Stikkord: Barnevern

Angiversamfunnet – big sister – er her

Er Norge mønsterlandet for Den Nye Verdensorden så er Marx og Lenins drøm om verdensomfattende sosialisme, som definert i den Andre Internasjonalen, ikke så langt unna sin oppfyllelse, men den virker å ha noen tyranniske sider denne nye orden i verden som alle snakker om.

Husinkvisjoner i Barnevernsaker

Jeg vil tro at Barnevernets opptreden i mange saker, hvor sakene er ubegrunnet, kan måtte stå til ansvar for påtalemakten som kriminelle. Her er den historiske kontekst og forskjell fra den gang Norge var et kristent land.