Forfatter: Ikke Spesifisert Forfatter

Zionism Is Nobody’s Friend

By Judy Andreas | judyandreas.com » I have chiefly had men’s views confided to me privately. Some of the biggest men in the U.S., in the field of commerce and manufacturing, are afraid of something. They know that there is a power somewhere so organized, so subtle, so watchful, so interlocked, so complete, so pervasive, that they had better not […]

«Lykkeland»

av Philip Jones. Oversatt av A.Abrahamsen Oversetters kommentar: «Denne artikkelen er skrevet av en brite som bor i Danmark. Men jeg oversatte den til norsk fordi jeg mener den er minst like aktuell for Norge, selv om han ikke har nevnt Norge i artikkelen sin. Det er bare å bytte ut ordene ‘Danmark’ og ‘dansker’ med ‘Norge’ og ‘nordmenn’.. Håper […]

Leo Zagami’s Norwegian Experience

HISTLEBLOWER FROM THE ILLUMINATI THAT TRIED TO FIGHT SATANISM IN NORWAY WAS ARRESTED BY THE POLICE AND LOCKED DOWN AT A MENTAL INSTITUTION Written by Hans Gaarder Italian Leo Zagami is a freemason of the highest degree and Grandmaster of the European Illuminati. Illuminati is a secret network that has been developed through centuries and yields much power within the […]

Tålmodighet Belønnet – «Chup ki daad»

Altaf Husain Hali. Religiøs reformator. På oppfordring av Sir Syed Ahmad Khan skrev han den berømte Mussadas som var publisert i 1879. Halis’ Mussadas var om Islams periodiske vekst og fall. Hali hånet “de rike for sin egoisme, aristokratiet for sin degenerasjon, religiøse ledere for sin fanatiske ignoranse, poeter for sine idiotiske trivialiteter.” Engelsk oversettelse av noen få vers av […]

Religionen og vi

Shalom, Baruch Atah Yahweh Eloheinu Melech Ha Olam som bragte deg her til denne artikkel til Yahshua’s ære i anledning påsken 2008,en artikkel til Messianske Hebreere, de som holder Yahweh’s Torah og bærer vitnemålet til Yahshua Ha Mashiach i Det Nye Testamente. Jeg vil gjerne komme med en innrømmelse til mine lesere; jeg er jøde. Og jeg er stolt av […]

MICROWAVE MIND CONTROL: Modern torture and Control Mechanisms eliminating human rights and privacy

by Dr. Rauni Leena Kilde, MD Norsk utgave (Marit Hanssen’s side ble plutselig ‘død’ etter at jeg la ut denne artikkel): http://www.maarithanssen.k-nettet.com/main/custom.asp?wid=357&customID=1904 HELSINGIN SANOMAT, the largest newspaper in Scandinavia, wrote in the September 9, 1999 issue that Scientific American magazine estimates that after the Millenium perhaps ALL people will be implanted with a «DNA microchip». How many people realize what […]

Stay Behind nettverket

© av Gina Rydland publisert: 28.08.04. William Colby var CIA sjef fra 1973-76 og en «deep insider.» Han hørte til det ulovlige militære, industrielle og politiske komplekset. Populært kalt «skyggeregjeringen». I 1941 begynte han i den Amerikanske armeen og i 1943 i OSS, (Office of Strategic Services), som var forløperen til CIA. Der ble han trenet for spesial oppdrag. Noen […]

Israel; The Creation of a New Victim Myth

Jewish World Review ved dets redaktør Joseph Aaron rapporterer at magasinet «Vanity Fair» for oktober 2007, lister USA’s 100 rikeste personer. 51 av dem er jøder sier han. Jødene utgjør 2.5 % av USA’s befolkning, og har altså over halvparten av de rikeste i landet på sin liste. Redaktøren mener at jødene ikke har noen grunn til å føle seg […]

Jøder; «Føl Makten» eller «Redde Lille Mus»?

Vi har oversatt deler av en glimrende artikkel av Joseph Aaron, fra Jewish World Review. Joseph Aaron er Redaktør av «The Chicago Jewish News». Publisert 10. Oktober, 2007 / 28 Tishrei 5768 «Feel the power«, By Joseph Aaron I artikkelen nedenfor sier J. Aaron som følger: «Jeg kan ikke hjelpe for det. Disse type saker gir meg en stor fornøyelse. […]

Trusting the King, av R. Wayne Childers

Immediately after 9-11, the administration began arresting and imprisoning people suspected of terrorist ties or activities. When the first of these cases finally reached the lower courts, the Government put forth the novel idea that the President in his discretion alone, could designate a person as a terrorist and later as an “enemy combatant” and have him or her held […]

What is Fascism?

This may surprise most educated people. One of the more common government strategies today, especially in developing regions is fascism. Fascism is commonly confused with Nazism. Nazism is a political party platform that embraces a combination of a military dictatorship, socialism and fascism. It is not a government structure. Fascism is a government structure. The most notable characteristic of a […]

America The Beatiful

by Judge Roy Moore America the Beautiful, or so you used to be. Land of the Pilgrims’ pride; I’m glad they’ll never see. Babies piled in dumpsters, Abortion on demand, Oh, sweet land of liberty, your house is on the sand. Our children wander aimlessly poisoned by cocaine, Choosing to indulge their lusts, When God has said abstain. From sea […]

The Beast Has Risen

This video talk is a portion of a 1995 interview with American visionary artist Norbert H. Kox, in reference and response to his oil painting titled “The Venom of Therion” (Therion is Greek for Beast). The final painting in this clip is, “Control Towers: Cleopatra’s Needles,” a 2002 collaborative painting by William Thomas Thompson and Norbert H. Kox. Apocalypse House […]

Naomi Wolf; Ten Steps To Close Down an Open Society

From Hitler to Pinochet and beyond, history shows there are certain steps that any would-be dictator must take to destroy constitutional freedoms. And, argues Naomi Wolf, George Bush and his administration seem to be taking them all. The Guardian; Fascist America, in 10 eay steps Last autumn, there was a military coup in Thailand. The leaders of the coup took […]

Hoppe av pengekarusellen

John Safran, at The Sydney Morning Herald, makes an excellent point. It’s never a good idea to wait until the boat is sinking to bust out the life savers. He strongly recommends that Zionists quickly embrace plan B – adopting a non-Zionist Jewish identity – before it blows. And he offers a diverse list of alternatives for his fellow Jews. […]