Bærum kommune stjeler vei for jødiske Jan Herman Dante

Eller bygger Jan Herman Dante tilfluktsrom for seg og sin nabo Hope i Bærums strandlinje for den Tredje Verdenskrig de har planlagt som skal tvinge frem den (antiKristne) jødisk ledede Nye Verdensorden ? Velger Sylvi Listhaug jøder fremfor kristne – arbeider hun egentlig for deres Verdensorden, eller Jesus Kristus sin – med Kristus som all verdens Hersker, som er Guds vilje ?

Jeg vil stjele en vei, sier jødiske Jan Herman Dante og Bærum Kommune og staten ved Domstolen gir ham som Jøde «standardmessig gjennomslag» for sitt tyveri. Hvis noen vil føle seg som en vinner, så skal de passe på å gjøre AKKURAT hva Gud forventer av dem, alltid sannhet, redelighet, ærlighet, Bibelsk fundert. Jeg skal love at det ene øyeblikket i tiden en er i kontakt med noe utenfor seg selv, Gud, er verdt selv risikoen for at talmud edomitt jødenes Murder Inc. aka Mossad eller Stay Behind tar ens liv (det er påstander fra mange at de bruker Stay Behind ikke til å forsvare Norge som nasjon og norske folk, men å beskytte seg selv fra norske folk og Norge som nasjon, bruke det til å beskytte sin kriminalitet mot norske folk). Risikoen betyr ikke noe. En har opplevd noe som er sjelden, en gevinst som langt overstiger den risikoen. Eternity. Ikke sin egen vilje, ofte stikk i strid med sin egen vilje, når en merker en er i kontakt med noe utenfor seg selv som har en egen Vilje som skal gjøres, hvor en sitter i ensomhet og søker si noe fornuftig. Ofte når jeg skriver noe jeg selv synest er veldig bra, så får jeg denne følelsen; Gud gjør oss større enn å være bare en enkel sjømann, fra et fattig snekkerhjem.

«Ta opp ditt kors og følg meg«, sa min venn Jesus i en dyster sjelens mørke natt som jødiske Karin Stoltenberg er for en stor del ansvarlig for. OK, sa jeg. Innbefatter det å la ondskapsfulle talmudiske sataniske Jøder eller deres lavere sjelsutviklede goyim våpendragere korsfeste meg eller halshogge meg, so be it.

Inngangen til Dantes tilflukstrom.. Alle er invitert når bombene faller

Friheten i den guddommelige frie vilje til vår rett å velge mellom godt (Jesus) og ondt (Jøder) og gi uttrykk for vårt valg av Verdenshersker er det ingen som gir oss, den friheten tar vi.

Den som har merket bare det ENE ØYBLIKK i tiden, vil ikke bry seg om risiko. Den som fortløpende erfarer ØYEBLIKKETS MAGI (Immanuel) vil i ennå mindre grad bry seg om risiko, trusler om vold, selv døden disse Satans Ormeyngel tilbyr. Bruker en ikke talentene Gud har gitt en, så mistes de.

:

One Moment In Time – Dana Winner (live)

En må tørre å være Kaptein over sin egen sjel. Å sikre dens åndelige sunnhet er ikke er oppdrag vi gir hverken til jøde eller greker. Vi må ta frie personlige valg, støtte og ta offentlig avstand til hva vi vil.


For what is a man, what has he got?
If not himself, then he has naught
To say the things he truly feels
And not the words of one who kneels
The record shows I took the blows
And did it my way

For den som banker på, lukkes det ALLTID opp (Matthew 7:7,8, Luke 12:36, Revelation 3:20). Bare husk at for Guds arbeid vil du aldri vinne noen popularitetskonkurranse, men du mottar noe som er mye mer verdt enn verdens profanes anerkjennelse, og all verdens penger; Evigheten, Eternity, Livet. Profetene i GT ble stort sett alle myrdet utav dette livet, som Jesus ble. Jerusalems gater er fylt av Profetenes blod, sier Bibelen (Åp. / Rev. 16:6, Rev. 18:24, Luke 11:50). Ondskapen har også fått sin grad av personlig frihet (Isaiah 49:26). Men der er et Høyere Liv, for den ærlig søkende pilegrimen; Friheten (til slutt). Den kan kun delvis anes formatet for her i inkarnasjon. Det er faktisk ingenting med seksuelle sataniske ‘friheter’ å gjøre, tvertimot, da er en slave av sine begjær, ikke Mester over dem. Åndelige undermålere og primitive åndssvake og åndsløse er slaver av sine begjær og drifter. Den karnalske og profane jøde og greker i dansen rundt gullkalven er ikke så mye utviklet forbi dyrestadiet; Dyrets Merke. De opererer helt nederst i Maslows behovshierarki.

Jøder er nok mer berømt av å gjøre sin egen vilje, enn å gjøre Guds Vilje. Selvrealisering er å få alt som de vil, ikke som Gud vil. Deres ‘gud’  (egregore) tjener dem, ikke de Gud.

https://www.riksavisen.no/fra-pattedyr-til-menneske/

Hvordan kan vi kommunisere at vi ønsker den samme friheten for alle ? Satan og satanister vil ønske å binde deg til seg og deres sataniske mentale og psykologiske fengsel. De tror de er fri av å kunne være seksuell amorøse og perverse, men det er en felle. Hvem vil være perverse? Hvem trenger slik frihet? Frihet til perversitet, men ikke frihet til å velge det gode – velge Jesus Kristus, hva slags verdi har de perverse friheter satt opp imot det ? Hva med friheten til å være borgerlig, konservativ og frihet til å ytre sin lojalitet til Jesus Kristus mer enn lojalitet til perverse og ateistiske talmud Jøder?

Stoltenberg-Jugend

Det kan no være at Satan ønsker at de talmudisk babylonske jødene skal være verdens herskere for seg, men vi kristne kan naturlig ikke støtte noen annen Verdenshersker enn Jesus Kristus, kun Jesus gir frihet. I samfulle ett tusen -1000- år gav Jesus Kristus oss åndelig frihet i Norge. Satan er fangenskap i perversiteter og alskens synder. Det sier seg selv, så vi må være imot enhver jøde og jødisk gruppering som har verdenshersker aspirasjoner, og som hersker over Bærum Kommune, norsk Regjering og norsk Storting, med rett til å INSTRUERE dem hvordan HAN vil ha vår nasjon og ikke. Er det ikke VI som skal forme vår nasjon da? Flertallet som er nordmenn, eller skal 15 jøder definere vårt land ?

– Jeg mener det skal være nulltoleranse for antisemittisme, sier Frp-leder Sylvi Listhaug.
https://www.dagen.no/nyheter/listhaug-mener-nrk-bor-si-opp-programleder/

Skal det være forbudt å kritisere Stoltenberg-Jugend?

Så her forstår vi at Sylvi Listhaug har blitt instruert av dem alt. En lydig skjøgehund, ute av stand til å tenke selvstendige norske tanker. Hun må adoptere Khazar Jødene sine tanker og motivasjoner, av mangel på egne. Den andre loven Lenin (Blank) og Trostky (Bronstein) vedtok i 1917 sovjet var dødsstraff for antisemittisme.

Artikkelen forteller at det skal være forbudt å kritisere jøder, jøder i Israel og jøder i Norge. Gruppen som Jan Herman Dante leder som vil at politikerne skal ‘halshogge’ eller korsfeste antisemitter eller hva de vil politikere skal gjøre (de sier ikke nøyaktig hva straffen bør være, om det er dødsstraff eller ikke), går til sak via advokat Elden. Jan Herman Dante er som jeg forstår en opprinnelig litauisk jøde, jeg har stor respekt for destruksjonskraften til litauiske jøder. En annen av dem, Joe Slovo, nærmest helt på egenhånd skapte hvite Shangri La Sør Afrika til et hyper kriminelt slumområde, kjemisk fritt for kristen sivilisasjon – som Sør Afrika engang var. Malen de bruker for vårt land?

Rettsnorge.no har skrevet om eiendomsprosjekt og korrupsjon på Langodden

«den omstendighet at Jan Herman Dante (eier av 41/6) synes å ha medvirket til at enkelte ansatte i Bærum kommune – deriblant Jon Arvid Fossum (seniorarkitekt og reguleringssjef), Frode S. Jørgensen (planjuridisk sjef) og Ketil Krogstad (plan- og bygningssjef) – på uredelig vis hadde forfalsket eller medvirket til forfalsking av ”plankartet” som var vedlagt den vedtatte reguleringsplanen.»

https://rettsnorge.com/EIENDOMSUTVIKLING%20KORRUPSJON%20OG%20UTTAPPING

Alt går an bare en har sympati nok. Korrupsjon og urett ingen problem. Er sympatikontoen fylt opp, så går ALT (er dermed «antisemitt» antipatikontoen større så blir en arbeidsløs og gjerne hodeløs, skal vi tro Sylvi Listhaug).

Jeg er veldig bekymret for at de talmudiske jøder skal få for stor innflytelse i Norge, da vil landet avkristnes ved at det blir slutt på kristne programmer i mediakanalene, og det kan komme til det stadie hvor de får gjennom dødstraff for antisemittisme, som de gjorde i Russland fra 1917, det kostet 66 million av vårt broderfolk RUS-folket livet, de ble industrielt eksterminert av talmud jødene (stikkord CHEKA), den verste kriminalitet mot menneskeheten noensinne, og nå er det tegn i tiden på at de har kommet hit til landet og vil gjøre sin samme innflytelse gjeldende. Dette kan true liv og helse for mange kristne er jeg redd. Historien viser det. De gjør sin kriminalitet, mord og Holocaust av oss Israelittene LOVLIG, siden de har makten, våpnene, opinionen og politikerne i sin lomme(bok). I Sovjet presterte de å gjøre det lovlig å industrielt eskterminere 66 million kristne mennesker (andre loven de innførte; dødstraff for antisemittisme). Korrupsjonens mestere, ondskapens garantert mest hatefulle agentur.

Jewish Killers Massacres 66 million in Soviet Gulags
https://www.texemarrs.com/062004/soviet_gulag.htm

Mange talmudiske jøder har forfølgelsesvanvidd som en direkte følge av HoloCash religionens skremsler (formål å fylle på sympatikontoen) de får inn med morsmelken, og kan mene de trenger tilfluktsrom som i Israels byggesakslover hvor enhver husstand er pålagt å ha tilfluktsrom. Er ens personligheter at få liker en trenger en det kanskje – samt våpen i underjordiske Stay Behind aka Meyer’s lager og bunkerser for egen «beskyttelse» (?). Skal forretningen gå sin sin gang må sympatikortet fortløpende vedlikeholdes, forutsetter det videre at alle kollektivt tror 100% (6 mill, NØYAKTIG!). Å tro bare 99% (5.999.999) er straffbart. Uten blir det ingen sympati økning på sympatikontoen som kan brukes til så mangt en vil få gjennomført i eiendomsbransjen eller mot «antisemitter».

Antisemittisme; Ytringenes Grenseland
https://www.riksavisen.no/antisemittisme-ytringenes-grenseland/

Jeg forsikrer, ingen kristne er ute etter deg Dante, ingen vil skade deg, de vil bare at du skal få et nytt hjerte i Kristus, og bli snill – transformasjon fra ond til snill er kristendommens force – å få en NY ånd, gjenfødelsen, dine Babylonske rabbier skader deg mye mer med omskjæring og mental dissosiasjonsforstyrrelse enn noen kristen noensinne vil komme til å skade deg.

Det var din slekt som fikk Jesus korsfestet og steinet Stephen, ikke motsatt. Din kong Herodes ville drepe Jesus som barn. Din slekt har alltid vært skadevolderne og de fysiske morderne, av apostlene, kristne displer av Jesus, av 66 million russiske kristne, aldri Jesus, sjelden kristne.

Likevel mener du Dante å overbevise Regjeringen om at du har større grunn til å være redd norske folk, enn norske folk har grunn til å være redd deg og Stay Behind apparatet du og dere kontrollerer, og alle våpen som tradisjonelt Stay Behind oppbevarer «til forsvar» (av seg selv og sin makt – ikke av nasjonen Norge) i bunkerser rundt omkring? Hvor er gangsynet her? Hvor er sansen for proporsjonene?

Er det antisemittisk å si at Dante er påklaget av naboer for å ha påstått krenket deres eiendomsrett ?

«Har du noen gang lurt på hvordan folkene var som myrdet den russiske tsaren og hele familien hans med kaldt blod i 1917», samt industrielt eksterminerte 66 million andre kristne russere (RUS betyr Skandinav – vårt broderfolk etter Rurik)? «Du kommer sannsynligvis til å finne ut av det snart fordi de samme etterfølgerne av den blodlinjefamilien har kapret Amerika» og Norge og okkuperer oss nå, de instruerer våre politikere hvem som skal henrettes. Og de tar nå kontroll over alle norske politiske partier og politistasjoner. Når de skal henrette folk, så foretrekker de å gjøre det «lovlig» først, lov mot ‘antisemittisme’. Jeg synest vi burde hatt en lov mot hatefulle antiKristne istedenfor.
https://www.veteranstoday.com/2021/06/01/meet-the-neo-bolsheviks-coming-soon-to-your-neighborhood/

De oppildner til hat gjennom massestrømsmedia mot alle som ikke tilber dem som guder, når de egentlig like gjerne kan være noen primitive åndelige undermålere. En av deres mest benyttede bolsjevik agent for å utbre deres satanisme og urett for vårt land er «journalist» John Færseth (tilhører den profane OTO sexual-maniac religionen til jødiske Aleister Crowley). Jeg vet ikke om en eneste artikkel hvor John Færseth ikke sutrer over hvor fælt det er å være jøde, og hvos synd det er i dem… selv om de sitter med makten i hver eneste nasjon i den vestlige verden (?). Jøder på innpust og utpust. Hva mener han ?

Lørdag 20. mars ble jøder tilsynelatende gitt skylden for den «oppdiktede» korona-pandemien.
https://forsvaretsforum.no/demonstrasjon-hoyreekstremisme-joder/radikalisering-i-sakte-film/192002

John Færseths rolle er å fortsette å skrive hatefulle innlegg mot «antisemittene» hvor ‘slem’ de er mot talmud edomitt jødene (‘Jødene’ aka konvertitter), inntil en eller flere psykologisk ustabile individer tar saken i egne hender og i emosjonell affekt får stanset «antisemittene» i å være «slem» mot Jødene lenger, som det er skapt slik psykologisk affekt for å beskytte Jødene mot ‘onde’ mennesker. Alt er tillatt, når Sannheten er at de ondeste i verden kan være blant dem selv. Satanister er eksperter å snu sannheten opp ned, på hodet.

Stalin’s Jews
Sever Plocker: We mustn’t forget that some of greatest murderers of modern times were Jewish
https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3342999,00.html

Så fantastisk det er med ærlige mennesker og rettskafne jøder som Sever Plocker. Jeg elsker dem. Løgnere og bedragere har jeg langt mindre til overs for, fordi Bibelen sier vi skal ha det, «ta avstand fra det/de onde«.

De mangler historisk belegg. Det var altså ikke Jesus (kristne) som henrettet talmud jødene (‘Jødene’). Det var Jødene som fikk Jesus henrettet. Han var uskyldig i deres løgnaktige beskyldninger (Satan blir kalt The Accuser, altså satanister blir Accusers).

Oppslag i pressen kan tyde på at Sylvi Listhaug logrer med halen for pengemakten i landet og internasjonalt, hun vil at alle som kritiserer jøder for noe som helst de skal få sparken, mener hun i fullt alvor, med henvisning til NRK’s Matheson. Slik går Åpenbaringens profeti i oppfyllelse om i endetiden som «ikke lenger skal få kjøpe og selge«, om de ikke tar Dyrets Merke og følger og støtter de primitive babylonske talmudiske jødene. Hvordan skal en få kjøpt noe som helst og delta i samfunnet uten lønn da (Gulag v.2) ? Mener hun at om jøder er stygg mot oss kristne, så bør de også miste jobben, eller miste hodet? Som Jesus Kristus før meg, som Hans Nilsen Hauge som satt fengslet idet 1700-tallet gikk over i 1800-tallet, så skal jeg akseptere å bli incinerert av jødene og deres spyttslikkere i norsk politikk og forvaltning som er overbevist å gjøre jødenes vilje, og ikke Jesus Kristus sin.


«Nylig skrev Dagen om at 10–15 norske jøder har hyret advokat John Christian Elden for at utsagnene til Matheson skal få konsekvenser.

De er skuffet over stillheten fra flere politikere i etterkant av hendelsen.
– Politikerne må komme på banen og støtte opp om den jødiske befolkningen i Norge når slike grove overtramp skjer, sa talspersonen for gruppen, Jan Hermann Dante»

Hvis det er slik at Dante bedrar sine naboer, så mener noen at litt antisemittisme er helt i orden. Naturligvis. Slik kan vi jo ikke ha det at noen som kaller seg «semitter» skal kunne bedra sine naboer for privat eiendom fordi de er jøder og mener seg en gang ‘holocaustet’. Hvis å være Holocaustet skal være et frikort for å begå all slags urett og faenskap, da har vi Skandinaviske Israelitter mye å gjøre, mye å kreve reparations fra bolsjevik jødene for, de industrielt eksterminerte 66 million av vårt broderfolk – RUS-folket. Bolsjevik jødene utraderte et kristent land (Russland) i 1917 > som ble til ateistiske gudløse sataniske Sovjet. Dette må vi ta avstand fra, dette må vi være imot at noen kan bedra sine naboer fordi de er venner med norske makthavere i kommunen. Da må det bli anti «semitten» Dante. Om han er semitt i det hele tatt får vi vel kreve en DNA test på i tilfelle, om det egentlig er bare tyrkisk-mongolsk khazarblod etter Esau det meste og mindre av Jacob-Israel. Vi skal «kjenne dem på fruktene«, sa Jesus.

Vi vet ikke om det er Dante som eier det nybygde tilfluktsrommet under veien i Bærum som ble gjort privat i et eierskifte som kommunen besluttet ved å flytte grensen på datamaskinen, om Hope er bare en frontfigur for de militære og stay behind krefter de tilhører. Jødene – de allierte – vant jo andre verdenskrig – de har kontrollert vårt militære siden den gang. Vi vet at Dante har vært sterkt innvolvert i byggesaken av tilfluktsrommet for kommunen, og på mysterisk vis fått en person hos byggesaksmyndigheter med på ting som bryter med norsk lov. Mulig er der er tunnel fra bunkers i sjøkanten på hans tomt til tilfluktsrom under veien ved Hopes tomt, en vei som ble gjort til Hope’s av en venn i kommunen som bare «pyntet på» grunnboken («planfeil») slik at det skulle bli mulig å bygge tilfluktsrom i det hele tatt.

Det kan være mye rettmessig antisemittisme til del av å skape urett for andre, da bør de som er utsatt for uretten bli hørt. Antisemittisme kortet bør avvises, det skal ikke kunne brukes for å komme fri fra straff for overgrep og ulovligheter. Om norske myndigheter holder sin hånd over dem, og lar dem holde på med urett og ondskap, så gjør ikke Gud det. Gud vet hvem de er og hva de gjør.

Som hos Hans Nielsen Hauge som tilbragte på denne måten både julaften og nyttårsaften 1799 i arresten i Trondheim rådhus, for å avsløre «øvrigheten», en celle som befant seg dels i og dels under dagens bibliotekkafé. Kildene spriker, men en av disse kveldene skrev han sin fortrøstningsfulle salmetekst: Jeg er hos Gud i nåde;


Jeg er hos Gud i nåde-
hva skader verden meg?
Om den en stund får råde
og stenger meg min veg?
Om den mitt legeme binder
i fengslets mørke skjul.
Så skal dog Ånden vinne
og holde glad sin jul.

https://www.riksavisen.no/frimurernes-menneskerettigheter-for-frihet-likhet-og-brorskap/

«Tiltalen mot Hauge hadde fire punkter: brudd på konventikkelplakaten, forledning av ungdom til å reise rundt og holde oppbyggelige møter, fornærmelse av presteskapet og at han hadde en hellig kasse der han utnyttet sine venner økonomisk.»

Advokat Elden hjelper Jan Herman Dante med sin sak. Advokat Elden er dyr, av de dyreste, det er ikke vanskelig å få rettferdighet når en har penger nok, statstøtte nok, sugerør langt nok ned i den norske statskassen og kommuners velvillighet i sine foretninger. Verre er det med «antisemittene» Dante vil straffe, de får ikke støtte fra noen. De har nok ihvertfall ikke råd til Elden.

 • brudd på konventikkelplakaten (forbudt å evangelisere for alle andre kristne enn de Sionistiske, jødisk light utgaver).
 • forledning av ungdom til «antisemittisme»
 • fornærmelse av (jødiske) presteskapet og deres ‘kristen’-sionistiske våpendragere.

Joda. Det stemmer. Lite er endret på 2000 år i denne sak. De jødiske taperne for 2000 år siden er tilbake med full styrke og vil ha omkamp mot Jesus Kristus og oss kristne. Men kristne vant da, og skal nå, sier Bibelen. De kan dra dette antisemittisme kortet så mye de vil, det skal ikke lykkes for dem, sier Bibelen. Denne artikkel er et forsvar og reaksjon på at jødenes velvillige og sannsynligvis godt betalte tjener John Færseth i allianse med satanistene i Vårt Land, bygger hat mot undertegnede og andre kristne i Vårt Land nylig, som Listhaug i Dagen (merkelig at «kristne» medier er fremst i krigen mot kristne?). Vi skal liksom ikke få utbre Evangeliet uten at det er beskyldt for «antisemittisk», fordi Gog&Magog talmud jødene (Sovjet jødene i Sovjet-Bolsjevik-Israel) misliker at Jesus Kristus FOR EVIG OG ALLTID vant over dem på Golgata. De må ikke innbille seg at deres Verdensdominans blir av noen langvarig art. Skal vi ta Åpenbaringen til Johannes ad notam, så får de en gjesteopptreden, og så blir det «lights out». Å arbeide for og utbre ondskap og urett over uskyldige, har aldri lønt seg, jfr. Romans 2:9. #Dommedag.

Bee Gees – Immortality (Live in Las Vegas, 1997)

Undertegnede har fått den tvilsomme ære å bli utropt til Norges verste «antisemitt» skal vi tro jødenes trofaste våpendrager ved OTO’s John Færseths påstander i sionistiske og ikke-kristne Vårt Land og den påstått kristne Sylvi Listhaug, og 100% av landets politikere lik henne som er hjernevasket å mene akkurat det samme – der er INGEN politiker som i 1814 ved grunnlovens § 2 sin ånd, mener at dette landet kunne ha det bedre av å ikke ha en eneste jøde her som gjør sin (for kristne) negative innfluens gjeldende i politikken, med sterke følelsesmessige føringer for det.

– Dei som torer å ha ei meining, også upopulære meiningar, skal vere trygge når dei deltek i samfunnsdebatten, seier Bøen.
https://www.nrk.no/mr/stortingskandidat-frank-sve-vart-trua-_-er-bekymra-for-rekrutteringa-til-politikken-1.15520381

Skal visst gjelde for alle andre enn de som har en mening om jødene, skal vi tro Jan Herman Dante og Sylvi Listhaug.

De følelsesmessige sider beviser hjernevask. Folk griner over de «stakkars» jødene som sitter i landets ledelse og springer rundt med 4 stk. sortkledde livvakter i NATO hovedkvarteret, og andre som bor i Bærums beste og dyreste strøk (?), med bunkerser fulle av våpen sannsynligvis og personlig tilflukstrom (?). Hvor er proporsjonene – er folk hektet helt av fornuften av sin sataniske inspirasjon ? Politiske saker er vanligvis ikke implementert med hjelp av så mye følelser som dette. Oftest mer rasjonelle og virkelighetsnære argumenter brukt. På grunn av så sterke følelser jødene her programmerer almuen med, så blir det svært farlig å være «antisemitt».

Postkort av Sovjets ledelse. Alle 6 var talmudiske jøder

66 million fikk late livet for «antisemittisme» i jødiske USSR.

Antisemitters levnetsløp

66 million kristne RUS folk (RUS betyr Skandinav) industrielt eksterminert av bolsjevik jødene i Sovjet.

“In keeping silent about evil, in burying it so deep within us that no sign of it appears on the surface, we are implanting it, and it will rise up a thousand fold in the future.” – Aleksandr Solzhenitsyn.

DERFOR skal ingen ondskapsfull satanisk jøde kunne besørge at jeg skal være stille i møte med deres ondskap, om de roper antisemitttisme til krampa tar dem… de er urelevant. Deres dom bryr jeg meg ingenting om. Guds dom over mitt personlige valg av side – ondt og godt – bryr jeg meg alt om.

Antisemitter (Definisjon: de som jøder hater) blir nok korsfestet og hodet kuttet av tidsnok, som i USSR var det den andre loven de jødiske talmudister Lenin (Blank, Vladimir Ilyich Ulyanov) og Trotsky (Bronstein) laget når de tok makten; Dødsstraff for antisemittisme. Hat må programmeres og skapes først, ved hjelp av slike som Listhaug, SÅ får de etterhånden hevn over sine fiender; kanskje ikke bare arbeidsløse, kanskje til med hodeløse. Derfor betinger det at slike som John Færseth er aktive å skape hat mot de Babylonske talmud Jødenes fiender.

Første Verdenskrig arrangerte Zions Eldste for å utradere vårt broderfolk RUS-folket (RUS betyr Skandinav etter Rurik) og Russland, slik at de ikke skal utgjøre noen trussel lenger for jødene (66 million av vårt broderfolk i RUSland, ble industrielt eksterminert av de talmudiske jødiske ledelse av Sovjet),

Andre Verdenskrig for at den internasjonale politiske Sionisme å bli sterk nok til å kreve og opprette den suverene nasjon av edom Israel i Palestina, jfr. Kardel; ‘Adolf Hitler: Founder of Israel’. Se også her; Jacob Schiff, en av de moguler, edom jøder som finansierte både Hitler OG Bolsjevik jødene som kuppet Russland i 1917. «Sometimes it seems like Jews are at war with the world«. Nettopp, de er ikke bare i krig med verden. Som vi skal se er de i krig med Gud selv. Satt seg opp imot Guds Vilje, at Jesus skal være verdens Hersker. De vil være det selv.

Tredje Verdenskrig har Satan planlagt hans folk skal ta Verdensherredømme (Åp. / Rev. 2.9 & 3.9), det er deres våte drømmer kan vi se. De tolker Bibelen slik, fordi de innbiller seg de er og blir ‘Israelittene’, av å oppholde seg i et land de har røvet som de kaller Israel, å være Verdensherskere, som den hvite rase, de kristne nasjoner, ble gitt løftet til Abrahams barn, at de skulle bli mange nasjoner og herske over verden. Det er over. Jødene er IKKE Israelittene, det er oss det. Verdenshersker oppdraget var å med godhet og Kristus sine politiske prinsipper innføre demokratiske og folkelige regjeringer i Verden, hvor folk selv bestemmer – ikke jødiske Kaifaser og Herodeser, jødene vil innføre sin verdensorden med en «rod of iron», de er fremdeles Herodes – ikke Jesus Kristus – så de vil mislykkes så ekstremt før de skal erlegges på historiens søppelplass, Gehenna, fordi de innbiller seg de er det Israel vi hvite (Kaukasere/fra Assyria) alltid har vært. Jeg har ikke sett noe godt noen talmudisk Jøde gjør som ikke er blitt gjenfødt kristen. Det tjener kun dem selv mest, alt de gjør. Derfor mente Jesus at spesielt jødene trengte og trenger gjenfødelsen, få en NY ånd Acts 3:26, Romans 1:16.

Vi er Israelittene, de hvite folk i Europa, Jesus sa til apostlene når jødene forkastet ham ; Gå til de tapte stammer av Israel (Matt. 10:6), som hadde forlatt MidtØsten 730 år før Jesus sin tid. Den smarte vil da tenke; Hvor dro apostlene – hvor fant de Israelittenes 10 av 12 utvandrede stammer ? Våre forfedre hadde blitt tatt til fange som Guds straff av Assyrerne og bragt til Caucasus, derifra migrerte våre forfedre under ledelse av Odin til Europa. Som Moses ledet våre forfedre utav Egyptisk fangenskap, ledet Odin vårt folk utav Assyrisk fangenskap. Jødene er bedragere, som innbiller verden at de er oss (Israel). Jeg er stolt og glad at våre forfedre har holdt Pakten med Gud denne gang, Evangeliet og utbredelsen av Jesus Kristus som denne verdens Hersker – ikke Jødene – er over hele verden. Vi har lyktes.

Setter de talmudiske jødene seg opp mot Gud, så skal de få føle raseriet, og Dommen. Vel fortjent. De kan ikke erklære krig mot Guds Vilje at Jesus Kristus er verdens Konge, uten at dette slår tilbake.

Verdensherskerne

Maleren Per Krogh malte et maleri ved opprettelsen av FN om Fugl Fønix som reiser seg av asken (Agenda 2030, The Great Reset), det er symbolsk for jødene som reiser seg av HoloCash asken, og kommer igjen til antiKristent verdensherredømme. Da har de inntatt Kristus sin trone, som Jesus vant for 2000 år siden.

I bakgrunnen ser vi Norges bidrag til opprettelsen av FN, i FN’s Sikkerhetsråd; Fugl Fønix som reiser seg av asken; Orden Utav Kaos. Satanistisk ‘Orden’

Ytterst på Dantes brygge langs Bærums strandlinje, Bærum kommune som synest å ha egne gjeldende lover for jøder, så ser vi Fugl Fønix, som relaterer seg til og aspirasjonen om når de endelig som den babylonske Talmud forespeiler dem skal være Herskere over hele menneskeheten og verden, når de bare «makter reise» seg igjen av det virkelige eller imaginære HoloCash.

Som vi husker ville Jesus være menneskehetens Tjener, de vil være Herskere, «rod of iron», det utgjør forskjellen på Jesus og Jøder.

Men de har glemt Gud, at det finnes en Gud i det hele tatt som holder regnskap. De er ikke guder for seg selv eller andre, de er primitive satanister de fleste av dem, som søker en makt de aldri er eller har vært kompetent til å betjene og inneha, for der ligger ingen omsorg med nesten/medmennesket i dem, der ligger KUN egosentriske interesser (Esau’s forbannelse), grådighet; makt og penger, fra han som byttet bort Guds velsignelse for en bolle med linser fra Jacob-Israel (mat, profan og verdslig, ikke utviklet seg forbi nederste nivå i Maslows behovshierarki). DERFOR har Israels Gud sagt at Jesus Kristus er Konge og Hersker, ikke Jødene. Jesus døde for alles redning, vår livbåt, ikke bare for seg selv og sin stamme, ikke bare for sine venner – også for sine fiender. De takket ham med å korsfeste ham.

Israelittene, de hvite folk, har vist seg verdig – satanistene skal søke å Holocauste den hvite rase – bedrive kryssavl av den hvite rases kvinner med negere utav eksistensen, noen av dem med okkulte motivasjoner vil avle en hel rase utav eksistensen, av hele Guds Utvalgte Folk – Abrahams barn. De virkelig kristne med den Hellige Ånde vil se og vite dette og komme klar – talmud jødene vil ikke lykkes med sin «multikultur», Bibelen sier de ikke skal lykkes, men mange vil bli avlet som hunder av talmud jødenes viljer om «multikultur» (har dere sett TV reklamene nylig?).

Jødiske Presient Sarkozy: Challenge of the 21st Century: Racial Interbreeding

Politikerne har fått sine instrukser hva de skal gjøre, for å nå målsettingen gjennom miscegenation, de vet veldig godt hva de gjør – okkult tilrettelegging, hva Bibelen forbyr – skal satanister promotere:

Caucasian Israelites; The People Who Shall Dwell Alone
https://www.riksavisen.no/caucasian-israelites-the-people-who-shall-dwell-alone/

De talmudiske jødene som er satanister og Satans ormeyngel skal lykkes i å industrielt eksterminere veldig mange av kristne hvite mennesker av Israel slekten, men ting vil bli satt på plass til slutt; De vil brenne i Helvete.

Peter Lemesurier, ‘The Armageddon Script’ (1981):

«Their script is now written, subject only to last-minute editing and stage-directions. The stage itself, albeit in darkness, is almost ready. Down in the pit, the subterranean orchestra is already tuning up. The last-minute, walk-on parts are even now being filled. Most of the main actors, one suspects, have already taken up their roles. Soon it will be time for them to come on stage, ready for the curtain to rise. The time for action will have come.»

Lite visste Peter Lemesurier at de nok hadde planer med New Age, faktisk de fleste religioner og ideologier brukes til å skru utviklingen henad mot målet sitt. Den sataniske konspirasjon. Så joda. Jan Herman Dante vil nok trenge sitt tilfluktsrom, av sin mangel på tillit til Gud. Jeg har ikke tilfluksrom. Jeg har lagt mitt liv i hendene til Vårherre, som bestemmmer hvordan livet her skal ende før jeg drar videre til de Himmelske Saler hvor jeg håper å ikke treffe de jødiske verdensledere i sin karnalske verdslighet og profane kjødelighet som Lenin (Blank), Trotsky (Bronstein), Stalin (rett navn Dzhugashvili, betyr «Son of a Jew»), Angela Merkel, Jens Stoltenberg, Sarkozy, Boris Johnson, Erna Solberg, Adolf Hitler, m.v.

Lenin’s (Blanks) «Red Terror»

Alle som er rettvis eller gjør rett går det bra med, de som ikke er av Gud, de skal forgå, er Guds Ords løfte. Guds Ord stemte tidligere, når de fikkk Jesus myrdet; lyn og torden, tempelforhenget revnet, 2000 års diaspora hatet av hele verden, forbudt i 119 nasjoner – ingen ville ha noe med dem å gjøre – ønsker de en reprise så er det bare å fortsette på den galleien som Jan Herman Dante, Ervin Kohn og Jens Stoltenberg har staket ut, urett å rane andres eiendommer, krig, nød, bombe andres land, massemigrasjon og djevelskap følger i deres fotspor:

«Den som gjør det som er rett, er rettferdig, slik Kristus er rettferdig. () 10 Slik viser det seg hvem som er Guds barn, og hvem som er Djevelens barn: Den som ikke gjør det som er rett, og som ikke elsker sin bror, er ikke av Gud». 1 Johannes / 1 John 3:7,10.

I Israel bygges ethvert hus med eget tilfluksrom, bomberom. Hvordan kan et folk innrette seg slik at de er ute av stand til å leve i fred med sine omgivelser noe sted i verden, ikke i Palestinsk jødeland, ikke med sine naboer i Bærum, at det følger strid, krig og kiv med dem, samme hvor i verden de bor eller hersker ? Er der en rasjonell årsak til antisemittismen de selv kan være i det minste delvis skyldig i ?

the historian H. G. Wells states, «…the Ideumeans (Edomites) were … made Jews,.. and a Turkish people (Khazars) were mainly Jews in South Russia…the main part of Jewry never was in Judea and had never come out of Judea» 10

10 H.G. Wells, The Outline of History, 3rd ed., MacMillian-1921,p.494

Dette er altså folket til Ghengis Khan, de mongolske-tyrkiske Khazarene som er krigerfolket over noen, Satans Utvalgte som påstår de er Guds Utvalgte (Satan er deres gud), derfor trenger de tilfluktsrom, og derfor trenger de bomber og krig som vi Israelitter trenger luft for å puste. Jødene i Hollywood og i Russland idag blir ofte kalt ‘moguler’ (oligarker). ‘Mogul’ er en khazarsk tittel og benevnelse, har ingenting med Israelittene å gjøre. Mogulene i Israel har tilgang til 250 atomvåpen, ++.

I Vårt Land skriver jødenes og Satans fremste løpegutt i Norge John Færseth om hvordan Nyhetsspeilet ble til, og hvor undertegnede blir fremhevet som en av landets største ‘antisemitter’ (mulig en ære for kristne, men det er ikke hans poeng) for å fortelle at der er bedragere som kaller seg Israelitter og ikke er det (Rev. 2.9 & 3.9). Som han ser ut med det nesegrevet kan en jo nesten tro han er mongolsk-khazar edomitt selv. De må skape hat mot oss kristne må vite, de vil jo gjerne få andre enn seg selv til å besørge en rituell korsfesting eller halshogging av oss, så de lønner slike som Færzeth og Barrabas. Deres metode har ikke utviklet seg så veldig mye på 2000 år, dens form er stort sett den samme. Journalist John Færseth tilhører Aliestair Crowley’s OTO – Ordo Templi Orientis (TheBeast666 som jødiske Crowley kalte seg selv), og en som vi kan bare anta ligger i masse fellesskaps onanering med sine Thelema jøde og greker venner i sine skjulte okkulte organisasjoner hvor perverse satanister elsker å forsamles til kjødelig tilfredstillelse, og åndens død, og balanserer cola brusflaske topper på penis – hvem som greier det lengst, så slike tar Vårt Land veldig seriøst, de er på lag.

Vårt Land elsker slike, på Twitter spør jeg Den Norske Kirkes ledelse forleden, kunne sikkert innkludert Vårt Land også :

Kan noen være så snill og fortelle meg forskjellen i dette spørsmålet mellom Den Norske Kirke og Satanisk Samfunn ?

#ElskeHvemEnVil ? #SodomereHvemEnVil ?

På forhånd takk…

Ville Jesus vært enig med Satanisk Samfunn idag ?

Dette er jo slikt som de elsker i det uHellige Land i MidtØsten

Ja, ikke så mye del av den kristne tradisjon da, så vi vet når tidligere kristne Norge har blitt jødisk:

Der finnes ingen godhet i å bygge en verden som virker mer og mer å være en underavdeling av perverse Helvete hvor det kopuleres i hver krik og krok, og som en av Helvetes forgårder i salig hedonistisk forlystelsesrus. Den jødiske ånd er business and pleasure, Jesus Kristus sin er å fornekte kroppens og verdslighetens synderegister, å vie seg litt høyere verdier enn de jødiske tradisjoner tilhørende det animalske lavere underutviklede mennesket, de av og med Dyrets Merke – de impulsbaserte, de driftsbaserte. Deres underlivs drifter styrer dem, og magen, ikke hodet.

Omtrent daglig i media holder jødene og deres agenter kursing og propaganda av norske journalister og institusjoner mot antisemittisme, det grenser til hjernevask, og jeg ser med bekymring på det hat dette kan skape mot kristne enkeltpersoner som ikke er jødetilhengere, fordi de følger Jesus Kristus heller. Vi kan ikke utbre evangeliet uten vi kan forfekte at Jesus vant over alle slags satanister på Golgata, inklusivt sataniske jøder tilhørende Satans Synagoge (Åp. / Rev. 2.9 & 3.9). Han vant over dem for evig og alltid, at de har kommet seg litt ovenpå igjen, og atter aspirerer mot å bli Verdensherskere, som er den rolle Gud gav Kristus å være, ikke Jøder, bør de lese Johannes Åpenbaring og vite at de dummer seg ut, at de skal få lov å vise sin egentlige natur en liten stund, før deres og falne forvitrede sjeler skal forlegges på den åndelige søppelplass på Gehenna for evig og alltid etter hvert nå.

New World Order pledged to the Jews

Vår nasjon har altså gått fra å være styrt av Jesus Kristus som Messias og våre kongers Konge i samfulle 1000 år, til idag altså å være styrt av Jesus Kristus sine erkefiender anmasse; de babylonske talmudiske jødene som har sine egne «rettigheter» for øye mest, ingen andre sine, ihvertfall ikke vertsfolket sine. De som aspirerer mot å herske i sitt Verdensrike, de ikke fikk Jesus til å hjelpe dem med.

Det er ganske så forsmedelig å se Dagen, Vårt Land og flere andre aviser som kaller seg kristen’, egentlig er mye mer jødisk / sionistisk enn de er kristen. Det virker som de tror at Jesus når han kommer tilbake for å dømme levende og døde, så vil han bruke jødiske lover, inklusivt antisemittisme lover. Langt derifra. De aller fleste som kaller seg jøder skal brenne på Gehenna, om de ikke vender om og tilber og anerkjenner Jesus Kristus som Mesias, som var profetert i det gamle testamente, men som deres forfedre forkastet, og fikk drept (John 18:35).

– Jeg mener det skal være nulltoleranse for antisemittisme, sier Frp-leder Sylvi Listhaug.
https://www.dagen.no/nyheter/listhaug-mener-nrk-bor-si-opp-programleder/

Det er en teknikk de ofte bruker for å unngå kritikk for sine egne ugjerninger, under mantra at angrep er det beste forsvar, så roper de ulv, selv når de selv er ulvene. De kjøper seg politikere til å tale sin sak. De bruker uhemmet sympativalutaen til å kjøpe seg støtte for. Nå har de fått overbevist Sylvi Listhaug å hogge hodet av alle oss som ikke tilber dem som guder, fordi vi mener Jesus var, er og skal være våre kongers Konge, ikke jødene.

Det er mye mer vanlig med angrep på kristne og kristne kirker enn jøder og jødiske personer, men det er jødene som syter og klager. Skulle nesten tro de har fått flyttet en egen bit av klagemuren til Oslostan.

Replacing Messiah with themselves as Masciachs

Men vår Konge og vår Regjering etter 1000 år hvor Jesus Kristus var våre kongers Konge (Isaiah 9:6), har nå Jødene overtatt instruksjonsretten til Konge og Regjering. Da er vår nasjon snart ganske jødisk, som Åpenbaringen profeterer hele verden skal bli, ganske så jødisk; Verdensriket deres.

I de aller fleste av disse tusen årene hvor Kristus var norges kongers Konge, der var jøder og jesuitter forbudt i riket. Og bra var det. Da hadde vi det godt.

Norway; One Thousand Years under Christs Reign

Norway; One Thousand Years under Christs Reign

Den som Jesus ble lynchet for å ikke ville hjelpe dem å skape, etter sin Talmuds villfarelser at de skal bli verdens herskere.

De bruker uhemmet sin offerolle nå. Den offerrolle er verdt mye penger. Men når skal vi få reparations for at deres forfedre fikk Jesus og millioner av kristne myrdet, og industrielt eksterminert av vårt broderfolk i Russland ?

De Glemte Holocaust
https://www.riksavisen.no/de-glemte-holocaust/

Dette bildet viser inngangen til antisemitt jeger Jan Herman Dantes sin bunkers, mulig inngang med tunnel også til tilfluktsrom, som naboer av ham hevder er bygget på deres grunn under veien. De hevder at Dante ba om at dette forholdet skulle bli behandlet som en planfeil, for å endre grensene på eiendommene, slik at han skulle bli eier av veien slik at de fikk bygge tilfluktsrom under vei. Alt dette gikk glatt gjennom hos kommunen fordi det ble etter hva vi forstår gode vennskap med kommune ansatt.

De fleste av eliten bygger slike tilfluktsrom for seg selv, de bruker faktisk i enkelte tilfeller nasjonale beredskapslover, men tilfluktsrommene skal være kun for dem, ingen andre. Så når de har fått satt igang som skal befordre deres 4th Reich of the Rich, så skal de sitte godt i sine tilfluktsrom mens bombene faller på alle oss andre. Vi kommer med en egen artikkel om de 10-15 andre vi kjenner til som har private tilfluktsrom.

Så kristne har ingen å få beskyttelse av, mot sine fiender. Jødene kan når som helst bruke Stay Behind eller sende Mossad og myrde oss, det blir ikke etterforsket, de kan sende politiet etter oss, Kaifasene blant dem kan få utstede urettmessige dommer for falske beslyldninger, mens de får bygge seg bunkerser og tilfluktsrom på andres eiendom til beskyttelse, de har politibeskyttelse, de har militæret, PST, militær etteretning, Storting og Regjering, alle norske institusjoner står på pinne for dem. Slik har det vært siden andre verdenskrig. De instruerer alle disse institusjoner, alt de ber om får de. Og de roper ulv av gammel vane, selv når de selv er ulvene.

Så når frimurerkonge Albert Pike avslører den satanisk inspirerte planen om Tredje Verdenskrig som må til for å gi de jødiske edomittiske herskere sitt messianske verdensrike, som de oppfatter Bibelens Gamle Testamente, men som KUN Talmud lover dem, så trenges det tilfluktsrom i en overgangsfase for Herrefolket. Messias Jesus Kristus sa at hans rike er ikke av denne verden, de vil ha et av denne verden, hvor de er Herskere og eie all kapital og produksjonsmidler, det blir Satans rike, etter at Satan er sluppet løs i Åp. / Rev. 12.9 og Åp. / Rev. 20:7. Det blir Sovjet II i verdensmålestokk.

Edomitter – Esaus barn – er IKKE istand til å være ledere for verden eller for noe som helst. Deres grådighet og egoisme står i veien. Hvite mann, slekten til Jacob-Israel som tar Guds Vilje bokstavelig og innfører Kongens krav om at den som vil være Hersker skal være Tjener for folket, ikke utbytter, de er de eneste som kan skape en verden i fred. Slik var det i mange år, 2000 år faktisk, før Satan og satanistene i Satans Synagoge (Åp. / Rev. 2.9 & 3.9) ble sluppet løs (Rev. 20:7) for sin siste gjesteopptreden, se Genesis 27:40, og Genesis 25:23. Den eldste (Esau, ‘jødene’ som «lever ved Sverdet») skal TJENE den yngste (Jacob-Israel, hvite kristne). De har forlatt Guds Vilje nå «broken of his [Jacob-Israels] yoke«. Blitt Herskere. Da må de ta ansvar selv for hva de gjør.

41 prosent av Jødestaten ‘Israel’ er bebodd av tidligere sovjetiske kommunister. I 1990 var 93% av innvandringen til Israel sovjet bolsjeviker stort sett sannsynligvis av den ateistiske og satanistiske tro:

Sovjet-Israel – Barbarians of Gog&Magog in the Holy Land (41% of total population)

Total Immigration to Israel from the Former Soviet Union (1948 – Present)
https://www.jewishvirtuallibrary.org/total-immigration-to-israel-from-former-soviet-union


Trump was giving 100 % power of Jerusalem to Gog & Magog jews. Before Jerusalem was shared by muslims, christians and jews to live peacefully, in the image and direction of Jesus Christ, the TRUE Ruler of the World. (((THEY))) try to usurp the THRONE !
The Gog&Magog bolshevic Jews, are not only at War with humanity and Christians..
They are actually at War with God!
God put Jesus as World Ruler – at the Throne in Jerusalem. (((They))) usurped the Throne from Messiah
I do not believe people undertands how SERIOUS this is :
(((THEY))) sit in HIS Chair (in Jerusalem). The Messiah, to sit in the CHAIR to Rule The World, given by God
Jews are plain stupid.. They are not only at war with humanity. THEY are at WAR with GOD !
This is insane ..

Er det antisemittisk å si dette, eller at Jens Stoltenberg burde ikke for den Jødiske Verdensregjering bombe Libya ? Ikke i mitt eller Norges navn ihvertfall. Jeg tar fullt og helt avstand fra uretten og folkevandringene bombingen har forsårsaket. Dette har jødene ved makten ansvar for, ikke jeg.

Det går også an å mene at alle som sier noe ‘antisemittisk’ skal halshogges og dø. Det var faktisk den andre lov jødene Lenin (Blank) og Trotsky (Bronstein) innførte etter at de tok og rappet makten i Russland; dødsdom for antisemittisme.

«– Jeg mener spørsmålet man skal stille seg i en sånn situasjon ikke er om Matheson skal få en straff eller ikke, men hvilken konsekvens han skal få eller for hans overordnede, sier Jan Herman Dante.» til avisen Dagen.

Dagen: Norske jøder krever at NRK-antisemittisme får konsekvenser
https://www.dagen.no/nyheter/norske-joder-krever-at-nrk-antisemittisme-far-konsekvenser/

«Det første som må erkjennes, er at ord teller, at ord kommer fra holdninger, og at ord og holdninger kan lede til handling», sier Støre.

Det er helt riktig, jødisk religion sier hvite mann er edomitter etter Esau – når det tvertimot er jødene selv som er det, og hvite folks nasjoner må ødelegges, og folkene deri må drepes, myrdes, før jødenes messias kan komme og gi dem deres Verdensrike: askeNazi Klaus Schwab’s  the Great Reset / Den Nye Verdensorden.

Slike forkastelige ord og holdninger fra jøder kan lede til handling, til død og korsfesting av millioner av uskyldige hvite Israelitter. Disse primitive primadonnaer tar det minste snev av kritikk og korreksjon av deres Babylonske talmud løgner som «antisemittisme» og krever the ‘full force of the law’, over enhver som kritiserer dem for å lyve og bedra. Slik skal de gå med den Babylonske horen:

In One Hour She Has Come to Nothing

Derfor er det slik de skaper massivt hat mot alle som snakker ut om talmudiske satanist Jøders kriminalitet i vårt land og i vårt samfunn, og de historiske udåder de har ansvaret for. De kan ikke komme seg utav sine egne synder med å skylde større synder på kristne hvite mennesker, det går ikke. Gud vet hva som er sant – de trenger ikke lyve og fordreie sannheten:

The Secret Relationship Between Blacks and Jews. Volume One
https://confederatehonorhome.files.wordpress.com/2020/08/the-secret-relationship-between-blacks-and-jews-copy.pdf

Guds Utvalgte Folk – de Kristne – har aldri hatt noe ansvar for slaveriet, ikke for Holocaust i Russland, vårt broderfolk var ofrene, jødene var overgriperne og massemorderne. Never forget.

«– Politikerne må komme på banen og støtte opp om den jødiske befolkningen i Norge når slike grove overtramp skjer. Vi forventer at de aktivt uttrykker sitt engasjement i bekjempelsen av antisemittisme, sier Dante.»

Satanister snur alt på hodet. Visst du vil ha den kristne versjonen, så snur du alt de sier opp/ned. Jeg er dypt og berettiget bekymret som en historisk realitet mener at de med å kategorisere medmennesker som «antisemitter», så vil de oppildne politikere og hvermannsen til det hat mot sine kritikere som de jødiske bolsjeviker tok livet av 66 million kristne mennesker i deres Sovjet-system.

Definisjoner på en antisemitt er ikke en som misliker jøder, men en som jøder hater.

Sylvi Listhaug bekrefter at hun er lydhør for å om nødvendig som i Sovjet innføre tiltak mot antisemittisme.

«– Det vi kan gjøre er å være tydelige i det offentlige rom og stå opp for jødenes rett til å føle seg trygge i Norge. Får vi innspill til forslag som kan fremmes i Stortinget som kan bedre situasjonen, så er vi absolutt villige til å se på dem, sier hun.»

Hun sier ingenting om at norske folk skal skulle føle seg trygge for jøders ofte primitive raseri også.

I Johannes Åpenbaring sies det at de som ikke tjener Satans Synagoge i Endetiden, de skal ikke få kjøpe og selge, altså bli arbeidsløs og sulte ihjel. Er Jan Herman Dante og Co. iferd med å implementere Bibelens Endetids scenario i Norge ?

Jøder må vende om fra sin urett og løgner, og ta markant og seriøst avstand fra all urett som skjer i samfunnet, også den urett som er organisert av jøder selv. Jeg har ingen plikt til å tilbe jøder som guder. For meg har de ikke større status enn hottentotter og tutsier eller noe slikt, selv de som har mye penger, spesielt de som har mye penger, som kan være stjålne eller statsstøtte for alt hva jeg vet.

66 million industrielt eksterminert i Sovjet under jødene som hadde makten, viser hvor farlig slik «krig mot antisemittismen» kan være.

«Det Mosaiske Trossamfund, synagogen i Oslo, har valgt en annen linje enn gruppen som har hyret inn Elden. De skal ha kurs for NRK-ansatte for å øke deres kunnskap om antisemittisme.»

Kjenner jeg det Mosaiske Trossamfunn rett, vil denne «kursing» strømlinjeforme ethvert kristent uttrykk, slik at alt kristent blir litt om senn helt fraværende fra NRK, og all synd er blitt normal i statsinstitusjonen, en statskonstitusjon som en gang var kristen men som nå altså har blitt jødisk. Vi MÅ huske på at Kristus sine hovedfiender selv idag er jøder. NRK kommer til å bli kurset i at for eksempel «la det komme over oss og våre barn«, Matt. 27:25 – det må ikke kristne kunne formidle, det er antisemittisk. Mer og mer av Bibelen vil «kursingen» deres avskaffe i mainstream media. Det Bibelske blir dermed forbudt i NRK og andre medier, som følge av disse jødiske gruppers innfluens av journalistikk og politikk. Om Elden argumenterer med at kristnes «uttalelser er rettslig problematisk, sett i lys av Straffelovens § 185 om hatefulle ytringer«, så hvilken hatefull ytring og handling er det ikke å sette opp en hel nasjons mindre begavede å henrette «antisemittistene» – ofte uten lov og dom som i Sovjet ? Det var et hat med svært konkrete beviselige resultater. Ikke innbilte, for ingen i Norge er ute etter Dantene, dessuten har de gode tilfluktsrom å beskytte seg i, det har ikke vi mot deres ondskapsfulle hatretorikk, som har steinet og myrdet kristne siden Kaifas sine dager. Satanister i Satans Synagoge og forøvrig er eksperter på å snu fakta opp / ned, inverterer enhver historisk realitet.

Hvem er egentlig farlig for hvem ? Den mosaiske menighet har enhver poliitiker i sin hule hånd, INGEN taler fornuft til jøders påstander, de eier dermed hver eneste politiker i Norge, ikke bare Sylvi Listhaug. Skal Åpenbaringen spille seg ut, så skal dette gå veldig galt, selv her i rolige Norge, hvor vi engang har hatt en homogen og fredelig befolkning, men som faktisk jøder i front med Ervin Kohn blant annet har gjort «multikulturelt», som Gud forbyr oss; Nye Babylon skal vi ikke ha. Gud har knust det en gang før, kommer til å gjøre det igjen med det Nye Babylon som jødene faktisk skaper av hele verden som splitt og hersk strategi.

Slik som satanister definerer «antisemittisme» er jeg stolt av å bli gjort til Norges verste antisemitt av journalister i massestrømsmedier. Det er helt greitt. Vi som lider for Kristus har opplevd verre ting enn det. Jeg holder Jesus sin sak høyt, jeg har tatt opp mitt kors og følger Ham… all ondskap de gjør mot uskyldige som de urettmessig beskylder på oppdrag av The Accuser (Satan) vil returnere til dem.

Her er historien om de selvutnevnte «semittene» til Dante – løgnere og bedragere:

Proposed: A Declaration of War against the RKM, Rothschild Khazarian Mafia
https://www.veteranstoday.com/2021/04/30/proposed-a-declaration-of-war-against-the-rkm-rothschild-khazarian-mafia/

Jeg som Kristus var er uskyldig i satanistenes og Satans Synagoges (Åp. / Rev. 2.9 & 3.9) beskyldninger. Det kommer tilbake til dem. De kan ikke overleve for evig på løgn og bedrag, alt kommer for en dag til slutt, slutten er nå – slutten for dem, for Satans Folk («semittene»), ikke for Guds Folk (kristne).

Jødene må ikke tro at de kan lyve og bedra massene, og tro at Gud tror på deres løgner, og ikke ser deres synder og misgjerninger. Jeg skylder å minne dem på at Abraham fant nåde hos Gud for sin tro, som ble tilregnet ham som Rettvishet. Enhver urettvis, lyvende bedrager og ekspert i subversjon. Gud vet hvem dere er, dere skal brenne i Helvete.

La meg minne om lyn og torden, tempelforhenget revnet, heretter er der KUN en Yppersteprest Jesus Kristus, satanisttempelet i grus, og 1900 års diaspora som pariakaste over hele verden, til straff for uretten å få Jesus myrdet («la det komme over oss og våre barn», Matt. 27:25). Dere har vært hovmodige og overmodige før, som det ser ut for meg, så skjer det samme igjen. Enkelte har ikke intelligens eller evne til å lære av historien.

Min venn er Jesus, min verdenshersker og rettmessige Konge etter Jesaja / Isaiah 9:6 er Jesus Kristus, ikke jødene – verden blir like lite bra med dem som verdensherskere nå, som når de hersket i Sovjet for 100 år siden (Lenin og Trotsky/Bronstein), eller når jødiske Herodes hersket i gamle Jødeland når han skulle drepe Jesus («Det gode») allerede som barn, og lot all ondskap gå fri (Barrabas).

I Sovjet også tømte de fengslene for Barrabaser for å hjelpe seg.

Jeg har valgt side, det er jeg stolt av. Min venn Jesus vant over jøder, hedninger, grekere og all slags satanister på Golgata… ingen mennesker skal vi knele for, når vi tjener Messias, kongenes Konge… Bibelen beskriver edomittene som de Esaus barn fra Idumea som ble jøder og omskåret for å redde livet etter at Judah beseiret dem i krig, disse hadde skapt problemer for og vært i krig med Israelittene alltid, inntil de ble beseiret, og ble opptatt i jødestammen (Herodes var edomitt jøde – aka konvertitt, Kaifas var edomitt, Judas var edomitt, etc). Disse Edomitter «trakk nordover» sier Bibelen, og parret seg siden med konverterte khazarske turko-mongoler i Khazaria, og ble med det «europeiske jøder», askeNazier – egentlig ligner mange av dem på oss Kaukasiske Israelitter, til forveksling, de som har mer av Esau enn av khazar likheter (stor nese m.v.). Esau og Jacob-Israel var brødre.

Jeg har av den Hellige Ånde blitt befalt å skrive at jødene skal omvende seg eller forgå (Åp./Rev. 20:9) – etter at de har satt seg på Jesus Kristus sin trone i den Hellige By Jerusalem, av sin sorcery (pharmakia) forretning, som i Åpenbaringen /Rev. 18:23 sies de skal forføre menneskeheten med. Snarest bør de anerkjenne Jesus Kristus som Messias og Verdenshersker, om ikke vil Gud måtte la gå dem ille.

Guds Vilje at Jesus eier Verdensmakten, ikke Jødene..

Siden jeg tjener Gud og ikke jødene, så står jeg ved mitt utsagn. Gud er mitt vitne; Jeg sier sannheten om hva Bibelen – Guds Ord – sier. Antisemitt eller ikke, kristne gjør hva Gud befaler dem, ikke hva satanister ønsker av oss (Jesaja / Isaiah 6:8).

De må gjerne tro de er på topp i verden nå, men som jeg ser det så er deres hovmod deres garanterte vei ned og i historiens åndelige søppelkasse, innen rimelig tid vil Åpenbaringens Dommedag effektueres. Når Gud har bestemt at glasset er fullt av ondskap, så er det fullt, og da er det slutt på de gode dager. Payment day.

Jada, jada, jada, sikkert antisemittisk å si det. Who cares?

Karma er en bitch… den innhenter de fleste… det går en Nemesis gjennom livet. Gud kan ikke bedras (Galatians 6:7), det vil bli Mossads og de okkulte jødiske talmudisk interessers bane («By way of deception, thou shalt do war«), krig og død. Bedre å velge Jesus Kristus; Vi hadde 1000 års forholdsvis fred med ham som våre kongers Konge. Slutt nå.

Dantene er Herskerne i den tidligere kristne gudfryktige nasjonen Norge, edomitter ble kongehus og politikkens ledere – da gikk det den gale veien, freden og roen er over. Kristus er borte fra offentligheten, en ‘privatsak’ sier satanistene. Det var det ikke i 1000 år, da var Kristus en offentlig sak, ved Lov våre kongers Konge.

Og «Norge» er (((dem))) – de tre siste. Alt for seg selv. Gud er borte.

Edomittene (Jødene) nektet å være Jacob-Israels (Israelittenes) tjenere lenger, se Genesis 27:40, og Genesis 25:23, de setter seg opp imot Gud selv. Nå er de på egen hånd, KUN Satan som hjelper dem, en stund på vei.

Kaukasisk Israelisme litteratur
https://www.riksavisen.no/kaukasisk-israelisme-litteratur/

Nå vil Sylvi Listhaug, Ervin Kohn, Dante et al at Jødene skal være våre kongers Konger og instruere Regjeringen. Jeg er uenig. Jeg tar herved offentlig avstand fra det.

Nasjonen har blitt jødisk-bolsjevik, fascistisk, nazistisk (nasjonal sionistisk). Elendigheten venter, sovjetiseringen og avkristningen er garantert. Kristendom blir «antisemittisk». De trenger alle ressurser, vil ha alle penger, ha all makt, da vil de bekjenne at deres messias har kommet, at deres tid er inne til å ta sin «rettmessige noahide» plass som Herskere i verdenshistorien. Stakkars, det blir kortvarig glede. ALDRI, har Israels Gud tillatt ondskap, deception, bedrag og løgn å få holde på så alt for lenge. De har synest uovervinnelige for en stund, men til slutt har de tapt, alltid. Tenk på det; alltid.

Lite vet de, kanskje heldig for dem den uvitenhet – siden de ikke ser ut som å være istand til å lære av historien, hva som skjedde deres forfedre etter at de fikk den uskyldige Jesus henrettet; at den som graver en grav for andre, kanskje skal en passe seg så en ikke trenger den mer selv…

Den som lever med Sverdet, skal dø av Sverdet (Matt 26:52, Job 19:29, Jeremiah 50:36). Guds løfte.

«Surely the Sovereign LORD does nothing without revealing his plan to his servants the Prophets.» – Amos 3:7

«‘In the last days, God says, I will pour out my Spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy, your young men will see visions, your old men will dream dreams.» – Acts 2:17

“Prophecy never came by the will of man, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit” (2 Pet. 1:21)

«But in the days of the voice of the seventh angel, when he is about to sound his trumpet, the mystery of God will be fulfilled, just as He proclaimed to His servants the Prophets.» – Revelation 10:7

Mvh. Vaktmannen (Ezekiel 33:6)

antiChrist Israel will go up in Flames

antiChrist Israel will go up in Flames

Der finnes ikke en eneste jøde noen kristen Sunnmøring av Israelittisk ætt trenger å krype synderlig for, så lenge Regjeringen gir kristne Sunnmøringer og Jøder like konkurransevilkår da.. og ikke forfordeler den ene fremfor den andre.. spesielt ikke forfordeler de ofte utenlandske jødene kun fordi de har lyktes å flytte del av klagemuren eller sytemuren til Oslo.

Vi danker ut jødene og deres nasjon anytime, for vi klarer å brødfø oss selv, og ikke som Israels jøder som må leve på almisser og bidrag fra kristne nasjoner som et hvilket som helst annet U-land, hvis ikke all verdens nasjoner hadde sendt dem penger hadde de vel sultet ihjel.

Offshore-kuppet. Sunnmørsåndens Tap og Jødementalitetens Seier?
https://www.riksavisen.no/offshore-kuppet-sunnmorsandens-tap-og-jodementalitetens-seier/

Aalesund Allstars – Sunn Møring

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring
    
  
  
    

16 Kommentarer

 1. Pingback: 2024 – 1000-årsjubileum. Fra Gulatingets Kristenrett, til Babylonsk Jøderett i Norge – Riksavisen

 2. Pingback: Høyesterett har dømt; Nå er det min tur å dømme Ragnhild Noer, Bergjlot Webster og Borgar Høgetveit Berg – Riksavisen

 3. Pingback: Connie Eng: Djevelen ligger i bolsjevik-Jødenes makt til å destruere dem de vil og gjøre som de vil – Riksavisen

 4. Pingback: Knut Hamsun: De jødiske #Okkupasjonsmakthavernes behov for å ødelegge dem de hater – Riksavisen

 5. Pingback: Thomas Hansen, «unabomberen» fra Narvik en fare for de jødiske #Okkupasjonsmakthaverne – Riksavisen

 6. Pingback: Kenneth Skailand, ennå et offer for jødiske subversjon krefter i vårt land – Riksavisen

 7. Pingback: Tore Knudtaa, Korsfestet av jødiske dommere Nesheim og Wallevik i favør av jødisk apologetisk lakselusforsker – Riksavisen

 8. Pingback: Cato Berglund blir korsfestet av jødisk dommer Vidar Stensland, Høyestrettsdommere politianmeldt – Riksavisen

 9. Pingback: Johan Wannberg urettmessig ruinert av den jødiske dommer Richard Saue ? – Riksavisen

 10. Pingback: Per Einar Guthus fengslet for å tale imot #Okkupasjonsmakthavernes interesser – Riksavisen

 11. Pingback: Dypstaten gir edomitt Jøder immunitet og «standardmessig gjennomslag» i norsk rettspleie, hva gjør Gud ? – Riksavisen

 12. Pingback: Gro Ødegårds bok. Er Tony Bakos årsak til antisemittismens utbredelse ? – Riksavisen

 13. Pingback: Davos-Bartn aka Espen Barth-Eide; Jødisk maktelite med «standardmessig gjennomslag» i norsk forvaltning og domstol v/Villars-Dahl – Riksavisen

 14. Pingback: Høyesterettsadvokat Ingvar H. Seth: En jødisk Kaifas korsfester en Kristen på Sunnmøre? – Riksavisen

 15. Pingback: Gestapo-politi i Norge, men ikke i Spania – Riksavisen

 16. Pingback: PRESSEMELDING: Kristne Jarle Johansen anmeldt for hattale imot askeNAZIERs agenda – Riksavisen

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.