Jewishgen.org, har både Israelitter og Jøder

Mine trofaste lesere har sikkert lagt merke til at jeg har laget mye artikler med FAMILIENAVN. Det har sin sammenheng med at jeg det siste året har vært opptatt av slektsforsking, og fått ganske mange ekstreme åpenbaringer i den sammenheng.

Våre forfedre var veldig nøye med familienavnene. Det er jødene også. De åpenbaringer skal jeg ikke dele her, de kommer i bok, men jeg vil gjerne forklare denne databasen med «jødiske» FAMILIENAVN jeg bruker; https://jewishgen.org/. Navn fra jødiske gravsteder, offentlige publikasjoner og databaser, m.v.

HJELP !!!!! Jeg er Jøde !!!!  Jeg har ett problem. Jeg har mitt familienavn i den jødiske databasen. Her forklarer jeg hvordan det går til, og hvordan jeg finner ut av problemet… BORGEN er mitt familienavn på min farsside i Nordnorge, Lenvik – Brønnøy – Vågå – Lom, inntil Andre Verdenskrig, da min bestefar jeg er oppkalt etter og som døde omkring tiden samtidig med når jeg ble født endret det til Johansen, av sine egne grunner jeg ikke kjenner til;

Det betyr IKKE at jeg er Jøde. Det betyr at mitt FAMILIENAVN er i databasen. Jødene har holdt på i 100 år og forlede folk at de er Israelittene, og at Israelittene er jødisk. Dette er en del av det bedrag. Måten jeg finner hvem som er hva, er deres ånd, eller mangel på ånd, Israelitter er kristne, jøder er karnalske, materialistiske, verdslige, åndssvake. Deres sak er makt og berikelse av seg selv, de lyver og bedrar, vet ikke forskjell på rett og galt, av sin talmudiske oppdragelse, av det vet jeg hvem som er hva.

Husk at Israelittene ble tatt til fange av Assyrerne og forlot Midt Østen 740 år før Jesus slet med Jødene. På Jesus sin tid visste Jesus at Jødene ville forrakte ham, ikke ta imot ham, så han sa til Apostlene «Gå til de tapte får av Israel» (Matt. 10:6), apostlene etter at Jesus var myrdet dro til Europa og Asia Minor (Russland og Assyria; Khasakstan, Aserbadjan, Georgia – Kaukasus – området). Odin var for vårt folk å lede oss utav fangenskapet i Assyria (straff for våre forfedres synder), som Moses ledet oss utav fangenskapet i Egypten (av samme årsak). Hundrevis av bøker kommer om det her, jeg kan ikke gå mer innpå det her : https://www.norvision.no/

«Dere skal kjenne dem på fruktene«, sa Jesus, i lignende sammenheng. Det er ENESTE måten også her, idet jøder kan lett gå for å være av vårt norske Israelittiske folk. Vi må utforske deres ånd, for å finne ut hvilket blod og sæd de er av. Jacob og Esau var brødre. Ikke lett å se forskjell på jøder og israelitter. Ingen klarer å se rasemessig forskjell på Jens Stoltenberg og meg, vi går vel for å være norges peneste begge to, som i vår ungdom nok forledet de damer vi ville. Han er askeNAZI jøde og satanist, jeg er Israelitt og kristen, som mitt folk har vært i 2000 år. https://www.riksavisen.no/from-genesis-to-revelation-gods-remnant-in-norway/

Det vi proffe konspirasjonsforskere gjør er ;

 1. Må se på hvor navnet er .. er det på jødisk gravsted, så det garantert Jødisk person som har navnet..
 2. Så må du kjenne personene igjen på typiske jødiske karakteregenskaper, som sagt det er en 15-20 karakteregenskaper jeg har som er typisk for dem. Vi andre har dem ikke. KUN de.
 3. Så må du sjekke om de tjener det Jødiske verdensrike, og er tiltenkt posisjon der internasjonalt, Talmud sier KUN jøder kan ha slik posisjon.
 4. Så må du vite hvem deres venner er; #Epstein ? Vis meg dine venner og jeg skal si deg hvem du er…
 5. De er mest trolig antikrister, ugudelig, profane..
 6. Heter -BERG eller -STEIN…
 7. De er av den jødiske religion, Satanisme… gudløs.. ekstreme antikrister.
 8. etc

Oppfylles alt dette og mer til, så er de Jøder, det er bevist

Nå skal jeg dele helt fort problemet med databasen, før jeg snakker meg bort med endeløse utlegninger:

Jødene har bedratt verden at de er Israelittene, at de er EKSEMPELFOLKET i Bibelen. Gud sa ISRAELFOLKET skulle være eksempelfolk for Verdens nasjoner (Is. 49:6), for å ære Gud (Is. 49:3). Vi kristne WASP nasjoner av den nordiske rase, har ALLEREDE vist frem hvem som er suksess, og hvem som er FAILURE. Det eneste Jødene er eksempler for er dyktigheten til myrderier, terror, løgn og bedrag. De har derfor klumpet BÅDE Jøder og Israelitter i samme database. Utgir vårt WASP folk som Jøder. Løgn og bedrag. Alle må huske Jesus sine ord, de er barn av Satan, Løgnens Far (John. 8:44), ALT de sier og gjør, er løgn og bedrag.

WASP = White Anglo Saxon Protestant. Hvordan jeg vet forskjell på hvem som er Israelitt og hvem som Jøde i navnene, er at jeg har studert på dem så lenge, at jeg gjenkjenner deres «ånd», hva de ER, hva de sier og gjør, hvem sine venner de er. Jøder er hovmodig, brautende, selvsikre, egoistiske, ondskapsfulle, makthungrige, grådige, du kan se deres beregnende blikk (les om Esau), de er av den herodiske jødeånden, mens Israelitter er ydmyke, forsiktig, spør mer enn de svarer, tenker, de er av tjenerånden, den kristne ånden (les om Jacob og Jesus i Bibelen).

Jøder er satanisk-humanist-sekulær-talmudisk, Israelittene er av tradisjonell konservativ kristen identitet.

Dette gjelder uansett om deres barn har blitt forledet av jødene innpå antikriste veier i siste generasjon, at barna har blitt satanisk, full av tatoveringer og kjønnsforvirret. Se FORBI siste generasjon. Jødiske Lenin (Blank) sa at gi han fire år med kristnes barn i skolen, så skal han forvandle dem. Det gjør de.

Homo, pedofili, 8 kjønn, feminisme og porno, alt er Jødisk

Send ALDRI barn i offentlig skole, så lenge jøder utgjør #Okkupasjonsmakthaverne og bestemmer pensum.

Jødene har aldri lykkest med noe som helst, til og med for dum til å lære av historien, hva som er Guds Vilje, talmudikerne er guder for seg selv og kjører SIN vilje – dem om det ;

There is a price for evils to pay for the Jews also

Den databasen jeg bruker viser igrunn «jødiske» familienavn (de kaller det «JewishGen») fordi de har med LØGN og BEDRAG kuppet vår identitet, tatt med alle oss Israelittene i databasen. Det finnes 100x mer Israelttter enn Jøder i verden, Israelittene skal bli mange og legge verden under seg. Det gjorde vi. Til lands og til vanns. Jødene innbiller verden at de er Israelittene, selv om de vet 100% at det ikke er sant, og de kaller Israelittene i databasen for Jøder. Der er hundrevis av jødiske kilder at de ikke er Israel. IMPERSONATION definisjon«handlingen å utgi seg for å være en annen, med den hensikt å villede eller bedra:». Jødene bedrar verdens mennesker at de er ISRAELITTENE !

https://www.moneytreepublishing.com/shop/the-great-impersonation

ABSOLUTT ingenting stemmer med Bibelen at Jødene er Israelittene. Vi skulle bli «mange nasjoner», ikke en liten terror nasjon i Midt Østen. 36 identitet indikatorer her, alle stemmer KUN for WASP (white anglo-saxon protestants, the nordic race)  : https://www.riksavisen.no/evidence-of-real-israel-in-bible-prophesy-and-end-times-holocaust/ 

Israel og Judah (inkl. Edom) splittet opp etter Kong Salomon’s sønn Rehoboam krevde så mye skatter av Israeliitene at våre forfedre bad jødetampene dra til til helvete, dere får ikke mer skatter av oss. Og det ble deretter to -2- nasjoner, nordstammene (12-13 stk stammer) under ledelse av Jeroboam og Sørstammene (Judah-Edom-Benjamin og Levy) inntil Israelittene ble tatt til fange, for våre forfedres synder, Gud trengte å oppdra dem (Amos 7:11).

Første gang vi hører om jøder i Bibelen er de i krig med Israelittene (1 Kings 15:6) .

Israelittene har holdt Nye Pakten

Vi Israelittene har ingenting å skamme oss over.

Denne gang har vi, våre forfedre mest rettere sagt, holdt den NYE PAKTEN, med Kristus, som sier vi skal være «lys for verden» ved å bringe Evangeliet til verden (Matt. 28:18-20, Acts. 1:8), så vil Gud vise vår suksess som nasjon med det. Suksess som nasjon viste vi de hvite WASP nasjoner, INNTIL vi lot jødene komme inn, de ødelegger på noen få tiår (USA, UK, Norge, Russland, EU, Sverige,…, alt er failed states, etter at Jødene overtok makten), hva kristne har bygget gjennom hundrevis av år.
https://www.riksavisen.no/norway-one-thousand-year-under-christs-reign/

I dagens artikkel om hvordan de jødiske Okkupasjonsmyndigheter behandlet Knut Hamsun, tok jeg opp hvordan Israelittenes nasjoner skal etter Bibelsk profeti være «lys for nasjonene», «Lyset fra Nord». https://www.riksavisen.no/norge-ble-kuppet-i-august-45/

Vi var det, i hundrevis og tusenvis av år. Fra Kiev og Russland ble vi tilkalt om vi kunne være deres lederskap, Rurik dro, han er i min slekt. Vi var der i Kiev-Rus den ledelse som Joseph var i Egypt, så dyktig at Farao ikke ville la han og hans folk dra igjen.

Jødene sender komikeren og dophuet Zelensky 🙂 rene skjære komikvelden
https://www.riksavisen.no/jewish-volodymyr-zelensky-the-joke-cokehead-of-the-century/

Kelly family-Let my people go

Jødene i vår tid trenger å ødelegge våre nasjoner ved massiv innvandring, perversjoner og annet, for at de skal befeste sin terrorstat i Midt Østen som «lyset for nasjonene», bare løgn og bedrag, som alt annet.

Alt talmud-jødene har bygget, har de bygget med stjålne penger. Vi bygget våre nasjoner med vårt eget hardt arbeid, med blod, svette og tårer. De river ned, mens de raner pengekassen vår (oljefondet), setter sine folk å lede ranet av den. Slik at de kan innbille folk at DE er de suksessfulle. Alt de har er ranet, stjelt, myrdet for. Det hjelper ikke å ha Abrahams blod, om en mangler hans ÅND. Det var for RETTVISHETEN han vant favør hos Gud, ikke rasen eller blodet…. samme som en satanisk prest i kirken ikke er kristen, uten Kristus sin ÅND.

Jeg må revidere den ved anledning, riktig % i 2023 er 8-10%

Jødene innrømmer selv at de var aldri slaver av noen» (John. 8:33) og at de altså ikke var i Egypten. Det var vårt folk Israelittene det. Jødene og Israelittene er to forskjellige folk. Jødene er Judeanere (talmudikere), Israelittene er kristen, hvite WASP, derfor hater Jødene oss så mye, vår suksess, deres åndelige nød, derfor kjører de på med sitt hat, Bibelens oppfyllelse av Jacobs Trøbbel; https://www.riksavisen.no/jacobs-trouble-the-holocausting-of-the-caucasian-israelites/

Tallenes tale siden jødene brøt fri fra sin yngre brors lederskap etter Sionist Konferansen i Basel i 1898 (Protokollene av de Eldste av Sion beskriver hvordan de skal gjøre det), hvor de ble enig om sitt antikristne Verdensrike.Jesus bandt Satan og hans undersåtter jødene i Satans Synagoge (Rev. 2.9 & 3:9) for 1000 år, så er vi da nå i Åp. / Rev. 20:7. I Basel og gjennom 1900-tallet byter de gradvis fri fra Jacob-Israels tvangstrøye (for deres ondskaper). Den sataniske frimurerleder av B’nai Brith og Skotske Riten Hr. Albert Pike lovte dem 3 Verdenskriger de skal bruke for å bryte fri fra Jacob-Israels (WASP) ledelse.

Her er hvordan ALLE profetiene i Bibelen ble oppfylt av oss Israelittene, WASP, White Anglo Saxon Protestants, egentlig den nordiske rase. Jødene underla seg lojalt Jacob-Israel kalt «Israelittene» (hvite rase, WASP, white anglo-saxon protestants, Gen. 25:23) inntil Sionist kongressen i Basel i 1898. Da deretter gjorde de opprør mot sin bror Jakob (Gen. 27:40. De ville ha makten selv. Inntil det hadde vår slekt oppnådd alle Bibelens profetier om Israelsfolket:
https://www.riksavisen.no/evidence-of-real-israel-in-bible-prophesy-and-end-times-holocaust/

Om hvordan vi er noen svært få, idag er jeg eneste stemme, med Knut Hamsun og Alexander Solshenitzyn av samme «åndelige skole» , kan alle lese mer om her,

Knut Hamsun: De jødiske #Okkupasjonsmakthavernes behov for å ødelegge dem de hater
https://www.riksavisen.no/knut-hamsun-de-jodiske-okkupasjonsmakthavernes-behov-for-a-odelegge-dem-de-hater/

hvordan vi blir behandlet av makthaverne. Vi tåler det fordi vi vet at Gud er rettferdig, øye for øye, tann for tann, på lang sikt, det viste og skrev jeg om i denne artikkel; https://www.riksavisen.no/thomas-hansen-unabomberen-fra-narvik-en-fare-for-de-jodiske-okkupasjonsmakthaverne/

Creedence – Long As I Can See The Light

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring
    
  
  
    

4 Kommentarer

 1. Pingback: Norges makthavere bygger et trangt politisk klima i Norge ved psykiatriske trusler – Riksavisen

 2. Pingback: Jødiske makthavere ved regjeringsadvokat Fredrik Sejersted korsfester kristne Jarle Johansen i domstolen – Riksavisen

 3. Pingback: Slipp en jødisk ulv som Preses Olav Fykse inn i sauegården og han spiser lammene – Riksavisen

 4. Pingback: Connie Eng: Djevelen ligger i bolsjevik-Jødenes makt til å destruere dem de vil og gjøre som de vil – Riksavisen

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.