Hvem vinner sympati og offer narrativet, Jesus eller Jødene?

Påskedag 2020. Det er mye antisemittisme og jødehat i Europa, mener noen mennesker. Er det? Jeg har ikke merket det, men det er mye kamp om sympatien og offerrollen.

Hvem vinner det sosiale sympati narrativet i verden, Jesus eller Jødene?

Jødene har mange ambassadører i Norge, Jesus har veldig få… Jeg er Jesus-ambassadør. Jødene har nok ambassadører, fra Jan Hanvold sionist leiren og Vårt Land / Dagen til satanistene og ateistene i Human Etisk Forbund (?). Merkelige konstellasjoner og allianser for Satans Synagoge (Åp. / Rev. 2.9 & 3.9), men «hele verden» for antiKristene som av ‘One Mind’, sier Bibelen (untatt the Elects, noen veldig få).

Jesus har bare meg, og noen veldig få til. Og vi blir beskyldt for anti-semittisme for det, og til og med ‘hat’. Vi skal se på hva hat er. Statsinstitusjonalisert hat. Legalisert hat, ved lov. (((Hitler))) og (((Lenin))) gjorde som jødiske Herodes sitt hat lovlig, ved lov. Herodes som myrdet alle guttebarn under 5 år for at landet ikke skulle få en ny Konge/Messias, ved hersker lov gjorde myrderiene ‘lovlig’ (juridisk sett). I USSR ble som den andre lov (((Lenin))) og (((Trotsky))) laget, antisemittisme derav å være kristen straffet med dødsstraff. Når jødene får 100% av makten i verden som de hadde i USSR, så går det den veien, også her hos oss, Lille Norge. Da går Staten over fra det kristne Tjener-systemet etter Jesus sin ordre, til det jødiske Hersker-system som under Herodes.

Det kan være at det katolske og protestantiske ikke er i samsvar som kristen lære, hvem som skal bli utsatt for ‘deification’ og ikke,
https://www.riksavisen.no/nwo-the-deification-of-the-state-and-jews/

men her er det protestantiske syn på saken om den påståtte antisemittisme:

Satanister har en lei tendens til å snu Sannheten på hodet.

Apostlene var veldig redd jødene og Jesus måtte stille deres frykter; John. 7:13, 9:22, 12:42, 19:38, 20:19,

Vi leser om det også i Apostelgjerningene (for eksempel Acts 7:52).

Åpenbaringen Rev. 2:9 & 3:9 sier kristne har grunn til å være redd jødene, og noen falske jøder som kalles Satans Synagoge der.

Vi har (((deres))) steining av Stephen, Ap.gj. / Acts 7:59. De drap Jesus (John 19:7), og Profetene og står alle gudelige mennesker imot (1 Thessalonians 2:15)

Spørsmålet er ;
Var apostlene antisemittiske fordi de var redd jødene?

Var de jøde «hatere»?

Hvorfor var de redd jødene?

John 3:20, John 15:18, Luke 21:17, Matthew 24:9

Er vi kristne anti-semittiske eller jødehatere for å være redd jødene og hva de kan finne på med sin Samson Option og tradisjonelle voldsbruk? Uten omsvøp har de myrdet Profetene Gud sendte for å refse dem, Stephen, Jesus, kristne og ukristne Palestinere og millioner andre kristne, 66 million Holocaustet i USSR bare.

Historien viser at

  • de steinet Stephen
  • de drap Guds Profeter sendt dem for å tale dem tilrette
  • fikk Jesus korsfestet, Herodes ville drepe Jesus allerede som barn
  • industrielt eksterminerte 66 million i tidenes røde bolsjevik-jødiske Holocaust av vårt broder folk RUS-folket etter Rurik.
  • Blitt utvist av 109+ land i verden for diverse forhold
  • etc

De Glemte Holocaust
https://www.riksavisen.no/de-glemte-holocaust/

Er det antisemittisk av kristne å være redd jødene når en vet alt dette?

1787

Vi vet alt dette av å høre på våre kristne forfedres ledere og av å lese Bbelen, lese Grunnloven av 1814 paragraf 2 som utelukker Jøder og Jesuitter fra Riket vårt, og ta Jesus sine advarsler på alvor at de vil stenge «dere ute av Synagogen» og «vil også stå dere etter livet», om dere ikke tilber dem og lyder dem, «de vil hate og forfølge dere som de hatet meg»…(John 15:18, Matthew 10:22, 2 Timothy 3:12, Matthew 24:9)

Er det antisemittisk å ikke høre på Jesus sine advarsler?

Really?

Hvem skal vi fortsette å ha som Verdens menneskers synders offerlam, hvem er Messias?

(Baruch sa i brevet til Marx i 1859 at jødene skulle bli kollektivt regnet som å være Verdens messiaser)

Marx mente jødene skal være våre kollektive messiaser. Jeg tillater meg å være uenig. Jeg foretrekker Jesus Kristus, som alt stemte på i Gamle Testamentes profetier om hans komme.

Hvem er den ENESTE Veien til Faderen…?

Jeg bestrider at jødene skal kollektivt gis status som sine egne messiaser som Marx og Baruch var enig om. Jeg tar fullt og helt avstand fra denne satanisme. Bibelen FORBYR idolisering av mennesker, å gudommeliggjøre dem. Vi er ALLE i samme båt, jøder og greker. Jøder vil bli tilbedt, kristne tilber Guds Ånd inkarnert i Jesus, det er en viss forskjell. Sataniske jøder skal brenne i Helvete for denne erkesynd.

Satan is a Liar,
He gonna burn in the fire

av Levy Jensen

KUN to åndelige krefter i verden mennesker får sin inspirasjon fra; Gud og Satan. Der er ingen nøytralitet. Jesus sa; «De som ikke er for meg er imot meg» (Luke 11:23).

Hva med oss som sta og freidig tviholder på at NEI, Jesus er Messias, vi på det sterkeste tilbakeviser enhver hype noen som helst gjør og sier for å fravriste Jesus den rollen…

Er det antisemittisk å si det at jeg vil ha Jesus som Messias, og ikke noen andre, jøder inkludert? Bibelen sier vi ikke skal tilbe mennesker og gjøre dem gudommelig. Heller ikke jøder, de er vanlige mennesker med samme synderegister som alle andre. De må til Jesus for frelsen eller gå under, som alle andre.

Er det «jødehat» å mene det?

So be it. godeste Jesus, Messias, ta imot min sjel, når de avretter meg for å si det, sier jeg med Stephen..

Ble jeg da avrettet for mitt ‘jødehat’ eller var det tvertimot jødene som hatet Stephen, Jesus (John 7:1) og meg for å tviholde på å være kristen og ikke miniJødisk religiøst sett? Hva sa Jesus om de som skal bli «Hatet av ALLE for Hans navn skyld»? Det er IKKE «kristen» sionistene som får det hatet, er det?

Min religon er ikke å tilbe jøder som om de skulle være guder, eller å tilbe dem som de skulle være Guds Utvalgte eller noe slikt. De er like mye satanister blant dem som blant alle andre av jordens folkeslag, kanskje til og med mer siden Bibelen kaller deres Babylonske talmudikere Satans Synagoge.

Det var liksom de, Haterne, som søkte å drepe Ham, ikke motsatt. Han søkte aldri å få dem drept, bare omvende dem fra ondskapen, bli snill.. DE ville få ham drept, de var haterne, voldsmennene, morderne….

Vi kan IKKE la Satanister snu opp ned på den Sannhet at det var DE som var og er HATERNE ! IKKE Jesus og Kristne. Vi vil bare at de skal omvende seg fra å være mordere til å bli snille mennesker !

Så det er en sosial verdenkonkurranse om sympati og offer narrativ på gang her. De bruker okkult magi å forføre folk til å tro en satans religions medlemmer eller hel rase er gudommelig, aka deres gud er Satan da. Bare løgn og bedrag selvfølgelig. Finnes ingenting gudommelig med MOSSAD, de er hardbarka Satanister, bedragere og mordere de fleste der, gitt mottoet «With deceptions make War».. Guds Folk lyver ikke, bedrar ikke. Satans Folk som er flink til det.

Jesus Kristus har hatt ledelsen i 2000 år i verden i sympati- og offerkonkurransen. Nå i den «Jødiske Tidsalder», Den Nye Verdensorden, antiKrists Rike, vil jødene ha tittelen som dem som led mest for verdens og menneskers ondskaps synder, ved okkult løgn og bedrag, ved okkult masseforførelse vil de være messiaser…

The Corona New World Order. DERES «Fred», ved å myrde alle som ikke er politisk enig med dem… noe til ‘Fred’…
Verdensregjering av Jøder, med TVANG (krig) eller ‘Frivillig’ (Korona)

I 1000 år har Jesus Kristus vært våre kongers Konge, med ENORM suksess for land og folk. Nå vil jødene være Konger og kongers konger… Husk at i det kristne system er Statsforvaltningen Folkets TJENERE, vi Frie Menn er Sjefene, ikke politikerne, de hadde strengt mandat hva de kan gjøre og ikke. I det Jødiske statssystem er Statstjenestens forvaltnings embedsmenn og -kvinner HERSKERE – der kan de gjøre hva som helst deres Sjefer i skjulte rom vil og ønsker !

Norway; One Thousand Years under Christs Reign
http://www.riksavisen.no/norway-one-thousand-year-under-christs-reign/

Å være påtatt snill og ‘tolerant’ har ingenting med kristendommen å gjøre.. ei heller hjelper det å heile religionen til venstre..

Tror du jøder led og lider av menneskers ondskap, eller skal vi tro Jesus gjorde det mest ?

Jeg spør, hva og hvem skal kristne tro på ?

Jesus selvfølgelig…

Korset er tomt. Satanistene klarte ikke drepe ham, fordi Guds Ånd i det regenererte gjenfødte mennesket kan ikke drepes…

Han stod opp Tredje Dagen..

Halelujah !

Graven er tom

Jøder skal dø som alle andre..

De skal til Himmel eller Helvete..

Paver og andre satanister må kysse Jesus sine føtter, dette hjelper INGEN

Pope Francis kisses the hand of a man during a ceremony in the Hall of Remembrance at the Yad Vashem Holocaust memorial in Jerusalem May 26. The pope honored the 6 million Jews who perished at the hands of the Nazis during the Holocaust. (CNS photo/Abir Sultan, EPA) (May 28, 2014)

INGEN må være Holocaust fornektere, og fornekte at også jøder har sine svin på skogen med dreping og myrding. Bolsjevik-jødene Holocaustet og MYRDET 66 million av vårt broderfolkk, RUS-folket. Fra Lenin (((Blank))) og Trotsky (((Bronstein))) til Stalin med sin jødiske kone industrielt eksterminerte de en hel nasjons folk, Russland under den kristne Tsar, primitivt og barbarisk myrdet (((de))) forøvrig Tsaren også sammen med hele hans familie, alle småpiker og kona med, erstattet en hel nasjons folk med asiater og euromongoler, dagens «russere». Selvransakelse og anger må til for FRELSEN og syndenes forlatelse!

Lenin (((Blank))) hatet pene kristne mennesker

Stalin’s Jews
We mustn’t forget that some of greatest murderers of modern times were Jewish
https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3342999,00.html

For å komme til Himmelen så MÅ jøder og grekere akseptere at JESUS er Messias, da først blir de Guds Utvalgte øyenstener..

Jesus er all verdens folks kongers Konge.. alle er like for den Jesus jeg kjenner…

«Der er ikke jøde eller greker» sier Paulus..

Jeg blir kvalm av folk som gjør Jesus til en diskriminerende rasist som de tror velger jøder fremfor alle andre..

FEIL… Gud har ingen favoritter andre enn de som kommer til Gud via Jesus Kristus..

Dette er ikke mer å diskutere.. Jesus døde og stod opp for oss, han lever..

Det er alt kristne skal bry seg med.. det er Evangeliet

Kristne folk i Norge må slutte å tilbe ateister og satanister blant jøder som Guds utvalgte..

Jøde’hat’ er farlig sier de. Hva kan lille meg gjøre med jødene ved makten over hele verden da? Spørsmålet er vel heller hva de kan gjøre med meg..

Er Stoltenberg jøde?
https://www.riksavisen.no/er-stoltenberg-joede/

European Royals are ALL from Edom/Esau
https://www.riksavisen.no/european-royals-are-all-from-edomesau/

Jeg har ingen steder å ‘hvile mitt hode», som Jesus (Luke 9:58), og har INGEN menneskers åpne støtte i mitt eget land, kun alles hat fordi ALLE hatere er hjernevasket å elske og tilbe jøder (?), og dermed følelsesmessig programmert av TV (Talmud Vision)  imot de som stemmer på Jesus som mest verdt sympati, og Offerlammet, og Messias, ikke jøder, disse programmerte følelsesmessige løgnene i dem gjør at de handler aggressivt, voldsmessig og irrasjonelt i dette spørsmål. DERFOR er deres HAT veldig farlig.  Guds Folk er rasjonell, ikke så  følelsesmessig investert. «Come let us Reason together«, sier Bibelen.

Bare legg merke til at ALLE sionister og jødetilbedere hvor følelsesmessig og aggressivt de er investert i dette. De er okkult programmert i slik grad at de ikke lenger er tenkende mennesker, de er som ville voldelige instinktbaserte dyr, som følger en bjellesau. Umulig å argumentere med, siden de kan bare gjenta det tillærte, ikke tenke selv. De har tatt Dyrets Merke’, kan ikke tenke selv, bare følge det politiske Lederskapet ‘fariseerne’ og de ‘skriftlærde’.

Dumme naut som gjør alt de får beskjed om av satanister og onde korrupte herskere.. der er PRIS å betale for ikke å tenke selv.. Satans lønn

Jeg stoler 100% på ar Gud fremdeles er på sin trone, og at Gud bestemmer når jeg skal dra hjem til Himmelen.. ikke Satanistene og de programmerte aggressive voldsmenneskene som tilber Satans Synagoge.

Jeg LEVER Jesus sitt liv, gjør hva han gjorde, får det hat han mottok fra de hjernevaskede massebevisste og jødene, fra de jødiske eller jødisk-vennlige makter og myndigheter, derfor kan jeg kanskje forstå Jesus bedre enn andre. Vi kjenner ikke andre mennesker før vi har gått noen mil i deres sko.

Jeg hilser alle kristne med 1 John. 4:2-3

Resten kan dra til Helvete, som Ole Hallesby ville sagt det

Tenk om verden og kjødets karnalske folk hadde brydd seg like mye om at Jesus krenkes hver dag i verden som at Jøder «krenkes».

Selv i Påsken skal altså de som drap han få mer oppmerksomhet enn den person de drap. Skam dere sionister !

Hva har disse to felles liksom ?

Hvor mange jøder ble omvendt av Jesus?

Han gav dem opp, han sa at nåden blir gitt til et annet folk siden de ikke ville ha han som Messias (Matt. 21:43). 30 år etter at de myrdet Ham, ble deres Tempel jevnet med jorden, STRAFFEN, Jesus advarte dem mot ondskapen deres, Tempelforhenget revnet, heretter har ALLE selv direkte kontakt med Gud via Jesus, trenger ikke deres sataniske fariseeriske yppersteprester. VÅR Yppersteprest er Jesus Kristus, han taler vår sak hos Gud, og hele det sataniske bermen av et folk som skrek «La hans blod komme over oss og våre barn«, til Pilatus, de mistet sitt land, de ble sendt som verdens pariakaster i diasporaen. Vel fortjent. Gud dømmer aldri ufortjent (Psalm 7:11).

Ikke spør meg hva vi skal gjøre med dette, gå til Bibelen å se hva Gud vil gjøre …. min mening teller ikke, Guds vilje teller, Jesus sin vilje teller, så spør;

Hva var Apostlenes taktikk ?
Hva var Jesus sin taktikk ?
Hva sier Bibelen om Endetidsdramaet, hvem skal vinne til slutt ?

Nå, fortell meg sionister, var Jesus antisemitt for dette han gjør mot jøder her i Tempelet?

Eller, muligens, om dere følger og akter på Jesus, forventer han at vi gjør det samme som Ham.

Ihvertfall i Påsken?

Korset er TOMT. Graven er tom, han vant over Satans Synagoge, Åp. / Rev. 2.9 & 3.9..

Jødene har den røde sosialistiske bermen, gatas pøbler, Jesuittene, mordere og voldsmenn, de har Politi, militæret og NATO, korrumperte politiske ledere og Etteretningen i alle land, + de frimurernettverk som er tilknyttet deres B’nai Brith terror organisasjon. Hva i alle dager har en enkeltpersons «hat» å stille opp mot DERES hat mot det individet de hater da? Ingenting!

Vi som er Jesus sine egne folk, vi fryder og gleder oss over det faktum at han vant over Dem… som Han skal vinne over alle satanister…og vi er av Abrahams sæd via Jesus… DET er den trøst og beskyttelse vi kristne har for deres HAT, mot oss (Jeremiah 17:7-8, Psalm 1:1-3). Men det holder tenker jeg. Hvis Gud er for oss siden vi aksepterer den Messias han sendte oss, hvem kan være mot oss? (Romans 8:31)

I den stille, klare morgen / Se, Han kommer, Jesus kommer

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring