Hvorfor Satans folk setter opp svarte til å hate hvite

Dere må aldri være i tvil, onde mennesker i Satans Synagoge (Rev. 2.9 & 3.9) arrangerer alle slags raser til vårt land, de innbiller seg selv og andre at de gjør det av egen ‘snillhet’, men de er ekstremt onde, fordi de vet nøyaktig hva utkommet er, de vil ha det, de ønsker det, raseopptøyer, borgerkrig, splitt og hersk.. du kan ikke splitte og herske en homogen kristen befolkning.

«Den mektigste fiende kan erobres ved … å dra nytte av selv den minste rift av enhver antagonisme av interessene blant de forskjellige gruppene i nasjonen.»

«The most powerful enemy can be conquered by… taking advantage of even the smallest rift of every antagonism of interests among the various groups within the nation.» – Bolsjevik jødiske Vladimir Lenin, rette navn (((Blank)))

Disse menneskene er ekstremt innflytelsesrike. Våre politikere adlyder deres minste vink hva som skal gjøres med hva som helst. De har egne lover som beskytter kun dem, og ingen andre. Det beviser innflytelsen.

Hvorfor kjøres det også et løp for å få hvite til å hate seg selv, basert på satanisk forførelser, løgner og bedrag?

#KaukasiskeIsraelitter
#SelvDestruksjon
#InstitusjonalisertHat

Derfor først avkristne, så avvikle nasjonen og dens kristne verdier. Massemedia kjører deres agenda. Hadde det ikke vært for slike som oss i Riksavisen, så hadde de fleste ikke visst om at det finnes andre slags verdensanskuelser, alternative virkeligheter som er de sanne, hvor den virtuelle er bygget på Satanisters løgner og bedrag, the Matrix.

666 signatur bak både korona og BlackLivesMatter, satanisk opplegg

Vi har skrevet om dette før, på engelsk. Tidsepoken blir kalt perioden for Jakobs trøbbel…

Jacobs Trouble, The Holocausting of the Caucasian Israelites
https://www.riksavisen.no/jacobs-trouble-the-holocausting-of-the-caucasian-israelites/

Svært få setter pris at vi holder dem ute av den mentale Matrix i form av donasjoner til å holde det gående. Hadde vi ikke vært, hadde det vært kompakt ensretting av tankemønster, også de kristne tankemønstre. Evangeliet hadde blitt tilpasset til deres livsanskuelser, omtrent slik kommunistiske prester og lesbiske biskoper evner å forvrenge Guds Ord og tilpasse det sitt narrativ.

Nå har de gjort det igjen. Ennå en psyop, 9/11, Utøya, etc. Obama visste det en uke før, alt er planlagt. Orden utav Kaos. Deres Orden.

George Floyd was killed on May 25th. So what was the Obama Foundation doing tweeting about Floyd on May 17th, when nobody knew who he was?

Bibelen sier at Israelittene, Guds Folk, vil få prøvelser, trishet, død og fordervelse i Endetiden, men noen få av Jacob-Israels ætt vil overleve. Husk at Satan er denne Verdens «Prins of the Air». Dette er ikke det naturlige habitat for Guds Folk.. vi skal bare være her og prøve prate litt fornuft inn i hodene til satanister og barbarer før vi drar Hjem. «This World is not my Home, I am just passing true«, synger min fars yndlingsartist Jim Reeves.

This world is not my home

De fleste velger komfort og slippe å bli kalt ondsinnede kallenavn – stillhet, i dette livet, istedenfor det evige Livet hos Gud. Aksepterer en ondskapen og Satans agenda, ikke sier ifra, ikke støtter de som sier ifra, er en en egentlig en del av den.

Disse endetidsprofetiers trengsler passer ikke for jøder, for de er verdens yndlinger idag, med 250 atomvåpen å holde verden i et Samson Option terror grep, de er Nye Verdensordens arveprinser, Marxismens kollektive messiaser.

Alt skjer som Bibelen sier for å sanke Guds Folk tilbake til Gud, for at de skal se, lære, finne at Satan er en svært aktiv åndelig pøbel i verden, som organiserer og instruerer sine folk, inklusivt den norske statsminister og de fleste politikere.

Kristne må velge hvem de vil tjene; Jesus eller Jødene

Hvem vinner sympati og offer narrativet, Jesus eller Jødene?
https://www.riksavisen.no/hvem-vinner-sympati-narrativet-jesus-eller-jodene/

Å ha sympati for jøder eller deres hjertesaker som Black Lives Matter gir ingen frelse. Tvertimot.

Jødiske Ervin Kohn ved det Mosaiske Trossamfunn i Oslo er en av Norges største ‘antiRasister’, med sine kommunist venner og ateistiske følgere i miljøet til ateistiske Human Etisk Forbund og som promoterer Nye Babylon for Norge og Verden. De ‘Liker’ alt deres forbilde antirasistsjefen sier. Følgerne hans ser ut til å tilbe ham som en ny slags inkarnert jesus eller noe sånt. Jeg mener de vet de går Satans ærend, sprer død og destruksjon i sitt spor, fordi deres agenda er dødsdømt, den er dødelig, den går ikke. Menneskeheten blir aldri slik at alle kan leve sammen i et ShangriLa, folk er for forskjellig. De som er noenlunde kompatibel må klumpe seg sammen, slik ble nasjonene til. Gud ønsker det slik. Satan og satanister skaper død og fordervelse med sine utopier.

Vi er noen som vet at rasismebegrepet og påstandene ble faktisk oppfunnet av jødiske Leon Trotsky og brukt til akkurat samme formål i 1917, i Russland, for å ødelegge en kristen sivilisasjon, vår brodernasjon.

Gud ødela Babel og Babylon i forbannelse, nå gjør de det igjen., Ett Folk, Ett Språk, En Nasjon, En Verden, En Regjering, utgått av (((dem))). Akkurat de samme som elsket multikulturelle Babylon så høyt i Bibelske tider. Gud var så forbannet at han forpurret språkene, og plasserte oss i nasjoner, raser og nasjonaliteter hver for seg. Og slik skal det være, men Satan har bedre planer mener han, om sitt Verdensrike, Nye Normalen, Nye Verdensorden.

Satanister hevder vi «er alle Ett» (One), bare tull. Der er onde mennesker, der er snille mennesker, der er gudelige mennesker, og der er Satanister. Vi blir aldri Ett, vi skal bare leve sammen her noen korte raske år.

Hvorfor Black Lives Matter mer enn hvite, når sorte står for det meste av kriminalitet og elendighet ifølge offisielle statistikker?

Idag som da, så velger folk flest seg Barrabas i form av George Floyd. Mannen er en høykriminell primitiv barbar fra slummen med frimurer symboler preget i sin tatovering på brystkasse.

Det er intet nytt under solen, sier Bibelen… så sant som det er sagt.. som Hans Nielsen Hauge sa det nyttårsaften 1799, han var arrestert, satt i kjelleren på rådhuset i Trondheim; «De forfølger det gode, mens de onde har full frihet»..

Folk bør velge sine helter mer varsomt.. tenk å ta side med de onde, mens de gode korsfestes, henges og myrdes – hvor mye «snillhet» er det i dem da ?

BLM. Antifa.. Marxist revolusjon i gatene. Folk flest får et ambivalent forhold til sannheten fordi de ikke tror på Gud, og ikke har Den Hellige Ånde. Da sier Bibelen at Gud formørker deres sinn så de skal tro på løgnene (i media).. Satan er regissøren for alt som har med løgner og bedrag å gjøre.. ref. 2 Thess. 2:11

Jewish Involvement In Black Slave Trade To The Americas
https://rense.com/general69/invo.htm

#BlackLiesMatterNot

La oss se på Sannheten:

«Videre kan man fra statistikken til FBI og amerikansk politi lese at per 10.000 arresterte svarte amerikanere blir tre drept av politiet. For samme antall hvite arrestert blir fire drept av politiet.»

https://www.nettavisen.no/nyheter/fakta-star-i-veien-for-slagordene/3423977712.html

Hvem er Jødene som stod bak slavetraden, og hvem er Israelittene som er Guds Folk, som har bragt Guds Ord og Jesus Kristus evangelium til hele verden? Hvite folk satte slavene fri, hvor jødene tradet og solgte dem. Dette vet sorthudede mennesker utmerket godt, men det passer ikke narrativet idag å ta det frem. De har til og med skrevet bøker om forholdet.

Dette er kjempespennende. Hva jeg bruker fritiden til å lære om. De sanne Israelittene er de hvite Europeiske folkene… Guds Utvalgte Folk, utvalgt til å spre Guds Ord utover hele verden, uten at de fleste av dem vet om det selv..

BEVISENE er her:

100 PROOFS the lsraelites were WHITE

Satans Folk har alltid vært ute etter å Holocauste Guds Folk, våre forfedre som har tjent Gud trofast siden vi ble landsfordrevet i Assyrisk fangenskap i Kaukasus. Men denne generasjonen sviktet, falt fra båre Gud og Kvitekrist. Fall fra Nåden, kommer under Forbannelsen.. straffen for frafallet kommer..

Gud trekker tilbake beskyttelsen, når Folk Flest oppgir Gud.

Bolsjevik kommunisme revolusjonen i Russland i 1917 startet med kollektive «rasisme» beskyldninger fra «de Gode»… «de Gode» som skapte kommunist revolusjonen ble seilt dit delvis med NAL’s S/S Kristianiafjord fra Amerika for å skape opprør og revolusjon, hvor også lederen Trotsky (((Bronstein))) var ombord..

S/S Kristianiafjord

Lenin sa de hadde rike folk i New York som finansierte seg.. for å ødelegge en kristen nasjon.. det endte med at «de Gode» med politisk flertall (Bolsjevikene) hadde industrielt eksterminert 66 million RUSsere når Aleksandr Solshenitzyn gjorde opptellingen..

RUS betyr forøvrig Skandinav, det var Russlands originale befolkning, de ble eksterminert og erstattet med asiater og mongoler.

RUS-Folket

«The Rus’ people (Old East Slavic: Рѹсь; Modern Russian, Ukrainian, Belarusian: Русь (Rus’); Old Norse: Garðar; Greek: Ῥῶς (Rhos)) are generally understood in English-language scholarship as ethnically or ancestrally Scandinavian people»

https://en.wikipedia.org/wiki/Rus%27_people

En korrekt definisjon av kjærlighet er påkrevet.

Jeg vil si «de Gode» i antiRassistiske bevegelsen hadde mye mordlyst, men lite kjærlighet, selv om de tilsynelatende var IMOT rasisme..

Som Luther King sa; «Ondskapen kan ikke gjøre noe om ikke alle forholder seg taus.. »

Jeg har friskt i minne hvordan jeg ble personlig uthengt som En Folkefiende i en facebook gruppe, de fleste av «de Gode» var det stillhet fra når de korsfestet meg med liv og lyst der… men en høykriminell neger i USA, da blir det andre boller… da våkner «de Gode»… fordi media hausser dem opp til det..

“In the mainstream Ashkenazi Jewish community, there is this sense that yes we’re white, but it’s time to wake up to the fact that being Jewish is our core identity,” Steinlauf says. “Being Jewish is fundamentally never about being identified with an American racial construct. We now have to question the role of that construct in our Jewish identity formation.»

https://momentmag.com/whats-the-jewish-role-in-black-lives-matter/

Å være Norsk og Israelitt er tilsvarende VÅR identitet, ikke å være hvit «en rasemessig konstruksjon» som jødinnen kaller det.

Forrige uke ble folk flest hausset opp til karantene i media, denne uke til demonstrasjon, forrige ukes smittefare glemt.. jeg lurer på hva de vil hausses opp å mene og gjøre neste uke..

Når et helt folk forlater Gud, så forlater Gud dem… dette er et OMEN… at det er akkurat det samme «rasisme» beskyldninger som starter revolusjonen som for 100 år siden i Russland, som ble Sovjet – kollektivisert ..

Skandinaverne går i samme felle som sine forfedre i Russland…. 70 års mørke tilfalt de nasjoner som ble innlemmet i Sovjetunionen.. Gudstro var forbudt, kirker brent… en kunne ikke drømme om noen ytringsfrihet.. slik er det å havne under makten til Satanister, når Folket ikke lenger vil ha Kristendom og Kvitekrist som landets Høye Beskytter.. da velger de seg Barrabas, de velger seg Satan… ondskapen inkarnert..

Det er en pur løgn at alle skal med. Skal ‘med’ til hvor?

KUN korset beskytter. Innbilt snillhet og toleranse hjelper ikke. Jesus var ikke spesielt snill når han kastet pengevekslerne ut av tempelet.

Snillhetsreligionen er humanisme, ikke kristendom. SLUTT å synde, ære Gud, ikke gjør ondt mot din kristne neste, slutt og lyve og bedra, det er det eneste som hjelper. De som ikke gjør det, har et problem.

Kanskje 40 % av populasjonen skal til Himmelen, resten skal et annet sted.

Det er sannheten. Ingen humanisme, piss and love og «alle skal med» (dit de gudløse drar) hjelper..

Satan er iferd med å lure menneskene inn i en psykose at det er mye rasisme og at sorte mennesker er forfulgt. DET er feil, løgn og bedrag.. det er de KRISTNE av Jacob-Israels ætt og deres nasjoner som skal bli forfulgt og trakassert nå i Endetiden, deres fred og frihet skal bli rystet og ødelagt, faktisk DELVIS av sorte mennesker som kommer hit. Det sier Bibelen…

De gudløse promoterer multikulturalisme KUN med ett eneste formål, å avkristne nasjonen. Kristus sine fiender er kjempelur. Satan som inspirerer dem er kjempelur. Først importerer de som i Babylon en masse ymse, så sier de; «Nå har vi blitt multikulturell (av ukristne), så nå kan vi ikke være kristen nasjon lenger»..

De er lur… men Gud er lurere…. de taper til slutt. Det sier Bibelen…

Babelstårnet falt også…

Jeg spår at de gudløse i piss and love religionen ganske snart vil begynne å syte over ‘all’ rasismen i Norge… med Marta Louise i ledelsen.. men de vil aldri nevne de ugudeliges angrep og trakassering av kristne i Norge ..

Merkelig det der, selektiv ‘snillhet’

Alle valg har en konsekvens.. å ikke velge i det hele tatt, misforstått nøytralitet, er også et valg.. «Dere er enten for meg eller imot meg«, sier Jesus (Matt. 12:30).

Christs 1000 Years Reign is In the Past

Christs 1000 Years Reign is In the Past

Nå er det Satan og satanister som hersker og råder; Den Nye Verdensorden. Nye Normalen. For en tid.

Satan is set loose on the World

Men så kommer Apokalypsen, også Dommen over (((dem))), de onde som dekonstruerer nasjoner etter forgodtbefinnende, og etter satanisk inspirasjon… Det er denne Akt 2 som er spennnede og gledelig, for kristne.

(((George Soros)))

Menneskehetens fiende Nr. 1
AntiKrist Nye Verdensorden leder… nye Normalen initiator…

#SatansSynagoge

Der går en nemesis gjennom livet, også for dem.

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring