Ervin Kohns norske CHEKA, 100 års jubileum

Lenin (Blank) og Trotsky (Bronstein) var jødiske revolusjonære som ble sendt fra jødenes bastion i USA, New York, som ble delvis sendt til Russland via Halifax med det norske skipet M/S Kristianiafjord med de største mordere og tyvpakk som skulle lage revolusjon og overta Russland ved destabilisering (hvor de i idag kommer med Siem Pilot), som noen gjennom Tyskland i forseglede vogner.

Hitlers senere sosialistiske bevegelse på den tid var finansiert og kontrollert av den samme jødiske pengemakt som kommunismen, splitt og hersk, som vi vet de alltid kontroller begge sider for å garantere utkommet av drapsorgiene som blodsoffer til Baal og Molok ved en krig. For å få ufred og krig, må alltid to tilsynelatende motsetninger settes opp.

Bibelen sier det er aldri noe nytt under solen. Historien gjentar seg selv, alltid, til det kjedsommelige. «Rasisme» og ‘antisemittisme’ beskyldninger er et middel for jøder å underminere og endelig ødelegge kristne siviliserte samfunn, for er det noe jøder flest hater så er det Jesus Kristus. Han som vant over dem for 2000 år siden, og som hvis ånd skal gjøre det igjen, etter at de skal slippes fri for en tid, og endelig med det bli funnet uverdig til å ha noe som helst innflytelse i Guds Rike. De hindrer ikke urett som Guds Folk skal gjøre, de skaper urett, skaper samfunn som lever på løgner. Men de lever på lånt tid, sier Bibelen.

Trotsky skapte begrepet ‘rasisme’ for å hindre vårt broderfolk RUS-folket å si imot å bli erstattet av de tyver, mordere og vandaler de importerte fra andre raser til å hjelpe seg å de-stabilisere den kristne hvite Isrealittiske sivilisasjon i Russland, og nå altså i Norge / Europa og USA. 66 million dissidenter drap og industrielt eksterminerte jødene i USSR, for å ikke tro på deres løgner, ifølge Alexander Solshenitzin.

Krig er Jødenes innhøsting er det påstått, av sjeler, liv og penger. Krig er rituelle blodofringer til deres Baal og Molok. Og snart tar den Tredje Verdenskrig til, om den ikke alt har begynt da. Gjett hvem som har planlagt å komme ut på toppen av den, som kan sitte triumferende på toppen av likhaugene, – og pengekisten? Krig er alltid godt for noens økonomi. Nasjonene må låne penger for krigføringen, renter må betales. Settes i gjeld for flere generasjoner, så hele populasjoner i realiteten blir slaver av pengeutlånerne.

Bedragere, de er ikke Israelitter etter Jacob-Israel

Vi gratulerer med dagen. Må Gud gi dere dager få, og straffen for urett, løgn og bedrag bli utdelt rettferdig av den Høyeste Dommer. La dere høste som dere sår, la den som graver en grav for andre, selv få havne i den samme, med samme mål den urettferdige dømmer den rettferdige, la de få når begeret og målet for deres ugang og udåd er fullt. La hver en tabbe de har gjort som har vist seg urettvis i sin fordømmende holdning for det gode komme over deres egne hoder, at de blir dømt med det samme mål de bruker mot andre. Det ber vi om, I Jesus navn, Amen.

Norge er for hvitt, sier Ervin Kohn. “The Norwegian people have very little experience dealing with minorities… So we have a BIG “job to do” in bringing minorities to them, according to Ervin Kohn.»  – Ervin Kohn er Forstander for Satans Synagoge (Åp. / Rev. 2.9 & 3.9), såkalte Mosaiske Trossamfunn, i Oslo.

https://www.youtube.com/watch?v=x5Ntc42QpjQ

Er det lurt å overlate norske barns fremtid i hendene til Ervin Kohns innflytelse over den norske Regjering og Storting (de hopper hver gang han er ‘oppbragt’ over noe). Nettopp som Lenin (Blank) og Trotsky (Bronstein) kom til Russland og fortalte den kristne nasjonen hva som var best for dem for 100 år siden.

«Den statsfinansierte frontkjemperen blant «antirasistene» Ervin Kohn, oppfordret regjeringen til å ta avstand fra meg i en artikkel publisert i avisen Vårt Land nylig«, sier Alliansens partileder Hans Jørgen Lysglimt. Og det gjorde Regjeringen. Når Ervin Kohn sier hopp, så hopper ministrene himmelhøyt. De er kjøpt og betalt av jødene, der de fungerer som administrerende direktør for jødenes Nye Verdensorden, Anti-Krists rike. Har vært slik siden andre verdenskrig, når jødene vant krigen. Ervin Kohn bestemmer dermed hvem som kan stille til valg i Norge. Det er den jødiske form for demokrati. Alle som er enig med dem og tilber dem som guder er valgbar, andre ikke.

Får virkelig håpe de har vært av de Rettferdige etter Abraham, Melkisedek, Noah, Moses, Jesus….. hvis ikke har de et problem, for da kommer deres egne gjerninger over deres egne hoder, på individnivå.. return to sender.. Dommedag. Bibelhistorien viser det er resultatet av enhver slik epoke i historien, så er der et kollektivt resultat, og en individuel reaksjon. Der finnes en Høyere Rettferdighet, om enn den er vanskelig å se av og til, fordi en må se den på sikt, over tid.

Ervin Kohns norske variant av Antifa (Oppdatering 06.11.2017)

Hvem er Ervin Kohns norske variant av George Soros’ Antifa ? Øivind Bergh, John Færseth, Asbjørn Dyrendal, Didrik Soderlind…… deres dødelige modus operandi om de får utfolde seg i fri dressur er beryktet, fra historiske realiteter…

De fører mapper på alle dissidenter som skal taes ut, oppbevart i det Mosaiske Trosamfunn i Oslo sannsynligvis (Satans Synagoge, Rev. 2.9 & 3.9)). Noen som husker kommunisten Berge Furre saken, som ledet til «Jeg vil se mappa mi» – bevegelsen? Nå er det dem som lager mapper på folk de skal ta ut, som står i veien for deres bolsjevik coup d’etat, hvilket viser at det var faktisk veldig klokt å holde oppsyn med deres statsundergravende virksomhet av etteretningen på den tiden. Men idag har vel deres folk kuppet norsk etteretning, så …..

Jeg vil gjerne se mappa mi Ervin Kohn,

«Den rettferdige gråter, og Herren hører og frelser dem ut av alle deres problemer.» – Psalm 34:17 (KJV)

Vel, det er nøyaktig 100 år siden i disse tider.

Den 7. november 1917 fant Russlands bolsjevikrevolusjon sted ledet av Vladimir Ilyich Lenin (rette navn Blank) som omstyrtet den foreløpige regjeringen til Alexander Kerensky.

Den foreløpige regjeringen kom til makten etter at februarrevolusjonen resulterte i at det russiske monarkiet ble ødelagt i mars 1917, Tsaren og hele hans familie med små barn ble senere kaldblodig myrdet (1918). Her kan vi virkelig snakke om inngrodd hat ikke bare i tale, men også i handling, mot minoriteter, som kaukasiske Israelitter utgjør i verden da og idag.

Romanov familien. De ligner mer på norske kaukasere enn stornesede og krumryggede askeNazier, gjør de ikke?

Svak og upopulær tok den foreløpige regjeringen kritikk fra både høyre og venstre. Lenin (jødisk navn Blank), var en marxistisk revolusjonær og grunnlegger av bolsjevikpartiet, var blitt forvist av monarkiet, men returnerte til Russland i april for å oppfordre arbeidere og soldater til å reise opp mot regjeringen.

Lenin ble sendt i eksil igjen etter at de bolsjevikiske styrkene i julidagene var ekstremt voldelige, men han kom tilbake igjen i oktober. Dengang hadde Statsminister Kerenskys regjering få gjenstående støttespillere, og bolsjevikkerne var den mektigste opposisjonen. Den 6. og 7. november begynte de bolsjevikiske styrkene å okkupere regjeringskontor i Sankt Petersburg som forberedelse til å gripe regjeringen.

Den 8. november New York Times ga inntrykk av at Statsminister Kerensky holdt seg i kontroll over situasjonen, og rapporterte at den bolsjevikiske lederen Leon Trotsky «har gitt strenge ordre mot ulovligheter» og at han sa at det ikke var deres «hensikt å gripe makten».»

Den 7. November i 2017 var Russlands lovlige regjering blitt kastet av de væpnede jødiske opprørsgruppene bestående av tyver og mordere, og ledeerskap inportert fra USA. Rød Oktober var over.  Bolsjevikene hadde lenge fortalte om en arbeiderklasserevolusjon de skulle bevirke, hvor arbeiderne skulle ha makten, og svakhetene i den foreløpige regjeringen ga dem muligheten til å ta makten.  All statlig myndighet gikk den 7. November 1917 over i hendene på den Militære Revolusjonære Komiteen, dominert av Jøder selvfølgelig, organet til Petrograd-sovjetiske arbeidstaker- og soldaternes varamedlemmer som opptrer i navnet på Petrograd-proletariatet og garnisonen. Fra den 25. oktober når bolsjevikenes Røde Vakt stormet setet for den foreløpige regjeringen på Vinterpalasset i Petrograd, satte de den 7. November opp hva som ville bli den sovjetiske sosialistiske republikk som ville forbli i kraft til 1991. 70 års mørke falt over det Kaukasisk Israelitteiske RUS-folket til Rurik, våre frender i øst. Og det kristne Russland var over.

Den 20 Desember, 1917 opprettet Lenin CHEKA. Lyset var forlatt landet, mørket seg neover nasjonen. 70 års åndelig mørke ble resultatet. Som Solshenitzin sier; «kanskje fortjente vi dette» (fordi de tillot slike sataniske krefter å overta makten, stilltiende).

Lenin (Blank) ved anledning mens han vadet i knes til blod befalte sine styrker; «Drep mer, drep mer». Som jøder flest blir av den fysiske omskjæringen, hvor de deretter oppfatter verden som et ondt sted de må beskytte seg mot helst ved å utrydde alle andre, så var han fullstendig gal av forføllgelsesvanvidd. Og blodbadet tok til. ‘Arbeidernes’ regjering var nesten 100% jøder, og ingen hadde noensinne vært ‘arbeidere’. De er bare ledere for alle ‘arbeider’- partier i verden, til høyre og til venstre.

«I 1921 var antallet menn som tok seg av det indre forsvaret av republikken (en avdeling av Chekaen) minst 200 000. [4[ Disse troppene forberedte arbeidsleirer; Kjørte Gulag-systemet; Utførte rekvisisjoner av mat; Utsatte politiske motstandere for hemmelig arrestering, frihetsberøvelse, tortur og henrettelser; De nedla opprør av arbeidere eller bønder, og mytteri i den desertjonsbelagte Røde Armé«. [Wiki]

Den andre lov de innførte var dødsstraff for ‘anti-semittisme’. Som om de skulle være semitter i det hele tatt, men så lenge folk flest tror på det, så funker det jo, som vi vet. De gjør dette og trenger dette, kun dette, det kunne ikke vært noe annet, fordi de trenger å innbille folk at de er ‘Guds Utvalgte Folk’, slik at lettlurte kristne kan falle for løgnen og støtte dem, faktisk å støtte undergravelsen av sin egen eksistens.

Solzhenitsyn, 200 YearsTogether (Russere med jødene)
https://archive.org/details/Solzhenitsyn200YearsTogether/page/n0

Fasiten er at 66 millioner ble myrder av dem sist gang de kom til makten, og æren. Den ‘svenske jøde’ som Eisenhower ble benevt i sin college årbok, drap 15 million Kaukasiske Israelitter til i Tyskland, hvor Judah stammen naturlig hadde tilhold (PS: Juda stammen er IKKE jøder), som tillegg til de 66 million i USSR, etter at andre verdenskrigen var slutt. Judah stammen ble erstattet med khazarer, askeNazier (etter Japhet) og edomitter, etter Esau – de som Gud hater, vi vet (Malachi 1:3; Romans 9:13), fordi de er notorisk uærlige, lyver og bedrar. «Satans ormeyngel», som Jesus benevnte dem som.

«The shedding of innocent blood is an abomination to the Israelites god» (Proverbs 6:16-17). Maybe not the Jewish god. – JJ

Dagens CHEKA

Og det norske folk er indoktrinert og innbiller seg siden andre verdenskrig når disse bolsjevik-jødene (sionistene) vant krigen, at jødene er et ‘hellig folk’ som ikke kan kritiseres. Eisenhower fremstilles som en helt. Det eneste hellige med dem er hvis satanisme kan defineres som hellig, for det er hva Bibelen benevner dem som ; Satans Synagoge (Åp. / Rev. 2.9 & 3.9).

Så det nå nesten nøyaktig 100 år siden bolsjevik-jødene overtok det kristne RUS-land, vårt broderfolk i Øst, og hvor ‘Gog og Magog ‘-jødene Holocaustet 66 million av vårt folk. Anyway, hva folk bør bekymre seg ennå mer for er at historien gjentar seg, idag i Vesten, Europa og USA. Les artikkelen for å finne ut hvorfor og hvordan det er lite nytt under solen egentlig. Rød pøbel som Øivind Bergh, John Færseth, Jens Stoltenberg – de skal få lov å ha makten en stund, når frafallet skal straffes, og Gud iversetter dommen over et frafallent folk, og lar Satans Synagoge få lov å bli satt fri for en stund.

Anti-Rasitisk Senter, Styreformann Ervin Kohn
https://antirasistisk.no/author/ervin/

Som om Gud sier, «OK for meg, om dere vil ha jødene til herskere, mer enn å være under tjenerskapet til Jesus Kristus som dere har vært i 1000 år, men ikke lenger, så versågod. Vil dere ha umoral, sosialisme, tilbe jøder som guder (idoltary), liberalisme og barn og voksne uten dannelse eller grenser, med fri flyt av porno, lav seksualmoral, og frihet til å ofre deres babyer til Baal og Molek for moro skyld, med karnalske homoparader over deres prekestoler som taler om hvordan overvinne det karnalske menneskes begrensinger, uten å vite eller vise med sin praksis hvordan rette ånden kan frigjøre dem fra det verdslige fengsel og karnalitet (2 Cor 5:6), så versågod; Her får dere det, nyt det så lenge det varer, og la meg gjerne høre fra dere hvordan det går»..

70 års mørke siver inn over en nasjon som i 1000 år har vært en landemerke for Jesus Kristus, og høy og lav valgte å være under den ånd for like lenge.

Norway; One Thousand Years under Christs Reign

Satan var bundet i de 1000 år i Norge hvor vi ved LOV var under Kvitekrist? Var det lov å innføre sataniske lover da? Var Satanismen til Satans Synagoge (Åp. / Rev. 2.9 & 3.9) utbredt?

Tusenårsriket
Tusenårsriket er i kristen teologi navnet på tidsperioden der djevelen skal være bundet, basert på Johannes åpenbaring kapittel 20. Det er forskjellige forestillinger blant kristne om hvordan og når dette skal skje. (Wiki)

Hva sier Johannes Åpenbaring skal skje for en kort stund etter at Satan har vært bundet i 1000 år?

Etter tusen år får Satan sin frihet igjen, og de døde står opp fra døden. Det sies at de 7-8 milliarder mennesker som er i verden idag, er cirka alle de som tilsammen har levd på jorden gjennom tidene. Åpenbaringen 20,7-9. Når de tusen år er til ende, skal Satan slippes løs fra sitt fengsel. Han skal dra ut og forføre folkene ved de fire verdenshjørner, Gog og Magog, og samle dem til strid mot de kristne Israelitter, utallige som havets sand.

Gog og Magog, er Khazar-jødene, de ‘russiske’ askenazi jødene kommer imot Israel, kaukaiske Israelitter
https://www.amazon.com/Matrix-Gog-Khazars-Destroy-Plunder-ebook/dp/B00JKNRHOU

Er det hva som skjer idag?

Det bør ikke være noen overaskelse for kristne, for Bibelen sier det skal bli slik. I Russland ble det 70 års mørke og armod, for arbeidere som for husfruer. Jødene er ikke noen snille herskere. Det vet Palestinerne alt om. Dommen er å komme under disse makt og innflytelse, en del folk vil si det er vel fortjent, så perverst som folket støtter utviklingen å bli..

Og bolsjevik-jødenes nyttige idioter det være seg i frimureriet, OTO eller andre sataniske instanser, institusjoner og organisasjoner som ‘Human Etisk’ Forbund, står på med sin agenda.

Minus meg….

Lakselusprofessor Øivind Bergh, John Færseth fra OTO, Asbjørn Dyrendal, Søderling i Humanetikerne, de har alle sine glansdager nå, aldri hadde vel den røde pøbel kunne ant at de en dag skulle få slik vind i seilene i sin ungdom, en marginalisert og utstøtt pariakaste som de normalt sett bør være i ethvert sivilisert samfunn.

Trotsky reached the conclusion that the true purpose of freemasonry was to eliminate the nation states and their cultures and to introduce a Judaised world state.

This is also stated in «The Secret Initiation into the 33rd Degree»: «Freemasonry is nothing more and nothing less than revolution in action, continuous conspiracy.» Bronstein became a convinced internationalist who, through Parvus, learned that the Jewish people were their own collective Messiah and would reach domination over all peoples through the mixing of the other races and elimination of national boundaries.

An international republic was to be created, where the Jews would be the ruling element, since no others would be able to understand and control the masses. Leiba Bronstein became a member of the French Masonic lodge Art et Travail, to which Lenin also belonged, but in addition joined B’nai B’rith, according to the political scientist Karl Steinhauser («EG – Die Super-UdSSR von morgen» / «EU – the Super Soviet Union of Tomorrow», Vienna, 1992, p. 162).

Leon Trotsky became a member of the Jewish Masonic order B’nai B’rith in New York, in January 1917. (Yuri Begunov, Secret Forces in the History of Russia, St. Petersburg, 1995, pp. 138-139.) He was already a member of the Misraim-Memphis freemasonry.

http://www.redicecreations.com/specialreports/2005/08aug/sovietrisefall.html

Hver dag, 24/7, kverner de på sine mantra og sine enkle slagord, sine motto, ‘antisemitt, ‘jødehater’ ‘rasist’, ‘nazist’, ‘klimaskeptiker’, ‘konsopirasjonsteoretiker’, ‘nynazist’, enkle hoder trenger enkle slagord til å fuele deres agitasjoner. Ervin Kohn må ikke lage det for vanskelig for dem, da detter de av lasset. Men takket være Ervin Kohn som skyver sine nyttige idioter foran seg, så har de fått sin glanstid, og ved å være under Ervin Kohns beskyttede vinger, får de tilgang til massestrømsmedia, og Statens, politiets og Domstolens beskyttelse. Ethvert justismord i Norge, er det deres interesser som beskyttes, syndebukker for deres udåder. Justismord begås aldri uten en god grunn.

Problemet er mye nærmere idag, nemlig har skiftet fokus til Vesten, til vårt land, Europa og USA er deres neste offer, basert på akkurat samme oppskrift som sist gang. Vi ser akkurat det samme replikeres og gjentas her. Satan og Satans Synagoge (Åp. / Rev. 2.9 & 3.9) er ikke så veldig oppfinnsomme, de har gjenbrukt en urgammel oppskrift på suksess, løgn, mord og hat av landets opprinnelige befolkning. RUS-folket er vårt broderfolk av kaukasiske Israelitter, Rus betyr Skandinav, og RUS-land var stiftet av vår frende Rurik.

«Ordet Russland stammer fra norske kong Rurik (830 eK – 879 eK) som etablerte bosettingen Holmgard, som senere vokste til Nygård (Novgorod). Dette er aldri omtalt i norske skolebøker da det ville medført aksjoner for våre slektninger som satt i Gulag og som endte sine liv derKilde

Vårt folk i RUS-land, ble erstattet med mongoler og khazarjøder. Putin er en av dem. Hans bestefar var kokk for den bestialske Lenin / eller Blank som han egetlig het før han tok ‘russisk’ navn. Putin er Mr. New World Order. De kontrollerer alltid begge siders lederskap.

Som Johannes Åpenbaring avslører i Kap. 20, så skal de få sin tid, Satan og satanistene skal få sin tilmålte tid, i fri dressur, få lov å eksponere seg selv og sin egentlige natur, kanskje en gang i hver generasjon (100 år), og ikke den som folk er indoktrinert til å tro de er, nemlig snille og rettferdige. De er faktisk hardbarka mordere, lyver og bedrar ved enhver anledning. Jacobs Trøbbel var langt fra over. Jesus sa om dem og deres forfedre: «Dere har Djevelen til Far, og han var en morder fra begynnelsen» (John 8:44).

Jacobs Trouble, The Holocausting of the Caucasian Israelites
http://www.riksavisen.no/jacobs-trouble-the-holocausting-of-the-caucasian-israelites/

Så jeg er oppbragt. Jeg er skuffet og fortvilet og frykter for mitt folks og lands fremtid. Den er nærmest beseglet, uten at Gud griper inn, men før Gud kan gripe inn må der gå bønnerop til Himmelen om hjelp, og om så har Gud lover å helbrede vårt land (2 Chronicles 7:14), fra denne pest og plage som dette folket er og alltid har vært for all sivilisasjon, spesielt den kristne sivilisasjon. Deres erkefiende. Men det er lite sannsynlig at disse bønneropene når himmelen fra så veldig mange, fordi folk flest i norsk kristenhet gjennom kristen sionismen er kondisjonert og sosialt indoktrinert til å tro at jødene er deres messiaser, at de er Guds barn, og ikke Jesus som eksemplifiserte det motsatte av hva de er. Folk velger seg jødene fremfor Jesus Kristus.

Selv er jeg vel en av den første som de gjerne befordrer til Himmelen, og om det passer med Guds planer min avgang, og Kohn’ et al’s få utløp for sin ondskap og mordlyst samtidig, når og om Kohn vil ha dødstraff for ‘anti-semittisme’ som de hadde i Russland for nøyaktig 100 år siden, men det er greitt. Jeg vet hvor jeg skal, og der er bedre enn her, så det er ikke noe stort offer. Det er alt i Guds hender, når det passer seg slik at jeg skal hjem, samtidig som tjener det formål at de får utløp for sin ondskap, så slår Gud to fluer i en smekk.

Jim Reeves – This World is not my home

Kanskje gjør Ervin Kohn meg en tjeneste – samtidig som han besegler sin egen sjebne i Helvete?

Jødene som Satans Synagoge (Åp. / Rev. 2.9 & 3.9) som er Gog og Magog har etablert fem større løgner som sannhet for å skjule sin natur og for å beskytte sin innflytelse og makt i verden:

  1. At Jødene er Israelitter, og dermed Guds Utvalgte Folk (de er det motsatte, de er Satans utvalgte, det er deres gud);
  2. At Jesus Kristus var en Jøde (langt derifra);
  3. At 6 millioner jøder var drept i et tysk holocaust under andre verdenskrig (det var de som drap 6 million tyske Israelitter, og tyskere fra Judah-stammen);
  4. At alle rasene er like, eller at alle er brødre (kristne er brødre, og skal leve adskilt, som vi gjorde i århundrer);
  5. At Jødedommen er bare ennå en abramittisk religiøs gruppe (de er satanister).

Nå er kristne journalister på kurs i Israel hvordan fanklubben til Satans Synagoge bør presenteres av journalistene for massene. Kristne er noen av de enkleste å hjernevaske og kontrollere ser det ut til på grunn av disse 5 prinispper de er hjernevasket med gjennom 6 tiår, etter at Jødene vant Andre Verdenskrig (ikke vi):

http://www.jns.org/latest-articles/2017/10/19/israeli-government-cultivates-natural-allies-at-its-first-ever-christian-media-summit

Bolsjevik-jøder i ledelsen av bolsjevik ‘revolusjonen’, les; krigen mot RUS-folket

Ervin Kohn’s norske CHEKA variant.. som inkluderer løpeguttene Øivind Bergh, John Færseth, Johannes Morken, Vebjørn Selbekk og Co. Disse skal liksom tie alle som står i bolsjevikenes vei med terror, trakassering og karaktedrap, og truer og sier sannheten om deres agenda. Med statslisens og statsstøtte for å gjøre så. Så mye for den såkalte ‘nøytrale’ sekularismen de pusher. I neste omgang vil de finne på lover som vil rettferdiggjøre å myrde de samme, inntil dødsstraff. Samme modus operandi som sist. Ikke noe nytt under solen, sier Bibelen.

Øivind Bergh sier han og de spionerer på alle, fører lister og har mappe på alle som uttaler seg kritisk til deres politiske agenda og maktovertagelse for Norge, og det ser ut som alminnelige dannelsesregler og lover ikke gjelder for dem (Revelation 9:3), de rapporterer vel direkte til Steklov i Partiet (hvilket er alle partier i Norge, Ettpartistaten). Nett som Cheka gjorde.

Qivind Bergh er spesielt beryktet for å ringe rundt til arbeidsgiverne til foK som sier ham og dem imot, med mål å gjøre dem arbeidsløs og pengeløs. Slik går Johannes Åpenbaring / Rev. 13:16–18, i oppfyllelse at disse blir uten jobb og uten penger kan ikke lenger «kjøpe og selge» uten at de tar merket til og faller ned på kne og tilber det Babylonske Talmudiske Jødiske ‘Dyret’. Om de kneler for Dyret da taper de Guds Segl i pannen i bytte (Revelation 6:9, 7:2, 9:4). Merket i pannen er mentaliteten, på hånden er handlingen som følge av hvem sitt segl en har.

De jødiske bolsjevikene Lenin (Blank) og Trotsky (Bronstein) innførte dødstraff for ‘anti-semittisme’ som den andre lov de laget etter 1917 i USSR… selvfølgelig under det falske forbehold at de er ‘semitter’, hvilket de overhodet ikke er. Så fulgte de pene, og de intellektuelle som kunne tenke selv, for de visste disse tilhørte en annen rase enn dem selv, nemlig de kaukasiske Israelitter; RUS-folket. De hater dem grenseløst. Lenin (Blank) var jo stygg som fanden, Bronstein (Trotsky) og Beria også, ikke å forundres over at han var avsindig av misunnelse for de kaukasiske Israelittene, og gav ordren om at pene mennesker skulle taes først og myrdes, da de med det visste at de var Israelitter.

Jeg ser hvor det bærer hen, og de vil lykkes nå i Vesten, fordi opposisjonen mot dem er for liten.. de er ute etter de kaukasiske Israelitters blod, og de har makt, og penger nok til å kjøpe seg nok politikere som agerer som trojanske hester til å gjennomføre det. Vi ødelegges fra innsiden.

Spørsmålet er jo; Hvor mange må dø og blø i Vesten for ikke å være ‘snille’ med bolsjevik-jødene? 66 million ble kaldblodig myrdet av dem MED LOVEN I HÅND for samme årsak ifølge Alexander Solshenitzin… grimme fremtidsperspektiver.. DE laget rett og slett lover som gjorde det legalt for dem å myrde 66 million (?) av vårt folk, uten at de har betalt erstatning for eiendeler de stjal fra oss og liv de industrielt eksterminerte, så jeg er oppbragt og frykter en gjentagelse, en repetisjon på ondskapen skal slå ut i full blomst, hvilket den vil om de ikke møter motbør.

Ervin Kohn: Jeg er oppbrakt. Jeg er sjokkert over at en presumptivt oppegående person som Hans Eirik Olav, fast økonomispaltist i Ny Tid, benekter holocaust.
http://www.verdidebatt.no/innlegg/11699688-sjokkerende-uttalelser

Jeg er oppbrakt og sjokkert over at Ervin Kohn aldri med et ord identifiserer og tar sterkt avstand fra at hans folk har Holocaustet vårt folk gjennom hundrevis av år. Nekter å ta ansvar for det.

Det er ikke over. Har nettopp begynt. Dertrowitz sa at norske jøder måtte få hjelp utenfra, fordi Norge var for ‘anti-semttisk’ (?). Fikk Stoltenberg klanen hjelp utenfra 22/7 for å befeste sin makt?

Mossad bak Utøya-terrorismen?
http://www.riksavisen.no/mossad-bak-utoya-terrorismen/

Alexander Solzhenitsyn så tilbake: «Og hvordan vi brant inni oss i [GULAG] leirene senere, og tenkte: Hva ville det vært som om hver sikkerhetsoperatør, da han gikk ut om natten for å anholde, var usikker på om han ville komme tilbake levende og måtte si farvel til sin familie? Eller hvis i løpet av perioder med massearrestasjoner, som for eksempel i Leningrad, da de arresterte en fjerdedel av hele byen, hadde folk ikke bare satt der i sine lenestoler, bevet av sjokk ved hvert slag på underdøren og i hvert trinn på trappene, men hadde forstått at de ikke hadde noe igjen å miste og dristig hadde satt seg opp i underetasjen, et bakhold på et halvt dusin mennesker med økser, hamre, høygafler eller hva som helst annet var til stede? … Organene ville veldig raskt har hatt mangel på offiserer og transport og, til tross for all Stalins tørst, ville den forbannede maskinen ha grunn til å stoppe! Hvis … hvis … Vi elsket ikke frihet nok. Og enda mer – vi hadde ingen bevissthet om den virkelige situasjonen …. Vi fortjente rent og enkelt alt som skjedde etterpå. « – Aleksandr Solzhenitsyn, The Gulag Archipelago 1918-1956

Stay Behind som har operert i det skjulte siden andre verdenskrig, har idag kommet ut i det helt åpne rom. De jobber for jødemaktens utbedredelse; Den Nye Verdensorden.

De som går imot CHEKA, som alle av dem har Dyrets Merke, idet de forfekter Dyrets system, får ikke hverken kjøpe eller selge (ikke ha inntekt) og helst ikke delta i demokratiske prosesser som å være Stortingsrepresentant. De ringer Kohn’s CHEKA rundt til arbeidsgivere, media og partiledere for å bygge personlige synpatier for seg selv, og antipatier mot kristne og andre personer som står dem imot.

Enten har en Guds Merke i pannen (tanke) elller hånden (handling) eller så har vi Dyrets Merke, det er Satans merke. Noen jobber for Israelittenes Gud, andre jobber for Satan som er deres gud (Rev. 2.9 og Rev. 3.9).

Bevis : Øivind Berg ringer Alliansen, sier Jarle Johansen er anti-Semitt og kan ikke stå på valgliste (?).

For mye «Uakseptable ord». Regjeringen har offentlig fordømt Alliansen, på instruks fra Ervin Kohn i Antirasistisk Senter, sier Partileder Hans Lysglimt Johansen. «Uakseptable ord» mener Sanner og Røe Isaksen dette er. Sammen med instruks til media om å ikke gi mer dekning til Alliansen. Mer åpenhet, mer demokrati, for den røde pøbel, ikke for noen andre.

Ervin Kohn insturerer den norske Regjeringen
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/uakseptable-ord/id2569878/

Kommentar på artikkel på Resett.no
«Løsningene som presenteres innebærer autoritær bruk av statens maktapparat for å fremme spesifikt jødiske interesser – om nødvendig på bekostning av majoritetsbefolkningen.»

Dette er bare den spede begynnelsen. Ved enden av denne veien kommer dødsstraff, som de får myndighetene til å innføre, for å fornærme Herrefolket. Nett som i USSR, fra 1917.

Det bolsjevikske ‘demokratiet’ har øyensynlig ikke plass til påståtte ‘anti-semitter’. Hvis det finnes anti-semitter, hvem er pro-semitter? Palestinerne er semitter mye av dem. Nordmenn er semitter, mange av dem. Hvor finner vi Pro-semittene?

De er alle Holocaustfornektere, fornekter og underslår at det var Jøder som Holocaustet 66.000.000 (66 million) RUS-ere, og 15 million Ukrainere i Holodomor.

De som ble drept i Rusland var alle av RUS, som betyr Skandinav (de dreper ikke sine egne), industrielt eksterminert i ordets rette betydning. Russland var vårt broderfolk, etter Rurik.

AskeNazi Jødene (Edom-jøder etter Japthet) bedriver en gradvis industriell genocide av hvite folk av Israel etter Jacob-Israel, som har vært tema for Bibelen gjennom årtusener. Ikke noe nytt. Hatet mot Jacobs barn (Jacobs Trøbbel) er så innpodet i deres psyker og sjeler at de tror det er menneskelig ‘normalt’ for dem å ha det, faktisk ser de på dette som humant og danner ryggraden i ‘humanismen’. Hvor alt er snudd på hodet selvfølgelig.

Satanismen i Humanismen
http://www.riksavisen.no/satanismen-i-humanismen/

Idag er Russland kontrollert og mesteparten av RUS befolkningen er erstattet med mongoler, asiater, khazarer og askeNazi jøder.

Statistikken viser at det går rette veien for dem.

Vi kan igrunn ikke gjøre så mye, idet vi kan ikke gå imot Guds plan, som utlagt i Profeten Jeremiah. Og de kontrollerer hver eneste person i vårt Storting og i enhver regjering. Det eneste vi kan gjøre er å ‘rope fra hustakene’ som Bibelen forordner oss, i håp om at mange nok skal våkne slik at de kan stoppes i sine ugjerninger.

Men Satan skal få lov å bli frigitt for en stund, og idag ser vi dem i norsk presse i fri dressur, spesielt i den ‘kristne’ Vårt Land, mens kristne har fått taleforbud i den samme. Denne røde pøbel som i et normalt samfunn ville blitt hensatt til lugubre møter i OTO hvor John Færseth er/var sekretær, og lignende sataniske gnostiske initiasjons losjer, de opptrer idag i full åpenhet, fordi de vet de har fått makten (og æren), for en tid. De må henge i, de burde vite at deres tid er kort (Åp. / Rev. 12:12).

Vårt Land liker ikke kristne
http://www.riksavisen.no/avisen-vart-land-liker-ikke-kristne/

Øivind Bergh som mottar sin lønn fra Staten via Havforskningsinstituttet for sin statsundergrevende virksomhet (?), høres ut som en selvmotsigelse, gjør det ikke, at Staten skal bedrive statsundergravende virksomhet, tilhører Håkon Lie/Jens Christian Hauge/Stoltenberg miljøet til Arbeiderpartiets sionister, jobber tett sammen med Ervin Kohn fra Det Mosaiske Trossamfunn og Anti-Rasistisk senter, som erklært anti-antirasist. Vepsen v/tidligere forstander for Satans Synagoge i Oslo; Anne Sender.

Stort sett de fleste som er i dette mijøet opererer og er finansiert av Staten, til å bedrive undegravingsvirksomhet mot den samme norske Staten, direkte ved å være ansatt i Staten og kan bruke arbeidstiden og fritiden på dette, eller indirekte ved pressestøtte eller religionsstøtte til Human Etisk Forbund og Mosaisk Trossamfunn (statstøttet satanisme som Humanetisk Forbunds og NTNU i professjonale stillinger med god lønn for å utbre Satanismen, som NTNU’s Asbjørn Dyrendal og humanetikernes Didrik Søderlind skrev avhandling om sammen.

Eller via den statlige pressestøtten som John Færseth. Han er ansatt av mange medier for å være deres ‘ekspert kommentator’ og mottar lønn for slikt.

Etter hvert som de får befestet sin makt og Staten kan skjule, støtte og/eller overse dees udåder, så vil de banke opp kristne folk i nattens mulm og mørke til å begynne med, og etter hvert i fullt dagslys også, og endelig vil deres svartemarjaer hente folk som ikke er omvendt til deres politiske evangelium ennå, når som Solshenitzin beretter om hører jernhelene i trappen som kommer for å hente anti-semittene og rasistene (et begrep Trotsky/Bronstein fant opp) for eksekusjonspelotongen eller tanke korreksjons anstaltene (GULAG og asylene).

Før det ble satt en stopper for blodtåken deres, så hadde de industrielt eksterninert 66 million av vårt broderfolk RUS-folket (RUS betyr Skandinav), ifølge Alexander Solshenitzin. Siden tok asiatiske khazarene (askeNazier) og turkomogolene over Russland, og har makten der ennå. Putin er en av dem, det er like før de har hele verden i sin hule hånd, bare gjenstår at de patriotiske Amerikanerne avvæpnes, slik at de ikke kan skyte tilbake når askeNaziene kommer og skal industrielt eksterminere dem, da er det game ovet…

De brant ned alle kristne kirker. Ofte i affekt, fordi de Dyrets Merkede de mangler impulskontroll, og dannelse. De er dreven av et usigelig begjær etter å få det på sin sataniske måte, de kan ikke sameksistere, de må eksterninere, det er eneste måten de kan leve på. Verden for seg selv, som utvikler seg til et nominelt Helvete.

De norske CHEKA idag utgir seg for å være ‘religionskritikere’, men underlig nok har de aldri noe kritisk å si om bolsjevik-jødenes religion fra Talmud, som er massedrap, løgn og bedrag i fri dressur.

Moshe Dayan sa de måtte bli som ville hunder, så alle ble redde dem og gjør som de sier. Og det er nettopp hva de er. De er primitive barbarer, som trenger frelse mest og nest av alle verdens folkslag. Derfor sa også Jesus at jøde først og deretter greker trenger frelse, for jødene trenger frelsen mest.

«Israel must be like a mad dog, too dangerous to bother.» – Moshe Dayan

Israel er jo et helvete i seg selv, men problemet er selvfølgelig at de gjør det lovlig å myrde opposisjonelle, i våre land, ved at som Lenin (Blank) og Trotsky (Bronstein) på den tiden gjorde antisemittisme befengt med dødsstraff, så vil rasisme, et begrep den samme Trotsky fant opp, homofobe, alt som ikke er perverst og unaturlig som de ønsker verden skal være, blir belagt med straff, frem til dødstraff, mens det perverse og ugudelige det blir normalisert og politisk ‘hellig’. De brente alle de kristne kirkene som sa imot deres politiske evangelium, og drap prestene, alle som gjorde det vart fiender av Staten som de kontrollerer. Synagogene fik stå i fred selvfølgelig. Og Staten tok hånd om problemet, med ‘hatlover’ og all slags andre barbariske virkemidler.

Disse folkene er fullstendig uten dannelse. Pøbel er det mest dekkende begrep for den røde horde da som nå, se på Øivind Berg, Nenseth, Færseth – helt fullstendig barbarisk og ute av stand til å kontrollere sine impulser, det er tegnet på Dyrets Merke, og er også mangel på dannelse. Derfor hatet de bourgoisen, eller det konservative borgerskapet, som var for dannet for dem, de måtte få dem ned på sitt nivå.

Grunnen til at Ervin Kohn et al vil importere millioner av barbarer til Norge er at når drepingen og Holocaustingen av de norske Kaukasiske Israelitter skal ta til, så blir det vanskelig å få norske folk til å myrde sitt eget folk og nære og fjerne slektninger, så det må importeres store mengder som kan gjøre dette, som gjør det mer enn gjerne, på grunn av den norske ‘rasisme’ kommer de til å bli fortalt. Jødene gjorde nett det samme i USSR fra 1917, importerte tyver og mordere til å gjøre des udåder.

De gjorde akkurat det samme for 100 år siden i Russland. For transporten av tyver og mordere til Russland fra USA og andre steder til å hjelpe å drepe det russiske dannede borgerskapet ble det norske skipet M/S Kristianiafjord brukt som troppetransport skip. De åpnet fengslene for kriminelle mordere og tyvpakk til å hjelpe seg.

Ervin Kohn er i front for masseinnvandring av barbarer til Norge, dette for å ødelegge den kristne sivilisasjon her i vårt land. Israel e rikke nok for dem; de vil kontrollere hele verden aka Den Nye Verdensorden.

Havforskningsinstituttets lakselusprofessor Bergh blir bestyrtet av at jeg sier imot CHEKA leder Beria, sorry Ervin Kohn. De mener jo i vilden sky om meg, hvorfor skal ikke jeg kunne mene hva jeg vil om dem? Det finnes selvfølgelig ikke en makt på jord som kan hindre meg å mene hva jeg vil, min ånd er kristen og fri i Jesus Kristus, selv om de som alltid bruker Statsmakten til å legalisere mord og innesperring av dissentere i GULAGs eller fengsler. Tror disse at de er så hellige at de ikke kan kritiseres og motsies?

Øivind Bergh kaller undertegnede nazist, men merkelig at han ikke har noe alvorsord til disse nazistene, er det ikke?

Nazist sosialistene på Grand Prix 2010 Telenor Arena. Det er ikke alltid like lett å se forskjellen på internasjonale ‘arbeider’ sosialister (kommunister) og nasjonale ‘arbeider’ sosialister (nazister). De har smeltet sammen (syntese) idag..

Jeg tilhører jo ingen jødisk bolsjevik inspirert  ‘arbeider’ rørsle hverken på venstre- eller høyresiden som Øivind Bergh selv og som nazistenes ‘arbeider’ sosialist parti eller som Lenin og Trotsky’s ‘arbeider’-parti(?).

Vi må bruke vitenskapelige prinsipper å se på historiske fakta hvem som er hatobjektene deres, og hvem de vil Holocauste (husk at satanister og Satans Synagoge alltid vrir ting opp/ned, hva de beskylder andre for er hva de gjør mot andre selv). Ting er akkurat motsatt av hva som er de faktiske dokumenterbare forhold.

Legalisering av mord. Det er innlysend eat dette er ikke den kristne Gud sitt ‘Israel’:

En ABB kan aldri planlegge og gjennomøre noe som Utøya alene. Etter Utøya befestet de sin makt over vår nasjon. De må befeste statsmakten, siden det er lettere å korrumpere et lite lederskap av nasjonen, enn å korrumpere et helt folk, hvilket de ikke klarer.

“When the righteous are in authority, the people rejoice: but when the wicked beareth rule, the people mourn.” – Proverbs 29:2

De begynte med terror, deres terror, landet Israel er bygget med terror, og det kommer til å ende med terror. De vet når vi går på toalettet og pisser. Kun disse etterlevninger av Stay Behind kan få politiet i en gummibåt til å virke mer som en komikveld, og full standown fra sine plikter. Den homoseksuelle øverste leder for politiet fra Arbeiderpartiet var der for å sikre dette. Som i Hygen saken:

Hyggen og de skjulte tjenester
http://www.rettsnorge.com/artikler/2017/Juni/140617_Hyggen-saken.htm

Jødiske Dante måtte jo få sitt tilfluktsrom, slik at de kan gå i skjul, når deres røde pøbel skal massemyrde norske menn, barn og kvinner.

Finnes det et justismord i Norge, så vær sikker på at jurismordet i norsk domstol er gjort for å skjule noen bolsjevik-jøders interesser. Du vet, de som vanlige lover ikke gjelder for, de som står over lovene våre… ALLE steder hvor det begås justismord kan du se etter dette.. Justismyndighetene gjør ikke slikt uten grunn, aldri.. dette er alltid grunnen:

I Scandinavian Star saken, for det er jo jøder i Sea Escape som beskyttes, slik som Dante i Karina Hygen sin ene sak, og den jødiske investor som obligasjonseier i Olav sin sak.. ?

Scandinavian Star
http://www.riksavisen.no/hvorfor-dekker-riksadvokaten-over-forsikringssvindelen-pa-scandinavian-star/

Hans Eirik Olav i nærkamp med jødeinteresser
http://www.riksavisen.no/hans-eirik-olav-i-naerkamp-med-jodeinteresser/

Kall det nasjonal sikkerhet, og de kan gjøre hva som helst. Om hvordan Stay Behind og sionistenes bakgrunnsnettverk siden andre verdenskrig når de kuppet vårt land, må ofre folks rettssikerhet for ‘nasjonens sikkerhet’ – eller er det de som har kuppet nasjonen sin sikkerhet det gjelder mest ?

‘Frigjøringen’ 1945; Norge solgt til England
http://www.riksavisen.no/frigjoeringen-1945-norge-solgt-til-england/

Og blir de først avslørt, så får de milde straffer:

Dere kan lese på Riksavisen eller i boken Gro-Gate hvem som er Stay behind, hvem sine interesser de beskytter.. Det er KUN Riksavisen som opplyser om de virkelig forholdene i Norge idag. Resten av sannhetsbevegelsen er stort sett røyktepper for Sannheten, de kommer aldri nær elefanten i rommet, de vil vel ikke bli kalt ‘anti-semitter’.

GRO-GATE finnes her som nedlastning
http://www.riksavisen.no/about/litteratur-anbefalinger/riksavisen-library/

Ervin Kohn er forstander for Det Mosaiske Trossamfunn i Oslo, Satans Synagoge, som den benevnes av Bibelen (Åp. / Rev. 2.9 & 3.9). Sander var for snill, og ble erstattet med Ervin Kohn etter 22/7 hvor tranformasjonen av vårt land og samfunn tok til for fullt, som USA ble transformert etter 9/11. Terror har alltid vært deres våpen, deres terror.

Om «jødene» som SLAKTET over 60 millioner russere og sovjetborgere, og kamuflerte seg selv som «nazi holocaust survivors»
https://norgesaksjonen.org/2016/12/11/om-jodene-som-slaktet-over-60-millioner-russere-og-sovjetborgere-og-kamuflerte-seg-selv-som-nazi-holocaust-survivors/

Kort tid før hans «selvmord» i 1955, ytret Henry H. Klein, en rettferdig jøde, disse profetiske ord:

«Sionismen er et politisk program for erobringen av verden … sionismen ødela Russland med vold og massedrap som en advarsel til andre nasjoner. Den ødelegger USA gjennom konkurs, som Lenin rådet til. Sionismen ønsket annen verdenskrig om nødvendig for å slavebinde mennesker. Vår arbeidskraft er spredt over hele verden. Vil vi bli ødelagt innenfra eller vil vi våkne opp i tide til å forhindre det? » (Hefte «Zionism Rules the World»)

Henry H. Klein – Jødisk Anti-Sionist Martyr
http://www.riksavisen.no/henry-h-klein-jodisk-anti-sionist-martyr/

Når opptellingen ble gjort av Alexander Solshenitzin viste det seg at 66 million døde var resultatet i Gulag’s og av CHEKA, + 15 million i Ukrainske Holodomor, de fleste sultet ihjel fordi bolsjevikene tok innhøstingen deres i ‘skatter’. De lovfestet å myrde og stjele som er rettighet, for seg selv.

På et tidspunkt ble Lev Bronstein, sammen med 278 revolusjonære fra samme folkegruppe, sendt av Jacob Schiff med et norsk skip, Kristianiafjord, med 20 millioner dollar i gullmynter til St. Petersburg. Gullmyntene skulle være til lønn for nyansatte i et kommende hemmelig politi, Vecheka, senere kalt Cheka, for masselikvidasjon av russere som med nødvendighet ville komme til å motsette seg Kol Nidrefolks maktovertakelse. Uansett utfall etter maktkamp mellom ulike Kol Nidrefolkledete partier av sosialrevolusjonære, mensjeviker og bolsjeviker i 1917 ville representanter for samme folkegruppe vinne.

http://www.riksavisen.no/verdens-ledende-bankfamilier-krig-as/

Ikke glem at jøder er de største massemordere, sier Sever Plocker i artikkelen ‘Stalin’s Jews’ / We mustn’t forget that some of greatest murderers of modern times were Jewish
https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3342999,00.html

De har nå som da laget hatlover og tankekontroll lover, hva som er lov å si og hva som ikke er lov å si og mene, den kristne minoritet kan det sies hva en vil om av satanister, de nye lovene beskytter i hovedsak dem selv. De har effektivt forbudt det gode, og lovliggjort det onde.

Nå har de satt opp naøyaktig samme apparat her i Norge. Alle er direkte eller indiekte lønnet av den norske Stat. Den røde pøbel rir igjen, de nyttige idioter av almuen, under ledelse av John Færseth og Øivind Berg, som igjen er direkte underlagt huametikeren og mest sannsynlige jødinnen Gro Harlem Brundtland og Steklov / Stoltenberg / Heiberg-familien, de største landeplager som har vederkveget vår nasjon.

Bortsett fra å være lakselusprofessor ved Havforskningsintituttet, og medlem av Arbeiderpartiet og Human Etisk Forbund etter eget utsagn som for å rose seg selv av å være med i maktapparatet, så går mesteparten av hans arbeidstid med til CHEKA-aktiviteter, å beskytte jøder mot berettighet kritikk for sine aktiviteter, å importere barbarer til vårt land for å ødelegge vårt land, inklusivt å pushe vaksiner – og krig mot dem som er imot syntetisk forpesting av Guds perfekte skapte menneskekropp, som er dagens form for å ‘forgifte brønnen’ (well poisoning).

Mange er av den formening at vaksiner er vår tids forgiftning av brønnene og endelig kroppene.. og OM dette er riktig, så er det nesten fornøyelig at Øivind Bergh påstår å tale barnas sak..

http://www.verdidebatt.no/innlegg/11688875-det-er-ikke-morsomt-lenger

Øivind Bergh taler dermed i virkeligheten for å beskytte noens rett til å forgifte brønnene. VAKSINER som moderne middel for å ‘forgifte brønnene’? Tenk så praktisk, at folk vil be om å få sine barn forgiftet, slik at noen slipper å luske rundt å forgifte brønnene? Nå kan det bli gjort på nærmeste legekontor.. Mye mindre bry for all parter.

Svartedøden var et slikt tilfelle, hvor det ble påstått biologisk krigføring mot uskyldige mennesker i den kristne del av verden. Det er alltid den kristne del av verden som blir utsatt, de-populasjon av uønskede arter. Hvem har makt nok til å gjøre det?.

Historisk har det vært påstått at jøder har forgiftet brønnene, og det har ført til pogromer mot jødene i kristne samfunn, fordi jøder er alltid i opposisjon i en kristen nasjon.

Gift for å sløve ned befolkningen, fluor i drikkevannet er bare et av virkestoffene i så måte. Aluminium-, barium og kvikkesølv er også kjente ingredienser for å gjøre befolknigen ‘docile’ og medgjørlige.

https://en.wikipedia.org/wiki/Black_Death_Jewish_persecutions

Øivind Bergh er kjent for å ringe rundt til alle CHEKA sine fienders arbeidsgivere og bekjente, og få dem fordømt og utstøtt av samfunnet av De Siste dagers ‘Hellige’ Sosialister, den eneste helligdom som betyr noe i dag. Slik blir det å gå i oppfyllelse, det Bibelske profeti at ingen skal kunne kjøpe eller selge lenger, for å tjene til sitt daglige brød, uten at de faller ned på kne og tilbyr ‘Dyret’ (Jødedyret fra Babylon, med sin Babylonske Talmud).

De tilhører jo Statsminster Stoltenbergs og Gro Harlem Brundland sin ateistiske menighet av gudsfornektere, så de gjør jo som de vil selvfølgelig, med statlig lisens til å karakterdrepe, ikke mye vi kan gjøre med det. De i svarte kapper er med dem, siden de oppfatter seg på lønningslisten fra Staten, og ikke fra folket, så der er ikke så mye assistanse noen steder å få. Annerledestenkende kan ikke påregne noen rettferdighet i det Stoltenbergske Riket mot slike tølpere. De er for han like servile som brunskjortene var for Hitler, og Cheka for Lenin og Bronstein, tok seg av ‘drittjobbene’ og trakasseringene for toppledelsen for den sosialistiske verdensrevolusjon.
http://www.nyhetsspeilet.no/2013/07/ungdommene-inspireres-til-vold-i-humanistmiljoet/

De gjorde grundig forarbeid og forskning hvoirdan gå frem. Asbjørn Dyrendal ved NTNU har skrevet avhandlingen om satanismens innflytelse på et sosialdemokratisk samfunnn, sammen med Human Etisk Samfunns Didrik Søderlind. De brente kirkene og husene til kristne. De jødiske synagogene fikk stå.

(Image: Asbjørn Dyrendal (NTNU) m/Didrik Søderlind. Social-Democratic Satanism? Some Examples of Satanism in Scandinavia. i Jesper Aagaard Petersen (red.). Contemporary Religious Satanism. Oxford:Ashgate. )

Les også

Dagbladet korsfester Alliansen’s andre kandidat i M&R
http://www.riksavisen.no/dagbladet-korsfester-alliansens-andre-kandidat-i-mr/

Tilbedelse av jøder som verdens messiaser?
http://www.riksavisen.no/tilbedelse-av-joder-som-verdens-messiaser/

Guds utvalgte folk og de andre
http://www.riksavisen.no/guds-utvalgte-folk-og-de-andre/

Jødenes Nye Verdensorden – Anti Krists Rike
http://www.riksavisen.no/jodenes-nye-verdensorden-anti-krists-rike/

Dødsstraff for anti-semittisme fra humanistene
http://www.riksavisen.no/dodsstraff-for-anti-semittisme-fra-humanistene/

Henry H. Klein – Jødisk Anti-Sionist Martyr
http://www.riksavisen.no/henry-h-klein-jodisk-anti-sionist-martyr/

De Glemte Holocaust
http://www.riksavisen.no/de-glemte-holocaust/

Dra til helvete John Færseth og Øivind Bergh
http://www.riksavisen.no/dra-til-helvete-john-faerseth-og-oyvind-bergh/

Jødiske bolsjevik aktivister skapte USSR
http://www.riksavisen.no/joediske-bolsjevik-aktivister-skapte-ussr/

Øivind Bergh, primatenes og de karnalskes førstemann i Norge
http://www.riksavisen.no/oivind-bergh-primatenes-og-de-karnalskes-forstemann-i-norge/

Flyktningkrisen. Sionistenes onde skaperverk
http://www.riksavisen.no/flyktningkrisen-sionistenes-onde-skaperverk/

Øgreid´s Country Duo – Himmellosen

Spread the love - Sharing is caring