Mange tunger, en stemme.

Åpent brev til Stoltenberg, av Synnøve Fjellbakk Taftø

Mange tunger, en stemme.
Mange tunger, en stemme.

Kjære Øyvind Aarsnes. 02. 01. 06. Tusen takk for brev. Det er godt å se at det fortsatt er noen som bryr seg om det som skjer i det norske samfunnet, men jeg er redd for at endringene er kommet for langt til at de kan reverseres. Likevel, takk for at du vil kjempe.

Du spør om Grunnloven er satt ut av kraft, og det er den, men det som er enda verre er at de prinsippene som Grunnloven bygger på, altså de grunnleggende rettsprinsippene, også er forlatt. Ettersom det ikke har vært undervist i disse rettsprinsippene ved juridisk fakultet siden 1945, er de nå fullstendig ukjente i norske rettssaler, der det er EU-retten som gjelder.

Når det gjelder bakgrunnen for at Grunnloven ble satt til side, så er det et lite kjent faktum at Norge juridisk sett var okkupert av de allierte i tiden 8. Mai 1945 – 13. Desember 1945. I denne tiden ble Norge ikke styrt av den første regjeringen Gerhardsen, men av allierte propagandaeksperter, de fleste av jødisk herkomst, som ga ordrer til de spesialutplukkede departementsrådene i hvert enkelt departement om hva som skulle gjøres. Det var disse propagandaekspertene som stod bak både Krigsbarnutvalget og de grunnlovsstridige provisoriske anordningene som har utgjort ”grunnlaget” for norsk rett etter krigen, ikke den såkalte hjemmefronten, men det var jeg ikke klar over i 1989. Jeg visste derimot at Jens Christian Hauge har spilt en nøkkelrolle både i 1945 og i alle år siden og jeg mistenkte han for å være den ”agent Oskar” som Mossad var så stolt av.

Det var onkelen til Stein Rognlien som kom med bud fra de allierte om at statsborgerloven skulle endres slik at tyskgifte kvinner og nordmenn med tysk avstamning på farsiden ble fratatt det norske statsborgerskapet. Bakgrunnen var at okkupasjonsmyndighetene ønsket hjemmel for fengsling og utvisning. De ansvarlige saksbehandlerne i justisdepartementet nektet og medvirke. Men regjeringen Gerhardsen fremmet likevel forslaget og fikk Kongen til å underskrive på denne provisoriske anordningen som juridisk sett er et statskupp, idet den uttrykkelig setter statsborgerlovgivningen ut av kraft. I 1990 oppdaget jeg at i alle år, selv lenge etter at han ble pensjonist , har Stein Rognlien voktet hemmelighetene om det som skjedde i 1945 og nektet innsyn i arkivet til justisdepartementets lovavdeling. Mens de andre departementene overleverte sine arkivalier til riksarkivet, klarte Stein Rognlien, som ekspedisjonssjef i lovavdelingen å hindre at ugjerningene fra 1945 ble utsatt for offentlighetens søkelys. Sannsynligvis er dette arkivet fortsatt utilgjengelig selv om Stein Rognlien, om han fortsatt lever, neppe er i stand til å vokte det personlig lenger.

Men Stein Rognliens største ”synd” er ikke at han har voktet hemmelighetene til kuppmakerne av 1945, men at han selv har rasert grunnleggende norske rettsprinsipper og indoktrinert spesialutplukkede jurister som så er plassert i nøkkelstillinger i domstoler og forvaltning. Etter min oppfatning er det Jens Christian Hauge og Stein Rognlien som mer enn noen har ødelagt det norske rettssystemet.
Når det gjelder ”landsfaderen” Einar Gerhardsen, så ble han i 1939 oppnevnt som medlem av et hemmelig utvalg med mål å sette Grunnlovens bestemmelser om provisoriske anordninger ut av kraft og gi (arbeiderparti) regjeringen diktatoriske fullmakter i krigstid eller når krig truet. Han visste derfor godt at hans regjering ikke hadde lov til å gi provisoriske anordninger som stred mot uttrykkelige lovbestemmelser. Men hans effektive ”sekretær” Jens Christian Hauge sørget for at saken om endring av statsborgerlovgivningen kom på regjeringens dagsorden samme dag og etter spørsmålet om dødsstraff skulle anvendes, et enda mer radikalt brudd på norsk lov. Etter at det var blitt vedtatt å henrette den stakkars Reidar Haaland (for at Quisling ikke skulle bli den første og kanskje eneste) gikk endringen i statsborgerlovgivningen gjennom uten debatt.

De som har overtatt muldvarprollene i norsk politikk etter Jens Christian Hauge og Stein Rognlien er etter min oppfatning de to hovedmennene bak EØS-prosjektet, nemlig Jonas Gahr Støre og Morten Wetland. Hele det såkalte ”EØS” er deres oppfinnelse. I realiteten var ”EØS-forhandlingene” bare en gjennomgang av hvilke lovendringer som måtte til i forbindelse med EU-medlemskap. Overfor norsk opinion ble det gitt inntrykk av at det var en egen ”EØS-avtale” det ble forhandlet om. Jonas Gahr Støre skrev talene for Gro Harlem Brundtland og ga inntrykk av at hun tok opp det som i media var fremstilt som ”norske interesser”, men i møtene, som var lukket for pressen, sa Gro noe helt annet. På et møte der Støre hadde laget et tosiders ”innlegg” bare for å bløffe norsk opinion, satte jeg demonstrativt et kryss over alt det Gro ikke sa. Gahr Støre ble livredd for at jeg skulle gi kopi av mitt eksemplar til pressen og fulgte etter meg til kopimaskinen for å sørge for at det var hans løgner som ble distribuert.

Morten Wetland sto for den juridiske biten i tilpasningsforhandlingene. Han gjorde aldri forsøk på å fremme norske interesser, men så det som sin oppgave å få EU-retten innført i Norge så fort og grundig som mulig. Wetland var på mitt aspirantkull. Han er i likhet med Støre en intelligent mann som har gått i ”muldvarplære” i mange år. Nå ser det ut til at de to kumpanene sluttfører EU-tilpasningene under dekknavnet WTO. Reelt sett har Norge vært EU-lydrike siden 1991. Men folkeflertallet vil fortsatt gi fremtidige generasjoner muligheten til å innrette seg annerledes og sier derfor ”nei til EU”.

Denne lojaliteten mot fremtidige generasjoners rett til å bestemme over seg selv er kanskje det mest karakteristiske ved den norske folkesjela. Den bunner i en underliggende tro på allmenningsprinsippet, altså at naturresursene er felleseie mellom de til enhver tid levende mennesker og ingen har rett til å delta i forvaltningen av slike ressurser etter at han eller hun er død og borte. For å kunne delta i forvaltning og/eller utnyttelse må nemlig personen være fysisk tilstede. Hjemfallsrettsordningen bygger på at de allmenningsberettigede kan overdra utnyttelse av ressursen til utenforstående, men bare for sin levetid. Det jødisk-kristne utgangspunktet, som danner grunnlaget for EU-retten, er derimot eiendomsrettsprinsippet der en pave, en stat eller EU-kommisjonen kan gi retten til å forvalte og utnytte naturressurser både til ikke-levende vesener (kirker, aksjeselskaper, stiftelser, båter) og til utvalgte familier for all framtid. Ideen om at ikke-levende vesener har rettigheter ble innført med vold og makt med en provisorisk anordning om ”erstatningsdirektoratet” i 1945, mens overgangen fra allmenningsforvaltning til eiendomsforvaltning av naturressursene i Norge har skjedd gradvis over to generasjoner. Jeg må innrømme at jeg er temmelig forbauset over hvor smertefritt det har gått for kapitalens norske lakeier å endre rettstilstanden både i fiskeriene, oppdrettsnæringen og den såkalte finnmarkseiendommen, for ikke å snakke om Nordland og Troms.

Grunnloven er jo formelt ikke satt ut av kraft, men den respekteres verken av lovgivere eller dommere etter det såkalte landssvikoppgjøret som innebar et totalt brudd, ikke bare med Grunnloven, men også med de rettsprinsippene norsk rett er tuftet på. I motsetning til Grunnloven kan disse prinsippene ikke endres, bare byttes ut med andre grunnprinsipper.

Det er dette muldvarpene i norsk forvaltning har gjort, stikk i strid med folkets mening.
Og for de som ikke vil innrette seg i pakt med den nye tid finnes det et nådeløst uvesen som ”kurerer” tankespinn med depotinjeksjoner av psykofarmaka. Det er den virkelige terroren i den globale landsbyen av i dag.

Lykke til med arbeidet med å vekke folk opp fra de døde.

Godt nyttår

Vennlig hilsen

Synnøve Fjellbakk Taftø

———————-

Av: Øyvind Aarsnes – Den: 17.2.2006 kl 8:46
Brev fra tidligere diplomat og jurist i UD Synnøve Fjellbakk Taftø til Øyvind Aarsnes Folkeaksjonen Mot EU-medlemskap. Dette brevet viser at feiringen av 17. Mai bare er et ”spill for galleriet”.

Spread the love - Sharing is caring
 
 
 
   
39
Shares
Skriv ut (Print) Skriv ut (Print) Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)

7 Kommentarer

 1. Pingback: Muslimsk hersker i Norge ? Jøder har styrt Norge i 100 år, ikke muslimer – Riksavisen

 2. Pingback: Max Manus filmforfatter drept ? | Riksavisen

 3. Pingback: Pål Steigan; ISIS og 500 tusen innvandrere | Riksavisen

 4. Pingback: Tweets that mention Åpent brev til Stoltenberg, av Synnøve Fjellbakk Taftø -- Topsy.com

 5. Pingback: Norsk politikk; Det Skitne Maktspillet i Kulissene 1945-2006

 6. Dette er sjokkerende lesning, men dog ikke overraskende. Gad vite hvor mange i Norge som er klar over hvor galt det står til i det såkaldte norske «demokrati» ? Alle som er oppegående, vet at det de kalder EØS avtalen, er direkte ulovlig, og bryter grunnloven funndamentalt. De her korrumperte politikerne, har gjitt fremmede makter tillatelse til og lovgji, og styre i Norge, uten det norske folks samtykke, altså er det tale om statskupp, og landsforæderi. Men de blir nok godt honorert for det av den europeiske storkapital, og samtidig går de og erger seg over, at de ikke kan komme ned til Brüssel, og sitte i Mikkemus parlamentet, og tjene millioner for og holde ferie der nede. Dette er EU,s belønningsmekanisme til de lydige lakeier, når de er avdanket og folk ikke lengere gidder og høre deres løgner, så er der en forgyldt stol klar til dem. Men hva skal vi gjøre med det ? Det hjelper jo ikke og anmelde dem for landsskadelig virksomhet, for deres frimurervenner i rettsystemet er jo i den samme båt, så de blir aldrig dømmt for noe som helst. Ordet demokrati, er en oppslitt floskel som de her elementer misbruker til en hver tid, for egen og kapitalens vinnings skyld. Dette er det som normalt kaldes korrupsjon, men det sier de samme elementer, at det finnes bare i Russland. Snart har de på kriminellt vis, overdratt alle landets ressurser til den internasjonale storkapital, og Norge er bare en nyttig koloni, for de har jo mistet de fleste kolonier i den 3. verden, så da er de norske ressurser et gullegg. Så snart er både fiske, vannkraft og oljen overtatt av EU kapitalistene, i nært samarbeide med de korrupte landsforæderne i det såkaldte Storting. De her mafiapolitikere, burde stilles for riksrett, og dømmes til livsvarig. Men det kommer ikke til og skje, for de har hele rettsystemet i lommen. Godt vi har så ærlige og reelle mennesker som Synnøve Fjellbakk, som tør og stille spørsmålstegn ved denne juntaens kriminelle og korrupte aktiviteter, selv om hun har måtte betale en høy pris. De har en Synnøve i Burma og, hun sitter i husarrest på 20. året, og husarrest, eller den gode gammle Sovjetmetoden med innesperring og tvangsforgiftning, det kan komme ut på det samme. Egentlig ville de nok ha tvansinnlagt alle som ikke makker rett under deres korrupte system, men det er der ikke riktig internerinsleirer nok til i landet, så de tar de farligste opposisjonelle først. De norske politikere er en sammling korrupte og kriminelle elementer, i hvert fall dem som styrer landet rett til helvete, som lydige lakeier for kapitalen. Det var dem, som burde tvangsinnlegges, for de er livsfarlige skadedyr for det norske folk.

 7. Geir Haaberg Geir Haaberg

  Tror du det hjelper å sende dette til bilderbergere og frimurere?

  Det er jo de som står bak!

Legg inn kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.