Didrik Sønderlind var ikke pornoskuespiller i «Anus Dei»

Didrik Søndelind var visst ikke pornoskuespiller i «Anus Dei» likevel. Didrik Søderlind er jo en av premissleverandørene til massetrømsmedia, vil han legge seg flat for påstandene, eller vil der være noen som er anusforurettet som kommer frem og sier #MeToo?

Vi må jo ha en viss religionskritikk mot den gudløse religion Human Etisk Forbund også.. #MeToo er viktig, varsler må tas på alvor av lederskapene der også. Får dette konsekvenser, bør slike folk jobbe med barn og ungdom, hva slags verdisett får barn og ungdom da, om rollemodellene ikke legger seg flat og bekjenner sin synd og eskapader, og ber om tilgivelse, og viser at dette ikke er sømmelig?

Didrik Søderlind en av den tilsynelatende ‘kristne’ avisen Vårt Land favoritt bidragsytere og Dagens som påstår han blir mobbet, mens vi kristne som med plettfritt rulleblad, som ikke er kriminell, ikke horer rundt, ikke lyver fordi Bibelen pålegger oss ikke å gjøre det, eller tilber anus som den humanistiske ‘himmel’, vi fremholder Jesus Kristus som den eneste redning for satanister, humanister, jøder og ateister som muslimer og hunduister og budhister, oss tar Vårt Land eller Dagen ikke i forsvar for mobbingen fra dem, vi blir effektivt utestengt fra deres spalter, samtidig som de villig lar seg bruke som offentlig gapestokk for våre politisk korrekte ‘synder’ om det er rasist, nasjonalist, antisemitt, jødehater eller hva de er alle disse ord de ivrig bruker som for dem symboliserer en underrase av mennesker som er ‘ufrelst’ deres luciferiske evangelium, som kan utstøtes av samfunnet uten problem, de kan drepes, fengsles, tortures profeterer Bibelen, og som altså i det ateistiske ‘paradis’ Sovjetunionen 66 million av oss ble myrdet for å være,, når kirkene ble brent eller ble omformet til samfunnshus for ‘arbeider’rørslen (slik som DNK idag her), altså den røde bermen, som idag er tverrpolitisk i Norge.

Det er altså hvor ‘god’ de er. Det er svært farlige folk det her. Vi må passe på at de ikke får lov å gå for langt i sin politikk, men Gud selv har bestemt de skal bli frigitt for en tid. Vi kan ikke nekte dem det (1 Peter 5:8, ref. Revelation 20:7). Hva som skal skje dem siden er en annen historie.

Vi kan lure på om det ikke går troll i ord at profetien om forførelsen av ‘even the Elect’ (Matthew 24:24) går i oppfyllelse foran våre øyne.

Med ulov skal landes ødes: «For avvikere venter helvete – i form av erstatning, tvangsmulkt, straff og allmenn fordømming.» – Jurist Øivind Østberg.

Ingar Holst beklager minnefeil at Didrik Sønderlind skal ha vært pornoskuespiller i «Anus Dei» og andre pornofilmer, et rykte som har versert i Søderlinds egen vennskapskrets i mange år etter hans eget utsagn.

Humanister og ateister er jo veldig liberal i seksuelle og innvandringssspørsmål, sosialliberalismen er liksom deres måte å være ‘god’ på, godhetstyranniet, som vil effektivt erstatte Jesus Kristus sine lover for samkvem og samfunnsorganisering, og Guds påbud til Israels-folket om å leve adskilt, i nasjoner, idet Gud vet hvor mye rasisme, sosial uro og mayhem det motsatte vil bevirke, idet de utgir seg for å være ‘de gode’ i vår tid, Satan ikler seg som kjent lys så han skal være godhetsapostel (2 Corinthians 11:14) ved å utbre all slags perversiteter (Jude 1:4), og de velger seg sine symbolsaker som skal bevise deres godhet som mye større gode enn det kristne verdensbilde yter, eksempler på de fremste symbolsaker som skal knuse den kristne verdioppfatning er

    • Feminisme, Kvinners rettigheter. Matriarkat. Splitt og hersk.
    • Ubegrenset innvandring. Splitt og hersk.
    • Ikke si imot ‘jøder’ (Rev. 2.9 & 3.9). Effektiv avvæpner kristendommen med ‘hatlover’. Satanister står satanister nærmest (Rev. 2.9 & 3.9). Nett som i USSR.
    • Fri sex i alle hull, er ‘friheten’ de tilbyr. Homoseksualitet promotering og popularisering. Seksuell hedonisme. Sodom og Gomorah i fri utfoldelse. Den åndelige frihet vil bli ofret for deres politiske og ideologiske friheter.
    • etc.

Så veldig god og som overmennesker de føler seg med disse politisk fastsatte standpunkter, så stolt de som kontrollerer Staten kan være av dem, når Gud dødes, og alt som strider imot den kristne sivilisasjons verdier populariseres. Vi vet jo at Satan som inspirer deres hjerter og sinn er konspirasjonen (Psalm 83:5, Psalm 83:3) over alle konspirasjoner (Jeremiah 11:9), konspirasjonen mot Gud (Psalm 2:2), for å befeste og sette Satan på tronen i menneskers hjerter og sinn, hvor menneskene selv er blitt gjort til guder for seg selv (humanismen). «Dere skal bli som guder«, sa Slangen i Edens Hage. Og dumme folk tror på Satan, på løftene, på løgnene, på alt hva denne åndsmakt sier. Det denne åndsmakt forteller dem, som stemmen i dem som de tror er sin egen stemme, det tror de er lurt og godt, når alt ærbart ble kriminalisert og alll slags perversiteter ble legalisert, da vet vi at Satan har blitt satt løs for en tid, som Åpenbaringen beretter.

Så vi er mange som spør oss, hvilken verdier deres gudelignende nyerhvervede status, ute av Paradiset, har for de massestrøms bevisste?

«Så Didrik Søderlind benekter nå å ha vært pornoskuespiller? Jøje meg, og jøje oss alle. Ja, hvem var det da jeg møtte på settet under opptakene til filmen «Pikeværelset» i Niels Juelsgate i 1990-årene? Vi skulle ha noen til analscenene og jeg mener å erindre at Playboy Magazine lånte oss en som kunne gjøre dette. Jeg har i alle disse årene trodd at vedkommende var identisk med Didrik Søderlind – nå livssynsguru i konspirasjonsmiljøet rundt Human-Etisk Forbund. Hvis dette ikke medfører riktighet, må jeg bare legge meg helt paddeflat og beklage overfor Søderlind. Da har jeg blandet ham sammen med en annen. Og hva med settet til «Anus Dei»? Jeg trodde det også var Søderlind. Har jeg virkelig tatt så feil? Huff. Jeg beklager uforbeholdent erindringsforskyvningen, Didrik!» – Ingar Holst.
https://www.ymte.no/om-didrik-soderlind-og-pornofilmen-anus-dei/

Satan ble skapt for å teste menneskene på jorden, for å søke å forføre dem (2 Corinthians 4:4). For at Gud skal finne ut om de er hvete (1 John 5:19-20 ) eller ugress (Matthew 13:24-30). Der finnes mye ugress på jorden. En vakker dag når Gud vil skal vi slippe å leve blant dem mer:

Tänk när släkt och vänner

Satanisme ekspertise

En ting er ihvertfall helt sikkert, at det skal de største eksperter til for å implementere sosial demokratisk satanisme i et samfunn, og i senter for den tidsrørsle der finner vi humanismen og ateismen, med god hjelp fra Vårt Land og Dagen som promoterer deres budskaper og ikke liker kristne mennesker; Gud er død, påstår de. Er Gud død? For dem kanskje:

(Bilde: Asbjørn Dyrendal (NTNU) m/Didrik Søderlind. Social-Democratic Satanism? Some Examples of Satanism in Scandinavia. i Jesper Aagaard Petersen (red.). Contemporary Religious Satanism. Oxford:Ashgate)

Om Gud er død for dem, så lever Satan ihvertfall tilsynelatende midt iblant dem i aller beste velgående, hvor urett og ondskap blir legalisert som et fellesgode.

Vi bor midt i hva disse norske forskerne Asbjørn Dyrendal (NTNU) og Didrik Søderlind (apologetisk mot satanisme) kaller sosialdemokratisk satanisme, mer eller mindre under romersk og babylonisk system. Den luciferiske hedonistiske livsstilen avleder flere og flere mennesker for evig død på Satans alter, da det andre tilgjengelige valget i stedet kunne tilby dem evig åndelig liv ved å la ånden overvinne kroppens begrensninger og arvesynd.

Satanismen i humanismen
http://www.riksavisen.no/satanismen-i-humanismen/

Er dåps- og konfimasjonsritualene i Human Etisk Forbund en initiering inni satanismen og perversiteten?

For om de tar avstand så kraftig fra Gud, hvem er så deres åndelige derFuehrer, den stemmen som taler i dem, som altså aldri kan mistenkes for å være Den Hellige Ånde som Jesus lovte å sende til sine folk som velger ham heller enn Satan som sin sjels Mester, fordi Jesus Kristus overvant Satan for 2000 år siden på korset, hvilket er årsaken til at vi idag kan le av Satan og hans førsøk på å forføre oss? (Isaiah 41:10).

Hahahahahaha, «vik fra oss Satan. Gud skal vi tjene og ingen andre«.

Tar de avstand fra Gud, så er det eneste tilgjengelige alternativet som opptar det åndelige vakuumet å være Satan, denne verdens Prins, det er stemmen i seg de lyder (2 Corinthians 4:4).

«The phrase “god of this world” (or “god of this age”) indicates that Satan is the major influence on the ideals, opinions, goals, hopes and views of the majority of people. His influence also encompasses the world’s philosophies, education, and commerce. The thoughts, ideas, speculations and false religions of the world are under his control and have sprung from his lies and deceptions.» – Kilde

Hvordan kan Gud være død, og ikke være i kontroll over sitt skaperverk, når Gud gjennom Jesus sa hva som kom til skje idag, for 2000 år siden? Har en ikke da en viss kontroll med sin skapelse, dens innvikling og utvikling? Når hveten skal skilles fra ugresset?

«Se, Jeg har fortalt dere på forhånd». – Matthew 24:25

Vi får be og og håpe på at det blir en oppvåking og vekkelse blant de massestrøms bevisste, at Jesus Kristus som Konge over våre konger og regjeringer ( Isaiah 9:6) var det beste alternativet likevel. Det alternativet er bevist. Gud har tillatt dem å søke å motbevise dette (Isaiah 45:7). De massestrøms bevisste kommer aldri til å føle seg så lurt enn når dette går opp for dem.

Navnet Jesus Blekner Aldri – Oslo Gospel Choir

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring