE TRUE RULERS OF THE WORLD

ADOLF HITLER WARNED HUMANITY BUT WE DIDN’T LISTEN!!!

ADOLF HITLER: THE MAN WHO FOUGHT AGAINST THE NEW WORLD ORDER TAKEOVER

ADOLF HITLER VS. THE JEW WORLD ORDER – ERIC DUBAY

ADOLF HITLER: THE GREATEST STORY NEVER TOLD! [2013] – DENNIS WISE
https://www.bitchute.com/video/3ThOVk0CQAqD/

NEW WORLD ORDER: COMMUNISM BY THE BACK DOOR [2014] – DENNIS WISE

THE SECRET MASONIC VICTORY OF WW2 [2019] – DENNIS WISE

HITLER’S WAR?: WHAT THE HISTORIANS NEGLECT TO MENTION [2009]

ADOLF HITLER: A LAST APPEAL TO REASON [2017] – THE IMPARTIAL TRUTH

EUROPA: THE LAST BATTLE [2017] – TOBIAS BRATT

THE TOP OF THE PYRAMID: THE ROTHSCHILD’S, THE VATICAN AND THE BRITISH CROWN RULE THE WORLD

HITLER VS. ROTHSCHILD [2022]

«The 5 rules to AWAKENING: Rule #1 – Everything you were ever taught is a lie by design; Rule #2 – governments lie 100% of the time, they always have, and they always will; Rule #3 – the Illuminati controlled mainstream media is not reality, but rather is lies, disinformation, half-truths, and fake events carried out by gov/media hired crisis actors (aka role players); Rule #4 – Spirituality and Reincarnation are reality, whereas religions are simply government crowd control measures; and Rule #5 – this plane(t) called earth is a flat, motionless plane, it is not a spinning ball hurling through outer space. Furthermore, the 4 Sources of Disinformation that are ALWAYS FAKE: government, mainstream media news, matrix sciences, and religions.» — Sergeant Major

 

PLANEN ER AT EN VISS «STAMME» AV ASKENAZI TALMUD JØDER SKAL SETTE SEG OPP SOM MENNESKEHETENS FRELSERE.

DE SATTE SEG OPP FOR Å MOTARBEIDE JESUS, OG ETTER HVERT ERSTATTE JESUS KRISTUS SOM VERDENS FOLKS FRELSER.

For det skapte de EU, WEF, UN/FN. For det skapte de Ukraina-krigen, strøm «krise» med videre.

Nå skal de liksom «frelse» menneskeheten fra d.s. (?), som de skapte for formålet. KUN for å skape det messianske frelsesbilde i menneskenes hjerter og sinn. ALT med løgn og bedrag.

De «avslører» dette nå, «oligarkene» påstås å være synderne, slik at «heltene» kan sette seg opp som frelsere. Alt dette er alt for show; «Verden er en scene, og vi er skuespillerne» , sa Sheakspeare. «Onde» kristne Vesten skal falle (Vesten har ikke vært styrt av hvite kristne siste hundre år, KUN av jøder, USA som EU og Norge), Nye Babylonske jødiske verdensriket skal gjenoppstå, verdens folks «frelsere»;

https://hannenabintuherland.com/asia/davos-2023-funeral-of-globalism-next-is-collapse-of-western-dominance/

Alle som ikke er åndsdøpt kristen, de elsker løgnene mer enn sannheten… de er faktisk vaksinert mot sannheten… De vil ikke forstå hva jeg sier og mener. DE som ikke forstår Bibelen er sjanseløs i dette gamet.. de kan gjerne tro de forstår, men det gjør de ikke.

For disse folkene som «eier» makten og verden, de har allerede alle pengene de trenger, det er ikke om oligarki og griskhet. I intervjuet Fuellmich gjør med grunnleggeren av Greenpeace, Patrick Moore (dr. biologi), «klimakrisen» kun er en myte for å skape frykt. «Klimakrisen» er et påskudd for å tjene penger og holde menneskeheten under kontroll, sier han.  Det stemmer. De må skape det , all elendigheten, for at det skal være noe menneskeheten vil ønske å bli reddet ifra, altså løgnene om dette.

Dette handler om makt over menneskers sjeler, det er den tjeneste de gjør for Satan, hva er pålagt dem i Satans Synagoge (Rev. 2.9 & 3.9) å gjøre for Satan .. se Åp. / Rev. 20:7…. før folk forstår hva jeg forstår, og tør å si det, så er de egentlig slaver av en Matrix de ikke forstår. De forstår ikke at de er i en matrix, så lenge de ikke tør å benevne sine Herskere.. Satan vil tilbes, åpent. Erstatte Jesus Kristus, det er askeNAZI jødenes prosjekt, det er deres sataniske mandat.

The Jewish Utopia (Authentic Zionist Mein Kampf) (1932)

.
Jesus får sterkt konkurranse som FRELSER !

De aller fleste vil tro at jødene i Israel og over hele verden forøvrig , Elon Musk og slike, Israel som verdens teknologiske midtpunkt, vil bli verdens frelsere, når de tvertimot har stelt istand all djevelskap og show for å skape det bedrag… USA og Europa har jo holdt dem på U-hjelp i 70 år, jødene i Israel hadde jo sultet ihjel uten den kristne sivilisasjon de søker ødelegge nå, for å vise sin egen fortreffelighet. Husk Mossad sitt motto; «med bedrag skal du gjøre krig » Vi kan KUN stole på kristne jøder, slik som Steven sin kone Jana… analyserer Michael Higgins, ‘The Jewish Utopia’;

«They want the World to cry out for a saviour«, sier Jana her, Og det er helt riktig. Satan vil hans folk skal ERSTATTE Jesus Kristus, intet mindre enn det:

Israel’s New Government Will Bring Jewish Utopia, Part 3

KUN kristne som Jana, Steven og meg vet dette, hva de gjør, både Agenda 2030 , WEF, det er bare et spill – som DE skal frelse oss alle fra… et gedigent Hollywood oppsett..

Geir Ugland Jacobsen sin rolle er å nøre opp under denne agenda, at jødene skal bli verdens frelsere. Han har aldri sverget noen lojalitet til Jesus Kristus fremfor lojalitet til jødene. Fra de onde systemene FN og WEF har planer om.. vil verden få et system KUN til sataniske talmud-jøders fordel som i Sovjet, staten og de eier alt, og alle vi andre skal være superlykkelig, påstår de.

Kort tidsvindu, det er helt riktig og godt han vet det; Åp. / Rev. 12:12. Og de vil da kommet inn i sin messianske era, i det jødiske utopia, hvor de har kuppet verden, fra verdens kongers Konge (Isaiah 9:6), han som vant over dem på Golgata, for 2000 år siden.Det skal de angre på at de prøvde på;

«You who dwell on many waters [NATIONS], abundant in treasures,
your end has come, the measure of your covetousness.»
Jer 51:13, jf. Ob. 1:18.

For da har de kupper verdensmakten fra Jesus Kristus, som vant over dem på Golgata, og utpekt av Israelittenes Gud selv som kongenes Konge, ved Allmaktens høyre hånd regjererer han, derfor skal disse da iflg Åpenbaringen og Obadiah 1:18 stå foran sine endelige og fullstendige utryddelse, et rettvist holocaust av dem, av ondskapens agentur, som Gud selv vil ta seg av; utryddelsen på Armageddon.

«A hair-raising nuclear confrontation … may, towards the end of the period, threaten man’s very survival.» [Peter Lemesurier, «The Armageddon Script», p. 223, 1981]

Den djevelskap de har planlagt for andre uskyldige, kan veldig lett komme over deres egne hoder, er Bibelens moralske karmiske budskap. Helt fullstendig fritt valgt, og rettferdig. De kunne bare ha respektert Guds Vilje, at Jesus Kristus skal være Norges kongers Konge, ikke den sataniske askeNAZI jøde Klaus Schwab;

#Epstein honeypot Mette-Marit og hennes kronprins

Den norske kronprins og fremtidige konge rapporterer ikke til Jesus Kristus lenger. Om det gjelder hans far også, da bør de abdisere, snarest.

Jacobsen et al vil vel synge «i sammen bo som for jøder det kan seg søma«. Som konservativ og borgelig usosialistisk holder jeg fast på det kristne, ikke det moderne jødiske samfunnet de skaper.

Jødiske satanist Karl Mordechai Marx Levy og jødiske satanist Klaus Schwab har mye til felles.. ikke bare satanist blodet i sine blodårer..

Gud signe vårt dyre fedreland

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring