Moses Hess, Adolf Hitlers og sionismens ideologiske far

DISCLOSURE, avsløring; Adolf Hitlers ideologiske far. Mange skal ned i skammekroken for hva de støtter; sionismen, eller nasjonal sosialismens utbredelse, om enn den aktive støtten er basert på forførelser.

Jeg har ennå ikke fått noen forklaring fra myndighetene på hva slags massesuggesjon som utspant seg på Telenor Arena Melodi Grand Prix 2010, forklaring jeg utba meg i denne artikkel. Har vi egentlig et demokrati, så lenge borgerne ikke kan få svar på sine spørsmål til myndighetene? Jeg har ikke fått noen forsikringer om at dette vil bli fulgt opp av rette myndigheter. Har vi glemt den statlige nazismen og fascismen, vært for opptatt med jakten på smånazistene?

PST må beskytte oss mot tankegodset i regjeringen
http://www.nyhetsspeilet.no/2011/11/pst-ma-beskytte-oss-mot-tankegodset-i-regjeringen/

Artikkelen er delt i en norsk del først, og en engelsk del med bakgrunnstoff til slutt. Marxisme = Kommunisme = Sionisme = Sosialisme (internasjonal eller nasjonal).

Jeg har heller ikke fått noen invitasjon fra Statsministeren ennå om møte for å drøfte mine bekymringer, som anmodet om her i artikkelen; ‘Åpen brev til Statsministeren om en smule Fred og Frihet’.

Før vi begynner, så la meg komme med et statement; Jeg har aldri gjort eller kommer aldri til å heile noen som helst. Ingen personer, ingen ideologiske lærer, ingen politikk, glem det, det kommer ikke til å skje. Det er bare slik jeg er skrudd sammen. Kun G-d i det høye, og nasareeren Jesus Kristus, får min åndelige tilbedelse.

Heil og sæl («frisk og lykkelig»[1]) er en norrøn hilsen. Nasjonal Samling ønsket å innføre denne hilsenen med oppstrakt høyre hånd i hele det norske samfunnslivet under okkupasjonstiden, men det var lite vellykket. For politiet og blant partimedlemmer var denne hilsenen obligatorisk.

http://no.wikipedia.org/wiki/Heil_og_s%C3%A6l!

«..den var innført i 30-årene av det Nasjonal Sosialistiske Partet for å signalisere lydighet til partets leder og for å glorifisere den tyske nasjon og de senere krigsbestrebelsene».

http://en.wikipedia.org/wiki/Nazi_salute

Hadde de som heiler gjort rett og riktig, skape gode liv for sine borgere, og være deres tjenere, mer enn å være tjenere for den internasjonale sosialismens konsolidering av makt over hele verden, og ikke bombe uskyldige folk i fjerne land, skulle jeg kanskje blitt med på heilingen, for jeg ønsker virkelig alle ‘heil og sæl’ (fred, frisk og lykke), men ikke på denne måten.

En som var tilstede på Telenor Arena på Grand Prix 2010 sier:

«Jeg elsker GP og syntes showet var fantastisk! Men det var bare synd at NWO hadde en del kontroll og påvirkning over showet: alle drev å holdt høyrehånden i lufta som kunne gi assosiasjoner til Tyskland. Tyskland vant, jeg er fan av låten, bare likte ikke at Tyskland vant etter innslaget der alle holdt høyrehånden i luften..»

En av mine lesere kommenterer:
«Hvor ble det av dette «verdens beste land å bo i»? Det var dessverre bare en illusjon som ble tredd ned over hodene våre av et samstemt og lydig media og pressekorps.» – LR.

De fleste kommer heller ikke til å spørre seg; hvorfor så jeg ikke dette før? Og jeg er en av dem, men jeg spør meg det nå. Hva slags mekanismer i meg gjør at jeg ikke så helt innlysende sammenhenger på tidligere tidspunkt, som menneskene i Tyskland før andre verdenskrig ikke så Hitlers komme, og som gode mennesker ikke så Lenin’s og Bronsteins (Trotsky’s) destruktive vei til makten, med derpå følgends umoralske utøvelse av makten?

Myter, arketyper og symboler i en enhver tid skapes på mange måter. Det er det opprinnelige språket. Språket kan ligge i filosofi, kunst, eventyr, religion, etc. De som ikke kan tyde URspråket har ingen mulighet til å avdekke og se forførelsene, men når en har tydet kodene og symbolene, så blir alt lett. Etter dette blir alle trosforestillinger folk er opptatt av om det er aliens, UFO’er eller zetaer bare distraksjoner som er skuflet i deres vei, for at de skal være opptatt med noe annet enn det som virkelig er viktig; politikk og geo-politikk.

The Matrix
Morpheus: The Matrix is a system, Neo. That system is our enemy. But when you’re inside, you look around, what do you see? Businessmen, teachers, lawyers, carpenters. The very minds of the people we are trying to save. But until we do, these people are still a part of that system and that makes them our enemy. You have to understand, most of these people are not ready to be unplugged. And many of them are so inured, so hopelessly dependent on the system, that they will fight to protect it.

Vestens fall

Hvor kommer EU og USA’s diktatoriske trekk fra? De avslører jo seg selv, til slutt. Men vi bør vite, søke kunskap, til forberedelse, for å unngå en ulykke for land og folk; «ingenting skal bli holdt skjult som ikke skal bli kjent».

Åpent brev til Vepsen.no

Kjære Vepsen,

Dere ønsker å arbeide mot (*host*) rasisme. Det er fint. Jeg vil herved varsle dere om noen dere så langt har oversett, men jeg tror ikke i henhold til deres sosiale programmering og på deres sjefers ordre dere kommer til å ta inn disse grupper i deres ‘Hatrapport 2012’, men jeg prøver likevel, og håper på en grad av akademisk ærlighet.

Undertegnede ber dere herved ta med følgende som en rasistisk organisasjon i Deres neste rapport, idet de målbærer Moses Hess sine nasjonal sosialistiske raseteorier ala Hitler.

De står for et tankegods som vi har sett skrekkelige resultater av før i tiden, og de trenges å følges nært, og muligens settes på PST’s lister for nærmere oppfølging.

Vi minner om at ABB hadde de samme sionistiske sympatier og aspirasjoner.

Hva har ABB, Vårt Land, ‘Human etisk’ Forbund, Norge Idag, MIFF, Ordet og Israel, Stortingsrepresentanter for Israel, felles? Hva kan de aldri kritisere? Hvem jobber de for?

– At det er en ideologi som de bekjenner seg til som de bekjemper utbredelsen om sannheten om av for enhver pris. De som påpeker forbindelsene pusher de PST på, harseller med, eller kaller folk kallenavn og labeling for karaktakterdrap for å avsløre.

Ideologien blir kalt sionisme, men den er bedre kjent som nasjonal sosialisme (nazi).

Moses Hess var nasjonal sosialismens OG sionismens far. Han konverterte forøvrig Karl Marx til kommunismen, samtidig som han ønsket nasjonal sosialismen for jødene. De er to dråper av samme opphav både den internasjonale sosialismen (leninisme, kommunisme) og nasjonal sosialismen (hitlerisme, nazisme).

Moses Hess’ ideologi, og senere adoptert av Adolf Hitler, sine nasjonal sosialistiske rase ideologier som Nazi-Tyskland ble styrt etter, og som Israel blir styrt etter idag, er derimot i diamentral motsetning til de kristne prinsipper. De er jødisk etter Moses Hess, og nazistisk etter Adolf Hitler; begge nasjonal sosialistisk.

Disse innklagede sionistiske norske organisasjoner og medier er dermed nasjonal sosialistisk, og i sin rasedyrkelse rasistisk. Dette til informasjon.

Nasjonal sionistene arbeider gjennom det korporate miljø, jfr. Anthony C. Suttons bøker, i synergi med de store bedrifter i verden (Bilderberg), og de finner måter å overføre statens penger til slike bedrifter på, som bruker dem til å fremme deres politikk og sak. En del tas ut i form av store lederbonuser, de installert som er deres venner, som for det meste ikke er annet enn hvitvasking av penger, ran fra skattebetalerne og aksjeeierne. Jfr. alle som skal på NATO-kurs i Roma.

Antony C. Sutton og Hegeliansk dialektikk
http://www.riksavisen.no/?p=446

Moses Hess: den rasistiske ideolog

Najonalsosialismen er en helt legitim politisk strømning, som alle andre, men om noen bruker mord og drap for å utbre den, da har den mistet sin legitimitet. Problemet er at Israelske staten var bare et lureri hele tiden, for å ta bort fokuset på det virkelige Zion de har bygget; Baron Rothschilds British Isrealism, og hans tyskættede «House of Windsor»; The Crown.

Men kanskje kan Europa lære noe av Israel?

Dødsttallene i nasjonal sosialismens fotspor er kanskje noe mindre enn under bolsjevismen og kommunismens, men så lenge de uansett bruker massemord (gjerne i det skjulte, kamuflerte selvmord, etc) og forførelser, i det hele tatt lever og hersker på løgner, så har den uansett mistet sin moralske og åndelige legitimitet. En må se helt kaldt og rolig på dette, analytisk, ikke la seg styre av induserte følelser. Med det følger objektivitet.

Stoltenberg beklager deportasjon av jøder
http://www.aftenbladet.no/nyheter/innenriks/Stoltenberg-beklager-deportasjon-av-joder-2923304.html

Det er streng forbudt ifølge både den jødiske og den kristne religion og opphøye og tilbe mennesker som Jens Stoltenberg her gjør. Hvorfor gjør han ikke det samme med krigsseilerne? Hvorfor bukker han ikke like ydmykt for dem, med et forsiktig og vennskapelig smil rundt munnen? Der var 3500 av dem som døde i kamp…… (?). Hvorfor tilbe de som overlevde mer enn de som døde?

Hva er denne tilbedelsen av et folk annet enn og forskjellig fra Hitlers «Utvalgte Rase»? Der er ingen forskjell. Det er forøvrig samme ‘utvalgte’ i begge tilfeller. Motsetningene nasjonal sosialisme (nazisme) og internasjonal sosialisme (kommunisme) (Tese og Anti-tese) var satt opp imot hverandre, av samme krefter, for senere å skape en Syntese; Den Nye Verdensorden.

Jens Stoltenberg: «No one, no individual, no minority, should have to live in fear in this country.»
http://www.montrealgazette.com/news/Norway+apologizes+Jews/6065628/story.html

Gjelder det nordmenn flest også Jens, eller er det bare jøder? Har vi andre noen beskyttelse, eller er vi ikke alle like verdifull? Jfr. mine brev til Justisminister Storberget av 01.04.2008, med emne; ‘MYNDIGHETENES BESKYTTELSE AV DISSIDENTER’ og brev av 15.11.2008; emne; ‘BESKYTTELSE FOR OFFER AV KLANDESTINE MILJØER’.

Fikk aldri noe svar, så det er vel svar godt nok.

Se boken «The Thirteenth Tribe’ (som vi vet, har Israel bare 12 stammer, HVEM er den trettende?), av Artur Koestler, om den ikke-abrahamiske rase. Tyske jøder som egentlig er askeNAZI’s, som menes monglolske ættlinger av Dhengis Khan uten et eneste DNA eller kromosom fra Abraham i seg. De ble konvertert til judaisme av sin konge i år 740 e-Kr. Og deres agentur tar kontroll over hele verden idag, av dem selv og deres supportere; deres tilbedere. Denne støtte til denne dødelige ideologi er oftest basert på forførelser.

Johannes i sin Åpenbaring advarte om dem, at de skulle komme:

«I know your afflictions and your poverty–yet you are rich! I know the slander of those who say they are Jews and are not, but are a synagogue of Satan.»
< >

«I will make those who are of the synagogue of Satan, who claim to be Jews though they are not, but are liars–I will make them come and fall down at your feet and acknowledge that I have loved you.»
< >

Politiske mord i Norge
http://www.riksavisen.no/?p=582&cpage=1#comment-292

De bevisstes sorti, – og tragiske skjebne
http://www.riksavisen.no/?p=512

Forby sannheten

Forbudt i Israel å kalle noen nazist, fordi det er sannheten, fordi det er nettopp nasjonal sosialister etter Hess sionistene er, og sannheten blir, sammenligningen hva en har gjort, et litt for stort slag for eget selvbilde å bli minnet på.

G-d’s Folk må ikke la seg lure. Vi vet at etter åndelige lover så må alt annonseres..

Denne her:

Alt klart for nazi-invasjon fra månen
Sci-fi-eposet «Iron Sky» får premiere i Berlin.
http://www.dagbladet.no/2012/01/26/kultur/film/iron_sky/19957923/

¨’Månen’ er USA, jfr. ‘Project Paperclip’. Sjekk også Richard Gehlen’s bok (en nazi på Paperclip), CIA’s grunnlegger, tidligere OSS (Håkon Lie, Jens Kristian Hauge).

Hidden in plain view. Magikernes triks; hva de sier de imot, er hva som blir implementert. Implementert ved påstand av sin motsetning (hegelisk, kaballistisk). Men sionisme er nasjonal sosialisme.

Moses Hess bok «Rome and Jerusalem» (1862). Hess er nasjonal sosialismens far. Slik som det rasistiske Israels nasjonal sosialisme. Marx’ kommunistiske Rabbi’, også den moderne Sionismens far. AskeNAZIS. SYNTESE = Kommunisme + Nazisme (altså begges diktatoriske trekk).

Deres visjoner om Verdenriket er blant annet nedfelt i Gamle Testamente’s Essaias:

»The sons of your oppressors will come to humiliate at you, And all those who despise you will prostrate themselves has your feet; they shall call you city of the Eternal, Zion of the Holy One of Israel. Esai 60, 14

Her er Kristus sin visjon:

Forskjellen på kristen og jødisk religion
http://www.riksavisen.no/?p=8415

Kjærlighetens Rike
http://www.riksavisen.no/?p=5991

Bilderberg Heinz Kissinger sin visjon er annerledes. Bilderberg Baksaas Telenor Arena (Grand Prix 2010, generalprøve – bilde i toppen) også.

Jeg tror at Utøya = Reichdags brannen = 9/11 ~. Jeg er i min fulle frihet til å tro akkurat hva jeg vil.

Menneskene har overgitt sin makt til ‘Dyret’, Kristin Halvorsen sa hun prøvde å sprike med fingrene, men klarte ikke la være. Massesuggesjon. Hvem klarer å holde hendene i lommen?

Grande finale

London Zion Olympics vil de vise hvilken makt de har over millioner av intetanende sjeler, slik som hva som utspant seg på Telenor Area. Da får folk vite hvor lett de har vært å lure.

Please observe the red mascot is 'hailing', the blue (conservative) runs away......

London 2012…Brithish Israel’s work is almost complete…building ‘Jerusalem’ in England’s green and pleasant land… (jfr. ‘Jerusalem’, William Blake).

Dette fenomen er opptrent blant annet på fotballkamper, når ‘hymnen’ blir spilt, og av villige skepsiser selvfølgelig.

Blir spennende å se hvilket show som blir å utspille seg på Zion Olympics i London snart. Spennende tider, og husk:

«Jeg tar meg den frihet. Der ligger hemmeligheten med frihetens vesen. Man tar seg den. Ingen gir oss frihet, vi må ta den selv». ~ Jens Bjørneboe

Neo-konservative er rett og slett et annet ord for nazister. Hidden in plain view.

Fra ytterste høyre til ytterste venstre i norsk politikk er med på laget, ettpartistaten:

Kristin Halvorsen sa at hun prøvde å la vær, men klarte det ikke og nøyde seg med å prøve å sprike med fingrene (?).

Det er ingen igjen som klarer å holde hendene i lommene mens alle andre heiler eller hyller store leder, eller ‘dyret’. Det er en mekanisme som er finpusset effektiviteten av på fotballkamper spesielt i Storbritania, men etter hvert også eksportert til Norge.

Kristin Halvorsens og det norske sosialist Partiet (SYNTESE = nasjonal sosialisme + internasjonal sosialisme), det ene Stortingspartiet, med alle sine avdelinger og fraksjoner, striding om de småpenger de får lov å leke med, men enig i ett; Den Nye Verdenorden ! DET er en visjonær tanke som de ikke får lov å avvike fra, om de vil ha Stortingspensjon. Dette har sjefene deres i utlandet sagt. Nå vet vi også hvorfor disponeringen av ‘Pensjonsfondet’ MÅTTE ligge i The City, London.

SV-Kristin vil ha Norge under FN-ledet Ny Verdensorden

Hvem skal lede den Verdensorden da Kristin? De samme som ledet den gamle verdensorden?

Karin Stoltenberg, Gro Harlem Brundtland og du Kristin står personlig bak alt ugudelig som abortloven, oppløsning av familien i Norge, fordi de skal bli marxistiske produksjonsfaktorer for Staten, dere har gjort dere selv til guder som gir og tar, og all elendighet som medfølger, helt etter de sosialistiske dogmer, at barna ikke lenger er G-d’s gave til foreldrene, men at det er Statens barn, kanonføde for deres agendaer, til og med kan drepe dem i mors liv.

Hitler, en britisk agent

Hitler fikk sin utdannelse i Storbritania, sannsynlig ved Tavistock Intitute, i de to år han er borte fra historien? Hva sier det oss?

Når massesuggesjonen har kommet så langt, så har menneskene gitt sin makt til ‘Dyret‘, det vil si mekanismer de ikke kjenner til, og som de lett blir slaver for. De har blitt enkle offer for demagoger.

London Zion Olypics 2012 kommer vi sikkert til se en gedigen makttriumf over dette opplegget. Hvor ‘dyret’ vil vise menneskene hvor dyktig det har vært, og hvor lett det kan narre mennesker over tid, og vise mennesker hvor lavt de har sunket.

EUROPA – Bjørn Afzelius

Det är en sanning, bland många andra, att i varje form av kamp
finns det några som, när man lyckas, alltid råkar gå längst fram.
Men om stridslyckan plötsligt vänder, och när viljan är allt man har,
och man söker dom främstas händer finns dom inte längre kvar.
Men skillnaden är go’ vänner, att den som alltid springer bort
bär också nederlagen med sej i sin grav.
Men den som stridar om den så stupar, och därmed häckals av smitarna,
bär segerhuvan alla sina da’r.

Men nu blåser det nya vindar, och från betydligt närmre håll;
Ja, nu stiger dom gälla skriken från den rika världens folk.
Nu står missilerna i Europa, och dom pekar mot mina barn;
Nu skall den gamla kulturen offras tills bara råttorna finns kvar.
Så jag vänder mej om i natten, och jag knyter min magra hand,
och jag förbannar att Ni finns till, Herr President!
Men jag skall ropa från högsta tornet, och jag skall ringa i klockorna;
För jag är stärkare än jag nå’nsin förut kännt!

Grunnen til at vi ikke har hørt noe som helst mer igjen av dette fenomen fra Telenor Arena, er at alle som var der ble med på det, og skjønner ikke og skammer seg i ettertid hva de ble med på, når de lærte hvor lett offer de egentlig er for massesuggesjon og massepsykose.

«Every Good Man is Free.» – Philo of Alexandria, a contemporary of Christ, reminds us that freedom is a spiritual state.

Jødene er ikke en nasjon, men et folk. Sionister er dermed frafalne, tilber verdslige guder, og ikke Jehova, og er dermed «kuttet bort fra det jødiske folk, og skal regnes som død«, sier Rabbi Henry Waton.
http://mailstar.net/naz-jud.html

Deres verdslige aspirasjoner om Verdensrike, og Tempelets gjenoppbygging, er derfor en vederstyggelighet for Jehova. Men de verdslige herskere bryr seg ikke om slike bagateller. For de har forkastet Jehova for lang tid siden. De heiler en annen guddom; pengene og makten, men æren skal de fratas.

Hvorfor så vi ikke dette komme?

G-d sa til menneskene at de kunne spise av alle trær i hagen, unntatt det ene treet som gir kunnskap om godt og ondt. Den dagen mennesket spiser av dette skulle det dø.

For å forhindre menneskene fra å spise av frukten fra Livets tre og dermed leve for alltid forviste Gud menneskene fra Hagen Eden. For å vokte vegen til Livets tre øst for Eden satte Gud ut kjeruber og «et flammende sverd».
http://no.wikipedia.org/wiki/Syndefallet

Før dette levde menneskene i en helt uskyldig kjærlig tilstand, de levde i dette Riket. De visste kun hva som var godt, ikke hva som var ondt. Ved syndefallet lærte de hva som var ondt, hva som kunne skape ondskap, og mange av menneskene likte dette, og brukte kunnskapen om det onde ved så mange anledninger som mulig. De ble som dyr, som Darwin sier. De ble fallen, frafalne fra menneskeslekten, og ble som dyr å regne; stammet fra apene ifølge Darwin. Det var jungelens lov, dyrenes lover, den sterkestes rett, som gjelder for dem, og ikke de åndelige. De kjenner ikke engang til de åndelige lover, om hvordan livet var før dette ‘fallet fra nåden’; den uskyldige bevissthetstilstand. Som barn var de da.

«Et kjærlig hjerte er den sanneste visdom». – Charles Dickens.

Kjærligheten har dessverre blitt kald i verden.

Menneskene må heretter ha frelse fra sin nedarvede genfeil for å kunne skille rett fra galt. Uten denne åndelige illuminasjon, vil de ikke vite hva som forskjellen på rett og galt. Eller som Paulus sa det: «Det gode jeg gjør det gjør jeg ikke, men det onde jeg gjør det gjør jeg gjerne«. Mennesket har fått en mental eller genetisk kromosomfeil ved syndefallet. Det falt til et verdslig rike, på linje med dyrene (666). Det trenger frelse for å unnslippe denne genfeil.

«I følge Augustin er Gud alltid hos mennesket, men mennesket er ofte ikke hjemme hos seg selv. Dermed mangler forutsetningen for et møte». – Tore Laugerud

«Gud bor der hvor han blir sluppet inn, men han kan bare slippe inn der man virkelig bor«. – Martin Buber

«Tro er ikke sjelens viten om Gud, men sjelens forening med Gud». – Johannes av korset

De fleste er så opptatt av å hate sin neste, sitt medmenneske, utyte sine personlige demoner over sin neste, spesielt over de religiøse medmennesker som de sekulære hater fordi de har fått lyset, og de ikke, som de er innprogrammert med at dette er hva de skal gjøre, at dette er standard modus operandi for ‘normale’ mennesker, og de har dermed ikke tid til å befatte seg med hva herskerne deres gjør. De krangler og slåss med sine medmennesker, mens herskerne gjør hva de vil. Dette er magikerens triks. Kunnskap magikeren har lært blant annet i Thule Samfunnet.

«Jeg vil ødelegge de vises visdom, og de klokes klokskap vil jeg gjøre til intet». – 1. Kor. 1.19

Alt ugudelige tror på og bekjenner seg til, hva de heiler, som ikke er fundamentert i sannhet, den evige sannhet, vil før eller siden bli lagt i grus. Alt uekte har bare sin tid, før det erstattes.

Det som de ugudelige ikke forstår er at dette ikke har noe med religion å gjøre, men er myter og arketyper overlevert gjennom tusener av års læring, for å bestrebe korrekt livsførsel, fra ondskap til kjærlighet. Fra de lavere kjødelige chakra til de øverste åndelige. Livets Tre i Bibelen har mange likhetstrekk med Yggdrasil i den norrøne mytologi for eksempel.
http://no.wikipedia.org/wiki/Yggdrasil

Det er fordi disse symboler og mytologier, arketypene, er ofte de samme lærdommer gjort i enhver kultur. ‘Infinite Love’ gjenkjenner sine egne.

“I am a channel for the Christ spirit. The title was given to me very recently by the Godhead.“ – David Icke

«Det intet øye så, og intet øre hørte, det som ikke kom opp i noe menneskes tanke, alt det har Gud gjort ferdig for dem som elsker Ham.» – 1.Kor.2,9.

De som er av G-d, får ‘Ordet’ via Den Hellige Ånde’, de får evne til å gjøre mirakler, de kan kanskje helbrede, hva vet jeg, men etter Bibelen så vil disse som er av G-d og ikke av verden, på alle måter utmerke seg.

De fleste mennesker er enten for redd for å se, for feige til å se, selv om sannheten er helt åpen for nesen deres, så vil de helst ha noen annet enn det som klinger bedre i øret, gjerne noe om UFO’er, aliens, og slike eksotiske saker. Det mest nærliggende av alt; politikk og geo-politikk, det kan de ikke noe om og vil ikke vite noe av. Det blir for vanskelig.

Det de er spesielt redd for er sannheten, og de skyr den som pesten. Tryggere å reptere andres løgner.

«Å frykte Herren er begynnelsen til visdom, og å kjenne den Hellige er forstand». – Ord 9.10.

Det er den eneste visdom og forstand faktisk.

«Alle de som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn – de som tror på hans navn». -Joh 1,12.

«Men den visdom som kommer ovenfra, er først og fremst ren, dernest er den fredsommelig, rimelig, ettergivende, full av barmhjertighet og gode frukter, den gjør ikke forskjell, den hykler ikke.» – Jak 3.17

”Vi har lært kjærligheten å kjenne og kommet til tro på kjærligheten, den som Gud har til oss…” – 1.Joh 4:16.

Det er denne kjærligheten, å kjenne den inkarnerte kjærlighet, før Kristus var der ikke kjærlighet i verden, bare ‘øye for øye tann for tann’, å kjenne Jesus i ånd, er hva som gir ‘Ordet’ (DHÅ).

Når kjærligheten fra G-d via Kristus som er kjærligheten inkarnert i verden, har illuminert et hjerte og sinn, da har menneskene mistet det gamle og har blitt helt ny i ‘lammets blod’; det vil si det offer Jesus gjorde for å bøte på syndefallet, hvor ondskapen tok overhånd i verden, for at de som tror på Jesus som Messias, de skal bli Abrahams rotskudd; de rettferdige. Som vil bli behandlet som sådan.

«Visdom finnes kun i sannheten». – Johann Wolfgang von Goethe

Og alle de som tror på Jesus Kristus mer enn de tror på sionismen, de vil oppleve at Den Hellige Ånde vil tre i aksjon, med illuminasjon av hjerte og sinn. Ingen skjulte kulter er nødvendig for å oppleve det.

Ugudelige sionister og NS har overtatt verden

Moses Hess’ ideologi, og senere adoptert av Adolf Hitler, sine nasjonal sosialistiske rase ideologier som Nazi-Tyskland ble styrt etter, og som Israel blir styrt etter idag, er derimot i diamentral motsetning til de kristne prinsipper. De er jødisk etter Moses Hess, og nazistisk etter Adolf Hitler; begge nasjonal sosialistisk.

Den eneste forskjellen mellom dem er hvem som blir karakterisert som Utvalgte; Ariere (Hitler) eller jøder (Hess). I sin konsekvens og praktiske effekt var det samme folk som var Utvalgt i begge av dem.

Operasjon Paperclip fungerte utmerket. Hitler reddet sin åndelige arv fra Moses Hess, og fikk den eksportert til USA. Noen få land i verden idag praktiserer deres samfunnsystem med USA og EU i tet, og Norge som trofaste etterdiltere.

Tre ting kan du aldri kan si og opplyse om i deres samfunn:

1. At der finner ingen Utvalgte Raser som er mer verdt enn andre; det fariseeriske jødiske lederskap, med Henry ‘Heinz’ Kissinger og Abe Foxman i spissen.

2. At kristne blir forfulgt og drept anmasse av disse folkene for å røpe deres hemmeligheter.

3. At de har opprettet en religion, sionisme og holocaust-religion, for at folk skal tilbe mennesker (dem), hvilket er avgudsdyrking (idoltary).

Om jeg lever til jeg blir femtifem er jeg heldig. Jeg sendte et brev til Justisminister Knut Storberget for en tid tilbake om dissidenter kan påregne beskyttelse i Norge, men jeg fikk aldri svar, så jeg antar at svaret gir seg selv. Kan deres MOSSAD utøve drap på en kelner i Lillehammer, og la morderne gå fri, så kan de gjøre det samme når de vil.

Om jeg skulle dra hjem til evighetens hjem for ondskapens hånd, så har G-d gitt dem lov til ennå en gang få utløp for sin ondskap, som med så mange før, og da kan dere peke på Bilderbergerne Gro Harlem Brundtland (far: MotDagist Gudmund Harlem) og Jens Stoltenberg og Trilaterlister som Torvald Stoltenberg og Grete Faremo (far: MILORG Osmund Faremo) som de fremste medskyldig i Norge. Om ikke direkte, så ihvertfall indirekte, ved sin unnfallenhet og ideologiske delaktighet, samt eventuelt ved sin direkte delaktighet å tillate andre makter å exterminere norske borgere. De er igrunn skyldig meg en del karma fra før, så litt til spiller mindre rolle sikkert for dem. Det er jævlig vondt i ørene og øyene av og til her jeg sitter, og det går ikke bort om jeg skrur av wireless routeren heller. Jeg vet ikke hvordan, men jeg ser det skjer.

Hvem underla de seg disse myndighetspersoner sammen med Jens Kristian Hauge, før, under og etter krigen?

Haakon Lie ble rasende etter CIA-spørsmål

Ba Dagsrevyen å dra til helvete: «Under en Dagsrevy-sending i november 1987 skjelte Haakon Lie ut programleder Åsulv Edland på direkten, fordi NRK-journalisten ville vite om den tidligere partisekretæren for Ap hadde hatt uoffisiell kontakt med den amerikanske etterretningsorganisasjonen CIA.»

http://www.nrk.no/nyheter/1.6846126

Ligningens fellesnevner

Minste felles multiplum:

Passion of Christ. Fra Mel Gibsons film. "Det er fullbragt", sa Han idet han utåndet. Han hadde avslørt dem. De var dum nok til å ta hevn. Det offerlam han gav, seg selv, bragte verden 2000 år oppgang mot sivilisasjon.

Bjørn Afzelius avslørte dem i sin sang ‘Under Zions Kalla Stjerna’, og ‘Når Bombarna Faller’, og døde ung av kreft, bare 52 år gammel.

Jag ville se dom sista nyheterna
Från Jerusalem
Och under Sions kalla stjärna
Såg jag småflickor som fallit
Med blodrosor på blusarna
Där kulorna trängt in

Under Sions kalla stjärna
Såg jag samma blanka terror
Som jag minns den
Från Warszawa och Berlin

Olof Palme nektet Bilderberger kingpin Henry ‘Heinz’ Kissinger tilgang til Sverige, på grunn av hans krigsforbrytelser i Vietnam, og ble myrdet av en manchurian candidate.

Aaron Russo (jøde) avslørte dem i sin film «America, from Freedom to Fascism», og døde ung av kreft, bare 64 år gammel.

Jack Bernstein (jøde) avslørte dem i sin bok ‘The Life of an American Jew in Racist Marxist Israel’ (1985), og ble drept av Mossad, bare 55 år gammel.
http://www.biblestudysite.com/markis.htm

Jack Bernstein: My Farewell to Israel
hhttp://wideeyecinema.com/?p=462

«…Judaism is a religion; but Zionism is a political movement started mainly by East European (Ashkenazi) Jews who for centuries have been the main force behind communism/socialism. The ultimate goal of the Zionists is one-world government under the control of the Zionists and the Zionist-oriented Jewish international bankers». ― Jack Bernstein

«In Germany, the average Jews were victims of the Zionist elite who worked hand in hand with the Nazis. Many of those same Zionist Jews who, in Germany, had worked with the Nazis, came to Israel and joined hands with the Zionist/Communist Jews from Poland and Russia. It is the two faces of communism and Nazi-style fascism that rule Israel. Democracy is merely an illusion». ― Jack Bernstein

Christopher Hitchens (ateist) avslørte Henry Kissinger i sin bok «The Trial of Henry Kissinger«, og døde ung av kreft, bare 61 år gammel.

Hugo Chavez, Venezuelas president, vil ikke ha noe med dem å gjøre, og han og fire andre sør-amerikanske statsledere har fått kreft, som han mener de er ansvarlig for.

«Er det USA som har sørget for at flere latinamerikanske ledere de siste årene er blitt diagnostisert med kreft? Det mistenker Venezuelas president.»
http://www.dagbladet.no/2011/12/29/nyheter/politikk/utenriks/19590951/

Chavez mener USA har utviklet kreftskapende teknologi.
«Venezuelan President Hugo Chavez speculated last month that the US might have used a secret weapon to give Latin American leaders cancer, as the number of them with the disease was «difficult to explain using the laws of probabilities» – but is it?»
http://www.bbc.co.uk/news/magazine-16545513

William Cooper avslørte dem masse, og ble tatt ut ved attentat av celler innen politiet som tjener deres sak, bare 58 år gammel.

The Ugly Truth About the Anti Defamation League
(Foxman’s ADL; Vepsens hovedkontor)

Listen er nærmest endeløs, se min site dissident-net.info. Jeg klarer dessverre ikke å oppdatere den fort nok alene. Min kunnskap kan fastslå at dette er ikke tilfeldigheter.

Fariseernes kors hvor de korsfester sine opponenter er litt mer avanserte og klandestint idag må vite. Jeg vet ikke hvordan de gjør dette, men at det skjer er en kjennsgjerning. Jeg tror ikke på slike ’tilfeldigheter’. Statistikk var mitt beste fag på BI. Sannsynligheten for alle deres motstandere dør så ung, og de selv alle lever til de er over 100, er under 0.

For selv lever de alle til langt over 90 år; jfr. David Rockefeller (95), Håkon Lie (104), John D. Rockefeller (98), Heinz Kissinger (89), Prins Philip (91), George H.W. Bush (88) – de dør jo aldri disse folkene. Hva vet de som ikke vi andre vet?

De plyndrer nå mange land på jorden, i form av ‘finanskrise’, men hvor er de alle disse pengene som er tatt utav sirkulasjon? Hvem sin pengekiste er de oppebevart i inntil videre? Kjøpt gull for falske monopolpenger, for å ha kontrollen når gull blir den nye/gamle pengestandard? Jfr. Bilderberger og Sentralbanksjef Svein Gjedrems salg av vår gullbeholdning for lommepenger.

Kommer redningen fra Øst?

Vesten er ferdig i sin frafallenhet fra alle moralske imperativer, med sin sekularisering og ateisme (selv blant de ‘troende’ som dyrker sine avguder og ideologier), og sine rasistiske utvalgte grupper (etter Moses Hess’ og Adolf Hitlers raseteorier i nasjonal sosialismen), og sine kriger mot uskyldige folk og land. Om det hersker ingen tvil.

Snart har Kina flest kristne
http://www.tent.no/sider/tekst.asp?side=190

Som en venn av meg sier i en email: «Det er neppe noen som hjernevasker noen der når det gjelder Bibelen». Men mye sannsynlig kontrollerer de Kina også, siden FN-koryfe Maurice Strong bor der som ‘Government Consultant’.

Stemmer dette, så kan det være jeg har tatt av feil av Kina i tidligere artikler, og det beklager jeg i tilfelle. Jeg vil monitorere utviklingen videre, og endre artikkelen om jeg finner det nødvendig. Kanskje må jeg ta meg en tur til Kina og finne ut av dette? Men at dette tillates for en tid, og Kina er kontrollert også, som de fleste land, er jeg helt sikker på. Når de kommer til vårt stadie, så får de den samme behandling de også.

Det kan faktisk være at jeg har tolket de ‘røde energiene’ til å være et land, istedenfor en universiell ideologi som oversvømmer oss mer enn dem? For etter alle solemerker har nå Vesten med Obama med Norge som trofaste etterdiltere, et større kommunistisk ‘rødt’ problem enn både Kina og Russland. Ifølge Edgar Cayce skal den rette kristendom komme fra Russland.

Skal Kina og Rusland eksportere den sanne kristendom til Vesten som Cayce sier det, så ønsker jeg dem velkommen. Men vi ser hvor frontene går, i de land lederne i de forskjellige land velger å støtte, og/eller som de går imot. Alt er bare geo-polikk. Som alltid.

Alle Skal Med. I den Karmiske Dom
http://www.nyhetsspeilet.no/2012/01/alle-skal-med-i-den-karmiske-dom/

Jødenes Messias åpenbares

Det er en spennende utvikling i verden idag. Nå begynner jødene å våkne, og Kristus ser ut til å bli Messias for det ‘forherdede folk’ også etter hvert. Da vil de gi avkall på fariseerismen og det mørke okkulte presteskap som har forledet dem i århundrer. Når nok av dem blir frelst fra illusjonene og løgnene som de og alle andre er foret med, da er dette kriminelle nettverk ferdig. Uten Kristus sin inngripen kunne det blitt veldig ille på jord.

Slik blir det for de fleste jøder, som etter hvert gir avkall på fariseernes -Rothschilds et al- sin lære, og tar imot sin og vår Messias: Jesus Kristus.

Rabbi åpenbarer Messias’ navn
En av Israels mest fremtredende rabbier skrev et lite notat som ikke skulle offentliggjøres før et år etter hans død. Da notatet ble gjort kjent, hadde rabbien skrevet at Messias’ navn er Yehoshua eller Jesus. Flere av hans tilhengere har påstått at det hele må være en forfalskning, antakelig på grunn av at det kan virke som rabbien var blitt kristen. Rabbi Kaduri døde i en alder av 108 år og han skal ha vært svært opptatt av Messias de siste årene av livet og også ha møtt ham, antakelig i en visjon.
http://home.lyse.net/kilden/

Se nedenfor hva Moses Hess og Adolf Hitler har felles; nasjonal sosialismen; den samme for Nazi-Tyskland og Israel. Og begge bygget på rasistiske raseteorier om noen slags Utvalgte Raser. Eneste forskjellen er hvem som karakteriseres som sådan.

Uten Hitler, ingen avtale mellom Balfour og Baron Rothschild, om krigshjelp i bytte for Israel; krigsbyttet. Det er et Sion som er lagt der, det verdslige, for å hindre at folk skal finne det åndelige Sion.

Det er her de som ikke har fått åpnet sitt Tredje Øye, sitt åndelige utsyn, ikke vil klare å se forskjellen. De klarer ikke å se på kritikk av sin ideologi eller verdslige religion som hva den er, generell, og ikke personlig. De klarer ikke skille mellom seg selv, og sine innprogrammerte oppfatninger og meninger. De tror de ER disse sosialt inndoktrinerte meninger, og et angrep på meningene er et angrep på dem personlig (?). Men vi drøfter politikk og ideologier her.

De er opptatt av å hetse sin neste, sitt medmenneske, og liten eller i ingen grad hvor deres egentlige fokus burde være:

«for vi har ikke kamp mot blod og kjød, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herrer i dette mørke, mot ondskapens ånde-hær i himmelrummet».
http://no.bibelsite.com/ephesians/6-12.htm

De som har makt og myndighet til å gjøre noe med sakene. Det er demokratiet. Det er de Rikes Fjerde Rike, vi lever i, som det alltid har vært. Ta fra dem alt de har stjelt på ulovlig vis, ved korrupsjon og ved å monopolisere markedet for seg selv og sine.

Merkedskreftene er ikke problemet. Pengene er ikke problemet. Pengesystemet er ikke problemet. Korrupt og monoplisert marxistisk ‘patriotisk kapitalistisk klasse’ er problemet. Og deres kjøpte og betalte politikere.

«And have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them». – Ephesians 5:11 (KJV)

«og ha intet å gjøre med mørkets ufruktbare gjerninger, men refs dem heller!»

http://no.bibelsite.com/ephesians/5-11.htm

Men småfolkene blir oppmuntret til å konsentrere seg om sin neste, sitt medmenneske å hakke på ala Vepsen, ved Gro Harlem Brundtlands nabokjerring, og Jens Stoltenbergs «digitale nabokjerring», så keiseren går fri all kritikk. Så er disse små mennesker opptatt med sin innbyrdes kiv og strid, og bryr ikke maktene ‘in high places’.

Ignorance Is NOT Bliss! It’s doom. En høster som en sår.

En kristen samvittighetssak å si fra

Den kristne verdensfamilie er ikke basert på blodlinjer og ættelinjer, men på alle dem som har blitt ETT i troen på Jesus Kristus, av sitt eget valg. Og som døde for at alle skulle individuelt være fri, og ikke bli terrorisert under tyranniske stater.

«I begynnelsen var ordet, og Ordet var hos G-d, og Ordet ble kjød».

Sverdet er Ordet, som Jesus sier annet steds.

Ifølge åndelige lover som sekulære og ateister ikke kjenner noe til, kan en ikke angripe noen med Sverdet/Ordet. Men om de angriper, da kan jeg ta frem hele skytset, storsverdet, og lade og gi den kraftigste salve tilbake jeg kan mobilisere så mye jeg vil i selvforsvar for deres urettvise beskyldninger og påstander uten rot i virkeligheten. De representerer ‘The Accuser’, som alltid har vært en løgner, og alltid kommer til å være det. Jeg kan gjøre dette karmafritt. Så til flere som gir meg sjansen, til mer fornøyd blir jeg..De høster karma for seg selv, jeg får frem mitt karmafritt. Jeg får plusskarma fra dem…

«I må ikke tro at jeg er kommet for å sende fred på jorden; jeg er ikke kommet for å sende fred, men sverd.»
http://no.bibelsite.com/matthew/10-34.htm

Paulus sier i sitt brev til Efeserne at vi må ikle oss G-d’s fulle rustning, som er rettferdighetens kappe (brynje), og sannhetens belte. Han lærer dem om åndelig krigføring i slutten av dette brev til menigheten i Efesos.

Sverdet som Jesus nevner over når han beskriver denne åndskamp er symbolsk for Ordet, for den åndskunst som beherskelse av Ordet betinger.

«I begynnelsen var ordet, og Ordet var hos G-d, og Ordet ble kjød».

KUN med det som våpen kan de mørke okkultister (kaballister) og satanismens hegemoni slås tilbake, og mennesker redde sin sjel.

«32 Hver den som kjennes ved meg for menneskene, skal også jeg kjennes ved for min Far i himmelen. 33 Men den som fornekter meg for menneskene, skal også jeg fornekte for min Far i himmelen.

Jesus visste utmerket at denne verden er den Ahrimanske ånds domene, og at denne negativt polariserte åndsentitet ville bekjempe ham med sverd om nødvendig, fordi han kom til å gi dem et banesår som ville sette dem tilbake. De ble satt tilbake omtrent 2000 år som vi ser av historien. Han visste han ville bli korsfestet av det mørke okkulte presteskap som satte opp mobben (demo-cracy) mot ham og hans åndsbrødre og – søstre.

Så begynte kristenforfølgelsene og kristenhatet, for en slik ånd hadde aldri vært istand hverken før eller siden å transformere samfunnene i positiv lei, og der er noen som lever av krig, ufred og utbytting, som ikke vil ha det slik.

Se det som kommer etterpå; «Jeg er kommet for å sette skille«.

Skille mellom de som vil ha krig og de som vil ha fred. Selv innen samme familie kan det være de verdslige krigshissere som går imot Fredsfyrstens fredsommelige ideologi, og det kan være fredsduer som vil annerledes. Jesus profeterte at hans virke kom til å skape skille og ufred mellom disse to motsatt polariserte tankegods.

Alle vet jo selvfølgelig at han fikk helt rett når israelske semitter dreper palestinske semitter, og nordmenn dreper nordmenn av samme ideologiske forskjeller.

Når Peter tok sverdet og kuttet øret av soldaten i Getsamane, klar til krig mot Romerne, sa Fredsfyrsten; «Stikk sverdet tilbake i sliren Peter». Det var ikke hans metode, det er ikke G-d’s metode å innstifte en falsk fred med sverd i hånd, med massemyrderier som resultat (collateral damage).

Madeline Albright – ex. USA’s Utenriksminister

500.000 irakiske barn død. «Vi tror det er verdt det«, sier Madeline Albright til 60-Minutes. Jeg tror det er lurt å tie helt stille om utvalgte raser og utvalgte folk.
http://en.wikipedia.org/wiki/Madeleine_Albright

Det er helt klart at Jesus er helt for fred, men som en unik menneskekunnskap og kunnskap om verdens beskaffenhet med maktpersoner høyt og lavt med sine agendaer, så kunne han si da hva som kom til å bli utfallet av hans lære. Fredsduene kom til å bli angrepet av krigshisserne, det Ahrimanske kaos sine disipler, istedenfor G-d’s Verdensorden, at det til slutt ville stå bror mot bror, søster mot søster, for slektskapet er nærmere langs de åndelige skillelinjer, enn langs de biologiske som strebet etter sitt nasjonal sosialistiske Verdenrike, med sin Verdenskeiser (Anti-krist personifisert).

Moses Hess konverterte Karl Marx to kommunisme.

Moses Hess’ ideologi som senere ble videreført av Hitler sine nasjonal sosialistiske rase ideologier som Nazi-Tyskland ble styrt etter, og som Israel blir styrt etter idag, er derimot i diamentral motsetning til de kristne prinisipper. De er jødisk etter Moses Hess, og nazistisk etter Adolf Hitler; begge nasjonal sosialistisk.

«Hvem er min familie? ‘Dere er min familie», sa han til displene, et åndelig slektskap, de var av samme ånd, av samme legning, hvilket var det han satte høyere enn blodets slektskap. Den åndelige familie, ETT i Kristus, i Kristus’ ånd; Tro, Håp og Kjærlighet. Og størst av dem er __________ .

Guds rustning

«10 Til slutt: Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft! 11 Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige knep. 12 For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. 13 Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. 14 Stå da fast! Spenn sannhetens belte rundt livet og kle dere i rettferdighetens brynje, 15 stå klar med fredens evangelium som sko på føttene. 16 Hold alltid troens skjold høyt! Med det kan dere slukke alle den ondes brennende piler. 17 Ta imot frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord. 18 Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be alltid i Ånden! Våk og hold ut i bønn for alle de hellige, 19 også for meg. Be om at de rette ordene må bli gitt meg når jeg skal tale, så jeg frimodig kan gjøre evangeliets mysterium kjent, 20 det som jeg er sendebud for også mens jeg er i lenker. Be om at jeg ved evangeliet får frimodighet til å tale slik jeg skal». – Efeserne 6.

En kristen slåss ikke mot mennesker. En kristen slåss mot åndelige entiteter, mot demonske innflytelser, se vers 12.

– Med Ordet som sitt våpen. Som sitt Sverd. DET er forskjellen på kristne og Lenins og marxistene, eller de nasjonal sosialistiske sionisters utskremte fotsoldater; ateistene (i betydning gudløse, okkultister fra Thule Samfunnet, eller de andre verdslige rasistiske avguder i menneskeskikkelse de dyrker; Baal).

America and Israel: An Unbreakable Bond

Sionistene med sin rasistiske raseideologi fra Moses Hess har vært i seng med nazistene hele veien. Mon tro om det kommer med i Vepsens ‘Hatrapport 2012’?

Eller kanskje ikke, sikkert tryggere for dem å være opptatt av småfolket de er så opptatt av som de mener er ‘hatere’ (nytale).

Maktdemonstrasjon; Telenor Arene var generalprøven. London Zion Olympic 2012 blir premieren, hvor alle mennesker skal få se hvor maktesløs de er. De vil finne hvor fjernkontrollert de her ad sosial programmering, selv ikke ‘sprike med fingrene’ som Kristin Halvorsen sa hun prøvde på på Telenor Arena, vil hjelpe. De vil ikke klare å stå imot massesuggesjonen, sin programmering.

‘Satan’ vil le hele veien til banken, får demonstrert sin makt. Slik chutzpha, denne trang til å vise frem hvem som har makten, er hva som vil felle denne åndsbasis.

Moses Hess’ ideologi er senere adoptert av Hitler sine nasjonal sosialistiske rase ideologier som Nazi-Tyskland ble styrt etter, og som Israel blir styrt etter idag, er derimot i diamentral motsetning til de kristne prinisipper. De er jødisk etter Moses Hess, og nazistisk etter Adolf Hitler; begge nasjonal sosialistisk.

Den eneste forskjellen mellom dem er hvem som blir karakterisert som Utvalgte; Ariere (Hitler) eller jøder (Hess). I sin konsekvens og praktiske effekt var det samme folk som var Utvalgt i begge av dem. Toppene i alle religioner, som bruker folks trosliv, deres fohold til G-d og Nasareeren/Frelseren, for sin egen berikelse, maktbegjær og tyranni.

Operasjon Paperclip fungerte utmerket. Hitler reddet sin åndelige arv fra Moses Hess, og fikk den ekspotert til USA. Noen få land i verden idag praktiserer deres samfunnsystem med USA og EU i tet, og Norge som trofaste etterdiltere.

Hidden in plain view. Skjult i full åpenhet.

De kan ikke gjøre noe uten å publisere det, i henhold til åndelige lover (jfr. teosofien/Madama Blavatsky – mørke presteskapet vet også dette), siden det skal være menneskene som selv velger det, uten å kunne si at de ikke visste det. De skal velge ubevisst, derfor må enhver oppvåkning forhindres. men som Jesus sa; «Sannheten skal sette deg fri!»

«I am going to fool you, but I am bound to certain esoteric laws so I will have to tell you about it first. Dont worry, this is no glitch in the matrix, we have been doing this all along albeit on a more subliminal level, and according to our experience you will get fooled nonetheless». – A.T. (Erklært satanist, artikkel på henrymakow.com)

Prince Willliam 'satanisk tegn'
Prince Harry 'the nazi'

Deres far Prins Philip er nazist, og som president i World Wildlife Fund, er slike organisasjoner bare et skalkesjul for deres agendaer. De bruker enhver bevegelse til sine formål, også miljøbevegelser. Røde Kors en annen de kontrollerer.

Hitler had some lost years (2) what history can not account for, what is believed he was in the UK with ‘his sister’, that means he got his education at the Tavistock Institute or similar.

«On the other hand, a Jew who abandons Judaism and Jehovah and embraces another religion and identifies himself with another god – may he be the son of a Moses – is entirely cut off from the Jewish people and is regarded as dead. »
http://mailstar.net/naz-jud.html

Jødene er ikke en nasjon, men et folk. Sionister er dermed frafalne, tilber verdslige guder, seg selv og sitt folk, og ikke Jehova, og er dermed «kuttet bort fra det jødiske folk, og skal regnes som død», sier Rabbi Henry Waton.

Og her er jeg helt med Rabbi Waton. De kristne frafall også har bevirket at de har mistet sitt salt, de bryr seg ikke om å skape G-d’s Rike på jord. De har bare det hinsidige, men hva de ikke forstår er at de får ikke det himmelske, om de ikke lykkes i forsøket i det minste på å dra himmelen ned på jorden, som Jesus gjorde.

Slavene for den patriotiske kapitalistiske klasse

Og når nå sionsmen og nasjonal sosialismen (nazisme) og internasjonal sosialsime (kommunisme) er påvist den samme, så kan vi enkelt se hvem som vil ødelegge både judaisme og kristendom, og de ‘åndelige jøder’, etter Jesus sin definisjon, og etter Rabbi Kudahir sin visjon og møte med også jødenes Messias.

Deres verdslige aspirasjoner om Verdensrike, og Tempelets gjenoppbygging, er derfor en vederstyggelighet for Jehova.

English background stuff

Communism (International socialism) = national socialism = zionism

The Adler case that zionists shall kill Obama is just a hoax, to hide how intervoven the USA and Israel is, to sort og give an expression that they are divided in any area, which is a falsum. They are completely aligned in Moses Hess’ communism = national socialism = zionism.
http://www.veteranstoday.com/2012/01/21/orders-from-tel-aviv-murder-obama/

«I am a Jew, and I am ashamed of beeing a Jew because of the zionist position». – Jew in video below.

Criminalization of disclosures

Crime to compare zionist national zionists with german national zionists.

Israeli bill would prohibit Nazi comparisons
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-16488042

But is it really so far from the Truth?

Don’t worry, we’re just National Socialists
As for the danger of a «fascist debacle in Israel,» in Burg’s opinion, «it is already here.» There has already been fascism. And what is the conclusion from this? That it is necessary to leave the country? To go underground?
There is one thing that Burg has indeed taken from Leibowitz: the comparison between Israel and Nazi Germany. But don’t worry, «There is a difference between saying ‘Nazi’ and saying ‘National Socialist.'» What a stroke of luck! Now all of Burg’s readers around the world will understand that Israel is just National Socialist, and not Nazi.

http://www.haaretz.com/print-edition/opinion/don-t-worry-we-re-just-national-socialists-1.222741

In the same light the critizing of their holocaust religion throughout Europe and USA must be seen. If thei loose this religion, they loose a lot of money from the governments for their activities.

Hitler founded Israel

1933 The Transfer Agreement zionists & nazis (The Haavara Agreement)

http://en.wikipedia.org/wiki/Haavara_Agreement

Hegelian dialectic; Hitler vs. Stalin. Hitler; Founder of USrael.

Adolf Hitler – Founder of Israel: Israel in War With Jews

http://www.amazon.com/Adolf-Hitler-Founder-Israel-Jews/dp/0965752305

This article might fill inn the background further the link between international (communism) and national socialism.

Moses Mordecai Marx Levy; The Messiah of the Jews
http://www.nyhetsspeilet.no/2012/01/moses-mordecai-marx-levy-jodenes-messias/

If you push the american flag to the right you get an english google translation, good enough to get the picture.

I have found something even more shocking than Marx: Moses Hess, bloodline, racist ideology of national socialism, Bilderbergs et al’s politics.

EU-USrael is all national socialistic zionist, twin brothers of communism (can take wrong between them, because they are twins, remember we live in those systems, for many years. Americans can hardly understand, Canadians and Australians maybe better relate to it) as per Moses Hess & Adolf Hitler (?). See below for more on Moses Hess. Hitlers ideological father.

Moses Hess converted Karl Marx to Communism. Karl Marx (Moses Mordecai Marx Levy) called Hess his ‘Communist Rabbi’. See Hess book «Rome and Jerusalem» (1862).

Hess knew about Israel and holocaust almost 100 yrs before it happened (?).

Just a few trigger words, for further investigation:

 • Moses Hess, Adolf Hitlers ideological Father (Chosen Ones, Rasistic).
 • Hitler got his racetheories from Hess. One and the same ‘Chosen Ones’, just different names. Same shit, different wrapping.
 • Moses Hess, Father of Zionism.
 • Israels national socialism today (racistic).
 • Operation Paperclip. Gehlens story (book). Henry ‘Heinz’ Kissinger.
 • USA’s national socialism (loks like communism aka international communism, twin brother)
 • The nazi Prince Berhard of Holland was the founder of the Bilderbergs.
 • Prince Philip’s and all his family, especially his brother is a well known nazi. Source link.
 • The Crown and House of Windsor is a Rothschild business. America has become a business after 1913.

EU and USA is communism (marxist protected capitalistic class’, one of the stars in China’s flag symbolize this protected class), national socialistic and zionism!

They are all the SAME. It is same ‘Chosen Ones’ both in communism, nazism and zionism – The New World Order religion!

Link to Norway

The image of the ones in the header of this article might foreigners don’t know. It is Norwegian prime minister Jens Stoltenberg at the Eurovision Song Contest 2010 in Oslo, they make thousands of people do like this in Telenor Arena (CEO; Bilderberg Baksaas, ‘Heinz’ Kissingers friend)……

German girl, terrible song about painting nails and her underwear, she is all dressed in black, she won. I wrote an article about the beatiful girl in white that sung about the soul and trying to be the best she could be, that didn’t win, but who was the moral winner……(all rigged).

Most of those in Norwegian Labour Party after WW2 and forward was connected to OSS (‘Operation Paperclip’ Gehlen and Wild Bill Donovan, later Bush’s CIA). This is mainstream.

The Norwegian Labour Party was all time low on scores, and then came ABB, now they are all time high, for Stoltenbergs ‘good leadership’ in crisis (?).

Some felt the power crumble under their feets, and willing to do EVERYTHING to hold on to it?

> send in the troops, and poor ABB as scapegoat..

More than one person is described in detail by the youth on the island, what they was wearing, what kind of gun they had, how many guns they had, but this is gone from the police reports and investigation reports. The youths that was stating this right after in public, have also been «convinced» they must have seen wrong, that means they have recieved alternative explanations they must have adopted later.

Like in the Lillehammer-case when MOSSAD shot the wrong man in Lillehammer, they was transported with police escorte out of the country, due to friendship with people ‘in high places’, with political power. Some of the agent team had a short time in jail before they was released. One of the female agents married her norwegian lawyer.
http://en.wikipedia.org/wiki/Lillehammer_affair

Karin Stoltenberg, norwegian prime misters mother, came in from Canada actually. Her family lived there b4 she married Bilderberger and UN-‘peace minister’ Thorvald Stoltenberg.

The short form is that ABB father’s name is Jens David Breivik, diplomat, and working in the norwegian government all his life, and most probably is one of the Chosen Ones from the khazarian -askenazi- lineage (?), or the mother is.

«Anders Breivik has criticised both of his parents for supporting the policies of the Norwegian Labour Party, and his mother for being, in his opinion, a moderate feminist. He wrote about his upbringing: «I do not approve of the super-liberal, matriarchal upbringing as it completely lacked discipline and has contributed to feminising me to a certain degree.»
http://en.wikipedia.org/wiki/Anders_Behring_Breivik

Ultimately this sentence and opinion can in future historical retroperspective be proved right. Than he will be a saviour and a messiah of mankind more than an ‘terrorist’ in many peoples view, together with his view on muliticulturalism, as many people in Israel share with him, see video in article.

Like Abraham was willing to sacrifice his son Isac for the betterment of the tribe, the tribes collective good, bloodsacrifice for the tribe, I have a feeling that it is same here, i.e.; a MOSSAD operation, to clear the way for the ‘messiah’, as all jews are waiting for, and what is a mythical aspiration of their souls collectively.

It is exactly the same modus operandi used by Hitler, to get public support for his tyranny.

Haakon Lie, Norwegian Labour Party’s ‘grand old dad’ from after the WW2, that lived most of his senior life in Florida with his jewish wife Molly, said in a intervue with an academic just before he died recently, 104 y.o., reported by mainstream media; «We should build a New Jerusalem, but we forgot the Palestineans» (he had big regrets probably for what he had contributed to, I feel sorry for him). “New Jerusalem” aka zionism aka national socialism. A worldly kingdom according to Hess and others below.

Quotations from Moses Hess

«In the words of a prophet of Zionism, Moses Hess, «Jews are not a religious group, but a separate nation, a special race, and the modern Jew who denies this is not only an apostate, a religious renegade, but a traitor to his people, his tribe, his race.»
http://www.inconvenienthistory.com/

((5) THE LIFE AND OPINIONS OF MOSES HESS, by Sir Isaiah Berlin. On Intellectuals: Theoretical Studies Case Studies, edited by Philip Reiff (Doubleday & Co, New York, 1969).

And so will our all dear USA now; The land of the free spirits. Sad. «Fallen, fallen, Babylon has Fallen». Both socialisms are all the same, if it is national or international, all was all their socialism, from the start of.

{p. 115} With such a background, Jewish immigration to the Land of Israel will not, in Hess’s opinion, create another free-enterprise society. The new society will be organised ‘according to Mosaic, i.e. socialist, principles’, there will be no private property in land, agricultural settlements will be formed on a communal basis, industry and commerce will be likewise organised according to co-operative principles. The New Jerusalem will be a socialist Jewish [ZIONIST] society.

EU-USrael is all national socialistic zionist, twin brothers of communism (can take wrong between them, because they are twins, remember we live in those systems, for many years, americans can hardly understand, canadians maybe better relate to it) as per Moses Hess, Adolf Hitler (?). See below for more on Moses Hess. Hitlers ideological father. It’s the bloodwar, ‘the chosen ones’ against the rest. It is only their family and race that matters. Psycopatic egosentric.

«WHO is my family», says Jesus, spiritual familiy, not one by blood. One in Christ. NOT a racebased family as per Moses Hess and Adolf Hitler.., or Gehlen (CIA’ grounder)

Hess’ book ‘Rome and Jerusalem’ (1862) is very important, showing how the Zionist movement drew upon Hegelian thinking to develop a consciousness of the Jews as a historical people on the world stage. All New Left «Liberation» groups (Gay, Feminist etc.) have developed (perhaps «manufactured» would be a better word) a Hegelian historical consciousness of their own group; the Nazis did the same. Such a Hegelian consciousness has proved a powerful motivating force.

{p. 36} CHAPTER 3 Moses Hess: Socialism and Nationalism as a Critique of Bourgeois Society

IN MOSES HESS (18l2-75) two powerful ideological and political forces – socialism and the beginning of Jewish national thought – were integrated into a unique synthesis.

When he died after decades of activity in the German and international socialist movement, the inscription on his tomb, near Cologne, read: «Father of German Social Democracy.» Seventy-five years later, when the State of Israel was established, its government (then under the leadership of the Labor Party), transferred his remains from Germany and reinterred them in the cemetery of the first kibbutz, near Lake Tiberias.

There he lies now among the other founders of Zionist socialism – Syrkin, Borochov, Katznelson.

{p. 37} He calls for a radical social revolution based on a rejection of bourgeois society as contrary to the universalist postulates of Hegelian thought. These writings were later greatly praised by Marx, who always acknowledged his indebtness to Hess whom he occasionally called «my communist rabbi.»

{p. 36} CHAPTER 3 Moses Hess: Socialism and Nationalism as a Critique of Bourgeois Society

IN MOSES HESS (18l2-75) two powerful ideological and political forces – socialism and the beginning of Jewish national thought – were integrated into a unique synthesis. When he died after decades of activity in the German and international socialist movement, the inscription on his tomb, near Cologne, read: «Father of German Social Democracy.» Seventy-five years later, when the State of Israel was established, its government (then under the leadership of the Labor Party), transferred his remalns from Germany and reinterred them in the cemetery of the first kibbutz, near Lake Tiberias. There he lies now among the other founders of Zionist socialism – Syrkin, Borochov, Katznelson.

{p. 37} He calls for a radical social revolution based on a rejection of bourgeois society as contrary to the universalist postulates of Hegelian thought. These writings were later greatly praised by Marx, who always acknowledged his indebtness to Hess whom he occasionally called «my communist rabbi.»

This book, «Rome and Jerusalem» was published by Hess in 1862. He was inspired, amongst others, by Spinoza. He defines the Jewish Nation by the following components:

 • The Jewish race – superior and chosen
 • Palestine – the homeland of the Jewish people
 • The Jewish religion – the best guarantee for Jewish nationality.

As Hess’ national socialistic zionists (not jews) are also ‘Chosen people’. See youtube video “ADL is not jewish organisation”.

The importance of Blood in defining racial purity was common at that time and was also part of Hess’ conception. He saw the German race as antagonistic to the Jewish race. He worried about the antisemitism apparent in Germany at that time and this was his main reason for «returning» to Judaism. For him, Socialism, apart from developing equality of the classes must also develop a moral dimension. The Jewish State should have the makings of a Socialist State.

Hess predicted both the foundation of the State of Israel and the Holocaust 80 -85 years in advance of these occurrences. Hess considered France to be the foremost ally of the Jews. This was before the Dreyfus trail in France which came to be the one event that convinced Theodor Herzl that Zionism was the only solution to antisemitism. …

Zionism and Nazism

Moses Hess put together the fundamental components Race, People, Nation and «the Chosen» to make a National Socialist version of colonialism. It was later to be known as Zionism. Hitler, 60 years on, put together the same components in Mein Kampf and formed his National Socialist Party. Hess’ opinions about the «purity of the Jewish race» correspond to Hitler’s belief in «the pure Aryan race». …

«I too, like Hitler, believe in the power of the blood idea«, Chaim Nachman Bialik writes this in «The Present Hour» (1934). Bailik is Israel’s most acclaimed poet. Had it been 10 years later he would probably have chosen to refer to Moses Hess, or kept quiet on the matter. Bialik’s sentiments on the enigma of the Blood can also be found in the above mentioned Martin Buber’s book «On Judaism» (1967).

Hess seems to be the first person who combined National Socialism, for a particular state (the Jewish), with world-wide Communism.

Marx favoured the Jacobins, but criticised them for looking to ancient Rome, Sparta & Athens as models. He lamented the rise of Napoleon who, he said, transformed «Permanent Revolution» into «Permanent War». One of Napoleon’s actions was to make peace with the Church; on equal terms, perhaps akin to Mussolini’s concordat. Marx rejoiced that during the Jacobin period, people had «forgotten» religion.

THE LIFE AND OPINIONS OF MOSES HESS, by Sir Isaiah Berlin

On Intellectuals: Theoretical Studies Case Studies, edited by Philip Reiff (Doubleday & Co, New York, 1969).

{p. 125} THE LIFE AND OPINIONS OF MOSES HESS

Sir Isaiah Berlin

I cannot deny that Moses Hess was both a Communist and a Zionist. He played a decisive role in the history of the first movement, he virtually invented the second. Indeed this remarkable fact is his chief, perhaps his sole, claim to fame.

Hess abandoned neither socialism nor Zionism because he saw no incompatibility between them. His socialism – which was nothing but desire for social justice and a harmonious life [for jødene] – did not, any more than Lassalle’s, preclude nationality.

{p. 115} it substituted the eternal Jewish dream of communal redemption for the Christian message of merely individual salvation.

{p. 160} civilization will cause desire for Palestine to evaporate among the Eastern Jews

{p. 115} With such a background, Jewish immigration to the Land of Israel will not, in Hess’s opinion, create another free-enterprise society. The new society will be organised ‘according to Mosaic, i.e. socialist, principles’, there will be no private property in land, agricultural settlements will be formed on a communal basis, industry and commerce will be likewise organised according to co-operative principles. The New Jerusalem will be a socialist Jewish society.

{p. 117} What is interesting is that this awareness of the social dimension in Zionism appears even in the writings of those Zionist thinkers who cannot be called socialists. Herzl represents the liberal, bourgeois element in Zionist thought, yet even he refers on the first page of the Preface to Der Judenstaat to Thomas More’s Utopia and to the popular utopian novel Freiland by his Viennese contemporary, the economist Theodor Hertzka. The social structure of Herzl’s The Jewish State envisages, among other features, public ownership of land and a seven-hour working day. When Herzl came up with a flag for the new state,

It is not only Hess and Herzl:

«Zionism and National Socialism: Heschel’s Hypocritical Double Standard on the Race Issue. In her books and essays Heschel sends the message that ethnic/racial nationalism is evil and bad for non-Jews, while at the same time she supports ethnic nationalism—that is, Zionism —for Jews.»

http://www.inconvenienthistory.com

—————-

«In his historical account of Judaism in Rome and Jerusalem Hess similarly takes a completely different attitude from the one that informed his early writings, where Judaism had been associated with the cult of money. This may or may not be the case of the Jews in the Diaspora: Judaism as a system of social ethics, both in biblical and talmudic times, is portrayed by Hess as a proto-socialist system.»
http://mailstar.net/avineri.html

«Moses Hess was the founder of Israeli National Socialism, the inspirer of the kibbutz movement and of the Histadrut as a vehicle for social ownership of the economy:»
http://mailstar.net/nat-soc-isr.html

«The text of Rome and Jerusalem: A Study in Jewish Nationalism, by Moses Hess, the ‘Red Rabbi» who converted both Marx and Engels to Communism, anmd then came out as a Zionist,»
http://mailstar.net/rome-and-jerusalem.html

***

{p. 115} With such a background, Jewish immigration to the Land of Israel will not, in Hess’s opinion, create another free-enterprise society. The new society will be organised ‘according to Mosaic, i.e. socialist, principles’, there will be no private property in land, agricultural settlements will be formed on a communal basis, industry and commerce will be likewise organised according to co-operative principles. The New Jerusalem will be a socialist Jewish [ZIONIST] society.
((5) THE LIFE AND OPINIONS OF MOSES HESS, by Sir Isaiah Berlin. On Intellectuals:

Theoretical Studies Case Studies, edited by Philip Reiff (Doubleday & Co, New York, 1969).

And so will our all dear USA now; The land of the free spirits. Sad. «Fallen, fallen, Babylon has Fallen«.

EU-USrael is all national socialistic zionist, twin brothers of communism (can take wrong between them, because they are twins, remember we live in those systems, for many years, americans can hardly understand, canadians maybe better relate to it) as per Moses Hess, Adolf Hitler (?). See below for more on Moses Hess. Hitlers idelogical father.

«WHO is my family?», asked Jesus, «You are«, his spiritual familiy, not one by blood. One in Christ. NOT a racebased family as per Moses Hess and Adolf Hitler.., or Gehlen (CIA’ founder).

***

Harry Waton was a religious Jew (not fundamentalist), and also a Communist. In his 1939 book A Program FOR THE JEWS: An Answer TO ALL ANTI-SEMITES: A PROGRAM FOR HUMANITY, he expounds on the connection between the two.

«Communism, Rabbi Waton says, is Judaism’s project for the world. All other religions are other-worldly; only Judaism lives for this world, and specifically for a political program which unifies and equalises mankind.»
http://mailstar.net/naz-jud.html

AskTheRabbi

«We do know that the number six represents the physical world. »
http://ohr.edu/ask_db/ask_main.php/277/Q1/

«Mosad Hayesod» cites the Vilna Gaon’s commentary on the Zohar that «the number 666 contains hidden within it exalted and lofty messianic potential.»
http://ohr.edu/ask_db/ask_main.php/277/Q1/

Baruch Levy’s letter to Moses Mordecai Marx Levy

«The Jewish people as a whole will be its own Messiah. It will attain world dominion by the dissolution of other races, by the abolition of frontiers, the annihilation of monarchy, and by the establishment of a world republic in which the Jews will everywhere exercise the privilege of citizenship. In this «new world order» the children of Israel will furnish all the leaders without encountering opposition. The Governments of the different peoples forming the world republic will fall without difficulty into the hands of the Jews. It will then be possible for the Jewish rulers to abolish private property, and everywhere to make use of the resources of the state. Thus will the promise of the Talmud be fulfilled, in which is said that when the Messianic time is come, the Jews will have all the property of the whole world in their hands». `La Revue de Paris’, p. 574, June 1, 1928

SO WE SEE THAT THEIR MESSIAH IS A WORDLY MESSIAH, from this world (666). In all cases led to worse legislation and restricted freedoms for the average citizen.

Step by step, closer to the socialist marxistic utopia, Levy’s vision of the tribe as the world rulers – with all the properties in their hand, ‘as their lofty and exalted messianic hopes have told in Zohar and Babylonian Talmud, as my last article about Marx Levy is about.

[p. 52] The Jews differ from all other races and peoples because of Judaism; Judaism differs from all other religions because of Jehovah; and Jehovah differs from all other gods. All other gods dwell in heaven. For this reason, all other religions are concerned about heaven, and they promise all reward in heaven after death. For this reason, all other religions negate the earth and the material world and are indifferent to the well-being and progress of mankind on this earth. But Jehovah comes down from heaven to dwell on this earth and to embody himself in mankind. For this reason, Judaism concerns itself only about this earth and promises all reward right here on this earth. The Kingdom of God is to be realized right here on this earth. The immortality which men are to enjoy, they will enjoy right here on this earth.
http://mailstar.net/naz-jud.html

[p. 54] «33. What is nazism ? Nazism is an imitation of Judaism; nazism adopted the principles and ideas of Judaism with which to destroy Judaism and the Jews.

[p. 81] «Next, let me reveal to you a secret: Nazism is nothing else than an imitation and perversion of Marxism; there is nothing in nazism which was not taken from Marxism. Study Hitler’s anti-Marxist Bible: Mein Kampf, read it carefully, and what will you find ? You will find that Hitler adopted the principles, the ideas, the policy and the method of Marxism. The National Socialist Party of Hitler was modelled after the fashion of the Communist Party of Soviet Russia, and both were fashioned according to the ideas of Marxism.

Study Hitler’s anti-Marxist Bible: Mein Kampf, read it carefully, and what will you find ? You will find that Hitler adopted the principles, the ideas, the policy and the method of Marxism. The National Socialist Party of Hitler was modelled after the fashion of the Communist Party of Soviet Russia, and both were fashioned according to the ideas of Marxism.

[p. 104] «provided they embraced Judaism and identified themselves with Jehovah. The history of the Jews abounds in cases in which non-Jews embraced Judaism and identified themselves with Jehovah, who became outstanding intellectual and spiritual leaders among the Jews, and whom the Jews to this day held in the highest esteem and reverence. On the other hand, a Jew who abandons Judaism and Jehovah and embraces another religion and identifies himself with another god – may he be the son of a Moses – is entirely cut off from the Jewish people and is regarded as dead. »
http://mailstar.net/naz-jud.html

German Jew Dietrich Bronder, a high school teacher, wrote a book with the title: “Before Hitler Came”. It was printed in 1964 and is about who was who in the Hitler’s apparatus: “Of Jewish descent, or being related to Jewish families were:

Adolf Hitler the Co-Founder of Israel
http://wakeupfromyourslumber.com/node/2756

Kardel – Founder of Israel
http://ellhn.e-e-e.gr/books/assets/founder_of_Israel.pdf

The Life of an American Jew in Racist Marxist Israel by Jack Bernstein
http://www.biblebelievers.org.au/israel.htm

«Hitler saw socialism as part of a Jewish conspiracy. Many of the socialist leaders in Germany, including Kurt Eisner, Rosa Luxemburg, Ernst Toller and Eugen Levine were Jews. So also were many of the leaders of the October Revolution in Russia. This included Leon Trotsky, Gregory Zinoviev, Lev Kamenev, Dimitri Bogrov, Karl Radek, Yakov Sverdlov, Maxim Litvinov, Adolf Joffe, and Moisei Uritsky. It had not escaped Hitler’s notice that Karl Marx, the prophet of socialism, had also been a Jew.»
http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/GERhitler.htm

Hitler was an instrument of a Zionist conspiracy
[ENG Subs] according to Greek Orthodox Christian Bishop

A Greek Orthodox Christian Bishop (Metropolitan of Piraeus Seraphim, real name Christos Mentzelopoulos)) on the morning show of the largest television station in Greece blamed world Jewry for Greece’s financial problems on Tuesday, December 22th 2010. Among others, he said that Hitler was an instrument of a Zionist conspiracy, and that the Holocaust was a part of a greater Zionist plan to establish a Zionist Empire.

http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_politics_100008_27/12/2010_121972

Part of Seraphim’s interview on MegaTV channel, that aired on the 22nd of December 2010.

Evangelical Christian Bloodlust

Iran, WWIII & The Consequences Of Evangelical Christian Bloodlust

Will Zionist-compromised Evangelical Christianity actually be one of the primary causes of what they fear most, World War III? It appears so, unless they come out of this Satanic delusion and shroud of darkness (the dark side) they are now under.

IRAN/WW3 & Apostate Evangelical Christianity from Tropicomedia Videoworx on Vimeo.

Om hvordan de har tenkt å starte krig med falsk flagg operasjon igjen. Ved å spre den videre kan det kanskje forhindres

False Flag to Start WW3?

In 1928, Marcus Ravage, a Jewish Rothschild biographer wrote an essay entitled, «The Real Case Against the Jews.»

«You have not begun to appreciate the real depth of our guilt. We are intruders. We are disturbers. We are subverters. We have taken your natural world, your ideals, your destiny, and played havoc with them. We have been at the bottom not merely of the latest great war but of nearly all your wars, not only of the Russian but of every other major revolution in your history. We have brought discord and confusion and frustration into your personal and public life. We are still doing it. No one can tell how long we shall go on doing it.»
(THE CENTURY MAGAZINE, JANUARY 1928, Vol. 115, No. 3, pp. 346-350.)
http://www.henrymakow.com/the_destuctive_principle_of_th.html

This worldview will be done and chaos implemented by the dark priesthood of the pharisees, until they accept Jesus Christ as their Messiah, as Rabby Kaduri says above, and let love be the guiding principle instead of race.

Zionist Hitler and his boss Rothchild

Hitler Was A Rothschild controlled JEW – 1 of 12 – Alex Jones – 2010-08-25

Hitler received training at the Tavistock Institute in London. The jewish blame thing is just for hiding the British Israelitism aka national socialism aka zionisme. Israel was only to take away the focus from the real ZION they are building. This is the magicians trick. Keep the public attention to the right arm, so they don’t see what the left hand is doing.

Greg Hallett; Hitler was a british agent

In this 6 part series Greg Hallett explains the workings of the global family network of The Royals, the Paedeophiles, the Tavistock Brainwashing for war, and the global war of the Rothschilds. Hitler was also a Rothschild some say. So we see that british israelism might be a better fit than than jewish isrealism (zionism).

Greg Hallett and the Spymaster have written four books:
«Hitler Was A British Agent»
«How To Take Over the World: A Right Royal Con»
«Stalin’s British Training, Breeding Concubines, Paedophiles at War»
«Gifting the United Nations to Stalin».

Hitler Was a British Agent part 1-6 of 6

G-d help us all. It is all for the State, and nothing for the invdidual with it’s G-d governed rights and freedom of consciounse from here onward.

Bjørn Afzelius – Ljuset

R.I.P. Bjørn. This text was written after the murder of Olof Palme, by an manchurian candidate.

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring
    
  
  
    

Comments are closed.