Jødene blir Verdens korona Frelsere. Jesus er ute som Frelser, Jødene vant.

På MIFF «Med Israel For Fred» som det så fint og optimistisk heter det skal bli en gang, der er stemningen utrolig høy idag. Menneskene der er helt euforisk. Det glade budskap; hallelujah og amen synger de i kor; idoliserer jødene, som har reddet dem fra korona ‘sykdommen’. Verdens Frelsere er født.

Også jødetilbederne i ‘Ordet og Israel’ (i rettferdighetens navn skal de ha at de har endret program til at Jøder MÅ ta imot Jesus Kristus nå for å bli frelst, så de har blitt litt bedre med årene, jfr. «Evangeliet til jødene») er på jakt etter nazi busemanner i NRK; https://www.ordetogisrael.no/. Dominerer fremsiden deres, 3-4 artikler hvor de lovpriser jødenes intelligens og Babylonsk heksebryggeri kunstner (medisiner og vaksiner fra Satans Synagoge, Rev. 2.9 & 3.9).

Revelation 18:23 «…for by thy sorceries were all nations deceived».

Endelig blir det normalt og fred på jord, til englers velbehag, innbiller de seg. Deres helter har tatt ledelsen, frelsen er nær, kanskje er den allerede her. Gud trenges ikke lenger folkens, ikke Jesus frelsesgjerning på korset heller. Jødene frelser dere, «med sin overmenneskelige intelligens, og godhet for menneskeheten», når det skal være (mot en liten neve shekels selvfølgelig).

Jesus helbredet med Guds Ånd, jødene helbreder med kjemiske heksebrygg (sorcery), for mest sansynlig ikke en helt liten mengde med shekels i bytte.

Vaksiner og medisiner er Babylonsk heksebrygg
https://www.riksavisen.no/vaksiner-og-medisiner-er-babylonsk-heksebrygg/

Heltene— Verdens Frelsere — Jesus sine erstattere— messiasene

Det er mye en skal oppleve før MOSSAD eller deres sayanims i norsk forvaltning kverker en som han sa mannen.

Hva mener du ?

Er Jødene større frelsere enn Jesus nå?

Se Resultater

At det var slik antiKrist skulle reise seg, det har vel ligget i kortene en tid, men at det skulle være så åpenbart, det trodde jeg ikke. Definisjonen på «Anti» er ikke nødvendigvis «Imot» som å stå Jesus Kristus imot (de gjør det også, i det skjulte), men det betyr «i steden for», «erstatter» , «gjør motsatt» (Kilde: Merriam-Webster)

Gled dere. Idag er det født dere noen Frelsere, i Israel i Midt Østen, i Moses sin stad. Landet med homoparadene og så videre. De som fikk Jesus drept overtok hans posisjon som verdens Frelsere og Messias. Genialt sjakk trekk.

Verdens Frelsere har funnet kur mot ‘corona’
https://www.miff.no/helse/2021/02/05israelsk-sykehus-kan-ha-funnet-en-kur-mot-korona.htm

Vi gikk gjennom hvordan den jødiske satanist rabbi Karl Marx Mordechai Levy sa at jødene kollektivt skulle erstatte Jesus som verdens messiaser i denne artikklelen forleden, og i samme artikkel begrunnes hvordan Shaun Matheson i realiteten elsker Jøder, og ønsker dem alt det beste – ved å IKKE ta vaksinen, og håpe på at dens forgiftende og GMO egenskaper ikke virker på jøder :

Blasfemi av Hellige Kuer fra NRK
https://www.riksavisen.no/blasfemi-av-hellige-kuer-fra-nrk/

Kan det være at Matheson er jøde, som underfundig og subtilt advarer sine medjøder om å ikke ta vaksinen – gjør det på en underfundig måte slik at goyim ikke får vite det han vil hans brødre og søstre i jødedommen skal vite ?

En bør ikke blasfemere Verdens «Frelsere»….

Men dette blir bare for dumt. Folk blir krakilsk når de oppfatter at deres siste dagers Hellige antikristne Kuer blir fornærmet.. det var ikke hat.. Å håpe at en giftig vaksine ikke virker, er jo kjærlighet, ikke hat. Hvis Rudolf Steiner har rett, at vaksinen skal drepe ånden i folk, så er det jo en fordel at vaksinen ikke virker både i Israel og andre land.. men kanskje det er antisemittisk å si at der ikke er så mye ånd som kan drepes i Israel likevel, at de kan like gjerne ta vaksinen og bli både GMO og av-åndet, og fortsette likesæl uten opphold sin karnalske dans rundt gullkalven?

Jeg ler så jeg mister pusten, ruller rundt på golvet i krampelatter, se her, under MIFF artikkelen:

«Jeg ser frem til den dagen da arbeiderbevegelsen, LO og NRK’S jødehatere, tar av seg hatten når en jøde går forbi.»

LOL 🙂 Her snakker vi virkelig om å være vyrdsam for Eiendomsfolket til Satan (Rev. 2.9 & 3.9).

helt utrolig.. de er helt euforisk.. deres helter har gjort det igjen… medisin mot ……. ingenting…. forkjølelse… influensa… som går over av seg selv..

«Vi må ikke glemme å takke Gud oppi alt som Israel får utrettet❤️ All ære til Herren, som gjør under og er trofast ved sitt folk🙏 Amen»

De takker Gud for Babylonsk heksebrygg? Gud hater det. De mener Gud velsigner dem som bedriver det.

Vaksiner og medisiner er Babylonsk heksebrygg
https://www.riksavisen.no/vaksiner-og-medisiner-er-babylonsk-heksebrygg/

Her er behandlingen, medisinene og vaksinene dere får, dårer. Jesus sa Satans folk (Åp. / Rev. 2.9 & 3.9) var mordere og løgnere (John 8:44, Matthew 13:15, John 8:55, Acts 13:8,10), dere mener de er Guds Folk. Hvem tar feil, eller hvem har rett, dere eller Jesus? Dere mener at Kaifas, Herodes (som ville drepe Jesus når han var barn), Barrabas og Judas et al er ‘Guds Utvalgte Folk’? Javel. Dere har nok tatt for mye medikamenter da, og fluor, det sløver ned de kognitive egenskaper.

Bioroboter skapes… tenker ikke selv… sjelløse zombier.. mer medisin vil de ha … mye mer medisin.. uten begrensing. Kjære Sorcerers, alt av hva dere kan blande av det – gi oss det, krever den åndsløse andel av verdens biomasse.

Modernitetens blasfemilover må en ha respekt for, den som ikke vil steines… eller korsfestes. Men kristne skal ikke idolisere og tilbe mennesker, det er strengt forbudt… alle mennesker er lik for Gud, alle er like mye syndere, Gud har ingen favoritter, andre enn de som takker ja til Hans ånd, og utstøtelse fra Guds Rike av de som takker nei, og dermed har Satans åndsløhet.

Det var en gang; som alle eventyr begynner, at Jesus Kristus var beskyttet av slike blasfemilover… men det endret seg etter hvert.. de som ikke liker Jesus fikk slike lover istedenfor..

Johannes Åpenbaring som kalles Endetidsboken tar opp det forholdet at i endetiden skal det være noen antikrister som skal tilbes, dyrets merke, tilbe «the image of the beast».. kap. 13.

«For your merchants were the great ones of the earth, because all the nations were deceived by your SORCERY.” – Rev. 18:23

«Blessed are those who wash their robes,c so that they may have the right to the tree of life and may enter the city by its gates. 15But outside are the dogs, the SORCERERS, the sexually immoral, the murderers, the idolaters, and everyone who loves and practices falsehood. « – Rev. 22:14

Mon tro hvem det kan være som også har vært i Babylon , fordi Jesus sier til slutt «Kom ut av henne [Babylon] mitt folk» ? (Jeremiah 51:45, Revelation 18:4). Det betyr, kom ut av (den sataniske) talmudiske Jødedommen og den luciferiske katolisismen, begge okkultisme.

Arve Opsahl – Medisin, Medisin Med Det Samme

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring