Jødenes Nye Verdensorden – Anti Krists Rike

Kristne skal ikke ikke på noe som helst vis gå til fysisk motangrep (Ephesians 6:10-18) eller delta i fysiske norske militære aksjoner til fordel for den jødiske Nye Verdensorden – Anti-Krists Rike, som det alltid er hvor den norske regjering og Storting tilslutter seg internasjonale militære aksjoner, fordi de er kontrollert av d.s., slik at de skal få importere sine barbariske fotsoldater hit til landet for å skape kaos (Deres Orden Utav Kaos, skal følge), nett samme oppskrift som de jødiske massemordere Lenin og Bronstein (Trotsky) fulgte i USSR 1917>. 66 million myrdede kristne ifølge Alexander Solshenitzin i boken The Gulag Archipelago, fordi de nektet å følge den jødiske stats ugudelige ateisme og heile jødene som utgjorde 85% av Bolsjevikledelsen som guder.

Men vi skal sørge for at de vet at vi vet.. at slik er det, og når vi vet, så får Gud vite (“I’m gonna tell God everything”). Da er det allerede igang med det åndelige motangrep fra Guds engler mot deres løgner, bedrag og urettvishet (Ephesians 6:12 ).

Okkulte krefter liker seg i skyggene, men vi skal dra dem utav skyggene og ut i Lyset, ut i åpent lende. Når kunnskapen om dem øker, og motstanden mot dem øker i befolkningen, vil det føre til at de kan innføre drakoniske lover og metoder å beskytte seg selv på, som hatlover (untatt er deres hat mot oss), GULAGs, konsentrasjonsleire ala Auswitc og Bergen-Belsen, FEMA-Camps, etc., og DA vil de avsløre seg selv for de store massene, hvor gode og omsorgsfulle de utgir seg for å være, i VIRKELIGHETEN er (Satan som kler seg som en Lysets Engel av godhet og rettferdighet, 2 Corinthians 11:14).

Kristne ungdommer skal enkelt og greitt kreve å bli untatt fra militærtjeneste for den norske stat med politisk ledelse som tjener den internasjonale jødedommen, av kristne religiøse samvittighetsgrunner.

Når jødene begynner utrenskningene og myrderiene i vårt land, som de gjorde i USSR fra 1917 og utover i det jødiske Bolsjevik angrepet av den Internasjonale Jødedom mot det kristne Russland under Tsaren, så skal kristne nordmenn være fornøyd med å bli ofret til Baal/Moloch av Jødene. For det er nettopp denne ofringen av uskyldige som vil sørge for litt lenger frem deres prosjekt vil mislykkes, og de vil bli deportert til Helvete, og Jesus Kristus sitt Rike på Jord kan begynne, på ruinene av det som Internasjonal Jødedom ved Harry Waton og satanist Rabbi og jøde Karl Marx Mordechai Levy har forårsaket.

Ervin Kohns norske CHEKA, 100 års jubileum
https://www.riksavisen.no/ervin-kohns-norske-chekas-100-ars-jubileum/

«Disse [de ti horn, alle verdens sataniske krefter] skal føre krig mot Lammet. Men Lammet skal seire over dem, fordi han er herrers Herre og kongers Konge – seire sammen med dem som er med Lammet, de kalte og utvalgte og trofaste». Åp. / Rev. 17:14.

Pål Steigan; ISIS, Israel og 500 tusen innvandrere
http://www.riksavisen.no/paal-steigan-isis-og-500-tusen-innvandrere/

Tsjekkias president kaller flykt­nings­trøm­men «en orga­ni­sert invasjon»
http://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2015/12/26/195190578/tsjekkias-president-kaller-flyktningstrommen-en-organisert-invasjon?app=startsiden

Alle lover de lager heretter, ettersom deres egen chutzpa og grenseløse arroganse vil sørge for mer avsløringer om dem, er for å beskytte seg selv og sin egen kriminelle aktivitet. En av de første lovene jødene Lenin (Blank) og Trotsky (Bronstein) innførte var dødstraff for ‘anti-semittisme’ (?)(de er ikke semitter engang, barbariske satanister er den avstamning som best beskriver dem)

Jeg forklarer gjerne Kongen fra den marokansk-jødiske Bernadotte familien hva som er norsk.
Jeg forklarer gjerne Kongen hva som er norsk.

20090609-_8_2642777a Vi blir nok nødt til å tolke det som han ikke lenger er tilfreds med å være Konge for det norske folk, bare for alle andre folk. På en måte kan dette være befriende for det norske folk.. de vet nå at der er INGEN som taler deres sak… Regjering og Storting har vært korrumpert lenge av den Internasjonale Jødedom (siden andre verdenskrig, med Internasjonal Jødedom som vinnere), nå har Kongen kommet utav skapet, da har det norske folk KUN en mulighet, å vende seg til Gud.. der er ingen andre å sette sin lit til (det er ihvertfall det eneste jeg gjør)… Nå MÅ bønneropene tordne mot Himmelen…

Her er klientellet Kongen og Kronprinsen gjør sine hoser grønne for:

Mosaiske Trossamfunns Ervin Kohn vil ha massedrap av nordmenn
http://www.riksavisen.no/mosaiske-trossamfunns-ervin-kohn-vil-ha-massedrap-av-nordmenn/

Er de av Bernadotte familien? Er det riktige lojaliteter til det norske folk?

«Bjørnson, på sin side, ønsket ett nytt kongeslag, et dynastisk slag mellom den jødisk-marokkansk-svenske familien Bernadotte og den norrøne kongeætten Bjørnson via Bratt til Hårfagre.» Kilde: NB.no

https://no.wikipedia.org/wiki/Huset_Oldenburg

«In 1714 the Hanoverian Royal Family were invited by the City of London to be the British Royal Family , the Hanoverian Royal Family later changed their family name to Windsor.
The Hanoverian Royal Family were originally a jewish family that claimed to have converted to Christianity in the 15th Century.
The Sovereign Bible that all British Kings and Queens use at their Coronation has been in Hebrew since 1714.
All British Monarchs have to attend secret ceremonies at the Bevis Marks Synagogue (established 1701) in the City of London the night before their Coronation , these ceremonies are always attended by Britains’ senior jews and bankers.
«

http://www.riksavisen.no/european-royals-are-all-from-edomesau/

Uansett hvilken, så instruerer Jesus oss at vi skal kjenne dem på fruktene. Og fruktene som påpekes her er ikke særlig noble, tvertimot. Hvor vi skulle se rettvishet og  ærlighet om det var Guds Folk av Israels Stammer eller Judah, så ser vi satanisk agenda; ved løgn og bedrag og misrepresentasjon (Proverbs 29:2). DA vet vi at disse og hva de gjør IKKE er fra Israels Gud.

Der er to muligheter, enten er de askenazier eller Edomitter selv, og støtter agendaen å nedbygge vår kristne nasjon (Protestantismen er allerede ute av Grunnloven, det er fullført), eller de har ikke ryggrad til å motstå presset fre den revolusjonære sataniske Jødiske ånd (2 Timothy 3:13). Jeg vet ikke hva som er verst av dem. Til beste for Israels Ti Tapte Stammer er det IKKE.

«The remnant of Israel shall not do iniquity, nor speak lies; neither shall a deceitful tongue be found in their mouth: for they shall feed and lie down, and none shall make them afraid.» – Zephaniah 3:13

10403120_1719733401580325_532600852441039182_n

Frimureriet og den Katolske Kirke (Skjøgen) og de fleste evangeliske store menigheter (Falske Profeter) er idag under verdens royale, økonomiske og politiske internasjonale jødiske elites ånd og kontroll (Illuminati, populært kalt de 13 Satanic Bloodlines of the Illuminati), og bygger sitt nett for styring av massene (Governance, The Beast). Disse nyttige idioter er innbilt de blir åndelige jøder av å følge den okkulte filosofien og de talmudiske dogmene. Jeg foretrekker å være Israelitt, ikke jøde.

1919356_940045849412013_5470784605758294211_n

Under forbannelsen

Ser vi på historien at de som har straffet Israel i tidligere tider (1 Peter 4:17), vil de selv bli straffet om de ikke følger noen gudommelige forordninger, som sier at krøller de et eneste hårstrå på uskyldige som er Guds Folk, eller Profetene, så vil deres prosjekt mislykkes, og de vil selv gå inn i historien som taperne, bli tatt ut. Den første skal bli den siste, og den siste den første.

Det er på den måten Kristus til slutt vil seire og herske over dem, fordi i kraft av den falne ånd de er av, så er Kristus og Kristne av en ånd av rettferd, av Guds Lov, som er skrevet på deres hjerter, og sinn, mens Talmudiske og Kaballah satnist rabbier har tolket Torah’en til det ugjenkjennelige ad okkult vei, hva som tjener dem som gruppe, ikke hva som tjener Israels Gud sin Verdensorden.

Husk at 70 år etter at de hadde korsfestet og myrdet det uskyldige påskelam Jesus Kristus og mesteparten av hans disipler og følgere, så falt deres land, deres prosjekt, for deres lederskap av samme ånd som Marx Levy og Waton, og deres internasjonale jødedom representert og som opererer i Vestens bankvesen, politikk og til med infiltrert våre Europeiske kongehus som trojanske hester.

Babylons leder Nebukadeser havnet inni ravende galskap etter at han ofret tre Israelitter som forbehold seg retten til å tilbe Gud mer enn ham, og riket hans falt. Det ble hans bane at han kastet dem i ilden, som de vandret uskadet utifra (Isaiah 43:2). Edomitten Herodes av den såkalte jødeætten (Edom ble opptatt i Judah stammen, og kaller seg ‘jøder’), hvordan gikk det med ham?

Lenin (Blank) satt og ulte mot månen før han døde, ravende gal. Hva kan en forvente når de er av en slik åndsmakt som de er. Himmelen for dem? Neeiii, Helvete, deres egne strengt personlige Helveter (Luke 12:5, Ps. 9:17, Matt. 13:49-50) 🙂

Så om de som tror seg Utvalgt og Hellig som for eksempel Jøder tror, og de ikke er det, og de gjør galt, så blir de ‘deposed’. Bibelen er helt klar på det. Kunsten blir dermed å være sikker på en sak som er rettferdig for Guds åsyn, og lokke dem i fellen til å gå imot den Rettferdige sak, eller la dem ofre en for Rettferdighetens tjeneste. Som Jesus så elegant gjorde. DA har vi dem. Dette er hva Jesus gjorde. Han overlistet dem, disse satanistene i Satans Synangoge (Rev. 2.9 & Rev. 3.9), ved å bruke den åndelige lov at en høster som en sår. De ble dermed dømt etter sine ‘deeds’, sine handlinger; mordere og satans ormeyngel fikk sitt pass påskrevet. Helt fortjent. Jesus stod opp tredje dagen, helt upåvirket av deres ondskap, tvertimot vokste han på det. Han fikk all makten i denne Verden, de tapte. Og dette kan vi replikere, hver eneste dag. Lokk dem i fellen, la fellen klappe igjen bak dem.

De som tror Gud straffer bare sitt folk (Ezekiel 36:19), og ikke også barbarene og ikke-troende som gjør galt, de tar feil (Zeph. 1:12, Isaiah 13:11, Ecclesiastes 3:17, Matt. 25:30, Proverbs 11:21, Rom. 2:6, 2 Timothy 4:14). Alle er pålagt å gjøre rett, fordi Gud nedla en samvittighet i alle mennesker (de Falne untatt). At noen velger å overhøre den, er deres eget problem. Å ikke vite hva som er rett og galt er ingen unnskylding. Om jeg eller andre kristne eller ikke-kristne anklager noen fremfor Gud om urett, så VIL de bli straffet for det om anklagene er riktig. Men vi MÅ påklage det, gjerne offentlig, hva jeg herved gjør.

Hva jeg prøver å si er; Om noen vil ta opp sitt kors og følge Kristus (Luk 9:23 ), vær villig å la deg korsfeste, la dem få korsfeste deg, fordi det er eneste muligheten de kan avsløres på, og Kristus sitt Rike kan etableres på denne jord. Når glasset blir fullt er det fullt, og da er de ferdig.

aron
Ett lite problem her, Jøder er ikke nødvendigvis Israelitter, og Israelittene er ikke nødvendigvis Jøder, og løgnere, mordere og udådsmenn dømmes om de er Israelitter eller ikke.

Sånn sett er det Kristne sin oppgave faktisk å provosere dem til handling, til URETTVIS handling, for i sitt hat mot hvite kristne samfunn, så er det lett å få blodtørsten opp i dem, og da gjør de feil, som gjør at de vil bli underlagt gudommelig straffedom litt lenger ned ad veien. Det er vår kristne oppgave og plikt å se til at dette blir fullbyrdet. Vi skal rett og slett gi oss selv som deres offerlam til deres utall av okkulte guddommer, og deres agentur, mennesker i deres tjeneste. Vi skal være glad og fryde oss over oppgaven, mens de korsfester oss, for med det vil Kristus vinne denne åndskamp, til slutt, og innta sitt sete som Herre og Kongenes Konge over denne verden. Og det finnes ingen større kjærlighet enn den som ofrer sitt liv for sin neste, sier Bibelen (John 15:13). Ofrer seg for å få slutt på alt barbari, som det en gang før var:

Jean-Léon_Gérôme_-_The_Christian_Martyrs'_Last_Prayer_-_Walters_37113

I Bibelen er også Loven slik at om Vaktmannen ikke varsler sitt folk, så får han deres blod på sine hender (Ezekiel 3:18). Varsler han, så har han gjort hva han kan, og går klar, redder sin sjel.

Norge og det norske folk skal straffes for sitt forfall, for sin ugudelighet, for å gjøre vårt land til et nytt Sodoma og Gomorah, hvor all slags perversiteter og barnemord og blodofringer til Baal/Moloch blir statsfinansiert, med folkets støtte. Straffen er opp til Jødene å dele ut. Jødene er Guds straff, til et frafallent norsk folk, om norske folk er aldri så mye de Ti tapte Stammer av Israel, det hjelper dem lite om de ikke greier å opprettholde pakten og avtalen, faktisk blir straffen verre, fordi det skulle forventes mer av dem.

“I am the punishment of God…If you had not committed great sins, God would not have sent a punishment like me upon you.” ― Genghis Khan.

Da sendes hedningene, de Khazarske hedningene, de falske jøder (Åp. / Rev. 2.9 og 3.9), Edomittene og Kenittene, de blir Guds straff over det norske folk av Israels Ti Tapte Stammer, som har valgt bort Gud, og har valgt bort sin nasjon til fordel for jødenes Nye Verdensorden; Anti-Krists Rike. Deres frafall, deres dans rundt gullkalven, deres blodofringer, deres karnale ustyrlige hedonistiske driftsliv, deres øvrige synder, fører til deres fall. De kommer under forbannelsen, nåden er innstilt.

not-governed-by-god-ruled-by-tyrants

Det er for sent å be om nåde, å vende seg til Gud. Forbrytelsen er fullbyrdet. Straffen må sones. Vårt land blir ugjenkjennelig etter en liten stund til. Deres fremste verktøy for å ødelegge Israels Barn er multikulturalisme, hedonisme og pådyttet innvandrere, fri sex, så vet de at den hvite rase er utslettet om en generasjon ved DNA manipulasjon av rasene ved rasemiksing siden barn og ungdom er opplært av dem til hedonisme er eneste himmel som finnes, og parre seg som kaniner er den ypperste salighet, som i Noahs dager (Matthew 24:37), hva Jesus sier det skal være i endetiden for vår sivilisasjon, når Anti-Kristene har fått slik kontroll, at Kristus kommer tilbake og overtar, før de rekker å ødelegge hele verden med sin fordervede ånd.

AAEAAQAAAAAAAASdAAAAJGNlMjQ3ZWJhLTQxNzYtNDI2ZS1iYTc3LWMxYWZmNTMyZTQ5ZQ
Jødene tror de står over Guds Lov, og kan være guder for seg selv. Vi får se.. den som ler sist ler best..

Anti-Krists Rike

Idag frykter ikke Jødene fascistene ifølge Waton nedenfor. De frykter de kristne. Erkefienden fra dag 1; ved Jesus Jesus Kristus’ fødsel. De som kaller seg semitter, har ikke en dråpe av Abrahams blod i årene, se Johannes Åpenbaring Rev. 2.9 og Rev. 3.9), de er Khazarer (askeNazier), Edomitter, Kenitter. Alt som Waton referer fra Bibelen nedenfor er tolket utifra den Baylonske Talmud, en okkult tolkning av Torah’en (Mosebøkene), og Lucifer er den gud det snakkes om, ikke Abrahams, Moses, Jacob-Israels og Jesus’ sin Gud.

loeb
Dette vil ikke skje i mitt tilfelle. Det blir over mitt lik. Idolisering av mennesker, spesielt av Satans ormeyngel, er imot Guds Lov.

Ikke jeg, men fra ytterste venstre til ytterste høyre i norsk (og andre nasjoners) politikk, uten unntak, er tilbedelsen av Jødeånden og ikke Jesus, avkaffelse av nasjonalstaten og bygging av Jødenes Nye Verdensorden opplest og vedtatt. FN’s Agenda 2030 som ble vedtatt den 25-27. September 2015 er deres styringsverktøy mot sine mål. Der finnes ikke en eneste politiker i Norge som tar dissens. Alle FN’s 193 medlemsstater godtok agenda 2030 om den overnasjonale styring.

Agenda 2030 (fra Club of Rome) sier blant annet:

  • Det vil bli fred og helse for alle («Når de sier: Fred og ingen fare! da kommer en brå undergang over dem», 1 Tessalonikerne 5:3)
  • Minske ulikhetene i og mellom landene.
  • Innvandring (til Kaukasernes land, KUN det) fremstilles som meget positivt.

Og en rekke andre utopier og banaliteter (ifølge Bibelen ER det forskjell på folk, les Jesus sin lignelse om den personen med talentene, her utgir Satan seg for en Lysets Engel, 2 Corinthians 11:14):

  • Slutt på fattigdom i alle slags former.
  • Slutt på sult.
  • Garantere liv og helse for alle.
  • Garantere rettferdig kvalitetsutdannelse for alle.
  • Oppnå likhet mellom kjønnene.
  • Bærekraftig tilgang på og bærekraftig forvatling av vann og kloakk for alle.
  • Bekjempe klimaforandring og deres følger.

Jødisk Ny Verdensorden
http://www.riksavisen.no/jodisk-ny-verdensorden/

SV-Kristin vil ha Norge under FN-ledet verdensorden

Kristen manns blod

66 million myrdet de i Russland fra 1917 og utover, ifølge Alexander Solshenitzin. KUN i ett land, hvordan blir det når de skal følge planen sin for hele verden? Hardkilling (krig, mord) eller soft killing (vaksiner, medisiner, fluor, skape sykdom), gjør det noen stor forskjell, killing us softly?

Så lenge FN, nasjonenes regjeringer or Kongelige har den Jødiske ånd om Internasjonalisme/Globalisme (Nye Babylon) og Anti-Krist bevegelsens overnasjonale stryringssystemer, så er jo saken klar. «The Covenant with Many» i Daniel 9:27.

Killing us softly, planen er klar:

«Menneskene i fremtiden vil være av blandet rase,» skrev Kalergi i sin bok ‘Praktischer Idealismus’ (Praktisk Idealisme). «Dagens raser og klasser vil gradvis forsvinne på grunn av endringer i rom, tid og fordommer. Den eurasiske-negroid rase av fremtiden, ligner i utseendet til de gamle egypterne, vil erstatte mangfold av mennesker med et mangfold av individer. «[7]

Ifølge Kalergi, ville det «naturlige» tilsyn med en slik avraset masse av borgere være jødene som han kalte den «åndelige adelen i Europa.» Kalergi begrunnet at, «I stedet for å ødelegge europeiske jøder, vil Europa, mot sin egen vilje, raffinere og utdanne dette folk inn i en fremtidig leder-nasjon gjennom denne kunstige utvelgelsesprosessen. «[8] Kalergi jødiske supremacist utsyn lå i hjertet av hans anti-europeisk integrasjon prosjekt og dets mål å undertrykke Europas folkeslag under et jødisk-ledet totalitært diktatur.

Kalergi egen selvbiografi bemerket hans forbindelser til velstående jødiske finansmenn som støttet hans bevegelse. Prominente sionistiske bankfolk som Baron Louis de Rothschild og Max Warburg sies å ha gitt ham 60.000 gull Mark i 1924. Warburg var spesielt ivrig på Kalergi forslag til en pan-europeisk orden og introduserte ham for velstående jødiske finansfolk fra USA som Paul Warburg (grunnleggeren av Federal Reserve Bank) og Bernard Baruch. [9]

Den tidligere franske presidenten Nicolas Sarkozy (Ungarsk jøde) gjorde det klart han har til hensikt å håndheve Kalergi ordningen for den hvite franske befolkningen. I en desember 2008 tale, snakket Sarkozy om behovet for å «møte [EU] utfordringene med rase kryssing. Utfordringen med raseblanding som venter oss i det 21. århundre. «[10] Sarkozy understreket at rase-blanding er» ikke et valg, men en plikt «for hvite europeere. Dersom europeerne ikke ville ønske å tiltre dette fiendtlige programmet, hevdet Sarkozy at da ville Frankrike og andre EU-land måtte ty «flere tvangstiltak» for å sikre at europeerne blir avlet ut av eksistensen.

http://nonalignedmedia.com/2015/11/is-the-migrant-crisis-part-of-a-zionist-plot-against-white-europeans/

Selv lenge før noe Holocaust anklager at hvite er ute etter å drepe dem, ifølge denne jødiske marxist, Harry Waton, sier jødene at de i utgangspunket er ute etter å slavebinde planeten og ødelegge den hvite rase; de Ti Tapte Stammer av Israel (Kaukaserne); Jacobs Trøbbel. På grunn av deres planer, ble i overkant av 66 millioner russere i forrige århundre myrdet eller sultet i hjel. Vi ser samme type Nasjon Dødere i hardt arbeid i våre land i dag!

Jødisk marxist, Harry Waton

Følgende er enkelte passasjer fra 1939 boken «Et program for jødene og et svar til alle antisemitter; Et program for menneskeheten«, av den marxistiske jøden Harry Waton:

«. . . har fascistene konsultert Guds plan for å finne ut hvordan de kan ødelegge jødene og jødedommen? Anta fascistene har konsultert denne Guds plan; vi antar at de har overbevist seg selv om at det er Guds plan at jødene og jødedommen er midler som Gud bringer til menneskehetens frelse, lys og forståelse, ville fascistene fortsatt ønsket å ødelegge jødene og jødedommen? Vil ikke fascistene da innse at det er i deres interesse å slutte fred med jødene og jødedommen? Fascistene overvurdere sin makt, og de undervurdere kraften av jødene og jødedommen. Vi skal se senere at jødene er langt mer tallrike og uendelig kraftigere enn fascistene er. Ikke at jødene frykter fascistene eller har grunn til å frykte dem, men fascistene frykter jødene, og har god grunn til å frykte dem». s. 17

«Gjennom hele historien oppfatter antisemitter intuitivt, men vagt, at jødene vil arve denne jorden, og at alle andre raser vil enten forsvinne helt, eller de vil bli jøder og de vil sammen med jødene arve jorden. . . Dette var og er den rene dødsangst for antisemitter. I det siste har antisemitter bare vært vagt klar over dette, men nå har antisemitter blitt fullt klar over dette. Denne klare intuisjon til antisemitter i dag har funnet et klart uttrykk i Hitlers verk: Mein Kampf». s. 53

«Siden nazisme er fast bestemt på å ødelegge jødedommen; siden, som vi skal i dag se, er jødedommen uendelig overlegen nazismen, følger det at jødedommen vil overvinne og absorbere nazisme. Siden Jødedommen har røtter dypt i blodet til jødene, mens nazismen røtter dypt i blodet av de tyske arierne, vil jødene vinne og absorbere de tyske arierne. Jødedommen har ingen grunn til å kjempe mot nazismen, og jødene har ingen grunn til å kjempe mot nazistene, for jødedommen er overlegen nazismen, og jødene er overlegne i forhold til nazistene». s. 63

«Jødedommen har allerede på sin side mer enn halvparten av den menneskelige rase, og i god tid vil det ha på sin side hele menneskeheten. [Waton trodde – og med rette – at alle som vedtok ideologier av kommunismen, marxismen, Internasjonalisme/Globalisme og/eller Demokrati ble vunnet av den jødiske side.] Jødedommen vil vinne den menneskelige rase, ikke sete ved sverdet, men ved sannhet og ånd. I å erklære krig mot jødene, nazistene og fascistene erklært krig mot den menneskelige rase». s. 64

«En som ikke forstår Marx ‘verk vil aldri forstå samfunnet. Og på grunn av dette, kan det hende at arierne vil øke sitt raseri for å tilintetgjøre marxismen, arierne vil bli ødelagt og marxisme vil triumfere.» s. 98

SWEDEN-GETTING-OVERRUN

«Siden jødene er de høyeste og mest kultiverte mennesker på jorden, har jødene rett til å underordne seg resten av menneskeheten, og til å være herrer over hele jorden. . . Jødene vil bli herskere over hele jorden, og de vil underordnet seg alle nasjoner, ikke av materiell makt, ikke ved brute force, men ved hjelp av lys, kunnskap, forståelse, menneskelighet, fred, rettferdighet og fremgang. Jødedommen er kommunisme, internasjonalisme, det universelle brorskap av mennesker, frigjøring av arbeiderklassen og det menneskelige samfunn. Det er med disse åndelige våpen som jødene vil erobre verden og den menneskelige rase. De raser og nasjoner vil ivrig underordne seg den åndelig kraft til jødedommen, og alle vil bli jøder [dvs. de vil vedta jødiske filosofier]». s. 99-100

«Dette er Jødenes Rike, av alle jøder, uansett hva være deres rase, farge og blod. Selv nazistene blir jøder, og de vil også glede seg i Jehovah. Dette er den forhåndsbestemte skjebnen til menneskeheten, for hele menneskeheten, uten unntak, og denne skjebne ble forutbestemt av Gud». s. 100

«. . . den jødiske sjel snakker et evig språk, og vi så, på den annen side, at sjelen til ikke-jødene snakker et midlertidig språk». pg, 101

«For tusenvis av år vil arierne jobbe, slite og oppnå; de vil klare slumpene, de vil bringe ut en vakker verden og gjøre menneskeheten til en fri menneskehet som lever på en gratis jord; men arierne vil dø; de vil dø som ariere og vil bli født på ny som jøder. Ikke som ariere vil de nyte frukten av sitt arbeid, men som jøder. Dette var allerede forutsagt av Noah. Arierne vil forstørre og forskjønne jorden; men de vil bosette å nyte verden som de skapte bare i jødenes telt. Disse teltene er kommunisme, internasjonalisme, det universelle brorskap til menneskeheten, frigjøring av arbeiderklassen og den menneskelige samfunn«. pg 102

[Så fantastisk det vil bli å se Rothschild, Rockefellers, Schiff, Bush, Stoltenberger et al, alle jødiske familier bli fratatt sine formuer, ikke få toppposisjoner på bekosnting av arbeiderklassen de påstår de jobber for, ut på markene med dem med såkornet. Eneste problemet er at Bibelen sier at Kains efterfølgere aldri vil komme til å få til grøde, derfor MÅ de være parasitter til Israels folket og andre, DERFOR må de være herskerklasse som i USSR.. de kan ikke annet, vil ikke overleve uten]

Marxister, liberalere, sosialister og andre satanisters utvikling og innvikling gjennom tidene...
Marxister, liberalister, humanister, sosialister og andre satanisters utvikling og innvikling gjennom tidene…

«Bare jødedommen er en historisk og moralsk religion; alle andre religioner er verken historisk eller moralsk. Og grunnen er, som nevnt før, fordi jødedommen er bundet opp til Jehova Gud, Historien. Og på grunn av alt dette, er jødene de eneste menneskene som er bevisst historisk og moralsk. Og på grunn av dette er det jødiske folk evig». s. 131

«Og mens de fleste jøder tror på den generelle ideen om udødelighet, jødene som har en dypere forståelse av jødedommen vet at den eneste udødelighet det er for jøden er udødelighet i det jødiske folk. Hver jøde fortsetter å leve i det jødiske folk, og han vil fortsette å leve så lenge som det jødiske folk vil leve». s. 133

«Kommunistene er imot religion, og de søker å ødelegge religion; ennå, når vi ser dypere inn i naturen av kommunismen, ser vi at det er egentlig ikke noe annet enn en religion. At kommunistene søker å ødelegge alle eksisterende religioner er ikke oppsiktsvekkende; alle nye religioner hadde først og fremst om å ødelegge de eksisterende religioner. . . når vi ser bort fra den vitenskapelige kappe av marxismen, ser vi at det i hovedsak er det ingenting annet enn religion». pg 138

«. . . kommunisme og fascisme er religiøse ideer, fordi de er opptatt av fremtiden til menneskeheten. . . kampen mellom disse ideene vil være den blodigste kampen som er kjent gjennom historien. En blodig verden i kampen mellom kommunisme og fascisme er uunngåelig. [uhyggelig profetiske …] Dette er verdenssituasjonen som menneskeheten møter». s. 139

«Siden kommunistene og fascistene allerede oppfattet det uunngåelige i en ny sosial orden, i den forestående verdens kamper, vil kampen være mellom kommunistene og fascistene. Siden, så vi imidlertid at kampene er ikke mellom mennesker, men mellom ideer, følger det at kampene vil være mellom kommunisme og fascisme. Utfallet av denne kampen vil avgjøre neste sosiale orden [den egentlige hensikten med WWII]. Hvem vil seire, kommunister eller fascister?» s. 140

«. . . den kommunistiske sjel er sjelen til jødedommen. . . i den russiske revolusjonen triumf var kommunismen jødedommens triumf…» s. 143

«Det er ikke en tilfeldighet at jødedommen fødte marxismen, og det er ikke tilfeldig at jødene lett tok opp marxismen; alt dette var i perfekt samsvar med fremdriften i jødedommen og jødene». s. 148

«Det er den historiske funksjon av jødedommen og jødene å heve alle raser og klasser til samme nivå. Overlegenhet av rase, nasjon eller klasse må være og vil bli avskaffet. Dette er skjebnen til menneskeheten, og mot denne skjebnen vil nazistene, fascistene og alle reaksjonære slite forgjeves. Enhver som godtar den jødiske verdens filosofi [kommunisme, marxisme, Internasjonalisme/Globalisme og/eller demokrati], i hele eller i deler, blir en jøde for alle praktiske formål». s. 159

Sa du ikke nettopp at overlegenhet på grunn av rase skulle bli avskaffet din forbanna tufs?

HARRY-WATON-COMMIE-STUFF-MONTAGE

«Proletariatet er den laveste og mest tilbakestående klasse i samfunnet. Det er derfor den øverste plikt for jødene å identifisere seg med proletariatet. Alle andre klasser vil forsvinne, men arbeiderklassen vil vare evig, for hele menneskeheten vil bli arbeidere. For å identifisere seg med arbeiderklassen vil jødene bli utsatt for misnøye og hat fra de herskende klasser, men jødene må ikke frykte de herskende klasser: deres styre blir bare for en stund». [Dette er kommunisme i et nøtteskall; jødene bruker de nederste trinnene i samfunnet for å styrte det naturlige lederskap, og overta lederskapet.] s. 163

«. . . lederen av det tyske folk har ingen tvil i sitt sinn at det jødiske problemet er sentrum for alle problemer, ikke bare i Tyskland, men i hele verden. Det er nytteløst å avfeie dette som en illusjon, fordi hvis det er, krever det forklaring. Men det er ingen illusjon. Det er sannheten. Hitlers erklæring om at den jødiske bevisstheten er gift for de ariske raser er den dypeste innsikt som den vestlige verden ennå har oppnådd i sin egen natur; og hans evne til å innse dette er bevis på hans geni samt hemmeligheten til hans kraft og av den nysgjerrige fascinasjon som hans personlighet utøver. Man trenger bare å ivareta form av uttalelsen for å se at det ikke er praktisk makt eller rikdom av jødene at han frykter, men tegnet av den jødiske sinn. Det er den jødiske bevissthet som er fienden, ikke en organisert jødisk hær, ikke engang et opprør av jødene i Tyskland. Det er den skjulte penetrasjon av den jødiske ånd inn i hedningenes sinn som er faren; og det er en fare fordi det «ariske» sinn ikke kan motstå den, men må bukke under. Oppgaven er å utrydde påvirkning av den jødiske bevissthet i verden. At alle surdeig må kom ut av deigen, eller veldig snart hele vil bli syret, og resultatet vil bli det endelige slutten av den «ariske» hedenske tradisjon [samt den Kristne]. Europa vil være for falsk i seg selv til at det vil skape en universell kommunisme, som vil ødelegge blod og rase som grunnlag for sivilisasjon, ødelegge skjønnheten og heroismen i kampen om makten, benekte den naturlige overlegenhet til den hvite rase, og fra Tyskland spesielt, og produsere universell likhet og brorskap. Den jødiske ånd er ikke bare under illusjonen av disse ideene; det er kraften i verden, noe som skaper dem i idé og tvinger resten av menneskeheten til å oppnå dem i praksis. Jeg trenger å be om noe større vitnesbyrd om sannheten av hele avhandlingen i denne boken enn Hitlers. Hans inspirasjon bekrefter min egen fotgjenger refleksjon. Den eneste forskjellen mellom oss er at hans vilje og sinn svarer på sannheten på ulike måter. Tanken om den den jødiske bevissthetens triumf fyller meg med joyous exhilaration, mens den kaster Hitler inn i dypet av fortvilelse». s. 199-200

«. . . målet for jødedommen er å realisere skjebnen til menneskeheten. Dette målet kan ikke og vil ikke bli endret, for skjebnen til menneskeheten ble forutbestemt av Gud fra evighet til evighet. Og uansett hva som kan komme til å skje, kan raser, nasjoner, stater og imperier kommer og går, vil den forhåndsbestemte skjebnen til menneskeheten uunngåelig bli realisert. Hva er den forhåndsbestemte skjebnen til menneskeheten? Dette er Guds rike på jorden. Hva er dette Guds rike på jorden? Det er et menneskelig samfunn hvilende på den universell kommunismen». s. 206

Kilde:
http://renegadetribune.com/jewish-author-harry-waton-admitted-communism-jewish-hitler-right-jews-aim-conquer-world/

Hvite manns tid er forbi

Israel (hvite mann, Kaukaserne, De Ti Tapte Stammer av Israel) var utvalgt for den hellige årsak å bringe Guds ord, Evangeliet, til alle verdens folk, å være eksempel i gudelighet og Rettvishet (Righteousness) for alle andre folk og raser. Det har de gjort. Uselvisk og ofte i fare for liv og helbred. Men det kan synes som deres oppgave nå er fullført, og Satanistene skal få lov å overta for en tid, eller to tider. Det kan også være at Israels frukter i de siste decennium ikke har vært tilfredstillende, slik at stafettpinnen nå skal gå til et annet folk, som vil bære rikere frukter (Matt 21:43). Fallet fra nåden.

Uansett operer ikke Gud i mørket, med løgn og bedrag. Gud advarer ALLTID før dommen ekserveres. Det er alltid full åpenhet om konsekvenser, derav Profetene, og Israel og Jøders ekstremstraff for å drepe sine Profeter. Norske mann og kvinne, fiskeren eller Kongen, høy byrd eller lav rang, er herved advart at om det ikke kan finnes noen få Rettferdige igjen, så skal denne nasjonen dø. Deres rase skal (nesten) utslettes, dere er ikke lenger funnet verdig.

MEN, det skal åpenhet til, dere skal få lov å vite hva og hvorfor ting skjer. Fordi Gud operer IKKE med okkultisme, skjulte hemmelige agendaer. Jesus la alt åpent frem (John 18:20). Satanistene vil finne mange måter å utrydde dere på, og om dere tror på løgnene deres, så vil dere for stor del utrydde dere selv, kun ved å gjøre hva de og deres institusjoner rådgir dere til. Har dere ikke skjelneevne eller den Hellige Ånde, så vil dere ikke klare å skjelne hva som skal drepe dere av hva de gir dere (medisiner, vaksiner, GMO mat, etc) og hva som gir liv; Evig Liv.

Dere vil tro på dem, dere vil ta Dyrets Merke, som uselvstendige ikke tenkende personer (som ikke kan kalles individer) som bare gjør hva andre og spesielt satanister sier dem å gjøre, og det blir deres bane. Satan gir ingen evig liv. Tvertimot. Satans Synangoge’s oppgave på jord er å lokke dere i fellen, og de fleste går i fellen, fordi de tror dette er fine folk de har lest om i avisene, kanskje ‘viten’-skapsmenn eller noen som har andre fine titler og god jobb i forvaltningen, alle ferdig hjernevasket av Satans Synagoge. Død og fordervelse er Satans oppgave, se Marx sitt utsagn i tittelbildet. Glemmer at Satan er denne verdens guddom, og styrer nasjonenes forvaltning, i de nasjoner hvor ledelsen eller monarkene ikke kan oppvise en sterk gudelighet, hvor de har tatt det motsatte valg på vegne av land og folk. Sekularisme er satanisme.

New World Order pledged to the Jews

New World Order pledged to the Jews.

De vil finne mange måter å ramme Guds Folk på, «men hvite mann danser», sier Leonard Cohen, og tror at alt er Ok og fint; «I have seen the Future Brother, it is Murder«.

Leonard Cohen – The Future (Lyrics)

Fordi det finnes noen som hatlover ikke gjelder for, de virkelige haterne, av hele menneskeheten, ikke bare hvite mann, men det er mest hvite kristne mann som står i deres vei og kan ha åndelig kraft nok til å forpurre deres videre planer. Jødenes krig mot hvite mann. De ser selv hvite ut etter all inter-og cross breedingen, men de regner seg ikke for hvite selv. Selv om vi ser like ut på utsiden, så er de helt tomme innvendig, ingen sjel, ingen samvittighet, som dyr forfølger de sine ambisjoner, den sterkestes rett er deres motto; anti-tesen til Kristendommen; Dyrets Merke.

Ifølge Johannes Åpenbaring kan dette føre til at det vil være i verste fall være bare 144.000 rene av Israel-stammene igjen (Kaukaserne), 12.000 av hver stamme. Det er Jacobs Trøbbel. Når Esau/Edom, de konverterte Khazarske talmudikere og resten av Serpent-seeden vil «strike his heel». Genesis 3:15

Alle er advart. Bibelens advarsel har stått i tusener av år.

«Hvite mann må stoppes: Hele menneskehetens fremtid avhenger av det.»

Slike overskrifter i artikler som dette vil vi se mye av fremover i internasjonal jødisk media, hvor hvite kristne gis skylden for hva Jødene alltid har gjort. Jødene er hvite når de kan utbytte (Baron Rothschild et al, Kongen av Israel, Marx Levy’s finansier), og ikke-hvite når det hausses opp hat hos barbarer av andre raser mot uskyldige kaukasere, de Ti Tapte Stammer av Israel. Jacobs trøbbel har nettopp startet.

White men must be stopped: The very future of mankind depends on it
http://www.salon.com/2015/12/22/white_men_must_be_stopped_the_very_future_of_the_planet_depends_on_it_partner/

«Men vi venter efter hans løfte nye himler og en ny jord, hvor rettferdighet bor». – 2 Peters 3:13

«..således skal også I, når I ser alt dette, vite at han er nær for døren. 34 Sannelig sier jeg eder: Denne slekt skal ingenlunde forgå før alt dette skjer». – Matt 24:33-34

Fortsatt Gud Jul. I juletider er Kristus nær, fordi så mange millioner og kanskje milliarder ønsker Han skal være det. La det være jul hver dag hele året.

Relevant lesning

Evidence of real Israel in Bible Prophesy, and end times Holocaust
http://www.riksavisen.no/evidence-of-real-israel-in-bible-prophesy-and-end-times-holocaust/

Moses Mordecai Marx Levy; Jødenes messias?
http://www.riksavisen.no/moses-mordecai-marx-levy-jodenes-messias/

The Trinity of Jewish World Control
http://www.riksavisen.no/the-trinity-of-jewish-world-control/

Jewish Redemption Through Sin and Evil
http://www.riksavisen.no/jewish-redemption-through-sin-and-evil/

European Royals are ALL from Edom/Esau
http://www.riksavisen.no/european-royals-are-all-from-edomesau/

Leonard Cohen; Jewish Insider or Jewish Prophet?
http://www.riksavisen.no/leonard-cohen-jewish-insider-or-jewish-prophet/

I can’t run no more
With that lawless crowd
While the killers in high places
Say their prayers out loud.
But they’ve summoned, they’ve summoned up
A thundercloud
And they’re going to hear from me.

Ring the bells that still can ring

Leonard Cohen The Anthem Ring the Bell That Can Still Ring

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring
7   
  
  
    
7
Shares