Vil Steklov (Stoltzenberg) lykkes sprenge NATO innenfra før han går fra borde?

«Folket» ledes som med en ring i nesen…. Marxisten Steigan er en av gjeterene i Hell-møtet, ved å ikke fortelle HELE historien hvem «kapitalkreftene» er.. bare deler av historien. Den ukristne sionisten Vebjørn Selbekk den andre. Begge tilber de samme «kapitalkreftene» som guder ved å unnlate å navngi dem.

Steklov (Stoltzenberg) vil lykkes.

De hvite kristne nasjoners allianse NATO vil være ødelagt.

Noens bestefar et sted i Norge fryser ihjel, han har ikke råd til å betale strømregningen. Noens bestemor et sted i Norge sulter, hun har ikke penger igjen av trygden til mat. Hvor er raseriet på vegne av «dugnaden» ? Gud skapte verden med nok mat og et Norge med nok strøm til alle innbyggerne. Satanistene derimot har sin egen versjon. Klimaet som idiotene har 0-null innvirkning på samme hva de gjør, og deres lommebok, er viktigere enn både bestemor og bestefar. Som vi skal se er bare «klima» den nye religion for verden de trenger for å robbe oss.

Klima-Kovid-Krig Inc. er bolsjevik-jødenes selskap for å utarme våre nasjoner for penger og ressurser til å bruke å bygge jødenes antikristne Nye Verdensorden. Har vært planlagt for lenge siden.

https://www.riksavisen.no/jodenes-nye-verdensorden-anti-krists-rike/

Tyrkia i NATO-alliansen har allerede underminert den, jødene i Israel også vil endre den til å dreie seg om forsvar av DEM, ikke oss, om de får bli med. Da har jo allerede gjort den til en angrepspakt, ikke forsvarspakt lenger, så… Jødene ved makten er snart klar til å sette igang slaget på Armageddon sletten, den totale utryddelsen av Israelittene, eller «Amalek» som de er fortalt i Talmud vi er, mens det er de som er det, Løgnens Barn fremdeles, John. 8:44.

https://www.riksavisen.no/er-stoltenberg-joede/

Fordi Jens Stoltenberg er jøde, og jeg har aldri hørt han si et eneste positivt ord om Jesus Kristus, så vet jeg at det Verdensriket han skaper er ikke mitt, det vil IKKE bli basert på kristent verdigrunnlag, men satanistisk, som det verdigrunnlag han og hans slekt idag har implementert i Norge.

Gro HARLEM Bruntland

Jeg personlig liter ikke Gro HARLEM Brunt Land å passe katta mi engang. Hver gang hun åpner kjeften lyver hun. Jeg som frivillig, ærlig og åpent i full offentlighet har underlagt meg Guds vilje, at det er Jesus Kristus som skal være verdens åndelige kongers Konge (Isaiah 9:6), ikke jødene, jeg kan ikke støtte de som står for det motsatte.

Judeanerne trenger alltid splitt og hersk. For å ta over verden må de splitte og herske, de begynte med å splitte mann og kvinne og ødelegge den kristne familieinstitusjonen, det ender med å splitte de israelittiske nasjonene. Den murerske måten til B’nai Brith frimureriet , hegeliansk dialektikk, «herske uten å synes«; Legg forholdene til rette for at «folket» krever hva de vil folket skal kreve; NATO’s opphør…. Alle under Marxismen til bolsjevik-jødene som styrer Putin og Russland fra Israel. Flybro fra Sovjet til Israel i 40 år, 40% av Israel er jødiske bolsjevik sovjettere.. «folket» ledes som med en ring i nesen.

Når selv alternative medier som Steigan, og HealthRanger som liksom skal være «Nye Verdensorden» begynner å skrike om å forkaste NATO, så blir det nok slik;

Vårt broderfolk i Amerika sover allerede, jesuitt-jøden Joe Biden har slitt dem ut, innenfra.

«Mine herrer, kamerater, ikke bry deg om alt du hører om glasnost og perestrojka og demokrati i årene som kommer. Disse er først og fremst for forbruk utad. Det vil ikke være noen vesentlig endring i Sovjetunionen, annet enn for kosmetiske formål. Vårt mål er å avvæpne amerikanerne og la dem sovne.» – 1989 Mikhail Gorbatsjov, Gorbatsjov ble sitert i tale til politbyrået

Jødene ønsker seg det antikristne sataniske Verdensriket sitt… de kommer NESTEN til å greie det, sier Bibelen. Før de kastes på den historiske søppelkasse for utrangerte åndsløse sjelløse pattedyr.

«Vi kommer til å ende opp med verdensregjering. Det er uunngåelig … Det kommer til å være konflikt, tvang og konsensus. Det er alt en del av det som vil kreves når vi føder den første globale sivilisasjonen.» – Mikhail Gorbatsjov

Det er lov å drømme, men husk at Gud fremdeles er på sin trone, og Jesus Kristus ved Faderen høyre hånd. Han vant over dere på Golgata, dere ble bundet i 2000 år etter å vært skadeskutt er såret litt leget, Rev. 13:30. Dere prøver igjen. Jeg vet hvordan det går. Dere taper igjen. Dere er ulydig mot Guds vilje, at denne verden tilhører Kristus (Isaiah 9:6), ikke dere. Denne gang blir det ikke bare sår. Det blir utryddelse sier Bibelen, Rev. 17:11, 20:15, Ob. 1:18.

Klima-Kovid-Krig Inc.  At jødinnen HARLEM Brundt Land skal kunne bidra til fred og helse noe sted, med «Bærekraft rapporten» hun fikk være talskvinne for. Kjerringa er jo så dum hun vel knapt kan skrive sitt eget navn. Lenge planlagte antikristne Nye Verdensorden. «Bærekraftrapporten’ til HARLEM, eehhm, Club Of Rome, kom vel i 1987. Den klima-svindel avslørte jeg allerede i 2010, gidder ikke gjenta meg selv ;

«Trusselen om miljøkrise vil være den «internasjonale katastrofenøkkelen» som vil låse opp den nye verdensordenen.»

«The threat of environmental crisis will be the ‘international disaster key’ that will unlock the New World Order.» [Mikhail Gorbachev, quoted in «A Special Report: The Wildlands Project Unleashes Its War On Mankind», by Marilyn Brannan, Associate Editor, Monetary & Economic Review, 1996, p. 5.]

Joda. Han fikk rett i det. De antikristne sovjettiske bolsjevik-jødene i Russland og Israel og resten av verden hvor de sitter og har underminert og tatt makten i verdens kristne nasjoner, USA og Norge innkludert, tar verdensmakten. Ved løgn og bedrag. Som er satanisters varemerke (John. 8:44, Åp. / Rev. 2:9 & 3.9).

Når de sier «fred, fred»

Det eneste som oppnås med dette, er at vi har ingen forsvarsallianse. Angrepsalliansene består. De kontroller både Russland og Kina. Men, de bør passe seg, for oss Israelitters Gud, som er bevist seg å være sterkere enn deres Satan, ref. Joh. 8:44, Rev. 29 & 3.9). Gud liker ikke hverken løgnere eller beragere, mordere eller tyver. Husk at Gud har kontroll og alle ting fungerer til det gode for dem som elsker ham og er kalt ved hans navn.

Dette bør de har lært, om deres satanist rabbier ikke er helt idioter, av Matt. 27:25; Torden og lyn, tempelforheng som revner i satanist tempelet deres, Satanist tempelet i grus, 2000 års diaspora, pariahkaste over alt, ingen vil bo med dem, forbudt i 119 nasjoner, fordi de er så gjennomført ondskapsfullt og manipulerende løgnere.

«Vi kommer til å ende opp med verdensregjering. Det er uunngåelig … Det kommer til å være konflikt, tvang og konsensus. Det er alt en del av det som vil kreves når vi føder den første globale sivilisasjonen.» – James Garrison, President of Gorbachev Foundation USA: quoted in The Daily Record, Dunn, NC, p.4 10/17/95

Jesus instruerte dere; «Mitt rike er ikke av denne verden«. Jesus sin modell er nasjoner, ikke imperier. Dere misforstår denne, Deuteronomy 15:6 «Dere vil herske over mange nasjoner…» , det er IKKE for dere, for dere er ikke av Jacob-Israel, dere er av Esau, dere er IKKE Guds Folk, dere er Satans Folk (Joh. 8:44, Rev. 2.9 & 3:9). Vi forstår at dere gjerne vil ha deres jødiske Verdensrike, men vi får nesten la Gud ha medbestemmelse, om det er dere eller Jesus Kristus som er verdens kongers Konge (Isaiah 9:6).

Edomittene etter Esau ble Jøder, sier H.G. Wells (på Jesus sin tid), og de fleste av dagens Jøder er konverterte Khazarer. Fra boken Who is Esau – Edom, av Charles A. Weisman

Amalek som er Esaus sønn av edomitt-slekten vil brenne, helt sikkert…(5. Mosebok / Deut. 25:19)… fordi de ikke klarer temme sine ondskapsfulle intensjoner.. helt sikkert… akkurat som i Matt. 27:25 ble hørt, de klarte ikke temme sin ondskapsfullhet og løgnaktighet da heller; tempelforheng revet, torden og lyn, ikke mer satanistisk tempel, 2000 år diaspora….pariakaste i alle nasjoner, skjedde det virkelig, eller er det jeg som er bare konspirasjonsteoretiker ?

antiChrist Israel will go up in Flames
https://www.riksavisen.no/antichrist-israel-will-go-up-in-flames/

Amelek er av edomittene, Esaus sønn… «Israelittene» av blod, ikke alltid ved ånd, finnes blant den hvite rasen av europeerne… Vil israelittene ved blod ELLER ånd «utslette» amalekene i den politiske Midtøsten-nasjonen Israel… ?

«Derfor skal det skje, når Herren din Gud har gitt deg hvile fra dine fiender rundt omkring, i landet som Herren din Gud gir deg til eie til arv, da skal du utslette Amaleks minne under himmelen. Du skal ikke glemme». (5. Mosebok / Deut. 25:19)

Obadiah 1:18 bekrefter Guds Vilje …. Hva kan Jens Stoltenberg og hans jødefamilie gjøre mot Guds Vilje da ?  Ikke vet jeg…. Mener noen med vettet i behold at jeg skal tilbe jødeSkabben Klaus som verdenshersker ?  Er de klin gærn da ?

«Gentlemen, comrades, do not be concerned about all you hear about glasnost and perestroika and democracy in the coming years. These are primarily for outward consumption. There will be no significant change within the Soviet Union, other than for cosmetic purposes. Our aim is to disarm the Americans and let them fall asleep. « – 1989 Mikhail Gorbachev, Gorbachev was quoted speaking to the Politburo

«We are going to end up with world government. It’s inevitable … There’s going to be conflict, coercion and consensus. That’s all part of what will be required as we give birth to the first global civilization.» – James Garrison, President of Gorbachev Foundation USA: quoted in The Daily Record, Dunn, NC, p.4 10/17/95

«Further global progress is now possible only through a quest for universal consensus in the movement towards a new world order.» – Mikhail Gorbachev, UN, December 7, 1988

«I am a convinced Communist. For some this may be a fantasy but for me it is my main goal (1989 when the Berlin wall came down)». – Mikhail Gorbachev

«The threat of environmental crisis will be the ‘international disaster key’ that will unlock the New World Order.» [Mikhail Gorbachev, quoted in «A Special Report: The Wildlands Project Unleashes Its War On Mankind», by Marilyn Brannan, Associate Editor, Monetary & Economic Review, 1996, p. 5.]

«In October 1917 we parted with the old world rejecting it once and for all. We are moving toward a new world, the world of communism. We shall never turn off that road». (1989 Gorbachev was quoted speaking to the Politburo). – Mikhail Gorbachev

https://rense.com/general12/gobie.htm

 

Jeg forstår at dere higer etter mer penger, mer makt, mer av alt deres kjødelige og materialistiske egoisme begjærer, men vit dette; Gud forrakter dere, faktisk hater dere, NETTOPP for dette !  (Malachi 1:2-3, Romans 9:13)

«Ytterligere global fremgang er nå bare mulig gjennom en søken etter universell konsensus i bevegelsen mot en ny verdensorden.» – Mikhail Gorbatsjov, FN, 7. desember 1988

Godt du innrømmer det, for din løgnaktighet og bedragerske manipulasjoner skal du brenne i Helvete;

«Jeg er en overbevist kommunist. For noen kan dette være en fantasi, men for meg er det hovedmålet mitt (1989 da Berlinmuren falt)». – Mikhail Gorbatsjov

Vi skjønner det, at det  var det. Vi skjønner også at dine folk i RUSsland, dermed fremdeles styres fra bolsjevik-jødene som utvandret anmasse til den antikristne terror-reiret Israel.

«Trusselen om miljøkrise vil være den «internasjonale katastrofenøkkelen» som vil låse opp den nye verdensordenen.» [Mikhail Gorbatsjov, sitert i «A Special Report: The Wildlands Project Unleashes Its War On Mankind», av Marilyn Brannan, Associate Editor, Monetary & Economic Review, 1996, s. 5.]

Jotakk, vi har merket det.

«I oktober 1917 skilte vi oss med den gamle verden og avviste den en gang for alle. Vi beveger oss mot en ny verden, kommunismens verden. Vi skal aldri vike av den veien». – Mikhail Gorbatsjov (1989 ble Gorbatsjov sitert i tale til politbyrået).

Verden vil vel helst bli som Gud vil, og ikke som jødeta,per som deg vil ?

Hold øye med Gorbatsjov

Av Anne Theroux
8-22-1 (22. August, 2001)

«ALT under er skrevet av Anne Theroux, bildene har jeg lagt til for illustrasjon)

Jeg ønsket å dele en historie/opplevelse som så ut til å komme til min oppmerksomhet med et formål. Jeg kjenner noen som har gått på Northeastern University i Boston i 2 år nå. Vi besøkte denne personen flere ganger i løpet av deres første år der. Nesten hver gang vi var der var Gorbatsjov der, komplett med limousinen og livvakter på motorsykkel. Jeg nevnte at jeg syntes at dette på en eller annen måte var rart, men alle lo på en måte av meg og trakk på skuldrene.

Neste år sendte denne samme Northeastern-studenten en e-post til meg og sa «Du vet, Gorbatsjov er her mye, jeg lurer på hvorfor? Jeg slo opp Gorbatsjov på internett og fant Gorbatsjov-stiftelsen, så jeg sendte dem en e-post og sa at jeg var nysgjerrig på hvorfor Gorbatsjov var på Northeasten hele tiden, og hva han syntes om En-Verdens Regjering (One World Government) ?

Jeg fikk et svar dagen etter som sa at grunnen til at Gorbatsjov var på NorthEastern hele tiden var fordi universitetet var det nye hovedkvarteret til Gorbatsjov-stiftelsen, og når det gjelder mitt andre spørsmål, sa de at de ikke kunne svare på det. Før denne stiftelsen flyttet til Northeastern, var den lokalisert ved Presidio (A Former Military Base) i San Francisco.»

Gorbatsjov blir generelt sett på en positiv måte. Tross alt, gjorde han ikke slutt på kommunismen, og fremmer han ikke demokrati og redning av miljøet? Gorbatsjov er en veldig karismatisk personlighet og har amerikanske tjenestemenn, sammen med offentligheten, som spiser ut av hånden hans. La meg dele noen av sitatene hans og planene for verdens fremtid med deg.

Det følgende er et sitat fra Gary Kahs bok «The New World Religion». «Blant de som står i spissen for denne bevegelsen (globalisering) er det en person som skiller seg ut mer enn noen annen. Mange tror at han har falt fra den politiske scenen med Sovjetunionens kollaps, men han har for tiden mer makt og innflytelse i forme fremtiden til verden enn kanskje noen annen diplomat i vår generasjon. Likevel merkelig nok er de fleste av oss ikke engang klar over hans innflytelse, enn si at han har steget til toppen av én verdensbevegelsen. Hans sterke sans for timing og politisk dyktighet har gjort ham i stand til å inngå allianser der andre før ham har mislyktes. Vennene hans inkluderer mange av verdens mest dyktige politikere, økonomiske maktmeglere og religiøse ledere. Personen jeg snakker om er Mikhail Gorbatsjov.»

I 1989 ble Gorbatsjov sitert og snakket til politbyrået og sa følgende: «I oktober 1917 skilte vi oss med den gamle verden og avviste den en gang for alle. Vi beveger oss mot en ny verden, kommunismens verden. Vi skal aldri vike av den veien. » Han sa også «Mine herrer, kamerater, ikke vær bekymret for alt dere hører om glasnost og perestroika og demokrati i de kommende årene. Disse er primært for utadforbruk. Det vil ikke være noen vesentlig endring i Sovjetunionen, annet enn for kosmetiske formål. Vårt mål er å avvæpne amerikanerne og la dem sovne.» I løpet av 1989, da Berlinmuren falt ned, proklamerte han «Jeg er en overbevist kommunist. For noen kan dette være en fantasi, men for meg er det hovedmålet mitt.»

Gorbatsjovs plan for fremtiden er å manipulere verdens folk til å akseptere en én verdensregjering under påskudd av å redde miljøet. Han har opprettet en global stiftelse kalt Green Cross som har som magna carta «The Earth Charter» som han håper vil konkurrere med de ti bud. Han er med på å sette i gang en fullstendig omstrukturering av økonomien vår, vårt politiske system og også vårt religiøse syn. Han har også vært instumental i nedtrappingen av våre væpnede styrker, samtidig som han har økt tilstedeværelsen av utenlandske tropper på vår jord.

Mikail Gorbatsjov, Maurice Strong og Al Gore omtales som «The Three Musketeers» De Tre Musketerer av miljøbevegelsen. Det ser ut til at miljøsituasjonen blir brukt sammen med å skape frykt for biologisk krigføring for å fremme den ene verdensagendaen. Gorbatsjov uttaler «Miljøkrisen er hjørnesteinen for den nye verdensorden» Maurice strong (FNs miljøleder) ble sitert for å si: «Er ikke det eneste håpet for planeten at de industrialiserte sivilisasjonene kollapser? Er det ikke vårt ansvar å få det til?» James Garrison (president for Gorbatsjov-stiftelsen) sier «vi kommer til å ende opp med verdensregjering. Det er uunngåelig… Det kommer til å bli konflikt, tvang og konsensus. Det er alt en del av det som vil kreves når vi føder første globale sivilisasjon.»

Den jødiske satanist rabbi Karl Mordechai Marx Levy – sosialismens far – solgte også sin sjel til Satan

Paul Erlich som skrev «Befolkningsbomben», skriver «Den første oppgaven er befolkningskontroll hjemme. Hvordan går vi frem? Mange av mine kolleger føler at en form for obligatorisk fødselsregulering ville være nødvendig for å oppnå slik kontroll. En plan ofte nevnt innebærer tilsetning av midlertidige steriliseringsmidler til vannforsyninger av stiftmat. Doser av motgiften vil bli nøye rasjonert av myndighetene for å gi ønsket befolkningsstørrelse.» Kan dette være en av årsakene til malathion-sprøyting og eller hyppige chemtrails som blir observert?

Det ser ut til at West Nile-virusutbruddet sammen med den påfølgende sprøytingen kan oppnå flere agendaer samtidig. Det er veldig vanskelig å nøste opp i alt, men noen av målene som er involvert kan være sterilisering, svekkelse av immunforsvaret vårt, ordninger for å tjene penger for farmasøytiske og plantevernmiddelselskaper, avfolking og muligens å skape en krisesituasjon slik at publikum blir så redde som å akseptere løsningene til de som har orkestrert hele rotet i utgangspunktet.

Krigslov kan innføres på et tidspunkt som det første skrittet mot denne ene verdensregjeringen. Selvfølgelig er dette bare spekulasjoner, men hør på et annet sitat fra Gary Kah. «En annen grunn til at miljøet er en så viktig sak for Gorbatsjov er at det vil gjøre ham i stand til å innføre og ratifisere omfattende internasjonale traktater som gir enestående makt til å beslaglegge regjeringen og privat eiendom, alt i navnet til å beskytte miljøet.»

Faktisk inkluderer Gorbatsjovs mandat for fremtiden innføring av strenge globale miljølover som vil regulere alle områder av livet. Mot dette formålet har han støttet opprettelsen av et altomfattende planetarisk dokument kalt «The Earth Charter«. Samantha Smith, en journalist som deltok på «The State of the World Forum» bekrefter denne utviklingen. «På denne konferansen ble vi fortalt at et Earth-charter, A Bill of Rights for the planet, ville bli presentert for FN for ratifisering og deretter forhåpentligvis vedtatt innen år 2000.»

Ifølge Smith refererte Maurice Strong, FNs øverste miljøaktivist, til charteret som en Magna Carta for jorden.» Gorbatsjov går enda lenger, og beskriver charteret som et nytt sett med regler for å veilede menneskeheten. Han uttaler «Mitt håp er at dette charteret vil være en slags ti bud, en bergpreken, som gir en veiledning for menneskelig oppførsel mot miljøet i det neste århundre og videre etter det.» Gorbatsjov og FN venter ganske enkelt på det rette øyeblikket for å implementere ethvert endelige avtaler for å starte full håndhevelse av programmene deres. Sammen med annen viktig miljølovgivning som allerede er utarbeidet, vil charteret, hvis det blir akseptert, styre livet i det 21. århundre», Samantha fortsatte;

«Gorbatsjov snakket om viktigheten av å ha «konsensus» for den globale styringen – der nasjoner under verdensregjering ville miste suverenitet, og vike for internasjonale lover som vil diktere felles tro, verdier, standarder og oppførsel, og samsvare med konsensus fra en valgt gruppe av ledere. Den tidligere lederen av Russlands kommunistparti har valgt ut 100 elite «innovative tenkere» kalt Global Brain Trust eller The Council of the Wise, som vil møtes årlig på Presidio (sannsynligvis nå vil de møtes på Northeastern ) for å veilede globale spørsmål under overgangen inn i neste århundre.»

Marxismen tar verden

Tilsynelatende ble dette «Global Brain Trust eller The Council of the Wise» i Europa som homoaktivisten Rimi-Hagen & Co og den utagerende Mette-Marit å samles i Davos. Alle antikristne så det holder.

Gorbatsjov snakket i Indiana i 1996 og sa «Vi trenger et nytt utviklingsparadigme der miljøet vil være en prioritet … Verdens sivilisasjon slik vi kjenner den vil snart ta slutt … vi har veldig lite tid og vi må handle … Hvis vi kan løse miljøproblemet har vi håp, men det må gjøres med et nytt system, et nytt paradigme…Vi må endre tankegangen vår, måten menneskeheten ser på verden på.»

Med tanke på rotet som Gorbatsjov forlot Russland i, inkludert Tsjernobyl-katastrofen, bør vi stille spørsmål ved hans sanne bekymring for miljøet. Uønskede hendelser og opptredener av mange nye sykdommer ser ut til å eskalere. Jeg føler behovet er påtrengende for å utsette noen av våre individuelle saker og gå sammen for å løse det største problemet som kan være overtakelsen av verden.

For eksempel er jeg en kronisk borreliosepasient og aktivist. Jeg har observert at den politiske situasjonen med borreliose blir verre i stedet for bedre til tross for at mange som jobber veldig hardt for å få problemer løst gjennom de riktige statlige kanalene. Med mindre vi avdekker den grunnleggende agendaen, som er massiv kontroll, vil vi fortsette å bli blokkert i vår individuelle innsats for rettferdighet, helse og frihet. Har amerikanere sovnet? Har Gorbatsjovs mål blitt oppnådd? Ja, miljøet har sine problemer, og de må løses, men er det virkelig nødvendig å gi fra oss nasjonens suverenitet til et eller annet «De klokes råd» som vi ikke har hatt noe å si i dannelsen av?

**************

Riksavisen legger til:

Aldri glem jøder, Jesus Kristus kommer tilbake… for å ta dere …. igjen… Dere vet like godt som meg, han beseiret deres ondskapsfulle forfedre på Golgata, han EIER denne verden, og dere sammen med alle andre skal KNELE, eller gå den evige DØD i møte.

Jødene Mikail Gorbatsjov, Maurice Strong og Al Gore, de Tre Miljø Musketerer, de ler hele veien til banken, mens bestefar og bestemor må sulte og fryse. Slik er det bare. Det har GAHR og Stoltenberg bestemt.

Dere vil gråte av fornedrelsen, dere som innbiller dere at dere er Verdens Herrer og talmudiske Herskere skal bli nødt til å KNELE for noen som helst, og trygle om nåde, men DET er deres skjebne. Jesus Kristus er Vinneren, The Winner Takes it All, Han troner med Faderen.. dere er bare noen animaler på to føtter, som henger fast i sin animalske pattedyr natur, klarer ikke heve seg over den, dere er bare noen karnale animaler som i Aarons og Esaus ånd danser rundt Gullkalven og fyller magen med «linser» fremfor ville være Guds tjenere og menneskers tjenere som Kristus er, dere er langt ifra noe royalt eller adelig slektskap med de Hellige av Kristus. Langt derifra. De klarer å temme sine animalske naturer, bli omskjært på hjertet, det gjør ikke dere.

Dere skal Holocaustes snart, igjen, for snart kommer Jesus, og da skal de som ikke er i Livets Bok i Ildsjøen, blottet ut av verdens minnebank.. for evig, for godt. Gud skal gjenopprette all uretten dere har opprettet på jord, Nye Babylon, nye Sodom & Egypt. Dere skal brenne for det, takk og lov. Da blir verden et levelig sted igjen for kristne og siviliserte mennesker.

I Den Stille Klare Morgen · Odd Dubland

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring