Blasfemi av Hellige Kuer fra NRK

Blir for dumt. NRK har fornærmet Herrefolket. Master rasen. Folk blir krakilsk når de oppfatter at deres siste dagers Hellige antikristne Kuer blir fornærmet.. det var ikke hat. Buhu… de i NRK er stygge med oss, gråter de Hellige Kuer. Aldri får noen høre om hvor stygg bolsjevik jødene var med de 66 million kristne av vårt broderfolk RUSfolket (RUS betyr Skandinav) de Holocaustet og industrielt eksterminerte i Sovjet fra 1917, erstattet hele nasjonens folk med asiater og mongoler som utgjør «RUSsere» idag.

Det vil de gjerne repetere idag, i Norge.. vi kaller det ‘Replacement teologien’ deres. De hater vår kristne Israelittiske rase med et bunnløst hat. Hatet går tilbake til Esau’s og hans barns (per definisjon ‘Jødene’) hat for Jacob-Israel (Kaukasere). Satanister – Satans Synagoge – (Åp. / Rev. 2.9 & 3.9) snur ting på hodet, opp ned. Deres dokumenterte hat mot oss fra det øyeblikk de fikk klynget Messias opp på korset til d.d., vil de ha til er kristnes hat mot dem. Onsinnede løgnaktige psykopater og sosiopater, det er hva de er de Mørkets og Satans Ormeyngel som hevder slik løgn og bedrag, og får massemedia til å promotere løgnene.

Nedenfor begrunnes hvordan Shaun Matheson i realiteten elsker Jøder, og ønsker dem de beste. Hvorfor i alle dager skulle jeg bry meg synderlig med at Stoltenberg, Heiberg, Bonnier eller Wallenberg familien blir fornærmet da? Hva har de gjort for meg ? Absolutt ingenting. Avkristnet landet vårt, det har de gjort. Bør jeg tvinges til å elske dem for det?

Jødene har med sitt propagada apparatet uten sidestykke, enhver avis, enhver tv kanal ser vi kan kun snakke for dem, aldri imot dem, gir dem en mulighet til å bygge seg following hvilken fordel Jesus sine tilhengere ikke har sjanse til å matche, hvem av Jødene eller Jesus som skal regnes for å være verdens offerlam. Millioner får gjennom NRK og alle andre norges massemedier vite at jødene er Messias, de er sonofrene for verdens ondskap, noen tusen får vite i Riksavisen at vi velger oss Jesus som verdens Messias, det relle offer for verdens onde mennesker som fikk ham myrdet.

Jødene eller Jesus? Hvem stemmer du på?

Hvem stemmer du på som Verdens Offerlam, drept av menneskers ondskap?

Se Resultater

Å være påtatt snill og ‘tolerant’ har ingenting med kristendommen å gjøre.. ei heller hjelper det å heile religionen til venstre..

Jødene mener de er verdens største Offerlam, de gråter over hvor stygg alle har vært med dem alltid, aldri får noen høre om de 66 million deres slekts lederskap Holocaustet i USSR fra 1917, aldri får noen høre at apostlene måtte gjemme seg og låse dørene av frykt for jødene (John 7:13, John 20:19).

Vi kristne er programforpliktet til å tro og mene at Jesus er verdens største Offerlam, utsatt for jødenes (Esaus Barn) forfedres ondskap. I et demokrati burde det være fri konkurranse om hvem som er Messias, men jødene forbyr konkurranse. Jesus blir ulovlig å promotere som den beste kandidat til å være Messias. Selv om Isaiah profeterer om han (Isaiah 53:5, Isaiah 9:6, Isaiah 2:4, Isaiah 11:1), men mesteparten av jødene driter i både Isaiah og hvilken som helst av Profetene, Moses også..

Jødenes vil være sine egne messiaser, sa den jødiske satanist rabbi Karl Marx Mordechai Levy til Baruch Levy, de vil ikke noen konkurranse fra Jesus eller andre :

«The Jewish people as a whole will be its own Messiah. It will attain world domination by the dissolution of other races…and by the establishment of a world republic in which everywhere the Jews will exercise the privilege of citizenship. In this New World Order the Children of Israel…will furnish all the leaders without encountering opposition…» (Karl Marx in a letter to Baruch Levy, quoted in Review de Paris, June 1, 1928, p. 574)

Det bygges opp hegemoni i den politiske verden for at de skal lykkes i dette. Vi som promoterer Jesus Kristus som verdens Messias, som sant er, vi kan bli arrestert for å si dem imot. Men vi er påbudt å gjøre det likevel (Mark 8:38). Vi mister Guds ånd om ikke. Og vi mister å være Guds utvalgte Folk (kristne), om vi ikke gjør det. Sannheten – Veien – Livet. De henger sammen.

Blasfemi lovene av hvordan folk skal tale om Gud og Jesus er for lenge siden avviklet i vårt land. MEN, det er kommet nye blasfemilover til. Herrefolket, Sjefene for uårene våre, for avkristningen av våre nasjoner, slik som i Sovjet, er det nærmest dødstraff for å si imot, om noe som helst.

Antisemittisme; Ytringenes Grenseland
https://www.riksavisen.no/antisemittisme-ytringenes-grenseland/

NRK bekrefter klagestorm
Det strømmer inn klager til Kringkastingsrådet etter tirsdagens Israel-tirade fra P13-programleder Shaun Matheson.
https://www.dagbladet.no/kultur/nrk-bekrefter-klagestorm/73363176

I klagen som går mest igjen, står det følgende:

«Jeg reagerer ganske kraftig på programmet til Shaun Henrik Matheson (Shaun på P13) i dag (02.02.2021). Det gjelder innsalget fra 15.14 og utover, hvor han omtaler vaksineringen fra Israel. Matheson karikerer, gjør narr av og feilinformerer grovt. Det kunne vært verdt en klage alene. Men i innslaget går han så langt til å mer enn antyde at han skulle håpe at vaksinen ikke fungerte i Israel. At en NRK ansatt kan uttale på radio et ønske, ja nær sagt et håp, om at en livsviktig vaksine ikke fungerer for en befolkningsgruppe synes meg å være langt over en grense for hva som er akseptabelt å si.»

Shaun Matheson elsker Jøder

Å håpe at en giftig vaksine ikke virker, er jo kjærlighet, ikke hat. Er folk riv ruskende gal ?

Hvis Rudolf Steiner har rett, at vaksinen skal drepe ånden i folk, så er det jo en fordel at vaksinen ikke virker både i Israel og andre land.. men kanskje det er antisemittisk å si at der ikke er så mye ånd som kan drepes i Israel, at de kan like gjerne ta vaksinen og bli GMO og der er ikke er noen ånd som kan bli av-åndet, det er jo en ateistisk stat kjent for sine store homoparader mest ?

Der er ingen begrensinger for mye du kan skryte av dem, tilbe dem som guder, osv.

Satans Synagoge (Åp. / Rev. 2.9 & 3.9)

Er det antisemittisk å si at vår Statsminister og lederskap er i lomma, kjøpt og betalt av jødene for å ta unna de fordrevne fra sine land rundt Israel? Det er ikke antisemittisk å si det uten kanskje om Erna Solberg er jøde, uansett er det sant å si det at det er slik de skal oppfylle den satanistiske jødiske rabbi Marx Levy sin visjoner: «world domination by the dissolution of other races«, de skal ikke bare mikse dem, de skal få rasene til å parre seg med hverandre aka «dissolution». Har noen sett reklamene kampanjene på TV sitt form og innhold som propaganda i det siste?

Syv lands innbyggere rundt seg skal de deportere til oss, for at de skal få bedre plass. Når er glasset fullt O’Gud?

Det er ikke hverken hat eller diskriminering, men en advarsel å si at om Israelere ikke slutter å trakassere og myrde kristne småbarn og voksne i Palestina, og andre med, så skal jeg minne jødene på hva som skjedde når deres forfedre tok livet av Jesus og steinet Stephen og forfulgte apostlene, stod dem etter livet.

«La hans blod komme over oss og våre barn», forbannet den gemene hop Messias (Matthew 27:25).

Gud så gav dem. Tempelforhenget revnet, lyn og torden, hele Salomonske satanist Tempelet deres falt sammen som Jesus hadde lovt mange år siden skulle skje, de ble sendt som en pariakaste av Gud ut i verden i diaspora, som vandrere, var ikke velkommen noe sted, på grunn av sine valg i livet.. på grunn av sin ondskap, sin hatefulle oppførsel mot ikke bare apostlene, Jesus, Stephen som de steinet… men mot alle fredsommelige kristne som bare ville leve i fred for dem, i sine samfunn.. uten perversiteter.

Det er ikke hat å si at Gud kan komme til å gjøre dette mot dem igjen, om de ikke tar seg sammen, tar imot frelsen fra Jesus Kristus, og blir sivilisert, åndsløse får en ånd, født påny, det er en profetisk advarsel… det har skjedd før, det kan skje igjen.

Capice ?

«Og derefter skal det skje at jeg vil utgyde min Ånd over alt kjød, og eders sønner og eders døtre skal tale profetiske ord; eders oldinger skal ha drømmer, eders unge menn skal se syner;» – Joel 2:28

Bare idioter gjør samme tabbe to ganger og forventer et annet enn samme resultat.

Gud har kontroll, sitter fremdeles på sin Trone, har en Plan som verden må følge slavisk, Guds Finger, ikke jødiske satanist rabbier sin plan, om de heter Marx Levy eller Cohen, – den skal de lære var en tabbe å følge – lære på den frivillige eller den harde måten – er min profeti.

Guds Vilje skje, ikke min, og ikke Satans og satanistene i Satans Synagoge (Åp. / Rev. 2.9 & 3.9) sin, på Jorden som i Himmelen.

Som En Pilgrim · Flekkerøyguttene

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring