Oss Byggere imellom; Trump kan være stolt av sin datter

Hvordan verden og samfunnet skal se ut i morra, i fremtiden, det velger vi idag. Hver enkelt av oss. Hvem en velger seg som ledere. Velger majoriteten seg en satanist som leder – en slik som Erna Solberg, så er satanisme hva en får. Som Donald Trump sa selv : «Dere visste jeg var en Slange før dere slapp meg inn«. Men hvor mye Slange ? Okkulte krefter styrer verden, hånden som styrer verden, er usynlig for de fleste. Men vi som ser den, for oss er den virkelig. I konspirasjonsforskningsmiljøet kan vi raskt peke på og gi ansvaret til alle andre, MEN hver enkelt av oss er ansvarlig for hva vi velger å tro på og støtte her og nå, idag – det valget skaper morgendagen.

Jeg må innrømme at jeg likte talen til jødisk giftet Ivanka, en flott datter Trump har, og hun mener det hun sier, hun har emosjonene med seg, han også – emosjonene vi ser på utsiden kan ikke så lett fakes. Talen hennes med norsk transkripsjon lenger nede på siden. Var veldig bra.

Fornyes ånden, gjenfødelsen i Jesus Kristus, en får Guds Ånd og blir kristnet med den Hellige Ånde, da vil valgene endres, for alt. Da vil en også gjenkjenne onde og gode ledere. Trump er for alle praktiske formål en lynavleder (((de))) kontrollerer, som Satan instruerer. En som tar opp mismotet og sinnet, og kanaliserer det i feil retninger. En som Hitler, som de finansierte og kontrollerte også for å få den rette slutt. Hitler ble Israels grunnlegger. De hadde ikke klart det uten Hitler. De vil IKKE ha en de ikke kontrollerer som President, da kan de ikke kontrollere resultatet, slutten. Amerika vil ikke returnere til kristendommen med Trump. Eneste som kan gjøre det er å utvise alle edom talmud jøder, eller de blir kristen.

Donald J. Trump er jo ærlig i det minste, om noen saker. Kristne må jo kunne støtte de kristne saker han pusher. Men ikke de sionistiske. Idag foretrekker folk løgnen fremfor sannheten, bare løgnen blir kommunisert med pent språk, med innestemme. Merkelig det der, men det er helt etter Bibelens profetier, menneskene skal bli ødelagt, miste evnen til å skille god fra ondt, rett fra galt (Romerne / Rom 1:28 og 2 Thess. 2:11 ). I Norge kan jeg av erfaring bare anta at majoriteten elsker uærlige mer enn kjÆRLIGE mennesker. Ærlighet utgjør faktisk mesteparten av ordet kjÆrlighet. Likevel må valget gjøres mellom gode og onde ledere, som mellom rett og galt, synd eller hellig, rettvist eller urettvist, selv om valgene vi får er bare mellom pest og kolere. Og vi kan aldri vite detaljene i Guds plan; Som fra Dan-stammen er Don Trump like mye slekt med oss Kaukasiske Israelitter – realIsraelites – som med Edom jødene. Hvem vet om ikke Gud vil ha plassert en hersker et sted, en konge eller en dronning som skal redde sitt folk; Mordecai peker på Esthers høyere kall som dronning: «Hvem vet om du ikke har fått dronningsetet for en tid som dette?» (Esther 4:14, NASB). Vi vet ikke sikkert før vi ser tilbake, hva som skjer og skjedde. Gud er en enigma, som Trump er en enigma. Dan stammen skal både forlede oss og dømme oss, sier Bibelen, så vi «faller bakover». Vi ser forledingen inni synden, men vi vi vet ikke helt ennå hvordan Dan-stammens rolle ender. Jødene innbiller seg at de er Israelitter, det er de ikke. De kan fort få seg en overaskelse at de bestemmer ikke hva Gud gjør om de tror på løgner. Gud vet hva som er sant, og Bibelen må leses og forstå utifra hva som er sant, ikke Satans Synagoges patologiske vrangforestillinger og løgner.

Donald Trump er en praktiker, har omgått arbeidsfolk hele livet i alle husene han har bygget, mens Biden har vært i politikk i 47 år og ikke oppnådd noe som helst, annet enn faenskap, den korrupte satan. Når en-til-to million mennesker takker ham, elsker ham, og klapper ham fram, så er selv en edomitt jøde eller slange fra Dan vanskelig å være upåvirket. Kanskje vil det mest fordervede menneske vokse med tilliten, gleden av å være elsket, mer enn hva jødene gjennom historien heller har vært som Herskere, hatet (USSR, UK, Norway, Herodes)? Kanskje kan selv et fordervet og forherdet jødehjerte smelte av å bli elsket av så mange, og dermed ønske å gjøre godt? Vi kan jo leke oss, og kanskje lure eller forføre oss selv, med tanken.

Donald Trump trengte ikke bry seg med andre, han trengte ikke si noe om urett han ser, om løgnaktige medier, korupte politikere, eller ønske å sette ned skattene for folk – han kunne øket skattene og sendt skattepengene til Bill Gates og WHO, eller til ‘klimasaken’ til inntekt for Al Gore et al for eksempel, til sine internasjonale venners berikelse så de kan bruke de penger til sin Nye (antikristne, sataniske) Verdensorden, the Great Reset.

“Life Can Only Be Understood Backwards; But It Must Be Lived Forwards.”
– Kierkegaard

Jeg har avslørt at Donald Trump er mest sannsynlig fra Dans stamme, merovingier fra 33 graden ved Mount Hermon og alt det der, der de falne engler landet. Kanskje mikset med litt edomitt jødisk blod. Det er en av mine mest leste artikler (jeg har snart like mye engelsk språklige lesere som norske ser jeg av statistikken):

The Donald: the Serpent Seed from the Royal Bloodline/Tribe of Dan

The Donald: the Serpent Seed from the Royal Bloodline/Tribe of Dan

Dans stamme har en Slange som emblem.

Men Trump er ikke noen ond mann for det. Faktisk kjenner jeg meg mye igjen i Trump. Han er bare som Ivanka sier; ukonvensjonell, ikke helt A4. Vi tenker på måter andre ikke skjønner, og derfor har vi ikke så mange andre enn de aller nærmeste av familien, som forstår seg noe på oss. Trump er heldig han har slik en flott datter, som vet hvem han er, ikke hva de hatefulle mener han er.

Om det er slik eller slik. Vi må velge symboler, ingen er perfekt andre enn Jesus Kristus. Trump kan være glad han har en familie som kjenner seg; en som Ivanka, se talen hennes med vår oversettelse og transkripsjon nedenfor. De 100+ million som hyllet Trump, de hyllet i virkeligheten IDEALET, drømmen. Jeg beklager at de måtte se idealet og drømmen tape, gå tapt. Jeg håpet selv på at det ondes fremgang i verden skulle kunne stoppes på det nivået vi er nå, men med dette er vi ikke etter Guds Vilje ved enden av elendigheten ennå.

Folk gis valget. Hver dag. Hver uke. Hvert år, hvert øyeblikk, må vi alle mennesker velge mellom det gode og det onde. Trump eller Biden. Det er en egen mennesketype som velger å like slike som Trump, mest fordi de elsker kjÆRLIGHET. Direkte tale, hvor andre liker å bli løyet for og bedratt bedre. Bibelen skriver om forskjellen på disse to mennesketyper (Romerne / Rom 1:28 og 2 Thess. 2:11 ). Jeg er selv og liker best Trump sin mennesketype. Det er bedre å såre noen med en sannhet, enn å trøste dem med en løgn.

Trump har gjort ting som jeg er veldig uenig i, askeNazienes mann, Israels mann, bedrageres mann i Midt Østen. Lite annet valg, han ville vært konkurs imorra om han ikke tjente litt også den talmudiske sataniske boljevik elite som sitter med den reelle makten i Amerika etter at de hadde industrielt eksterminert 66 million av vårt broderfolk i Russland ((RUS betyr Skandinav etter Rurik). Bolsjevik jødene etter de hadde fått stilt sin blodslyst og gjort de 66 million blodofringene til sin gud Satan (Åp. 2.9 & 3.9), da dro de fra bolsjevik Sovjet > Israel > Amerika, hvor de med doble pass idag styrer Amerika via ADL of B’nai Brith og AIPAC utnevnelser til regjeringen, om Presidenten heter Trump eller Biden.

Ødeleggerne
J. Robert Oppenheimer: «I am become Death, the destroyer of worlds.»

Men Trump kan i kraft av seg selv gjøre mer godt enn Biden. Biden er en stakkars sprellemann, helt uten integritet, ryggrad eller noe som helst godt i seg, selv bastard jødiske kvinnen Kamela sikkert gjør det bedre enn den demente idiot. Helt 100% korrupt og full av demoner. Demonbefengt er de nok begge.

Bidens Bolsjevik Regjering. Holocaust er kommet til Amerika

Byggmestrene

Noen bruker den rette Grunnsteinen, og andre ikke (1 Peter 2:7-8, Acts 4:10-12, Jeremiah 51:26). Det får hver enkelt stå for selv. Individuelt skapes vi, individuelt dør vi.

Så jeg vil si at Trump som jeg ser det har ikke gjort mye galt. Selvfølgelig er jeg uenig i hans sionistiske vennskapeligheter, som ambassade til Jerusalem, ikke avtalen de har det – annet enn at Bibelen profeterer at satanistene skal tråkke ned og spotte (Sodom & Egypt) den Hellige By hvor Jesus engang vandret, men det får så være.

Bortsett fra det, så var han symbolet for Amerikas ideal som tapte og døde. Det er en sorg for mange som går dypere enn de selv kanskje ennå forstår. Som om en del av dem selv er iferd med å dø.

Det må sies til Donald Trumps kredit, fordi hver dag strever jeg å være så Rettvis som jeg kan, mitt valg, fordi det var hva som gav Abraham favør hos Gud, og Davids seire og rike velsignelser, og mangel på det som bevirket Kong Salomons fall fra nåden, inni forbannelsen, samt mest av alt hva som bevirket Guds dom over Jesus Kristus, som dundret gjennom de himmelske sfærer : «Dette er min sønn, i hvilken jeg har behag«. Lyn og torden, tempelforhenget revnet, og noen år etter var byggverket – Tempelet – til Salomon lagt i grus, fordi Grunnsteinen var feil, og satanistene som korsfestet den gode (Jesus, Guds sønn) og frikjente den onde (Barrabas, Satans sønn), de ble sendt på hodet og ræva i diasporaen. Vel fortjent. De valgte det selv; «La hans blod komme over oss og våre barn» skrek de av sin fulle heslige hals (Matt. 27:25). Folk valgte seg feil åndelig Grunnstein, leder. De om det. Da kommer Ødeleggelsen. Man høster som man sår, alle. Alle fortjener vi hva som kommer.

Som Trump er jeg en Byggers sønn, min far var snekker – han kunne bygge alt – i alle materialer, hus, garasjer, naust, bygårder, jeg husker han bygget hotell, på Stranda, da bodde han i campingvogn på stedet, jeg var med der om sommeren, så jeg elsker å bygge, bygge har vi gjort hele livet fra jeg i åttende klasses arbeidsuke alt nytt innvendig kropp i Nedre Strandgata. Ta vare på gamle ting, reparere dem. Så jeg forstår hva Ivanka sier her.

Vi har i verden Byggere. Og vi har Ødeleggere (tikkun olam).

Tror de Reparerer, mens de Ødelegger

Husk at Trump er bare et symbol på verdens scene som Gud eller Satan gir dere å velge fra (du bestemmer).

Og hvis du er villig til å akseptere falske flaggoperasjoner angrep på Kongressen – bare lurerier, valgbedrageri og løgner, bør du akseptere å støtte og utrope Biden som vinner. Valget er tross alt DITT, og DITT alene. Du får den verdenen du ønsker. Jesus sa han han har et rom for alle, hvert våre ‘rom’ i det hinsidige, etter våre behag og valg (John 14:2). Velg uretten, og da må en tilbringe evigheten med dem som er det, eller brenne i ildsjøen sammen med dem. Helvete er ikke avskaffet av andre enn satanistene, de har etablert et avdelingskontor av det her og nå på jord.

Mannen er like lite hellig som meg og de fleste andre menn. Vi har elsket damer, og gjort mye sprell i den sammenheng, sikkert også en del som ikke er bra etter dagens moral, men den gang var det sport for oss, det var normalt, å løpe etter damer. Det eneste normale. Joda, vi har gjort mye som kanskje var dumt og kan kritiseres i den sammenheng. Men, om det normale skal definere oss som unormale etter dagens standard, så får vi leve med det vi som lever etter Guds standard, tar vi ikke verdens dom så nøye. Vi ser det på en annen måte. Det normale er fremdeles normalt for oss. Vi gidder ikke gi opp det, selv om satans luciferiske folk skulle mene vi bør gjøre det, og elske alt perverst og hate normaliteten.

Menneskeheten kommer ikke til å få noen god leder, før Jesus Kristus i ånd kommer tilbake for fullt i verden og inspirer en leder eller ledere som virkelig står på kristen grunn, ala vår Grunnlov av 1814, mer enn jødisk grunn. Vår verden kan aldri bli kristen med jødisk lederskap, ikke vår nasjon og idealer heller. Tvertimot. De dødes. Av Ødeleggerne (tikkun olam).

Donald Trump må være svært stolt av sin datter i dette øyeblikk hører på talen, å være Bygger er en hedersbetegnelse, her er

Ivanka’s tale

«Etter de siste 4 årene har vi lært mye. () Min far har sterk overbevisning. Han vet hva han tror på. Og han sier hva han tenker. Enten du er enig med ham eller ikke, vet du alltid hvor han står. Jeg vet, min fars kommunikasjonsstil er ikke for enhver smak, og jeg vet at noen tweets kan være litt ufiltrerte, men resultatene, resultatene taler for seg selv.

Han er så ubeskjeden om sine overbevisninger at han får meg og utallige amerikanere til å se lenge og vel på vår egen overbevisning, og spørre oss selv, hva står vi for, hva slags Amerika ønsker vi å etterlate for våre barn?

Jeg er mer sikker enn noen gang før at vi ønsker en fremtid der barna våre tror på amerikas storhet. Vi ønsker et samfunn der hvert barn kan leve i et trygt samfunn og gå på en god skole etter eget valg.

Vi ønsker en kultur der debatt og meningsforskjeller oppmuntres, ikke forbys, hvor politi og rettshåndhevelse respekteres, hvor vårt lands rike mangfold blir feiret og hvor mennesker av alle bakgrunner uansett rase kjønn og trosbekjennelser har en sjanse til å oppnå sitt gudsgitte potensiale. Dette er fremtiden faren min jobber med å bygge hver eneste dag.

Å bygge er tross alt er det han har gjort hele livet.

Han er beundret og venn med byggearbeidere på utallige arbeidsplasser, men det har vært en ny og dypt rørende opplevelse for ham og for meg å se denne stoiske maskinisten – og stålarbeidere med en tåre i øyet takke ham for at han var den eneste som var villig å gå i krigen for dem, for jobbene deres, for familiene deres og for deres fremtid.

Til hardtarbeidende menn og kvinner over hele Amerika, og her i kveld;

Du er grunnen til at faren min kjemper med alle sine harde og store krefter
Du er grunnen til at han i utgangspunktet stilte til president

og DU er grunnen til at han kommer til å fortsette å kjempe i 4 år til. »

————

Donald J. Trump har en flott familie

Vi har det vanskelig vi idag, som elsket så høyt alt hva Amerika stod for fra kanskje før vi kom der som ung uteseiler i 1981, er i stor sorg og sjelenød, vi ser det dør for hver dag.. kanskje det hadde vært bedre å dø selv enn å se selveste erke idealet for kristne fridomselskende i verden dør så brutalt, så uærlig.. så bedragersk… brutalt voldtatt, men det er i de tider når vi er som lengst nede at vi MÅ huske, dette er profetert, det er Guds vilje.. at vi trenger Jesus Kristus å minne oss om at etter korsfestelsen kommer oppstandelsen. (((DE))) – Satans Ormeyngel klarte ikke da å korsfeste godheten og Rettvisheten, de klarer det ikke denne gang heller (Rev. 20:7), fordi Jesus Kristus vant over dem en gang for alle på Golgata. Vi trenger ikke gjøre noe mer. Bare å velge rett lederskap, det holder. Rettvisheten blir gjenopprettet. Bibelhistorien viser oss at Rettvisheten, sannhet og moral blir alltid gjenopprettet. Vi må bare være tålmodig.

Vi som elsket Amerika
https://www.riksavisen.no/vi-som-elsket-amerika/

La nå bare Satans Ormeyngel få lov å avsløre seg, som de gjorde i USSR, slik vil de gjøre det i USSA til slutt, og deretter, deretter er det ingen steder å flykte, å finne kristen frihet og fred, selv for dem. Banditt staten og røverreiret deres i Midt Østen har ingen lang eller evig fremtid, så de bør ikke klynge seg for mye til den #Epstein nødutgang. Gud tilbyr ikke nødutganger eller nødbunkerser hverken i Israel eller Antarktis for edomitt satanister og kjeltringer, mordere og tyvpakk, som i denne tid skal alliere seg med den gule rase med jødisk lederskap og søke hevn over Jacob-Israels slekt ( Kaukasiske Israelitter, de rette Israelitter, de ti stammer som dro fra jødeland 700 år før Jesus sin tid via Assyria fangenskap til Europa).

En annen og ublid skjebne venter edomitt jødene; Esaus barn (Malachi 1:3; Romans 9:13), annet enn deres evige ShangriLa, Nye Verdensorden etter deres Great Reset, med den ‘bærekraftige utvikling’ for kun dem. Det de gjorde mot andre, all sorg forårsaket, den skal de kjenne på selv. Det er Bibelens løfte, se her (Jeremiah 30:7, Jeremiah 49:10, Jeremiah 25:35, Isaiah 17:14, Isaiah 2:19, Lamentations 4:22, Obadiah 1:6, Psalm 37:28, Amos 9:3, Revelation 6:15,16,17). «Hevnen er min», sier Jacob-Israels Gud. Jeg venter.

God Bless the USA
Lee Greenwood sings

Symbolet for dette var Donald J. Trump (Drumpf). Symbolet tapte slaget. Ikke krigen. Gud vinner !

————

«After the last 4 years we have learned a lot. () My father has strong convictions. He knows what he believes. And he says what he thinks. Whether you agree with him or not, you always know where he stands. I recognize my dads communication style is not to everyones taste, and I know that some tweets can be a little unfiltered, but the results, the results speak for themselves.

He is so unapologetic about his believes that he caused me and countless americans to take a long hard look at our own conviction, and ask ourselves, what do we stand for, what kind of America do we want to leave for our children.

I am more certain than ever before we want a future where our children believe in american greatness. We want a society where every child can live in a safe community and go to a great school of their choice.

We want a culture where differences of opinion and debate are encouraged, not canceled, where law enforcement is respected, where our country’s rich diversity is celebrated and where people of all backgounds races gender and creeds have a chance to achieve their God given potential. This is the future my father is working to build each and very day.

Building after all is what he has done his all life.

He is admired and befriended by construction workers on countless jobsites, but it has been a new and profound experience for him and for me to see this stoic machinist – and steel workers with a tear in the eye and thank him for beeing the only person willing to go in the math for them, for their jobs, for their families, and for their futures.

To the hard working men and women across America, and here tonight ;

You are the reason my father fight with all of his hard and all of his might
You are the reason he run for President in the first place

and YOU are the reason he is going to keep fighting for 4 more years.»

The Battle Hymn Of The Republic
Trump’s Pre-Inauguration Jan 19th 2017

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring