Fem grunner til at det ikke finnes noen død

For de som alltid visste at de var sentrum i universet, er nå Dr. Robert Lanza enig. Lanza\'s bok \'Biocentrism\' hevder at menneskets bevissthet er det som virkelig bestemmer utformingen av virkeligheten.

Vi har lært vi er bare en samling av celler, og at vi dør når kroppen vår er oppbrukt. Slutt på historien. Jeg har skrevet lærebøker som viser hvordan celler kan bli manipulert inn i nesten alle vev og organer i menneskekroppen. Men en lang liste over vitenskapelige eksperimenter tilsier vår tro på døden er basert på en falsk premiss, at verden eksisterer uavhengig av oss – den store observatør.

Av Dr. Robert Lanza. Huffington Post.

Bygget på kvantefysikk, snur biosentrismen planeten opp ned med det revolusjonerende syn at bevisstheten og livet skaper universet i stedet for omvendt. Den sentrale påstanden i biosentrisme er at det vi kaller rom og tid er former for animalske persepsjoner heller enn ytre fysiske objekter. Lanza og Berman tar leserne med på en fascinerende reise gjennom fremmede universer – våre egne – som vil endre deres oppfatning av virkeligheten for alltid.
I dette nye paradigmet er livet ikke bare et tilfeldig biprodukt av fysikkens lover.

Amazon.co.uk

Her er fem årsaker til at du ikke vil dø.

Grunn 1

Du er ikke et objekt, du er et spesielt vesen. Ifølge biosentrisme, vil ingenting kunne eksistere uten bevissthet. Husk at du ikke kan se gjennom beinet som omgir hjernen din. Rom og tid er ikke objekter, men snarere de verktøyene våre sinn bruker til å veve alt sammen.

«Det vil være oppsiktsvekkende», sier Eugene Wigner, som vant Nobelprisen i fysikk i 1963 , «på den måten våre fremtidige konsepter kan utvikle seg, at selve studiet av den ytre verden førte til den konklusjon at innholdet i bevisstheten er en ultimate virkelighet. »

Vurder usikkerhetsprinsippet, et av de mest berømte og viktige sider i kvantemekanikken. Eksperimenter bekrefter det er bygget inn i stoffet i virkeligheten, men det er bare fornuftig fra et biosentrisk perspektiv. Hvis det virkelig er en verden der ute med partikler som bare spretter rundt, så skal vi kunne måle alle dens eiendommeligheter. Men vi kan ikke. Hvorfor skal det bety noe for en partikkel hva du bestemmer deg for å måle? Tenk på dobbelt-spalte eksperimentet: hvis man «ser» en subatomær partikkel eller en bit av lyset som passerer gjennom åpninger på en barriere, oppfører den seg som en partikkel og skaper solid utseende treff bak de enkelte spaltene på siste barriere som måler virkningene . Som en liten kule, går det logisk gjennom det ene eller det andre hullet. Men hvis forskerne ikke observerer banen til partikkelen, så viser det oppførselen til bølgene som lar det passere gjennom begge hullene samtidig. Hvorfor forandrer vår observasjon hva som skjer? Svar: Fordi virkeligheten er en prosess som krever vår bevissthet.

Dette to-spalte eksperimentet er et eksempel på kvante-effekter, men eksperimenter med buckyballs og KHCO3 krystaller viser at observatør-avhengig atferd strekker seg inn i verden av vanlige menneskelige skala objekter. Faktisk viste nylig forskere (Nature 2009) at par av ioner kunne fristes til å komplisere slik at deres fysiske egenskaper forble bundet sammen selv når adskilt av store avstander, som om det ikke var plass eller tid mellom dem. Hvorfor? Fordi rom og tid er ikke harde, kalde objekter. De er bare redskaper av vår forståelse.

Døden eksisterer ikke i en tidløs, romløs verden. Etter at hans gamle venn døde, sa Albert Einstein : «Nå har Besso dradd fra denne merkelige verden litt før meg. Det betyr ingenting. Folk som oss … vet at skillet mellom fortid, nåtid og fremtid er bare en hårdnakket vedvarende illusjon. » I sannhet, ditt sinn transenderer tid og rom.

Grunn 2

Konservering av energi er en grunnleggende aksiom i vitenskapen. Den første termodynamiske loven sier at energi ikke kan skapes eller ødelegges. Det kan bare endre form. Selv om kropper selvdestrueres, er «meg»følelsen bare en 20-watts sky av energi i hodet ditt. Men denne energien forsvinner ikke ved døden. For noen år siden viste forskere at de kunne med tilbakevirkende kraft forandre på noe som skjedde i fortiden. Partikler måtte «bestemme » hvordan de oppfører seg når de passerte en gaffel i et apparat. Senere kunne eksperimentator snu en bryter. Resultatene viste at det observatøren besluttet på det tidspunktet bestemmer hvordan partikkelen oppfører seg på gaffelen i fortiden.

Tenk på 20-watt energi som bare driver en projektor. Enten du snur en bryter i et forsøk på eller av, er det fortsatt den samme batteriet som er ansvarlig for projeksjonen. Som i det to-spalte eksperimentet, kollapser du den fysiske virkeligheten. Ved døden, vil ikke denne energien bare forsvinne inn i miljøet som det gamle mekaniske verdensbilde foreslår. Det har ingen realitet uavhengig av deg. Som Einstein’s anerkjente kollega John Wheeler uttalte: «Nei fenomenet er et virkelig fenomen før det er et observert fenomen.» Hver person skaper sin egen sfære av virkeligheten – vi bærer rom og tid rundt med oss som skilpadder med skjell. Dermed er det ingen absolutt selv-eksisterende matrise der energi bare forsvinner.

Grunn 3

Selv om vi generelt avviser parallelle universer som fiksjon, er det mer enn et stykke vitenskapelig sannhet i denne sjangeren. En velkjent del av kvantefysikken er at observasjoner ikke kan forutsies absolutt. I stedet er det en rekke mulige observasjoner hver med en annen sannsynlighet. En mainstream forklaring er ‘mange-verdener » tolkningen, som sier at hver av disse mulige observasjoner tilsvarer et annet univers (den» multiverse’). Det finnes et uendelig antall universer (inkludert vårt univers), som til sammen omfatter alle fysiske virkeligheten. Alt som kan muligens skje forekommer i enkelte universer. Døden eksisterer ikke i noen reell mening i disse scenariene. Alle mulige univers eksisterer samtidig, uavhengig av hva som skjer i noen av dem. Som å snu bryteren i forsøket over, du er den agent som opplever dem.

Grunn 4

Du vil leve videre i dine barn, venner, og alle som du berører i løpet av livet ditt, ikke bare som en del av dem, men gjennom de historiene du skjuler med hver handling du tar. «Ifølge kvantefysikken«, sier teoretiske fysikere Stephen Hawking og Leonard Mlodinow,» fortiden, som fremtiden, er ubestemt og eksisterer bare som et spekter av muligheter. «Det er mer usikkerhet i bio-fysiske systemer enn noen gang trodd. Virkeligheten er ikke helt bestemt før vi faktisk undersøker (som i Schrödingers katt eksperimentet). Det er hele områder av historien du bestemmer i løpet av livet ditt. Når du er i kontakt med noen, kollapser mer og mer virkeligheten din (det vil si spatio-temporale hendelser som definerer din bevissthet). Når du er borte, vil din tilstedeværelse fortsatt være her som et spøkelse dukketeater i universene til dem du kjenner.

Grunn 5

Det er ikke en tilfeldighet at skjebnen tilfeldigvis har bestemt at du skal være i live nå på toppen av all uendelighet. Selv om det kan være en en-av-en-million sjanse, kanskje er det ikke bare flaks, men må være sånn. Mens du etterhvert forlater denne virkeligheten, vil du, observatøren, for alltid fortsette å kollapse flere og flere «nu». Din bevissthet vil alltid være tilstede – balansert mellom den uendelige fortid og ubestemt fremtid – flytter midlertidig mellom realiteter langs kanten av tid, å ha nye opplevelser og møte nye (og deretter møte gamle) venner.

* * * * *

«Biocentrism» (BenBella Books, (med-forfatter astronom Bob Berman)) beskriver Robert Lanza i sin helhet teorien omkring dette.

Kilde

http://www.activistpost.com/2011/01/five-reasons-you-wont-die.html
http://www.huffingtonpost.com/robert-lanza/5-reasons-you-wont-die_b_810936.html

Kun for de animalske/dyriske karnalske naturer finnes døden, for de har ikke oppstått til Faderåndens realitet.

Beslektet stoff

Mange Liv Mange Mestre
http://www.riksavisen.no/?p=525

De-programmering. Veiene deler seg
http://www.nyhetsspeilet.no/2011/01/de-programmering-veiene-deler-seg/

Ut av kroppen-opplevelser
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/03/ut-av-kroppen-opplevelser/

Og jeg ser en ny jord
http://www.nyhetsspeilet.no/2011/01/og-jeg-ser-en-ny-jord/

Biocentrism and the Existence of God
http://www.huffingtonpost.com/robert-lanza/does-god-exist-or-not-new_b_802103.html

Livet Etter Livet – Raymond Moody

Raymond Moody har skrevet mange bøker om menneskers Nær Døden Opplevelser

Den gamle bevissthet fader ut. Vær med oss inn i en ny tidslinje, en ny stråle av åndelig bevissthet…. Bevisstheter som antar nye former, i det indre som i det ytre. Vi blir biosentriske, og det bør ikke innvolvere noen egosentrisk verden, men en som er basert på høyere åndelige og moralske prinsipper enn mennesker klarer å koke ihop.

Samtidig som vi må ha respekt for alle ikke alle aspirer mot samme virkelighet, og søker sine parallelle univers.

Del univers på Facebook

De som aspirer mot den virkelighet som den jeg ser i Kjærlighetens Rike, og tror eller vet at der finnes en høyere makt i universet enn mennesket selv, er velkommen til å huke opp på min Facebook side her, for da havner vi i samme parallelle univers før eller siden likevel, og like godt først som sist.

Tror en at en er en ubegrenset bevissthet i et uendelig antall parallelle universer, utenfor og bortenfor den jordiske materiske virkelighet, så er det det en er. Ens tro har frelst en fra ens animalske darwinistiske jordtilknytning. En har blitt ånd, mer enn kropp.

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring