Forfatter: Ikke Spesifisert Forfatter

An Unholy Alliance

America seems to need someone to hate. It’s the American way. If there is no villain, there is no hero. How would we know good if there wasn’t evil? Just ask the Native Americans, the blacks, the Japanese, and the Russians. Today, the villain is Islam and the coming together of Jews and Christians to root out this common enemy […]

Den norske Grunnloven og EU

Av Jarl Hellesvik, Hammerfest (Mai-04) Forord Det hevdes at den norske grunnloven er Europas eldste forfatning . Uansett om dette nå er tilfelle eller ikke, så er spørsmålet om grunnlovens innhold meget sentral i forhold til spørsmålet om Norge skal bli medlem i EU eller ikke. Alle norske politikere vil før eller siden, bli tvunget til å forholde seg til […]

Europabevegelsen, Stortingets «kreftsvulst»!

Av: Lars Rønbeck At samfunnet er sykt er noe alle vet, men hvor sykdommen sitter har vi aldri fått noen forklaring på. En samlet presse unnlater å informere folket om slike viktige saker. Det er bedre å servere folket brød og sirkus og søppelprogrammer slik at vi ikke skal stille «ubehagelige» spørsmål ved det samfunnet vi lever i. Det kalles […]

Den Norske Grunnlov Av 1814

1. Den Norske Grunnloven er selve «forsikringsselskapet» til det Norske folk, ja for alle som er Norske statsborgere og bosatt i Norge. I Grunnloven ble folkets rettigheter nedfelt på en lettfattelig måte slik at menigmann ikke skulle ha problemer med og forstå innholdet. De tre»grunnpillarene»: Rett til utdanning, arbeid, og helsevern er nedfelt i Grunnloven som en garanti for et […]

Hvorfor har vi et forsvar – hva vil vi med forsvaret?

Amerikanerne gjør i stadig større grad det de selv vil – uansett om NATO og FN følger deres aksjoner. Det svekker samarbeidet, men NATO er ikke USAs utenrikspolitiske instrument. Som en småstat og samtidig oljeeksportør bør ikke Norge føre eller støtte en politikk som øker faren for at vi blir trukket inn i en krig, skriver flaggkommandør Jacob Børresen, med […]

De uerfarnes søte krig

Dulce bellum inexpertis, ”søt er krigen for de uerfarne”, skreiv Erasmus Roterodamus i Adagia år 1500 e.Kr., den første ”bestselgeren” i europeisk litteratur. Krig kan virke tillokkende for folk som ikke veit hva den innebærer, skriver Erasmus. Men for den som veit hva krig er, finnes det ikke noe mer ugudelig, ødeleggende, farlig og avskyelig! Likevel ser vi at samfunnets […]

Norge – et redskap i USAs verktøykasse

Et foredrag av Svein Ødegården, brigader og forsker ved Forsvarets Forskningsinstitutt holdt på kampanjen Nei til nye NATOs seminar 2. nov. 2003 I 1999 kom to viktige styringsdokumenter for norsk fremtidig forsvarspolitikk: Stortingsmelding 38: ”Tilpasning av Forsvaret til deltagelse i Internasjonale Operasjoner” og: ”NATOs nye strategiske konsept” For den enkelte offiser ble også 1999 et merke år – fordi de […]

Gjenopptagelse av Lindstrøm-saken ?

Harry Lindstrøm var byråsjef i Industridepartementet da han ble avskjediget ved kongelig resolusjon 25. oktober 1963. Det hersker liten tvil om at Lindstrøm ble gjort til syndebukk og ofret i et politisk teater vi sjelden har sett maken til i Norge. Etter krigen står Lindstrøm-saken i en særstilling hva angår politisk og rettslig samrøre; en skandale som vårt demokrati og […]

EØS og Schengen-avtalen er en forbrytelse mot statens selvstendighet

Politikernes innføring av EØS og Schengen-avtalen er i følge Norges Grunnlov rettsstridig. Erna Solberg, Jens Stoltenberg, Torbjørn Jagland, Jan Petersen, Inge Lønning + resten av Europabevegelsens lakeier forbryter seg mot den Norske Grunnlov og viser ingen respekt for folkets NEI til EU 2 ganger.

Nasjonenes avvikling

av Leif Fjeldberg ©2000 Nasjonenes avvikling er et viktig etappemål på veien til et enhetlig globalt samfunn av en verdensregjering. Ved sitt årsmøte i Atlanta i 1997 ga Bilderbergergruppen forslaget om mange-kulturalismen, d.v.s. oppløsning av nasjonenes og de nasjonalt pregede kulturene, en særskilt prioritet. Frimureriet står også for denne virkelighetsfjerne multi-kulturalismen. General Wesley Clark, høy frimurer og tidligere sjef for […]

The Rothschild Dynasty

(Condensced from «Descent Into Slavery» by Des Griffin, Chapter Five) Kilde: http://www.biblebelievers.org.au/ For many years the words international banker, Rothschild, Money and Gold have held a mystical type of fascination for many people around the world but particularly in the United States. Over the years in the United States, the international bankers have come in for a great deal of […]

Sannhetens ansikt!

Skrevet av: Keep on Rockin for a free world , 08.03.2007 kl. 15:25 Spiller det egentlig noen rolle hvem som er President i USA – Ansiktet utad, eller mer lik en pressetalsmann for de mektige finansinteressene de hemmelige forbundene og brorskapene representerer, Og er Presidenten klar over hvilken stol denne sitter i. Vi ser at det ofte er de menneskene […]

Is the Military the Last Hope?

– Cracks in the Pentagon By PAUL CRAIG ROBERTS Is the high command of the US military breaking ranks with the Bush Regime? With the «mainstream media,» that is, the government’s propaganda ministry, bombarding the American public with «news reports» from unidentified sources that the US government has proof that «the highest reaches of the Iranian government» is supplying weapons […]