Sejersted-Heiberg-Stoltenbergs rett til å bedrive juridisk faenskap og krig mot hvem de vil (norsk adel)

De aller fleste trodde kanskje at adelen var avskaffet i Norge. Men det stemmer nok ikke. Vennligst vær oppmerksom på at idag er veldig mange israelitter innbilt av okkulte ondskapsfulle løgnere i verden at de er jøder, som masse jøder er innbilt og tro på at de er israelitter. Begge deler er veldig fjernt fra sannheten. Jøder er Edomitter etter Esau, Israelitter er etter Jacob som ble Israel.

Idag skal jeg forklare dere hvorfor vi idag har så mye urett i norske domstoler. Fordi den er besatt alle stillinger av rettstjenere (advokater og dommere) med jøder, som åpenbart elsker løgnene foran sannheten, som Jesus sa i Joh. 8:44.

Heiberg-familien dominerer fullstendig norsk medisin, politikk og rettspleie
https://www.riksavisen.no/heiberg-familien-dominerer-fullstendig-norsk-medisin-politikk-og-rettspleie/

Fordømte antisemitter. Se forskjellen på disse jøder og israelitter i artikkelen jeg skrev forleden, og husk at i JewGen har de sauset sammen kristne Israelitter og talmudisk/satanistiske jøder i et salig rør, men Jesus sa at vi skal «kjenne dem igjen på fruktene«, altså om de er eller ikke er rettvise som Abraham eller om de lyver mye (John. 8:44), det er forskjellen på de som Abrahams og de som er Satans barn;

The difference of Biblical Jews and Israelites
https://www.riksavisen.no/the-difference-of-biblical-jews-and-israelites/

Kun israelittene klarer å ta til seg det kristne budskapet, om viktigheten av rettvishet og alltid si sannheten, være ærlig. For en jøde er dette gresk. De forstår det rett og slett ikke. De har erfaring for at det er mye mer profitabelt å lyve, i dansen rundt gullkalven. Det kan være sant rent økonomisk, men fordi de ikke forstår det kristne hva godt det er i å «vinne hele verden enn å miste sin sjel». Jesu oppdrag og pakt med sitt utvalgte folk (utvalgt til et arbeid, utvalgt til et oppdrag) de kaukasiske israelittene når jødene forkastet ham beordret Apostlene; gå til Israelittene (Matt. 10:6), at de må gjøre én ting for ham; Bring evangeliet til ALLE raser til HELE verden. Mark. 16:15. «til hver skapning«…

Jeg er glad for å kunne si, jeg rapporterer tilbake til Jesus (og min lesere), oppdrag utført, mission accomplished, mitt folk gjorde det. Sammenlignet med antallet av befolkningen vår, er det ingen nasjon under solen som sendte så mange misjonærer ut i verden som Norge. Jeg er veldig stolt av det faktum! Det er fullbragt ! Vi gjorde det !

De forstå rett og slett ikke de karmiske implikasjoner og komplikasjoner – en høster som en sår – av rette personlige valg. De skjønner ikke engang tempelforheng som revner, lyn og torden, satanist tempel i grus, 2000 års diaspora som pariakaste, er de dum da ? «We will rebuild» sier de i barnslig trass når Gud riverd em ned, ref. Isaiah 9:10, Hosea 8:14, Malachi 1:4. Idioter fortjener alt som kommer mot dem som et hurtiggtog av deres karmiske konsekvenser av dumskaper. De har fri vilje, men konsekvensene av derees viljer, er ikke fri. Den er gitt.

Har jødene tenkt å rette opp i uretten gjort mot meg, eller vil de fortsette på sin ondskapsfulle vandring å bruke rettsapparatet mot alle sine fiender, deres venner vinner, deres motstandere til deres sataniske antikristne agenda til Skabben, Bill Gates og George Soros taper, taper alt de prøver på.

Her er den jødiske sataniske troika norske herskerne sender alle våre penger til, de eier alle fima som får profittere på strømprisene, og de kontrollerer alle landets politiske partier, slik at ingen kan gjøre imot deres vilje;

Jewish leadership of Destruction (tikkun olam of everything Christian)

Helt kort oppsummert den artikkelen. Israelittene, hovedtyngden av dem ble tatt til fange av Assyrerne i Kaukasus for å avsone sine synder, 740 år før Jesus sin tid på jorden som mann. Odin ledet vårt folk utav fangenskapet i Assyria, som Moses gjorde utav fangenskapet i Egypten. Johannes / John 8:33 avslører jødene seg for Jesus, at de var aldri fanger noe sted, naturlig nok siden jødene er/var edomitter, ikke Israelitter. Anbefaler Thor Heyerdahls siste bok «Jakten på Odin«. Se forøvrig masse litteratur her.

Den aller største forskjellen på Jøder og Israelitter fremgår av en eneste ting; Er de som Abraham ? Vi husker at Abraham vant favør hos Gud for sin rettvishet. Det er altså den åndelige familietilknytnings genetiske arv som bestemmer hvem som er Abrahams Barn, og del i velsignelsene, ikke blodet og rasetilknyting. Det var Israelittene som ble mange folk, mange nasjoner, og la hele verden under seg, aldri Jødene. Jødene klarer ikke administrere en eneste liten røverstat i Midt Østen engang uten av vi kristne Israelittene i USA og Europa må sende dem U-hjelp i billionklassen. Jødene har alltid vært og kommer alltid til å være helt udugelig i sivilisasjonsbygging, derfor må de etablere seg som parasitter i Israelittenes nasjoner. At jødene skal bygge sin Nye Verdensorden er jo selvfølgelig for oss som kjenner historien noe vi med omsorgsfull overbærenenhet drar på smilebåndet av. Husk at Esau og Jacob var brødre, det er ikke alltid lett å se forskjell på dem og oss Israelittene, men EN eneste ting ser vi det på; Lyver de mye (John 8:44), har de Abrahams rettvishet, som gjør dem til Abrahams folk ?

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted utsetter meg for store urettferdigheter, og koster meg veldig mye penger, for noe som helt åpenbart er uriktig sak hans system og deres Stat fører mot meg personlig. Jeg har ofte lurt på hvilket hat som gjør at de har så mye imot meg, jeg har aldri gjort noe mot dem, hvorfor behandles jeg så urettferdig ?

Det er faktisk bare en eneste ting som kan forklare det; Esau’s hat mot sin bror Jacob-Israel, et hat som ligger i den edomittiske slekt som en genetisk skavank. Her er den norske adel, som hersker i Norge, har gjort det i lang tid, og de kan gjerne herske for meg, om de ikke hadde gjort en eneste tabbe, nemlig avsette Jesus Kristus som dette landets Landshøvding og våre kongers Konge, som han har vært for oss Israelittene i 1000 år.

https://www.riksavisen.no/norway-one-thousand-year-under-christs-reign/

Jesus hadde følgende instruks til Apostlene, før himmelfarten sin hvor han sitter ved Guds høyre hånd og er fremdeles kongenes Konge, utbre mitt Evangelium for hele verden, når det er gjort kommer jeg tilbake, selv om Jødene innbiller seg deres askeNAZI Klaus Schwab skal forbli verdens kongers konge, for evig;

Grunnen til at Barth og Gahr har så stor respekt for hva Skabben vil og ikke vil;

Jonas GAHR, skapjøde

Slik er norsk adel.

https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Heiberg

Fredrik Sejersted og Jens Stoltenberg er slektninger, og de kjører knallhardt på at Staten er til for dem, og de er Staten – ikke for meg og oss Israelittene – KUN for talmud Jødene altså. De kan loppe oss så mye de vil, raner oljefondet ved høylys dag, kamulert som «tap». Jeg kunne «tapt» hele fondet på en uke, verdens minste kunst.

Skabben sin nestkommenderende Børge Brende (H)

De skal bestemme ved SMS når de bomber Libya, og de bestemmer når de går til krig mot Russland i Ukraina, de bestemmer når de skal robbe oss på strømpriser, drivstoffpriser og klimaskatter, og alskens andre skatter. Dette var samme årsak til at Jødene og Israelittene delte seg , når den helvetes satan Rehabeam, Salomos sønn, ville ikke redusere skattebyrden, 11 stammer av Israelitter forlot da Juda og Edomittene. Edom betyr «rød» på hebraisk, kommunistiske, sosialistiske sataner allerede da, og disse satans herodeser satt alltid på toppen og nyte godt av hva de tynte folket for selvfølgelig.

Jeg tar null ansvar for hva våre jødiske herskere bruker Statsmakten de har kuppet for sine egne formål til

Hold meg som israelitt helt utenfor dette, ikke mitt ansvar, jeg tar fullt og helt avstand fra hva vår jødiske adel og makthavere gjør- dette får de ta ansvaret for selv, jeg har ikke blitt med å bestemme dette;

https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Sejersted_(slekt)

https://www.riksavisen.no/er-stoltenberg-joede/

Johansen-Borgen Israelitter

Jeg finner min egen slekt i databasen, men min slekt er og har aldri vært talmudiske jøder. Vi har alltid vært kristne israelitter.

Mitt egentlige slektsnavn som min far alltid ville vi skulle skifte tilbake til, men som aldri ble gjort. Never mind; Navnet skjemmer ingen.

Når vi igår går inn og sjekker min kones slektsnavn, så var det fullt treff på hennes morsside også. Tydelig at Gud hva han gjør; Israelittene finner hverandre. Israelittene er alltid kristen, ref. Matt. 10:6. Dette visste vi ikke før nå. Etter 23 års ekteskap. Vi måtte bare le, forklarte hvorfor hennes mor likte så godt min far når de treftes første gang; Den peneste mann hun hadde sett. 🙂

Ingen skal med dette gå ut og utbasunere at jeg er jøde. Da lyver de. Jeg er en stolt Israelitt. Har ingenting å skamme meg over. Min familie, mine forfedre, gjorde det som den Nye Pakten sa de skulle gjøre; Spre evangeliet til Jesus Kristus over hele verden (Mark 16:15). Det har vi gjort.

Fredrik Sejerstedt hater Israelittene ?

Slik foregår «rettsbehandling» i det jødiske rettsystem vi har i Norge. Det virker på meg som de har sin egen private domstol for å skape urett og djevelskap i en nasjon, tikkun olam, hvor alle lover som gjelder for alle oss andre overhodet ikke trenger de å ta hensyn til. «Rettferd» for dem er alt som er bra for dem, ikke for meg eller andre. Talmudisk sannhedrin modus.

MyHeritage - Relasjonsdiagram - Fredrik Sejersted - Jens Stoltenberg

Tilsvar på klage advokatklagenemda på Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted sin ansatte advokat Nora Mageli fordi hun i mangel på sannferdige og gode argumenter tyr til spark og slag under beltestedet for å søke å influere sine juristkolleger og mulige studievenner i Frostating til å nekte å ta vår sak.  Vi dokumenterer i prosesskrift hvor RA gjør slike skitne triks stadig vekk, for å spare Staten for kostnader (NAV-saken). Stakkars domstoladministrasjonen med så mye utro tjenere på sin lønningsliste. Kan de begynne å frykte å bli stevnet på arbeidsgiveransvaret, for ikke å gi oss gode nok domstoler med rettstjenere (advokater) og dommere som de skal ?

Der også treffer vi Heiberg-slekt, lederen i Advokatforeningen, Jon Wessel-Aas:

Godt nytt år til alle involverte i fjorårets juridiske «snakkis» som er ferdig i M&R tingrett, holder på i lagmannsrett og annen sak i Høyesterett (Sun Tzu lærer oss å angripe fienden fra flere kanter), og annet grafs i jordskifterett vi skal også avkle enkeltes hang til løgner og bedrag i rettspleien som jeg skriver bok om, – fordi vi Sunnmøringer hater at noen forsøker bedra oss for en shekel eller krone – det går de ikke ut med, jeg vil gjerne vinne snakkispremie for 2023 også.  For jeg har ikke truffet et eneste menneske i norsk rettspleie som ikke hater meg dypt og inderlig, beviselig, for ingenting, – jeg har aldri gjort dem noe;

Jordskiftedommer

Saklig kritikk av domstolen skal de tåle, sier RGA 4.1, da har selvprosederende samme «rett og plikt». Jeg forventer at det blir juridisk lyn og torden i 2023, at det juridiske tempelforheng revner, løgntemplene deres legges i grus, og at inkompetente og urettvise blir sendt i diaspora, snarest…  det var rettvisheten som gjorde at Abraham vant favør hos Gud, mangler de det, er de nevnt nedenfor IKKE Abrahams ætlinger i ånd, og skal de bare sendes ut i kulden i diasporaen, – de som har hang til det motsatte av rettvisheten er den motsatte åndsmakts barn.

Her er Ålesundsadvokaten som er hovedansvarlig for saken min, han lyver i sin rådgivning til kommunen hva slags rettighet vi har kjøpt av Kystverket, forleder dårene på rådhuset, og det startet saken og ble hans hevn over meg for at jeg avslørte hans løgner i en annen sak ;

Kommuneadvokat Ingvar H. Seth

https://www.riksavisen.no/hoyesterettsadvokat-ingvar-h-seth-en-jodisk-kaifas-korsfester-en-kristen-pa-sunnmore/

Jeg synest norske domstoler er dårlig, faktisk elendig jeg. Tenk i alle disse sakene har jeg ikke truffet en eneste kristen ærlig og åpen sjel som vil være rettferdig og god. Jeg har KUN truffet folk som hater meg. Det lyves for mye, jeg treffer INGEN rettskaffne mennesker som ØNSKER åpenheten og åpen og ærlig veiing av bevis.. der er bare lurendreiere, i alle saker. Dette er advokaten i jordskiftesaken, 17 løgner, dommer adopterer ALLE 17 løgnene som sann, det er hennes «troverdighetsvurdering» hvor hun dømmer alle løgnene SANN, viser at dommere og advokater må oppgi å tro de kan vurdere «troverdigheter», jfr at Barrabas, Jan Helge Andersen og Cappelen fikk strafferabatter og satt fri, mens Viggo og Erik Jensen ble puttet bak lås og slå «for evig», og nesten Fetteren også, jeg tror det er bedre de konsentrerer seg om bevisene jeg, dommerne identifiserer seg mest og best med løgnerne og kjeltringene… «two of a kind»..   J

Verdensmester i løgn, advokat. https://www.jewishgen.org/

Anders Bratholm skrev boken ‘Justismord og rettssikkerhet’ sammen med Ståle Eskeland, de mener jurister og politifolk må lære bevisvurdering. «Bevisvurdering må gjøres til en sentral del i utdanningen og etterutdanningen av jurister, politifolk og sakkyndige, skriver professorene Anders Bratholm og Ståle Eskeland i en ny bok, «Justismord og rettssikkerhet».»  https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/3WOmq/mener-jurister-og-politifolk-maa-laere-bevisvurdering De er fortsatt like dum på det som de alltid har vært.  Norges eneste rettskafne advokat Sigurd Klomsæt i 2005 ; «altfor mange i dette land blir dømt uten beviser«, slik er det verre i dag. 50 % av sakene domstolene idømmer er feil, garantert. Det er min erfaring. Det juridiske miljø skal være glad til at folk naivt stoler på «ekspertisen» og er for dum til å vite de blir lurt.

Om Fredrik er jøde forstår jeg jo selvfølgelig at han ikke nødvendigvis er uhørt glad i oss kristne, som forfedrene mislikte så sterkt den uskyldige Jesus at de fant å ville korsfeste ham, avlive ham, så ønsket om da å skade meg som kristen forstår jeg, Bibelen advarer om det at de vil gjøre det – vi skal gjenkjenne dem på fruktene sa han (løgnene), KUN fordi vi er kristne, men det er jo ikke riktig, – de bør jo fortelle sannheten om PBL kobling til ML og annet, helst elske sannheten høyere enn løgnene sine, ikke lyve og bedra så mye (Joh. 8:44);

Regjeringsadvokat https://www.jewishgen.org/

Vi påstår i prosesskrift om ikke slik, at kanskje Nora Mageli også kan ha kvinnesolidariske føringer for sin saksførsel og prosesshandlinger, og vi påstår at «mannssjåvinister» som meg og Jens Edvin Skoghøy må ha lik rett til rettferdig behandling av våre saker i Norges rettsvesen. Ingen medier og/eller journalister i Norge tør si imot de rabiate kvinnenettverkene i Norge. Kan Nora bedrive retoriske spark under beltestedet kan vel også jeg … (?). Jeg forstår hun ikke liker meg som er kristen, men kanskje hun kan bestrebe seg på å behandle meg rettvist likevel ?

Dum jødisk regjeringsadvokat

Journalistene er rett og slett for feig. Som Skoghøy sier i boken, vil kvoteringen kunne senke norsk rettstandard, hvilket jeg er 100% enig i, og hvilket er bevist ved denne sak ikke nivået bare blant dommere, også advokater. Skoghøy har som meg tråkket på noen mektige kvinnenettverk som er kvotert til makt, en makt de ofte ikke er istand til å administrere uten de drar sine personlige følelser for personen med, som har lite med de rettslige argumentene å gjøre;

 

Kjønn og fakta og sånn

– Det faglige nivået blir lavere enn det ellers ville ha blitt, det vil si, lavere enn det ville ha blitt uten kvotering, uttalte Skoghøy i en sak i Dagens Næringsliv.

Skoghøys uttalelser møtte sterk motstand fra blant andre daværende leder for Den norske Dommerforening, Ingjerd Thune.

Damene senker nivået blant dommere, mener høyesterettsdommer Jens Edvin A. Skoghøy. Han søker jobben som høyesterettsjustitiarius.

https://www.dn.no/pa-innsiden/arbeidsliv/hoyesterett/jus/kjonn-og-fakta-og-sann/1-1-5519085

 

Urett for å spare penger for Staten. Blir spennende å se om kvinnenettverkene har overtatt Frostating også.. og bruker domstolene som sine personlige agendas felles verktøy, hvor vi andre er utelatt fra å kunne få rettferdighet, om de KUN skal bedrive MeToo saker mot slike som meg og Skoghøy nå til dags. Om jeg er frekk i kjeften, har jeg vel rett til rettferd likevel håper jeg ? Blir galskapen i Nora Mageli sin dom på hennes påstand stående vil det føre til mye større problemer for alle andre mye mer enn for meg, for jeg legger bare inn en ny rekvisjon om fradeling til kommunen når jeg blir lei av å leke med henne..  Jeg har klart for meg hvem som skal erstatte mine kostnader, for denne helt NYE rettsordning i Norge hun presenterer HELT UTEN rettskilder, i strid med dagens bestående av Stortinget bestemte rettspraksis oversendt domstolen tidligere.

Kjeltringens og løgnerens advokat

Jødene bare elsker å holde med dem som lyver og bedrar.

Motparten, Fredrik Sejersted’s ansatte, bør i all anstendighets navn selvfølgelig ikke lykkes med å få avvist saken, men stå åpent frem og redelig og ansvarlig bli nødt til stå på stand og forsvare sine påstander basert på løgn om den manglende kobling mellom ML og PBL bl.a., på en åpen og redelig måte som forventet av folk med integritet for andre mennesker og respekt for ånden og bokstaven til norsk lov, lovverk hun bruker negativt til sin fordel for løgn og svik av rett og rettferdighet.

Nora Mageli bør slåss som en mann, åpent og redelig, og ikke klore og lugge og sparke i lysken som hun bedriver, har vi anført i klagen til Advokatklagenemda.

Statens domstol

Istedenfor at GAHR har noe kriminelt fore seg som han trneger å bli kvitt Kens Edvin Skoghøy i Høyestrett som dømmer i Statens favør i KUN 20% av sine dissident saker, hadde det vært mye bedre å få fjernet den korrupte Knut Herbrand Kallerud som dømmer nær 100% i favør av jødenes Stat;

Regjeringsadvokat embetet er BERYKTET for dette; Statens regjeringsadvokat erkjenner her at lover og regler ikke gjelder for staten. Dette forbinder vi med regimer som ustraffet driver overgrep mot eget folk. Fra forrige sak som stod i FriFagbevegelse står det å lese:

«Regjeringsadvokaten som førte saken for Nav, skal ifølge flere som var til stede, ha sagt i retten av hvis Thorenfeldt får erstatning, kan mange brukere og ansatte også kreve det.»

https://frifagbevegelse.no/ntlmagasinet/nav-brot-loven-overfor-egen-ansatt-frikjennes-likevel-i-tingretten-6.158.847266.a3ca823f09

Det Regjeringsadvokaten egentlig sier her er at Staten må for all del ikke betale ut erstatning i en slik sak hvor det er begått urett mot folk, for da kan jo andre det er begått urett mot også be om det, og da blir dette dyrt for staten……. Ser vi hvor gjennomført korrupt RA-embetet er , av kostandsmessige hensyn skal Staten vinne saken, ikke for retten, mot uretten for borgerne (?).

Hvordan kunne vi få slik gjennomført korrupt og egentlig satanisk ledelse idet den er bygget på og bruker løgn som fremste verktøy i jobben, se Johannes 8:44, i en av norges viktigste embeter ?

https://frifagbevegelse.no/ntlmagasinet/janne-cecilie-tar-kampen-for-alle-navbrukere-6.158.922950.256ec1a6b9

Skal advokatene være til for Staten eller borgerne ? Skal advokatene (og dommere) beskytte Staten mot borgerne, eller skal de beskytte borgerne mot Staten ? Fritt valg. Min påstand å forsvare Skoghøy er han den beste å dømme til Statens motparters favør, derfor vil noen bli kvitt han;

Uavhengige dommere ala Skoghøy, det kan ikke utøvende askenazi makthavere i Norge ha

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring