Hvordan talmudikerne må Resette Vesten for Israel å bli bibelsk eksempelnasjon

Israelsfolket har vært og skal være eksempel for nasjonene i verden (Isaiah 42:6, 49:6), for all verdens folk. Det har vi vært. Jødene og deres kjøpte og betalte tilhengere i nasjonene, trenger å befeste de babylonske jødene, altså bedragerne, som «Guds Utvalgte Folk». Sannheten er selvfølgelig det motsatte, at babylonerne er Satans Folk, Satan er deres gud (Åp. / Rev. 2.9 & 3.9). Løgn og bedrag er de dyktig på, jfr. John. 8:44.

Snart må ALLE verdens folk ta valget; Vil de ha Jesus eller Jødene som sine herskere ? For å skape illusjonen i folks psyker må de faktisk bare rett og slett gjøre alt i Israel, som de nordiske land var før kaballistene satte igang «tikkun olam» («kreativ destruksjon») av våre nasjoner. Åndskrigen tetner til nå. Alt som har vært søkt holdt skjult, skal nå åpenbares (Luk. 8:17), slik at folk kan ta informerte valg, informerte samtykker til sin skjebne. Når jødene har fått bygget sitt Tredje Tempel, noe til intelligens å ikke skjønne etter selv tre forsøk at Gud ønsker ikke dette Tempel her, så skal Riksavisen arrangere turer til Israel for å pisse på satan-Tempelet deres.

ALLE våre industrier skal de kuppe, ødelegge ved konkurs, for deretter å overta…. de har sine betalte aktører i norsk Regjering og Storting i sin tjeneste for å befordre dette; prisene, energi og rente.

Offshore-kuppet. Sunnmørsåndens Tap og Jødementalitetens Seier?

De som vil vite sannheten, om Norges folk, – som den hvite rase generelt sett, er Israelittene, de ti tapte Israelstammer av Jakobs ætt som ble tatt til fange av Assyrerne 740 år før Jesus vandret på jorden, og med Odin som sin tids Moses ledet sitt folk når de dro fra Kaukasus/Assyria mot nordvest og stiftet Europa. Dette er velkjent for oss som studerer annet enn skolepensum, som ikke har lov å lære «forbudt historie»; de Babylonske antikristne jødene har kjøpt hver eneste politiker i Norge idag til å gjøre sin gjerning. Jeg vet ikke om ett eneste eksempel på norsk politiker som ikke tjener Verdensmakten, den antikristne ånden av Antikrist manifestert.
https://www.riksavisen.no/kaukasisk-israelisme-litteratur/

Det viktigste valg de har og tar; Vil de ha Jesus eller Jødene som herskere over seg ? Som Yppersteprest (Hebrews 4:14-16)? Disse to har to forskjellige ledelsesfilosofier. Jødenes er etter det herodiske prinsipp; Herskerne, rod of iron, tukthuset, svepen. Ikke noe demokrati der. De religiøse «Yppersteprest» og «rabbier» aka Klaus Schwab – Hr. Great Reset personlig – har all makt. Alle gjør som de får beskjed om. Hvis ikke kappes hodet av deg.

Soldier Of Fortune – Deep Purple

Kristus derimot sier at den som vil være hersker skal være Tjenere (Matt. 20:26), se
https://www.riksavisen.no/norges-kongehus-israelitter-eller-joder/
våre kongehus før dagens jødiske kongehus var slik, vår kongerekke etter Harald Hårfagre ætten, som Bjørnstjerne Bjørnson og jeg er enig i er de eneste rette kongeemner i Norge.

  • Homogen nasjon, ett folk, en nasjon (en stor familie).
  • Ikke noe multikultur (multikultur er destabiliserende, destruktiv).
  • De må gjøre organisert overførsel av våre industrielle fortrinn fra oss til dem.
    Jesus må erstattes med Jøder.
  • Vi har flat organisering av samfunnet.
  • Våre ledere er våre tjenere, ikke våre herskere.
  • Alle opplærer og trenes i å tenke selvstendig, skaper ekstrem bredde i grunderånd. I det jødiske system er der alltid noen forvaltere som tenker for deg.
  • Grunnloven må FORBY herskere å intervenere i borgernes liv, untatt i kriminell tilfeller. Det er frihetsbrevet.
  • Den Norske Grunnlov av 1814 ivartok ALLE borgernes friheter og interesser MOT jødisk intervensjon, infiltrering og påvirkning.

Ingen lovlydige borgere i et kristent samfunn trengte frykte myndighetene. Vi borgerne kunne straffe myndighetene, hardt, om myndighetene gikk utover sine mandater.

Dette er ingen kristen skikk. Vi kristne tar avstand fra dette.

Vårt kongehus ble dessverre infiltrert og kuppet.

For oss kristne var Jesus sin fremste misjon å sette oss fri fra slavekontraktene under kaballistene og talmudikerne, ved skatter og avgifter og avlat finansierer vanlige folk deres perversiteter; aka Babylonerne. Vi har mange «kristne» medier og personer som lærer folk å elske Barrabas, Kaifas, Herodes 1 & 2 og Judas… de burde elske Jesus Kristus mer… som satte dem fri fra disse satanister i Satans Synagoge (Åp. / Rev. 2.9 & 3.9).

Dette er Kaifas sitt palass. Vi spytter både på Kaifas og palasset og Tempelet hans hvor Satan er gud, forøvrig:

Kaifas sitt palass

I Kristus så er vi hver enkelt Guds Tempel ( 1 Corinthians 3:16), hvor den hellige ånd av Gud har tatt bolig i hver enkelt av oss, til å gjøre rette valgene, gjøre rett, hate urett. Alle de som ikke vet forskjell på rett og galt, de har ikke rette ånden i seg, de har jødeånden i seg, ikke Jesus sin tre-enige ånd; Ånden av Gud i Kristus og via Kristus invitert inn og tatt bolig; i oss.

Vi norske kristne i 1000 år, vi spytter på dette palass, på deres tempel, vi trenger det ikke. Vi søker Kristus i hjemmene, i enkle kirkebygg med plass til liten forsamling, der søker vi Kristus, og der finner vi Kristus, der finner vi «rette Ånden», – ikke hos Kaifasene.

De norske påståtte «kristne» personene nevnt i denne artikkel er personlig ansvarlig for å sørge for at Jesus ser ut til å «tape» åndskampen med Jødene. De ser ut som de vinner The Great Reset; sin antikristne Nye Verdens Orden.  De fremste ansvarlige for å gjøre Jøder mer Utvalgt enn kristne i Norge er Jan Hanvold, Finn Jarle Sæle (NorgeIdag) og Kjell Furnes (KrF og OrdetIsrael), og alle pastorer under deres åndelige forførelse.

Slik skal de gjøre Jødene «Utvalgt» kollektivt som folk, og med det fravriste Kristus sin trone som Yppersteprest og kongers Konge av sine kristne nasjoner, så MÅ de få verden til å se ut som Bibelen profeterer (Isaiah 42:6, 49:6). Disse personer er DIREKTE og personlig ansvarlig for å frata Kristus sin rettmessige rolle som Messias og Yppersteprest.

Vi norske folk skal ikke gjøre NOE SOM HELST jødisk for å være gode kristne, som Sæle, Furnes og Hanvold søker å overbevise almuen om. Jødene skal gjøre og bli som oss kristne i Norge gjennom 1000 år. Vi skal IKKE bruke jødiske ord, ikke ta etter deres sabatt skikker, ikke katolsk-babylonske heller, vi skal være og oppføre oss NØYAKTIG som våre kristne norske forfedre gjorde i 1000 år.

Norway; One Thousand Years under Christs Reign
https://www.riksavisen.no/norway-one-thousand-year-under-christs-reign/

DET bragte vårt folk og nasjon store velsignelser.

Kaifas trenges ikke
De eneste som får det bra under jødisk talmudisk styre er jødene og deres kjøpte og betalte administratorer i hvert enkelt land (kalt «politikere»). Jfr. USSR, og jødisk bolsjevik ledelse der. Jfr. USSA, og jødisk babylonsk ledelse der idag.

Kaballistiske askeNAZI jøder planlegger for sitt Verdensrike etter Great Reset

Legg merke til at Partiet De Kristne med Erik Selle som leder, – jevnlig oppdateres deres facebook hva de skal gjøre for Jødene og jødenes Nye Verdensorden, det er når den jødiske ånd har vunnet over og tilintetgjort den kristne ånds hegemoni i verden.

Det er samme lojaliteter som Arbeiderpartiet fra 1920, og Høyre og FrP idag. De er dermed alle jødetilbedere, og Demokratene også likeså… Søker vi på siden til Demokratene, finner vi 129 henvisninger til artikler om alt Demokratene skal gjøre for de «Utvalgte Folket Jødene», Jesus kommer langt ned på listen for dem.

Alle de som ikke tar stilling til jødeproblemet, FOR Jesus Kristus, imot jødisk innfluens på vår politikk og samfunn, de tjener fiendene til Jesus Kristus, overhodet ikke Jesus Kristus eller en fremtidig kristen nasjon. Husk det. For Åpenbaringen sier de skal tape krigen. De har vunnet noen slag nå, men krigen, verden, makten og æren, er Jesus Kristus sin, for all evighet. Sier Bibelen; sier israelittenes Gud, Jacobs, Isaks og Jesus sin Gud.

Iflg. Talmud. Hva Bibelen sier, tror jeg på. GUD selv innsatte Jesus som verdens Messias. INGEN jødetamp kan rokke ved den beslutning, eller oppheve den, hvilket de prøver på her. DE gjør opprør mot Gud selv. Lite lurt. Gå til Israelittene (landsfordrevet 740 år til Assyria før Jesus vandret på jorden), sa Jesus til apostlene (Matthew 10:6), når Jødene forkastet ham som Messias. Hvor gikk apostlene? Til Nigeria?

Unge hvite menn skal være kjempestolt av seg selv og sin rase.. som nordmenn har vi ALDRI vært imperialister etter det jødiske Herskersystem i verden, eller parasitter på andre, vi har klart oss selv og aldri ligget andre mennesker til byrde i verdens mest ugjestmilde klima, vi har vært verdens Robin Hood’er, stått til tjeneste etter Kristusprinsippet for verdens mennesker, som real_Israelitter sendte våre forfedre misjonærer over hele verdens mørkeste områder der kom Lyset fra Norden, slik at det gikk i oppfyllelse at i Endetiden skulle alle ha hørt Evangeliet om Jesus Kristus, at det finnes KUN en Messias i verden, og det er Jesus Kristus; Verdensherskeren, som vil etter hvert nøytralisere ALLE som søker å kuppe verdensmakten hans, inkl. jødiske Klaus Schwab, Bill Gates & George Soros… De kommer til å angre på kuppforsøket sitt (Ob. 1:8, 18)…

Dr Jordan B Peterson – Message to the Christian Churches

Gud selv innsatt Jesus som Messias. Jødene er uenig med Gud. Det er med stor sorg jeg meddeler at den jødiske ‘Moshiach’ Klaus Schwab og hans mannskap har okkupert det norske Storting og Regjering og Kongehus. De har avsatt den kristne Messias Jesus Kristus som Norges 1000 år gamle kongers Konge, og innsatt jødiske Klaus Schwab som landets kongers Konge…. jfr. kronprinsens forhold til Davos. Jesus’ seier over dem på Golgata har de effektivt forkastet. De tok omkamp 2000 år etter, og har tilsynelatende vunnet omkampen. Merk at jeg sier ’tilsynelatende’. Åpenbaringen i Bibelen sier de er «ute av skapet» nå, og bare har avslørt seg med det, og skal på historiens søppeldynge med dette.

Her brennes det en side av Talmud hver dag. Snart skal Babylonerne brenne i Helvete.

Johnny Cash – The Man Comes Around

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring