Skoghøy hadde rett: Høyesteretts Ragnhild Noer og Bergljot Webster beviser kjønnskvoteringens misere

Høyesterettsdommer Jens Edvard Skoghøy har advart oss alle om at kjønnskvoteringen vil sette norsk rettsvesen århundrer tilbake i utvikling, faktisk også før romeretten. Faktisk må en tilbake til før den kristne sivilisasjonen ble til,  mulig til Babylon og Egypten, hvor faraoer og prinser hadde slik makt at de gjorde som de ville, de trengte ikke frykte folket..

Ikke bare rettsvesenet, fordi kvotering gir at de dummeste damene får jobben, ikke de klokeste og beste uansett kjønn. Vi står i en åndelig kamp mellom Satans folk som lyver og bedrar, og Guds Folk (Eph. 6:12). Når de løgnaktige satanistene (John. 8:44) lyver og bedrar i domstolen og står på løgnene til favør av uretten, så er det uhellige Satan som taler i dem, se her, som den hellige ånde i kristne

Høyesterettsdamene har dømt i min sak HR-2023-99-U, sak nr. 22-180257SIV-HRET), nå er det min tur å dømme dem. Uretten ble idag som i forgangne tider, herved institusjonalisert. At de kan politisk og rettslig gjøre som de vil, i strid med lov, etter eget forgodtbefinnende, de er ikke lenger styrt under en felles lov som gjaldt likt for alle, men av personene som utgjør systemet, deres følelser, følerier og trynefaktor blir dagens orden som vi ser i Baneheia-saken, Eirik Jensen – saken, som må ta støyten for jødiske Cappelen, Hans Erik Olav i Thule Drilling saken, Tengssaken, m.v.

«Kjønn og fakta og sånn.  – Det faglige nivået blir lavere enn det ellers ville ha blitt, det vil si, lavere enn det ville ha blitt uten kvotering, uttalte Skoghøy i en sak i Dagens Næringsliv.  Damene senker nivået blant dommere, mener høyesterettsdommer Jens Edvin A. Skoghøy. Han søker jobben som høyesterettsjustitiarius». https://www.dn.no/pa-innsiden/arbeidsliv/hoyesterett/jus/kjonn-og-fakta-og-sann/1-1-5519085

Naturligvis gjør det det. Når de mindre begavede skal herske både i politikk, rettsvesen og næringsliv, hvordan blir det da ? Der står bare en setning sånn circa i kjennelsen, «vi føler ikke for idag å behandle din klage idet vi føler den ikke kan føre frem«, og henviser til tvl. § 30-9. Her er 93 sider med 50 på hver side av kjennelser på tvl. § 30-9 de seneste årene, det er 4630 stykk saker som er bortkastede penger. Hva er vitsen med å kaste bort mye penger på å satse på disse dumme kjønnskvoterte damene til jødiske Gro Harlem Brundtland og jødiske Karin Stoltenberg, som har ett eneste formål med sine liv det er «bærekraft» i rettsanvendelsen, i politikken og i kirken ? Hvor som vi har avslørt var Biskop Ingeborg Midttømme sin hovedsak på sin hjemmeside, klimasaken for klimareligionen til Gro Harlem Brundtland,(vær trygg, den damen er altfor dum både og finne ut og skrive om det, så Club of Rome skrev «Bærekraftrapporten 1992» FOR henne). Jesus var ikke nevnt, klimareligionen til Gro Harlem Brundtland var det viktigste biskopen gjorde (?). Så vi forstår; kvinner i kirken er viktig. Ikke for Gud eller Jesus, men for de edom-jødiske myndighetene, som har kuppet makten og pengekassen i nasjonen, til å ødelegge den kristne nasjon innenfra, moderne trojanske hester.

93 sider a 50 saker med 30-9 saker
93 sider a 50 saker med § 30-9 saker

Og det er vel grunnen til at de er viktig i domstolen, skape urett og mayhem. Når satanister krever «bærekraft» skaper de det motsatte, fordi satanister har ikke i seg å skape annet enn urett og destruksjon, de elsker løgnene og bedragene, sier Bibelen om dem, John. 8:44.

Her har de laget seg en paragraf som betyr at de kan gjøre hva de vil, uten begrunnelse. For den nette sum av kroner 28.000 trenger ikke disse kjønnskvoterte damene å lese ett eneste prosesskrift, de trenger ikke bestrebe seg på å forstå med sine begrensene intellekter hva som står i prosess-skriftene, de kan bare overse det alt, og skrive en linje og henvise til en enkelt paragraf;

Tvl. § 30-9 (2) : «Dersom Høyesteretts ankeutvalg enstemmig finner det klart at anken ikke kan føre fram, kan den avvises eller forkastes uten annen begrunnelse enn det.»

Faktisk har de sannsynligvis ikke skrevet de to linjer engang. Sekretæren deres har, mens de har sittet hos frisøren i kontortiden, eller lakket neglene eller vært sosial sammen og planlagt den neste operasjon hvor «det svake kjønn» skal ta hevn over det sterke kjønn, for århundreders «undertrykkelse» etter deres satans synagoge inspirerte historiefortellinger. De hadde stort behov i denne dom for å beskytte sin kollege medjurist og medsøster Kartverkets jurist Haldis Framstad Skaare, som tok avgjørelsen og forberedte saken for Kartverket. Kvinnesolidariteten vant, rettvisheten tapte.

De har ikke engang giddet å signere kjennelsen, så den er dermed ikke gyldig, ikke forkynt. Jeg har mottatt et brev, det bekreftes, men ingen dom i saken. De som ikke vet bedre tror kanskje at urett som dette skapes ved uhell og ulykke. Det er feil. Det er av design. Det er bare å innsette dumme nok folk i stillingene, så kan en ødelegge enhver nasjon, fra innsiden, fra karmisk urett og djevelskap de skaper. Det er edom-jødenes prosjekt ikke bare i vårt land, men hele verden idag. De vil avsette Kristus og innsette seg selv som Verdensherskere. De har igrunn avsatt Gud også ved det, fordi Gud ønsket Jesus skulle være verdens kongers Konge (Isaiah 9:6), ikke jødene, Schwab, Stoltenberg et al.

Deres målsetting med å bryte ned samfunnet innenfra, først var det kvinnesaken, så ble det homosaken, så ble det kvinner i kirken, så ble det kjønnskvotering i næringslivet, hvor disse dummeste nekene blant oss skal kvoteres til å styre næringslivet (de gode får beste jobbene likevel, trenger ikke kvoteres) og idag skal klimasvindelen gjøre kål på restene av det engang kristne samfunnet, som har vært bygget sten på sten gjennom tusener av år. Deres kvotering kommer til å gjøre kål på Norges næringsliv, tror alle som ikke liker dem og deres mislykkethet bør dra til Sveits.

Esau («jødene») gjør opprør mot sin bror Jacob (Israelittene, i de kristne nasjoner), jfr. Genesis 25:23, jødene nekter å tjene Jacob lenger i Genesis 27:40, Esau i vår tid er ulydig mot Gud, og vil ikke tjene Jakob, sin yngre bror lenger. Dermed har de undertegnet sin egen dødsdom ved at Esaus sønner de kupper verdensmakten og over vår nasjon, fra Jesus Kristus, Obadiah 1:18 følger, helt rettferdig skal jødene dermed bli utryddet, av sin egen forbannelse over seg selv, den ondskap de står for og urett de utøser, som i Matt. 27:25, bringer de dødsdommen over sine egne hoder, denne gang også. For evig nå, jfr.  Rev. 20:15.

Paragrafen 30-9 i tvistemålsloven sier at dersom damene med makten ikke FØLER for det den dagen, så trenger de ikke behandle noen som helst sak, helt uten begrunnelse. At de får en stakkars Espen Bergh å medsignere for seg, som er politisk korrekt og kvinnetilbeder, må gjøre som de sier, eller bli utstøtt av den kvinnelige Justitiarus Øie, som Skoghøy opplever, og som presten Benjamin Bjørnsen Anda opplever i den kjønnskvoterte norske kirke som er overtatt av klimareligiøse satanister, helt nytt evangelium i den norske kirken, de skal bli forbannet, av Gud selv, sier Bibelen, jfr. Galatians 1:9.

Der er er ikke rom i herberget for de som ikke tilber de dumme av de kjønnskvoterte nekene de er nødt til å arbeide sammen med, og som nekter å samarbeide med å gjøre urett mot både bibelsk lov og norsk lov, for damene vil dømme til fordel for sine medsøstre eller sin foretrukne part, lov vil de helst ikke blande inn. Det er følelsene deres som teller, som gjelder, for dem. De kan dermed ikke forholde seg til tradisjonell rettspraksis og rettsforståelse, de må skape en helt ny.

De har ikke intelligens dessverre å ta med i beregningen at dette de gjorde her nå skaper presedens. Urett, og gal lovfortolkning i forhold til tidligere tiders tolkning, skaper nå helt ny satanisk rett. Satanismen snur alle kristne verdier på hodet, her også.

Jødinnen Gro Harlem Brundtland fra Human SatanEtisk Forbund (HEF) lovte at bare damene kom til makten skulle alt bli så mye bedre. Idag har de kjempet seg frem til makten i alle henseendet, ikke bare i kirken de gjør livet så surt for kristne, at det ikke er mulig å være i den satanifiserte kirken lengter.

Gro Harlem Brundtlands «grønne skifte» hadde en eneste måsetting, som alltid er målsettingen med alt jøder gjør, når de får frie hender. Destruksjon. De kvinner som føler for å være kvinnesolidarisk med sine medsøstre, kan ikke være enig med meg, men må være solidarisk med destruksjonen, det er deres mål og mening nemlig;

Spydeberg-jentenes død; Full suksess for jødiske Gro Harlem Brundtland
https://www.riksavisen.no/spydeberg-jentenes-dod-full-suksess-for-jodiske-gro-harlem-brundtland/

Sejersted-Heiberg-Stoltenbergs rett til å bedrive juridisk faenskap og krig mot hvem de vil (norsk adel)
https://www.riksavisen.no/sejersted-heiberg-stoltenbergs-rett-til-a-bedrive-juridisk-faenskap-og-krig-mot-hvem-de-vil-norsk-adel/

Giskeætta, Norges kongeslekt

Jeg har nylig avslørt lokalt at vår slekt er i begge våre slektsledd, både gjennom min bestemor (Hovden) og gjennom mine bestefar (Kalvø), av Hårfagre ætta. De kristne verdier som vår ætt har vært garantister for i Norge i 1000 år, jfr Giske-spelet, står nå på spill. Men Gud er fortsatt på sin trone, backlashet for satanistene kommer, en må bare «holde ut til enden» (Matt. 10:22). Vi skal bare være Guds Rikes «statsadvokater», det er jeg herved. Min påstand er at de er skyldig i urett, løgn og bedrag.

Damene kan velge å bli ved sin lest som Gud skapte dem til, ved sin manns side, eller de kan være ved sine medsøstres side som satanist jødinnen Gro Harlem Brundtland omskapte dem til, og dermed lære hvordan det virker når samfunnet går til grunne av «likestillingen». I Guds rike er der ingen likestilling, der er Adam som fikk skapt seg en partner som står ham bi, uansett. En kvinne hvis kjærlighet er større til maken, enn kjærligheten til medsøstrene, det skapte Gud for Adam, og for Abraham.

Slektstreet vårt til Harald Hårfagre. Bjørnstjerne Bjørnson mente som meg at Bernadotte familien egner seg ikke som kongehus, han mente som meg at kongehuset skal Hårfagre familien ha, for å sikre Kirken og de kristne prinsipper i Norge. Vi har idag en jødisk konge som kirkens overhode og «høyeste beskytter» og da gikk det som det gikk, som det MÅTTE gå, med hans sønn som askenazi Klaus Schwab sin Davos elites fremste talsmann for globalismen, jødenes etterlengtede Verdensrike, ikke det norske folks beskytter og talsmann mot å bli underlagt det samme, overhodet ikke Kvitekrist sin. Bjørnstjerne fikk helt 100% rett, var profetisk tale.

«På Stiklestad gjorde Bjørnson den hellige slagmark til arena for en ny offensiv, et angrep direkte mot kongemakten. Fra «vor gamle Selvstændigheds største Sted», erklærte han at kongen måtte oppgi sitt veto, eller folket måtte oppgi sin konge.
Angrepet på Oscar II var ikke bare av politisk art: «Han tilhører et andet Folk.» Det dreide seg om selve slekten. Mot bernadottene sto den gamle, mytiske kongestamme, Hårfagreslekten, som Bjørnson selv mente han var direkte etterkommer etter.
Venstres valgseier i 1882 hadde gitt Stortinget den nødvendige styrke til å sette inn et avgjørende støt mot kongens veto, Høyre-regjeringen skulle stilles for riksrett. I trygg forvissning om at konflikten var på skinner, forlot Bjørnstjerne Bjørnson Norge, kone og barn. Han byttet ut Gausdal mot det republikanske Paris. I utlendigheten ville han sitte og dikte. Inntil bøndenes hær kalte ham hjem til kongsgården.
Den 27. februar 1884 ble kongens veto nedstemt, og med det fradømt retten til å regjere i Norge.
Bjørnson, på sin side, ønsket ett nytt kongeslag, et dynastisk slag mellom den jødisk-marokkansk-svenske familien Bernadotte og den norrøne kongeætten Bjørnson via Bratt til Hårfagre.» Kilde.

Bjørnstjerne Bjørnson tapte den kampen, de jødiske Bernadottene og andre avarter ville ha all makt selv. Der var ikke plass for kristne nordmenn i herberget til å styre seg selv.

 

Her er min families ættetavle på morssiden til Harald Hårfagre og Torberg Arnesson, fra en database så langt på 2500 navn registert i min familie. Ikke bare en vei, men to, BÅDE fra min bestefar Oskar her, og min bestemor Elina, hans ektemake, her (PDF). Hva er oddsen ?

Vi alle velger å være kristne «Kristus Tjenere» , kristenrettens forsvarere, eller jødiske og urettens  «Herodiske Herskere»…, hver dag, hele året rundt.

Harald IV Magnusson Gille (Gilchrist). To slektsledd går ut fra denne norske konge (1130-1136). Fra Harald IV Magnusson Gille sin datter Margrethe går slekten til Hovden og Elina (gift : Kalvø) Giske sin familie. Fra sønnen Sigurd går slekten til Oskar Kalvø sin familie. Giske-ætten, i begge tilfeller, to grener samles til ett igjen etter snart tusen år, på Giske anno idag. Kristenrettens fremste forsvarere. https://giskespelet.no/

«Gilchrist is a surname of Scottish Gaelic origin, having originated in Islay. It is an Anglicisation of the Medieval Gaelic Gille Chriosd, meaning «servant of Christ.» Some variations known to exist are Gillecrist, Gilcreest, Gilcrest, Gilchrest and Gilcress..»

Translatert: «Gilchrist er et etternavn av skotsk gælisk opprinnelse, som har sin opprinnelse i Islay. Det er en anglikisering av den middelalderske gæliske Gille Chriosd, som betyr «Kristi tjener.» Noen varianter som er kjent for å eksistere er Gillecrist, Gilcreest, Gilcrest, Gilchrest og Gilcress. «

Skottene er våre fjerne slektninger; Israelitter, les mer om det her, det fremgår av deres historiske uavhengighetserklæring. Denne forskjell er veldig betydningsfull, og de som har lest meg en stund vet betydningen av disse to maktprinsipper og styringssystemer, for forskjellen på en kristen nasjon og en ukristen, er at Regjering og Konge som styrer etter Kristus sitt tjenerprinsipp, er folkets tjenere, mens de i motsatt fall styrer etter det jødisk herodiske Herskerprinsippet, satansk verdenshersker syndromet, til Schwab, Stoltenberg, Gates og Soros et al. Etter det kristne system bestemmes politikken nedenfra og opp, folket instruerer politikerne, politikken gror organisk fra folkedypet til sine representanter, mens det ugudelige jødiske Herskerprinsippet til Herodes og fra Babylon bestemmes alt på toppen og påtvinges nedover. Fører alltid til folkets slaveri og armod.

De gjør enten hva som er best for seg selv, eller for Folket de er tjenere for, herom vasket Jesus disiplenes hår for å vise dette prinsipp i praksis, slik at de skulle gjøre det samme, hedningene har herskere, sa Jesus, ikke vi Israelittene;

Matteus 20:25 ; «Men Jesus kalte dem til seg og sa: Dere vet at hedningene trenger folk som hersker over folkene sine, og stormennene deres har makt over dem. 26 Slik skal det ikke være blant dere. Men den som vil være stor blant dere, han skal være de andres tjener, 27 og den som vil være den første blant dere, skal være de andres trell, 28 likesom Menneskesønnen ikke er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til en løsepenge i manges sted.»

Norge ble vellykket fordi våre forfedre av Hårfagre og Giske-ætten tvang gjennom dette prinsipp. Når vi idag har det motsatte for den tidsperiode Gud bestemmer, som straff for frafall og forfall, vil Norge slutte å være vellykket.. Gud har lovt at alt som er forsøkt hold skjult av edom-jødene som utgjør våre myndigheter, skal komme frem og bli avslørt (Luk. 8:17), og så skal de selv ta straffen for sine udåder, igjen (Obadiah 1:18).

At de bruker noen mindre begavede kjønnskvoterte damer til Høyesterett endrer ikke det faktum at det siste ordet, den endelige dom, den ligger hos en mye mektigere makt; israelittenes Gud. Som brakte oss ved hjelp av Moses utav Egyptens fangenskap, og ved hjelp av Odin utav Assyrisk fangenskap, til den salige friheten vårt folk har opplevd i Kristus, her og i USA spesielt, vi som skal tas spesielt nå i «Endetiden». En velsignet frihet, ref. John 8:32.

Mitt egentlige slektsnavn på farssiden i nord-norge er Borgen, min bestefar skiftet navn før krigen av sine egne grunner;

Min kone har funnet sin bestemors navn på morssiden i samme database, forrige uke. Fant ut å ville sjekke. Det betyr IKKE vi er jøder. Jeg nevner det fordi Gud har mye mer visdom enn oss mennesker, selv når det kommer til å bestemme hvem som skal være vår make, bestemmer slektslinjene, er vi i «pottemakerens hånd» (Jer. 18:1, 6. Isaiah 29:16), og det skal vi være glad for, for av oss selv er vi intet mer enn pattedyr uten. Det var det bibelske løftet til Israelittene at de skal bli ivaretatt gjennom generasjonene, og vi er stolte Israelitter, og som Israelitter har min slekt holdt Kvitekrist i hevd i 1000+ år. Det er jeg umåtelig stolt over. Godt jobbet. Apostlene gjorde som Jesus beordret; «gå til Israelittene» (Matt. 10:6), når jødene forkastet ham, og hans lære for samfunnet og verden.

Oppdraget for hvilket vi var den «utvalgte rase», «utvalgte folket», var; Bring evangeliet til hele verden. Jobb utført. Jeg er umåtelig stolt av mine forfedre. De holdt den Hellige Pakten, da er Gud med oss, selv om jødene har forført dagens generasjon av Israelitter stort, så kan de ikke ta ifra oss andre at vi lyktes å gjøre Kristus til hele verdens Frelser og Messias, ikke bare vår. Det gjør at jødenes planer torpederes og de mislykkes uavhengig hva ondsinnede planer de har for å ødelegge vår nasjon og myrde oss, som de myrdet Jesus og flere av apostlene og millioner av kristne gjennom tidene. Payback-time. #Dommedag. Hallelujah.

Lystløgnerne har sauset sammen jøder og israelitter, og «glemt» å fortelle verden at Israelittene er stort sett hvite kristne, ikke krokryggede og kroknesede eller europeiserte jødekhazarer / askenazier av herskerrasen Edom som Stoltenberg, Gahr Støre, Barth, Brende, Schwab eller andre slike gudløse sataniske hedninger, løpeguttene for den harlemske klimareligion, med mål å ødelegge våre nasjoner, Jacobs Trøbbel.

De som offentlig erklærer å tilhøre Gud og ikke edom-jødene, Satan og deres Satans Synagoge (Åp. / Rev. 2.9 & 3.9), la meg meg bare avslutningsvis minne edom jødene ved makten i Norge hva som skjedde når de fikk myrdet den uskyldige Jesus; lyn og torden, tempelforhenget revnet, satanist tempelet deres i grus, og 2000 år som pariakaste i verden, ingen ville ha med dem å gjøre, forbudt opphold i 119 nasjoner for sin usedvanlige hang til ondskap, Matt. 27:25; «la hans blod komme over oss og våre barn«…. gjorde det det ?

De har makten over sine egne satanister, ikke Guds Folk. Vi er her også, vi eier verden, i kraft av Lammets Blod (Leviticus 17:11; Hebrews 9:22).

Dommedag – The Judgement

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring