Statsforvalter Rigmor Brøstes bekymringsmelding av Jarle Johansen for å kritisere kvinnemakt nettverket i M&R

Statsforvalter Rigmor Brøste i Møre og Romsdal, som mine venner nå har begynt å kalle Fru Stasiforvalter, svarer på en pressemelding om inkompetanse og mulig korrupsjon av rettferd hos Statsforvalter embetet med å sende bekymringsmelding på Klager til fastlege. Ikke vet jeg hva hun er bekymret for, å bli avslørt som inkompetent? Jeg synest personlig at slike mennesker ikke burde hatt noe makt, for umoden. Kjønnskvoteringen kommer godt med.

Jeg mener at slik oppførsel hun utviser ikke er innenfor, ikke i det hele tatt.. hun er ikke ansvaret voksen nok.. makt bør helst disponeres og brukes med integritet og rettferdighet, ikke til egeninteresse. Jeg sendte pressemelding til Sunnmørsposten og flere med kopi til Statsforvalter om korrupsjon i kommunen, og at jeg mente Statsforvalter var delaktig i korrupsjon med sitt vedtak. Jeg kan være enig i at det er litt sinnsykt å anmelde slike fine folk for korrupsjon og lovløshet, men det er jo godt dokumentert da. Nettopp fordi det er godt dokumentert, de har vanskelig for å komme seg klar og unna, så må de ty til ufine metoder som her. Det var slik de gjorde det i Sovjet også, brukte ‘helsevesenet’ til å tie dissentere, jfr. bøkene til Alexander Solshenitzyn ‘Gulag Archipelago’ blant annet. Ingen må innbille seg de er synderlig opptatt med noen som helst sin helse annet en når den skal brukes for å tjene deres sak. Den ondskapsfulle rasen som styrte der, er langtifra utdødd, om noen skulle tro det. Kvinnesolidariteten sikrer kriminaliteten i min sak.

Ruben havnet i krangel med kommune­direktøren – fikk politiet på døra
https://www.nrk.no/trondelag/ruben-elvebakken-_37_-i-leka-sokte-innsyn-hos-leka-kommune-_-fikk-politiet-pa-besok-1.15556114

De har behov for å gjøre meg «sinnsyk» slik at ingen skal høre på meg, det har vært modus operandi i tiår i Norge, siden andre verdenskrig faktisk, når Norge fikk sin ‘frihet’ – frihet for en spesiell rase. For alle oss andre ble det så som så med hele friheten (jfr. Jens Christian Hauge og Stay Behind, og hvem de opererte på vegne av med sitt «Nye Jerusalem«).

Jeg er Alliansens førstekandidat i M&R til demokratisk politisk valg til høsten, skal jeg mobbes og skremmes med mine meninger utav virksomhet, er det hva Statsforvalter driver med? Jeg skal love at når vi kommer til makten skal korrupte kasus i forvaltningen bort, oppsagt. Er det ikke kriminelt å være fiende av demokratiets mangfold da?

Merkelig hvordan det samme som går igjen. Avslør maktmennesker for ett eller annet og havne i trøbbel.

2021: Klubben er tvangsinnlagt fordi kommunelegen i Ulvik, Hardanger, logrer for kommunepampene i kommunen som uten å ha hjemmel, påstår vegen til Klubben tilhører dem. I klar strid med Grunnbokens beskrivelser. Dette er en ny Juklerød sak i emning. Psykiatri brukes mot de som avslører maktmennesker.»

https://www.riksavisen.no/egil-klubben-avslor-maktmennesker-og-bli-psykiatrisk-pasient-juklerod/

Som Eva’s «frihet» (seksuelle ‘frigjøring’) fikk kastet Adam og Eva utav paradiset, slik vil Eva’ene i denne føljetongs kvinnenettverk kaste norges borgere ut av paradiset, og inn i uretten og perversjonene, og nasjonen vil gå under i urett og perversjoner, som nasjonene i bibelhistorien og sekulærhistorien før denne. Disse kvinnene med makt på toppen av  «rosa kompetanse» vil ikke ivareta våre interesser, ikke sikre integriteten, ærligheten og rettferdigheten i de offentlige tjenestene, nei, de vil sikre kvinnesolidariteten – ivareta dumme inkompetente kjønnskvoterte nek på lavere nivå som gjør helt håpløse ubegrunnede vedtak, er min påstand, bevist i denne sak.

De vil avsløre seg selv, vi skal bare beskrive deres dumheter og ondskaper hvordan de tjener «den Onde», slik at de kan bli dømt (2 Thessalonians 2:8). Jeg tror og mener at kjønnskvoterte statsforvaltere har misforstått litt hvordan de skal forvalte makten de er gitt for å gjøre en jobb.

Så mye HJELP var det ikke å få der da… maktovergrep får en

Jeg har fått stivkrampe av vaksiner, jeg var mobbeoffer i ungdomsskolen – 3 års ensom tortur, jeg syklet meg utfor kaien og druknet, jeg har sittet en uke i Nigerianske jungelen som fange blant villmenn, jeg har overlevd kvinners seksuelle frigjøring i barnefordelingssak… >>> Ukrutt forgår ikke så lett. 🙂 Kanskje overlever jeg til og med kommune ansattes mobbing og at Statsforvalter i Møre Og Romsdal – Fru Rigmor Brøste (fmmrribr@statsforvalteren.no) vil erklære meg sinnsyk?

Hvis Gud vil, så går det vel bra, det og…

«Ta opp ditt kors og følg meg», sa Mesteren (Matthew 16:24). Det skal vi gjøre, vi skal stå opp i mot urett og urettferdighet, korrupsjon og faenskap, direkte ondskap. Men av og til er korset veldig tungt.

Jeg vil at kristne skal vite om dette, likevel være frimodig, husk Daniel i løvens hule, nå når veldig ondskapsfulle mennesker har tatt makten i vårt land som en gang var kristent, skal vi ikke være redd dem, men vi skal være obs på hva virkemidler og metoder de planlegger fremover, og bruker idag når de via ABB og Manshaus vil gjøre kristne til «ekstremister». Vi skal  se ondskapen i fri dressur i Norge, om veldig få år kommer veldig mange slike som Brøste til makt, fordi flertallet valgte bort Kristus og valgte «frihet» fra Kristus som dette landets Yppersteprest og 1000 år som våre kongers Konge etter Jesaja / Isaiah 9:6. >>> http://giskespelet.no/
https://www.riksavisen.no/norway-one-thousand-year-under-christs-reign/

Uretten og korrupsjonen vil florere, ta overhånd. Dommedag; Nasjonen vil gå under – som sivilisert nasjon. Kristne er de eneste som kan avsløre dem. Alle som ikke har den Hellige Ånd (Hebrews 4:12) er ferdig hjernevasket og kan lite gjøre. På grunn av dette er det veldig viktig for disse som tilhører undermenneskenes og de åndssvakes nettverk å gjøre kristne til ekstremister, sinnsyk, eller annet.

Jeg har skrevet 850 artikler av dette format, og mer avslørende, i de 25 år jeg har holdt på.

Vi kristne har fiender, som Sokrates ble idømt å tømme giftbeger for å irettesette autoritetene i sin samtid, den «rosa kompetansen» i vår tid, og denne artikkel varsler mine venner hva som skjer, for om jeg ikke hadde hatt også venner i kulissene (Gud trenger mennesker til å gjøre sin vilje og gjerning), så hadde jeg nok ikke kunnet skrive hva jeg gjør i 25 år, uten et eneste hår er krummet på mitt hode. Gud tar seg av sine, Satan sine. Slik skal det være. At Satan har plasseret sine folk for en stor del ved makten, betyr ikke at også Gud ikke har sine folk der.

Som Jesus i Getsemane, han visste at de ondskapsfulle satans ormeyngel var på vei for å arrestere seg. De kom. For sin ondskapsfulle agenda. Ikke for at de skulle lykkes i sin djevelskap lot han dem ta seg – han kunne flyktet om han ville – parert dem, men for at de skal bli gjort til skamme ved sin gjerning, ventet han på dem, og lot dem få sin onde vilje – da besfestet de sin egen undergang. Han var uskyldig i deres ondsinnede påstander. Karma tok dem, i Bibelens terminologi «du høster som du sår«. Når de  korsfestet ham og han dro sitt siste sukk, torden og lyn, tempelforhenget revnet, «sannelig var han Guds sønn» var omkvedet, noen år etter var ondskapens fyrster jødene uten nasjon, drevet i diaspora, verden over som en pariakaste i 2000 år…Hevnen er søt, tenkte Gud da. Som Daniel i løvens hule, stod Kristus opp tredje dagen – like hel og fin. Gud har ALL makt, i Himmel og på jord, Gud gjør hva Han vil, ikke hva den bedritne jøde Kaifas og Rigmor Brøste vil.

Idag har det «Babylonske talmudiske herodiske Hersker Dyret» leget seg selv (Åp. / Rev. 13:3), etter banesåret Jesus gav det Jødiske Verdensrike planer til Esaus barn (edomittene aka ‘Jødene’). Nå er de her igjen, prøver seg på ambisjonen om sitt Verdensrike igjen, det Jødiske utopia, som Jesus saboterte for dem sist; Den Nye Verdensorden, Great Reset, antiKristenes Verdensrike. Kjært barn har mange navn. For siste gang de får lov å prøve. Etter denne gang skal de forlegges på den åndelige søppelplass, på Gehenna, søppelfyllingen utenfor Jerusalem som brenner dag og natt (Rev. 21:8). Samme agenda idag som sist gang de prøvde. De har plassert sine urettens mennesker i maktposisjon, som skal hjelpe seg også å kuppe makten i vårt land. Alle som ikke tilber dem må de søke finne en utvei til å «nøytralisere», Rigmor Brøste er min bøddel for dem og deres agenda – for å ta ut deres kristne fiende – meg – og gjøre Norge en del av dette antiKristne Verdensriket deres som Åpenbaringen beskriver.

De har hastverk no, de vet det… Satan har ett tidsvindu han må rekke å gjøre alt, Åp. / Revelation 12:9-12; Rev. 12:12. De vet at tiden er knapp. Slike som meg må helst ikke oppholde dem med avsløringer av deres korrupsjon. Som en arme av satans soldater lyder de stemmen fra sin usynlige General:

Verdens eldste konspirasjon – den usynlige general
https://www.riksavisen.no/verdens-eldste-konspirasjon-den-usynlige-general/

Tar vi opp vårt kors på samme måte, så kan vi felle de ondskapsfulle satanister på samme måte, mer korrekt sagt: de feller seg selv. Deres ondskap, deres korrupte naturer tar seg av det. Når den kosfestede mobbede studerer mobberne, så vil de i øyeblikk de ikke vet de blir studert opptatt i seg selv og egne tanker, kan en observere deres eksistensielle smerte. Deres egen ondskap smerter dem, de vet de er der – de vet de er av den nedrigeste mennesketype, men vet ikke veien ut. Å være korrupt, løgner, bølle og/eller bedrager er deres lott i livet. Som andre perverse vet de ikke hvordan de skal overvinne seg selv, og sine perversjoner, kjødelige lyster og ondskaper. De er låst og fanget i sitt laverestående univers. La dem gjøre sin ondskap, det blir deres egen bane, la dem mobbe (som mobbet greidde jeg meg langt bedre i livet enn de aller fleste av mine mobbere, min skjebne ble min styrke, jeg bryr meg overhodet ikke hva ondskapsfulle mobbere finner på idag – jeg kjører mott løp, de får kjøre sitt). Mobbeofferet kan reise seg fra smerten av deres ondskap, men selv må de leve sine liv i agoni av hva de har gjort, all ondskap de har bevirket. Våre liv betyr lite i forhold til alle dem vi redder fra disse sataniske ondskapsfulle jævler. De kommer ikke til å lykkes. Vi leser i slutten av Johannes Åpenbaring hvordan det går med dem, og deres sataniske ondskapsfulle tjenerskap – i Molde på Statsforvalterens kontor som andre steder.

Leser vi Jobs Bok så er Satan sin innflytelse og handlingsrom begrenset.

«You have enemies? Good. That means you’ve stood up for something, sometime in your life». -Winston Churchill / Victor Hugo

Husk at Satan og satanister bruker frykten, det er alt de kan gjøre. Skremmer oss. Som mobberen som heve seg opp ved å ta oss ned. Er vi redd dem har vi tapt, da har sivilisasjonen vår tapt. Vi skal overse mobberne, avskyelige mennesker er de.

Jeg skrev høringsuttalelse til Regjeringen at FRI folk skal nektes og straffes for å konvertere normale barn i barnehagene, som barn idag ville jeg ha reservert meg mot deres kjennskap – langt mindre bli foredratt om «normalitet» av dem som barn i barnehage eller skolens klasserom, jeg ville ikke ha ønsket å ha noe med dem å gjøre, og nevnte det i en pressemelding om kommunal korrupsjon til Hanna Relling Berg, redaktør av Sunnmørsposten, årsakene til at barn blir seksualiserte som barn og selger sex som 13-åringer på kjøpesentre som hun skrev leder for, som årsak til det ‘rosa’ nettverks hat og urett mot meg i klagesak for Statsforvalter (CC pressemelding Statsforvalter Rigmor Brøste), dermed ble det sendt bekymringsmelding til fastlege av urettens «rosa» kvinnenettverk ved Statsforvalter Rigmor Brøste. Jeg påstod også at det var grunnen til at Hanna Lovise Relling Berg ikke skrev om min korrupsjonssak. Hun har sine favoritter, jeg med mine meninger er ikke en av dem, derfor innkluderer ikke hennes medies samfunnsoppdrag meg. Korrupsjonen er ikke hennes problem uten den rammer noen av «hennes» folk, sine medsøstre, og de hun liker.

Det er visst «sinnsykt» å mene at FRI personer ikke skal ha tilgang til barn å lokke og konvertere til sin «syndefrie» menighet. Det er vel også sinnsykt å påtale at Satans Tempel går i PRIDE tog, og promoterer selvbestemt abort som det «rosa kvinnenettverket» https://resett.no/2021/07/05/satanist-gruppe-reklamerer-for-abort-i-flere-amerikanske-byer/.

Det er mulig det er sinnsykt av meg å fortelle om disse satanister, men det er IKKE sinnsykt å myrde babier i milliontalls, som blodoffer til Baal og Molok? Er det «rosa kvinnenettverk» satanistisk siden de er enig med Satanisk Samfunn og Satans Tempel i alt de gjør ?

Urettens ansikt. Som mobbeoffer som barn og ungdom så lærer en tidlig forskjellen på gode og dårlige mennesker. Først mange år senere forstår en at det var slik Gud forberedte oss, på det som skulle bli; at vi skal lære å stå alene, faktisk begynne å like å være slik.

For meg har hun nå også fått et ondskapens ansikt. Farlige folk. Men de skal dømmes, ikke av meg, men av Gud, på sikt. Jeg tror at på sikt skal vi alle betale for lidelsen og uretten vi har påført andre mennesker, om vi ikke angrer og innrømmer vår brøde, om vi ikke bestreber oss på å gjøre rett og riktig. Jeg gjorde ikke annet enn å sende Statsforvalter en email og påpeke hennes organisasjons urett i min klagesak, et kommunalt enkeltvedtak om eiendoms matrikulering jeg hadde klaget inn til Statsforvalter. Hevnen var søt. Jeg er ikke i klubben og hedonisme menigheten deres, jeg trenger ikke behandles rettferdig mener de. De bruker sin stilling til slike personlige vendettaer. Utenfor loven, kun for terror og psykisk voldelig maktdemonstrasjon, hensynsløs atferd. Så lenge slike mennesker har makt, vil nasjonen fortsette sin ferd mot elendigheten, uretten vil råde, undergangen. Slike mennesker har ødelagt imperier.

David Wilkerson om Sodoma: «Gud er villig til å spare nasjoner og samfunn hvis han kan finne en liten gruppe Rettvise mennesker som søker Hans nåde på vegne av sin nasjon». (Ref. 2 Chronicles 7:14)

«Jeg søkte blandt dem efter en mann som vilde mure op en mur og stille sig i gapet for mitt åsyn til vern for landet, så jeg ikke skulde ødelegge det; men jeg fant ingen.» Ezekiel 22:30

Den personen har jeg forsøkt å være. Fordi jeg ser ingen andre som gjør det, så får jeg gjøre det. At Gud skal se vi er ikke bare perverse i denne kjønnsløse nasjonen nå. At Gud ser vi er noen som elsker barns uskyld og søker deres beskyttelse, mer enn vi elsker og beskytter voksne menneskers perversiteter. Som vi ser kommer det med en stiv pris å betale. David Wilkerson sier: «God would have saved the entire nation for the sake of just one intercessor.«. Kun en -1- person er nok til å redde en nasjon.

Jeg bruker min fritid til å skrive til fordel for den svake part, alltid – prøver å gjøre som Gud vil vi skal gjøre, i Bibelen, hun med god lønn bruker sin arbeidstid til å høvle ned den svake part i en klageprosess, og i tillegg få personen hun gjør urett erklært sinnsyk. Avskyelig. Hun gjorde absolutt ingenting for den svake part i klageprosessen, hun gjorde ikke sin jobb, hun brukte sin stilling til å gi andre en «uberettighet fordel de ikke hadde rett til» (Straffelovens §§ 387 & 388 korrupsjonsparagrafene). Joda, jeg kan bevise hun gjorde det. Hun synes jeg er sinnsyk person. Jeg synes hun er en avskyelig person.

Når de ikke kan vinne sak og argumentasjon på ærlig vis, så kan de alltids få erklært Klager sinnsyk, det er jo en veletablert forvaltnings praksis i Norge.  Urett skaping er en kompetanse som er ettertraktet i det offentlige tilsynelatende. Jeg har igrunn ventet på en slags rekyl fra dem på mine klager, fordi de er sjakk matt idet deres løgner har trengt dem litt opp i et hjørne, men jeg trodde ikke de tok den vrien her.

I boken «Psykiatri», 1972, 6.utgv 1997, «Kap 1, Innledning», s. 8 skriver Einar Kringlen under avsnittet «Psykiatrien som behandler og vokter»: «Psykiatriens primære mål er selvsagt å behandle pasienter med psykiske lidelser, men samtidig har psykiatrien også som funksjon å utøve sosial kontroll». Ifølge Einar Kringlen er det grunnlovstridige samrøre mellom politi-advokater-domstoler-psykiatri-barnevern-politikere-avisredaktører en «NØDVENDIG samfunnsmessig sosial kontroll«. https://www.riksavisen.no/psykiatrien-som-behandler-og-vokter/

Sosial kontroll. Så fikk jeg oppleve selv hva jeg har skrevet om i 20-25 år. Ikke true nettverk for urett og korrupsjon. Meningen med pressemeldingen min var å vise at de som lyver og bedrar, de er en egen rase, og de holder sammen og beskytter hverandre. De er som en klubb. Urettens klubb.

Egil Klubben: Avslør maktmennesker, og bli psykiatrisk pasient (Juklerød)
https://www.riksavisen.no/egil-klubben-avslor-maktmennesker-og-bli-psykiatrisk-pasient-juklerod/

Jeg skulle igrunn bare ha matrikulert en eiendom gjennom kommunen, dessverre for meg er der folk som ikke liker trynet på meg der – jeg har klaget på PRIDE flaggene på rådhusene, dette likte nok ikke den «rosa» kompetente Statsforvalter – gir de i kraft av sin stilling «uberettiget fordel til noen som ikke har rett til den«, hvilket er definisjonen på korrupsjon etter Straffelovens §§ 387 og 388. Jeg klaget dette vedtak inn for Statsforvalter, som var enig med dem, UTEN å realitetsbehandle mine argumenter. Ikke ETT ENESTE av mine argumenter er gjentatt i «klagebehandling».

Når mennesker som arbeider innen det offentlige gjør feil, som de ikke vil stå inne for, så kan de slå tilbake på de mest ondsinnede måter, som vi skal se her. De vil helst få ansvaret bort fra seg selv og over dem deres urett har gått utover. De heslige mobberne finner seg jobber (kommune & stat) hvor de kan mobbe, uten konsekvenser – så mye de vil – uten å bli straffet, helt naturlig det.

For bevisene i saken er entydige, de kan ikke komme klar, så de må gjøre ting som tar bort oppmerksomheten fra sin forbrytelse, for eksempel få klageren erklært gal, som i Juklerød saken, og som hos Egil Klubben i Ulvik Kommune har en slik sak gående no. Juklerød fikk rett til slutt, i skolesaken. Prisen han betalte var at slike ondsinnede folk ødela ham, ødela helsen hans, ødela livet hans. Offentlig overgrep, norske myndigheter er eksperter på slikt. Vi har sikkert titalls artikler om det her på Riksavisen, forskjellige tilfeller de siste 30-40 år. Dette er usigelig ondskapsfulle mennesker. Vi skal tidsnok finne ut hvor langt deres ondskap rekker.

Det er svært ubehagelig for dem å bli avslørt som løgnere og bedragere, som de drar med seg inn i den offentlige forvaltning. Det synest for meg at det er kun en spesiell mennesketype som får karriere og forfremmelse i norsk forvaltning. Satan tilbyr ABSOLUTT FRIHET til alle sine folk, de måler absolutt frihet i valuta ‘seksuell frihet’… «dere skal bli FRI«, sa Slangen… ikke som oss kristne som måler FRIHET i YTRINGSfrihet, samvittighetsFRIHET, RELIGIONSfrihet, osv.. Kristne og satanister har to helt forskjellige måleenheter for frihet:

Som kristen tror jeg like mye på Satans eksistens som på Guds eksistens, og at Satan inspirerer sitt folk det vet vi..

Denne saken viser på utmerket måte at inkompetente har en egen måte å behandle klagesaker på. Som dere ser av dette vedtaket, så er det ikke grunngitt. Det sier  bare at dokumentasjonen ikke holder. Men jeg vet fremdeles ikke hva som er galt med dokumentasjonen, hva som gjør at den ikke holder etter Statsforvalters mening. Det klaget jeg inn videre, hvorfor de ikke klarer å lage vedtak som holder vann i henhold til Forvaltningsloven §§ 24 & 25.

Jeg liker ikke å bli lurt av Giske Kommune. Statsforvalter Rigmor Brøste reagerer med bekymringsmelding til fastlege (?), slik unndrar de seg ansvaret for hvor dårlig jobb de gjør; for at Klager sier deres klagebehandling er tegn på inkompetanse, idet vedtaket er ubegrunnet, ikke som det skal være etter Forvaltningsloven §§ 24 & 25. Disse menneskene vil gjøre som de selv vil, ikke som loven sier de skal.

Det ble liksom aldri noen sak for Sunnmørspostens ‘samfunnsoppdrag’, dette er pressemelding fru Brøste ble «krenket» av :

Pressemelding til Sunnmørsposten

Til: Hanne Relling Berg (redaktør).

Vedlagt er rekvisjon IGJEN til Giske Kommune av informasjon om hvordan Gnr. 127 Bnr. 23 i Giske Kommune ble Registrert Eier (MF § 2 b) av en veistubb, og en molo som de aldri har eid. Denne handling saboterer matrikulering av kai / molo som Kystverkets og deres utreder Professor Thor Falkanger (UiO) påstår vi eier (grunneiererklæring for grunn til vei i landfestet «til eiendom»), men alt som altså Giske Kommune påstår andre eier (?). Kommunens ansatte og ansvarlige for Matrikkelen og Grunnboken har prestert å sette noen andre enn Kystverket/oss som Registrerte Eiere i Grunnboken og Matrikkelen, hvordan er dette mulig, uten at det er korrupsjon og slekts- og vennetjenester i den kommunale behandlingen av matrikkelen og grunnboken ? NOEN – en person – må programmere matrikkelen og grunnboken, det gjør seg ikke av seg selv på mystisk vis, data spaserer liksom ikke inn i datamaskinen av seg selv 🙂

Så, hvem har gjort dette ? Hvem i kommunen har gitt bort kaien til sine venner eller familie? Kan de dokumentere sitt eierskap med rettshjemmel eller avtaledokument at de har kjøpt kaien fra Kystverket ? Ikke det nei…..

Personlige ansvar dette – sier denne dommen:
https://www.document.no/2021/03/26/dom-i-saken-om-den-kommunale-korrupsjonen-pa-tjome/

huff, forøvrig laaang liste med korrupte i kommunene på google :
https://e24.no/naeringsliv/i/41Ee5a/ordfoereren-i-nittedal-kommune-tiltalt-for-grov-korrupsjon
https://www.nrk.no/osloogviken/byggesak-godkjent-pa-19-minutter-1.13447122
https://resett.no/2021/02/09/lippestad-matte-ga-av-som-byrad-na-er-fem-tiltalt-i-boligbygg-saken-i-oslo/
https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/MRzneR/leder-for-kommunenes-etikkutvalg-korrupsjon-vanligst-i-byggesektoren
https://www.nettavisen.no/okonomi/det-er-ikke-tvil-om-at-korrupsjon-er-et-alvorlig-problem-i-norske-kommuner/
https://www.nettavisen.no/slar-korrupsjonsalarm-i-kommune-norge/s/12-95-3423135449

Denne tilsynelatende korrupte handling til fordel for noen som aldri har eid kaien, bevirker at vi ikke får matrikulert kaien (g-bnr), og får ikke grunnbokshjemmel til den av kommunen, effektivt saboterer de våre forretninger. Godt jobbet av mine fiender i kommuneadministrasjonen. Søker nå rettvise venner, som vet forskjellen på rett og galt, noen som er hel ved, en grad av ryggmarg og integritet (sjelden). Kommunen burde jo ideelt sett behandle både venn og fiende på samme måte (uten trynefaktor), men som vi vet så er det sjelden slik. Alle er like (for loven), men noen er likere enn andre (for maktpersonene som administrerer lovene).

Hvordan kan noen bli Registrerte Eiere (MF § 2 b) til kai i offentlig register administrert av kommunen, en kai som de aldri har eid ? (alle lokalt vet de aldri har eid den)

Om korrupsjon i Giske Kommune og hos Statsforvalter. Heleren er like skyldig som stjeleren, den som dekker over urett og korrupsjon, er medskyldig. Det gjelder igrunn media institusjonene også…

Kvinnenettverkets Forbund til Urettens og Korrupsjonens Fremme («rosa» kompetanse), persongalleri – kalte jeg dem for moro skyld – jeg syntes det var dekkende 🙂

 1. Dagny Rødland, sakshandler GK
 2. Marianne Stokkereit Aasen, Kommunedirektør
 3. Marit Alnes (Utvalgsleder TU)
 4. Susanne Fostvedt, Saksbehandler
 5. Orvik, Ann Lilly Inderhaug, Direktør
 6. Rigmor Brøste (Embetskvinne, overordnet ansvarlig)
 7. Hanne Relling Lovise Berg (Redaktør)
  og
 8. En impotent «folke»-valgt Ordfører Harry Valderhaug (KrF) – eller mer valgt som representant for og beskytter av korrupte kommuneansatte? – som ønsker resultatet av korrupsjonen slik av årsaker som nevnt i korrupsjonsvarsel, KrF politikeres slektskap med den som har «tilbys en utilbørlig fordel» (Straffelovens § 387 definisjon av korrupsjon), eller kjemperedd dette Kvinnenettverkets Forbund til Urettens, Korrupsjonens og Perversjonenes Fremme, de får gjøre som de vil. Siden de konsekvent ikke besvarer mine emailer eller besvarer mine spørsmål, så må jeg jo spørre offentlig. Saken skal ikke begraves.

Mye kjønnskvoterte direktører som ingen gjør som de er betalt for å gjøre, følge forvaltningsloven. INGEN av dem har greidd det, de gjør alle som de selv vil, helt inkompetent.

Korrupsjon i kommunene må bekjempes!

Mye tyder på at korrupsjon er et økende problem i kommunene. KrF mener at flere tiltak må iverksettes for å forebygge økonomiske misligheter og kameraderi.

https://www.kommunal-rapport.no/nyheter/korrupsjon-i-kommunene-ma-bekjempes/70392!/

Enig. Fornuftig. Men så var det dette med forskjellen på teori og praksis da…

Først takk for en god leder forleden om 13-åringer som selger sex, som jeg fant for egen del å ville utdype noe. Kvinner ved maktens store ‘omsorg’ for perverse må nok ta en stor del av skylden, nå når satanismen, løgnen, uretten og korrupsjonen brer om seg i samfunnet, i med at satanismen implementeres i samfunnet er dette det synlige resultatet av samfunnets degenerasjon; som jeg dokumenterer her:

Barn selger sex som 13-åringer, seksualisert av PRIDE og FRI
https://www.riksavisen.no/barn-selger-sex-som-13-aringer-seksualisert-av-pride-og-fri/

Og DU, og dere er ansvarlig som ikke påtaler nedsidene ved trendene, dere slipper ikke til stemmene engang som tar ansvar og påtaler nedsidene… DU er ansvarlig for at 13-åringer selger sex, fordi DU ikke lar kristne slippe til i dine spalter, og kunne på like vilkår med hedonistene, som flagger fra Rådhuset, at vi kan evangelisere for hedonismens nedsider…. Og Kristenrettens fortreffelighet.. nei – det går ikke.. vi går under i urett, korrupsjon, perversjoner og faenskap… som Eva ble forledet av Slangen/Satan den tid – hun visste best; «Gud er død» lokket Slangen, dere gjør som dere vil, dere kan bli «fri», fri til all slags perversjoner – vi får se……

Nå er spørsmålet mitt, gjelder Norges lover for meg likevel, og andres behandling av meg, selv om jeg som kristen ikke er i satanisme hylekoret til de politisk korrekte ? Kan alle som vil gjøre meg urett og ondt nå, siden jeg er imot det offentlig godkjente politisk korrekte hylekor for satanismens og perversjonenes fremme – og hverdags DRAP av barns uskyld av sodomitters evangelisering av sine livsstiler i barnehager og skoler ? Er verden blitt gal, og jeg fritt vilt for alle samfunnets institusjoner nå, de kan gjøre så mye urett de vil mot meg for min usemje til satanismens, løgnens og korrupsjonens utbredelse, eller er loven lik for alle likevel?

Vil du (Hanna Relling Bergh) skrive om korrupsjonen (uretten) i Giske Kommune – hvordan Dagny Rødland klarer å gi matrikkelnummer til en kai til noen som aldri har eid den, men de vil altså ikke gi matrikkelnummer til meg som eier den ? Og hvor Kommunedirektør Marianne Stokkereit Aasen er en gedigen fiasko vi alle mener er glad for blir sendt til Molde og ødelegge der heller, ikke tar noe som helst ansvar for mine klager som hun skal etter kommuneloven, svarer ikke engang på noen av mine henvendelser (forvaltningsloven gjelder ikke for henne visst) hvorfor dekker du over henne ved å la være å skrive om dette ? Er det kvinnesolidaritet i praksis ? (se vedlegg, som ikke blir avsendt, siden vi er kvitt henne nå – så gidder jeg ikke kaste bort mer energi på det)…

Her ser vi at Giske Kommune har prestert å gi hele kaien til en annen person, uten dokumentasjon, og den andre personen til og med nekter for at han noensinne har hevdet han eier kaien, men Giske Kommune vil altså ikke matrikulere det på de rette eiere, MED dokumentasjon. Er det ikke fantastisk at en komputer har klart å programmere seg selv, at noen andre har blitt matrikulert å eie en kai i eierløs sjøgrunn, som de ALDRI har eid ? Hvem i kommunen har gjort dette ?

Synest du ikke det er merkelig det her ? Synest du det er merkelig at Statsforvalter i M&R er korrupt nok til å la all slik urett gå gjennom klagebehandling, uten kommentar, uten engang å vurdere argumentene mine, helt stille om det i «saksbehandling», uten å begrunne sin lovhjemmel for sitt vedtak? Og DIREKTØR Orvik, Ann Lilly Inderhaug som godkjenner uretten og korrupsjonen…. Hvor mange kjønnskvoterte direktører skal til for å skape urett egentlig? Hvor mange skal til for skape rettvishet, den vi er vant med tradisjonelt i Norge etter Kristenretten – før Satanister kom til makten og innfører satanismen som samfunnsystem?

Det er visst blitt «sinnsykt» mener Rigmor Brøste å mene at FRI personer fra Satanisk Samfunn ikke skal ha tilgang til barn i barnehagene for å lokke og konvertere dem til sin menighet :

Vi blir litt forfulgte for å være kristne, og ikke enig med alle som er medlem av Satanisk Samfunn som der. Jesus advarte oss om det. Forfølgelsene gjør seg litt ymse utslag, hvordan vi skal taes. Men taes skal vi, på en eller annen måte. Om vi ikke blir medlemmer i Satanisk Samfunn, med sine PRIDE festivaler.

PRIDE comes before destruction, and an arrogant spirit before a fall.
Salomos Ordsprog 16:18

Ditt samfunnsansvar for å sikre mennesker mot maktovegrep og maktmisbruk, går jo for alle mennesker likt vel – eller er det bare urett hvor kvinner er offer, og menn er overgripere du ser etter, eller til folk du personlig har spesiell omsorg for ?

«Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre.»
https://www.mediebedriftene.no/mediepolitikk/mediebransjens-samfunnsansvar/

Jaja, med modifikasjoner, minus Sunnmørspostens sitt ansvar da.. unntatt.

Eller er det et utslag av kvinnesolidariteten vi ser – Forbundet av Kjønnskvoterte til Urettens Fremme ?

You tell me…..

For matrikkelfører Dagny Rødland i Giske Kommune har avtalt med Haldor Giske i saksbehandling i hemmelig møte, et møte jeg aldri fikk med kommunen før de vedtok saken selv om jeg bad om det, at Kystverket sier i min kontrakt at Kystverket ikke har hjemmel, da har Dagny Rødland og Haldor Giske bestemt at det betyr at Kystverket ikke har eiendomsrett, som de dermed ikke kan selge meg. Kartverkets Nordengen flirte godt igår når jeg snakket med han på telefonen. Det betyr noe helt annet, bare at eierrettigheten ikke er tinglyst ennå, se Tingll § 15, der står det; «medmindre grunnboken utpeker en annen som berettiget til disse«. Det har vi, tinglyst pant i hans grunnbok på vår rettighet. Kartverket sentralt vil sende meg bekreftelse på hva det betyr, slik at vi får tilbakevist dette. Det tragiske er at det er Giske Kommune sin Oppmåler og Giske Kommune sin matrikkelfører som har satt opp Haldor Giske til å tro dette, de har gjort svært dyrt for ham, for som Seniorrådgiveren hos Kartverket sier, så må jeg da gå til sak mot ham, og det kommer til å koste mange hundre tusen kroner i sakskostnader, fordi kommunens kvinnelige saksbehandler og Statsforvalters kvinnelige saksbehandlere har satt opp Haldor Giske med en LØGN – som han tror på – og det saboterer min matrikulering !

Kommuneansattes setter opp ukyndige med falsk informasjon, som skal koste oss hundretusener av kroner (den som taper saken som må betale), men de som er ansvarlige, som SKAPTE elendigheten, de skal altså gå fri, men de vil la meg og min nabo krangle, om hva DE gjorde (?).

Hadde ikke kommunens inkompetente ansatte gitt Haldor Giske feil informasjon, så hadde han aldri sabotert min matrikulering. Det er kommunens feil, ikke Giske sin feil. Han sier til oss at han har ALDRI sagt til kommunen at han eier hele kaien, det er noe kommunen har funnet på selv (?). Kommunen har gjort seg til PART i saken…. De har altså matrikulert en eiendom som hadde vært i Statens eie i 100 år, på andre personer, og som de ikke hadde dokumentasjon for. Hvem og hvorfor, og basert på hvilken dokumentasjon, var mitt spørsmål til kommunen. Fikk aldri svar.

Vi har Susanne Fostveit i korrupsjonsnettverket til Urettens fremme hos Statsforvalter i M&R som ikke engang gidder å bry seg med å begrunne sitt vedtak, fordi hun må holde med sin medsøster i Giske Kommune…. etc. etc.. Hun har ikke vurdert noe som helst som taler imot sin medsøsters vedtak, dette er veldig lett gjennomskuelig.

Huff, for et samfunn den seksuelle frigjøringen til kvinner har skapt, fri til å gjøre å mye urett de vil, og nå skal også alle skjeve også frigjøres ennå mer – , de går inn i en maktstilling – ingen kan si imot dem uten å bli hundset og utstøtt av samfunnet av «de gode agenter av tolerante og mangfold» , jfr. skjebnen til Åge Hareide, mens praksis viser det er det motsatte som blir resultatet, «rosa» flagg på Rådhuset og Stortinget, de hersker over oss, hvordan skal dette gå ?

Så har vi da ‘Kvinnenettverkets Forbund til Urettens, Korrupsjonens og Perversjonenes Fremmemot ‘En Samfunnsfiende’, når de ikke klarer å gjøre sin jobb, så innleverer de bekymringsmelding på Klageren. Joda. Alt skulle bli så mye bedre bare kvinnene kom til makten. Ble det ?

Engang offer, alltid offer, mobbingen slutter aldri, den antar bare andre former, et levnetsløps røde tråd:

 1. Jeg overlevde at noen idioter gav meg vaksiner til jeg fikk stivkrampe, og medisiner for stivkrampe som ødela tarmen min og tennene mine.
 2. Jeg overlevde flere års mobbing i skoleverket fordi idiotene i punkt 1 ødela tarmen min, da lærer en å stå alene, da lærer en ensomhet, hva det er.
 3. Jeg overlevde å sykle meg utfor kaien, og låg død på bunnen, når Gud sendte en Samaritan fra Hareid og plukket meg opp, teknisk sett død.
 4. Jeg overlevde en barnefordelingsak med de mest ondsinnede mennesker innvolvert, noen en kan kan angre på en noensinne kopulerte med (fylla har skylda).
 5. Jeg overlevde å være kidnappet, satt fange i jungelen i Nigera blant villmenn, «her er Guds finger» tenkte jeg idet maskinen stoppet.
 6. Jeg overlever sikkert å bli mobbet og trakassert av Giske Kommune ansatte også, i matrikulering av kaien hvor jeg druknet en gang. Mobbing er ikke noe ukjent fenomen for meg av hovmodige og arrogante undermennesker som er på toppen av lykke av å ha en jobb hvor de har god anledning til å mobbe andre, uten konsekvenser, så mye de vil.
 7. Kanskje overlever jeg til og med at Statsforvalter i Møre Og Romsdal Fru Rigmor Brøste erklærer meg sinnsyk?

Hvis Gud ikke fantes hadde nok jeg ikke levd. Har en opplevd mye ondskap, så klarer en sikkert en liten del til. For hver enkelt av episodene er et mirakel. Episode 1-4 gjennomlevde jeg stort sett i ensomhet, alene.

«Ta opp ditt kors og følg meg», sa Mesteren (Matthew 16:24). Det skal vi gjøre, vi skal stå opp i mot urett og urettferdighet, korrupsjon og faenskap, direkte ondskap. Men av og til er korset veldig tungt.

Vi kan ikke la dem få leve i troen på at deres urett og ondskap ikke skal bli påtalt.. vi er PÅTALEMAKTEN, hvor maktelitens egen påtalemakt svikter, daglig. Der skal vi selv påtale, for Gud og mennesker, skal vi bekjenne hva som vi mener er galt fra kristen synsvinkel i vårt felles samfunn. Dommen vil Gud ta seg av. Påtale korrupsjon, urett og ondskap skal vi gjøre.

«La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, for at vi kan få miskunn, og finne nåde til hjelp i rette tid» (Hebrews 4:14,15,16).

Hvor mennesker stort sett er feige og lite å stole på. Når ingen andre var der for meg, så var Gud der. Jeg var aldri alene. Tenk på det, – aldri. I bakhodet surrer minnene om sangen ofte spilt av en kjærlighetsfull mormor, ankeret i en vanskelig tid; «Når Han styrer båten,så går det så bra på vei til Himmelens land«…

Vi husker at makthaver Jens Stoltenbergs gudfar Jens Christian Hauge var Hjemmefrontens leder, og Stay Behinds opphavsmann:  https://www.riksavisen.no/jens-christian-hauge-som-sionistisk-hauk/

Jeg sier med antroposofen Marta Steinsvik, når hun var 70 år i 1946 (10 år eldre enn meg nå) etter sin pamflettt «Frimodige Ytringer» hvor hun valser ned de sionistiske makthaverne som kuppet makten etter krigen – og laget en grusom hevn over sine fiender, dødsskavdroner i ‘fredstid’, fikk hun trusselbrev, deriblant ett med tegning av en likkiste:

«Hvis hun ikke sluttet med å skrive, skulle det neste gang bli en virkelig likkiste! «Vi i hjemmefronten har likvidert mer prominente personer enn Dem», het det til slutt i skrivelsen. Marta Steinsviks kommentar lød: «Dersom brevskrivaren meinte å skremma meg, tok han imist. Eg vilde tvertom rekna det for ei stor æra å få døy for ei rettvis sak. – Elles er det no ei høgare makt som rår for liv og daude. I den varetekti er eg trygg
http://libra.antropos.no/TC_Marta_Steinsvik.html

“Norge byttet simpelthen gestapoterror med hjemmefrontterror – selv om verdenskrigen nu var slutt – og den varte ulykkeligvis opp til dobbelt så lenge som den tyske okkupasjon. Den siste politiske fange kom ut av fengslet 1957, etter en soningstid som gjennemsnittlig for mordere“, sier Hewins “Men det verden skulle bli vitne til var ikke en rettssak basert på de romerske lovbøker. Det ble en gladiatorfremvisning for massene i ånden fra det Colosseum som kastet en kristen for løvene.
https://www.riksavisen.no/rikets-reelle-tilstand-rettsvesenets-banesar/

For noen krapyl av Brøste-kaliber den britiske journalist Ralph Hewins beskriver i sin bok. Norske dissident borgeres rettstilstand har desverre ikke utviklet seg veldig langt forbi den tids nivå ser vi.

Og som observant mobbeoffer som barn og ungdom så lærer en tidlig forskjellen på gode og dårlige mennesker, ved å studere på deres reaksjoner. Gjennom et par øyne kunne bare stille observere dem, fordi en var hemmet å uttrykke seg og ta igjen. Inntil Gud belønnet en i halvlevd liv som 33-åring når elendigheten og nøden ble stor nok til at en henvendte seg til rette Forvalter (barnefordelingssaken kulminerte i -93), med talent for det motsatte; skrivetalent en ikke visste en hadde  🙂

Så ja, jeg vet hva Carrie Underwood synger om – Gud har en svært spesiell omsorg for slike som oss, som har lært på den harde måten å være helt alene i verden – after all –  det var hva som forberedte vårt levnets løp på det vi gjør idag. Det gjorde oss til dem vi er idag. Når en har akseptert sin skjebne, i hendene på Allmakten som er pottemakeren og vi er krukkene, så går det greitt.

Carrie Underwood – How Great Thou Art

Først mange, mange år senere forstår en at det var slik Gud forberedte oss, på det som skulle bli; at vi skal lære å stå alene, faktisk begynne å like å være slik. Det trenges en svært spesiell menneskelig konstitusjon for å gjøre hva en gjør – vi gjør det vi alltid har gjort – oss alene i verden mot Verdens onde og perverse mobbere (mytologisk), og «bakom synger skogene«.


Mvh. / Brgds.
Jarle Johansen

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring