Homocaust; Avsky for Solveig Hornes luciferianerisme hver dag

Homocaust, skape sympati for sodomittene, luciferiansk ENhet. Sympati for Djevelen. Samme modus operandi som jødene bruker i å skape skyldkompleks i befolkningen for å skape Luciferiansk ENhet for seg selv og sine agendaer. Alle som ikke er med, skal dø i konsentrasjonsleirer og eller bli mentalt avlært og tillært den ‘ene rette lære’ med tvang og statlig voldsutøvelse.

«There are a huge shift going on in human history right now! It is the shift of love«. What is love? In todays article I ask if it is the agape LOVE or the EROS love that will win this transition into the ‘5th dimension’ of the New Agers. There is two different Lightbearers fighting to be the Light for YOUR soul, Jesus Christ and Lucifer. Who will win, in you?

Homocaust i Orlando skal liksom bevirke at det skapes unity, solidaritet og ‘toleranse’ mellom kristne og muslimer, og jødene og deres sodomitter (Tel Aviv er hovedstaden med 180.000 i denne parade for å tilbe syndens frihet). For ikke så mange år siden var hva de gjør kriminelt i de fleste siviliserte samfunn, men så kom dommedag for frafallet, og Gud lot Lucifer få frihet til å gjøre sitt fornødne (Luke 10:18-20, 2 Thessalonians 2:6-7).

625a

Regnbuen et tegnet på Pakten mellom Guds og mennesker (Genesis 9:13), og har syv farger. Regnbueflagget er et rent flagg. Paktens Ark er det menneskelige legemet som er Guds Tempel for Guds Ånd.
Homoenes flagg har bare seks farger og urent. I flagget til de homofile er indigofargen borte. Indigofargen står for åndelig spirituell kommunikasjon. Her er bare den karnalske verdslige ånd (sekularisme aka satanisme). Ånden i indigobarna, Guds barn, vil bli drept av ånden av Lucifer, Prinsen av denne verden. Referanser: Leviticus 10:10, Luke 11:39–41, 2 Corinthians 6:17, Colossians 1:10

Oppvåkningen, Phoenix Rising eller Fønix fuglen som reiser seg fra asken de skaper av vårt engang kristne samfunn. Den Luciferianske impuls .. mange «kristne» vil også bli tatt med i denne falske oppvåkning som kalles «toleranse», som de hevder Jesus ville godkjenne . I den 3. Mosebok 18, 22-23, gjøres det en sammenligning mellom homofili og dyresex som ukristelig seksuell atferd.

13450038_621340444696905_5567509735377126607_n

Hedonisme er en synd som forøvrig rammer både hetero og homo, men homo er verst fordi den ikke har noe som helst naturlig formål i forplantningsøyemed, men kun til å feire kjødets lyster; Eros, og ikke agape, for om der hadde vært agape kjærlighet så hadde de ikke villet ofret samfunnets sunnhet, og la det gå til grunne som Sodom og Gomora (Isaiah 13:19; 14:4), kun for å tilfredstille sine aller laveste nærmest dyriske tilbøyeligheter. De har faktisk ikke stamina, kontroll eller karakter nok til å motstå å oppføre seg dyrisk, de er som Bibelen sier det ‘slaver av synden’ sin. Dette er luciferianerismens evangelium at alt menneskelig er Ok, og de laveste tilbøyeligheter mer ok og stimuleres og promoteres, enn de andre høyereliggende. Da har mennesket blitt fratatt sin valgfrihet og frie vilje, gitt av Gud i fødselsgave, og også forøvrig tapt sin verdighet. Da har de fått et (dyrets) merke i øret, som sauer får det.

Sauer og geiter (Matthew 25:33), korn og ugress (Matthew 13:24-30) kan ikke forenes (1 Corinthians 6:15). Tvertimot skal de separeres, i vår tid.

Hatkriminalitet kan i verste fall føre til en terrorhandling
http://www.aftenposten.no/norge/politikk/Jeg-oppfordrer-alle-til-a-vare-med-ut-i-gatene-neste-lordag_-spesielt-personer-fra-innvandrermiljoene-490302b.html

Norge hadde faktisk en nøkkelrolle til å befordre denne luciferiske impuls fra Madam Blavatski og frimurerhøvding Albert Pike i FN-systemet. Her er bildet i FN’s Sikkerhetsråd, av Fugl Fønix som reiser fra asken de skaper på alle områder av vår fordums kristne sivilisasjon bygget på åndelige prinsipper. Jeg tar avstand fra den, og avskyr den, fordi den har vært prøvd før; «Dere skal bli som guder og kjenne forskjellen på godt og ondt» sa Slangen til Eva. Dette er jødenes egregore guddom, ikke den kristne.

Men Slangen (The Serpent) løy. Dere er ikke guder og dere kjenner ikke forskjellen på godt og ondt. Dere falt for det eldste triks i læreboken.

Norways gift to UN, hangs in the Security Chamber. In the middle the luciferian Bird Phoenix rises from the ashes they create.
Norways gift to UN, hangs in the Security Chamber. In the middle the luciferian Bird Phoenix rises from the ashes they create.

Bibelen er helt klar på forholdene, ikke bare i Gamle Testamente hvor de dømmes til døden for ikke å få forsøple ungdommens hjerter og sinn, gi dem muligheter til å forføre og seksuelt utbytte unge mennesker, men like mye i Nye Testamentet (1 Corinthians 6:9-10, Romans 1:26-28).

EN Verden, EN Tanke, EN Følelse, EN Rase

Få alle til å hedonistisk kopulere med hverandre så mye som mulig i den luciferiske multikulturalismen, så unge som mulig, så får de nok (kanskje, som i Noahs Dager) EN rase av det. Men kristne: «Kom ut av Henne mitt folk» (Revelation 18:4).

keshe
Satan kler som en Engel av Lys, forførerisk fine ord, men resultatet blir destruktivt, ukristelig og ugudelig

United Nations to bring the NEW WORLD ORDER / ZIONIST AGENDA / ISRAEL
World leaders converged on the 25th of September 2015 to usher in the new goals they are to achieve together as ONE

Hva Solveig Horne nå gjør i Norge er hele vitsen med hele falsk flagg operasjonen i Orlando, Florida.

The Secret AGENDA Behind The Orlando Mass Shooting (2016)

Ja, du sier så, men kriminalitet kommer oftest fra ubevisste impulser fra de lavere driftsliv i mennesket, som hos homoene, ikke fra de høyere åndelige.

«Temaet er blitt ubehagelig aktuelt etter terroraksjonen mot en nattklubb for homofile i Orlando der 49 personer mistet livet forrige helg.»

Den falske flagg aksjonen for å skape sympati for Djevel og all slags perversiteter er veldig vellykket.

SHOCKING END TIMES – DEMONS OF SEXUAL PERVERSION

Også i Norge har vi sett en ekstrem endring av justis, fra at kun handling kan straffes til en hvor selv tanker kan straffes, under det talmudiske presteskaps omformulering av logikk:

«Vi må vise vår avsky for det som skjedde i Orlando og vise sympati med alle berørte, både her hjemme og ute i verden.»

En kan gjerne ha avsky for Guds dom over en fallen menneskehet, som fører til undergangen og deres evige død, men jeg tror ikke Gud bryr seg så veldig om hva satanister og luciferianere mener. Selv tenkte jeg med dette å vise min avsky for Solveig Horne og Regjeringens og Pavens luciferiske agenda, å forme Guds folk i sitt bilde, i en slags ny ‘toleranse’-religion, for hvordan de tillater ugunstig påvirkning og initiering inni sodomi av ungdommen.

simonsen

I tillegg førdømmer jeg Marie Simonsen av Heiberg-slekten både for å bruke sin talerstol til å spre og promotere mord på babyer og sodomiens utbredelse.

Killing the Spirit of Innocence

Vi husker at vi fra Bibelen leser at vi skal bli som barn igjen for å se Guds Rike. Det bildet har Satan satt seg fore ved å drepe alt det uskyldige i menneskebarna. Må de for all tid være forbannet (Matt 18:6).

Hva slags verdier læres bort her? Avskyelig.
Hva slags verdier læres bort her? Avskyelig.

Luciferianerne skal få lov å vise avsky for kristne og Bibelen, men kristne skal ikke få lov å vise avsky for perversitetene til den Nye Verdensordens religionen (?). Hva slags justis og likhet for loven er det da i det sekulære samfunn som selv har den romerske Loven som sin sekulære guddom? Da vil nok Pilatus måtte vaske sine hender veldig grundig.

«Her i Norge har LHBTI-personer rettigheter,»

De har alle rettigheter, og dyr har rettigheter, men kristne har ikke de samme rettigheter til å lage parader og oppslag om hva Bibelen definerer som de siste tegn på et døende samfunn, og en fallen menneskehet nedi de største dybder av deprivasjon og perversitet. Når ikke alle har rett til å ha de samme rettigheter i en nasjon, til å lage parader og markedsføre sine overbevisninger, har kristne intet som helst ansvar for å følge deres lover, om ikke de vil tilbe mennesker og menneskepåbud mer enn Guds lover og påbud (Bibelen).

Mange foretrekker en Government of Satan, the anti-Christ Kingdom
Mange foretrekker en Government of Satan, the anti-Christ Kingdom

Her får de som vil ta Dyrets Merke på en galant måte. Dyrets Merke, og Guds Segl, begge i pannen (hva vi tenker), og merket på hånden (hva vi gjør) er begge nevnt i Åpenbaringen i forbindelse med dette ‘Merket’ som tegn på hvem vi tilber; mennesker som Solveig Horne og Staten (Babylonisme), eller Gud. Hvilken ‘Lov’ er skrevet i våre hjerter og er viktigst for oss?

Barnatro

Vi skal se mye moro med alle som ikke kjøper deres UNITY evangelium, arrestert, eller rett og slett bare myrdet i konsentrasjonsleire eller lagt inn på asyl for tankebehandling og/eller åndskorreksjon hos ‘helsevesenet’.

Mass Arrests in Germany of Anyone Critical of Islam, Merkel Policies
http://www.truthandaction.org/mass-arrests-germany-anyone-critical-islam-merkel-policies/

Men vi legger merke til at det alltid gjelder KUN alle andre religoner enn kristendommen, den eneste makt og ånd og kraft som kan stoppe dem, og som vil gjøre det, til slutt. Jødene skrev Koranen for at araberne skulle føre krig mot kristendommen for dem, og finansierte Vatikanet og katolisismen (Jødedom Light, Babylonisme) for å forføre kristenheten med dette Satans ‘unity’ evangeliet. Vi vet hvem hovedfienden i deres UNITY er, hvor synden har blitt en ‘menneskerett’.

«I må ikke tro at jeg er kommet for å sende fred på jorden; jeg er ikke kommet for å sende fred, men sverd.» – Matteus 10:34

Og sverdet er Guds Ord (Bibelen) sier Paulus. De vil tidsnok få erfare det, når de bare går så langt i sin luciferiske ekstremisme, at Kristusimpulsen bråvåkner i nok folk. Gud er i kontroll med den impulsen/oppvåkningen, ikke ‘myndighetene’. Sosial engineering prosjektet deres og forsøket på ensrettingen av den menneskelige ånd vil mislykkes 🙂

Gud tillater alt dette å skje fordi folk skal vende tilbake til Gud (Job 22:23, Hosea 14:1, 1 Samuel 7:3). Det er eneste måten at de onde satanistene får avsløre seg (disclosure, gresk: Apocalypse) på er at de får lov å utfolde seg, for en tid. Derfor må den luciferiske ånden få lov å slippes fri for en tid.

How «Satan’s Army» Is Rising NOW! (2016)

Men de blir stoppet, foruten det ville ikke vært et kristent tenkende menneske igjen, kun hjernevaskede dyriske neanderthalere med Dyrets Merke (Matthew 24:22), som jødene ved makten kan leie gjennom livet fra en ring i nesen, slaveklassen deres (middelklassen utradert).

«Bibelen sier ikke eksplisitt hvorfor han lar onde mennesker herske. Til tider har Gud brukte onde herskere for å få dom over sitt folk og bringe dem tilbake til rettferdighet. Det er verdt å merke seg at alle herskere er ansvarlige overfor Gud for sine handlinger. For eksempel, hevet Gud opp Nebukadnesar av Babylon for å straffe Juda for sin gjentatte avgudsdyrkelse (2. Kongebok 20: 17-18). Senere, etter at Babylon hadde oppfylt sin hensikt, ble det dømt for sin egen ondskap (Jes 13:19; 14: 4). Deres konge, Nebukadnesar, led en individuell vurdering (Daniel 4). Gud gjorde det samme med Assyria, slik at dens opphav til et formål, og deretter bedømme at nasjonens stolthet og grusomhet (Jesaja 10: 5-19)». Kilde.

I sannhet en fantastisk spennede ‘demokratisk’ tid vi lever i. Kristne er påbudt å spre evangeliet, HELE evangeliet, slik at perverse, syndere, jøder og paganister og andre hedonister kan bli frelst og bli Guds Barn, få Guds ånd, resten skal vi ikke ha noen enhet eller unity med (1 Corinthians 6:17). Den som ikke står fast på Bibelen, er i realiteten frafallen og har tatt ‘merket’, ikke sterk nok til å stå på Jesus’ sitt budskap i den tiden vi er inne i. De har sovnet ved foten av korset. Ingen offer for deres slaraffenliv de kan bringe. Dem om det.

Rolling Stones – Sympathy for the Devil

And I was ’round when Jesus Christ
Had his moment of doubt and pain
Made damn sure that Pilate
Washed his hands and sealed his fate

Just as every cop is a criminal
And all the sinners saints
As heads is tails
Just call me Lucifer
‘Cause I’m in need of some restraint (2 Thessalonians 2:6-7)
(who who, who who)

So if you meet me
Have some courtesy
Have some sympathy, and some taste
(woo woo)
Use all your well-learned politesse
Or I’ll lay your soul to waste, um yeah
(woo woo, woo woo)

PS: Dette er en politisk og religiøs ytring, idet jeg er krenket av luciferianernes agenda, og er opprørt av deres religion, og ikke av dem som mennesker (mennesker er ‘hellig’ i loven, alle andre enn kristne, religonskritikk er det IKKE). Samfunnet skal få lov å bestemme om min ytringsfrihet er like viktig som satanistene og luciferianerne sin, selv om de gjør sin religion til sekulær lov. Ifølge Bibelen vil dette føre til at samfunnets verdier forringes i slik grad at det vil implodere.

Relatert lesning

We Are Legions, We Are Many, We Are One
http://www.riksavisen.no/we-are-legions-we-are-many-we-are-one/

Barnevern og Stat oppdrar traumatiserte luciferianere
http://www.riksavisen.no/barnevern-og-stat-oppdrar-traumatiserte-luciferianere/

Homofili: Kåtskap eller kjærlighet?
http://www.riksavisen.no/homofili-kaatskap-eller-kjaerlighet/

Thoughtcrimes in the Jewish New World (anti-Christ) Order
http://www.riksavisen.no/thoughtcrimes-in-the-jewish-new-world-anti-christ-order/

Det er makt i de foldede hender

Spread the love - Sharing is caring
 
 
 
   
Skriv ut (Print) Skriv ut (Print) Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)

8 Comments

 1. Pingback: Menneskerettighetene må ut av den Norske Grunnloven – Riksavisen

 2. Pingback: Homocaust: Killing the Innocence. Save the Children | Riksavisen

 3. The Clean (holy, living spiritually pure) and the Unclean Peoples of Satan.

  Regnbuen et tegnet på Pakten mellom Guds og mennesker (Genesis 9:13), og har syv farger. Regnbueflagget er et rent flagg. Paktens Ark er det menneskelige legemet som er Guds Tempel for Guds Ånd.
  Homoenes flagg har bare seks farger og urent. I flagget til de homofile er indigofargen borte. Indigofargen står for åndelig spirituell kommunikasjon. Her er bare den karnalske verdslige ånd (sekularisme aka satanisme). Ånden i indigobarna, Guds barn, vil bli drept av ånden av Lucifer, Prinsen av denne verden. Referanser: Leviticus 10:10, Luke 11:39–41, 2 Corinthians 6:17, Colossians 1:10

  The rainbow a sign of the Covenant between God and man (Genesis 9:13), and has seven colors. Rainbow flag is a clean flag. Ark of the Covenant, the human body is the temple of God for God’s Spirit.
  Gay The flag has only six colors and unclean. In the flag of the gays are indigo color gone. Indigo color stands for spiritual spiritual communication. Here are just the karnalske worldly spirit.
  The spirit of God in the Indigo children, God’s children, will be killed by the spirit of Lucifer, the Prince of this world.

  References: Leviticus 10:10, Luke 11: 39-41, 2 Corinthians 6:17, Colossians 1:10

 4. Pingback: Caucasian Israelites; The People Who Shall Dwell Alone | Riksavisen

 5. Hvis du utelater Gud og de ti bud, så vil du mest sannsynlig si at disse tingene ikke er riktige fordi samfunnet sier det. Det er flertallet som regjerer. Hvis det er det du tror, så må du også erkjenne at det Hitler gjorde var moralsk rett. Han drepte elleve millioner mennesker – seks millioner jøder, og resten var homofile, sigøynere, svarte, Jehovas vitner, psykisk og fysisk utviklingshemmede og alle andre som var uenige med ham. Hitler gjorde det han gjorde med støtte av det tyske folket. Han ble utvalgt som den øverste hersker, og det han gjorde var derfor lovlig. Ifølge din filosofi, så var det han gjorde ikke galt. Det er dette som er hjørnet vi maler oss selv inn i, hvis vi sier at moral er det som er bestemt av flertallet. Vi mener at makt er rett.

  Før 1962 var sodomi regnet som en grov forbrytelse i hver stat i USA. Det ble straffet med en lang fengselsstraff og ofte hardt arbeid. Flertallet sa at sodomi var veldig galt, men samfunnets oppfatning av det har endret seg radikalt.

  Problemet med et samfunn som ikke har noen absolutte moral er at det forutsigbart sklir ned en sti av degenerasjon. Det blir ikke noe moralsk bedre; det blir verre. Nazisme og pedofili blir normen, og følgelig blir Bibelen hatet fordi den fordømmer enhver form for umoral. Den forteller oss at det finnes absolutt moral; at det alltid er galt å drepe, voldta, driver hor; og at Gud vil bringe til doms alle de som bryter disse forskriftene. Det virker som en redegjørelse for deres absolutte og uforanderlige natur, at Gud selv skrev de ti bud i stein. Så la han til at vi bryter dem til bare ved å tenke dem. Hvis vi hater noen, så er vi en morder. Hvis vi begjær, så er vi utro i vårt hjerte.

  http://kristenbloggen.net/et-sensitivt-tema-homofili/

 6. Opprinnelig hadde ALLE siviliserte land kriminalisering av sodomi, men luciferianerne kom sterkt og fort. Sex mellom menn i Norge var forbudt ved lov frem til 1972. Først da ble paragraf 213 (som også omtalte dyresex) i straffeloven formelt fjernet.

  Kriminalisering:

  Russland

  India
  http://www.aftenposten.no/verden/India-gjeninnforer-lov-som-kriminaliserer-homofili-101321b.html

 7. Hvilken påstått ‘kristne’ miljøer i Norge strider mot Bibelens Ord?

  DNK v/Oslobiskopen
  http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Oslobispens-nye-homosignaler-411955b.html

  Rocke-presten Bjørn Eidsvåg er blitt luciferisk og veldig opptatt av homosaken, og vi er helt sikker på at Eidsvåg vil finne ut på Det Norske Teateret at jesus er om ikke homo selv, så vil han ihvertfall elske alle homoenes syndeflom.
  (det betyr at ingenting av hva han sier kan tillegges kristen vekt)
  http://www.detnorsketeatret.no/musikkteater-med-bjorn-eidsvag-pa-det-norske-teatret/

  Hvem står på Bibelsk grunn i tilbedelsen av de erogene soner?

  I Møre hadde hun vært ferdig om hun sa noe annet:

  «Ingeborg Midttømme, biskop i Møre, synes det er vanskelig å si at homofilt samliv er i tråd med Guds ord. Vi må vektlegge at alle er like mye verdt uansett, at alle er elsket av Gud uansett og at alle skal behandles med respekt»
  http://www.dagsavisen.no/innenriks/terror-endrer-ikke-teologien-1.742612

  Noe vranglære må hun likevel ha utav seg, elsker virkelig Gud alle? Hosea 9:15, Romans 8:7, Apostelgjerningene 10:34-35, Romans 6:23, Proverbs 6:16-19, John 3:36, 1 John 4:8, John 15:9-10, Psalm 11:5, John 8:47, etc.)

  Som Paven. Gud elsker alle sine kreatur. Som Gud elsker sauene, geitene og kuene, men IKKE som Gud elsker de som er av hans egen ånd.
  http://www.advocate.com/religion/2016/1/11/pope-francis-lgbt-people-god-loves-all-his-creatures

  Norsk Luthersk Misjonssambands, v/Jon Kvalbein, Oslo (Misjonssambandet)
  http://www.dagen.no/dagensdebatt/samfunn/homofili/Kristen-og-homofil-317515

  «Homoseksualitet bryter med skapelsen, mener professor Jostein Ådna og halvparten av Den norske kirkes lærenemnd.»
  http://www.aftenbladet.no/livssyn/Bibelen-avviser-konsekvent-homofilt-samliv-2034633.html

 8. Thought Police (Baptist Preaching, 1984, Farenheit 451, H.G. Wells, George Orwell)

  Standing up for God’s Men and God’s Word

Legg inn kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.