Jan Helge Andersen og Gjermund Cappelen, påtalemaktens gullunger, er de Jøder ?

Alltid når det er justismord i Norge, så er det for at noen skal få en syndebukk for ting askeNAZIene har gjort. Jeg mener å tro at disse to behandles fordelaktig fordi de er jøder, i slekt med de norske makthaverne som har kuppet makten i vårt land. Denne artikkel skal teologisk gi en forklaringsmodell hvorfor uretten og løgnen alltid vinner over retten og rettferdighet og sannheten i vår nasjon i disse dager.

«Hele verden ligger i den ondes makt.» sier Bibelen. Fordi der er en gruppe mennesker i samfunnet som entusiastisk tjener den åndsmakt og vil ha det slik skal vi se, av asken de lager av den engang kristne nasjonen skal engang deres Fugl Fønix «messianske» antikrist rike reise seg. Å lage aske av alt kristent er viktig for dem, av rett, lov, dannnethet, verdier, til og med nye kjønn dikter de opp for formålet.

I bakgrunnen ser vi Norges bidrag til opprettelsen av FN, i FN’s Sikkerhetsråd; Fugl Fønix som reiser seg av asken; Orden Utav Kaos. Satanistisk ‘Orden’

Eirik Jensen før sin rettsak truet med at han skulle avsløre mektige krefter  «alt jeg vet» finansierne bak Gjermund Cappelens narkotrafikk i regi av B’nai Brith / Stay Behind. Det gjorde han aldri.

Eir-Rapporten : Moskva sitt hemmelige våpen; «Ariel Sharon og den Israelske Mafia».

Myndighetene har gitt Jensen nå et fengselsfritt kompromiss for at han ikke skal avsløre de som er slekt med dem som hersker i vårt land, aske-NAZI-jødene. Ingen mafia, inklusiv den «italienske» var særlig italiensk. Den var jødisk, som den russiske og norske.

JHA skal ha 21 år + sikring som Viggo fikk…. Dette er en NY sak, med separat rettsak og dom. Da er det ny dom. Straffeutmåling kan KUN slås sammen i samme rettsak. Hvis ikke er det noen som holder sin hånd over ham, som de holder sin hand over Cappelen, og med vilje bruker FEIL paragrafer for å gjenoppta saken… Jeg lurer på hva slags «utvalgte folk» han og Cappelen er av siden de får så store fordeler i forhold til andre med samme siktelse… mer enn merkelig…

https://www.adressa.no/nyheter/innenriks/i/veVnPV/jusseksperter-jan-helge-andersen-risikerer-dom-paa-12-aars-fengsel

I vår verden idag er Satans Synagoge iferd med å snu sivilisasjonen på hodet. «Det er vår, slipp fangene fri«, som i USSR / Sovjet bolsjevik-jødiske operasjonen å kuppe RUS-folkets nasjon, så slapp de fangene fri til å hjelpe seg i sitt kupp, de måtte skape maksimalt kaos, uordet, urett og frykt, for å lykkes med sin 100% maktovertakelse. Omtrent som slik covid-frykt de skapte, hvor de kunne få skrape alle norske tradisjonele kristne borgerrettigheter, at borgerne HERSKER over politikerne, ikke motsatt. De skapte en helt ny ‘ånd’ i norsk lov.

De inverterer all rettferd, løgn blir sant, uskyldig blir skyldig og vice versa. ALT de gjør er for uretten og løgnaktigheten. Eirik Jensen som tok fengsel for Gjermund Cappelen mens Cappelen som Andersen fikk ekstrem strafferabatt som politiet ordnet for dem.

Som eksempel om det dukker opp et nytt nedgravd lik på Utøya idag så vil ikke jødiske ABB få mer straff ?

ABB var morderen, siktes. Alle mener at ABB også må dømmes for det NYE mordet han ikke er straffet for ennå.

Jan Kenneth Nesland og Andre Ellefsen i Facebok debatt synest mene at ABB har allerede fått lovens strengeste straff, så han kan ikke få mer straff ?

«Straffeloven § 79a regulerer det øvre tak for straffutmålingen der flere forhold pådømmes SAMTIDIG.»
https://snl.no/realkonkurrens

I vår sak ligger det 21 år mellom retttsakene. Er det SAMTIDIG på Sørlandet ? To forskjellige offer..

Det siste liket i ABB  eksempelet funnet fikk aldri rettferdighet (realkonkurrens).

Jan Kenneth Nesland og Andre Ellefsen hindret rettferdigheten.

Straffeprosessloven § 393. Gjenopptakelse.
«eller siktede har gjort seg skyldig i straffbart forhold med hensyn til saken, og det er grunn til å anta at dette har ført til FRIFINNELSE»

JHA sine venner i politi og påtalemakt ser denne muligheten til å skaffe sin venn strafferabatt. Her MÅ dere lære dere å tenke motsatt. Kristne mennesker vil tro at som dem vil talmudiske jøders oppdrag være å gjøre rett, finne sannheten osv. FEIL ! Det motsatte av talmudisk levnetsløp er deres kaballistiske oppdrag deres «messianske antikristne rike» å skape maksimalt mayhem, kaos og urett. https://www.jewfaq.org/mashiach

Jewish Redemption Through Sin and Evil
https://www.riksavisen.no/jewish-redemption-through-sin-and-evil/

Muligheten til å få KUN to ekstra år på JHA har de KUN hvis begge sakene samlet tas opp igjen… siden konkurrens gjelder for flere uavhengige forhold i samme rettsak bare… Kanskje Holmbo ønsker JHA ute så han kan få gjøre mer voldtekter og mord før han puttes inn for godt ?

Jødene mener at de må gruse verdenssamfunnet og den kristne sivilisasjon, før deres «messianske tidsalder» skal manifesteres. Når de har greidd det, DA er de i sin messianske antiKristne tidsalder, hvor de skal overta hele verdens rikdommer, alle skal være deres slaver.

Straffelovens § 79 gjelder KUN hvis det skal gis felles straff i SAMME RETTSAK for disse to kriminelle forhold begått samme dagen.. § 79 a) «og det skal idømmes en felles straff»

Ved prøving av NY sak skal de altså ikke gis felles straff. Den gamle straff er sonet og ferdig, når er det ny sak og ny soning for annet offer..

Jeg har lagt merke til han Holmboe er delaktig i mye som er urett i vårt justissystem.  Jeg klaget ham inn for å fuske med forskningsdata, idet han lyver i lovforberedelser at han mente mest ALL kriminalitet var psykisk syke som begikk. Løgn og bedrag av forskningsdata, men han ble frikjent selvfølgelig, sier Marianne Solvi-Eriksen, Sekretariatet, Redelighetsutvalget PHS, FHS og KRUS som påstår saken «ikke faller under deres mandat«, hvorfor ikke ? Fordi han er jøde eller ? Jøder skal ikke straffes. De er untatt straff fordi deres forfedre påstås opplevde Holocaust. Jens Kristian Hauge og Håkon Lie skapte Stay Behind for jødenes beskyttelse i krig som i fred, etter at jødene vant andre verdenskrig, og de måtta deretter ha all makt i Norge, krigseilerne som vant krigen ble overlatt til rennesteinen i Hamburg, mens de jødeiske makthaverne stjal hyrene deres; https://www.riksavisen.no/sjoemannsorganisasjoners-integritet/

Jurist og diplomat (GHB-Land regjeringen) Synnøve Fjellbakk Taftø skriver i et brev til Øyvind Aarsnes, leder for Folkeaksjonen mot EU-medlemskap, den 02.01.2006 at Norge i realiteten var okkupert fra 8. mai – 13. desember 1945, av de allierte;

I denne tiden ble Norge ikke styrt av den første regjeringen Gerhardsen, men av allierte propagandaeksperter, de fleste av jødisk herkomst, som gav ordrer til de spesialutplukkede departementsrådene i hvert enkelt departement om hva som skulle gjøres. Det var disse propagandaekspertene som stod bak både Krigsbarnutvalget og de grunnlovstridige provisoriske anordningene som har utgjort norsk rett etter krigen, ikke den såkalte hjemmefronten, men det var jeg ikke klar over før i 1989. Jeg visste derimot at Jens Christian Hauge har spilt en nøkkelrolle både i 1945 og i alle år siden og jeg mistenkte ham for å være den “agent Oscar” som Mossad var så stolt av.

Side 1 og Side 2. (Høyreklikk, Lagre Som…)

Redelighetsutvalget (Politihøgskolen, Forsvarets Høgskole og Kriminalomsorgens høgskole); https://www.riksavisen.no/politihoyskolens-morten-holmboe-innklaget-til-redelighetsutvalget-for-misbruk-av-forskning/

Jeg anmeldte en sak til deres «politi». Jeg hadde selv lagt alle beviser klart til rette. Henlagt. De beskytter sine egne. Jesus advarte oss, er det noen som er fæl å lyve, så er det jøder, jfr. Joh. 8:44.

Det har det vært i Torgersen-saken (‘Springeren’ som nok var Stay Behind), Liland tyskerbarn som jødene hater. Hvorfor kaver politiet og den norske stat og domstolene for å gi Jan Helge Andersen så gode vilkår for å voldta og drepe to småjenter. Politiet hjeper han å få minimalt med straff ? Nå er det påtalemakten som igjen holder på med det samme, mildest mulig straff (?).

Drapet på ene jenten er pådømt og sonet. Ferdig. Oppgjort.

NY SAK: Nå skal den andre forbrytelsen den dagen straffes, for den andre forbrytelse mot en annen person også.

Det er ikke slik at en eller annen Cappelen som eventuelt smugler hasj OG kokain samme dagen via Danskebåten, blir dømt for ene, og frikjent for det andre går helt fri for kokainet av mangel på bevis. Han kan liksom ikke si han er ferdigsonet for all tid. Han kan ikke si at siden han sonet for hasjen så skal han gå fri straff for kokainet.. jfrr. Strfpl. § 393

Kokainsaken blir lagret som coldcase. Han har KUN sonet for ene forbrytelsen; hasjen. Siden de to forbrytelser ikke pådømmes samtidig og straffen utmålt for begge samtidig, så blir kokain smuglingen en egen uavhengig forbrytelse som skal pådømmes som følge av NYTT vitnebevis…. siden en gang… han var dum han ikke tilstod begge samtidig, da kunne han oppnådd fordelen med sammenslått straffeutmåling..

Nå får dobbelt forbryteren dobbelt opp med straff… samme dag, men NY forbrytelse som skal opp til doms.

I USA går ikke dette, men i Norge går det

«Er gjenåpning besluttet, skal saken henvises til ny fullstendig behandling» – Strploven § 400

Helt ny behandling og helt ny straffeutmåling, for den selvstendige forbrytelse mot den andre jenten han gjorde den dagen.

Her er en forbrytelse begått som skal ha full NY behandling og egen NY straffeutmåling. Hver av jentene skal selvfølgelig ha rettferdighet, og egen straff… Hadde tullingen tilstått BEGGE sakene med en gang er maksimum straffen 21 år, men siden dette blir en NY SAK, så er det også NY dom, NY straffeutmåling for den andre forbrytelsen han gjorde den dagen…

Forbrutt seg mot to personer… den ene er pådømt, straff utmålt, den andre ikke..

Vi legger merke til at her pågriper politiet den kriminelle med en gang igjen (jeg spør igjen, hva slags pedofiliklubb er det som gir JHA alle disse fordeler i systemet?)

Det er en grunn til det. De gjør det aldri for moro skyld, jeg har skrevet side opp og side ned om hvordan MILORG ved Hauge og Håkon Lie (AP) skapte Stay Behind for å beskytte jødeinteressene (de Allierte) som vant andre verdenskrig.

Jeg har avdekket at bak Scandinavian Star er norske myndigheter med å skjule bedragerne og morderne, 5-6 jøder involvert, forsikringsvindel

Jeg har avdekket i Hans Erik Oav saken, jøden Gold fra New York obligasjonseier ville ha hele Thule Drilling. Olav stod i veien.. Norske myndigheter og domstol kommer enhver jøde til unnsetning.. De har hatt full frihet fra straffeforfølgelse siden WW2.

Så et bilde av Jan og Berit Andersen, foreldrene til Jan Helge Andersen. Disse så ikke ut til å være av norsk rase. Berit og Jan Andersen ….. Jan Helge Andersen sine foreldre.. ser de norsk ut ? Hvorfor gir politiet og domstolene dem spesialbehandling, unntar deres sønn for straff ?

Mitt argument er grundig belyst her, med mange rettskilder.. :

Baneheia-saken
https://www.facebook.com/groups/2869729106452206/posts/5410032275755197/

Argumentets sammendrag :

Straffeprosessloven § 13 :

«… likesom forente saker kan skilles når retten bestemmer det eller samtykker.»
https://lovdata.no/lov/1981-05-22-25/§13

GJENÅPNES KUN hvis ETT av VILKÅRENE FORELIGGER :

Straffeprosessloven § 393.
https://lovdata.no/lov/1981-05-22-25/§393

Til skade for siktede kan påtalemyndigheten kreve gjenåpning:

«1. når det foreligger et forhold som nevnt i § 391 nr. 1 «
https://lovdata.no/lov/1981-05-22-25/§391

IKKE RELEVANT

«eller siktede har gjort seg skyldig i straffbart forhold med hensyn til saken, og det er grunn til å anta at dette har ført til FRIFINNELSE»

RELEVANT

«eller til anvendelse av en vesentlig for mild straffebestemmelse eller en vesentlig for mild straff,»

IKKE RELEVANT. Ikke så veldig stor forskjell på det mord JHA er dømt for og andre sine straffer for mord…

«2. når det på grunn av hans egen tilståelse eller andre nye opplysninger eller bevis må antas at han er skyldig i den straffbare handling eller en vesentlig grovere straffbar handling enn den han er dømt for.»

IKKE RELEVANT. 19 år eller 21 år, er ikke VESENTLIG… det er bagatellmessig.. å ta opp hele saken for å gi ham 2 år ekstra, vil spotte folks rettferdsfølelser…. når de kan ta opp KUN DEL AV SAKEN; frifinnelsessaken, og få RIKTIG straff..

«Dersom den straffbare handling som påstås forøvd, etter loven ikke kan medføre fengsel i mer enn 3 år, kan gjenåpning bare finne sted på det grunnlag at siktede har gjort seg skyldig i straffbart forhold med hensyn til saken.»

IKKE RELEVANT. 19 år var straffen… Han kan ALDRI bli dømt til mer enn 21 år ved samlet sak, altså ikke 3 år mer….

JKN sier : «Lovens strengeste straff kommer derved inn som en øvre avgrensning ift straffeutmåling.»

.. når det er to forskjellige saker, så stemmer det ikke… Strfl : § 79 «a. når en lovbryter ved én eller flere handlinger har begått flere lovbrudd, og det skal idømmes en felles straff. «

Hva han ikke vil forstå fordi han vil ha minst mulig dom for sin venn, er at «øvre avgrensning» ; er KUN når begge forbrytelser behandles SAMTIDIG i samme rettsak.. JKN er notorisk lovløs… 🙂
(realkonkurrens)

HUSK at jeg sa de måtte pådømmes i «samme rettsak» om det skulle være strafferabatt for tilståelse eller av konkurrens, max 21 år kommer til anvendelse KUN om han hadde tilstått og fått straffeutmåling i samme sak: «pådømmes under ett i samme rettssak»

«Når flere straffbare handlinger som er begått suksessivt pådømmes under ett i samme rettssak, dreier det seg oftest om handlinger av samme, eller i hvert fall beslektet, slag.»

https://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUR4000/oppgaver/h12/dag2strafferett.pdf

Når hans advokater er så dum at de ikke lar han tilstå begge sakene for samme rettsak, så bortfaller retten til realkonkurrens.. Er det noe vi mangler i Norge idag, så er det intelligente jurister som også blir dommere dessverre.

Spørsmålet er: Hvorfor trenger påtalemakten å ta opp igjen BEGGE sakene i ny felles rettsak idag ? De trenger jo ikke det. Den eneste er jo allerede pådømt. Svaret er fordi de vil ha så liten dom mulig for JHA, slik som han var «under vingene» til den korrupte Arne Pedersen, slik er det nye korrupte som tar han «under vingene» idag. Satans ormeyngel holder samme, prøver å redde Satans sine agenter på jord; løgnere, mordere, tyver, voldtektsforbrytere.

Det var jo ganske dumt av JHA å ikke tilstå begge sakene med en gang og få straffeutmålingen felles for begge sakene samtidig etter Straffeloven § 79 og § 82, og dermed halvparten av soningen, er ikke det ganske idiotisk ?

Kan vi snakke om dårlige forsvarere heller, at de ikke gav ham bedre råd for alle pengene de mottok for å representere hans beste interesser ?

2 personer eller 69 personer voldtatt, myrdet og sonet for, 21 år… samme hvor mange… hvis de tilstås og behandles i samme rettsak.. samme straffeutmåling….. >>> konkurrens.

Jeg tror det er klokt å tilstå alle 69 med en gang.. da slår max straffen inn… en går glipp av kumulasjonsmetoden slik…

Hvis ikke blir det nemlig dobbelt opp av straff, en straff for hvert av ofrene / forbrytelsene, behandlet i to separate straffe prosesser..

Det første offer er jo allerede pådømt, og ferdig sonet for… nå står det andres offer for tur..

I JHA sitt tilfelle snakker vi IKKE om felles straff… det gjelder KUN om han hadde tilstått dem begge samtidig… to saker, to dommer, to straffeutmålinger med 20 års mellomrom kan IKKE kalles idealkonkurrens..

«det aldri kan gis en samlet straff utover 21 år.»

Orderud saken, medvirkning gis egen konkurrans..

Voldtekt og mord faller i to ulike kategorier…

JHA og Arne Pedersens venn må opp til ny straffeutmåling for det NYE mordet han skal dømmes for

«Hvis man har begått flere ulike faktiske overtredelser vold og skattesvik, så er det snakk om ulikeartet realkonkurrens»

«og må heller ikke overstige det dobbelte av den høyeste straff»

Generelt om konkurrens

Det er ikke opp og avgjort. KUN hvis nye Aktor også er med i pedoklubben og venn med JHA så krever han gjenopptagelse av begge sakene, og ikke kun den han ble frikjent for… da kan det ikke kreves felles straff, to uavhengige forhold, to offer som skal kompenseres med straff…

.. når det er to forskjellige saker, så stemmer det ikke… Strfl : § 79 «a. når en lovbryter ved én eller flere handlinger har begått flere lovbrudd, og det skal idømmes en felles straff. «

Det skal nødvendigvis ikke idømmes felles straff for de to jentene her.. det spørs om nye Aktor også er venn av JHA eller ikke….. hvis det er en som er selvstendig fra vennskap meed pedoklubben, så er det KUN frifinnelsessaken som skal gjenopptas, ny sak, nytt offer, ny dom, ny straffeutmåling….

«Straffeloven § 79a regulerer det øvre tak for straffutmålingen der flere forhold pådømmes samtidig.»
https://snl.no/realkonkurrens

Når to voldtekter / mord av to offer pådømmes med 21 års mellomrom kan de vanskelig sies å bli pådømt samtidig..

Logikk tilsier at ved samordning av dommer må utmålingen skje samtidig… jurister er ikke utdannet i logikk, så vi får unnskylde dem… vi får fortsette å gjenta det til det går inn… Jurister er som papegøyer, de lærer seg lovens bokstav, ordene, men KUN de aller fremste blant dem kan forstå ordenes «ånd»..

De dårligste vet ikke engang om at en gang i tiden var det snakke om «lovens bokstav» og «lovens ånd». Vi kan få papegøyer til å gjenta ord til det kjedsommelige, men vi får aldri pepegøyen til å forstå hva ordet betyr og hva slags handling og / eller omstendighet ordet er ment å oppfylle… for eksempel ‘konkurrens’ i motsats til ‘kummulasjon’… NÅR kummulasjon ikke er lovlig… For dette må dere snakke med oss som arbeider ed ord og ordenes betydning..

Når to voldtekter / mord av to offer pådømmes med 21 års mellomrom kan de vanskelig sies å bli pådømt samtidig..

Hadde han innrømt og tilstått og fått pådømt begge SAMTIDIG, så er maximum 21 år… ellers ikke, ny sak.. ny dom, ny straffeutmåling for ny forbrytelse… Vi skal IKKE la JHA sine venner få definere bort dette..

To års fengsel er kun hvis de gjenopptar begge sakene og sikrer en samordnet straffeutmåling for begge sakene sammen som sikrer max. 21 år for ham.

JHA’s venner og beundrere i systemet vil nok gå for dette alternativ…

Vi andre mener at KUN den saken han er frikjent for skal gjenopptas, hvis ikke vil Aktoratet atter en gang ha jobbet for JHA sin strafferabatt…

Det blir ny sak, nytt offer, ny straffeutmåling, ny straff.. ny forvaring vurdering..

Er vedkommende dømt etter flere straffebud eller for flere uavhengige forhold, så vil straffutmålingen fastsettes etter reglene for konkurrens.

Straffutmåling generelt

JHA venner ser denne muligheten til å skaffe sin venn strafferabatt… Men den muligheten har de KUN hvis begge sakene samlet tas opp igjen… siden konkurrens gjelder for flere uavhengige forhold i samme rettsak bare…

Straffelovens § 79 gjelder KUN hvis det skal gis felles straff for disse to kriminelle forhold begått samme dagen.. § 79 a) «og det skal idømmes en felles straff»

Ved prøving av NY selvstendig sak for andre jenten skal de altså ikke gis felles straff. Den gamle straff er sonet og ferdig, når er det ny sak og ny soning for annet offer..

Hvis Aktor ikke gjør som jeg sier; KUN gjenopptar saken han er frikjent for, men tar begge til gjenopptagelse SAMTIDIG så vet dere alle at JHA fremdeles har sine venner i systemet som ordner maxstraff for begge forhold samlet for seg…

Ja, når begge sakene pådømmes samtidig i samme sakskompleks er det riktig… når det er to forskjellige saker, så stemmer det ikke… Strfl : § 79 «a. når en lovbryter ved én eller flere handlinger har begått flere lovbrudd, og det skal idømmes en felles straff. «

Det skal nødvendigvis ikke idømmes felles straff for de to jentene her.. det spørs om nye Aktor også er venn av JHA eller ikke….. hvis det er en som er selvstendig fra vennskap meed pedoklubben, så er det KUN frifinnelsessaken som skal gjenopptas, ny sak, nytt offer, ny dom, ny straffeutmåling….

Pedofile og narkoforbrytere har sine apologeter ser vi…

Straffeprosessloven § 13 :

«… likesom forente saker kan skilles når retten bestemmer det eller samtykker.»
https://lovdata.no/lov/1981-05-22-25/§13

Hvorfor skal retten i denne saken med JHA nå absolutt bestemme at BEGGE jentenes sak skal tas opp igjen? Han er jo dømt for den ene alt ?

Fordi hans venner med Arne Pedersen i spissen vil ha det slik ?

Alle som ikke vet forskjell på KAN og SKAL i jussen, og i denne saken, er ikke kompetent til å uttale seg.. :

«I straffeprosessen kan forfølgning mot samme person for flere straffbare handlinger eller mot flere personer som medskyldige i samme handling, forenes i én sak. » https://snl.no/kumulasjon_-_jus

Vi har ikke som de sier å gjøre med «samme sakskompleks» …. SAMTIDIGHET vilkårer er IKKE oppfylt…
OG det er KUN partens egen og hans egne advokaters egne feil, å ikke innrømme og ta samordnet straff for begge pikene SAMTIDIG for 20 år siden. Idag er det for sent.

JHA bør saksøke sine advokater for slett rådgivning…. de ligger på nivå med alle andre jurister; labert nivå…
Det var deres egen dumhet, det skal ikke tjene som formidlende omstendighet, det vil krenke folks og ofrenes rettsfølelser… igjen, mye mer.

Nå blir det kumulasjon… av frifinnelsessaken… Vi forstår at det blir gravøl og sørgestund i Pedoforbundet som Arne Pedersen et al har slik omsorg for, men slik skal det bli, om vi følger LOVEN….

«… likesom forente saker kan skilles når retten bestemmer det eller samtykker.»
https://lovdata.no/lov/1981-05-22-25/§13

Enkelte leser Loven som Fanden leser Bibelen….

Jeg påpeket ovenfor Eivind Pedersen annet sted hvordan han gikk fra å være en forfølger av den uskyldige, det av de Onde sitt uskyldige korsfestede sonoffer Viggo, til lynet traff Pedersen som det traff Paulus på vei til Damaskus, og han ble som Paulus det uskyldige offer, ofret av de Onde, heller sin fremste forsvarer og talsmann… Dette er ting som ikke lett forstås av karnalske og profane mennesker selvfølgelig….

De gode ønsker Rettferd og Sannhet skal seire i alle ting, det er «de Kristne» (i en utvidet forstand), de andre ønsker invertering av det prinsipp, at løgnen og uretten skal manifesteres alle steder, inklusivt i norsk domstol og forvaltning.

Som kristen er en artikkel om dette på plass, hvordan noen mennesker leser Loven som Satan/Djevelen leser den, de inverterer Loven, – som Satan / Djevelen ønsker utkommet av saken skal bli, at mordere skal gå mest mulig fri (som Barrabas), at pedoer skal få som FRI og PRIDE, få sexualrettigheter, alle andre må finne seg i det, at løgnene skal vinne, at uretten skal sementeres videre – fordi hva vi står i er en sak mellom løgn og sannhet, lys og mørke, faktisk mellom det gode og det onde i siste konsekvens.

Vi slåss mot en Løgnens Ånd i denne saken… og mange andre, som de sakene mange har gående for retten samtidig… der skjer det samme.. Løgnene dominerer og Lovens bokstav og ånd inverteres… Hvem skal vinne kontrollen over norsk domstol, de gode eller de onde ?

«for vi har ikke kamp mot blod og kjød, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herrer i dette mørke, mot ondskapens ånde-hær i himmelrummet.»

https://no.bibelsite.com/ephesians/6-12.htm

Dette er den ånd og de av den ånd som skal definere vårt samfunn i rettsforhold, justisvesenet.

ALLE som er av den samme Ånd som deg vil forstå hva du sier, de vil som deg invertere Loven, snu dens formål og mening på hodet, og hva jeg sier er gresk for dem Jan Kenneth… Alle som er av samme Ånd som meg vil forstå hva jeg sier… det har å gjøre med forskjellen på «Lovens bokstav» og «Lovens ånd», sistnevnte er for videreutviklede…

Det første er de som mangler den ånd som gjør at de har veldig vanskelig for å forstå hva som egentlig står her :

«… likesom forente saker kan skilles når retten bestemmer det eller samtykker.»
https://lovdata.no/lov/1981-05-22-25/§13

Gi meg EN eneste fornuftig grunn til at retten ikke skulle ønske dette ? Den ENESTE grunn jeg kan finne for IKKE bestemme å skille sakene er at «Retten» ønsker å sette Barrabas (mest mulig) fri…

Kampen står mellom Guds rettferdighets Ånd, og Satan sin falne ånd… hvem skal vinne i domstolen denne gang ?

«Departementet understreker at full proporsjonalitet hverken er mulig eller ønskelig i en human strafferettspleie. Allikevel legges det ikke skjul på at lovforslaget er ment å bringe oss nærmere et kumulasjonsprinsipp.»

Straffepopulisme – hva er «folkets rettsfølelse»?

«Ved integritetskrenkelser (drap, vold, seksuallovbrudd mv.) av flere fornærmede, er den klare hovedregelen at det foreligger like mange lovbrudd som fornærmede.»
()
«For spørsmålet om en slik enkelthandling skal bedømmes som ett lovbrudd eller flere lovbrudd i idealkonkurrens, vil det være sentralt om handlingen har rammet flere fornærmede og hva slags krenkelse det er tale om. «

https://www.regjeringen.no/contentassets/f674929ebfc943ad849c1deb1237efee/horingsnotat—skjerpet-straff-for-flere-lovbrudd-mv.pdf

«Ved integritetskrenkelse, foreligger det som et klart utgangspunkt like mange straffbare forhold i likeartet idealkonkurrens som fornærmede personer. 73

Dette innebærer at selv om A rent faktisk bare har begått én handling, er A ́s handling overfor B og C to ulike faktiske forhold, fordi det er to forskjellige parter som er krenket av A ́s handling.

Under hovedforhandlingen er derfor påtalemyndigheten avskåret fra å endre tiltalen i medhold av strpl. § 254 tredje ledd. Det samme gjelder for rettens kompetanse til å endre tiltalebeslutningen, jf. strpl. § 38 første og annet ledd.

Påtalemyndigheten må i så tilfelle utvide tiltalen etter strpl. § 254 annet ledd, som angir strenge tilleggsvilkår.

Imidlertid betyr dette at påtalemyndigheten kan straffeforfølge A senere for drapsforsøk av
B. 74 Rettskraftsregelen i strpl. § 51 første ledd første punktum, jf. EMKs tilleggsprotokoll 7 art. 4 nr. 1 75 er ikke til hinder for dette. «

https://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/18811/thesis.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Jeg har nå vist at dette skal være NY prøving av sak, Strpl § 389.. av den voldtekt og mord han ikke foreløpig er dømt for «kan etter begjæring av en part gjenåpnes til ny prøving»

Den saken han er dømt for skal ikke gjenopptas… hvis de gjør det skaffer de ham stor strafferabatt.. da blir det NY straffeutmåling… for totalen, da er det max 21 år som for ABB….. På min måte er det NY sak, og NY straffeutmåling for en ANNEN sak han engang ble frikjent for… Det er den han er frikjent for som skal gjenopptas..

Hvis de gjenopptar den han ble dømt for så vet dere at JHA fremdeles har sine venner i systemet som med det skaffer ham stor strafferabatt… Vi ser at de er aktiv her også for så skaffe ham den strafferabatt, i slik grad pusher de at jeg lurer på om hans familie er adelig eller spesielt «Utvalgt Rase» eller noe slikt…

Pedofili og psykopati er nært beslektet, de finnes i rikt monn i det offentlige… så at de velger den som gir minst straff for sin venn overasker ikke meg…

Arne Pedersens og hans dommerkollegas venn skal ha «halvannen» gang mer straff en maxstraff OM konkurrens… og ny straffeutmåling, ny sak, ny dom så er det NY straff.. da blir det dobbelkt opp av straff, fordi dette er to forbrytelser… begått samme dag er ikke av betydning…

«5.1 Sammendrag

Etter gjeldende rett skal straffen for den som dømmes for flere lovbrudd samtidig, utmåles etter særlige regler i straffeloven § 62 og § 63. Disse reg­lene bygger på det såkalte straffskjerpelsesprinsippet: Det skal fastsettes en felles straff for alle overtredelsene, men strafferammen er utvidet. Den øvre rammen for frihetsstraff for flere lovbrudd er satt til halvannen gang strafferammen i det strengeste straffebudet.»

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Odelstinget/2002-2003/inno-200203-029/5/

«…dobbelte av maksimumsstraffen»

ALLE som lyver og bedrar, stjeler med domstolens hjelp, de finner favør hos våre sataniske jødiske makthavere, har jeg påvist i denne artikkel; https://www.riksavisen.no/justismord-grunnen-til-at-norske-domstoler-vanligvis-er-til-fordel-for-lognen-og-uretten/

«Endringen innebærer at det ikke lenger er en plikt til å forene straffesaker dersom vilkårene for dette er oppfylt. Departementet uttrykte tvil om en heving av maksimumsstraffen etter straffeloven § 62 er et egnet virkemiddel for å nå målet om et høyere straffenivå ved konkurrens, men kom til at en slik lovendring kan gi et signal om at straffenivået ved konkurrens bør heves. Maksimumsstraffen foreslås etter dette øket til det dobbelte av maksimumsstraffen i det strengeste straffebudet.»

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Odelstinget/2002-2003/inno-200203-029/5/

KAN. KAN. KAN… Ikke «SKAL»… Alt kommer til å koke ned til om aktor og retten FREMDELES er kamerat med og venn med JHA, eller folkets rettsfølelser :

«kan slik forening skje når de er enige om det»
«likesom forente saker kan skilles når retten bestemmer det eller samtykker.»

Strpl. § 13

«Forfølging mot samme person for flere straffbare handlinger eller mot flere personer som medskyldige i samme handling, kan forenes i én sak, såfremt det lar seg gjøre uten vesentlig forsinkelse eller vanske. Tilkommer påtalen forskjellige, kan slik forening skje når de er enige om det. En avgjørelse om å foreta eller unnlate forening av forfølging mot samme person for flere straffbare handlinger kan ikke ankes eller brukes som ankegrunn.

Med rettens samtykke kan også ellers forfølgingen av flere straffbare handlinger forenes i én sak, likesom forente saker kan skilles når retten bestemmer det eller samtykker.»

https://lovdata.no/lov/1981-05-22-25/§13

En advokat er en person som leser dette og ikke forstår hva som står der, noe som heter å utdanne seg til dumskap:

«Straffeloven § 79a regulerer det øvre tak for straffutmålingen der flere forhold pådømmes SAMTIDIG.»
https://snl.no/realkonkurrens

Jeg skrev med store bokstaver ett ord, kanskje noen kan bedre forstå det da ? Ordet kunne også vært understreket.. slik at Aktor som leser dette kan også forstå at KUN frifinnelsessaken skal GJENOPPTAS !

Hvis ikke han er JHA’s venn da.. og ønsker mer retts- og straffeunndragelse.. for sin venn.

 

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring