Spydeberg-jentenes død; Full suksess for jødiske Gro Harlem Brundtland

Mange mener en kjærlig Gud bør tillate Satan og satanister å få drive på så mye han og de vil med sine tvilsomme interesser og agendaer i verden og samfunnet, som å lokke med at den ‘frihet’ som Slangen tilbyr (Genesis 3:4-5), er så utrolig flott og god i virkeligheten for barn og unge. Frihet til hva? Nød, død og selvdestruksjon ? Hva slags kjærlighet er det å tillate og oppdra til det ?

Tittelbilde brukt i religionskritisk øyemed:  Den kommunistiske (AP) kvinnebevegelse. Om åndsløshetens mangelsykdommer i barn og unge, det fører til nød og død (evig død også). Det harlemske prosjekt har vært å forsikre seg at flest mulig får oppleve åndssvakhetens nød og død, helst den evige åndstomheten, og IKKE gjenfødelsens mirakel i Jesus Kristus. Barn og unge søker til rusen som en erstatning, men duger det ? Kanskje det duger for GHB å få tatt livet av flest mulig, men duger det for oss kristne?

Vi som har fulgt jødiske Gro Harlem Brundtland (GHB, AP, WHO, FN og HEF) vet at der ikke finnes en eneste dråpe godhet i henne. Alt hun gjør, det gjør hun av egoistiske ondskapsfulle hensikter, fordi egoet er hennes natur. Som den kristne familieinstitusjonens svorne fiende gjorde hun barna, Guds gave til foreldrene, til Statens barn. Hun og jødiske Karin Stoltenberg fra Heiberg-slekten gjorde foreldrene til Statens barnevakter, slik at hvis de ikke gjør som den verdslige Staten vil, gjør barn til sekulære satanister som HARLEM selv, får foreldrene smekk over fingrene, straff, mister barna. Sosialismen er politisk praktisk verdsliggjøring av mennesker, det er jødiske satanistrabbi Karl Mordechai Marx Levy sin politisk praktiske satanisme, les Richard Wurmbrandt bok «Marx and Satan«;

“Communism is collective demon-possession.” (97)

Bibelen viser oss at det er tre utviklingstrinn for mennesker. Disse er:

 • Det kjødelige menneske. Det domineres av kjødet, dets lyster og begjær, de profane.
 • Det sjelelige menneske. Det domineres av sjelen, som er tankene, fornuften, viljen og følelsene.
 • Det åndelige menneske. Det domineres av Guds Ånd, som bor i vår pånyttfødte menneskelige ånd.

http://bibelfellesskapet.net/index.php/component/tags/tag/kjodelig

De kjødelige er med andre ord de avstumpede, pattedyrene (dyrets merke) (med potensiale til å bli mennesker ved den kristne gjenfødelsen), åndsløse, i beste fall kun åndssvake. Staten verdsliggjør og dermed satanifiserer barn ved jødisk sekulærkravs lov, de skal gjøres kjødelig, seksualisert fra barnehagestadiet – jordfestes de i sine blodrøde bunnchakra, lever de sine liv i sin harlemske profane sosialistiske åndssvakhet (legg merke til at indigo fargen mangler i PRIDE regnbuen – naturlig nok, deres hedonistiske verdslige naturers forlystelige tilfredstillelser er satanisk, de bindes i den sataniske verdslige dimensjon) ;

Synonym til KJØDELIG i kryssord (KILDE) :

Når synden ble institusjonalisert av våre jødiske Herskere. Der er ingen nøytralitet mellom Gud og Satan, sekularisme er gudløshet og dermed verdslig satanisme, gjøres til Statlig krav. Den jødiske profane verdsligheten og åndsløse karnaliteten (666, dyrets merke) utfolder seg i samfunnet som en psykisk og sjelelig mangelsykdom, i både barn og voksne.

https://naob.no/ordbok/verdslig

Åndssvake og åndsløse gudløse harlemske kopier av hverandre, – de massebevisste masseproduserte borgere -,  har overtatt som Byggere av Det Norske Hus (Isaiah 28:16, 53:5, Ephesians 2:20, Matt. 21:42) ; de åndsvakes nirvana

«verdslige vismænds skrifter»  (Henrik Ibsen Kejser og Galilæer 226 1873)
«kirken opgav sine krav på verdslig magt»  (Bjørnstjerne Bjørnson Samlede digter-verker VII 422)
«kirken … er nu forvandlet til en verdslig bygning»  (Lorentz Dietrichson Vore Fædres Verk 174 1906)

Kristushatet startet i vår nasjon for 100 år siden; Den sterkt antikristne jødiske arbeiderpartileder og utenriksminister (AP) Edvard Isak Hambro Bull skrev i 1923 boken «Kommunisme og religion» side 31. Han går rett inn på samfunnsordninger som er organisert mot kristen ideologi. Det bør siteres på nytt, fordi AP ikke har tatt avstand fra det, men fremmer det til stadighet:

«Vi skal gjøre skolen verdslig, liksom sykepleien og begravelsen og ekteskapet og fødselsregistreringen. Vi skal skal slåss uforsonlig mot den bestående lutherdom som andre fordummende sekter». Og videre het det: «Barna skal gjøres til sosialister, og det er lærerne som skal gjøre dem til det».

De har lyktes veldig godt. Verden og nasjonen ble veldig verdslig og dermed veldig jødisk. Kristne blir med tvang og frykt presses til å oppdra barna sine den Harlemske måten; Jødisk. https://www.riksavisen.no/vil-jodiske-sivilombud-hanne-harlem-i-dypstaten-hjelpe-en-kristen/

Riksavisen tolkning av jødiske Maslow, ÅNDELIG i toppen

Åndenød og død

Spydeberg-jentene Mille Andrea (16) og Mina Alexandra Hjalmarsen (16)  var visstnok under tiltak av barnevernet, altså Gro Harlem Bruntlands «nabokjerringer», og «nabokjerringenes » omsorg er jo dømt til å gå galt med, de fleste av de sosialistlotter er jo dum som noen brød, jfr. «for tykke brødskiver» er omsorgsovertagelse. Jesus advarte oss om at det følger løgn, nød og død med edomitt-jødene, og hva de avlærer seg dermed, ref. John 8:44.

Og de kan vi jo ikke forvente stort av som omsorgspersoner, fordi de er i jobben for sin selvrealisering og «økonomiske selvstendighet«. Og siden deres sjelekompetanse nok er på linje med sin ‘landsmoder’ og kvinneforkjempernes leder, om en jobb de kan fø seg selv på og ikke være avhengig av ektemannen, «økonomisk selvstendig» heter det, at begge to parter i den kristne religions kjernefamilie som samfunnets grunncelle, som disse jødelottene fant å torpedere, at begge foreldre må arbeide for at familien skal overleve, som slaver av den talmud-jødiske politikerklassen istedenfor bare en forsørger, tradisjonelt faren i familien.

I nyttårstalen hun holdt som statsminister i 1995 sa GHB som har fått rus oppkalt etter seg:

«Vi har glemt det gode, gamle kollektive ansvaret. Nabokjerringer som følger med og kjefter når noen får juling eller blir mobbet, er der ikke lenger. Vi må få folk til å bry seg om hverandre igjen. Det er ikke så farlig å engasjere seg i andre som folk tror.»

Vi må frykte å få disse nabokjeringene til å bry seg om oss, løp som faen om du ser noen av dem. «Tykke brødskiver» er fyfy for Gro’s nabokjerringer. Narkorus, halvnaken tiktok dans, ringer i navle, neser og andre steder som skal være usagt, er helt ok.  Gro’s nabokjerringer vil være euforisk at de har lykkes å ødelegge noen barn til; dele skjebne med Jørgen Harlem Brundtland, og Ninni Stoltenberg for den del.

Min bok av 1994

Slik fikk satanistene ødelegge den kristne samfunnsorden så enkelt og greitt, og de kan ikke lage omelett uten å knuse noen egg mener de, «eggene» er barna her.

Gro Harlem Brundtland sin sønn Jørgen fikk så dårlig omsorg som barn som nøkkelbarn at han fant det like greitt å skyte seg. Gutten burde jo vært under et kristent barnevern en god stund sannsynligvis. Damen er jo en helserisko for mennesker, spesielt barn og unge.

Om noen småjenter dør av overdose, full av ringer i navle, ører, nese, tatoveringer både her og der, fritt å danse og vise seg halvnakne på tiktok, altså barn av foreldre som er inspirert av Gro Harlem Brundland og hennes nabokjerringer og dermed ikke kan gi dem proper oppdragelse.. og manglende mening med livet. Barn og foreldre som begge er skadet av illusjonen om «fri barneoppdragelse», ved lov og tvang. Se her hva denne barnehagelotten har lært på skolen sin , skolebok mest sannsynlig av Kari Killen :

«Psykolog Per Isdal seier at vald er alle handlingar retta mot ein anna person, som gjennom at denne handlinga skader, smerter, skremmer, eller krenkjer og får denne personen til å gjere noko mot sin vilje eller å slutte å gjere noko han eller ho vil«.
http://www.sunnhordland.no/debatt/fredrik-h-fladmark-sine-vone-over-innhaldet-i-omgrepet-vald

Forskjellen på voksne som får gjøre som de vil, inntil en viss grad til de entrer det kriminelle, og barn, er at barn skal oppdras til hva Gud vil og hva de kristne foreldrene vil. De har ingen annen vilje enn det de blir oppdradd til. Det sataniske samfunnet forbeholder seg retten til å oppdra dem i den statssekulære, ateistiske og den faktiske luciferiske ånd. Opprørsånden, mot alt som er hellig og godt.

https://www.riksavisen.no/barnevern-og-stat-oppdrar-traumatiserte-luciferianere/

Vi kondolerer spydeberg-familiens tap, og det er altså aldri det smarteste trekket å høre på Harlems oppdragelsesprinsipper for barn for noen som helst familier, som er bevist dødelig. Alle foreldre bør vurdere rådgivining hos noen kristne, fremfor hos satanister som Gro HARLEM fra Human satanEtisk Forbund (HEF), som falt for Slangens list om total frihet for all slags perverst de kan ha lyst til, en lov som gjelder Satans Folk, men ikke Guds folk.

Gjør hva du vil skal være hele Loven.” – Aleister Crowley,  Lovens Bok I:40

O.T.O. er forøvrig samfunnet til journalist og mediayndling John Færseth, se ‘Lovens Bok‘. Det var denne loven som Gro Harlem Brundtland i HEF og John Færseth i O.T.O. skulle «revolusjonere» samfunnet med, og være SÅ bra for barndommen og ungdommen…. de fikk lokket, indoktrinert og overbevist mange foreldre og Storting, gjennom media og lovverk om at dette var SÅ bra, når oppdragelse ble forbudt, hmm..

Jonas GAHR, skapjøde, koffertbærer til GHB som ung oppdrettsfisk

Kanskje det likevel var en god ide som Bibelen forordner å holde litt strammere tøyler på sine unge håpefulle? Be kveldsbønnen sin osv. ? Jødinne-troikaen Gro Harlem Bruntland, Karin Stoltenberg og Kari Killens sine «nabokjerringer» i barnevernet og skole er tillært å se på kristne slik, satanistisk;

«Dette kan ikkje oppfattast på anna måte enn at rektor meiner kristendommen er farleg for barna.» – BESTEFORELDRA TIL DEI 5 Bodnariu-barna, NAUSTDAL

https://www.riksavisen.no/bodnariu-barnas-besteforeldre-tar-til-motmaele-mot-satanistene-i-barnevernet/

Satanister mener Gud er kjærlighetsløs om Gud ikke aksepterer alle som de er. Barnas viljer skal gå foran Guds vilje. Slik gjøres alle barn til opprtunistiske satanister, rebeller. Jeg mener Gud er kjærlighetsløs om han tillater liberale perverse foreldre å holde på slik å ødelegge sine barn, for evig.

Før eller siden bør vel den «frie barneoppdragelse» til Gro Harlem Brundtland, Karin Stoltenberg og de sosialistiske liberalernes og statens opplegg bevise seg og bli oppgitt som mislykkede sosiale ekspertiment som kostet en uendelig mengde mennesker det gode livet ? Hadde foreldre latt være å høre på disse «oppdragere fra Helvete» og holdt seg til den kristne standard, så hadde tusenvis av døde barn levd ennå.

Mer fra Richard Wurmbrand, jøden som ble kristen, i boken ‘Marx and Satan’ (bok review) ;

“Christians oppose communism not from the viewpoint of capitalism, but of the kingdom of God, which is their true social ideal.” (61)

I pray that others will also continue this important inquiry into the relationship between Marxism and Satanism. (102)

A man can be a Satanist without being aware that such a religion exists. But if he hates the notion of God and the name of Christ, if he lives as though he were only matter, if he denies religious and moral principles, he is in fact a Satanist. Those who delve into the occult are in the same class. (107)

Abandon Satan and his evil cohorts. History proves he is never true to his own. Therefore, choose life and love and hope and heaven. Marxists and proletarians of the world, unite around Jesus Christ! (112)

Hva talmud-jødene ved makten i Sovjet USSR, som i det engang kristne USA har gjort der, er hva Gro Harlem Brundland og hennes menn og allierte sataniske forbundsfeller vil gjøre her til lands med barn og ungdom…dop dem med narko og vax til de profane dør av seg seg selv og sin egen dumskap.

Dobbelt så mange i USA er døde av overdose på ett år enn antallet drepte i Vietnamkrigen.
https://derimot.no/gods-own-countrydobbelt-sa-mange-i-usa-har-dodde-av-overdose-pa-ett-ar-enn-antallet-drepte-i-vietnamkrigen/

Å sette sosialistiske jødiske satanister (Rev. 2.9 & 3.9) til å gi oppskriften på barneoppdragelsen var vel kanskje ikke noen særlig glup ide?

Barnatro · Christer Sjögren

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring
    
  
  
    

2 Kommentarer

 1. Pingback: Skoghøy hadde rett: Høyesteretts Ragnhild Noer og Bergljot Webster beviser kjønnskvoteringens misere – Riksavisen

 2. Lise Lotte Tjeldstø

  Spydeberg jentene ble nok helt klart myrdet av regimets dødsskvadroner slik som Hans Gaarder.

  Agendaen var å få folk til å se en annen vei og ta fokus bort fra oppstigningen av Satans diktatur NWO.

  Samt et fint lite offer til Satan.
  No Sacrifice, No Victory

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.